30.04.2018 Views

Glimmer'lei april '18

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dorpskrant voor<br />

Glimmen en Omstreken<br />

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen<br />

33e 36e jaargang – nummer 410 –– <strong>april</strong> December 20182015<br />

Waar is Julius deze kerst?<br />

Door de redactie van boven naar beneden: Hein, Gert,<br />

Willem, Andrea, Marjolein, Hein, Marjolein.<br />

*Hij woonde al meer dan twintig jaar op een zolderkamer<br />

in Huize Kooikamp. Het bos rondom had voor hem geen<br />

geheimen. Julius werd in Glimmen wel de ‘bosjesman’<br />

genoemd. Door Iekje Wortelboer Zijn kop was markant, als een schilderij,<br />

doorgroefd. Maar met heldere ogen die straalden. Julius<br />

was Villa de Buitenlust vriend van aan de velen. Rijksstraatweg, Altijd bereid is om een te huis helpen dat tot met<br />

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de<br />

de verbeelding spreekt. Het was jarenlang het thuis van de<br />

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het<br />

familie Brunner, werd verkocht aan de familie De van der<br />

Quintusbos om er te leren<br />

over<br />

Schure<br />

paddenstoelen,<br />

die er na grondige<br />

rupsen,<br />

verbouwing betrekkelijk korte<br />

spechten tijd hebben en gewoond ijsvogels. Wat<br />

Julius en wordt vroeger sinds eind voor werk<br />

had 2017 gedaan bewoond was door een goed<br />

bewaard Diana Dali geheim. Todria en Daarover<br />

zei Eddy hij Damstra. niets. Waarom Diana eigenlijk<br />

niet? en Eddy werken er<br />

Het aan hun was droom: twee dagen een voor<br />

kerst kleinschalig toen het woonzorgcentrum<br />

‘s voor avonds mensen niet werd<br />

licht op Julius’<br />

kamer<br />

ontstoken. met een verstandelijke Dat hij ‘s ochtends<br />

niet beperking verscheen in combinatie aan het ontbijt<br />

in de Kooikamp. Dat kinderen<br />

met autisme. Een niet<br />

tevergeefs naar hem vroegen<br />

alledaags plan, bedacht<br />

om een wandeling te maken<br />

door twee<br />

de<br />

mensen<br />

sneeuw.<br />

met<br />

Ongerust<br />

werd een totaal er door verschillende huisgenoten op<br />

zijn achtergrond kamerdeur geklopt. maar Jan<br />

van naar Splunder, bleek met de eigenaar vele van<br />

het overeenkomsten<br />

huis, kwam aanzetten en met een sleutel. En toen de deur<br />

openging raakvlakken. werd duidelijk dat er iets vreemds aan de hand<br />

moest zijn. Op het bed stond een geopend, ijzeren kistje.<br />

Oud Wie zijn en roestig. Diana Dali Leeg. Todria En en van Eddy Julius Damstra? geen spoor....<br />

Diana werd geboren in Georgië en groeide op bij haar grootouders.<br />

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven<br />

gingen Zij studeerde een aantal muziekwetenschappen huisgenoten met aan Jan het voorop conservatorium de trap<br />

af in haar op weg vaderland naar buiten verhuisde om te naar kijken Duitsland. of Julius Daar daar kwam ergens ze<br />

was. kwam Ook in aanraking de tuin met heerste de antroposofie, echter doodse waarmee stilte, een nieuwe op het<br />

constante wereld voor haar suizen openging. van de Een A28 wereld na, die wat haar trouwens omhulde een als een stuk<br />

minder warme deken luid was en deed dan normaal ontdekken door dat de muziek flinke heel laag veel sneeuw andere die<br />

gisteren mogelijkheden gevallen bood was. dan Oh zij ja, in verse Georgië sneeuw, had geleerd. dat geeft Diana verse<br />

sporen… volgde de En opleiding ja hoor, tot richting muziektherapeut het berghok aan liepen het instituut voetsporen van<br />

van Maria één Schuppel persoon in Berlijn. en daarvandaan Inmiddels was richting zij getrouwd de met zandweg een<br />

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen,<br />

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar<br />

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er<br />

twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over<br />

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel<br />

weg waren. Vreemd!<br />

De nieuwe bestemming van Villa Buitenlust<br />

€ 5,-<br />

ENTREE<br />

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was<br />

gebeurd, maar waar was Julius nu en vooral; wat voert hij<br />

in zijn schild? De sporen liepen verder het bos in richting<br />

de eendenkooi, maar bogen daar plotseling af richting de<br />

Rijksstraatweg en waren vervolgens niet meer te volgen<br />

door Nederlandse vele voetsporen man en moeder en van hondenpoten een zoon. Na van verloop de Glimmer van tijd<br />

honden verhuisde en het hun gezin eigenaren. naar Nederland. Jan ging samen met bewoners<br />

Jacob en Zwanet eens bij de familie Goedhart vragen of ze<br />

Eddy is geboren en getogen Julius in Drachten. kortgeleden In zijn nog jonge hadden jaren<br />

gezien. droomde Maar nee, hij over de een laatste groot<br />

keer was<br />

gezin.<br />

al<br />

Hij<br />

wel<br />

trouwde,<br />

een week<br />

kreeg<br />

geleden volgens mevrouw<br />

2 dochters, vestigde zich<br />

Goedhart. Dan maar eens aan<br />

met zijn gezin in de stad<br />

de overzijde vragen bij Flora<br />

& Fauna. Groningen En ja hoor, en daar verdiende was<br />

Julius die de dag kost ervoor als zelfstandig aan het<br />

einde van ondernemer middag geweest in de<br />

om een paar energie-industrie. tuinhandschoenen Op<br />

te kopen, zeker moment aanmaakblokjes, strandden<br />

roggebrood beide en huwelijken. een voorraad Diana<br />

fruit, minstens werkte inmiddels genoeg voor als<br />

vijf dagen. muziektherapeut Het werd steeds in<br />

vreemder…<br />

een antroposofische<br />

*Wat moest woonzorggemeenschap<br />

Julius met al dat<br />

voedsel voor en dekens volwassenen hoe met<br />

heeft hij een dat meegenomen?<br />

verstandelijke<br />

Steeds meer beperking vragen in maar Schoorl geen<br />

antwoorden, het werd steeds vreemder. maar Roos, na haar die scheiding in Huize<br />

