Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Danois

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Danois

Fejlfinding > Netværk

Fejlfinding > Netværk (LAN/Trådløst LAN) n178 N Hvad er kanaler? ❑ ❑ Trådløs LAN-kommunikation foregår på delte frekvensbånd, også kaldet kanaler. Trådløst LAN-adgangspunkt fra tredjepartsleverandører kan være forudindstillet til andre kanaler end enheder fra Sony. Hvis du bruger et trådløst LAN-adgangspunkt, kan du finde oplysninger om forbindelsesindstillingerne i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet. Hvorfor afbrydes netværksforbindelsen, når jeg ændrer krypteringsnøglen? To computere med funktionen trådløst LAN, kan miste en Peer-to-Peer-netværksforbindelse, hvis krypteringsnøglen ændres. Du kan enten gendanne krypteringsnøglens oprindelige profil eller indlæse nøglen igen på begge computere, så de to nøgler er identiske.

Fejlfinding > Trådløst WAN n179 N Trådløst WAN Hvad skal jeg gøre, hvis computeren ikke kan oprette forbindelse til det trådløse WAN? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Kontrollér, at batteriet er installeret korrekt og opladet. Kontrollér, at SIM-kort er aktiveret til 3G-data og af teleoperatøren. Sørg for at følge proceduren i Indsættelse af et SIMkort (side 73), når du isætter SIM-kortet. Mobilnettet skal dække dit område. Kontakt netudbyderen for at få oplysninger om netværksdækning. Sørg for at knappen WIRELESS er slået til, og at indikatoren WIRELESS lyser på computeren. Sørg for at knappen ved siden af Wireless WAN er sat til On i vinduet VAIO Smart Network. Kontrollér at adgangspunktnavnet (Access Point Name – APN) er korrekt konfigureret i softwaren til forbindelsesstyring. Hvis ikke kan du kontakte dit telefonselskab for at få det korrekte adgangspunktnavnet. Yderligere oplysninger om konfiguration af adgangspunktnavnet findes i Hjælp-filen til softwaren til forbindelsesstyring. Kontrollér at softwaren til forbindelsesstyring har registreret det trådløse WAN-modem. Det kan tage lidt tid for softwaren at registrere det trådløse WAN-modem. ✍ Du kan få yderligere oplysninger om den trådløse WAN-funktion ved regelmæssigt at besøge VAIO-supportwebstedet. Sørg for at dækslet til SIM-kortet er lukket. Hvis du har deaktiveret trådløse enheder i skærmen BIOS-opsætning, kan du ikke få adgang til internettet via et trådløst netværk Følg, for at aktivere enhederne, trinene i Sådan deaktiveres indbyggede enheder (side 133).