19.02.2015 Views

Darbs un dzīve Somijā - Nodarbinātības Valsts Aģentūra

Darbs un dzīve Somijā - Nodarbinātības Valsts Aģentūra

Darbs un dzīve Somijā - Nodarbinātības Valsts Aģentūra

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

RĪCĪBA PĒC NODARBINĀTĪBAS PERIODA BEIGĀM<br />

Jāapmeklē iestādes <strong>un</strong> jāpaņem visi dokumenti <strong>un</strong> izziņas,<br />

kas liecina par legālu nodarbinātību <strong>un</strong> saņemtajiem<br />

sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem Somijā:<br />

• No sava darba devēja vai nodokļu pārvaldes birojā jāsaņem<br />

dokumenti par valstī nostrādāto periodu <strong>un</strong> samaksāto<br />

ienākuma nodokli;<br />

• Somijas sociālās apdrošināšanas birojā (KELA) jāsaņem<br />

U1 dokuments par nostrādāto periodu Somijā;<br />

• Somijas sociālās apdrošināšanas birojā (KELA) vai no<br />

sava bezdarba apdrošināšanas fonda jāsaņem U2 dokuments,<br />

ja vēlies eksportēt Somijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu<br />

uz citu ES/EEZ valsti;<br />

• Somijas sociālās apdrošināšanas birojā (KELA) jāsaņem<br />

dokumenti vai izziņas, ja Somijā esi saņēmis vai turpini saņemt<br />

kādu no Somijas sociālās apdrošināšanas pabalstiem,<br />

piemēram, bērna kopšanas, ģimenes vai slimības pabalstu.<br />

Svarīgi!<br />

Ja pēc nodarbinātības perioda beigām vēlies pretendēt uz<br />

bezdarbnieku pabalstu, tad pabalsts ir jāpieprasa pēdējā nodarbinātības<br />

valstī, t.i., Somijā, veicot reģistrēšanos Somijas<br />

Nodarbinātības dienesta birojā.<br />

RĪCĪBA, ATGRIEŽOTIES LATVIJĀ<br />

• Septiņu dienu laikā pēc izbraukšanas no Somijas jāreģistrējas<br />

Nodarbinātības valsts aģentūrā <strong>un</strong> jāiesniedz <strong>Valsts</strong><br />

sociālās apdrošināšanas aģentūrā U2 dokuments, ja,<br />

meklējot darbu Latvijā, vēlies turpināt saņemt Somijā piešķirto<br />

bezdarbnieka pabalstu.<br />

www.nva.gov.lv<br />

www.vsaa.lv<br />

• Jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā, ja ir vēlēšanās<br />

saņemt palīdzību darba meklēšanā.<br />

www.nva.gov.lv<br />

• Jāreģistrējas pašvaldībā <strong>un</strong> jādeklarē sava dzīvesvieta,<br />

ja uzturēšanās ārvalstīs ir bijusi ilgāka par sešiem mēnešiem.<br />

• Jāiesniedz <strong>Valsts</strong> sociālās apdrošināšanas aģentūrā U1<br />

dokuments, ja ir nepieciešams apliecināt savu Somijas nodarbinātības<br />

periodu.<br />

www.vsaa.lv<br />

• Jāiesniedz <strong>Valsts</strong> sociālās apdrošināšanas aģentūrā dokumenti<br />

vai izziņas par Somijā piešķirtajiem bērna kopšanas vai ģimenes<br />

pabalstiem, ja turpmāk vēlies pieteikties uz kādu no minētajiem<br />

pabalstiem Latvijā.<br />

www.vsaa.lv<br />

• Jāiesniedz līdz 1.aprīlim <strong>Valsts</strong> ieņēmumu dienestā gada ienākumu<br />

deklarācija par iepriekšējo gadu <strong>un</strong> dokumenti par Somijā<br />

samaksātajiem nodokļiem, ja esi Latvijas nodokļu rezidents <strong>un</strong><br />

