28.02.2015 Views

Praktiski padomi, kā pareizi plānot savas finanses

Praktiski padomi, kā pareizi plānot savas finanses

Praktiski padomi, kā pareizi plānot savas finanses

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Praktiski</strong> ieteikumi,<br />

kā efektīvi plānot <strong>savas</strong> <strong>finanses</strong><br />

Aleksandrs Čerņagins<br />

Naudas plānošanas centra eksperts<br />

GE Money Bank Uzkrājumu un investīciju produktu vadītājs


Kādēļ jāplāno budžets?<br />

Budžeta plānošana palīdz...<br />

Apzināt savus ienākumus,<br />

izdevumus un plānot tos<br />

nākotnē - lai pietiktu visam<br />

Atrast veidus, kā ietaupīt,<br />

un samazināt spontānus<br />

tēriņus<br />

Veidot uzkrājumus<br />

– nodrošināt savu finansiālo<br />

stabilitāti<br />

2


Sabalansētas naudas plūsmas formula<br />

Šo formulu var izmantot, analizējot savus tēriņus<br />

un meklējot veidus, kā ietaupīt.


Lai plānotu budžetu nepieciešams:<br />

Pašdisciplīna<br />

Mērķis, kāpēc plāno<br />

budžetu<br />

Ērts rīks/metode budžeta<br />

plānošanai<br />

Budžeta plānošanas formula<br />

Zināmi ienākumi – Saplānoti izdevumi = Kontrolēta naudas plūsma<br />

4


Budžeta plānošanas 3 soļi<br />

Tikai izpildot<br />

visus trīs soļus,<br />

budžeta plānošana ir<br />

pilnīga un efektīva!<br />

2. Sekošana līdzi<br />

tēriņiem. Visā<br />

plānošanas periodā<br />

jāpieraksta visi<br />

1. Plānošana. faktiskie izdevumi<br />

Jāapzina visi<br />

ikmēneša regulārie<br />

ienākumi, obligātie un<br />

citi izdevumi<br />

3. Tēriņu<br />

analīze.<br />

Mēneša beigās<br />

jāizvērtē tēriņi<br />

5


Budžeta plānošanas metodes<br />

Kura no šīm<br />

metodēm<br />

efektīvi veic<br />

visus 3<br />

budžeta<br />

plānošanas<br />

soļus?<br />

Naudas<br />

kontrolieris<br />

www.vissparnaudu.lv<br />

Paļaušanās uz<br />

atmiņu<br />

Budžeta kalkulators<br />

www.vissparnaudu.lv<br />

Pierakstīšana datorā<br />

Pierakstīšana kladē<br />

Čeku vākšana<br />

?<br />

6


Sāc plānot savu budžetu jau tagad!<br />

Plāno budžetu<br />

dienai, nedēļai vai<br />

mēnešiem –<br />

atkarībā no<br />

ienākumu<br />

regularitātes.<br />

Ērtākai plānošanai<br />

pārraksti tabulu<br />

kladē vai datorā!<br />

Papildini tabulu ar<br />

sev raksturīgiem<br />

termiņiem!<br />

Apkopo izdevumus<br />

un analizē tos!<br />

Ienākumi Ls/dienā Ls/nedēļā Ls/mēnesī<br />

Regulārie ienākumi<br />

Papildu ienākumi (pabalsti u.c.)<br />

Ienākumi kopā (A)<br />

Obligātie maksājumi<br />

Īre<br />

Elektrība utt.<br />

Obligātie maksājumi kopā (B)<br />

Citi izdevumi<br />

Pārtika<br />

Transports<br />

Izklaide, atpūta<br />

Atlikta nauda uzkrājumiem<br />

Saimniecības preces<br />

Bērniem kabatas nauda<br />

Citi izdevumi kopā (C)<br />

Visi izdevumi kopā (D=B+C)<br />

Atlikums (A-D)<br />

7


16.<br />

Īpaši izstrādāta programma – naudas<br />

plānotājs mobilajā tālrunī, ar kuru<br />

ikviens var:<br />

- kontrolēt savu naudas plūsmu<br />

- ikdienā ērti uzskaitīt ikvienu pirkumu<br />

- analizēt savus tēriņus<br />

Programma, kas<br />

nodrošina visus trīs<br />

budžeta plānošanas<br />

soļus<br />

Inovācija, kas palīdzēs nepārtērēties:<br />

- pārbaudīs reālo izdevumu atbilstību<br />

sākotnējam plānam;<br />

- atturēs no neapdomīgiem pirkumiem<br />

8


Ja izmanto internetbanku...<br />

1. Apdomājiet, kā Jums šķiet, cik daudz<br />

mēnesī vidēji Jūs tērējat? Pierakstiet šo<br />

summu.<br />

2. Tabulā, pamatojoties uz bankas konta<br />

izrakstu, ierakstiet pēdējo 6-12 mēnešu<br />

laikā iztērēto, iekļaujot arī bankomātos<br />

izņemto skaidro naudu.<br />

3. Aprēķiniet, cik vidēji mēnesī esat<br />

tērējuši.<br />

4. Vai aprēķini atbilst tam, cik Jūs<br />

domājāt, ka tērējāt?<br />

Parasti realitātē mēs tērējam 25% vairāk<br />

nekā domājam.<br />

9


Labklājība = Ienākumi - Izdevumi<br />

Labklājības formulā ir divi mainīgie – ienākumi un<br />

izdevumi – mēs varam censties palielināt savus<br />

ienākumus un/ vai samazināt izdevumus.<br />

• Izdevumus palīdz mazināt budžeta<br />

plānošana un tēriņu struktūras maiņa<br />

• Kā palielināt ienākumus?<br />

– Valsts sniegtās iespējas – attaisnoto<br />

izdevumu atmaksa & sociālie pabalsti<br />

– Hobiji, ar kuriem iespējams pelnīt<br />

– Iespēja piestrādāt<br />

– Pelnoši uzkrājumu produkti


Nosaki savu<br />

krāšanas<br />

mērķi<br />

Aprēķini<br />

summu, kuru<br />

vari atlikt<br />

uzkrājumiem<br />

Kā sākt krāt?<br />

Izvērtē <strong>savas</strong><br />

drošības,<br />

ienesīguma un<br />

likviditātes prasības<br />

un iespējamos<br />

riskus<br />

Izpēti noguldījumu<br />

produktu<br />

piedāvājumu –<br />

konsultējies ar<br />

finanšu speciālistu<br />

Krāšanas pamatā<br />

disciplīna un<br />

diversifikācija<br />

11


Izglītojies finanšu jautājumos<br />

• Padomi, kā ietaupīt dažādās dzīves situācijās, un budžeta<br />

plānošanas rīki u.c. – www.vissparnaudu.lv<br />

• Naudas plānošanas ABC bibliotēkās<br />

• Resursi internetā par personīgo finanšu plānošanu:<br />

– http://www.feedthepig.org/<br />

– www.getrichslowly.org<br />

– http://www.iwillteachyoutoberich.com/<br />

– http://www.wealthpilgrim.com/<br />

– U.c.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!