11.07.2015 Views

Nodarbinātības valsts aģentūras amatpersonām izmaksātais ...

Nodarbinātības valsts aģentūras amatpersonām izmaksātais ...

Nodarbinātības valsts aģentūras amatpersonām izmaksātais ...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.panta otrajai daļai, publicējam informāciju par Nodarbinātības <strong>valsts</strong> aģentūras amatpersonām izmaksāto atalgojumu(tajā skaitā arī atalgojumu par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu).Nodarbinātības <strong>valsts</strong> aģentūras amatpersonām izmaksātais atalgojums 2010.gada septembrīN.p.k. Vārds Uzvārds Struktūrvienības nosaukums AmatsIzmaksātaisatalgojumsLVL1 Jolanta Ābeltiľa Gulbenes filiāle Koordinējošais eksperts 320,432 Jurijs Adejevs Bauskas filiāle Koordinējošais eksperts 264,543 Linda Akajomova Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 208,434 Janīna Alehno Preiļu filiāle Nodarbinātības aģents 290,585 Zinaīda Aleksandroviča Rēzeknes filiāle Nodarbinātības aģents 256,246 Vaira Amatniece Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Vecākais nodarbinātības aģents 286,987 Arvis Ančevskis Pakalpojumu departamenta Apmācību nodaļa Vecākais koordinējošais eksperts 477,638 Ingrīda Ančupāne Rēzeknes filiāle Nodarbinātības organizators 273,759 Gunta Andersone Cēsu filiāle Nodarbinātības aģents 199,1510 Anita Ansone Valmieras filiāle Koordinējošais eksperts 320,6611 Ita Ansone Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 256,2412 Regīna Antāne Daugavpils filiāle Nodarbinātības organizators 308,6613 Inga Apsīte Gulbenes filiāle Koordinējošais eksperts 284,0714 Ralda Apše Rīgas reģionālā filiāles Darba tirgus daļa Koordinējošais eksperts 248,5915 Ilze Arāja Ogres filiāle Filiāles vadītājs 368,9816 Sarmīte Arbidāne Tukuma filiāle Nodarbinātības aģents 248,6017 Vija Ašmane Aizkraukles filiāle Koordinējošais eksperts 290,5818 Inta Atslēga Cēsu filiāle Nodarbinātības aģents 256,2419 Janīna Audijanova Rēzeknes filiāle Nodarbinātības aģents 256,2420 Maija Augstkalne Rēzeknes filiāle Nodarbinātības aģents 239,6221 Līga Augule Tukuma filiāle Nodarbinātības organizators 272,5422 Ligita Bajāre Rīgas reģionālā filiāle Nodarbinātības aģents 339,68


23 Kaspars Bajārs Licencēšanas un tiesiskā nodrošinājuma nodaļa Nodaļas vadītājs 738,3924 Jadviga Bajarune Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 278,8825 Ērika Balgalve Tukuma filiāle Nodarbinātības aģents 141,8726 Signe Balode Tukuma filiāle Nodarbinātības organizators 302,8727 Ilze Baltābola Eiropas Sociālā fonda departamenta Finanšu vadības unkontroles nodaļaProjektu vadītājs 493,1628 Inese Baltiľa Tukuma filiāle Nodarbinātības aģents 295,5529 Ilze Bāliľa Saldus filiāle Nodarbinātības aģents 192,5230 Māris Bārītis Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 223,2431 Vija Barlo Eiropas Sociālā fonda departamenta Projektu uzraudzības Projektu vadītājs 298,18nodaļa32 Dace Baumane Liepājas filiāle Filiāles vadītājs 687,4333 Teresa Belasika Limbaţu filiāle Koordinējošais eksperts 262,8234 Marina Belova Jēkabpils filiāle Koordinējošais eksperts 336,8135 Igunda Bēmane Bauskas filiāle Filiāles vadītāja vietnieks 332,6536 Inguna Bērziľa Rīgas reģionālās filiāles Apmācību daļa Koordinējošais eksperts 196,8337 Ligita Bince Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumunodaļaProjekta asistents 422,5738 Alda Binfelde Liepājas filiāle Vecākais nodarbinātības aģents 290,5839 Inese Birska Ludzas filiāle Koordinējošais eksperts 253,6640 Tatjana Bistrova Madonas filiāle Nodarbinātības aģents 0,0041 Marika Biziļa Valkas filiāle Koordinējošais eksperts 270,6042 Inga Blaţeviča Daugavpils filiāle Nodarbinātības aģents 49,3743 Indra Bleija Ogres filiāle Nodarbinātības aģents 256,2444 Zane Blumberga Jelgavas filiāle Koordinējošais eksperts 254,2245 Dace Blūmentāle Tukuma filiāle Koordinējošais eksperts 287,2946 Inna Bočarova Daugavpils filiāle Filiāles vadītāja vietnieks 506,7447 Kristīna Bogdanova Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 171,1848 Olga Bogdanovska Daugavpils filiāle Nodarbinātības aģents 290,5849 Baiba Boldāne-Platace Limbaţu filiāle Filiāles vadītājs 498,56


