13.07.2015 Views

Npk Vārds Uzvārds Struktūrvienības nosaukums Amats Izmaksātais ...

Npk Vārds Uzvārds Struktūrvienības nosaukums Amats Izmaksātais ...

Npk Vārds Uzvārds Struktūrvienības nosaukums Amats Izmaksātais ...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.panta otrajai daļai, publicējam informāciju par Nodarbinātības valsts aģentūras amatpersonām izmaksātoatalgojumu (tajā skaitā arī atalgojumu par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu).Nodarbinātības valsts aģentūras amatpersonām izmaksātais atalgojums 2010.gada jūlijāN.p.k. Vārds Uzvārds Struktūrvienības <strong>nosaukums</strong> <strong>Amats</strong>Izmaksātaisatalgojums LVL1 Jolanta Ābeltiľa Gulbenes filiāle Koordinējošais eksperts 320,432 Guna Ābola Kuldīgas filiāle Referents nodarbinātības jautājumos 232,673 Jurijs Adejevs Bauskas filiāle Koordinējošais eksperts 280,914 Janīna Alehno Preiļu filiāle Inspektors 458,255 Zinaīda Aleksandroviča Rēzeknes filiāle Inspektors 119,596 Vaira Amatniece Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas vecākais inspektors 235,367 Ingrīda Ančupāne centrs Rēzeknes filiāle Referents nodarbinātības jautājumos 437,528 Gunta Andersone Cēsu filiāle Inspektors 274,969 Anita Ansone Valmieras filiāle Koordinējošais eksperts 276,0110 Ita Ansone Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 146,8911 Maija Antāne centrs Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 224,9512 Regīna Antāne centrs Daugavpils filiāle Referents nodarbinātības jautājumos 244,7913 Inga Apsīte Gulbenes filiāle Koordinējošais eksperts 404,3314 Ralda Apše Rīgas reģionālā filiāles Darba tirgus daļa Koordinējošais eksperts 426,4415 Ilze Arāja Ogres filiāle Filiāles vadītājs 390,4616 Sarmīte Arbidāne Tukuma filiāle Inspektors 222,1517 Vija Ašmane Aizkraukles filiāle Koordinējošais eksperts 252,0818 Inta Atslēga Cēsu filiāle Inspektors 257,1819 Janīna Audijanova Rēzeknes filiāle Inspektors 283,2520 Maija Augstkalne Rēzeknes filiāle Inspektors 221,4121 Līga Augule Tukuma filiāle Referents nodarbinātības jautājumos 275,2722 Ligita Bajāre Rīgas reģionālā filiāle Inspektors 484,0123 Kaspars Bajārs Licencēšanas un tiesiskā nodrošinājuma nodaļa Nodaļas vadītājs 653,3424 Jadviga Bajarune Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 21,0225 Ērika Balgalve centrs Tukuma filiāle Inspektors 243,6726 Signe Balode Tukuma filiāle Referents nodarbinātības jautājumos 356,4127 Ilze Baltābola Eiropas Sociālā fonda departamenta Finanšu Vecākais referents 470,22vadības un kontroles nodaļa


