Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на фотоапарата с вашия Macintosh компютър. Можете да копирате изображения на вашия Macintosh компютър. Въпреки това “PMB” не е съвместим с Macintosh компютри. Когато изображенията се прехвърлят към “Memory Stick Duo” носител, прегледайте изображенията в режима за преглед на папка [Folder View]. Mожете да инсталирате “Music Transfer” на Macintosh компютри. Препоръчителна компютъра среда Следната компютърна среда е препоръчителна за компютри, свързани с фотоапарата. Препоръчителна среда за прехвърляне на изображения OS (предварително инсталирана): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X(v10.1 до v10.5) USB жак: Трябва да има по стандарт. Препоръчителна компютърна среда за използване на ”Music Transfer” OS (предварително инсталирана): Mac OS X (v10.3 до v10.5) Оперативна памет: 64 МВ или повече (препоръчва се 128 МВ или повече) Хард диск: Свободно място на хард диска, необходимо за инсталацията - приблизително 50 МВ 42

Промяна на настройките на фотоапарата Промяна на оперативните звуци Можете да зададете вида на звука, който се възпроизвежда, когато работите с фотоапарата. Натиснете бутона MENU. 1 2Изберете (Настройки) с помощта на V на контролния бутон, след това натиснете z. бутон MENU Изберете (Основни настрой ки) с помощта на v/V/b/B 3на контролния бутон, след това натиснете [Beep] желан режим z. Shutter: Включва звука на затвора при натискане на бутона на затвора. High/Low: Включва звуковия сигнал/звука от затвора, когато натиснете контролния бутон/бутона на затвора. Ако желаете по-ниска сила на звука, изберете [Low]. Off: Изключва звуковия сигнал/звука от затвора. Промяна на настройките на фотоапарата 43 Промяна на настройките на фотоапарата