Views
7 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Finlandais

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Finlandais

2 Skriv navnet ved at

2 Skriv navnet ved at klikke på hver enkelt karakter i rækkefølge. Navent lagres automatisk i hukommelsen. Avanceret anvendelse INDEX SETTING B A B C D E 1 F G H I J 4 K L M N O 7 P Q R S T / U V W X Y Z CAPS RETURN Indtastning af et mellemrum Klik på mellemrumstangenten. Hvordan man går til hovedmenuen Klik på EXIT. 2 Klik på TUNER. 3 Klik på LIST. LIST SUB A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Skift mellem store og små bogstaver Klik på CAPS. b 2 5 8 0 – EXIT 3 6 9 * + Hvis du laver en fejl Klik på ? eller / for at flytte markøren til den karakter, der skal ændres, og klik derefter på den rigtige karakter (eller klik på mellemrumstangenten for at slette karakteren). Hvordan man går tilbage til den tidligere menu Tryk på RETURN. Indstilling på faste stationer med brug af LIST-funktionen 1 Klik på FUNCTION i hovedmenuen. FUNCTION SELECT-menuen kommer frem. USER 4 Forvalgs-listen kommer frem. Klik på A, B eller C for at vælge side. Klik derefter på 1 til 0 for at stille ind på den respektive faste station. ALL OFF VOL + – EXIT Navngivning af CD-plader i en Sony CDskifter med CTRL A1-jack Hvis din CD-skifter er en Sony med en CTRL A1-jack, kan du indprogrammere alle CD-navnedata i CDskifteren og således spare dig selv for besværet med at lave et navn ad gangen. 1 Klik på LIST CD-knappen i INDEX SETTINGskærmen. LIST RETURN INDEX SETTING 2 Klik på DATA LOAD-knappen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CD INDEX SETTING CD-navnedata indprogrammeres, og i løbet af nogle få minutter vil den indprogrammerede data komme frem i CD INDEX SETTING-menuen. Bemærkninger • DATA LOAD-knappen kommer ikke frem, hvis CDskifteren ikke er registreret som en SONY CONTROL A1 CD i IR CODE SETTING-menuen (se side 17), eller hvis der ikke er tændt for CD-skifteren. • DATA LOAD proceduren fungerer ikke, hvis der ikke er tændt for CD-skifteren eller hvis CTRL A1-tilslutningen er ufuldstændig (se side 9). • Hvis følgende karakterer er optaget i CD-skifteren, vil de komme frem som vist herunder i skærm-displayet: # $ ; • ä ö ü Hvordan man går tilbage til den tidligere menu Klik på RETURN. Hvordan man går til hovedmenuen Klik på EXIT. CD 10 . RETURN > EXIT DATA LOAD EXIT

Avanceret anvendelse Navngivning af CD-plader i ikke-Sony CDskiftere eller Sony CD-skiftere uden CTRL A1-jacker Hvis din CD-skifter ikke er en Sony eller ikke har en CTRL A1-jack, er du nødt til at navngive manuelt som vist herunder: 1 Klik på LIST CD-knappen i INDEX SETTINGskærmen. INDEX SETTING Hvordan man går til hovedmenuen Klik på EXIT. Anvendelse af en CD-skifter Gruppering af CD-plader Du kan bruge skærm-displayet til at fordele dine CDplader i en eller flere grupper. 1 Klik på FUNCTION i hovedmenuen. FUNCTION SELECT-menuen kommer frem. LIST CD 2 Klik på INDEX. INDEX SETTING-skærmen kommer frem. RETURN EXIT 3 Klik på LIST CD-knappen. 2 • Navngivning af en plade Klik på TITLE. Få nummeret på den plade, der skal navngives, frem ved at klikke på > eller . symbolet i højre side af skærmen, og klik derefter på den plade, der skal navngives. • Hvis du vil navngive en pladegruppe Klik på GROUP, og klik derefter på den gruppe, der skal navngives. 3 Skriv navnet ved at klikke på hver enkelt karakter i rækkefølge. Navnet gemmes automatisk i hukommelsen. V v A B F G K L P Q U V CAPS RETURN CD INDEX SETTING 10 C H M R W D I N S X B E J O T Y Indtastning af et mellemrum Klik på mellemrumstangenten. 1 4 7 Skift mellem store og små bogstaver Klik på CAPS. EXIT Hvis du laver en fejl Klik på ? eller / for at flytte markøren til den karakter, der skal ændres, og klik derefter på den rigtige karakter (eller klik på mellemrumstangenten for at slette karakteren). Hvordan man går tilbage til den tidligere menu Tryk på RETURN. / Z b 2 5 8 0 – 3 6 9 * + 4 Klik på SELECT, og klik derefter på den plade, du vil indlemme i en ny gruppe. CD INDEX SETTING 21 BGM A > 22 23 24 25 26 27 BGM B Love Songs BEST of BB BEST of CC BEST of DD DATA 28 29 30 SELECT . RETURN EXIT Hvis den ønskede plade ikke vises Klik på > eller . symbolet for at angive pladen. 5 Klik på navnene på de grupper, du vil indlemme CD-pladen i. For f.eks. at indlemme CD-pladen i både “GROUP 1” og “GROUP 4”, skal du klikke på begge gruppenavne, så de fremhæves. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RETURN CD INDEX SETTING GROUP 1 GROUP 2 GROUP 3 GROUP 4 GROUP 5 GROUP 6 GROUP 7 GROUP 8 GROUP 9 GROUP 10 EXIT Hvordan CD-pladen fjernes fra en eller flere grupper Klik på det fremhævede gruppenavn, så det forsvinder. (fortsættes) 33 DK