62 Ingrīda Čeredľikova Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 431,8263 Olga Černišova centrs Daugavpils filiāle Inspektors 247,0364 Romualda Čivkule Krāslavas filiāle Koordinējošais eksperts 275,9865 Regīna Daniliča Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 284,7466 Ruta Daniļeviča centrs Krāslavas filiāle Inspektors 329,9167 Sanita Daukšte Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 201,6968 Iveta Dekslinga centrs Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 250,1369 Aivita Deksne centrs Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 244,6170 Dagnija Diūra centrs Valkas filiāle Vecākais inspektors 320,4071 Anita Dolace Jelgavas filiāle Koordinējošais eksperts 231,7572 Dace Dortāne Balvu filiāle Inspektors 320,4373 Tamāra Dreijere Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 287,6474 Marianna Dreja centrs Licencēšanas un tiesiskā nodrošinājuma nodaļa Vadošais juriskonsults 702,0375 Natālija Dudzēviča Talsu filiāle Inspektors 207,7576 Emerita Dukaļska Balvu filiāle Inspektors 22,3177 Gita Dundure Ventspils filiāle Koordinējošais eksperts 266,1778 Zaiga Eglīte Madonas filiāle Inspektors 236,4779 Karīna Eglīte-Miezīte Rīgas reģionālās filiāles Apmācību daļa Daļas vadītājs 575,8580 Aija Emberga Jelgavas filiāle Koordinējošais eksperts 280,7381 Kristīne Fedotova Daugavpils filiāle Inspektors 238,3882 Visvaldis Feldmanis Jēkabpils filiāle Inspektors 390,8383 Tatjana Filipa Daugavpils filiāle Referents nodarbinātības jautājumos 244,7984 Liāna Freimane Eiropas Sociālā fonda departamenta Projektu Nodaļas vadītājs 473,1985 Zeltīte Frīdmane uzraudzības Bauskas filiāle nodaļaReferents nodarbinātības jautājumos 229,8086 Ingrīda Gajevska Rēzeknes filiāle Inspektors 202,3787 Aija Galeja Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 403,6688 Brigita Galkina centrs Valkas filiāle Inspektors 228,3889 Jeļena Gavene Jelgavas filiāle Inspektors 244,7990 Agnese Gelţina Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības Eksperts - projekta vadītājs 737,6691 Lidija Germane pasākumu Jēkabpils filiāle nodaļaKoordinējošais eksperts 511,2492 Silvija Gintere Kuldīgas filiāle Koordinējošais eksperts 275,9193 Liene Giľko Audita nodaļa Vecākais metodiķis 460,9494 Agita Gorsvāne Kuldīgas filiāle Inspektors 228,2495 Tamāra Grahoļska Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanascentrsKlientu apkalpošanas centra vadītājavietnieks245,72


96 Ginta Grasmane Rīgas reģionālā filiāles Darba tirgus daļa Koordinējošais eksperts 270,6097 Anna Grāvere Dobeles filiāle Koordinējošais eksperts 258,9998 Iveta Gribuste Preiļu filiāle Koordinējošais eksperts 310,0999 Aiga Grīnberga-Sirsniľa Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 245,37100 Ilze Grudule centrs Administratīvā departamenta Finanšu un projektu Vecākais ekonomists 506,05101 Māra Grundmane nodaļa Audita nodaļa Vecākais referents 385,14102 Ilze Grunte Eiropas Sociālā fonda departamenta Projektu Vecākais referents 423,17103 Irēne Gţibovska atbalsta Rīgas reģionālās nodaļa filiāles Apmācību daļa Referents nodarbinātības jautājumos 54,71104 Anita Heiberga Ventspils filiāle Referents nodarbinātības jautājumos 238,18105 Margarita Ignatjeva Rēzeknes filiāle Koordinējošais eksperts 255,11106 Ainis Ignatjevs Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 187,21107 Gundars Ignats centrs Pakalpojumu departaments Departamenta direktora vietnieks -621,89108 Alla Iļjina Rīgas reģionālās filiāles Apmācību daļa Attīstības Koordinējošais nodaļas eksperts vadītājs162,45109 Raitis Imša Eiropas Sociālā fonda departamenta Finanšu Departamenta direktora vietnieks -940,60110 Ilona Indrāne vadības Liepājas un filiāle kontroles nodaļaFinanšu Vecākais vadības inspektors un kontroles227,65111 Ilze Indrikova Dobeles filiāle Filiāles vadītājs 359,07112 Sintija Indulēna Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 243,29113 Velta Innuse centrs Licencēšanas un tiesiskā nodrošinājuma nodaļa Juriskonsults 165,57114 Marija Isupova Rēzeknes filiāle Referents nodarbinātības jautājumos 269,05115 Laura Ivanova Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 212,69116 Ināra Ivkina centrs Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 121,66117 Anita Jākobsone centrs Vadība Direktora vietnieks 713,49118 Baiba Jakovļeva Eiropas Sociālā fonda departamenta Projektu Vecākais referents 341,09119 Elita Jansone atbalsta Talsu filiāle nodaļaKoordinējošais eksperts 352,10120 Anita Jansone Jēkabpils filiāle Inspektors 244,79121 Ilze Jankovska Pakalpojumu departamenta Apmācību nodaļa Eksperts 307,42122 Anda Jaunzema Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 369,21123 Olga Jegorova centrs Rīgas reģionālās filiāles Apmācību daļa Koordinējošais eksperts 308,88124 Ligita Jēkabsone Liepājas filiāle Koordinējošais eksperts 292,40125 Kristīne Jemeļjanova Preiļu filiāle Koordinējošais eksperts 293,75126 Svetlana Jerocka Daugavpils filiāle Inspektors 291,42127 Irēna Jeromenoka Krāslavas filiāle Inspektors 277,55128 Viktorija Jevdokimova Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 233,75129 Dzintra Juľina centrs Jūrmalas filiāle Inspektors 221,88


