Views
6 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Danois

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Danois

Fejlfinding > Netværk

Fejlfinding > Netværk (LAN/Trådløst LAN) n118 N Hvordan undgår jeg afbrydelser af dataoverførslen? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Mens computeren har forbindelse til et adgangspunkt, kan dataoverførslen blive afbrudt, hvis der overføres store filer, eller hvis computeren er placeret tæt på mikrobølger eller trådløse telefoner. Flyt computeren tættere på adgangspunktet. Kontrollér, at forbindelsen til adgangspunktet er intakt. Skift adgangspunktkanal. Yderligere oplysninger finder du i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet. Sørg for at Maksimal ydeevne er valgt for Indstillinger for trådløst netværkskort i vinduet Strømstyring. Hvis du vælger en anden indstilling, kan der opstå kommunikationsfejl. Følg trinene i Hvad skal jeg gøre, hvis computeren ikke kan oprette forbindelse til et trådløst LAN-adgangspunkt? (side 116) for at ændre indstillingerne. Hvad er kanaler? ❑ ❑ Trådløs LAN-kommunikation foregår på delte frekvensbånd, også kaldet kanaler. Trådløst LAN-adgangspunkt fra tredjepartsleverandører kan være forudindstillet til andre kanaler end enheder fra Sony. Hvis du bruger et trådløst LAN-adgangspunkt, kan du finde oplysninger om forbindelsesindstillingerne i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet. Hvorfor afbrydes netværksforbindelsen, når jeg ændrer krypteringsnøglen? To computere med funktionen trådløst LAN, kan miste en Peer-to-Peer-netværksforbindelse, hvis krypteringsnøglen ændres. Du kan enten gendanne krypteringsnøglens oprindelige profil eller indlæse nøglen igen på begge computere, så de to nøgler er identiske.

Fejlfinding > BLUETOOTH-teknologi n119 N BLUETOOTH-teknologi Hvad skal jeg gøre, hvis en anden BLUETOOTH-enhed ikke kan finde computeren? ❑ ❑ ❑ ❑ Kontrollér, at BLUETOOTH-funktionen er aktiveret på begge enheder. Sørg for at knappen WIRELESS er slået til, og at indikatoren WIRELESS lyser på computeren. Du kan ikke bruge BLUETOOTH-funktionen, mens computeren er i en strømbesparelsestilstand. Aktivér normal tilstand, og slå derefter knappen WIRELESS til. Der er muligvis for langt mellem din computer og den anden enhed. Trådløs BLUETOOTH-teknologi fungerer bedst, når de enheder, der skal forbindes, ikke er mere end 10 meter fra hinanden. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan finde den BLUETOOTH-enhed, som jeg vil kommunikere med? ❑ ❑ ❑ Kontrollér, at BLUETOOTH-funktionen er aktiveret på den enhed, du vil kommunikere med. Yderligere oplysninger finder du i brugervejledningen til den anden enhed. Hvis den enhed, du vil kommunikere med, allerede kommunikerer med andre BLUETOOTH-enheder, er det ikke sikkert, at din computer kan finde eller kommunikere med enheden. For at tillade andre BLUETOOTH-enheder at kommunikere med din computer, skal du gøre følgende: 1 Klik på Start og Enheder og printere. 2 Højreklik på BLUETOOTH-enheden og klik på Bluetooth-indstillinger. 3 Klik på fanen Indstillinger og vælg afkrydsningsboksen Tillad Bluetooth-enheder at finde denne computer.