Weltevreden woont kwam de winkel binnen besloot ze voor met postzegels haar zoon,<br />

en voor de laatste kerstkaarten en vroeg; als huismoeder wat is hier aan in een de<br />

hand?<br />

van de<br />

Jan<br />

huizen<br />

vertelde<br />

van deze<br />

het<br />

gemeenschap<br />

hele verhaal<br />

te<br />

aan<br />

gaan<br />

Roos.<br />

wonen<br />

Roos<br />

en werken.<br />

had<br />

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar<br />

raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.<br />

Als zelfstandig ondernemer reisde Eddy door het hele land en zo<br />

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool<br />

als kruisten de school hun wegen uit ging elkaar. en Diana’s Roos het baan kereltje maakte ophaalde. dat Eddy voor De<br />

vrouw het eerst met in verschillende zijn leven echt kerstkleuren in aanraking kwam in haar met haar verstandelijk kwam<br />

erbij gehandicapten. staan en vertelde En daarmee dat haar ging man voor Adriaan, hem een die nieuwe imker wereld is en<br />

verspreid open. Hij in ontdekte Glimmen dat zijn deze bijenkasten mensen, heeft mensen staan, waren Julius zoals een u,<br />

paar ik en keer hijzelf. had Weliswaar gezien bij mensen het huisje met aan een de beperking Drentse Aa maar op met het<br />

terrein dezelfde van basisbehoeften de boomkwekerij als we dat het verboden over aandacht, toegang warmte is voor en<br />

het waardering publiek, hebben. vlak bij de Net boerderij als Diana, van voelde familie Eddy zich Ubels. als Met snel<br />

zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug<br />

1<br />

Glimmer’lei Glimmer’lei - december - <strong>april</strong> 2015 2018 1


helemaal vertrouwd in deze woonomgeving die ook nog eens zijn<br />

jongensdroom van een groot gezin in vervulling deed gaan.<br />

Ondanks de voldoening die het wonen en werken in Schoorl gaf,<br />

ging de toenemende regelgeving in dit grote woonzorgcentrum<br />

Diana en Eddy steeds meer tegenstaan. Zo ontstond het idee om<br />

zelf een kleinschalig gezinshuis voor een vergelijkbare doelgroep<br />

te beginnen. Eddy die in zijn leven al vaker te<br />

maken had gehad met wet- en regelgeving,<br />

businessplannen en financieringen, onderzocht<br />

de (on)mogelijkheden en nadat deze hindernis<br />

genomen was konden ze samen op zoek naar<br />

een geschikte locatie. Limburg en Zeeland<br />

passeerden de revue maar het werd uiteindelijk<br />

Villa Buitenlust in Glimmen.<br />

Villa Buitenlust<br />

In Glimmen stond de prachtige Villa Buitenlust<br />

te koop. Het huis voldeed aan alle wensen maar<br />

kopen was voor Eddy en Diana geen haalbare<br />

kaart. Gelukkig bleken de eigenaren vanaf de<br />

eerste kennismaking bereid om mee te denken<br />

en te mee te werken aan een constructie<br />

waardoor het plan voor een kleinschalige<br />

woonzorgvoorziening voor mensen met een<br />

verstandelijke beperking in combinatie met<br />

autisme toch gerealiseerd kon worden. In<br />

september 2017 verhuisden Diana en Eddy<br />

naar ons dorp en nog diezelfde maand ontvingen zij hun eerste<br />

vaste gast, in de persoon van Jelle.<br />

De Doelgroep<br />

Iedereen kent in zijn omgeving wel mensen met een verstandelijke<br />

beperking en begrijpt dat zelfstandig wonen voor deze groep niet<br />

altijd mogelijk is. Autisme is moeilijker te herkennen. Bij mensen<br />

met autisme werkt de informatieverwerking in de hersenen op<br />

een andere manier. Alles wat mensen met autisme zien, horen,<br />

ruiken etc. wordt op een andere manier verwerkt. Ze hebben vaak<br />

een goed oog voor detail, zijn eerlijk, analytisch en hard werkend<br />

maar ze hebben moeite met het overzicht houden en sociale<br />

contacten. De combinatie van een verstandelijke<br />

beperking en autisme maakt het extra moeilijk<br />

een passende woonzorgomgeving te vinden.<br />

En dat is dus wat Diana en Eddy aanbieden:<br />

een gezinssituatie, kleinschalig (max 4 of 5<br />

vaste bewoners) waarbij zij zelf de ouderrol<br />

op zich nemen en waar de gezinsleden een<br />

handje helpen om de huishouding draaiende te<br />

houden. Regelmaat en een veilige, vertrouwde<br />

omgeving staan voorop maar daarnaast staan<br />

de deuren open voor activiteiten buitenshuis.<br />

Zo kunnen de bewoners u wellicht helpen met<br />

kleine klusjes als een boodschap doen of glas<br />

naar de glasbak brengen en er zijn al contacten<br />

gelegd met Staatsbosbeheer om de bewoners<br />

in te schakelen bij het onderhoud van het<br />

Quintusbos.<br />

Persoonlijk ben ik erg onder de indruk geraakt<br />

van de plannen van Diana en Eddy en van de<br />

wijze waarop zij hier samen invulling aan weten<br />

te geven; Warm, liefdevol, hartelijk en gezellig zonder de realiteit<br />

uit het oog te verliezen. Ze zijn nog maar pas begonnen aan<br />

het realiseren van hun droom maar het fundament ligt er en de<br />

contouren zijn duidelijk zichtbaar. Ik wens hen en de (toekomstige)<br />

bewoners een prachtige toekomst in Glimmen.<br />

1 <strong>april</strong> kikker in je…<br />

Op 1 <strong>april</strong> mochten wij allemaal<br />

gezellige, leuke honden en<br />

hun eigenaren verwelkomen<br />

bij het bankje middenin het<br />

Quintusbos. Iekje had de koffie<br />

klaar en er werden paaseieren<br />

en snoepkikkers uitgedeeld.<br />

Het werd een gezellig moment<br />

met Pasen in ons eigen bos.<br />

Iedereen bedankt voor de<br />

komst! Uiteraard was het<br />

aanlijngebod een 1 <strong>april</strong>grap.<br />

Gelukkig mogen wij in ons<br />

dorp de honden nog lekker los<br />

laten rennen zolang zij zich<br />

een beetje kunnen gedragen.<br />

Volgend jaar nieuwe rondes,<br />

nieuwe kansen. Dorpsgenoten,<br />

blijf scherp...<br />

2 Glimmer’lei - <strong>april</strong> 2018


Agenda<br />

Agenda dorpshuis De Groenenberg, <strong>april</strong> - mei 2018<br />

Wekelijks:<br />

maandagavond de Schuttersvereniging<br />

dinsdagavond de biljartclub<br />

woensdagmiddag de knutselclub<br />

woensdagavond toneelclub Glemmini<br />

20 <strong>april</strong> Vrijdagavond café met eten, opgave tot<br />

dinsdag 17 <strong>april</strong> 22.00 uur<br />

24 <strong>april</strong> Fotoclub Beeldspraak<br />

26 <strong>april</strong> Bridge<br />

3 mei Lezing ism Old Go, Wil Legemaat vertelt over<br />

de Tweede Wereldoorlog in Haren<br />

5 mei Bevrijdend Dans- en swingfeest<br />

8 mei Fotoclub Beeldspraak<br />

Aangegeven data en activiteiten zijn onder voorbehoud.<br />

Nadere informatie te verkrijgen bij de beheerder, Henk Wildeboer,<br />

h.wildeboer@ziggo.nl. Ook kunt u bij hem ruimte boeken.<br />

De Groenenberg, Markeweg 17, 9756 BZ Glimmen,<br />

Tel.: 050 – 406 26 61. www.degroenenberg.nl<br />

Glimmen 30 km zone:<br />

helaas(?) niet…<br />

In het kader van lees uw kranten zorgvuldig<br />

en geloof niet alles wat er geschreven<br />

is, had de redactie vorige maand een<br />

leuke suggestie opgeschreven voor ons<br />

dorp. Een pilot waardoor wij, in ieder<br />

geval tijdelijk, drempels zouden krijgen<br />

en snelheidsmetingen voor- en achteraf.<br />

Helaas is dit een ‘korrel zout’ verhaal<br />

geweest. Het leek ons wel een idee,<br />

aangezien er wel degelijk hard gereden wordt in Glimmen. Met<br />

name de Parallelweg blijkt zich te lenen om het gas eens flink<br />

in te trappen. Onze lezers hebben ons hierop geattendeerd, bij<br />

deze willen wij alle lezers vragen hier wat meer op te letten. Een<br />

korrel zout met een diepere boodschap dus deze keer. Vertrek<br />

iets eerder van huis en houd het dorp op die manier veilig voor<br />

mens en dier.<br />

Huiswerkbegeleiding<br />

Maandag t/m donderdag. Dagelijks van 15.00 tot 19.00 uur.<br />

behalve tijdens de schoolvakanties. tel. 06-38005198<br />

Koningsbbq in Brasserie<br />

De Kastanjehoeve<br />

Op de vooravond van Koningsdag, op donderdag 26 <strong>april</strong>,<br />

organiseert de Kastanjehoeve een heerlijke barbecue met<br />

aansluitend een spetterend optreden van de band Puur NL. U kunt<br />

er terecht vanaf 16 uur en terwijl de jonge gastjes zich uitleven<br />

op het springkussen kunt u met een drankje op het verwarmde<br />

terras genieten van de gezellige livemuziek van een accordeonist,<br />

gitarist en drummer. Tussen 17 en ca 20 uur gaan de koks voor<br />

u aan de slag achter de barbecue. Het optreden van Puur NL,<br />

een Nederlandstalige band, begint om 21.00 uur. Vorige week<br />

stond in de krant dat we Koningsdag steeds uitbundiger vieren in<br />

Nederland. Het zou dus wel eens heel druk kunnen worden op<br />

deze middag en avond! Wij raden u daarom aan in ieder geval voor<br />

de barbecue tijdig te reserveren. Elders in deze Glimmer’Lei vindt<br />

u meer informatie over de kaartverkoop voor dit gezellige feest.<br />

De Vereniging voor Volksvermaak heeft voor deze dag een<br />

leuk programma vastgesteld voor kinderen en volwassene. Het<br />

programma voor deze dag ziet er als volgt uit:<br />

Ochtend programma van 10.00 uur<br />

- Start vrijmarkt*<br />

- Livestream Koningsdag te Groningen op grootscherm.<br />

- Springkussens<br />

- Schminken door het Limo team<br />

- Mik de Brik competitie voor de jongere deelnemers.<br />

Middag programma vanaf 12.00 uur<br />

- BBQ<br />

- Mik de Brik competitie voor de oudere deelnemers<br />

- Kinderdisco<br />

- Rad van Fortuin<br />

- DJ<br />

- Friet en Snacks<br />

We zullen deze dag gaan afsluiten rond de klok van 19.00uur.<br />

* Vrijmarkt is voor kinderen en volwassene (geen verkoop van<br />

eten / drinken)<br />

Graag zien we jullie aanstaande Koningsdag bij het dorpshuis<br />

aan de Markeweg te Glimmen.<br />

Vereniging voor Volksvermaak<br />

Glimmer’lei - <strong>april</strong> 2018<br />

3


- Aangifte inkomstenbelasting<br />

Aangifte Inboeken inkomstenbelasting<br />

van uw zakelijke administratie<br />

- Aangifte Verzorgen inkomstenbelasting<br />

Inboeken van aangiften uw zakelijke omzetbelasting administratie<br />

- Inboeken Maken van van jaarrekening uw zakelijke administratie<br />

Verzorgen aangiften omzetbelasting<br />

- Verzorgen aangiften<br />

Maken van loonadministratie omzetbelasting<br />

jaarrekening<br />

- Maken van jaarrekening<br />

Verzorgen loonadministratie<br />

Administratiekantoor - Verzorgen loonadministratie<br />

Jemasiem|Nieuwe Stationsweg 9-15|<br />

Administratiekantoor 06-11711176| info@jemasiem.nl Jemasiem|Nieuwe | Stationsweg 9-15|<br />

Administratiekantoor Jemasiem|Nieuwe Stationsweg 9-15|<br />

06-11711176| info@jemasiem.nl 06-11711176| info@jemasiem.nl |<br />

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:<br />

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:<br />

literatuur + reizen + kinderboeken literatuur Libris boekhandel + + reizen Onze specialisaties + kinderboeken zijn:<br />

+<br />

regionalia regionalia + gezondheid + zingeving<br />

literatuur + reizen gezondheid + kinderboeken + zingeving +<br />

regionalia + gezondheid + zingeving<br />

Rijksstraatweg Rijksstraatweg 205 + 9752 205 + BH 9752 Haren BH Haren + tel. + (050) tel. (050) 534 40 5341340 + 13 e-mail + e-mail info@boomker.nl<br />

www.boomker.nl<br />

Rijksstraatweg 205 + 9752 BH Haren + tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl<br />

