Views
8 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Serbe

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Serbe

Povezivanje sa žičanom

Povezivanje sa žičanom mrežom Pripremite mrežu tako što ćete povezati sistem i računar na kućnu mrežu pomoću LAN kabla. Povezivanje sa računarom ili ruterom pomoću LAN kabla Sledeća slika je primer povezivanja sistema i računara na kućnu mrežu. LAN kabl (ne isporučuje se) Napomena Modem Internet Ruter Server Server treba da se poveže na istu mrežu kao i sistem. Savet Preporučujemo vam da koristite oklopljeni ravni kabl za interfejs (ne isporučuje se). Povezivanje automatskim dobijanjem informacija omreži 1 Pritisnite HOME. Na TV ekranu će se prikazati glavni meni. 2 U glavnom meniju izaberite [Setup]. Na TV ekranu će se prikazati displej za podešavanje. 3 Izaberite [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wired Setup]. 4 Izaberite [Auto]. Sistem počinje da uspostavlja mrežne postavke i njihov status se prikazuje. Pritisnite / da biste pregledali informacije, a zatim pritisnite . 5 Izaberite [Save & Connect]. Sistem započinje povezivanje sa mrežom. Za više detalja, pogledajte poruke koje se prikazuju na TV ekranu. Povezivanje korišćenjem fiksne IP adrese 1 Pritisnite HOME. Na TV ekranu će se prikazati glavni meni. 2 U glavnom meniju izaberite [Setup]. Na TV ekranu će se prikazati displej za podešavanje. 3 Izaberite [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wired Setup]. 4 Izaberite [Manual]. 14 SR

5 Obavite podešavanje prateći uputstva na ekranu. Sistem počinje da uspostavlja mrežne postavke i njihov status se prikazuje. Pritisnite / da biste pregledali informacije, a zatim pritisnite . 6 Izaberite [Save & Connect]. Sistem započinje povezivanje sa mrežom. Za više detalja, pogledajte poruke koje se prikazuju na TV ekranu. Povezivanje na bežičnu mrežu Pripremite mrežu tako što ćete povezati sistem i računar na ruter za bežični LAN. Napomena Server treba da se poveže na istu mrežu kao i sistem. Povezivanje pomoću dugmeta WPS Povezivanje i priprema Kada je vaš ruter za bežični LAN (pristupna tačka) kompatibilan sa sistemom Wi-Fi Protected Setup (WPS), mrežne postavke možete lako podesiti pomoću dugmeta WPS. 1 Pritisnite HOME. Na TV ekranu će se prikazati glavni meni. 2 U glavnom meniju izaberite [Setup]. Na TV ekranu će se prikazati displej za podešavanje. 3 Izaberite [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wireless Setup] – [Wi-Fi Protected Setup (WPS)]. 4 Izaberite [Start]. 5 Pritisnite dugme WPS na pristupnoj tački. Sistem započinje povezivanje sa mrežom. 15 SR