50 Ilga Bolūde Eiropas Sociālā fonda departamenta Projektu uzraudzībasnodaļaProjektu vadītājs 351,2151 Inga Brice Preiļu filiāle Nodarbinātības aģents 304,4552 Inta Briede Saldus filiāle Filiāles vadītājs 523,1253 Mārīte Brivka Valmieras filiāle Nodarbinātības aģents 182,9454 Jeļena Buboviča Ludzas filiāle Vecākais nodarbinātības aģents 323,3455 Ineta Buldure Valkas filiāle Koordinējošais eksperts 260,0956 Gita Cerbule Valmieras filiāle Koordinējošais eksperts 272,9457 Vizma Cērpe Audita nodaļa Nodaļas vadītāja vietnieks 547,8258 Mārīte Cietvīra Talsu filiāle Nodarbinātības organizators 338,4259 Ţanna Circene Daugavpils filiāle Nodarbinātības organizators 306,9660 Sandra Cīrule Gulbenes filiāle Nodarbinātības aģents 290,1361 Ilona Čandere Siguldas filiāle Filiāles vadītājs 324,8262 Anita Čerdinceva Eiropas Sociālā fonda departamenta Projektu uzraudzības Projektu vadītājs 493,16nodaļa63 Ingrīda Čeredľikova Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 290,1364 Olga Černišova Daugavpils filiāle Nodarbinātības aģents 290,1365 Romualda Čivkule Krāslavas filiāle Koordinējošais eksperts 267,6966 Regīna Daniliča Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 248,2667 Ruta Daniļeviča Krāslavas filiāle Nodarbinātības aģents 273,7568 Sanita Daukšte Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 90,9469 Normunds Deinis Eiropas Sociālā fonda departamenta Projektu atbalsta Projektu vadītājs 294,7270 Iveta DekslinganodaļaRīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 200,6671 Aivita Deksne Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 297,3572 Andra Dietlava Pakalpojumu departamenta Apmācību nodaļa Projekta administrators 479,1373 Dagnija Diūra Valkas filiāle Vecākais nodarbinātības aģents 336,1474 Anita Dolace Jelgavas filiāle Koordinējošais eksperts 224,5975 Tamāra Dreijere Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 67,9276 Marianna Dreja Licencēšanas un tiesiskā nodrošinājuma nodaļa Vadošais juriskonsults 355,2977 Natālija Dudzēviča Talsu filiāle Nodarbinātības aģents 220,23


78 Emerita Dukaļska Balvu filiāle Nodarbinātības aģents 290,5879 Gita Dundure Ventspils filiāle Koordinējošais eksperts 260,9580 Zaiga Eglīte Madonas filiāle Nodarbinātības aģents 287,4881 Karīna Eglīte-Miezīte Rīgas reģionālās filiāles Apmācību daļa Daļas vadītājs 444,7982 Aija Emberga Jelgavas filiāle Koordinējošais eksperts 231,3283 Kristīne Fedotova Daugavpils filiāle Nodarbinātības aģents 290,1384 Visvaldis Feldmanis Jēkabpils filiāle Nodarbinātības aģents 290,5885 Aira Ferdate Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 212,5886 Tatjana Filipa Daugavpils filiāle Nodarbinātības organizators 290,5887 Liāna Freimane Eiropas Sociālā fonda departamenta Projektu uzraudzībasnodaļaNodaļas vadītājs 644,5588 Zeltīte Frīdmane Bauskas filiāle Nodarbinātības organizators 273,7589 Ingrīda Gajevska Rēzeknes filiāle Nodarbinātības aģents 239,4090 Aija Galeja Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 242,8991 Brigita Galkina Valkas filiāle Nodarbinātības aģents 262,9592 Jeļena Gavene Jelgavas filiāle Nodarbinātības aģents 250,6893 Agnese Gelţina Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu Eksperts - projekta vadītājs 580,8294 Lidija GermanenodaļaJēkabpils filiāle Koordinējošais eksperts 260,9595 Silvija Gintere Kuldīgas filiāle Koordinējošais eksperts 280,9796 Liene Giľko Audita nodaļa Auditors 386,2097 Agita Gorsvāne Kuldīgas filiāle Nodarbinātības aģents 281,9898 Tamāra Grahoļska Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Klientu apkalpošanas centra vadītāja 360,3999 Ginta Grasmane Rīgas reģionālā filiāles Darba tirgus daļavietnieksKoordinējošais eksperts 270,60100 Anna Grāvere Dobeles filiāle Koordinējošais eksperts 247,48101 Iveta Gribuste Preiļu filiāle Koordinējošais eksperts 310,09102 Aiga Grīnberga-Sirsniľa Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 37,10103 Ilze Grudule Administratīvā departamenta Finanšu un projektu nodaļa Vecākais ekonomists 382,67104 Māra Grundmane Audita nodaļa Auditors 385,14105 Ilze Grunte Eiropas Sociālā fonda departamenta Projektu atbalstanodaļaProjektu vadītājs 509,54


106 Irēne Gţibovska Rīgas reģionālās filiāles Apmācību daļa Nodarbinātības organizators 287,48107 Anita Heiberga Ventspils filiāle Nodarbinātības organizators 175,55108 Margarita Ignatjeva Rēzeknes filiāle Koordinējošais eksperts 255,11109 Gundars Ignats Pakalpojumu departaments Departamenta direktora vietnieks -Attīstības nodaļas vadītājs110 Alla Iļjina Rīgas reģionālās filiāles Apmācību daļa Koordinējošais eksperts 130,39111 Raitis Imša Eiropas Sociālā fonda departamenta Finanšu vadības un Departamenta direktora vietnieks -675,96kontroles nodaļaFinanšu vadības un kontroles nodaļas112 Ilona Indrāne Liepājas filiāle vadītājs Vecākais nodarbinātības aģents 256,24113 Ilze Indrikova Dobeles filiāle Filiāles vadītājs 400,96114 Sintija Indulēna Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 250,68115 Velta Innuse Licencēšanas un tiesiskā nodrošinājuma nodaļa Juriskonsults 290,61116 Marija Isupova Rēzeknes filiāle Nodarbinātības organizators 300,70117 Jolanta Ivanova Preiļu filiāle Koordinējošais eksperts 226,80118 Laura Ivanova Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 285,24119 Ināra Ivkina Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 290,58120 Anita Jākobsone Vadība Direktora vietnieks 132,60121 Baiba Jakovļeva Eiropas Sociālā fonda departamenta Projektu atbalstanodaļa643,13Projektu vadītājs 525,78122 Elita Jansone Talsu filiāle Koordinējošais eksperts 323,58123 Anita Jansone Jēkabpils filiāle Nodarbinātības aģents 265,50124 Ilze Jankovska Pakalpojumu departamenta Apmācību nodaļa Eksperts 307,42125 Anda Jaunzema Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 273,75126 Olga Jegorova Rīgas reģionālās filiāles Apmācību daļa Koordinējošais eksperts 48,65127 Ligita Jēkabsone Liepājas filiāle Koordinējošais eksperts 247,43128 Kristīne Jemeļjanova Preiļu filiāle Koordinējošais eksperts 320,43129 Svetlana Jerocka Daugavpils filiāle Nodarbinātības aģents 290,58130 Irēna Jeromenoka Krāslavas filiāle Nodarbinātības aģents 277,98131 Viktorija Jevdokimova Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 132,30132 Dzintra Juľina Jūrmalas filiāle Nodarbinātības aģents 252,41


