12.07.2015 Views

De Vlieger JGR2 Nr 1 versie 8 - Stijn

De Vlieger JGR2 Nr 1 versie 8 - Stijn

De Vlieger JGR2 Nr 1 versie 8 - Stijn

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Houthandel VanhamelBeringersteenweg 503580 Zonhoven011 81 33 79J A A R G A N G 2 , N R . 1D E V L I E G E RJ U L I 2 0 0 9Paul GysHalmstraat 53910 NeerpeltBezoek ons op het web:www.stijn.beD E K L I M R O O SBreugelweg 200, 3900 OverpeltV.U. Jos Steensels+32 11 80 58 78+32 11 66 23 46é mail redactie: vliegdennoord@gmail.comI N D I T N U M M E R :N I E U W J A A R S D R I N KO P E N P O O R TU I T S T A P N A A R D EF R U I T V E I L I N GE E T F E S T I J N D EK L I M R O O S1 0 J A R I G B E S T A A ND E M I S T E LB O W L E N M E T D EM I S T E LD E E L N E M E R S P A SV E E R L EK E N N I S M A K E N M E TA N N I E D E W A C H T E R36781 11 21 3M Y T O B I V A N B E R T 1 4F A M I L I E D A G D EV L I E G D E N1 5R E C E P T A P P E L S O E P 1 9K A L E N D E R 2 0D E M I S T E L N A A RP A U L S E V E R S2 1Beste lezers,Het eetfestijn, de crea, industrieel werk, sport, spel, fijne uitstappen…hebben het voorbije halfjaar rijkelijk gevuld. Genoeg stof dus om weereen <strong>Vlieger</strong> te vullen.<strong>De</strong> deelnemers hebben elk op hun manier hun steentje er toe bijgedragenom hun belevenis, uitstap, ervaring of anekdote op papier te zet-ten. Op deze manier kunnen jullie eens proeven van het leven binnen<strong>De</strong> Klimroos.Als kers op de taart is Winkel Idee gaan samenwerken met de Wereld-winkel. Een uniek project: “2 winkels in 1”. We zijn nog op zoek naareen straffe slogan: alle suggesties zijn meer dan welkom !Op het einde van het werkjaar en met de zomer in het verschiet kunnenwij jullie met veel trots ons derde krantje aanbieden.Vanaf nu zal“<strong>De</strong> <strong>Vlieger</strong> “ een grotere oplage kennen , dankzij onzesponsors. Een dikke merci aan al de mensen die <strong>De</strong> Klimroos eenwarm hart toedragen.Een welgemeende proficiat voor de redactie en veel leesplezier !LiefZ O R G I N D I A L O O GK E N N I S M A K E N M E TD E T E A M S V A N D EK L I M R O O S2 2 Medewerkers van onze redactie zijn:Simon, <strong>Stijn</strong>, Joyce, Angèle, Els, Patricia


D E V L I E G E RPagina 2J A A R G A N G 2 , N R . 1Pagina 23NIEUWJAARSRECEPTIE VAN DE KLIMROOS<strong>De</strong> Klimroos is het jaar alvast heel goed begonnen.Wat kan er nog beter zijn dan het nieuwe jaar inzettenmet aperitieven, lekker hapjes en drankjes. En niet tevergeten de jaarlijkse speech van Jos Steensels onzedirecteur met de beste wensen voor het nieuwe jaar.Gevolgd door optredens van onze bekende artiestenmet onder andere onze Patricia met het lied “Als eenleeuw in een kooi”. Een show van merenge dansendoor Nicole. En als extra een special act door Simonen Peter met “Basketsloefkes”. Een schitterend optreden!Proost!STAALHANDEL VAESEN NVEuropalaan 33900 Overpelt011/647947D E M I S T E L N A A R P A U L S E V E R SOp 2 maart moesten we onze dansschoentjes aandoen,want we werden verwacht in Palethe.Er was een lenteconcert waar niet alleen Connie Neefs enLuc Caels zouden optreden, maar ook Paul Severs stondop het programma. Dit was voor Lies, Jos en Ludo hethoogtepunt van de namiddag. Er werden liedjes uit deoude doos gehaald. Zoals “Ik ben verliefd op jou” en “Zegeens meisje”.Terwijl Jos lustig meezong , trok Lies dan weer de aandachtdoor naar Paul Severs te zwaaien (en hij had het dan ook nogniet eens door). Ludo genoot dan weer van de danseressen dieerbij waren. Het was een gezellige namiddag die zeker voorherhaling vatbaar is!BEMAL NVVaartstraat 64Was een gezellige namiddag die zeker voor herhaling vatbaar3620 Lommel 011/600 060


