Views
8 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Grec

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Grec

E:: Proveďte kroky od

E:: Proveďte kroky od bodu na straně 50. Modul akumulátoru je téměř vybitý. Teplota modulu akumulátoru je vysoká. Vyměňte modul akumulátoru nebo jej umístěte na chladné místo. Není vložena paměťová karta (s. 20). Pokud indikátor bliká, není k dispozici dostatečný volný prostor k nahrávání obrazů. Po uložení obrazů na jiné médium vymažte nepotřebné obrazy (s. 36) nebo naformátujte paměťovou kartu (s. 48). Soubor databáze obrazů může být poškozen. Zkontrolujte soubor databáze výběrem [Nastavení] [ Nastavení Média] [Opravit datab. obrazů] záznamové médium. Paměťová karta je poškozena. Naformátujte paměťovou kartu pomocí videokamery (s. 48). Není vložena kompatibilní paměťová karta (s. 21). Paměťová karta je chráněna proti zápisu. Přístup k paměťové kartě byl omezen na jiném zařízení. Množství světla není dostatečné, může proto dojít k rozostření obrazu pohybem videokamery. Použijte blesk. 52 CZ Videokamera není stabilní, takže se obraz může rozmazat. Držte videokameru při natáčení pevně oběma rukama. Výstražný indikátor proti otřesům kamery však nezmizí. Záznamové médium je plné. Fotografie nelze pořizovat během zpracovávání. Chvíli počkejte, poté zahajte fotografování. Při následujícím nastavení nelze během nahrávání videoklipu pořizovat fotografie. [ NAHRÁV. režim]: [Nejvyšší kvalita ] [ Snímk. Frekvence]: [60p] (modely s barevnou normou NTSC) nebo [50p] (modely s barevnou normou PAL)

Doba nahrávání videoklipů/počet uložitelných fotografií Informace o vašem modelu videokamery viz následující stránka: Funkce a zařízení s. 6 „HD“ označuje obraz ve vysokém rozlišení a „STD“ obraz ve standardním rozlišení. Očekávaná doba nahrávání a přehrávání pro každý modul akumulátoru Doba nahrávání Přibližná doba, která je k dispozici při použití plně nabitého modulu akumulátoru. Doba nepřetržitého nahrávání Modul akumulátoru (jednotka: minuta) Kvalita obrazu HD MP4 STD NP-FV50 (součást dodávky) 120 130 130 140 130 140 Typická doba nahrávání (jednotka: minuta) Modul akumulátoru Kvalita obrazu HD MP4 STD NP-FV50 (součást dodávky) 60 65 65 70 65 70 Nahoře: Při otevření panelu LCD Dole: Při nahrávání s hledáčkem bez otevřené obrazovky LCD Každá doba nahrávání byla měřena, když videokamera nahrávala videoklipy ve vysokém rozlišení (HD) s funkcí [ NAHRÁV. režim] nastavenou na [Standardní ]. Typická doba nahrávání s opakovaným zastavováním/spouštěním, zapínáním/ vypínáním, přepínáním [Režim snímání] a používáním funkce zoom. Hodnoty byly měřeny s videokamerou při teplotě 25 C. 10 C až 30 C je doporučené rozmezí. Doba nahrávání a přehrávání bude kratší podle podmínek, za kterých videokameru používáte, jako je provozování videokamery při nízkých teplotách. Doba přehrávání Přibližná doba, která je k dispozici při použití plně nabitého modulu akumulátoru. (jednotka: minuta) Modul akumulátoru Kvalita obrazu HD MP4 STD NP-FV50 (součást dodávky) 200 215 200 225 200 225 Nahoře: Při otevření panelu LCD Dole: Při nahrávání s hledáčkem bez otevřené obrazovky LCD Očekávaná doba nahrávání videoklipů Vnitřní paměť HDR-PJ650E/PJ650V/PJ650VE Obraz ve vysokém rozlišení (HD) v h (hodin) a min (minut) Doba nahrávání Režim nahrávání HDR-PJ650V/ HDR-PJ650E PJ650VE [Kvalita 50p ]/[Kvalita 60p ] [Nejvyšší kvalita ] [Vysoká kvalita ] [Standardní ] [Dlouhá doba ] 2 h 30 min (2 h 30 min) 3 h (3 h) 4 h 5 min (4 h 5 min) 7 h 15 min (5 h 30 min) 12 h 30 min (10 h 15 min) 2 h 15 min (2 h 15 min) 2 h 40 min (2 h 40 min) 3 h 40 min (3 h 40 min) 6 h 30 min (4 h 55 min) 11 h 15 min (9 h 15 min) 53 CZ Ostatní/rejstřík