133 Sandra Jurago-Kupavska Eiropas Sociālā fonda departaments Juriskonsults 545,34134 Inga Jurka Valmieras filiāle Nodarbinātības aģents 337,66135 Ligita Juškāne Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 290,58136 Solveiga Kabaka Tukuma filiāle Filiāles vadītājs 397,20137 Aiva Kaija Audita nodaļa Auditors 585,95138 Ināra Kakse Personāla nodaļa Personāla speciālists 422,57139 Sarmīte Kalāce Limbaţu filiāle Nodarbinātības aģents 346,88140 Alīna Kalēja Daugavpils filiāle Koordinējošais eksperts 258,98141 Maija Kalnišķe Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 287,48142 Inese Kalvāne Pakalpojumu departaments Direktors 932,55143 Elīna Kampe Madonas filiāle Koordinējošais eksperts 259,49144 Ingūna Kandere Liepājas filiāle Koordinējošais eksperts 320,43145 Inta Kapeniece Liepājas filiāle Nodarbinātības aģents 221,32146 Natalija Karasenko Jūrmalas filiāle Nodarbinātības aģents 155,51147 Janīna Karele Dobeles filiāle Nodarbinātības aģents 335,20148 Malda Biruta Kārkle Aizkraukles filiāle Nodarbinātības aģents 218,67149 Guna Karnicka Preiļu filiāle Nodarbinātības aģents 337,72150 Baiba Karole Talsu filiāle Koordinējošais eksperts 196,96151 Iva Karpa Valmieras filiāle Koordinējošais eksperts 306,94152 Igeta Karule Jelgavas filiāle Nodarbinātības aģents 241,19153 Inga Kāršeniece Jēkabpils filiāle Nodarbinātības aģents 217,13154 Anda Kasarenoka Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 192,22155 Aina Kasparinska Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 218,31156 Ērika Kaupmane Eiropas Sociālā fonda departamenta Projektu uzraudzības Nodaļas vadītāja vietnieks 527,71nodaļa157 Inguna Kaupuţa Cēsu filiāle Koordinējošais eksperts 254,22158 Vita Kazakeviča Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 169,26159 Andra Kazlauska Saldus filiāle Koordinējošais eksperts 288,36160 Inese Kempa Administratīvā departamenta Iepirkumu un līgumu nodaļa Konsultants - iepirkumu speciālists 363,53161 Lilita Kerubina Ogres filiāle Nodarbinātības aģents 272,62


162 Ingrīda Kijna Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 279,61163 Andţela Klaucāne Personāla nodaļa Personāla speciālists 438,95164 Velta Klīdzēja Rēzeknes filiāle Nodarbinātības aģents 290,58165 Marina Klimanova Rēzeknes filiāle Nodarbinātības aģents 147,02166 Helēna Kokare Krāslavas filiāle Nodarbinātības organizators 290,58167 Iveta Kokta Jelgavas filiāle Nodarbinātības aģents 70,54168 Ināra Konovalova Ludzas filiāle Filiāles vadītāja vietnieks 409,26169 Elīna Koršuna Siguldas filiāle Koordinējošais eksperts 231,32170 Ina Koscika Rēzeknes filiāle Koordinējošais eksperts 304,05171 Irēna Kosenko Daugavpils filiāle Nodarbinātības aģents 319,70172 Andris Kovaļčuks Talsu filiāle Nodarbinātības aģents 256,24173 Ludmila Koţemjakina Bauskas filiāle Filiāles vadītājs 237,91174 Nadeţda Koţevľikova Alūksnes filiāle Nodarbinātības aģents 251,38175 Graţina Krasjuka Jelgavas filiāle Nodarbinātības aģents 246,67176 Lidija Kraukle Madonas filiāle Filiāles vadītājs 462,77177 Ināra Kravale Balvu filiāle Koordinējošais eksperts 271,64178 Svetlana Kraveca Daugavpils filiāle Nodarbinātības organizators 273,75179 Ilze Kreicberga Eiropas Sociālā fonda departamenta Finanšu vadības unkontroles nodaļaProjektu vadītājs 390,42180 Inese Krikova Krāslavas filiāle Nodarbinātības aģents 387,25181 Vladislavs Krištopāns Ludzas filiāle Nodarbinātības aģents 221,02182 Sarma Krīvēna Personāla nodaļa Nodaļas vadītājs 783,51183 Linda Krūka-Škele Ogres filiāle Nodarbinātības aģents 272,62184 Marina Krūkle Liepājas filiāle Nodarbinātības aģents 290,13185 Ineta Krūmiľa Cēsu filiāle Filiāles vadītājs 408,39186 Inga Krūzmētra Eiropas Sociālā fonda departamenta Projektu uzraudzībasnodaļaProjektu vadītājs 536,86187 Ilze Kučinska Daugavpils filiāle Nodarbinātības aģents 88,13188 Dace Kukoša Rīgas reģionālā filiāles Darba tirgus daļa Koordinējošais eksperts 232,21