www.boomker.nl<br />

UW FYSIOTHERAPEUT<br />

IN GLIMMEN E.O.<br />

Femmy Holwerda- Hendriks<br />

Rijksstraatweg 124 Glimmen<br />

__________________________________________<br />

*contracten met alle zorgverzekeraars<br />

*behandeling zonder verwijzing mogelijk<br />

*behandeling in de praktijk of aan huis<br />

*aangesloten bij geriatrie netwerk Groningen<br />

__________________________________________<br />

www.fysiotherapieglimmen.nl<br />

Speciaalzaak in borstprothesen,<br />

bijbehorende lingerie en badkleding<br />

Zuidlaarderweg 5<br />

9756 CE Glimmen<br />

Tel: 050-4064135<br />

glimmen@profeel-mammacare.nl<br />

www.profeel-mammacare.nl<br />

Miranda Abbring<br />

4 Glimmer’lei - <strong>april</strong> 2018


Henk Boersma uit Niekerk wint 22 e B.C.G. biljarttoernooi<br />

Ook dit jaar was het de eerste twee weken in maart weer<br />

volop biljartdrukte in dorpshuis “de Groenenberg”.<br />

Voor de 22e keer organiseerde de biljartclub uit Glimmen<br />

hun jaarlijks toernooi. Over het aantal deelnemers viel ook<br />

dit toernooi niet te klagen. Ondanks enkele afzeggingen<br />

vanwege de griep bleef het aantal deelnemers boven de<br />

honderd. Hiermee zijn wij als organisatie zeer tevreden.<br />

Over organisatie gesproken het volgende: De voorbereiding vergt<br />

een maand of vier. Dit is papier- of computerwerk en levert geen<br />

problemen op. De personele bezetting tijdens het toernooi is een<br />

andere zaak. Ook nu hebben wij als organiserende vereniging<br />

met het dorpshuisbestuur goede afspraken gemaakt. Het<br />

dorpshuis stelt de locatie ter beschikking en de biljartclub regelt<br />

de organisatie. Een zeer belangrijk deel is de bediening. Ook hier<br />

lag de afspraak “half om half”. Ook dit is goed verlopen. Hiervoor<br />

wil ik dan ook zowel de vrijwilligers van dorpshuiszijde als de<br />

leden van de biljartclub hartelijk danken. Ook wil ik de afspraak<br />

die als een rode draad door het toernooi loopt nog noemen: Henk<br />

Wildeboer, de beheerder, zorgt voor de bevoorrading en de winst<br />

is voor het dorpshuis. De bevoorrading was goed in orde en de<br />

winst daar kan ik niet over oordelen.<br />

Nu terug naar het toernooi. Ook nu weer is er in de voorrondes<br />

op hoog niveau gespeeld. Dit betekent dat aan de hand van deze<br />

prestaties de 16 finalisten op de slotdag (zaterdag) “vol aan de bak”<br />

moesten. Bij de laatste 16 was ook ons lid en tevens shirtsponsor<br />

Hans van Zanten van Groentekwekerij Noordlaren. Helaas<br />

sneuvelde hij in de voorfinales. Na spannende partijen werd Henk<br />

Boersma de ware kampioen en mocht hij de wisselbokaal mee<br />

naar huis nemen.<br />

De eerste vier van het toernooi:<br />

1. Henk Boersma uit Niekerk.<br />

2. Bart Ruben uit Woltersum<br />

3. Martin Meerstra uit Zuurdijk.<br />

4. Reint Zuur uit Kolham.<br />

Als primeur werd er op de zaterdag midden in het toernooi<br />

3-banden gespeeld. Voor de meesten een onwennig spelsoort<br />

hetgeen wel bleek uit het aantal gemaakte caranboles. Niettemin<br />

was het een gezellig en gemoedelijk gebeuren en wel voor<br />

herhaling vatbaar.<br />

Ik denk dat we met z‘n allen op een goed toernooi kunnen<br />

terugzien en zou zeggen “op naar volgend jaar”<br />

Jans Spijkerman (voorzitter)<br />

Glimmer’lei - <strong>april</strong> 2018<br />

5


SLAGERIJ DE BUURDERIJ<br />

t<br />

SLAGERIJ DE BUURDERIJ<br />

Vogelzangsteeg 15a<br />

9479 TE Noordlaren<br />

Vogelzangsteeg 15a<br />

9479 TE Noordlaren<br />

Tel: 050-4063812<br />

Tel: 050-4063812<br />

info@slagerijdebuurderij.nl<br />

www.slagerijdebuurderij.nl<br />

info@slagerijdebuurderij.nl<br />

www.slagerijdebuurderij.nl<br />

Schoonheidssalon - Pedicure - Manicure<br />

Schoonheidssalon Pedicure Manicure<br />

Huidverbetering - Permanente make up - Massage<br />

Huidverbetering Schoonheidssalon Permanente - Pedicure make - Manicure up Massage<br />

Huidverbetering - Permanente make up - Massage<br />

Inloopochtend<br />

In <strong>april</strong> was het de beurt aan Henk Bakker om iets te vertellen<br />

over de tijd, dat hij bij ons in het dorp woonde. Henk was het<br />

jongste kind van bakker Klaas Bakker en zijn vrouw Jannie, die<br />

tot in het begin van de zeventiger jaren een bakkerij had aan<br />

de Rijksstraatweg nr. 66. Henk begon met het voorlezen uit zijn<br />

zelfgeschreven boek over het gezinsleven van de familie.<br />

Klaas was eigenlijk voorbestemd om onderwijzer te worden. Zelf<br />

wilde hij graag bakker worden en zo is het ook gebeurd. Ervaring<br />

deed hij op bij verschillende bakkers in de provincie. Toen hij op<br />

zijn laatste werkadres zag, dat de bakker niet veel ouder was<br />

dan hij, dacht Klaas, wat hij kan, kan ik ook. Hij keek uit naar een<br />

geschikte bakkerij voor overname en vond deze in Glimmen en<br />

is voor zichzelf begonnen.<br />

In die tijd ook trouwde hij met Jannie van Bergen. Samen kregen<br />

zij vijf kinderen. Het was heel hard werken om het hoofd boven<br />

water te houden. Klaas stond elke morgen om een uur of 4 op.<br />

Zachtjes en niet teveel licht maken om de anderen niet wakker te<br />

maken. De voorschoot voor, de oven opstoken, deeg bereiden,<br />

blikken vullen en ga zo maar door. Alleen zaterdags werden er<br />

koekjes gebakken. Niet al teveel, want dat was wel luxe en als ze<br />

niet verkocht werden, was dat toch een schadepost.<br />

Schoonheidssalon Glimmen<br />

Rijksstraatweg 26<br />

Schoonheidssalon Glimmen<br />

Rijksstraatweg 26 26<br />

Afspraak maken?<br />

Afspraak maken?<br />

Bij voorkeur via WhatsApp of E-mail (welkom@clarycare.nl).<br />

Kijk voor alle welkom@clarycare.nl<br />

behandelingen op clarycare.nl<br />

Bij voorkeur via WhatsApp www.clarycare.nl of E-mail (welkom@clarycare.nl).<br />

