Views
8 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Finlandais

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Finlandais

Klargøring og

Klargøring og anvendelse af fjernbetjeningen Programmering af infrarøde (IR) koder fra andre fjernbetjeninger (USER IRindstilling) Brug USER IR CODE SETTING-menuen til at programmere alle de IR-koder, der ikke har kunnet programmeres i “Registrering af lyd-/videoudstyr”. Blandt disse kan være koder for lyd- og videoudstyr så vel som andre typer udstyr af næsten ethvert fabrikat. Ved hjælp af den følgende procedure kan du programmere op til 20 USER IR-koder. 1 Klik på FUNCTION i hovedmenuen. 2 Klik på USER IR. FUNCTION SELECT VIDEO 1 DAT/MD VIDEO 2 CD VIDEO 3 TUNER L D PHONO SATL TAPE MACRO 1 MACRO 2 USER IR EXIT 3 Klik på A B C D for at vælge en bruger-IR kodeside, og klik derefter på INDEX. USER IR CODE SETTING A B C D INDEX RETURN EXIT 4 Skriv et navn til IR-koden ved at klikke på hver enkelt karakter i rækkefølge. Navnet lagres automatisk i hukommelsen. USER IR CODE SETTING B b A B C D E 1 2 3 F G H I J 4 5 6 K L M N O 7 8 9 P Q R S T / 0 * U V W X Y Z – + CAPS RETURN EXIT Indsætning af et mellemrum Klik på mellemrumstangenten. Skift mellem store og små bogstaver Klik på CAPS. Hvis du laver en fejl Klik på ? eller / for at flytte markøren til den karakter, der skal ændres, og tryk derefter på den korrekte karakter (eller slet karakteren ved at trykke på mellemrumstangenten). 5 Tryk, efter indtastning af navnet, på RETURN for at gå tilbage til USER IR CODE SETTINGmenuen. Gentag trin 3 til og med 5, indtil du har indtastet navnene på alle de IR-koder, du vil programmere. 6 Klik på navnet for den første IR-kode. USER IR CODE SETTING LIGHT 1 LIGHT 2 LIGHT 3 LIGHT 4 RETURN A B C D EXIT Før du går videre til trin 7, skal du dække IRsensoren på den respektive komponent for at forhindre utilsigtet betjening under programmeringen. 7 Klik på START. Tryk på den knap, der skal programmeres, når “PUSH YOUR COMMANDER” kommer frem på fjernsynsskærmen. USER IR CODE SETTING LIGHT 1 LIGHT 2 LIGHT 3 LIGHT 4 RETURN A B C D INDEX START PUSH YOUR COMMANDER CODE CLEAR EXIT

Klargøring og anvendelse af fjernbetjeningen Når IR-koden programmeres, skal fjernbetjeningen rettes mod IR-sensoren på forstærkeren fra en afstand af ikke mere end 10 cm. Hold knappen på fjernbetjeningen inde i ca. 5 sekunder, indtil kommandoen “RELEASE YOUR COMMANDER” er kommet frem og indikatoren slukker. IR sensor Hold fjernbetjeningen vandret mod IRsensoren, indtil koden er programmeret. Hvis du holder fjernbetjeningen skråt eller flytter den under programmeringen, er det ikke sikkert at IR-koden programmeres korrekt. Gentag denne procedure for de resterende knapper Når alle IR-koderne er programmeret, vil IR CODE SETTING-menuen komme frem. Bemærkninger • Selv hvis forstærkerens netledninhg er taget ud af stikkontakten i væggen (vekselstrømsudtaget), vil de programmerede IR-koder blive bevaret i hukommelsen i ca. to uger. Når de forsvinder, vil “ALL CLEAR” komme frem på fjernsynsskærmen, når der tændes for forstærkeren igen. • Visse klima-anlægs afbrydere betjener sig at to uafhængige IR-koder, selv hvis der kun er en afbryder. Hvis du ikke kan slukke for klima-anlægget ved hjælp af den IR-kode, der er programmeret for tænd/slukknappen, skal du gentage proceduren og programmere tænd- og sluk-IR koderne separat. • Brugen af nogle klima-anlægs fjernbetjeninger kræver tovejs signaludveksling med selve klima-anlægget. Selv om det er muligt at programmere sådanne fjernbetjeningers IR-koder til apparatet, er det ikke sikkert, at deres anvendelse resulterer i normal styring af klima-anlægget. • Det er ikke sikkert, at IR-koder med specielle bølgeformer, der frembringes af nogle fjernbetjeninger, kan optages. Fornyet programmering af en bestemt IR-kode Klik på den knap, hvor IR-koden programmeredes, og klik derefter på START. Hvordan man sletter IR-koder Klik på CODE CLEAR. • Sletning af en bestemt IR-kode 1 Klik på SINGLE IR CODE CLEAR. 2 Klik på den knap, der skal slettes. “Are you sure?” kommer frem for bekræftelse. 3 Klik på YES for at slette koden. “CODE CLEAR!” kommer frem i displayet. Klik på NO, hvis du vil stoppe, før en kode slettes. Gentag trin 2 og 3, hvis du vil slette endnu en kode. • Sletning af alle bruger IR-koderne 1 Klik på USER IR CODE CLEAR. “Are you sure?” kommer frem for bekræftelse. 2 Klik på YES for at slette koderne. “CODE CLEAR!” kommer frem i displayet. Klik på NO, hvis du vil stoppe, før en kode slettes. • Sletning af alle IR-koderne 1 Klik på ALL IR CODE CLEAR. “Are you sure?” kommer frem for bekræftelse. 2 Klik på YES for at slette alle koderne. “CODE CLEAR!” kommer frem i displayet. Klik på NO, hvis du vil stoppe, før en kode slettes. 21 DK