Somijā ir gūti ienākumi.<br />

www.vid.gov.lv<br />

NODERĪGAS ADRESES<br />

<strong>Valsts</strong> institūcijas:<br />

• Imigrācijas dienests<br />

www.migri.fi<br />

• Somijas darba drošības <strong>un</strong> veselības pārvalde<br />

www.tyosuojelu.fi<br />

• Nodokļu pārvalde<br />

www.vero.fi<br />

• Somijas muita<br />

www.tulli.fi<br />

• Iedzīvotāju reģistrācijas centrs<br />

www.vaestorekisterikeskus.fi<br />

Mājokļa atrašana:<br />

• www.nal.fi<br />

• www.keltaisetsivut.fi<br />

• www.asuminen.fi<br />

• www.oikotie.fi<br />

• www.etuovi.com<br />

• www.hostellit.fi<br />

Vispārēja informācija par Somiju:<br />

• www.suomi.fi<br />

• www.infopankki.fi<br />

• www.mek.fi<br />

• www.virtual.finland.fi<br />

Transports:<br />

• Vilcienu satiksme<br />

www.vr.fi<br />

• Autobusu satiksme<br />

www.matkahuolto.fi<br />

• Avio satiksme<br />

www.finnair.fi<br />

• Prāmju satiksme<br />

www.tallinksilja.com<br />

www.vikingline.fi<br />

eures@nva.gov.lv www.nva.gov.lv/eures<br />

Izdots 2011. gadā<br />

<strong>Darbs</strong> <strong>un</strong> dzīve<br />

SOMIJĀ<br />

Kas ir EURES?<br />

• Eiropas valstu nodarbinātības dienestu sadarbības tīkls<br />

• Profesionāli EURES konsultanti visā Eiropā<br />

• Konsultācijas <strong>un</strong> informācija darba meklētājiem <strong>un</strong> darba<br />

devējiem par darbaspēka mobilitātes jautājumiem.


SOMIJA<br />

• Galvaspilsēta – Helsinki (iedzīvotāji ~1 milj.)<br />

• Iedzīvotāju skaits valstī – ~5,3 milj.<br />

• Teritorija – 338 130 km 2<br />

• Eiropas Savienības dalībvalsts kopš 1995.gada.<br />

• <strong>Valsts</strong> valoda – somu <strong>un</strong> zviedru<br />

• Valūta – Eiro (EUR) (1 EUR= ~ 0,70 LVL)<br />

• Starptautiskais tālruņa kods +358<br />

KAS JĀŅEM VĒRĀ PIRMS DOTIES UZ SOMIJU?<br />

• Latvijas pilsoņiem ir brīva piekļuve Somijas darba tirgum <strong>un</strong><br />

darbam Somijā nav nepieciešamas darba atļaujas.<br />

• Bez uzturēšanās reģistrācijas Latvijas pilsoņi var strādāt <strong>un</strong><br />

uzturēties Somijā līdz 3 mēnešiem. Lai strādātu <strong>un</strong> uzturētos<br />

Somijā ilgāk par 3 mēnešiem, jāveic uzturēšanās reģistrācija<br />

vietējā policijas iecirknī.<br />

• ES nepilsoņiem darbam Somijā parasti nepieciešama uzturēšanās<br />

atļauja ar tiesībām strādāt.<br />

• Darba meklētājam darba uzturēšanās atļaujas saņemšanai ir<br />

nepieciešams darba devējs Somijā, kurš ir ieinteresēts nodarbināt<br />

attiecīgo ārvalstnieku. Darba meklētājs pieteikumu atļaujas<br />

saņemšanai var iesniegt Somijas vēstniecībā, Somijas Nodarbinātības<br />

dienestā vai Somijas policijas iedzīvotāju reģistra departamentā.<br />

Pieteikumu darba meklētāja vārdā var iesniegt arī<br />

Somijas darba devējs.<br />

Informācija par spēkā esošajiem uzturēšanās noteikumiem <strong>un</strong><br />

