Views
7 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Finlandais

Hur man ställer klockan

Hur man ställer klockan 1 Tryck på ON/OFF-knappen (strömbrytaren). Kameran slås på. • Det kan ta en liten stund innan kameran slås på och går att använda. Allra först 2 Välj inställningspunkt med v/V på styrknappen, och tryck sedan på z. Tidsvisningsformat: Välj datum- och tidsvisningsformat. Sommartid: Slå på respektive stäng av sommartidsvisning efter behov. Datum&klocka: Används för att ställa in datumet och klockan. ON/OFF-knapp (strömbrytare) Styrknapp 3 Ställ in siffervärden och önskade inställningar med v/V/ b/B, och tryck sedan på z. • Klockan 12 på natten visas som 12:00 AM, och klockan 12 på dagen som 12:00 PM. 16 SE

4 5 Välj [Gå till nästa], och tryck sedan på z. Välj önskat område med b/B på styrknappen, och tryck sedan på z. 6 Välj [OK], och tryck sedan på z. Allra först Observera • Den här kameran har ingen funktion för att lägga på datumet på bilder. Med hjälp av programmet ”PMB” på den medföljande CD-ROM-skivan går det att lagra eller skriva ut bilder med datum. x För att ställa in datumet och klockan igen Tryck på MENU-knappen och välj sedan (Inställningar) t (Klockinställningar) (sidan 48). 17 SE