130 Sandra Jurago-Kupavska Eiropas Sociālā fonda departaments Juriskonsults 545,34131 Inga Jurka Valmieras filiāle Inspektors 247,01132 Ligita Juškāne Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 266,12133 Solveiga Kabaka centrs Tukuma filiāle Filiāles vadītājs 406,61134 Aiva Kaija Audita nodaļa Vecākais referents 462,15135 Ināra Kakse Administratīvā departamenta Personāla nodaļa Personāla inspektors 389,22136 Sarmīte Kalāce Limbaţu filiāle Inspektors 228,48137 Alīna Kalēja Daugavpils filiāle Koordinējošais eksperts 254,22138 Maija Kalnišķe Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 229,36139 Inese Kalvāne centrs Pakalpojumu departaments Direktors 958,55140 Elīna Kampe Madonas filiāle Koordinējošais eksperts 271,58141 Ingūna Kandere Liepājas filiāle Koordinējošais eksperts 320,43142 Inta Kapeniece Liepājas filiāle Inspektors 263,44143 Natalija Karasenko Jūrmalas filiāle Inspektors 212,69144 Janīna Karele Dobeles filiāle Inspektors 241,62145 Malda Biruta Kārkle Aizkraukles filiāle Inspektors 306,64146 Guna Karnicka Preiļu filiāle Inspektors 293,31147 Baiba Karole Talsu filiāle Koordinējošais eksperts 270,60148 Iva Karpa Valmieras filiāle Koordinējošais eksperts 284,52149 Inga Kāršeniece Jēkabpils filiāle Inspektors 229,07150 Anda Kasarenoka Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 271,45151 Aina Kasparinska centrs Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 221,52152 Ērika Kaupmane centrs Eiropas Sociālā fonda departamenta Projektu Nodaļas vadītāja vietnieks 435,86153 Inguna Kaupuţa uzraudzības Cēsu filiāle nodaļaKoordinējošais eksperts 498,04154 Andra Kazlauska Saldus filiāle Koordinējošais eksperts 280,24155 Inese Kempa Administratīvā departamenta Iepirkumu un līgumu Konsultants - iepirkumu speciālists 332,79156 Lilita Kerubina nodaļa Ogres filiāle Inspektors 189,69157 Ingrīda Kijna Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 90,03158 Daiga Kirejeva centrs Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 251,77159 Andţela Klaucāne centrs Administratīvā departamenta Personāla nodaļa Personāla mācību koordinētājs 438,95160 Velta Klīdzēja Rēzeknes filiāle Inspektors 241,85161 Marina Klimanova Rēzeknes filiāle Inspektors 247,03162 Helēna Kokare Krāslavas filiāle Referents nodarbinātības jautājumos 244,79163 Iveta Kokta Jelgavas filiāle Inspektors 158,32