D E V L I E G E RPagina 22J A A R G A N G 2 , N R . 1Pagina 3K E N N I S M A K E N M E T T E A M D E V L I E G D E NHet team van Vliegden Noord en Vliegden Oost.Boven van links naar rechts: Lieve Gielis, Hendrik Braeken, Patricia Vandenberk,Cato Gys, Els Vanbriel, Lief Eerdekens, Myriam Winderix.Onder van links naar rechts: Katrien Lowette, Greet Vandael (ontbreekt op defoto: Mia Eerdekens).K E N N I S M A K E N M E T T E A M D E O P E N P O O R TNIEUWJAARSDRINK IN DE OPEN POORTOnder het moto: doe ook eens iets met je buren, organiseerden we in <strong>De</strong> OpenPoort een nieuwjaarsdrink met de hele bouw inclusief de bewoners weliswaar. Wewilden het eens een avond gezellig maken met de buren en zo een hand reiken omelkaar wat beter te leren kennen. En welke gelegenheid kon dit beter zijn dan eendrink op het nieuwe jaar! <strong>De</strong> buren zelf hebben het initiatief genomen om voordrank en hapjes te zorgen. Een grote variëteit aan smaken, kleuren en geurenkwam in hun arsenaal aan bod. Onze bewoners lieten het zich welgevallen. Natuurlijkewas de gezellige babbel ook nooit veraf, en heerste er al een leuke sfeer.Om die leuke sfeer wat meer animo bij te zetten, hebben we met het personeel eenleuke quiz in mekaar gebokst. We werden verdeeld in drie groepen die het tegenmekaar zouden opnemen. <strong>De</strong> namen van de groepen hadden we al voorzien, kwestievan de juiste naam voor de juiste personen te hebben. “<strong>De</strong> voze appels”, “<strong>De</strong>poezewoefkes” en “<strong>De</strong> schatteboutjes” hadden de rest van de avond wat last vanvapeurkes toen ze de vragen voorgeschoteld kregen. Onder een soms licht boegeroep,kon quizmaster Björn de competitiedrang tussen de groepen wat aanwakkeren,en werd er hevig gestreden voor de hoofdprijs van de avond. Een bon van deBananaspit voor een welverdiende ijscrème!Uiteindelijk hebben “<strong>De</strong> poezewoefkes” en “<strong>De</strong> voze appels” het onderspit moetendelven tegen “<strong>De</strong> schatteboutjes”. Een ijzersterk team met kennis van zaken, zobleek. Met een troostprijs is de rest moeten afdruipen, maar ze waren naar hetschijnt content over de teamspirit die er heerste. En dit, best mensen, was wat wevoor ogen hadden met deze avond. Een samenhorigheidsgevoel creëren met onzeburen doet de banden aansterken. Een zeer geslaagde opzet met een bijzondergoed burengevoel is wat deze avond typeerde. Hopelijk is dit niet de laatste avondgeweest, maar mogen we er zo nog vele avonden en middagen en brunchen en…volgen.<strong>De</strong> Open PoortHet team van <strong>De</strong> Open Poort.Onder van links naar rechts: Nathalie Verheyen, Liesje Van <strong>De</strong>n Broeck, AnnickRaemakers, Elke Vanvelk, Joke Walbers.Boven van links naar rechts: Björn Van <strong>De</strong> Wiele, Caro Maes, Ellen Snyers, AnjaScheelen, Kelly Donné, Kim Celis (ontbreekt op de foto: Evi Custers).


D E V L I E G E RPagina 4J A A R G A N G 2 , N R . 1Pagina 21R E C E P T I E E N O P E N D E U R ” 2 W I N K E L S I N 1 ”Het weekend van 6 en 7 februari was het zover. Vrijdagavond was er de officiëleopening met verschillende sprekers. Zaterdag was er doorlopend opendeurdag metmuziek en een woordje uitleg over de werking. <strong>De</strong> gasten werden verwelkomd meteen drankje en een hapje om de samenwerking tussen geschenkenwinkel Idee ende Oxfam Wereldwinkel te vieren. Er was een flinke opkomst. Bij de opening verteldenJef Kuppens, voorzitter van de Wereldwinkel, Jos Steensels directeur van <strong>De</strong>Klimroos, Raf Drieskens burgemeester van Neerpelt en <strong>Stijn</strong> Hendrix deelnemer vandagcentrum <strong>De</strong> Vliegden, elk in hun eigen woorden, wat deze samenwerking kangaan betekenen.“Handel uit respect” kan heel ruim gezien worden. Er zijn veel gelijklopende waardente ontdekken. Anderzijds delen we de kosten, we hebben meer klanten, we verdelende uitbating en delen het praktische en administratieve werk. We maken voor mensenmet een handicap “een brug naar het gewone leven”. Er zijn meer sociale contactendoor het ontvangen en helpen van de klanten. <strong>De</strong> openingsuren zijn uitgebreid.<strong>De</strong> winkel is elke dag open tussen 9.00 en 16.00 uur en op vrijdag open tot18.00 uur. Elke zaterdag open tussen 9.00 en 12.00 uur en 14.00 en 16.00 uur.F A M I L I E D A G P L A N C K E N D A E L V A N D E V L I E G D E NOp vrijdag 19 juni zijn wij met de hele bende van <strong>De</strong> Vliegden naar Planckendael geweest.Er was weer een grote bus van de partij die er voor zorgde dat we met zijn allendaar konden geraken. Ook aan zon was er geen gebrek, we konden allemaal genietenvan een prachtige dag.We zijn daar door verschillende continenten gewandeld waar we de bijpassende dierenkonden bewonderen. Na een stevige wandeling konden we genieten van een lekkerterrasje, ook ‘s middags kregen we lekker eten en ‘s avonds was er een pic-nicvoorzien in de bus. Het was een geslaagde dag.BallasthoeveBallaststraat 753900 OverpeltVoor een origineel geschenk011/60.61.01Voor je uitnodigingen bijfeestenVoor je decoratie van jetafel of huisKom zeker eens langs bijwinkel IDEE te Neerpelt


