Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Klávesnice n154 N Klávesnice Co udělat, pokud není správná konfigurace klávesnice? Rozložení jazyka na klávesnici počítače popisuje štítek na obalu. Pokud jste při instalaci systému Windows nastavili místní klávesnici, nebude nastavení odpovídat. Pro změnu nastavení klávesnice použijte tento postup: 1 Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely. 2 Klepněte na možnost Hodiny, jazyk a oblast a v části Oblast a jazyk klepněte na možnost Změnit klávesnice nebo jiné metody zadávání. 3 Na kartě Klávesnice a jazyky klepněte na možnost Změnit klávesnice. 4 Změňte požadované nastavení. Co udělat, pokud klávesnicí nelze zadávat některé znaky? Pokud nelze zadávat znaky U, I, O, P, J, K, L, M a podobné, může být aktivována klávesa Num Lk. Zkontrolujte, zda nesvítí kontrolka Num lock. Pokud kontrolka Num lock svítí, kombinací kláves Fn+Num Lk ji zhasněte a poté zadávejte znaky. Co udělat, když nemohu na číselné klávesnici zadávat čísla? Pokud nelze používat numerickou klávesnici, může být vypnut režim Num Lk. Zkontrolujte, zda nesvítí kontrolka Num lock. Pokud kontrolka nesvítí, zapněte ji klávesou Num Lk nebo kombinací Fn+Num Lk a poté zadávejte číslice.

Řešení potíží > Diskety n155 N Diskety Proč se při připojení jednotky neobjeví na hlavním panelu ikona Bezpečně odebrat hardware a vysunout médium? Počítač disketovou jednotku nerozpoznal. Nejprve zkontrolujte, zda je kabel USB správně připojen ke konektoru USB. Pokud je spoj nutné opravit, počkejte chvíli, než počítač jednotku rozpozná. Pokud se ikona stále neobjeví, použijte tento postup: 1 Ukončete všechny programy přistupující k disketové jednotce. 2 Počkejte, než zhasne kontrolka na disketové jednotce. 3 Tlačítkem pro vysunutí vysuňte disketu a odpojte disketovou jednotku USB od počítače. 4 Znovu připojte disketovou jednotku (zapojte kabel USB do konektoru USB). 5 Restartujte počítač: klepněte na tlačítko Start, klepněte na šipku u tlačítka Vypnout a na možnost Restartovat. Co udělat, pokud nelze zapisovat na disketu? ❑ ❑ Zkontrolujte, zda je disketa správně vložena do jednotky. Pokud je disketa vložena správně a stále není možné zapisovat data, může být disketa plná nebo chráněná proti zápisu. Použijte disketu bez ochrany proti zápisu nebo ochranu zrušte.