164 Ināra Konovalova Ludzas filiāle Filiāles vadītāja vietnieks 498,79165 Elīna Koršuna Siguldas filiāle Inspektors 196,31166 Ina Koscika Rēzeknes filiāle Koordinējošais eksperts 304,05167 Irēna Kosenko Daugavpils filiāle Inspektors 273,91168 Andris Kovaļčuks Talsu filiāle Inspektors 215,83169 Ludmila Koţemjakina Bauskas filiāle Filiāles vadītājs 122,50170 Nadeţda Koţevľikova Alūksnes filiāle Inspektors 270,93171 Graţina Krasjuka Jelgavas filiāle Inspektors 209,54172 Lidija Kraukle Madonas filiāle Filiāles vadītājs 425,72173 Ināra Kravale Balvu filiāle Koordinējošais eksperts 267,69174 Svetlana Kraveca Daugavpils filiāle Referents nodarbinātības jautājumos 332,10175 Inese Krikova Krāslavas filiāle Inspektors 280,84176 Vladislavs Krištopāns Ludzas filiāle Inspektors 224,59177 Sarma Krīvēna Administratīvā departamenta Personāla nodaļa Nodaļas vadītājs 783,51178 Linda Krūka-Škele Ogres filiāle Inspektors 343,63179 Marina Krūkle Liepājas filiāle Inspektors 357,97180 Ineta Krūmiľa Cēsu filiāle Filiāles vadītājs 374,08181 Inga Krūzmētra Eiropas Sociālā fonda departamenta Projektu Vecākais referents 528,75182 Dace Kukoša uzraudzības Rīgas reģionālā nodaļa filiāles Darba tirgus daļa Koordinējošais eksperts 51,91183 Elvīra Kulberga Eiropas Sociālā fonda departaments Direktors 561,92184 Anita Kuļikovska Ogres filiāle Filiāles vadītāja vietnieks 263,19185 Laimdota Kušnere Rīgas reģionālā filiāles Darba tirgus daļa Referents nodarbinātības jautājumos 229,36186 Andris Kuvets Ludzas filiāle Referents nodarbinātības jautājumos 244,79187 Olga Kuzenkova Administratīvā departamenta Finanšu un projektu Projekta vadītājs 482,94188 Aina Kuzmane nodaļa Siguldas filiāle Koordinējošais eksperts 269,17189 Jānis Kuzmans Licencēšanas un tiesiskā nodrošinājuma nodaļa Juriskonsults 554,85190 Līga Ķirsone Liepājas filiāle Koordinējošais eksperts 254,22191 Inga Lāce Limbaţu filiāle Inspektors 276,93192 Maija Lāce Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 107,19193 Inese Lakuča centrs Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 289,67194 Jeļena Lāma centrs Kuldīgas filiāle Filiāles vadītājs 581,48195 Aija Lapčinska Ogres filiāle Koordinējošais eksperts 254,22196 Iveta Lapiľa Valmieras filiāle Koordinējošais eksperts 258,26197 Ligita Lauce Eiropas Sociālā fonda departamenta Projektuatbalsta nodaļaDepartamenta direktora vietnieks -Projektu atbalsta nodaļas vadītājs758,16


232 Dace Māliľa Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 77,86233 Janīna Maračkovska centrs Rēzeknes filiāle Referents nodarbinātības jautājumos 217,22234 Velga Marhileviča Liepājas filiāle Inspektors 424,23235 Andreta Markūne Jūrmalas filiāle Referents nodarbinātības jautājumos 244,45236 Antra Martinsone Valmieras filiāle Inspektors 239,27237 Svetlana Maskaļa Ventspils filiāle Inspektors 200,48238 Līga Massale Eiropas Sociālā fonda departamenta Projektu Vecākais referents 224,33239 Rasma Mata uzraudzības Madonas filiāle nodaļaKoordinējošais eksperts 264,10240 Alīna Matvejenko Ludzas filiāle Inspektors 400,28241 Lūcija Mediľa Ludzas filiāle Inspektors 345,28242 Brigita Meldriľa Rīgas reģionālās filiāles Apmācību daļa Referents nodarbinātības jautājumos 255,51243 Zane Meļķe Cēsu filiāle Filiāles vadītāja vietnieks -271,31244 Ilga Mertena Eiropas Sociālā fonda departamenta Projektu konsultants Nodaļas vadītāja EURES vietnieks jautājumos536,96245 Alda Meščanova atbalsta Balvu filiāle nodaļaInspektors 127,62246 Lilita Meţale Balvu filiāle Koordinējošais eksperts 0,00247 Ina Meţavilka Talsu filiāle Koordinējošais eksperts 292,32248 Lidija Miezīte Dobeles filiāle Referents nodarbinātības jautājumos 230,65249 Gunta Mika Cēsu filiāle Koordinējošais eksperts 275,49250 Ilze Miķelsone Liepājas filiāle Inspektors 161,63251 Mairita Mineikīte Liepājas filiāle Koordinējošais eksperts 265,94252 Laima Mirzojeva Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības Eksperts 256,27253 Ineta Misiľa pasākumu Rēzeknes filiāle nodaļaReferents nodarbinātības jautājumos 214,55254 Valentīna Mocaka Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 202,37255 Olga Moiseja centrs Krāslavas filiāle Inspektors 111,54256 Angelika Moroza Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 257,28257 Anita Muratova centrs Alūksnes filiāle Koordinējošais eksperts 247,48258 Elīna Muskare Talsu filiāle Inspektors 261,88259 Evija Nagle Eiropas Sociālā fonda departamenta Projektu Vecākais referents 357,47260 Lita Namatēva atbalsta Jūrmalas nodaļa filiāle Filiāles vadītāja vietnieks 339,74261 Veronika Narme Jūrmalas filiāle Inspektors 192,94262 Māris Narvils Jelgavas filiāle Filiāles vadītājs 413,14263 Agnese Nastaja Pakalpojumu departamenta Attīstības nodaļa Eksperts 307,42264 Linda Naudiša Karjeras metodikas un klientu apkalpošanas Eksperts 373,41265 Daina Neboja nodaļa Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanascentrsInspektors 244,79