D E V L I E G E RPagina 20J A A R G A N G 2 , N R . 1Pagina 5K A L E N D E R• Woensdag 1 juli 2009: Mosselrock t.v.v. <strong>De</strong> Vliegden in PHLHasselt• Woensdag 26 augustus 2009: Sjachermarkt op de terreinen vanSt. Oda• Vrijdag 28 augustus 2009: Buitenbeenpop in Leopoldsburg• Vrijdag 11 september 2009: Personeelsfeest voor <strong>De</strong> Klimroos• In november 2009: Pizzaverkoop ten voordele van <strong>De</strong> Klimroos• 28 en 29 november 2009: Startweekend geschenkenbeurs vanOxfam Wereldwinkel en geschenkenwinkel Idee• 14 maart 2010: Eetdag in OC <strong>De</strong> Vrancken te NeerpeltFolie <strong>De</strong>signE. Anseelestraat 20B-3920 Lommel011 55 91 55


D E V L I E G E RPagina 6J A A R G A N G 2 , N R . 1Pagina 19UITSTAP NAAR DE FRUITVEILING IN BORGLOONR E C E P T V A N A P P E L S O E POm te beginnen was het op de heenweg rustigverlopen. We waren met tweebussen en twee auto’s onderweg. Ik zat bijGreet. Katrien reed met de bus vanVlieden Oost op kop. Bij de aankomst stond degids al klaar. Hij kon het goed uitleggen al wisthij het licht niet staan en wist hij niet hoe je dedeuren moest openen.Het was ook een heel ingewikkeld mechanisme.Toen we een weegschaal, om hetfruit te wegen, tegen kwamen konden ze het niet weerstaan. Bart en Lomwogen ongeveer 450 kg samen. Katrien en Greet gingen er ook eens op en toenbleek de weegschaal kapot te zijn of dat bewerenze toch. In de koelcellen was hetheel erg koud (2 graden om precies te zijn)mijn nek deed er al pijn van. We hebbenjammer genoeg niet alles kunnen zien omdater trappen waren die met een rolstoelniet haalbaar waren. Op het einde van derondleiding hebben we nog een appelgekregen en die heeft gesmaakt! Dan zijn wein de aangrenzende taverne gaan eten.We hadden picknick mee, broodjes met kaas of worst en koffiekoeken. Dus dat wasgoedgekeurd. Een leuke babbel erbij met Lom en dat maakte het af. We waren snellerterug dan dat we heen waren, en we zijn nochtans tussen de dorpjes door gereden.Daarbij zijn we gestopt bij Katrien haar ouderlijk huis. Haar moeder is ons nog vlug eenskomen groeten. Het was een aangename ervaring.‘t Presentje—landelijke woondecoratiePeerderbaan 903910 Sint-Huibrechts-Lille011/661988Geschreven door WillyIngrediënten1 1 kg jonagold0,5 kg ajuin3 aardappelen4 kippenbouillonblokjes1 doosje tomatenpuree 150 gr1 eetlepel curry poeder2 liter waterWerkwijzeAppels en ajuin en aardappelen laten stoven tot ze gaar zijn. Dan het water entomatenpuree en curry poeder erbij doen en dit 30 minuten laten doorkokenLAAT HET SMAKEN !M O P J E V A N E G O N E N E L M A• Als de keeper de bal in het veld gooit maar de windblaast de bal achter de keeper in de het doel! Wat ishet dan?? Doelpunt?? Nee!! Dan is het géén weer omhet voetballen!• Er zaten 2 mannen in een café. <strong>De</strong> uitbater vraagtaan hen wat willen jullie drinken, de man zegt: “Een rondje van ikke”, de andereman zegt: “Zo moet je dat niet zeggen, je moet zeggen, een rondje van mij”.Waarop de eerste man iets besteld.Honey & VanillaBurgemeester Voetslaan 433990 Peer0474567298