189 Elvīra Kulberga Eiropas Sociālā fonda departamenta Projektu atbalstanodaļaNodaļas vadītāja vietnieks 543,84190 Anita Kuļikovska Ogres filiāle Filiāles vadītāja vietnieks 464,99191 Laimdota Kušnere Rīgas reģionālā filiāles Darba tirgus daļa Nodarbinātības organizators 274,53192 Olga Kuzenkova Administratīvā departamenta Finanšu un projektu nodaļa Projekta vadītājs 613,58193 Aina Kuzmane Siguldas filiāle Koordinējošais eksperts 354,46194 Jānis Kuzmans Licencēšanas un tiesiskā nodrošinājuma nodaļa Juriskonsults 235,86195 Jekaterīna Kuzminova Daugavpils filiāle Nodarbinātības aģents 79,92196 Līga Ķirsone Liepājas filiāle Koordinējošais eksperts 254,22197 Inga Lāce Limbaţu filiāle Nodarbinātības aģents 308,50198 Inese Lakuča Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 190,58199 Jeļena Lāma Kuldīgas filiāle Filiāles vadītājs 570,15200 Linda Lāme Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 169,26201 Aija Lapčinska Ogres filiāle Koordinējošais eksperts 401,64202 Iveta Lapiľa Valmieras filiāle Koordinējošais eksperts 161,44203 Ligita Lauce Eiropas Sociālā fonda departaments Departamenta direktors 784,40204 Anita Laukaleja Rīgas reģionālā filiāles Darba tirgus daļa Nodarbinātības organizators 361,68205 Inta Lazdāne Jēkabpils filiāle Nodarbinātības organizators 309,54206 Anita Lazdāne Preiļu filiāle Koordinējošais eksperts 237,33207 Marija Lazdiľa Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 277,05208 Līga Leite Ventspils filiāle Nodarbinātības aģents 162,70209 Vineta Leončika Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 207,32210 Anna Leščinska Ludzas filiāle Koordinējošais eksperts 284,07211 Laima Levanoviča Pakalpojumu departamenta Apmācību nodaļa Vecākais eksperts 679,35212 Andra Liepiľa Siguldas filiāle Nodarbinātības aģents 60,00213 Sandra Linaberga Eiropas Sociālā fonda departamenta Projektu uzraudzībasnodaļaProjektu vadītājs 365,68214 Brigita Linde Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 303,45215 Iveta Liniľa Cēsu filiāle Nodarbinātības organizators 206,47216 Dace Linuţa Daugavpils filiāle Nodarbinātības aģents 237,07


217 Jeļena Lismane Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 322,04218 Marija Litkina Rīgas reģionālā filiāle Vecākais nodarbinātības aģents 326,94219 Vladimirs Lituľenko Gulbenes filiāle Filiāles vadītājs 508,25220 Maija Lojāne Jēkabpils filiāle Nodarbinātības aģents 330,32221 Dace Lorenca Dobeles filiāle Nodarbinātības aģents 223,06222 Eva Lossane Pakalpojumu departamenta Apmācību nodaļa Nodaļas vadītājs 594,77223 Jūlija Lovkova Jelgavas filiāle Koordinējošais eksperts 244,56224 Aiga Ludviga Bauskas filiāle Nodarbinātības aģents 273,75225 Dace Lūkina Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 223,24226 Veronika Lukjanska Krāslavas filiāle Nodarbinātības aģents 273,75227 Guna Lūsīte Valmieras filiāle Nodarbinātības aģents 309,91228 Ilva Luste Limbaţu filiāle Koordinējošais eksperts 313,46229 Vija Ļipinska Daugavpils filiāle Koordinējošais eksperts 67,66230 Maruta Mahere Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 287,48231 Lāsma Maikūne Bauskas filiāle Nodarbinātības aģents 214,14232 Antonija Majevska Krāslavas filiāle Vecākais nodarbinātības aģents 346,88233 Marina Majore Jelgavas filiāle Nodarbinātības aģents 277,84234 Gunta Malakauska Liepājas filiāle Nodarbinātības aģents 108,76235 Irēna Māliľa Liepājas filiāle Koordinējošais eksperts 263,06236 Sarma Māliľa Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 304,44237 Dace Māliľa Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 282,47238 Janīna Maračkovska Rēzeknes filiāle Nodarbinātības organizators 290,58239 Velga Marhileviča Liepājas filiāle Nodarbinātības aģents 223,24240 Andreta Markūne Jūrmalas filiāle Nodarbinātības organizators 249,80241 Antra Martinsone Valmieras filiāle Nodarbinātības aģents 265,60242 Svetlana Maskaļa Ventspils filiāle Nodarbinātības organizators 256,00243 Līga Massale Eiropas Sociālā fonda departamenta Projektu uzraudzības Projektu vadītājs 530,38nodaļa244 Rasma Mata Madonas filiāle Koordinējošais eksperts 268,14245 Alīna Matvejenko Ludzas filiāle Nodarbinātības aģents 290,58


