Views
7 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Finlandais

B z 50 SE Indikator

B z 50 SE Indikator Färgläge PictBridge-anslutning Visningssätt Filtrering med hjälp av ansikten Favoriter Skydd Utskriftsmarkering (DPOF) PMB-export Uppspelningszoom Indikator Betydelse AE/AF-lås ISO400 ISO-tal Slutarbrusreducering 125 Slutartid F3.5 Bländarvärde +2.0EV Exponeringsvärde Autofokusramindikator 1,0 m Halvautomatiskt inställt avstånd Makro INSP Inspelning/paus av film Standby 0:12 Inspelningstid (m:s) 101-0012 Mapp/filnummer 2009 1 1 9:30 AM z STOP z PLAY bB BACK/NEXT V VOLUME Betydelse Inspelningsdatum/tidpunkt för bilden Funktionsguide för uppspelningsbilden Val av bild Justering av volymen C Indikator Betydelse Lagringsmapp Uppspelningsmapp 96 Antal lagringsbara bilder 12/12 Bildnummer/antal lagrade bilder i vald mapp 100min Inspelningsbar tid ISO 400 Lagrings/ uppspelningsmedium (”Memory Stick Duo”, internminne) Mappbyte Autofokuslampa Rödögereducering Mätmetod Blixtläge Blixtladdning Vitbalans ISO-tal

D Indikator C:32:00 Betydelse Självutlösare Självdiagnosfunktionen Destination Överhettningsvarning Konverter Ansiktsavkänning Burst/gaffling Filhanteringsfilminnet fullt Autofokusram +2.0EV 500 Slutartid Spotmätningshårkors Exponeringsvärde F3.5 Bländarvärde PictBridge-anslutning N Uppspelning Uppspelningsmätare 35° 37’ 32” N Latitud och longitud 139° 44’ 31” E Histogram • tänds när histogramvisningen är avstängd. Volym Övrigt 51 SE