Views
7 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání médií „Memory Stick“ n 54 N 6 Klepněte na tlačítko Spustit. 7 Postupujte podle pokynů na obrazovce. ! V závislosti na typu média může formátování média „Memory Stick“ určitou dobu trvat.

Práce s počítačem VAIO > Používání médií „Memory Stick“ n 55 N Poznámky k používání médií „Memory Stick“ ❑ Tento počítač byl vyzkoušen s médii „Memory Stick“ značky Sony o kapacitě až 32 GB, dostupnými v červnu 2011, a je s nimi kompatibilní. Kompatibilita však není zarucena pro všechna média „Memory Stick“. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Při instalaci do patice uchopte médium „Memory Stick“ tak, aby šipka směřovala správným směrem. Vyvarujte se poškození počítače nebo média „Memory Stick“ - pokud médium nelze do patice zasunout lehce, nepoužívejte nadměrnou sílu. Při vkládání a vyjímání média „Memory Stick“ z patice postupujte opatrně. Nesnažte se ho vkládat nebo vyjímat silou. Při vložení média „Memory Stick“ s více adaptéry není zaručena kompatibilita. „MagicGate“ je obecný název technologie pro ochranu autorských práv vyvinuté společností Sony. Chcete-li tuto funkci využívat, používejte média „Memory Stick“ s logem „MagicGate“. S výjimkou osobního užívání je jakékoli používání nahraných zvukových nebo obrazových dat bez svolení vlastníka autorských práv protizákonné. Média „Memory Stick“ s daty chráněnými autorským právem tedy lze používat pouze v souladu se zákonem. Do patice nevkládejte více než jednu paměťovou kartu. Nesprávné vložení média může poškodit počítač i médium.