266 Sandra Nīmane Liepājas filiāle Koordinējošais eksperts 232,12267 Irīda Ľenāhova Ventspils filiāle Inspektors 254,96268 Daina Odīte Rīgas reģionālā filiāle Filiāles vadītāja vietnieks 535,73269 Regīna Okuľeva Daugavpils filiāle Inspektors 240,71270 Karina Opaļeva Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 88,11271 Rita Orlova centrs Jūrmalas filiāle Filiāles vadītājs 772,87272 Ilze Orska Valkas filiāle Inspektors 141,51273 Ruslans Osipovs Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 206,41274 Inese Ostrovska centrs Eiropas Sociālā fonda departamenta Projektu Vecākais referents 480,34275 Vineta Ošeniece uzraudzības Rīgas reģionālās nodaļa filiāles Apmācību daļa Koordinējošais eksperts 273,08276 Aija Otaľķe Liepājas filiāle Inspektors 215,83277 Daina Ozola Dobeles filiāle Inspektors 222,70278 Tamāra Ozola Rīgas reģionālā filiāle Filiāles vadītāja vietnieks 181,04279 Ineta Ozola Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 256,89280 Biruta Ozoliľa centrs Aizkraukles filiāle Koordinējošais eksperts 284,52281 Velga Ozoliľa Kuldīgas filiāle Inspektors 178,71282 Astrīda Padoma Aizkraukles filiāle Koordinējošais eksperts 286,98283 Biruta Paidere Balvu filiāle Inspektors 282,60284 Līga Paidere Gulbenes filiāle Inspektors 356,29285 Irmgarde Panfilova Liepājas filiāle Inspektors 214,58286 Irina Parfjonova Daugavpils filiāle Inspektors 230,65287 Tatjana Pašāne Rīgas reģionālā filiāles Darba tirgus daļa Koordinējošais eksperts 219,49288 Baiba Paševica Vadība Direktors 1214,45289 Lilita Pavloviča Madonas filiāle Filiāles vadītāja vietnieks 648,56290 Ainārs Pavlovs Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 141,91291 Ināra Pekša centrs Rēzeknes filiāle Inspektors 348,73292 Rūta Pērkone Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 225,23293 Inese Pētersone centrs Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 200,18294 Daina Petrova centrs Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 200,18295 Antonija Petruľa centrs Ludzas filiāle Inspektors 244,79296 Rolanta Pilāne Ventspils filiāle Koordinējošais eksperts 255,42297 Svetlana Pisarenko Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 210,45298 Vera Pitļuka centrs Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 107,26299 Anna Pjasecka centrs Jelgavas filiāle Inspektors 211,20


