Views
8 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Finlandais

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Finlandais

Kauko-ohjaimen

Kauko-ohjaimen valmistelutoimet ja käyttö 4 Näppäile “SonySony-laitteelle tai OTHER muulle kuin Sony-laitteelle. MAKER OUTPUT RETURN IR CODE SETTING Sony IR OTHER EXIT Jos ohjelmalähde on Sony-laite Infrapunakoodit ohjelmoidaan automaattisesti ja rekisteröinti on suoritettu (näppäile RETURN tai EXIT). Jotta voitaisiin käyttää hyväksi CONTROL -A1 toiminnolle yhteensopivia audiolaitteita, kuten monen levyn CD-soittimia, näppäile CONTROL-A1 sen valintaa varten. 5 Näppäile haluttu ohjelmalähde. MAKER OUTPUT VCR RETURN IR CODE SETTING Sony IR LD CD OTHER TAPE DAT MD TUNER EXIT Jos laite ei ole videodekki eikä laserlevysoitin Peitä laitteen infrapunatunnistin ohjelmoinnin aikana vahingossa käynnistyvän toiminnan estämiseksi, näppäile START ja siirry sitten vaiheeseen 6. IR CODE SETTING Jos laite on videodekki tai laserlevysoitin: 1 Näppäile START. Lista muista valmistajista tulee näkyviin. 2 Näppäile laitteen valmistaja ja tämän ohjelmalähteen infrapunakoodit rekisteröidään automaattisesti. (Jos valmistajaa ei ole listassa, peitä laitteen infrapunatunnistin ohjelmoinnin aikana vahingossa tapahtuvan toiminnon käynnistymisen estämiseksi, näppäile “OTHER” ja siirry sitten vaiheeseen 6.) 3 Näppäile TEST. Jos virta kytkeytyy valittuun ohjelmalähteeseen, se tarkoittaa sitä, että infrapunakoodit on rekisteröity. Toimenpide on nyt suoritettu. Jos virta ei kytkeydy lähdelaitteeseen, näppäile valmistajan nimen vieressä olevaa numeroa toisen numeron valintaa varten ja näppäile sitten uudelleen TEST. Jos virta ei vieläkään kytkeydy lähdelaitteeseen, peitä laitteen infrapunatunnistin ohjelmoinnin aikana vahingossa tapahtuvan toiminnon käynnistymisen estämiseksi, näppäile “OTHER” ja siirry sitten vaiheeseen 6. Käytettäessä muun valmistajan videodekkiä Tarkasta käyttääkö varusteisiin kuuluva kauko-ohjain -/-- tai 1- ja 2- painiketta kaksinumeroisen ohjelmapaikan näppäilyyn. Koska -/-- tai 1- ja 2- koodeja ei ole ohjelmoitu tähän laitteeseen, ohjelmoi nämä koodit manuaalisesti seuraavien toimenpiteiden avulla. 1 Valitse valmistaja (edellä olevassa vaiheessa 2 kuvatulla tavalla). 2 Näppäile -/-- 2- CODE SET. VCR MAKER SETTING EMERSON 1 2 3 4 AKAI FISHER 1 2 3 4 GE PANASONIC 1 2 JVC TOSHIBA 1 2 RCA MISTUBISHI 1 2 3 SANYO GRUNDIG SHARP HITACHI ZENITH PHILIPS OTHER – / – – 2 – CODE SET RETURN TEST 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 EXIT MAKER OUTPUT VCR Sony IR LD CD OTHER TAPE DAT MD 3 Kun “PUSH YOUR COMMANDER” tulee näkyviin TV-ruutuun, paina videonauhurin kauko-ohjaimen painiketta, joka vastaa TV-ruudussa valaistua painiketta (katso tarkat tiedot vaiheesta 6). TUNER –/–– 2– CODE SETTING RETURN START EXIT 1 –, – / –– CODE – / –– 2 – CODE 2 – PUSH YOUR COMMANDER CODE CLEAR RETURN EXIT (jatkuu) 17 FIN

