Views
8 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Finlandais

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Finlandais

Kauko-ohjaimen

Kauko-ohjaimen valmistelutoimet ja käyttö Pidä kauko-ohjain vaakasuorassa infrapunatunnistimeen nähden, kunnes koodi on ohjelmoitu. Jos kauko-ohjainta liikutetaan tai kallistetaan ohjelmoinnin aikana, infrapunakoodi ei ohjelmoidu oikein. Toista tätä toimenpidettä muille painikkeille Kun kaikki infrapunakoodit on ohjelmoitu, IR CODE SETTING -valikko tulee näkyviin. Tietyn infrapunakoodin uudelleenohjelmointi Näppäile se painike, jolle infrapunakoodi on ohjelmoitu, ja näppäile sitten START. Infrapunakoodien poistaminen Näppäile CODE CLEAR. • Tietyn infrapunakoodin poistaminen 1 Näppäile SINGLE IR CODE CLEAR. 2 Näppäile se painike, joka halutaan poistaa. “Are you sure?” tulee näkyviin varmistusta varten. 3 Näppäile YES, kun haluat poistaa koodin. “CODE CLEAR!” tulee näkyviin näyttöön. Jos haluat lopettaa ennen kuin koodi on poistettu, näppäile NO. Poista toiset koodit toistamalla vaiheita 2 ja 3. • Kaikkien käyttäjän infrapunakoodien poistaminen 1 Näppäile USER IR CODE CLEAR. “Are you sure?” tulee näkyviin varmistusta varten. 2 Poista koodit näppäilemällä YES. “CODE CLEAR” tulee näkyviin näyttöön. Jos haluat lopettaa ennen kuin koodi on poistettu, näppäile NO. • Kaikkien infrapunakoodien poistaminen 1 Näppäile ALL IR CODE CLEAR. “Are you sure?” tulee näkyviin varmistusta varten. 2 Poista koodit näppäilemällä YES. “CODE CLEAR!” tulee näkyviin näyttöön. Jos haluat lopettaa ennen kuin kaikki koodit on poistettu, näppäile NO. HUOM! • Vaikka vahvistimen virtajohto on irrotettu vaihtovirtalähteestä, ohjelmoidut infrapunakoodit pysyvät muistissa noin kaksi viikkoa. Jos ne pyyhkiytyvät pois, “ALL CLEAR!” näkyy TV-ruudussa, kun laitteen virta kytketään vahvistimeen seuraavan kerran. • Joidenkin ilmastointilaitteiden virtakytkin käyttää kahta eri infrapunakoodia, vaikka kytkimiä on vain yksi. Jos ilmastointilaitteen virtaa ei voi katkaista kytkimelle/ katkaisimelle ohjelmoidulla infrapunakoodilla, toista toimenpiteet ja ohjelmoi kytkemisen ja katkaisemisen infrapunakoodi erikseen. • Joidenkin ilmastointilaitteiden kauko-ohjainten toiminta vaatii kaksipuolista signaalinvaihtoa itse ilmastointilaitteen kanssa. Vaikka tällaisten kaukoohjainten infrapunakoodien ohjelmointi laitteeseen on mahdollista, niitä käytettäessä ilmastointilaite ei aina toimi tavalliseen tapaan. • Laite ei kenties pysty rekisteröimään joidenkin kaukoohjainten infrapunakoodeja, joilla on erityinen aaltomuoto. 21 FIN

Laitteen valinta Liitetyn laitteen katsomista tai kuuntelua varten ota esille toiminnon valintavalikko ja näppäile haluttu ohjelmalähde. Ennen kuin aloitat, varmista että olet: • liittänyt infrapunavälittäjän ja kaikki laitteet lujasti ja oikein sivuilla 8-11 kuvatulla tavalla. • rekisteröinyt liitettyjen laitteiden infrapunakoodit sivuilla 12-21 kuvatulla tavalla. • kääntänyt MASTER VOLUME -säätimen äärimmäiseen asentoon vasemmalle (0) kaiuttimien vahingoittumisen välttämiseksi. 1 Ota kauko-ohjain ja kytke vahvistimen virta painamalla painiketta kerran tai kaksi kertaa. Virran tulisi kytkeytyä automaattisesti näyttöpäätteeseen. Jos näin ei käy, katso sivulta 14 ja 15 ohjeet näyttöpäätteen rekisteröinnistä. 2 Näppäile FUNCTION päävalikosta. 3 Näppäile haluamasi laite. Laite alkaa toistaa automaattisesti. Perustoiminnat VIDEO 3 L D SATL Videonauhoja Kuvalevyjä Satelliittilähetystä CD-levyjä Radiolähetystä Levyjä 22 FIN FUNCTION FUNCTION SELECT VIDEO 1 DAT/MD VIDEO 2 CD TUNER PHONO TAPE MACRO 1 MACRO 2 Kun haluat kuunnella tai katsoa Digitaalista audionauhaa (DAT) tai minilevyjä (MD) Analogisia audiokasetteja Näppäile EXIT ALL OFF VIDEO 1, VIDEO 2 tai VIDEO 3 LD SATL DAT/MD CD TUNER PHONO* 1 TAPE* 2 * 1 Säätöpainikkeet eivät näy valittaessa PHONO. * 2 Kasettidekin tunnus muuttuu vihreäksi nauhatarkkailun aikana. Päävalikon palauttaminen Näppäile EXIT. 4 Säädä äänenvoimakkuus näppäilemällä VOL+ tai –. Säädä TV:n kaiuttimien äänenvoimakkuus TVvastaanottimen äänenvoimakkuussäätimellä. S O U N D FUNCTION ALL OFF VOL + – SUB USER 0 ( ) p P = + Säätöpainikkeet Valitun laitten käyttö Ruudun alaosan säätöpainikkeet toimivat valitun laitteen kauko-ohjaimena. Näppäile haluamaasi toimintoa vastaava painike. Katso säädettävän laitteen käyttöohjeista ohjeet laitteen käytöstä. Valitun laitteen muiden säätöpainikkeiden näyttö Näppäile SUB. Muista kauko-ohjaimista ohjalmoitujen infrapunakoodien toteuttaminen 1 Näppäile USER. 2 Näppäile A B C D ja ota esille haluamasi komento. 3 Näppäile halutun komennon painike. Katso sivulta 20 ohjeet siitä miten ohjelmoidaan infrapunakoodit muista kauko-ohjaimista. Äänen vaimennus Näppäile . Kuvatunnus muuttuu tunnukseksi ja vihreäksi. “MUTE ON” ja sitten “MUTING” tulee näkyviin vahvistimen näyttöön. Ääni palautetaan näppäilemällä kuvatunnus uudelleen. MONITOR-toiminnon katkaiseminen kuunneltaessa audiolähdettä Näppäile vasemmasta alakulmasta. Katso sivun 36 luvusta “Audiolähteiden kauko-ohjaus ilman TV:tä (valaistu säätövilkku)” siitä miten säätö tapahtuu ilman TV:tä. Valitun laitteen virran katkaiseminen Näppäile vasemmasta alakulmasta. Virran katkaiseminen kaikista laitteista Näppäile ALL OFF . Jos tietyt laitteet kytkeytyvät vain painettaessa toistopainiketta, niiden virta ei katkea valittaessa ALL OFF, jos AUTO PLAY -toiminto (katso s. 37) on katkaistu. Näppäile tällöin ja sitten toistopainike (().