300 Inese Plānica Rīgas reģionālās filiāles Apmācību daļa Referents nodarbinātības jautājumos 414,50301 Nataļja Plečkena Daugavpils filiāle Inspektors 215,83302 Alvīne Pleškāne Rēzeknes filiāle Inspektors 296,80303 Edīte Pļaviľa Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 276,13304 Dţineta Podiľa centrs Kuldīgas filiāle Inspektors 272,97305 Irina Podkopajeva Daugavpils filiāle Inspektors 474,90306 Velta Politere Balvu filiāle Inspektors 243,39307 Anda Poriete Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 319,23308 Erna Pormeistere centrs Valkas filiāle Filiāles vadītājs 38,70309 Lilija Prikľa Jūrmalas filiāle Koordinējošais eksperts 270,60310 Aija Prikule Dobeles filiāle Filiāles vadītāja vietnieks 449,90311 Kristīne Pudāne Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības Vecākais eksperts 383,60312 Irēna Pudnika pasākumu Krāslavas filiāle nodaļaKoordinējošais eksperts 542,95313 Gita Pudule-Indāne Aizkraukles filiāle Inspektors 244,79314 Valda Puiše Karjeras metodikas un klientu apkalpošanas Nodaļas vadītājs 662,97315 Elgars Puķītis nodaļa Nodarbinātības pakalpojumu un attīstības Juriskonsults 393,61316 Vivita Pūliľa departamenta Administratīvā Nodarbinātības departamenta Finanšu pasākumu un projektu nodaļa Departamenta direktora vietnieks 1198,15317 Gundars Pulveris nodaļa Administratīvā departamenta Iepirkumu un līgumu Konsultants - iepirkumu speciālists 350,95318 Līksma Pūre nodaļa Kuldīgas filiāle Koordinējošais eksperts 293,71319 Svetlana Purmale Rēzeknes filiāle Filiāles vadītāja vietnieks 653,98320 Vanda Purmale Limbaţu filiāle Referents nodarbinātības jautājumos 85,09321 Veronika Putāne Madonas filiāle Referents nodarbinātības jautājumos 261,17322 Vija Račinska Rīgas reģionālā filiāle Filiāles vadītājs 787,67323 Sandra Ragause Rēzeknes filiāle Inspektors 458,23324 Irīna Raine Jūrmalas filiāle Inspektors 288,31325 Inta Rancāne Ludzas filiāle vecākais inspektors 258,28326 Gints Rasa Informācijas tehnoloģiju attīstības departaments Direktors 787,55327 Iveta Raubena Nodarbinātības pakalpojumu un attīstības Vecākais eksperts 429,52328 Jeļena Raţukova departamenta Daugavpils filiāle Apmācību nodaļaInspektors 263,41329 Inese Reisa Tukuma filiāle Koordinējošais eksperts 68,28330 Biruta Resne Madonas filiāle Inspektors 244,79331 Vita Inita Rīdiľa Cēsu filiāle Koordinējošais eksperts 280,24332 Zane Rihlicka Liepājas filiāle inspektors 196,31333 Inese Rieksta-Upmale Pakalpojumu departamenta Attīstības nodaļa Eksperts 340,18


368 Inese Skudrova Jēkabpils filiāle Inspektors 166,03369 Sanita Skutele Preiļu filiāle Koordinējošais eksperts 262,87370 Zinaida Slišāne Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 506,18371 Lāse Smildziľa centrs Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 21,55372 Irēna Smirnova centrs Limbaţu filiāle Inspektors 238,67373 Zigrīda Smirnova Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 182,40374 Valentīna Sokirka centrs Balvu filiāle Koordinējošais eksperts 352,63375 Ludmila Sokolovska Jūrmalas filiāle Inspektors 0,00376 Ludmila Soma Daugavpils filiāle Koordinējošais eksperts 277,33377 Evita Sondora Jelgavas filiāle Inspektors 349,85378 Lidija Sondore Preiļu filiāle Inspektors 257,53379 Zita Sorokina Daugavpils filiāle Inspektors 244,79380 Zenta Spivačenko Krāslavas filiāle Koordinējošais eksperts 5,14381 Ilona Sprenīte Daugavpils filiāle Inspektors 230,65382 Signe Sproģe Rīgas reģionālā filiāles Darba tirgus daļa Referents nodarbinātības jautājumos 271,91383 Liene Sproģe Saldus filiāle Koordinējošais eksperts 356,48384 Sandra Sprukta Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Klientu apkalpošanas centra vadītājs 477,32385 Agra Spurdziľa centrs Valmieras filiāle Filiāles vadītājs 490,05386 Gita Stalidzāne Jēkabpils filiāle Filiāles vadītāja vietnieks 137,36387 Normunds Staļģis Rīgas reģionālā filiāles Darba tirgus daļa Referents nodarbinātības jautājumos 128,04388 Vera Stančika Daugavpils filiāle Inspektors 163,57389 Inga Stjoţkina Ludzas filiāle Koordinējošais eksperts 304,05390 Valentīna Strode Rēzeknes filiāle Vecākais inspektors 394,71391 Anita Stroţeva Rēzeknes filiāle Klientu apkalpošanas centra vadītājs 85,13392 Sanita Strujeviča Rīgas reģionālā filiāles Darba tirgus daļa Referents nodarbinātības jautājumos 131,89393 Gunta Strunga Liepājas filiāle Inspektors 89,61394 Valija Stūrīte Jēkabpils filiāle Inspektors 238,53395 Kristīne Suļima Talsu filiāle Inspektors 111,39396 Gunta Šāberte Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 231,50397 Jeļena Ščeglova centrs Rēzeknes filiāle Inspektors 117,99398 Linda Ščerbane Valkas filiāle Koordinējošais eksperts 284,52399 Elīna Šeibe-Saveļjeva Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 196,51400 Sarma Šeldere centrs Madonas filiāle Inspektors 240,71401 Santa Šeninga Eiropas Sociālā fonda departamenta Finanšuvadības un kontroles nodaļaVecākais referents 584,65