D E V L I E G E RPagina 18J A A R G A N G 2 , N R . 1Pagina 7U I T S P R A K E N V A N . . .• Simon: “wat is het toch grijs vandaag?” “Is het weer dan al zo oud?”• Marco: “Ik heb vandaag wat last van broekhoest”• Simon: Eliane de kinésiste vraagt aan Simon: “Til je linkerbeen op.” Simon tiltzijn rechterbeen op. Eliane zegt :”links!” Simon: “Sorry ik ben kleurenblind …”• Tijdens een babbel met Adrie ging het gesprek op een gegeven momentover de evolutietheorie. Een uitspraak van Adrie was: “UIT DE WALVISSENZIJN DE VOETGANGERS VOORTGEKOMEN …”• Mathy vraagt koffie met melk erbij. Myriam zegt: “DAT HAD IK AL IN MIJNHOOFD”. Waarop Mathy zegt : “ ja maar ik wil ze wel in mijn koffie.”EETFESTIJN DE KLIMROOSIk ‘Patricia’ ben samen met mijn ouders naar de eetdag geweest van <strong>De</strong> Klimroos. Onzejaarlijkse traditie. Dit jaar was iets speciaals. In plaats van de brunch, kregen we nu dekeuze uit verschillende menu’s .Het is gewoon om het kort te zeggen “Heel goed geweest!” We werden heel goed ontvangenen naar de tafel gebracht. Al snel kregen we de soep, die heel lekker was.Als middageten heb ik frietjes gegeten met vidé en groentjes. Je had ook nog kalkoenmet kroketten of een vegetarisch menu kunnen kiezen. <strong>De</strong> kindjes hadden een langeworst met frietjes en appelmoes.En als dessert was er heerlijke chocomousse en een ijs voor de kinderen.Op ons drinken hebben we ook niet moeten wachten en dit dankzij de goede garçons.Het was een super gezellig uitje onder ons familie.Zeker een aanrader voor volgend jaar.Groetjes Patricia• Hoe kan je een zakdoek doen rinkelen ? ... Door aan een snottebel te trekken• Er zei iemand: ”Met Ellen kan je gezellig bellen.” Waarop Jan zei: ”Ellen doethem zwellen.“• Veerle drinkt graag ‘zenuwachtig’ water (in de volksmond:”spa bruis”). Ironischgenoeg komt ze daarvan tot rust !• Nicole leidt uit de etenslijst af dat Peter ‘gepensioneerd’ is. Er staat op“Peter (gep. )”.(gep.) betekent eigenlijk gepureerd.• Juicy (het hondje van Joachim) was loops “Hooo ... “ zegt Bart ”Is dat daneen manneke?”• Veerle zei: “ Blijf eens van mijn zakske” en Björn antwoordde: “Gelukkig dateen vrouw dat zegt!”Krantenshop KarenLindelsebaan 1873900 Overpelt011/644634


