Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Danois

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Danois

Brug af eksterne enheder

Brug af eksterne enheder > Tilslutning af en ekstern skærm n 66 N ✍ Du kan få oplysninger om tv-apparatets installation og brug i den brugervejledning, der følger med tv'et. HDMI-kablet kan overføre både video- og lydsignaler. Sådan forbinder du en high-quality digital lydoutputenhed imellem computer og tv Du kan tilslutte en high-quality hjemmebiografmodtager eller en anden surround sound dekoderenhed imellem din computer og tv ved hjælp af en HDMI-forbindelse. ! Før du slutter enheden til computeren, skal du sørge for at HDMI-forbindelsen imellem tv og hjemmebiografmodtageren eller surround sound dekoderenheden er sat op først. For at høre lyd fra den enhed, der er sluttet til HDMI-udgangsporten, skal du vælge en anden enhed til lydoutput. For flere informationer, se Hvordan skifter jeg lydoutputenhed? (side 134). 1 Tænd for tv'et og indstil dets indgang til HDMI-indgang. 2 Tænd for hjemmebiografens modtager eller surround sound dekoderenheden og indstil indgang til HDMI-indgang. 3 Sæt den ene ende af HDMI-kablet til HDMI-indgangsporten på hjemmebiografens modtager eller surround sound dekoderenhed og den anden ende til HDMI-udgangsporten på computeren. ✍ Du kan justere skærmopløsningen på det tilsluttede tv med din computer. Se Hvorfor kan skærmen ikke vise en video? (side 125) for flere oplysninger. Med HDMI-forbindelsen kan lydstyrken kun justeres med den tilsluttede lydenhed. Din computer kan ikke styre output-lydstyrken på nogen, tilsluttede enheder.

Brug af eksterne enheder > Valg af skærmmodus n 67 N Valg af skærmmodus Når der er tilsluttet en ekstern skærm, kan du vælge enten computerskærmen eller den tilsluttede skærm som primær skærm. ✍ Du kan muligvis ikke få vist det samme indhold på computerskærmen og den eksterne skærm eller projektoren på samme tid. Det afhænger af den anvendte skærmtype eller projektortype, om det kan lade sig gøre. Tænd for den eksterne skærm, før du tænder for computeren. Du kan vælge skærmtilstand med tasterne Fn+F7 Du kan vælge skærmtilstand med tasterne Fn+F7. Se Kombinationer og funktioner med Fn-tasten (side 30) for flere oplysninger. Du kan vælge skærmtilstand fra skærmindstillinger 1 Højreklik på skrivebordet, og vælg Skærmopløsning. 2 Klik på rullelisten ved siden af Flere skærme, vælg den ønskede indstilling og klik derefter på OK.