402 Jana Šēpere Bauskas filiāle Inspektors 380,92403 Daiga Ševčenko Jelgavas filiāle Referents nodarbinātības jautājumos 113,90404 Inga Šidlovska Rēzeknes filiāle Koordinējošais eksperts 269,06405 Virgīnija Šimanovska Balvu filiāle Koordinējošais eksperts 285,41406 Elţbeta Šimanska Daugavpils filiāle Koordinējošais eksperts 221,27407 Sandra Šimkus Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības Nodaļas vadītājs 290,28408 Ināra Šindarjova pasākumu Rēzeknes filiāle nodaļaFiliāles vadītājs 169,74409 Jekaterīna Škarstāne Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 230,35410 Biruta Škutāne centrs Aizkraukles filiāle Filiāles vadītājs 372,76411 Ilona Šlapina Krāslavas filiāle Filiāles vadītājs 402,64412 Rasma Šmaukstele Rēzeknes filiāle Koordinējošais eksperts 284,07413 Antra Šolka Preiļu filiāle Klientu apkalpošanas centra vadītājs 484,83414 Lidija Špitjuka Ludzas filiāle Inspektors 55,28415 Inese Šteina Vadība Direktora vietnieks 923,07416 Inta Šteinberga Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 207,75417 Inese Šulte centrs Preiļu filiāle Inspektors 154,07418 Ināra Šustova Tukuma filiāle Inspektors 251,22419 Agita Tanona Liepājas filiāle Koordinējošais eksperts 355,27420 Sandra Tarabrina Rīgas reģionālās filiāles Apmācību daļa Koordinējošais eksperts 248,98421 Anna Tarlapa Licencēšanas un tiesiskā nodrošinājuma nodaļa Juriskonsults 251,07422 Inga Tatrika Daugavpils filiāle Koordinējošais eksperts 271,05423 Dace Taube Siguldas filiāle Inspektors 235,98424 Anita Tauriľa Dobeles filiāle Inspektors 241,76425 Sandra Tauriľa Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 153,42426 Irīna Tautiete centrs Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 453,92427 Edgars Tereško centrs Ludzas filiāle Filiāles vadītājs 337,92428 Antra Toma Valmieras filiāle Referents nodarbinātības jautājumos 237,97429 Baiba Tomase Liepājas filiāle Filiāles vadītāja vietnieks 416,30430 Daiga Torstere Ogres filiāle Inspektors 231,73431 Velta Tropa Madonas filiāle Koordinējošais eksperts 316,83432 Zinaīda Trukšāne Ludzas filiāle Koordinējošais eksperts 323,16433 Valērija Turčenko Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 240,71434 Baiba Turka centrs Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 221,20435 Dzidra Ulaste centrs Rīgas reģionālās filiāles Apmācību daļa Koordinējošais eksperts 145,93


436 Natālija Upeniece Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 450,40437 Jolanta Utināne centrs Madonas filiāle Koordinējošais eksperts 291,85438 Maijruta Vagule Balvu filiāle Inspektors 244,79439 Jevgenija Vaišļa Rīgas reģionālās filiāles Apmācību daļa Koordinējošais eksperts 407,08440 Linda Vaivode Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Vecākais inspektors 253,15441 Vineta Vaļģe centrs Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 226,80442 Lilija Vanaga centrs Jelgavas filiāle Inspektors 244,79443 Daiga Vanaga Tukuma filiāle Koordinējošais eksperts 133,50444 Jānis Vanags Daugavpils filiāle Filiāles vadītājs 467,01445 Dace Dagmāra Varga Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 214,58446 Linda Vārpsaliete centrs Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 270,14447 Rasma Vaserberga centrs Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 281,21448 Ilma Vaskova centrs Rēzeknes filiāle Inspektors 0,00449 Biruta Vectirāne Rīgas reģionālā filiāles Darba tirgus daļa Referents nodarbinātības jautājumos 240,71450 Kristiāna Vecvanaga Jūrmalas filiāle Koordinējošais eksperts 234,02451 Gunta Veidenbauma Administratīvais departaments Departamenta direktors 833,69452 Dace Veinberga Saldus filiāle Koordinējošais eksperts 121,36453 Anna Veisa Balvu filiāle Filiāles vadītājs 392,61454 Līvija Veismane Cēsu filiāle Inspektors 144,56455 Jūlija Vekovešľikova Jelgavas filiāle Inspektors 205,01456 Silvija Veličko Daugavpils filiāle Koordinējošais eksperts 263,33457 Virgīnija Veļķere Alūksnes filiāle Filiāles vadītājs 353,76458 Iva Venta Gulbenes filiāle Koordinējošais eksperts 341,70459 Andris Veršāns Talsu filiāle Filiāles vadītājs 802,34460 Diāna Vēvere Rēzeknes filiāle Inspektors 93,21461 Velga Vēvere Rīgas reģionālās filiāles Apmācību daļa Koordinējošais eksperts 435,64462 Gunta Vēvere Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 107,85463 Sandra Videniece centrs Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 232,51464 Inita Vīksna centrs Cēsu filiāle Koordinējošais eksperts 281,84465 Irēna Vilciľa Jelgavas filiāle Filiāles vadītāja vietnieks 348,95466 Alda Viļumsone Saldus filiāle Inspektors 288,76467 Kristīne Virka Alūksnes filiāle Inspektors 242,24468 Vineta Viškere Siguldas filiāle Inspektors 148,21469 Janīna Višķere Rēzeknes filiāle Inspektors 224,59