darba uzturēšanās atļauju ir pieejama Somijas Nodarbinātības dienestā:<br />

www.mol.fi <strong>un</strong> Somijas Imigrācijas dienestā: www.migri.fi<br />

KĀ MEKLĒT DARBU SOMIJĀ?<br />

Lai veiksmīgi atrastu darbu Somijā, ir nepieciešamas somu valodas<br />

zināšanas. Noderīgas var būt zviedru vai angļu valodas zināšanas.<br />

Ieteicams darba meklēšanu uzsākt jau pirms Tu dodies uz Somiju.<br />

Galvenās darba meklēšanas iespējas:<br />

• Somijas nodarbinātības <strong>un</strong> ekonomikas ministrija / Somijas<br />

Nodarbinātības dienests www.mol.fi<br />

- informācija par darba tirgus situāciju, darba iespējām, reģistrācijas<br />

procedūrām <strong>un</strong> piedāvātajām darba vakancēm.<br />

• Somijas Nodarbinātības dienesta nacionālā palīdzības līnija<br />

(Työlinja)<br />

Työlinja tālr<strong>un</strong>is – +358 10 19 4904; e-pasts: tyolinja@mol.fi<br />

(somu, zviedru <strong>un</strong> angļu valodā); +358 10 19 4924 (krievu valodā)<br />

- konsultācijas par Nodarbinātības dienesta piedāvātajiem pakalpojumiem,<br />

darba iespējām, vakancēm <strong>un</strong> darba tirgus apmācību<br />

iespējām.<br />

• Somijas EURES konsultanti www.mol.fi/eures<br />

- padomi <strong>un</strong> konsultācijas par nodarbinātības iespējām, darba<br />

<strong>un</strong> dzīvošanas nosacījumiem Somijā.<br />

• Eiropas darba mobilitātes portāls www.eures.europa.eu<br />

- informācija par piedāvātajām brīvajām darba vietām, darba<br />

meklēšanu, darba <strong>un</strong> dzīvošanas nosacījumiem Somijā, kā arī<br />

citās Eiropas Savienības <strong>un</strong> Eiropas Ekonomikas zonas valstīs.<br />

• Akadēmiskie karjeras pakalpojumi www.aarresaari.net<br />

• Privāto nodarbinātības aģentūru asociācija www.hpl.fi<br />

• Vakances lielākajos Somijas laikrakstos www.oikotie.fi<br />

IERODOTIES SOMIJĀ<br />

• Jāreģistrējas vietējā iedzīvotāju reģistra birojā (Maistraatti),<br />

lai saņemtu savu personas identifikācijas numuru. Reģistrācija nepieciešama,<br />

ja plāno strādāt vai uzturēties Somijā ilgāk par 12 mēnešiem:<br />

www.maistraatti.fi<br />

• Jāreģistrējas tuvākajā nodokļu pārvaldes (Verohallinta) birojā,<br />

lai saņemtu nodokļu karti. Reģistrācija nepieciešama, ja plāno<br />

strādāt vai esi uzsācis darbu Somijā: www.vero.fi<br />

• Jāvēršas pēc palīdzības <strong>un</strong> konsultācijas Somijas darba drošības<br />

<strong>un</strong> veselības pārvaldē, ja Jūsu darba devējs neievēro Somijā noteiktos<br />

darba līguma <strong>un</strong> darba drošības nosacījumus: www.tyosuojelu.fi<br />

• Jāreģistrējas vietējā sociālās apdrošināšanas birojā (KELA), lai<br />

saņemtu sociālās apdrošināšanas numuru <strong>un</strong> līdz ar to Tev būtu pieejami<br />