Kijk voor alle behandelingen op clarycare.nl<br />

Behandelingen alleen op afspraak.<br />

Behandelingen alleen op afspraak.<br />

Behandelingen alleen op afspraak.<br />

Pizzeria & Grillroom<br />

Oude Middelhorst 1a<br />

9751 TK Haren<br />

Tel: 050 534 97 78<br />

06 412 66 754<br />

06 412 66 754<br />

06 412 66 754<br />

Heel aanschouwelijk kon hij vertellen over de soorten brood,<br />

die gebakken werden. Frans brood en grauw wit en heel soms<br />

krentenbrood. Nooit teveel, maar ook niet te weinig. Alles wat<br />

niet verkocht werd in de winkel, die Jannie dreef, moesten de<br />

kinderen later in de week zelf opeten. Als het dan helemaal niet<br />

meer te eten was, was daar altijd nog het varken. Het hele jaar<br />

werd het varken van schillen en heel oud brood voorzien om in<br />

de herfst naar slager Bijkerk te gaan. Zo had het gezin de hele<br />

winter vlees.<br />

We weten nu ook, dat rogge eerst een nacht geweekt moet<br />

worden alvorens er deeg van gemaakt wordt en dat het niet<br />

gebakken wordt maar gegaard. In de oven, die dan werd warm<br />

gehouden met takkenbossen onderin de oven.<br />

Smakelijk kon hij vertellen over het “tonnetje”, omdat er voor een<br />

echte wc geen geld was. Klaas was dan wel eigen baas, maar<br />

een vetpot was het niet.<br />

Een sanering in 1972 maakte een einde aan de zaak. Het pand<br />

werd verkocht aan Groeneveld, die het heeft afgebroken en er<br />

zijn aannemersbedrijf heeft opgebouwd. Hij<br />

vertelde zoveel meer, maar hier moet ik het<br />

bij laten.<br />

In mei komt Linda Talens ons alles vertellen<br />

over het AED-apparaat, dat bij het dorpshuis<br />

hangt. Heel interessant en levensreddend.<br />

U bent van harte uitgenodigd.<br />

Wanneer: elke eerste dinsdag van de maand (1 mei 2018)<br />

Waar: in de grote zaal van het Trefpunt (ingang Kastanjelaan)<br />

Hoe laat: vanaf 10 uur tot een uur of 12<br />

Wil Hiensch<br />

6 Glimmer’lei - <strong>april</strong> 2018


Veelkleurige zusjes openden<br />

winkel in Glimmen<br />

De zussen Anja en Jeanette Mulder hadden al jaren het mooie<br />

plan om samen 'iets creatiefs' te gaan doen. Ach, dat zijn zo<br />

van die goede voornemens. Maar in januari 2018 besloten de<br />

twee dan toch de daad bij het woord te voegen. Plaats van<br />

handeling: Glimmen.<br />

Zij zagen het karakteristieke winkelpandje aan de Rijksstraatweg<br />

30 te huur staan. Dat maakte hun plannen opeens heel concreet.<br />

Ze openden er onlangs een winkel met dameskleding, sjaals,<br />

schoenen, tassen en allerlei accessoires voor (zoals zij het<br />

noemen) 'lijf en huis'. De spullen zijn nieuw of 'zo goed als nieuw'.<br />

Het belangrijkste kenmerk van hun collectie is: kleur, kleur, kleur.<br />

Om verrassend te blijven willen de dames zich niet binden aan<br />

een bepaald merk of aan de (nieuwste) modetrends. Lekker<br />

eigenzinnig, dus. De naam is ook al uitdagend: Anna Bella Colori.<br />

Openingstijden:<br />

woensdag 12:00 tot 18:00 uur<br />

donderdag 12:00 tot 18:00 uur<br />

vrijdag 12:00 tot 18:00 uur<br />

zaterdag 11:00 tot 17:00 uur<br />

Sportagenda<br />

SV Glimmen<br />

Dinsdag: 20.30 uur tot 22.00 uur: badminton.<br />

Woensdag: 13.15 uur tot 14.00 uur: jeugdgymnastiek voor<br />

kinderen van 2,5 tot 4 jaar (peuters en groep 1 en 2 van de<br />

basisschool.<br />

Woensdag: 14.00 uur tot 14.45 uur: jeugdgymnastiek voor<br />

kinderen van 5 tot 12 jaar (groep 3 t/m 8 van de basisschool)<br />

Donderdag 20.30 uur tot 22.00 uur: volleybal<br />

Nieuwe leden zijn welkom en mogen om kennis te maken<br />

sowieso 2 lessen of trainingen gratis meedoen!<br />

De sporten worden gegeven in de gymzaal bij de Groenenberg.<br />

Voor meer informatie: info@svglimmen.nl<br />

Meiden opgelet:<br />

Vriendinnendag VV Glimmen<br />

2018 komt eraan!<br />

Op vrijdag 18 mei organiseert VV Glimmen de jaarlijkse<br />

Vriendinnendag. Alle meiden van 6 t/m 17 jaar zijn van harte<br />

welkom om te ontdekken hoe leuk voetballen is en om op<br />

deze manier kennis te maken met voetbal en met onze<br />

voetbalvereniging in Glimmen.<br />

Zingen ontspant de geest<br />

Dat zingen heel gezond is weet iedereen. Je kunt dit<br />

heel gemakkelijk testen door uit volle borst op een<br />

verjaardagsfeest “Lang zal ze leven” (3-stemmig) in te zetten.<br />

De sfeer is meteen top!<br />

Om de geestelijke gezondheid in Glimmen te bevorderen zou<br />

ik een koor willen starten met een leuke groep mannen die de<br />

betere zeemans- en volksliederen ten gehore brengt. Plezier is<br />

prioriteit 1, kwaliteit is meegenomen.<br />

Met voldoende belangstelling eerst éénmalig: na de zomer 10x<br />

oefenen (eens in de 2 weken op dinsdagavond) en 1x uitvoeren.<br />

Daarna verder zien.<br />

Wie lijkt dit ook leuk? Graag je reactie sturen naar bosma.paul@<br />

gmail.com<br />

Tijdens de Vriendinnendag is er een circuit met allerlei<br />

voetbalspelletjes, zoals een gatendoek om doorheen te schieten<br />

en wedstrijdjes. Je hoeft helemaal nog niet te kunnen voetballen;<br />

het plezier staat voorop! Het gaat erom dat alle meiden een leuke<br />

middag met elkaar beleven om zo kennis te maken met voetbal<br />

en hoe leuk het is om te voetballen bij VV Glimmen.<br />

De Vriendinnendag begint om 16.00 uur en eindigt om 18.00<br />

uur; voor drinken en een gezonde snack wordt gezorgd! (En<br />

niet verder vertellen, maar je gaat naar huis met een superleuke<br />

GoodieBag!)<br />

We willen alle meiden die al lid zijn van VV Glimmen van harte<br />

uitnodigen om mee te doen aan deze Vriendinnendag. Vergeet<br />

niet je vriendinnetjes, buurmeisjes, nichtjes en klasgenootjes uit<br />

te nodigen om mee te doen.<br />

De inschrijving is inmiddels geopend. Inschrijven kan via de<br />

website vvglimmen.com<br />

Dus: trommel al je vriendinnetjes op en schrijf je snel in voor de<br />

VV Glimmen Vriendinnendag!<br />

Luuk, Teun, Bert en Paul<br />

Glimmer’lei - <strong>april</strong> 2018<br />

7


d<br />

e<br />

r<br />

t<br />

s<br />

n<br />

s<br />

s<br />

k<br />

r<br />

f<br />

n<br />

n<br />

e<br />

r<br />

e<br />

.<br />