470 Irina Vītola Rīgas reģionālās filiāles Apmācību daļa Referents nodarbinātības jautājumos 206,41471 Baiba Vītola Siguldas filiāle Referents nodarbinātības jautājumos 202,51472 Inita Vītoliľa Jelgavas filiāle Koordinējošais eksperts 302,39473 Sandra Vizule Valmieras filiāle Filiāles vadītāja vietnieks 378,34474 Māra Voite Alūksnes filiāle Koordinējošais eksperts 336,81475 Dana Vorona Eiropas Sociālā fonda departamenta Projektu Vecākais referents 0,00476 Anna Vostroiglova atbalsta Eiropas Sociālā nodaļa fonda departamenta Finanšu Nodaļas vadītāja vietnieks 566,87477 Inga Vulāne vadības Rēzeknes un filiāle kontroles nodaļaKoordinējošais eksperts 175,36478 Astrīda Zahare Rēzeknes filiāle Inspektors 247,03479 Ilze Zaltāne Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 93,85480 Maija Zariľa centrs Pakalpojumu departamenta Apmācību nodaļa Vecākais eksperts 521,19481 Vita Zariľa Rīgas reģionālā filiāle Juriskonsults 281,15482 Lelde Zariľa Rīgas reģionālās filiāles Apmācību daļa Referents nodarbinātības jautājumos 196,31483 Lolita Zbitkovska Ludzas filiāle Koordinējošais eksperts 239,82484 Aija Zeiliša Dobeles filiāle Koordinējošais eksperts 280,23485 Raivis Zembergs Kuldīgas filiāle Koordinējošais eksperts 255,75486 Māra Zeme Liepājas filiāle Koordinējošais eksperts 81,98487 Aija Zepa Karjeras metodikas un klientu apkalpošanas Speciālists 399,00488 Lilija Ziemele nodaļa Kuldīgas filiāle Filiāles vadītāja vietnieks 270,11489 Marija Ziliľa Rēzeknes filiāle Inspektors 263,41490 Regīna Zinenko Daugavpils filiāle Inspektors 228,50491 Daina Zīverte Liepājas filiāle Inspektors 321,74492 Ruta Zubova Bauskas filiāle Koordinējošais eksperts 255,31493 Inese Zuboviča Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 422,36494 Astrīda Zuce centrs Aizkraukles filiāle Inspektors 275,66495 Svetlana Zujeva Jēkabpils filiāle Filiāles vadītājs 680,01496 Evija Zundāne Audita nodaļa Vecākais referents 401,02497 Ligita Zustere Jēkabpils filiāle Koordinējošais eksperts 282,97498 Iveta Zvejniece Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 402,12499 Ligita Zvingule centrs Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 312,60500 Iveta Zvirgzdiľa centrs Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas Inspektors 451,83501 Ilona Zvonkova centrs Daugavpils filiāle Daļas vadītājs 290,61502 Olita Ţagare Ventspils filiāle Inspektors 314,51503 Ērika Ţilde Rīgas reģionālā filiāles Darba tirgus daļa Daļas vadītājs 425,93

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!