D E V L I E G E RPagina 8J A A R G A N G 2 , N R . 1Pagina 1710 JARIG BESTAAN VAN DE MISTELOp 17 mei 2009 bestond <strong>De</strong> Mistel exact 10 jaar. Datmoest natuurlijk gevierd worden! Op 22 mei hebben wedaarom ook de familieleden van onze bewoners uitgenodigdom dit samen met ons te vieren. Elk personeelslidhielp mee bij de voorbereidingen om de dag zelf gezelligen feestelijk te maken. Buiten werd er <strong>versie</strong>rd met slingersen ballonnen. <strong>De</strong> tafels werden mooi gedekt, debloemstukjes waren origineel. <strong>De</strong> eerste bezoekers kwamenal vroeg aan, om 11.00 uur kwamen ze druppelsgewijs binnen. Omdat het weer onsgoedgezind was, konden we allemaal buiten zitten. Om 12.00 uur gaf Jos onze directeureen mooie speech over de afgelopen 10 jaar. Daarna werd het buffet geopend. We kondenallen genieten van een uitgebreid koud buffet met zalm. Binnen was er een fototafeltjevoorzien voor degenen die herinneringen wilden ophalen. Als nagerecht was er lekkerijs met verse aardbeien. Daarna werd er nog nagepraat terwijl enkele mannen de afwasdeden! Jaja, onze mannen binnen <strong>De</strong> Mistel zijn “bijna” nieuwe mannen! Zo liep het feestjeweer op zijn einde. Op naar de volgende 10 jaar!DE MISTEL NAAR PLANCKENDAEL 27 MEIOp 27 mei vertrokken we met zijn allen richting Planckendael om ons 10 jarig bestaan tevieren. <strong>De</strong> zon scheen, dus dat was al een voltreffer! <strong>De</strong> rit duurde wat langer door dewerkzaamheden op de autosnelweg. Tegen de middag arriveerden we in de dierentuin enkonden we meteen genieten van een gezellige picknick op het gras. Na zijn smos al opgegetente hebben zei onze Jos ongeduldig: ”Kom meisjes, de beestjes wachten …” waarnawe onze tour doorheen het ganse park startten. Het zonnetje was intussen verdwenen,maar het bleef gelukkig droog, dat was het voornaamste. Bert genoot zichtbaar, hij keekmeer naar ons dan naar de dieren en had de grootste lol. Lies maakte zich constant zorgenover haar nieuwe tanden, die ze zeker die avond nog moest gaan halen. Nadia genootvan de rust en deed een dutje. Carine moest alles gezien hebben en voelde zich goed. Zijreed zelfstandig rond in haar elektrische rolstoel. Ludo genoot in alle stilte. Spijtig datLidia er niet bij was, zij moest op <strong>De</strong> Mistel blijven omdat zeziek was. Om 16.00 uur begon het te regenen en zijn wegaan schuilen in het restaurantje waar we nog iets hebbengedronken. ‘s Avonds bij het thuiskomen hebben we de dagafgesloten met een lekker frietje en nog eventjes gezellignagekeuveld. Het was een leuke en geslaagde dag!W I S T - J E - D A T J E S … ( D E M I S T E L )• Je chocolade in melk moet smelten omwarme choco te maken. Anders krijg jeeen zwart pannetje … hé Lotte!!!• Nadia, Ludo en Bert erg geïnteresseerdwaren in het heelal tijdens de uitstapnaar Europlanetarium te Genk. Een echteaanrader om naartoe te gaan.• We op <strong>De</strong> Mistel onze eigen namen verzinnenvoor BV ’s. Jacques Remond = Jacques Vermeire, Croque Monsieur= <strong>De</strong> kotmadam, Danny Verstrepen = Danny Verstaeten, Turo = Will Tura,dien kletskop = Sam Goris, dien gekke = Felice.• Nancy 10 jaar in dienst is. Proficiat!• Angèle en Liesbeth beiden reeds 25 jaar dienst erop hebben zitten. Waw!W I S T - J E - D A T J E S … ( V L I E G D E N N O O R D )• Bert van Hout en Thieu van Werde 70 geworden zijn. Proficiat!• Peter blijkbaar last heeft van eksterogen. Na het zwemmen vond niemand zijnbril, tot dat Myriam riep : “ Ik heb zijn bril in zijn schoen zitten!” doch Lief had deschoen al aangedaan.• Mathy sinds kort ook op woensdag komt, zo kan hij eens een recupdag nemen• Marco zijn 100ste krans voor de winkel heeft gemaakt. Knap gedaan!• Hendrik zich een bult verschiet als iemand“Kom schat” tegen zijn hondroept! Hij er echt een bult aan overhoudtdoor zijn hoofd te stoten.• Dat Hendrik, Jean en Simon op 8 meizijn gaan betogen in Brussel voor hetopvangtekort en dat we nog veel geduldmoeten hebben volgens de minister ...