t<br />

r<br />

n<br />

n<br />

d<br />

bijdrage overmaken op giro 5057 te Rotterdam!<br />

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als<br />

collectant? Neem contact op met het Nationaal MS Fonds,<br />

010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl<br />

Henny Moorman<br />

Pedicure<br />

Ambulant pedicure<br />

Telefoon nummer: 06 11517148<br />

Lidnummer: 301798<br />

Auto Eelde.nl<br />

Otto van Bergen & Robert Schoon<br />

Burgemeester J.G. Legroweg 108<br />

9761 TD Eelde<br />

Tel: 050-3094940<br />

www.autoeelde.nl<br />

Zuidlaren | Stationsweg 91<br />

www.steenbergenfietsen.nl<br />

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126<br />

9493 9493 TB DE PUNT<br />

GRONINGERSTRAAT<br />

TB DE PUNT<br />

126<br />

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT<br />

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur<br />

TEL: 050-4061500<br />

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:<br />

8.00<br />

6.30 – 20.00 –<br />

- 22.00<br />

20.00 uur uur<br />

uur<br />

Zondag:<br />

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur<br />

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen<br />

Zondag: 9.00 – 20.00 uur<br />

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen<br />

8 Glimmer’lei - <strong>april</strong> 2018


Nieuws van De Groenenberg<br />

In februari was er een overleg met alle gebruikers om te kijken<br />

wat we nog beter kunnen doen. Over het algemeen heerst<br />

tevredenheid, maar we merken dat een aantal faciliteiten<br />

gebreken gaan vertonen. We moeten blijven investeren in de<br />

voorzieningen als meubilair, technische installaties en dergelijke.<br />

We hebben een financieel goed jaar gehad in 2017, beter dan wij<br />

hadden vermoed, maar dat hebben we ook wel erg nodig. We<br />

hebben nauwelijks nog reserves en dat maakt ons kwetsbaar bij<br />

tegenvallers.<br />

We gaan als dorpshuis een relatief rustige periode tegemoet:<br />

vanaf Pasen zijn er minder activiteiten. Dat zouden we liever<br />

anders zien, want de gebouwen zijn er en er kan van alles.<br />

Daarom zijn we ook blij met het swingfeest op 5 mei, we hopen<br />

iedereen uit het dorp te ontmoeten die avond in de Groenenberg.<br />

Vanaf 21.00 uur.<br />

Voor het bestuur komt juist een drukke periode aan. We hebben<br />

plannen voor de aanpak van het jeugdhonk en daar willen we<br />

mee aan de slag. Overleg met de gemeente is noodzakelijk,<br />

omdat zij eigenaar van het gebouw zijn. En dan moet alles<br />

worden gepland. We hopen dat het in orde komt.<br />

In mei is ook nog een zogeheten ‘Groenenberg-lezing’, in dit<br />

geval van Wil Legemaat. Van harte bij u aanbevolen, de avonden<br />

zijn hoe dan ook leuk, gezellig en informatief.<br />

Jan Hommes, voorzitter de Groenenberg<br />

Voedselbank<br />

Op zondag 29 <strong>april</strong> en op dinsdag 1 mei kunt u tussen 10 en<br />

12 uur weer spullen brengen voor de voedselbank.<br />

Behalve houdbare etenswaren, waarvan de datum nog niet<br />

verlopen is, zijn schoonmaakmiddelen heel erg welkom. Te<br />

denken valt aan schoonmaakmiddelen in huis (schoonmaakazijn,<br />

schuurpoeder, wasmiddelen e.d.) Ook producten voor de<br />

mens (zoals tandpasta, shampoo, doucheschuim, bodylotion)<br />

ontvangen wij graag in het Trefpunt aan de Nieuwe Schoolweg,<br />

ingang Kastanjelaan. Puzzels en spellen zijn eveneens van harte<br />

welkom.<br />

Corke van der Weijden<br />

De Tweede Wereldoorlog in Haren<br />

Groenenberglezing door Wil Legemaat – donderdag 3 mei in<br />

samenwerking met ‘Old go’, historisch vereniging te Haren<br />

Bijna alles wat in WOII in Nederland gebeurde, gebeurde ook in<br />

Haren, op de schaal van Haren. De joodse mensen werd het leven<br />

al snel moeilijk tot bijna onmogelijk gemaakt. Maar voor de anderen<br />

ging het gewone leven nog vrij lang door, al werd het moeizamer<br />

door schaarste en distributie. Er sneuvelden Harener militairen in<br />

de meidagen van 1940, er kwamen inwoners om als gevolg van<br />

tewerkstelling in Duitsland, er waren NSB’ers en er waren veel<br />

vormen van verzet. Driekwart van de joodse inwoners van Haren<br />

overleefde de holocaust niet en van de niet-joodse slachtoffers<br />

kwamen de meesten in het laatste half jaar van de oorlog om het<br />

leven.<br />

Het thema van de nationale herdenking op 4 mei is dit jaar: het<br />

verzet. Wil Legemaat zal in haar lezing in het kort een beeld<br />

schetsen van het leven in Haren in de oorlogsjaren en daarna<br />

uitgebreider van het verzet in Haren en vertellen over de twintig<br />

mensen die omkwamen ten gevolge van hun verzetsactiviteiten.<br />

Aan de hand van het verhaal van één van hen wordt een link gelegd<br />

naar de joodse slachtoffers en naar de hedendaagse contacten met<br />

nabestaanden in Israël en Canada. Contacten die er nooit geweest<br />

waren als we niet meer zouden herdenken…<br />

Donderdag 3 mei. Om 19.30 is de inloop. De lezing start om 20.00<br />

uur. Entree 3 euro. (Leden van Old Go uitgezonderd)<br />

Dorpshuis De Groenenberg, Markeweg 17 te Glimmen.<br />

Van harte welkom!<br />

Uitnodiging bevrijdend<br />

swingfeest<br />

Op zaterdag 5 mei wordt er een heerlijk ‘uit je dak’ dans- en<br />

swingfeest gehouden in de Groenenberg. VJ Maiko zorgt voor<br />

muziek en sfeer met beeld op groot scherm.<br />

Dansen in de grote zaal en gezellig kletsen in het café.<br />

Verkleed komen mag, maar hoeft niet. De leukste en origineelste<br />

outfit wordt beloond met een prijsje.<br />

Doe waar je zin in hebt, trek iets geks aan en ga uit je dak!<br />

Zaterdag 5 mei van 21.00 – 1.00 uur, entree 5 euro.<br />

Protestantse Gemeente te Noordlaren Glimmen<br />

Datum tijd locatie voorganger bijzonderheden<br />

22 apr 10.00 u Trefpuntkerk Glimmen ds. A.H.Kosterman<br />

29 apr 10.00 u Trefpuntkerk Glimmen Pastor Loes Jansen<br />

6 mei 10.00 u Trefpuntkerk Glimmen ds. A.H.Kosterman<br />

10 mei hemelvaartsdag<br />

13 mei 10.00 u Trefpuntkerk Glimmen drs.Kl.Oosterhuis<br />

20 mei 10.00 u Bartholomeuskerk Noordlaren ds. A.H.Kosterman pinksteren / Avondmaal<br />

