Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Danois

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Danois

Sikkerhedsforanstaltninger > Håndtering af indbygget kamera n 94 N Håndtering af indbygget kamera ❑ ❑ Rids ikke og undgå et gøre området på og omkring det indbyggede kamera snavset, da dette vil give en ringe billedkvalitet. Det indbyggede kamera må ikke udsættes for direkte sollys. Det gælder, uanset om computeren er tændt eller slukket, fordi der kan opstå funktionsfejl i kameraet som følge af sollyset.

Sikkerhedsforanstaltninger > Håndtering af diske n 95 N Håndtering af diske ❑ Fingeraftryk og støv på diskens overflade kan forårsage læsefejl. Sørg for at holde disken på dets kant og i hullet i midten, som vist nedenfor: ❑ Der må ikke sættes en klæbeetiket på disken. En sådan etiket kan påvirke brugen af disken og beskadige den uopretteligt.