246 Lūcija Mediľa Ludzas filiāle Nodarbinātības aģents 277,90247 Brigita Meldriľa Rīgas reģionālās filiāles Apmācību daļa Nodarbinātības organizators 52,39248 Zane Meļķe Cēsu filiāle Filiāles vadītāja vietnieks - konsultantsEURES jautājumos249 Ilga Mertena Eiropas Sociālā fonda departamenta Projektu atbalsta Departamenta direktora vietnieks -nodaļanodaļas vadītājs250 Alda Meščanova Balvu filiāle Nodarbinātības aģents 138,35251 Lilita Meţale Balvu filiāle Koordinējošais eksperts 207,10252 Ina Meţavilka Talsu filiāle Koordinējošais eksperts 284,07253 Lidija Miezīte Dobeles filiāle Nodarbinātības organizators 0,00254 Gunta Mika Cēsu filiāle Koordinējošais eksperts 284,52255 Ilze Miķelsone Liepājas filiāle Nodarbinātības aģents 125,14256 Daina Millere Eiropas Sociālā fonda departamenta Finanšu vadības un Projektu vadītājs 493,16kontroles nodaļa257 Mairita Mineikīte Liepājas filiāle Koordinējošais eksperts 251,96258 Laima Mirzojeva Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu Eksperts 360,98259 Ineta MisiľanodaļaRēzeknes filiāle Nodarbinātības organizators 239,40260 Valentīna Mocaka Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 222,86261 Olga Moiseja Krāslavas filiāle Nodarbinātības aģents 290,58262 Angelika Moroza Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 239,40263 Inguna Muiţniece Administratīvā departamenta Iepirkumu un līgumu nodaļa Konsultants - iepirkumu speciālists 256,75264 Anita Muratova Alūksnes filiāle Koordinējošais eksperts 252,95265 Evija Nagle Eiropas Sociālā fonda departamenta Projektu atbalsta Projektu vadītājs 390,52nodaļa266 Lita Namatēva Jūrmalas filiāle Filiāles vadītāja vietnieks 419,16267 Veronika Narme Jūrmalas filiāle Nodarbinātības aģents 223,24268 Māris Narvils Jelgavas filiāle Filiāles vadītājs 539,32269 Agnese Nastaja Pakalpojumu departamenta Attīstības nodaļa Eksperts 307,42270 Linda Naudiša Karjeras metodikas un klientu apkalpošanas nodaļa Eksperts 406,52271 Daina Neboja Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 132,06272 Sandra Nīmane Liepājas filiāle Koordinējošais eksperts 284,07416,51472,48


273 Irīda Ľenāhova Ventspils filiāle Nodarbinātības aģents 273,75274 Daina Odīte Rīgas reģionālā filiāle Filiāles vadītāja vietnieks 508,25275 Karina Opaļeva Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 113,53276 Rita Orlova Jūrmalas filiāle Filiāles vadītājs 506,74277 Ilze Orska Valkas filiāle Nodarbinātības aģents 306,96278 Inese Osipova Audita nodaļa Auditors 266,22279 Ruslans Osipovs Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 14,69280 Inese Ostrovska Eiropas Sociālā fonda departamenta Projektu uzraudzības Projektu vadītājs 383,46nodaļa281 Vineta Ošeniece Rīgas reģionālās filiāles Apmācību daļa Koordinējošais eksperts 333,79282 Aija Otaľķe Liepājas filiāle Nodarbinātības aģents 256,24283 Daina Ozola Dobeles filiāle Nodarbinātības aģents 234,20284 Tamāra Ozola Rīgas reģionālā filiāle Filiāles vadītāja vietnieks 461,96285 Ineta Ozola Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 288,54286 Biruta Ozoliľa Aizkraukles filiāle Koordinējošais eksperts 279,82287 Rita Ozoliľa Jēkabpils filiāle Koordinējošais eksperts 131,95288 Velga Ozoliľa Kuldīgas filiāle Nodarbinātības aģents 257,13289 Astrīda Padoma Aizkraukles filiāle Koordinējošais eksperts 289,03290 Biruta Paidere Balvu filiāle Nodarbinātības aģents 124,50291 Līga Paidere Gulbenes filiāle Nodarbinātības aģents 290,58292 Irmgarde Panfilova Liepājas filiāle Nodarbinātības aģents 218,71293 Irina Parfjonova Daugavpils filiāle Nodarbinātības aģents 51,69294 Tatjana Pašāne Rīgas reģionālā filiāles Darba tirgus daļa Koordinējošais eksperts 215,83295 Baiba Paševica Vadība Direktors 1138,61296 Lilita Pavloviča Madonas filiāle Filiāles vadītāja vietnieks 429,97297 Ainārs Pavlovs Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 62,81298 Ināra Pekša Rēzeknes filiāle Nodarbinātības aģents 339,72299 Rūta Pērkone Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 270,28300 Inese Pētersone Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 346,88301 Daina Petrova Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 290,58