Kauko-ohjaimen valmistelutoimet ja käyttö 6 Kun “PUSH YOUR COMMANDER” tulee näkyviin TV-ruutuun, paina audio/videolaitteen kauko-ohjaimen painiketta, joka vastaa TVruudussa valaistua painiketta. on virtapainike. IR CODE SETTING 0 ( ) p P = + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10/0 >10 REC PUSH YOUR COMMANDER CODE CLEAR RETURN EXIT Kun ohjelmoit infrapunakoodia, suuntaa kaukoohjain vahvistimen infrapunatunnistimeen alle 10 cm etäisyydeltä ja paina kauko-ohjaimen painiketta noin 5 sekuntia, kunnes ohje “RELEASE YOUR COMMANDER” tulee näkyviin ja infrapunakoodin säädön merkkivalo sammuu. Infrapunatunnistin Pidä kauko-ohjain suunnattuna vaakasuorassa infrapunakoodin tunnistimeen, kunnes koodi on ohjelmoitu. Jos kauko-ohjainta kallistetaan tai siirretään ohjelmoinnin aikana, infrapunakoodi ei ohjelmoidu oikein. Toista tätä toimenpidettä muille painikkeille Kun kaikki infrapunakoodit on ohjelmoitu, IR CODE SETTING valikko tulee näkyviin. Erityisten infrakoodien ohjelmointi, jotka eivät näy ruutusäätiminä Katso lukua “Muiden infrapunakoodien (IR) ohjelmointi (käyttäjän infrapunasäätö)” sivulta 20. 7 Ohjelmoi infrapunakoodit muista ohjelmalähteistä toistamalla vaiheita 3-6. Päävalikon palauttaminen Näppäile EXIT. Aikaisemman valikon palauttaminen Näppäile RETURN. 18 FIN Infrapunakoodien poistaminen Näppäile CODE CLEAR. • Tietyn infrapunakoodin poistaminen 1 Näppäile SINGLE IR CODE CLEAR. 2 Näppäile se painike, joka halutaan poistaa. “Are you sure?” tulee näkyviin varmistusta varten. 3 Näppäile YES, kun haluat poistaa koodin. “CODE CLEAR!” tulee näkyviin näyttöön. Jos haluat lopettaa ennen kuin koodi on poistettu, näppäile NO. Poista toiset koodit toistamalla vaiheita 2 ja 3. • Laitteen (esim. OTHER CD) kaikkien infrapunakoodien poistaminen 1 Näppäile (OTHER CD) CODE CLEAR. “Are you sure?” tulee näkyviin varmistusta varten. 2 Poista koodit näppäilemällä YES. “CODE CLEAR!” tulee näkyviin näyttöön. Jos haluat lopettaa ennen kuin koodi on poistettu, näppäile NO. • Kaikkien infrapunakoodien poistaminen 1 Näppäile ALL IR CODE CLEAR. “Are you sure?” tulee näkyviin varmistusta varten. 2 Poista koodit näppäilemällä YES. “CODE CLEAR!” tulee näkyviin näyttöön. Jos haluat lopettaa ennen kuin kaikki koodit on poistettu, näppäile NO. Jos infrapunakoodit eivät toimi odotetulla tavalla • Suorita ohjelmointi uudestaan varmistaaksesi, että infrapunakoodit on ohjelmoitu oikein. • Jos vaikeuksia esiintyy videodekin tai kuvalevysoittimen INPUT, numero- tai ENTER painikkeiden käytössä vaiheessa 5 tapahtuneen automaattisen valmistajalistasta rekisteröinnin jälkeen, ohjelmoi kyseisen laitteen infrapunakoodit manuaalisesti vaiheessa 6 kuvatulla tavalla. • Joidenkin muiden valmistajien kuvalevysoittimien painikkeet ) ja 0 eivät aina toimi oikein vaiheessa 5 tapahtuneen automaattisen valmistajalistasta rekisteröinnin jälkeen. Jos näin käy, suorita vaihe 6 ja ohjelmoi painikkeiden ) ja 0 infrapunakoodit manuaalisesti, samoin kuin muiden painikkeiden koodit, joita haluat käyttää kuvalevysoittimelle. • Jos toistolähde rekisteröidään TOSHIBA 2:ksi tai RCA 2:ksi, TV-vastaanottimen virtaa ei voi kytkeä eikä katkaista vahvistimen kauko-ohjaimella (virta ei kytkeydy valittaessa TEST). • Jotkut infrapunakoodit eivät ole ohjelmoituneet onnistuneesti vaikka “RELEASE YOUR COMMANDER” näkyy TV-ruudussa. Ohjelmoi ne tällöin uudestaan. Ellei infrapunakoodin ohjelmointi onnistu vieläkään, suorita luvun “Muiden infrapunakoodien (IR) ohjelmointi (käyttäjän infrapunasäätö)” sivulta 20. • Laite ei pysty tallentamaan joidenkin kauko-ohjainten erityisen aaltomuodon omaavia infrapunakoodeja.