Views
7 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Serbe

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Serbe

Zadnja strana LAN(100)

Zadnja strana LAN(100) port Priključak HDMI OUT (TV (ARC)) Priključak TV IN (OPTICAL) 8 SR

Daljinski upravljač INPUT +/– (stranica 11, 17) (napajanje) Uključivanje sistema ili postavljanje u režim mirovanja. DISPLAY Prikazuje informacije o reprodukciji na TV ekranu. CLEAR AUDIO+ (stranica 19) SOUND FIELD (stranica 19) VOICE (stranica 20) NIGHT (stranica 20) DIMMER (stranica 35) Obojena dugmad Prečice za izbor stavki u nekim menijima. MIRRORING (stranica 33) PAIRING (stranica 23) OPTIONS (stranica 21, 47) BACK (stranica 11) ?/// (stranica 11) (unos) (stranica 11) HOME (stranica 11) (isključivanje zvuka) Privremeno isključivanje zvuka. (jačina zvuka) +/– Prilagođavanje jačine zvuka. SW (jačina zvuka subwoofera) +/– Prilagođavanje jačine zvuka subwoofera. 9 SR