302 Antonija Petruľa Ludzas filiāle Nodarbinātības aģents 179,92303 Ieva Piķiere-Soma Eiropas Sociālā fonda departamenta Finanšu vadības un Projektu vadītājs 461,32kontroles nodaļa304 Rolanta Pilāne Ventspils filiāle Koordinējošais eksperts 247,48305 Svetlana Pisarenko Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 303,32306 Vera Pitļuka Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 273,75307 Anna Pjasecka Jelgavas filiāle Nodarbinātības aģents 266,95308 Inese Plānica Rīgas reģionālās filiāles Apmācību daļa Nodarbinātības organizators 71,51309 Nataļja Plečkena Daugavpils filiāle Nodarbinātības aģents 256,24310 Alvīne Pleškāne Rēzeknes filiāle Nodarbinātības aģents 239,62311 Edīte Pļaviľa Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 290,58312 Dţineta Podiľa Kuldīgas filiāle Nodarbinātības aģents 286,13313 Irina Podkopajeva Daugavpils filiāle Nodarbinātības aģents 289,00314 Velta Politere Balvu filiāle Nodarbinātības aģents 331,50315 Anda Poriete Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 273,50316 Erna Pormeistere Valkas filiāle Filiāles vadītājs 478,79317 Lilija Prikľa Jūrmalas filiāle Koordinējošais eksperts 266,29318 Aija Prikule Dobeles filiāle Filiāles vadītāja vietnieks 407,67319 Valda Priekule Pakalpojumu departamenta Apmācību nodaļa Administratoras 399,86320 Kristīne Pudāne Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumunodaļaVecākais eksperts 338,59321 Irēna Pudnika Krāslavas filiāle Koordinējošais eksperts 277,33322 Gita Pudule-Indāne Aizkraukles filiāle Nodarbinātības aģents 290,58323 Valda Puiše Karjeras metodikas un klientu apkalpošanas nodaļa Nodaļas vadītājs 270,83324 Iveta Pujāte Rīgas reģionālās filiāles Apmācību daļa Nodarbinātības organizators 169,26325 Elgars Puķītis Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu Juriskonsults 406,12326 Vivita PūliľanodaļaAdministratīvā departamenta Finanšu un projektu nodaļa Departamenta direktora vietnieks 886,34327 Gundars Pulveris Administratīvā departamenta Iepirkumu un līgumu nodaļa Konsultants - iepirkumu speciālists 350,95328 Līksma Pūre Kuldīgas filiāle Koordinējošais eksperts 293,71329 Svetlana Purmale Rēzeknes filiāle Filiāles vadītāja vietnieks 600,11


330 Vanda Purmale Limbaţu filiāle Nodarbinātības organizators 241,19331 Veronika Putāne Madonas filiāle Nodarbinātības organizators 264,33332 Dace Putniľa-Poļakova Eiropas Sociālā fonda departamenta Projektu atbalstanodaļaProjektu vadītājs 493,16333 Vija Račinska Rīgas reģionālā filiāle Filiāles vadītājs 797,87334 Sandra Ragause Rēzeknes filiāle Nodarbinātības aģents 277,90335 Irīna Raine Jūrmalas filiāle Nodarbinātības aģents 204,94336 Inta Rancāne Ludzas filiāle Vecākais nodarbinātības aģents 264,33337 Gints Rasa Informācijas tehnoloģiju attīstības departaments Direktors 788,14338 Iveta Raubena Pakalpojumu departamenta Apmācību nodaļa Vecākais eksperts 429,52339 Jeļena Raţukova Daugavpils filiāle Nodarbinātības aģents 266,23340 Inese Reisa Tukuma filiāle Koordinējošais eksperts 192,58341 Biruta Resne Madonas filiāle Nodarbinātības aģents 287,48342 Vita Inita Rīdiľa Cēsu filiāle Koordinējošais eksperts 231,32343 Zane Rihlicka Liepājas filiāle Nodarbinātības aģents 208,43344 Inese Rieksta-Upmale Pakalpojumu departamenta Attīstības nodaļa Eksperts 340,18345 Inese Riekstiľa Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu Eksperts 454,89346 Alda RiţanodaļaRīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 223,24347 Agnese Romanova Ogres filiāle Koordinējošais eksperts 312,99348 Olga Romanova Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 290,58349 Agnese Rone Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 220,53350 Olga Roze Jelgavas filiāle Koordinējošais eksperts 333,39351 Ināra Rubule Preiļu filiāle Nodarbinātības aģents 277,90352 Laura Rudzgaile Ogres filiāle Nodarbinātības aģents 408,47353 Dzidra Rulle Kuldīgas filiāle Nodarbinātības aģents 270,28354 Brigita Runce Limbaţu filiāle Koordinējošais eksperts 266,15355 Ivars Rupmejs Eiropas Sociālā fonda departamenta Projektu uzraudzībasnodaļaProjektu vadītājs 374,14356 Dzintra Rusecka Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 280,11357 Māra Rūtentāle Administratīvā departamenta Iepirkumu un līgumu nodaļa Nodaļas vadītājs 662,97


358 Leontīna Saleniece Preiļu filiāle Filiāles vadītājs 501,06359 Inna Saliniece Rēzeknes filiāle Koordinējošais eksperts 173,01360 Benita Saļľikova Ventspils filiāle Filiāles vadītājs 506,74361 Linda Samorukova Ventspils filiāle Koordinējošais eksperts 248,16362 Iveta Sandore Rēzeknes filiāle Koordinējošais eksperts 303,81363 Astrīda Saukāne Rēzeknes filiāle Nodarbinātības aģents 236,15364 Ţaneta Saulīte Eiropas Sociālā fonda departamenta Finanšu vadības unkontroles nodaļaProjektu vadītājs 525,78365 Alla Saveļjeva Daugavpils filiāle Koordinējošais eksperts 267,69366 Inga Sazonova Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 223,24367 Linda Segliľa Liepājas filiāle Nodarbinātības aģents 111,60368 Inta Seļakova Rēzeknes filiāle Nodarbinātības aģents 116,45369 Valentīna Semeľuka Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Vecākais nodarbinātības aģents 234,67370 Iraida Servute Daugavpils filiāle Nodarbinātības aģents 453,03371 Una Sīle Rīgas reģionālās filiāles Apmācību daļa Koordinējošais eksperts 275,45372 Kristīne Siliľa Rīgas reģionālās filiāles Apmācību daļa Koordinējošais eksperts 267,69373 Dţesija Siliľa Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 61,48374 Aļona Siļava Rīgas reģionālā filiāle Koordinējošais eksperts 282,72375 Irina Siľicina Daugavpils filiāle Daļas vadītājs 538,58376 Gita Sirmā Audita nodaļa Nodaļas vadītājs 376,56377 Ieva Skrastiľa Rīgas reģionālās filiāles Apmācību daļa Nodarbinātības organizators 142,82378 Astra Skrauple Bauskas filiāle Koordinējošais eksperts 299,00379 Inese Skudrova Jēkabpils filiāle Nodarbinātības aģents 193,38380 Sanita Skutele Preiļu filiāle Koordinējošais eksperts 311,99381 Zinaida Slišāne Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 250,68382 Lāse Smildziľa Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 265,16383 Irēna Smirnova Limbaţu filiāle Nodarbinātības aģents 346,88384 Zigrīda Smirnova Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 275,22385 Valentīna Sokirka Balvu filiāle Koordinējošais eksperts 372,72386 Ludmila Sokolovska Jūrmalas filiāle Nodarbinātības aģents 0,00


