Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Tchèque

n 2 N Obsah Před

n 2 N Obsah Před zahájením práce......................................................... 4 Informace o počítači VAIO ............................................ 5 Ergonomická pravidla ................................................... 8 Začínáme .......................................................................... 10 Umístění ovládacích prvků a konektorů...................... 11 Kontrolky..................................................................... 16 Připojení zdroje napájení............................................. 17 Používání akumulátoru................................................ 18 Bezpečné vypnutí počítače......................................... 25 Používání úsporných režimů ....................................... 26 Udržování počítače v optimálním stavu...................... 29 Práce s počítačem VAIO................................................... 32 Používání klávesnice ................................................... 33 Používání dotykové podložky ..................................... 36 Používání tlačítek se speciálními funkcemi................. 37 Používání funkce Rychlý přístup k webu .................... 38 Používání integrované kamery .................................... 40 Používání optické jednotky ......................................... 41 Používání médií „Memory Stick“................................. 49 Používání ostatních modulů / paměťových karet ....... 56 Používání sítě Internet................................................. 60 Používání sítí (LAN) ..................................................... 61 Používání bezdrátových sítí WLAN..............................62 Používání funkce BLUETOOTH ...................................67 Práce s periferními zařízeními ...........................................73 Připojení externích reproduktorů nebo sluchátek .......74 Připojení externího zobrazovacího zařízení .................75 Výběr režimu zobrazení ...............................................81 Používání funkce více monitorů...................................82 Připojení externího mikrofonu......................................84 Připojení zařízení USB .................................................85 Přizpůsobení počítače VAIO .............................................87 Výběr režimu výkonu ...................................................88 Nastavení hesla ...........................................................89 Práce s nástrojem VAIO Control Center......................95 Práce s nástrojem Řízení napájení VAIO .....................96 Inovování počítače VAIO...................................................97 Přidávání a odebírání paměti.......................................98

n 3 N Bezpečnostní zásady...................................................... 104 Bezpečnostní informace ........................................... 105 Informace o péči a údržbě ........................................ 107 Manipulace s počítačem........................................... 108 Manipulace s displejem ............................................ 110 Používání zdroje napájení ......................................... 111 Manipulace s integrovanou kamerou........................ 112 Manipulace s disky ................................................... 113 Používání akumulátoru.............................................. 114 Práce s médii „Memory Stick“ .................................. 115 Manipulace s integrovaným paměťovým zařízením ................................................................... 116 Řešení potíží ................................................................... 117 Provoz počítače ........................................................ 119 Aktualizace a zabezpečení systému ......................... 125 Obnovení / Média pro obnovení ............................... 126 Oddíl.......................................................................... 127 Akumulátor................................................................ 128 Integrovaná kamera .................................................. 130 Práce v síti (sítě LAN/bezdrátové sítě WLAN) ........... 132 Technologie BLUETOOTH ........................................ 136 Optické disky ............................................................ 139 Displej ....................................................................... 144 Tisk............................................................................ 149 Mikrofon ....................................................................150 Reproduktory.............................................................151 Dotyková podložka....................................................153 Klávesnice .................................................................154 Diskety.......................................................................155 Zvuk a video ..............................................................156 „Memory Stick“ .........................................................158 Periferní zařízení ........................................................159 Mezinárodní program ENERGY STAR(R)........................160 Ochranné známky ...........................................................161 Upozornění......................................................................163