D E V L I E G E RPagina 16W I S T - J E - D A T J E S … ( D E O P E N P O O R T )• Wist je dat Ellen mee gedaan heeft aan de finale van “win een huis van Q-music.” en dat ze geraakt is tot bij de laatste 30.• Annick 10 jaar in dienst is! En gevierd is met een verrassingsfeestje.• <strong>De</strong> Open Poort carnaval goed gevierd heeft! Na hard werken was er een superleuk resultaat. Bart ging verkleed als Assepoester in haar pompoen, Patriciaals een muis in een kaasblokje, Peter en Jan als vampier, Marc als cowboy enNicole als Samba danseres.• Patricia geen sla wou eten. Waarop Jan reageerde: “Word je daar dik van? Haja want Patricia eet dat niet, ze is toch aan het diëten.”• Veerle in haar stalift zat en zei: “Takel mij maar op!”W I S T - J E - D A T J E S … ( V L I E G D E N O O S T )• Cato de pudding van Elly liet ontploffen in de microgolfoven. Ze had deze 2minuten op laten staan op 1000 watt.• Bert , opa is geworden van een flinke kleinzoon, Daan.• An, mama is geworden van een flinke dochter, Yanne.• Nele vindt dat angora poezen zich meer poes wanen dan andere … ?• Bart vindt, dat Lief een oldtimer is. Hij had Jos aan de lijn en zei tegen Liefdat hij een oldtimer aan de lijn had voor een andere oldtimer.• Tijdens het sporten: “Alé Noèl, wemoeten de buikspieren oefenen.” “Dat gaat niet bij mij, ik heb ze vastgelast.”• Frans zijn jas niet mee nam als hijging zwemmen. Want, hij is tochniet waterdicht.• Marie –José zei in de bus toen weeen rosse poes tegenkwamen: “Kijkdat is net Nele! “J A A R G A N G 2 , N R . 1Pagina 9HENDRIK 25 JAAR DIENSTHendrik werd feestelijk ontvangen door de deelnemers en collega ‘s.Er werd champagne gedronken en zijn geschenk werd overhandigd:een fotoalbum over hemzelf, zijn collega,s en de deelnemers. Iedereengoed gekeken een slokje gedronken en toen kwam het verwenuurtje,handen en voeten werden gemasseerd, gezicht werd metgroene klei ingesmeerd voor een verjongingskuuren dat slaagde allemaal. Voor de middag werden erspelletjes gespeeld, zoals vier op een rij. Bij verlies moester een borreltje gedronken worden; water, cola of wodka. We hebben veel plezier gemaakt. Samen met zijnaandachtsdeelnemers is Hendrik lekker gaan eten in hetsociaal restaurant in Lommel. Nadien hebben ze nog eenpartijtje bowling gespeeld bij Antares.BLOESEMWANDELING VLIEGDEN OOSTOp een zonnige donderdag vertrokken we met een aantal deelnemers van VliegdenOost op bloesemwandeling in Borgloon. Voor mij was deze uitstap de mooistedag van de 5 jaar dat ik naar Vliegden Oost kom. Tijdens de hele rit heb ik dechauffeur op geen enkel foutje kunnen betrappen. Vanaf Hasselt ging het nog vlotteromdat we extra begeleiding kregen, die ons tot voor de deur reed. In Hoepertingenwerden we zeer goed ontvangen. Toen we vertelden dat we uit het verre Overpeltkwamen kregen we een koffietje van de zaak om bij onze picknick op te drinken.Rond 13.15 uur stond er politie, per fiets en per auto, klaar om ons tijdens de wandelingte begeleiden langs gevaarlijke stukken. <strong>De</strong> wandeling ging 4 km langs veldenmet fruitboompjes in volle bloei. Heel mooi. Tijdens de wandeling kwamen weveel vriendelijke fietsers en wandelaars tegen die ons allemaal begroeten.Na 2 km was er een stop voorzien waar allewandelaars een flesje Trudo fruitsap kregen.Na de wandeling werden we opnieuw verwachtop het terras voor een lekker tasjekoffie met een stuk vlaai. Het was de moeiteen zeker een aanrader om volgend jaar nogeens te doen! LOM


D E V L I E G E RPagina 10J A A R G A N G 2 , N R . 1Pagina 15W I N K E L E N M E T D E D A M E S V A N D E V L I E G D E NZo tegen het einde van het jaar, menen wij dames, dat we zogezegd voor de eindejaarsfeesten,maar eigenlijk voor de gezelligheid, moeten gaan winkelen.<strong>De</strong> geplande uitstap naar Eindhoven veranderde onderweg plots richting Weert omwillevan wegenwerken.In restaurant “HET MORREGAT” werd meteen gereserveerd voor de lunch wantMarie-José kreeg enorme trek in allerhande lekkers.Vooraf gingen we even op prospectie in de winkelgalerij waar Angele al haar 1stekoopje deed. Trouwens iedereen had zo zijn redenen om de portemonee boven tehalen.Vliegden Oost zocht nog een CD met karaoke voor op het kerstfeest. Dit kwam Joyceen Nicole goed uit, want zij vonden er ook hun geliefde CD’s en DVD’s.Ghislaine en Ellen zochten nog wat cadeautjes en Elly verbroederde met de deelnemersvan een dagcentrum uit Weert. We mochten zelfs samen met hen op de foto.U I T S T A P O P E N P O O R T N A A R D O M M E L H O FMaandag 25 mei zijn we er met zijn allen erop uitgetrokken! <strong>De</strong> zon scheen, wat kondenwe nog meer hebben. Evi kwam nog eens op bezoek met haar zoontje, Ward.Rond 11.00 uur was iedereen klaar en konden we gepakt en gezakt vertrekken. Wehadden een koeldoos bij met drinken voor onderweg. We zijn dan via het ziekenhuislangs Veerle haar ouderlijk huis gewandeld, zo helemaal rond. Onderweg kwamen wenog hele mooie kleine mini paarden tegen. Zo schattig. Af en toe zijn we gestopt omwat zonnecrème te smeren en te drinken. Dan zijn we via binnenwegjes en via devaart naar het Oud Dommelhof gewandeld. Daar konden we op het terras gaan zitten.Rond 12.3O uur waren we daar en konden we aan het eten beginnen. Voordat iedereenzijn eten had was het 13.3O uur. We hebben allemaal heel lekker gegeten engedronken. Na het eten nog wat nagepraat en naar het klankenbos geweest. Daarnanog iets gedronken. Het weer begon om te slaan en daarom zijn we met onze bus terugnaar <strong>De</strong> Open Poort gegaan. Iedereen heeft van deze dag genoten, maar ze warenallemaal stik op. Iedereen vond het een geslaagde dag en we hebben natuurlijk veelgelachen!Ons Patricia had zich goed ingehouden en kocht alleen nuttige dingen zoals:gaatjesmachine, printpapier, stekkerdoos enz.Uitgewinkeld, bij gegeten en gedronken en vooral bijgepraat reden we rond vier uurterug naar den Bels. PATRICIA