387 Ludmila Soma Daugavpils filiāle Koordinējošais eksperts 175,55388 Evita Sondora Jelgavas filiāle Nodarbinātības aģents 261,49389 Lidija Sondore Preiļu filiāle Nodarbinātības aģents 0,00390 Zita Sorokina Daugavpils filiāle Nodarbinātības aģents 290,58391 Zenta Spivačenko Krāslavas filiāle Koordinējošais eksperts 323,58392 Ilona Sprenīte Daugavpils filiāle Nodarbinātības aģents 263,20393 Liene Sproģe Saldus filiāle Koordinējošais eksperts 300,90394 Sandra Sprukta Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Klientu apkalpošanas centra vadītājs 567,35395 Agra Spurdziľa Valmieras filiāle Filiāles vadītājs 461,51396 Gita Stalidzāne Jēkabpils filiāle Filiāles vadītāja vietnieks 506,96397 Vera Stančika Daugavpils filiāle Nodarbinātības aģents 307,97398 Inga Stjoţkina Ludzas filiāle Koordinējošais eksperts 304,05399 Valentīna Strode Rēzeknes filiāle Vecākais nodarbinātības aģents 256,24400 Anita Stroţeva Rēzeknes filiāle Klientu apkalpošanas centra vadītājs 306,35401 Sanita Strujeviča Rīgas reģionālā filiāles Darba tirgus daļa Nodarbinātības organizators 208,43402 Gunta Strunga Liepājas filiāle Nodarbinātības aģents 293,77403 Valija Stūrīte Jēkabpils filiāle Nodarbinātības aģents 306,96404 Kristīne Suļima Talsu filiāle Nodarbinātības aģents 254,49405 Gunta Šāberte Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 255,64406 Jeļena Ščeglova Rēzeknes filiāle Nodarbinātības aģents 239,40407 Linda Ščerbane Valkas filiāle Koordinējošais eksperts 284,52408 Elīna Šeibe-Saveļjeva Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 208,43409 Sarma Šeldere Madonas filiāle Nodarbinātības aģents 287,48410 Santa Šeninga Eiropas Sociālā fonda departamenta Finanšu vadības unkontroles nodaļaProjektu vadītājs 473,82411 Jana Šēpere Bauskas filiāle Nodarbinātības aģents 359,44412 Daiga Ševčenko Jelgavas filiāle Nodarbinātības organizators 208,43413 Inga Šidlovska Rēzeknes filiāle Koordinējošais eksperts 260,95414 Virgīnija Šimanovska Balvu filiāle Koordinējošais eksperts 284,07415 Elţbeta Šimanska Daugavpils filiāle Koordinējošais eksperts 304,05


416 Sandra Šimkus Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumunodaļaNodaļas vadītājs 621,89417 Ināra Šindarjova Rēzeknes filiāle Filiāles vadītājs 671,05418 Jekaterīna Škarstāne Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 223,24419 Biruta Škutāne Aizkraukles filiāle Filiāles vadītājs 512,94420 Ilona Šlapina Krāslavas filiāle Filiāles vadītājs 567,35421 Rasma Šmaukstele Rēzeknes filiāle Koordinējošais eksperts 284,07422 Antra Šolka Preiļu filiāle Klientu apkalpošanas centra vadītājs 374,92423 Lidija Špitjuka Ludzas filiāle Nodarbinātības aģents 280,51424 Inese Šteina Vadība Direktora vietnieks 833,37425 Inta Šteinberga Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 232,54426 Ināra Šustova Tukuma filiāle Nodarbinātības aģents 240,47427 Agita Tanona Liepājas filiāle Koordinējošais eksperts 304,05428 Sandra Tarabrina Rīgas reģionālās filiāles Apmācību daļa Koordinējošais eksperts 234,02429 Anna Tarlapa Licencēšanas un tiesiskā nodrošinājuma nodaļa Juriskonsults 399,00430 Inga Tatrika Daugavpils filiāle Koordinējošais eksperts 271,05431 Dace Taube Siguldas filiāle Nodarbinātības aģents 346,88432 Anita Tauriľa Dobeles filiāle Nodarbinātības aģents 384,32433 Sandra Tauriľa Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 201,72434 Irīna Tautiete Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 250,68435 Edgars Tereško Ludzas filiāle Filiāles vadītājs 444,79436 Antra Toma Valmieras filiāle Nodarbinātības organizators 280,07437 Baiba Tomase Liepājas filiāle Filiāles vadītāja vietnieks 616,49438 Daiga Torstere Ogres filiāle Nodarbinātības aģents 272,62439 Velta Tropa Madonas filiāle Koordinējošais eksperts 300,45440 Zinaīda Trukšāne Ludzas filiāle Koordinējošais eksperts 326,96441 Valērija Turčenko Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 287,48442 Baiba Turka Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 224,81443 Dzidra Ulaste Rīgas reģionālās filiāles Apmācību daļa Koordinējošais eksperts 182,42444 Natālija Upeniece Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 287,48