27 mei 10.00 u Trefpuntkerk Glimmen ds. A.Troost trinitatis, mmv cantorij<br />

Glimmer’lei - <strong>april</strong> 2018<br />

9


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49<br />

Berichten van De Groenenberg<br />

We kunnen terugkijken op een geslaagde decembermaand.<br />

Veel feestelijke kerstbijeenkomsten in een door een paar<br />

vrijwilligers sfeervol versierd dorpshuis. Kerstlunches,<br />

Woonflair adviseert en inspireert<br />

kerstborrels, kerstdrive, jaarafsluitingen en de jaarlijkse<br />

Ruim aanbod in natuurlijke en Sylvesterloop ecologische stoffen (zie foto).<br />

Wollen tapijten en vloerkleden Volgens de organisatie<br />

Laminaat en natuurlijk deden hout dit jaar meer<br />

Novilon en linoleum mensen mee dan ooit:<br />

Grote collectie sierkussens en 487 woondecoratie mannen, vrouwen en<br />

kinderen!<br />

Het nieuwe jaar is<br />

inmiddels begonnen. Het<br />

startte in oudejaarsnacht<br />

met het Oud en Nieuw<br />

feest in De Groenenberg, georganiseerd door een paar<br />

vrijwilligers. Het moet een gezellige Raadhuisplein happening 18zijn geweest,<br />

die doorging tot een uur of 5! 9751 Op AP 8 HAREN januari is er een<br />

gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie geweest tel. 050-5344819 van de besturen<br />

van het Plaatselijk Belang en van www.scholmawoonflair.nl<br />

De Groenenberg, in<br />

samenwerking met het Vrijdagavondcafé. mail@scholmawoonflair.nl Vrijwilligers van<br />

het Café hadden heerlijke hapjes gemaakt en alle bezoekers<br />

werden door beide besturen getrakteerd op twee gratis<br />

consumpties. Miriam en Malko spraken kort namens hun<br />

eigen bestuur, waarbij Malko een terugblik hield en onze<br />

nieuwe voorzitter, Jan Hommes, voorstelde die vervolgens<br />

iets vertelde over de<br />

toekomst. Het was<br />

gezellig druk (zie foto’s).<br />

Gelukkig was de periode<br />

van ijzelgladde wegen<br />

net achter de rug....<br />

Verder was er op<br />

14 januari een<br />

gebruikersoverleg. Op<br />

de agenda stonden het<br />

informeren over de stand en gang van zaken, bespreken<br />

hoe we de gebruikers meer kunnen laten participeren en<br />

het voorstellen van onze nieuwe voorzitter. We zijn als<br />

bestuur erg blij met deze uitbreiding! Hopelijk volgen nog<br />

Namens Toerkoop het Reisburo bestuur, Zuidlaren, Marktstraat 9, Zuidlaren (achter de Jumbo).<br />

Nog geen voorjaar??? Cilly Toerkoop Kramer-Clobus<br />

Reisburo Zuidlaren, Marktstraat 9, Zuidlaren (achter de Jumbo).<br />

een paar mensen dit www.pixxle.nl<br />

goede voorbeeld om ons bestuur te<br />

komen versterken. Op het moment Nog niet dat helemaal, ik dit maar schrijf, in elk geval moet kunt<br />

u nu alvast uw gazon voorzien KALK,<br />

deze bijeenkomst nog plaatsvinden. Over het verloop ervan UITNODIGING<br />

om verder mosvorming te voorkomen.<br />

kan ik dus nog niets melden.<br />

Algemene Leden Vergadering IJsvereniging Glimmen.<br />

Na alle feestelijkheden<br />

ALLEMAAL En denkt u nog en extra bijzondere<br />

TE om de vogels activiteiten<br />

KOOP buiten?<br />

Want natuurlijk hebben we ook nog steeds allerlei IN EIGEN DORP!<br />

soorten WINTERVOER, maar ook STROOIZOUT<br />

Maandag 15 februari a.s. in het Dorpshuis de Groenenberg.<br />

natuurlijk<br />

herneemt<br />

vele soorten<br />

het<br />

kwaliteitsvoer<br />

gewone<br />

voor uw Aanvang 20.00 uur.<br />

U zoekt violen? Hangpotten? Bestrijdingsmiddelen? Meststoffen of potgrond? Dierenvoeding? Tuingereedschap?<br />

hond, leven kat, konijn, weer kip, geit, zijn paard, gang. schaap enz.<br />

Altijd onder de adviesprijs? Bij ons In 2015 hebben we helaas niet kunnen schaatsen op de<br />

Zo<br />

vindt<br />

ook<br />

u het allemaal!<br />

voor<br />

Oók<br />

De<br />

voor voordelig onderhoud of reparatie van uw grasmachine!<br />

Tot ziens bij: prachtige ijsbaan in ons dorp, maar wie weet wat 2016 voor<br />

Groenenberg. In de<br />

ons in het verschiet heeft?! We nodigen u van harte uit om<br />

agenda valt te lezen mee<br />

Rijksstraatweg<br />

te denken<br />

32<br />

en<br />

| 9756<br />

te praten<br />

AG GLIMMEN<br />

over de toekomst van onze<br />

dat de gebruikelijke vereniging.<br />

Compost,<br />

Pot- of Tuingrond?<br />

Dit seizoen óók weer: 4 halen,<br />

3 betalen!!!<br />

bijeenkomsten weer<br />

Rijksstraatweg 32<br />

9756 AG GLIMMEN<br />

ingepland 050-4061490 staan.<br />

Website: www.floraenfauna.nl<br />

Voorlopig gaan we zo<br />

Tevens PostNL-Postkantoor, voor ál uw postzaken en nu óók met<br />

door. En ondertussen<br />

blijven we werken aan het<br />

verbeteren van alles wat<br />

De Groenenberg betreft.<br />

In mijn vorige bericht<br />

meldde ik al dat we<br />

bezig zijn de akoestiek te<br />

PAUL WOLDENDORP AUTO’S<br />

verbeteren en met name<br />

het www.paulwoldendorpautos.nl<br />

bargedeelte gezelliger<br />

te maken. De benodigde<br />

maatregelen Onderhoud zijn en ons reparaties inmiddels bekend alle merken dankzij auto’s het gratis<br />

advies van een deskundige APK keuringsstation<br />

en een subsidieaanvraag is in<br />

de maak. Ook werken we aan het opnieuw opstarten – en<br />

vooral Burg. bijhouden J.G. Legroweg – van 92, onze 9761 website. TD EELDE - T 050 309 67 06<br />

