Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Tchèque

Práce s periferními

Práce s periferními zařízeními > Připojení externího zobrazovacího zařízení n 80 N Připojení kvalitního zvukového výstupního zařízení mezi počítač a televizor Mezi počítač a televizor můžete přes konektory HDMI připojit kvalitní přijímač domácího kina nebo jiné zvukové zařízení. ! Před připojením zařízení k počítači nejprve zkontrolujte, zda funguje spojení HDMI mezi televizorem a přijímačem domácího kina nebo zvukovým zařízením. Chcete-li poslouchat zvuk ze zařízení připojeného k výstupnímu konektoru HDMI, musíte změnit výstupní zařízení zvuku. Podrobné pokyny najdete v části Jak změnit výstupní zařízení zvuku? (str. 156). 1 Zapněte televizor a nastavte vstup HDMI. 2 Zapněte přijímač domácího kina nebo zvukové zařízení a nastavte vstup HDMI. 3 Připojte jeden konec kabelu HDMI do vstupního konektoru HDMI v přijímači domácího kina nebo zvukového zařízení a druhý konec do výstupního konektoru HDMI v počítači. ✍ Rozlišení obrazu připojeného televizoru můžete změnit z počítače. Další informace najdete v části Proč obrazovka nepřehrává video? (str. 147). Při připojení HDMI můžete hlasitost měnit pouze na připojeném zvukovém zařízení. Počítač neovládá výstupní hlasitost žádného z připojených zařízení.

Práce s periferními zařízeními > Výběr režimu zobrazení n 81 N Výběr režimu zobrazení Je-li k počítači připojeno externí zobrazovací zařízení, můžete si vybrat, zda chcete jako primární používat obrazovku počítače nebo připojený displej. ✍ Podle typu externího monitoru nebo projektoru nemusí být možné zobrazení stejného obsahu na displeji počítače a monitoru či projektoru. Před zapnutím počítače zapněte externí monitor. Volba režimu zobrazení tlačítky Fn+F7 Režim zobrazení můžete vybrat tlačítky Fn+F7. Další informace najdete v části Klávesové zkratky a funkce s klávesou Fn (str. 33). Volba režimu zobrazení v nastavení 1 Klepněte pravým tlačítkem myši na pracovní plochu a zvolte možnost Rozlišení obrazovky. 2 Klepněte na rozevírací seznam u možnosti Více monitorů, vyberte požadované nastavení a klepněte na možnost OK.