D E V L I E G E RPagina 14J A A R G A N G 2 , N R . 1Pagina 11M Y T O B I - B E R T V A N D E M I S T E LOp 2 februari 2009 maakte ik voor het eerst kennis met My Tobi. My Tobi is eencommunicatiecomputer die je met je ogen moet bedienen. Door naar een vakje tekijken, kik je het aan. Je kan er zinnen mee typen, muziek op beluisteren, woordjesaanduiden enz. <strong>De</strong> onderwerpen heb ik zelf gekozen.Mijn eerste gedacht was: “Wat een ingewikkeld ding!” Angelique de vertegenwoordigstergaf me de volledige uitleg. Even later was ze weg en stonden Mieke, de logopediste,en ik er alleen voor. Gelukkig konden we rekenen op de goede hulp vanBjorn van de Informaticadienst.<strong>De</strong> dagen die er daarop volgden was het oefenen geblazen. Tot dat Mieke zag dat iker zo moe van werd dat ze een weekendje verbod op My Tobi inlaste! Na dat weekendkon ik er weer tegenaan. Ik oefende 2 keer 1 uur per dag. Vrienden en familietoonden veel interesse in My Tobi. Ook het personeel van <strong>De</strong> Mistel vond het erginteressant, maar ze sukkelden af en toe met de nieuwe technologie . Op 20 februarikwamen ze My Tobi terug halen, maar ze beloofden me een nieuwe proefperiodein april.En ja hoor, op 7 april was My Tobi er weer. Nu was ik er al sneller mee weg. Ik benzelfs gefilmd terwijl ik hem gebruikte. Dorien, de stagiaire, zal op haar school uitleggeven over deze computer. Wie weet gebruikt de firma mijn filmpje zelfs in een nieuwereclamespot!!! Op 15 april was mijn tweede proefperiode weer afgelopen. MyTobi was voor mij zeker geslaagd! Ik raad het andere mensen zeker aan om het eenste proberen.Ik kan hierover blijven vertellen maar dan zou dit krantje vol staan Als je meer wilweten, zoek je me maar eens op in <strong>De</strong> Mistel .Groeten, BertB O W L E N M E T D E M I S T E L 2 8 J A N U A R IOm 13.45uur vraagt Jos al vol ongeduld, gaan we nog vertrekken? Ook Lidia, Ludoen Bert staan al klaar met de jas aan. Het busje is gearriveerd en we kunnen vertrekkenrichting . Onze uitstap gaat naar de bowlingzaal van Lommel.Daar aangekomen krijgen we een baan toegewezen en kon de pret beginnen. Josbegint er al meteen goed aan. Verscheidene kegels vallen om. Nu is Lidia aan debeurt, maar jammer genoeg kan bowlen Lidia niet zo boeien vandaag. Ze heeft danook wat moeite om haar ogen open te houden. Ondertussen dat Dorien en Lotte vanhet personeel ook een balletje gooien, kijken Ludo en Bert geamuseerd toe. Josgooit nog enkele keren, totdat hij zijn Tourtel in de gaten krijgt, die ze net zijn komenbrengen. Hij houdt het bowlen dan ook verder voor bekeken. Bert meldt zich alsinvaller voor Jos Het is even een beetje puzzelen met de bowlinggoot, maar Bert isklaar om zijn eerste worp te doen. Hij heeft zelfs een strike kunnen gooien!Gelachen hebben we, om de flaters van het personeel. Uiteindelijk is Dorien met deeer gaan lopen, gevolgd door Bert die de 2de plaats heeft kunnen bemachtigen.Ludo, Lidia, Bert en Jos elk hebben ze een fijne namiddag gehad.Voor herhaling vatbaar? Zeker!MYRIAM 25 JAAR DIENSTWe hebben Myriam feestelijk verrast op dinsdag 21 april voorhaar 25 jaar dienst. Al vroeg stond Jos aan haar deur met eenfeestelijk ontbijt. Toen ze dit achter de kiezen hadden, was er nogtijd voor een ochtendwandeling in het Hageven.Op Vliegden Noord werd ze ontvangen door deelnemers encollega’s met een receptie. Vervolgens hebben we lekker gekookten met zijn allen lekker gebuffeld. Na het eten kreeg Myriam eenverwenmoment met massage van handen en voeten Ze kreegook een gezichtsmassage. Toen zag ze eruit of ze nog maar pas in dienst was.Nadien hebben we in 2 groepen een quiz gedaan. En geloof het of niet maar hetteam van Myriam heeft gewonnen. Dank zij de mannen van de post kreeg ze haarcadeau pas een weekje later. Het was een mooie agenda met foto’s van haarzelf eniedereen van de twee Vliegdennen. We wensen haar proficiat en nog vele jaren bijons!