Somijas sociālās apdrošināšanas pakalpojumi: www.kela.fi<br />

• Jāreģistrējas tuvākajā Nodarbinātības dienesta birojā, ja esi<br />

darba meklētājs <strong>un</strong> vēlies saņemt palīdzību darba meklēšanā:<br />

www.mol.fi<br />

• Septiņu dienu laikā pēc izbraukšanas no Latvijas jāreģistrējas Somijas<br />

Nodarbinātības dienesta birojā <strong>un</strong> sociālās apdrošināšanas<br />

birojā (KELA) jāiesniedz U2 dokuments, ja, meklējot darbu Somijā,<br />

vēlies turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu.<br />

(U2 dokumentu iespējams saņemt <strong>Valsts</strong> sociālās apdrošināšanas<br />

aģentūrā www.vsaa.lv)<br />

• Jāveic uzturēšanās reģistrācija vietējā policijas iecirknī, ja vēlies<br />

uzturēties Somijā ilgāk par 3 mēnešiem: www.poliisi.fi<br />

• Jāpaziņo Latvijas Pilsonības <strong>un</strong> migrācijas lietu pārvaldei savas<br />

dzīvesvietas adresi Somijā, ja atrodies Somijā ilgāk par sešiem<br />

mēnešiem: www.pmlp.gov.lv<br />

GALVENIE DARBA LĪGUMA NOTEIKUMI<br />

Somijā par likumīgu uzskatāms darba līgums, kas ir slēgts mutiski,<br />

rakstiski vai elektroniski. Tomēr, ieteicams darba līgumu<br />

slēgt rakstiski. Ja darba līgums nav slēgts rakstiski, tad darba<br />

devēja pienākums ir mēneša laikā kopš darba uzsākšanas darbiniekam<br />

izsniegt rakstiskus darba līguma nosacījumus.<br />

Darba devējs darbiniekam var noteikt pārbaudes laiku, kurš<br />

nedrīkst būt garāks par 4 mēnešiem. Ja darba devējs veic darbinieka<br />

apmācību darbam, tad pārbaudes laiks var tikt noteikts<br />

līdz 6 mēnešiem.<br />

Normālais nedēļas darba laiks Somijā ir 40 st<strong>un</strong>das. Darba devējs<br />

var norīkot uz virsst<strong>un</strong>du darbiem tikai izņēmuma gadījumos<br />

<strong>un</strong> ar darbinieka piekrišanu.<br />

Darba algas lielums Somijā parasti tiek noteikts saskaņā ar<br />

kolektīvo līgumu attiecīgajā uzņēmējdarbības nozarē. Somijā<br />

nav atsevišķa valsts noteiktā minimālā darba alga.<br />

Ikgadējā atvaļinājuma ilgums ir atkarīgs no nostrādāto mēnešu<br />

skaita gadā. Darbiniekam atkarībā no veicamā darba ir<br />

tiesības uz 2 vai 2,5 atvaļinājuma dienām par katru nostrādāto<br />

mēnesi.<br />

Papildus informācija par nodarbinātības nosacījumiem pieejama<br />

Somijas darba drošības <strong>un</strong> veselības pārvaldē.<br />

www.tyosuojelu.fi<br />

NODOKĻI<br />

Ierodoties Somijā darba nolūkos, ir jāreģistrējas nodokļu pārvaldes<br />

birojā <strong>un</strong> jāsaņem nodokļu karte. Darba devējam ir nepieciešama<br />

Tava nodokļu karte, lai varētu veikt nepieciešamos<br />

nodokļu maksājumus no Tavas algas.<br />

Ja Tu strādāsi Somijā ne ilgāk kā 6 mēnešus, tad no Tavas algas<br />

tiks ieturēts nodoklis 35% apmērā. Darba algai var tikt piemērota<br />

ar nodokli neapliekamā summa.<br />

Ja Tu strādāsi Somijā uz laiku, kurš pārsniedz 6 mēnešus, tad<br />

Tavai algai tiks piemērota nodokļa progresīvā likme, tāda pati<br />

kā Somijas iedzīvotājiem.<br />

Somijas nodokļu pārvalde sniegs Tev palīdzību <strong>un</strong> konsultācijas<br />

nodokļu jautājumos. Informācija ir pieejama arī pa tālr<strong>un</strong>i:<br />

(+358) 20 697 050 zvanot no Latvijas vai 020 697 050 zvanot<br />

Somijā.<br />

Plašāka informācija Somijas nodokļu pārvaldē: www.vero.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!