Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Danois

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Danois

Tilpasning af din

Tilpasning af din VAIO-computer > Brug af VAIO Control Center n 78 N Brug af VAIO Control Center Værktøjet VAIO Control Center giver dig mulighed for at få adgang til systemoplysninger og angive indstillinger for systemets funktionsmåde. Sådan bruger du VAIO Control Center 1 Klik på Start, Alle programmer og VAIO Control Center. 2 Vælg det ønskede kontrolelement og rediger indstillingen. 3 Klik på OK, når du er færdig. Indstillingerne for det valgte element er ændret. ✍ Yderligere oplysninger om de enkelte indstillinger finder du i Hjælp-filen til VAIO Control Center. Nogle af kontrolelementerne er skjult, hvis du åbner VAIO Control Center som standardbruger.

Opgradering af VAIO-computeren > n 79 N Opgradering af VAIO-computeren Der er anvendt komponenter og tilslutningsteknologier med en meget høj præcision til din VAIO-computer og de kompatible hukommelsesmoduler. Det anbefales, at du følger nedenstående råd for at undgå, at garantien bortfalder i garantiperioden: ❑ Du bør kontakte forhandleren, hvis der skal installeres et nyt hukommelsesmodul. ❑ Du bør ikke foretage installationen selv, hvis du ikke er fortrolig med, hvordan man opgraderer hukommelsen i en computer. ❑ Du bør ikke røre ved stikkene eller åbne dækslet til rummet med hukommelsesmodulet. Kontakt et autoriseret Sony service-/supportcenter for at få hjælp. Du kan finde nærmeste center eller forhandler i Flere oplysninger om din VAIO-computeren (side 5). Hvilken type modul og hvor meget hukommelse der er installeret på din model, kan variere afhængigt af den købte model. Du finder yderligere oplysninger i specifikationerne om konfiguration af computeren.