D E V L I E G E RPagina 12J A A R G A N G 2 , N R . 1Pagina 13D E E L N E M E R S P A S1. Mijn naam is... Veerle2. Ik woon …. In <strong>De</strong> Open Poort In Overpelt sinds 6 maart 20073. Ik zag het levenslicht op ... 15 oktober 1969 en kom uit een gezin van 4kinderen4. Ik hou van... Genieten! Waaronder bezig zijn met sieradenmaken, koken, bakken en op vakantie gaan.5. Ik heb een hekel aan... Afwassen6. Dit hoor ik graag ... Vooral muziek van REM, Pink Floyd, Dire Straits,U2, Tracy Chapman enz.7. Hiervan wordt ik blij ... Als ik in de herfst met mijn rolstoel over eikels inhet bos kan rijden! Verder alle natuurgeluiden….8. Het liefste van de wereld doe ik …. Reizen! Liever kwam ik enkel naar huis om uit terusten en mijn was te doen. Op reis wil ik veelzien. Ik was al in Egypte, Vietnam, Nepal, Jordanië… met een organisatie “Globbe-Roller”9. Mijn hobby’s…. Naast handwerken, ben ik regelmatig bezig metde computer, muziek beluisteren, surfen op hetnet, ...10. Thuis doe ik... Vooral juwelen maken, af en toe voor mijn medebewonerseen quiz samenstellen, het bewonersoverleguittypen ...11. Mijn favoriete programma is ... Rudy Vranxs op canvas en geen Vlaamse series12. Mijn favoriete films... Documentaires en films: The Sixth Sense,The Last Samoray ...13. Ik hou van dieren... Van alle dieren behalve van honden, muggen enkakkerlakken. Ik droom ervan om samen metPeter op <strong>De</strong> Open Poort een slang te houden.14. Vroeger deed ik... Diepzeeduiken! Het was mijn grote passie … hetwas boeiend om de flora en fauna onder water tezien … van anemoonvisjes, dolfijnen, schildpaddentot prachtige bloemen ...K E N N I S M A K E N M E T A N N I E D E W A C H T E R1. . Annie vanaf wanneer ben je de ombudsvrouw van <strong>De</strong> Klimroos?Ik ben vanaf november 2008 begonnen in <strong>De</strong> Klimroos als ombudsvrouw,vertrouwenspersoon. Ik ben ook actief in de Raad van Bestuurvan vzw <strong>Stijn</strong>. Jos heeft me gevraagd.2. Via wie heb je de Klimroos leren kennen?Ik kende <strong>De</strong> Klimroos al via Kim Celis, hij woont bij me in de buurt enis bevriend met mijn kinderen.3. Welke studie’s of werk deed je eerder?Ik ben verpleegster en werkte enkele jaren in het Universitair Ziekenhuis in Leuven.Daarna zijn we vertrokken naar het buitenland. Naast het zorgen voor de kinderenwas ik actief als vrijwilligster in Kongo en Engeland waar we woonden. Ik was ooknog vrijwilligster voor Unicef.4. Hoeveel kinderen heb je? Ben je al oma?Ik heb 3 kinderen en ondertussen 4 kleinkinderen van 14, 10 , 9 en 5 jaar.5. Ben je van Neerpelt? Wat zijn je bezigheden?Ik woon in Neerpelt in de buurt van het Dommelhof. Ik ga wekelijks tennissen envolg Engelse les. Verder komen de kleinkinderen ook regelmatig ‘s middags bij mijhun boterhammen opeten en na school nog wat pingpong spelen. Ik lees graag enhou van muziek en dansen.6. Wat is als vertrouwenspersoon je taak? Hoe doe je dat? Is het moeilijk?Mijn taak is regelmatig bezoekjes te brengen aan alle groepen van <strong>De</strong> Klimroos ommijn oor te luisteren te leggen.Als er iemand van de deelnemers, personeel, of familie een vraag heeft waarvan zeniet weten aan wie ze die kunnen stellen, kunnen ze bij mij terecht. Ik zoek samenmet hen naar een oplossing. Voorlopig heb ik nog geen vragen gehad. In het beginwas het moeilijk om alle namen van iedereen te onthouden, ik heb veel tijd nodiggehad om iedereen te leren kennen. Ik heb al een Gebruikersraad mee gevolgd enprobeer ook op familiedagen aanwezig te zijn.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!