445 Jolanta Utināne Madonas filiāle Koordinējošais eksperts 287,90446 Maijruta Vagule Balvu filiāle Nodarbinātības aģents 290,58447 Jevgenija Vaišļa Rīgas reģionālās filiāles Apmācību daļa Koordinējošais eksperts 267,54448 Linda Vaivode Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Vecākais nodarbinātības aģents 289,00449 Lilija Vanaga Jelgavas filiāle Nodarbinātības aģents 267,11450 Daiga Vanaga Tukuma filiāle Koordinējošais eksperts 0,00451 Jānis Vanags Daugavpils filiāle Filiāles vadītājs 274,13452 Dace Dagmāra Varga Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 252,41453 Linda Vārpsaliete Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 128,28454 Rasma Vaserberga Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 365,49455 Ilma Vaskova Rēzeknes filiāle Nodarbinātības aģents 0,00456 Biruta Vectirāne Rīgas reģionālā filiāles Darba tirgus daļa Nodarbinātības organizators 247,46457 Gunta Veidenbauma Administratīvais departaments Departamenta direktors 788,22458 Dace Veinberga Saldus filiāle Koordinējošais eksperts 230,91459 Anna Veisa Balvu filiāle Filiāles vadītājs 414,18460 Līvija Veismane Cēsu filiāle Nodarbinātības aģents 272,28461 Jūlija Vekovešľikova Jelgavas filiāle Nodarbinātības aģents 192,52462 Silvija Veličko Daugavpils filiāle Koordinējošais eksperts 247,48463 Virgīnija Veļķere Alūksnes filiāle Filiāles vadītājs 535,03464 Iva Venta Gulbenes filiāle Koordinējošais eksperts 264,10465 Andris Veršāns Talsu filiāle Filiāles vadītājs 523,12466 Diāna Vēvere Rēzeknes filiāle Nodarbinātības aģents 257,35467 Velga Vēvere Rīgas reģionālās filiāles Apmācību daļa Koordinējošais eksperts 432,00468 Gunta Vēvere Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 183,53469 Sandra Videniece Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 230,58470 Irēna Vilciľa Jelgavas filiāle Filiāles vadītāja vietnieks 369,19471 Alda Viļumsone Saldus filiāle Nodarbinātības aģents 272,62472 Kristīne Virka Alūksnes filiāle Nodarbinātības aģents 256,24473 Vineta Viškere Siguldas filiāle Nodarbinātības aģents 220,13


474 Janīna Višķere Rēzeknes filiāle Nodarbinātības aģents 98,69475 Irina Vītola Rīgas reģionālās filiāles Apmācību daļa Nodarbinātības organizators 141,73476 Baiba Vītola Siguldas filiāle Nodarbinātības organizators 233,58477 Inita Vītoliľa Jelgavas filiāle Koordinējošais eksperts 323,58478 Sandra Vizule Valmieras filiāle Filiāles vadītāja vietnieks 446,35479 Māra Voite Alūksnes filiāle Koordinējošais eksperts 289,60480 Dana Vorona Eiropas Sociālā fonda departamenta Projektu atbalstanodaļa481 Anna Vostroiglova Eiropas Sociālā fonda departamenta Finanšu vadības unkontroles nodaļaProjektu vadītājs 491,02Nodaļas vadītāja vietnieks 579,65482 Inga Vulāne Rēzeknes filiāle Koordinējošais eksperts 213,14483 Astrīda Zahare Rēzeknes filiāle Nodarbinātības aģents 183,70484 Ilze Zaltāne Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 273,75485 Maija Zariľa Pakalpojumu departamenta Apmācību nodaļa Vecākais eksperts 511,06486 Vita Zariľa Rīgas reģionālā filiāle Juriskonsults 273,02487 Lelde Zariľa Rīgas reģionālās filiāles Apmācību daļa Nodarbinātības organizators 239,01488 Lolita Zbitkovska Ludzas filiāle Koordinējošais eksperts 295,12489 Aija Zeiliša Dobeles filiāle Koordinējošais eksperts 277,33490 Raivis Zembergs Kuldīgas filiāle Koordinējošais eksperts 247,48491 Māra Zeme Liepājas filiāle Koordinējošais eksperts 339,96492 Aija Zepa Karjeras metodikas un klientu apkalpošanas nodaļa Speciālists 146,60493 Lilija Ziemele Kuldīgas filiāle Filiāles vadītāja vietnieks 410,91494 Marija Ziliľa Rēzeknes filiāle Nodarbinātības aģents 306,51495 Regīna Zinenko Daugavpils filiāle Nodarbinātības aģents 290,58496 Daina Zīverte Liepājas filiāle Nodarbinātības aģents 223,24497 Ruta Zubova Bauskas filiāle Koordinējošais eksperts 249,90498 Inese Zuboviča Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 290,58499 Astrīda Zuce Aizkraukles filiāle Nodarbinātības aģents 272,15500 Svetlana Zujeva Jēkabpils filiāle Filiāles vadītājs 535,03501 Evija Zundāne Audita nodaļa Auditors 201,89


502 Ligita Zustere Jēkabpils filiāle Koordinējošais eksperts 279,06503 Iveta Zvejniece Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 239,40504 Ligita Zvingule Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 221,01505 Iveta Zvirgzdiľa Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centrs Nodarbinātības aģents 224,81506 Ilona Zvonkova Daugavpils filiāle Daļas vadītājs 567,35507 Olita Ţagare Ventspils filiāle Nodarbinātības aģents 259,15508 Ērika Ţilde Rīgas reģionālā filiāles Darba tirgus daļa Daļas vadītājs 472,02

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!