Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Mode d'emploi Bulgare

Подготовка

Подготовка за експлоатация Зареждане на комплекта батерии Поставете комплекта 1батерии в зарядното устройство за батерии. • Можете да използвате батериите, дори когато са частично заредени. Свържете зарядното устройство 2за батерии към стенния контакт. Ако продължите да зареждате комплекта батерии още около 1 час след като лампичката CHARGE се изключи, зарядът на батериите ще ви позволи да работите с фотоапарата значително по-дълго време (пълно зареждане). Комплект батерии Щекер Лампичка CHARGE Свети: Зарежда Лампичка CHARGE Изключена: Зареждането е приключило (нормално зареждане) За потребители в страните/регионите, различни от САЩ и Канада Захранващ кабел Лампичка CHARGE 12 Когато зареждането приключи, изключете зарядното 3устройство за батерии

Време за зареждане Пълно зареждане Прибл. 330 минути Нормално зареждане Прибл. 270 минути Забележки • Таблицата по-горе показва времето, необходимо за пълно зареждане на напълно разредени батерии при температура на околната среда около 25 о С. Възможно е зареждането да отнеме повече време в зависимост от обстоятелствата и от условията, при които използвате устройството. • Включете зарядното устройство за батерии към най-близкия стенен контакт. • Когато зареждането приключи, изключете захранващия кабел от мрежата от 220 V и отстранете батериите от зарядното устройство за батерии. • Уверете се, че използвате оригинални Sony батерии или зарядно устройство за батерии. Живот на батериите и брой изображения, които можете да запишете/прегледате Запис на неподвижни изображения Преглед на неподвижни изображения Живот на батерията (мин.) Брой на изображенията DSC-W290 Прибл. 150 Прибл. 300 DSC-W270/W275 Прибл. 165 Прибл. 330 DSC-W290 Прибл. 340 Прибл. 6800 DSC-W270/W275 Прибл. 400 Прибл.8000 Подготовка за експлоатация Методът на измерване се основава на стандарта CIPA. (CIPA: Camera & Imaging Products Association) Забележка • Животът на батериите и броят на изображенията не се променят независимо от размера на изображението. Използване на фотоапарата в чужбина Можете да използвате вашия фотоапарат, зарядното устройство за батериите (приложено в комплекта) и променливотоковия адаптер AC-LS5K (не е приложен в комплекта) във всяка страна или регион, където електрозахранването е от 100 V до 240 V AC, 50/60 Hz. Не използвайте електронен трансформатор (пътнически конвертор), защото това може да доведе до неизправност. 13