Het Vrijdagavondcafé gaat door op dezelfde voet: twee<br />

keer per maand zal een kok voor ons koken. Daarvoor<br />

moet men zich van tevoren opgeven via een speciaal<br />

emailadres: vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. Op het<br />

moment dat u dit leest heeft Olga Vos al weer een Indisch<br />

buffet verzorgd. Een kleine wijziging: Wouter Zunneberg<br />

kan voorlopig niet meer voor ons zijn culinaire driegangenmenu<br />

bereiden, omdat hij zijn tijd voor iets anders nodig<br />

heeft. Maar vanaf <strong>april</strong> mogen we hem weer inroosteren.<br />

We hebben een vervanging gevonden: op 29 januari zal er<br />

Turks gekookt (en gegeten) worden! Mocht u op de hoogte<br />

Vakantie? VanafEelde.nl!<br />

gehouden worden via de wekelijkse nieuwsbrief, dan kunt u<br />

zich daarvoor Vakantie? aanmelden. Of bel: (050)<br />

VanafEelde.nl!<br />

40 959 23<br />

Nog een kleine wijziging: we hebben de ideeënbus<br />

Er even lekker<br />

Of<br />

tussenuit<br />

bel:<br />

voor<br />

(050)<br />

een weekend<br />

40 959<br />

of een<br />

23<br />

paar weken?<br />

weggedaan. Die werd niet gebruikt. Wat wel goed loopt, is<br />

Er Wij even kennen lekker de tussenuit leukste plekjes voor een en vinden weekend de of ideale een paar reis! weken? Vraag<br />

de ruilbibliotheek.<br />

Wij ons om kennen advies! de leukste We Regelmatig doen plekjes het graag en<br />

worden<br />

vinden het de kan boeken<br />

ideale verrassende reis!<br />

meegenomen<br />

Vraag<br />

en andere ons resultaten om advies! ervoor opleveren. We in doen de plaats het graag gezet. en het Dat kan houden verrassende we dus zo.<br />

En tenslotte resultaten kunt opleveren. u alvast noteren: Op 11 en/of 12 maart doen<br />

Kijk ook op www.vanafeelde.nl voor het complete aanbod van<br />

we weer vakanties mee vanaf aan luchthaven de vrijwilligersactie Eelde. van het Oranjefonds,<br />

Kijk ook op www.vanafeelde.nl voor het complete aanbod van<br />

NL Doet. vakanties Net vanaf als vorig luchthaven jaar. Eelde. Zodra we meer weten, berichten<br />

we u hierover.<br />

Maar mocht u nu al weten vanafeelde.nl<br />

dat u mee wilt doen:<br />

U kunt zich hiervoor aanmelden vanafeelde.nl via ons<br />

emailadres: degroenenberg@gmail.com!<br />

Tel. 050-4061490 | www.floraenfauna.nl<br />

Het bestuur van de IJsvereniging Glimmen<br />

6 Glimmer’lei - januari 2016<br />

10 Glimmer’lei - <strong>april</strong> 2018


Nieuws van Plaatselijk<br />

Belang Glimmen<br />

Bestuurswisseling<br />

Onlangs waren drie bestuursleden van Plaatselijk Belang<br />

aan vervanging toe omdat zij de maximale termijn van<br />

twee keer vier jaar hadden volgemaakt. Het ging om Henk<br />

Wildeboer (vicevoorzitter), Gerard Hogewerf (bestuurslid) en<br />

ondergetekende (penningmeester).<br />

Poep is niet vies<br />

Terug naar huis fietsend met de hak op de trapper van de fiets,<br />

want die zit niet onder de hondenpoep en ik heb geen zin om die<br />

ook te moeten schoonmaken. Op de oprit van mijn huis direct<br />

mijn schoen uit en op één sok en op één schoen hinkel ik het huis<br />

in. Mijn vrouw zegt; “nu al terug”? Ruikt, trekt een vies gezicht en<br />

stuurt mij naar de buitenkraan.<br />

Tijdens de laatste ALV op woensdag 11 <strong>april</strong> werden zij heel<br />

hartelijk bedankt voor de bewezen diensten en getrakteerd op<br />

een boeket tulpen en een bioscoopbon. Door dit aftreden zijn er<br />

wat wijzigingen in het bestuur en we zijn blij u te kunnen melden<br />

dat Plaatselijk Belang ook weer drie nieuwe bestuursleden heeft<br />

kunnen vinden. Dit zijn Jan Eisses, Herrick Poelman en Henk<br />

Niemeijer. Daardoor ziet het bestuur er nu als volgt uit:<br />

- Voorzitter: Mirjam Wieringa<br />

- Vicevoorzitter: Jan Eisses<br />

- Penningmeester: Henk Berends<br />

- Secretaris: Herrick Poelman<br />

- Bestuursleden: Ellen v.d. Kley, Sietske Mulder en Henk Niemeijer.<br />

Wij wensen de nieuwe bestuursleden veel succes toe.<br />

Presentatie Dorpsvisie en uitslag Dorpsenquête<br />

Zoals u waarschijnlijk weet is er eind vorig jaar in Glimmen een<br />

dorpsenquête gehouden. Daar zijn uiteraard weer interessante<br />

dingen uitgekomen die gebruikt gaan worden voor de Dorpsvisie<br />

die we als dorp nodig zijn om onze wensen kenbaar te kunnen<br />

maken aan de gemeente waar we vanaf 2019 onder vallen.<br />

De presentatie van die Dorpsvisie is op woensdag 30 mei om<br />

20.30 uur in Dorpshuis “De Groenenberg”. Iedereen is hierbij<br />

van harte uitgenodigd om deelgenoot te zijn van de toekomst<br />

van Glimmen… Bent u nu al nieuwsgierig naar de uitslag van<br />

de enquête? Die kunt u nu al vinden op onze website: www.pbglimmen.nl.<br />

Ook kunt u het bestuur van Plaatselijk Belang altijd bereiken op<br />

het volgende mailadres: info@pb-glimmen.nl<br />

Gert Nienhuis<br />

Mijn schoen schoon pulkend met een stokje moest ik denken<br />

aan mijn vader, die zei altijd; “poep is niet vies want er heeft nog<br />

nooit iemand met zijn handen aangezeten”. Maar Pa, ook al heeft<br />

er nog nooit iemand aangezeten, het is en blijft goor en vies. Mijn<br />

opa Berend (daar ben ik naar vernoemd en mijn broer naar mijn<br />

oma Jacqueline, hahaha, dat verklaart veel) was een ouderwetse<br />

boer die niets moest hebben van nieuwerwetse dingen zoals een<br />

tractor maar alles deed met paard en wagen, vroeg mij toen ik<br />

een jaar of tien was of ik hem mee wilde helpen met het leeghalen<br />

van de septictank want zij waren toen nog niet aangesloten op de<br />

riolering. Wat is het nu toch een stuk gemakkelijker dan toen,<br />

de grote boodschap afvegen (met heerlijk zachte meerlaags<br />

papier); bij mijn opa thuis kreeg je een paar reepjes van de krant<br />

mee (wat was dat een gegleer en stug). Na een beker verse melk<br />

pakten wij een kruiwagen en een schep en haalden het deksel<br />

van de tank. Ik moest kokhalzen van de geur en de aanblik van<br />

stukjes papier die uit een harde bovenlaag uitstaken. Opa zei<br />

lachend “poep is niet vies want er heeft nog nooit iemand met<br />

zijn handen aangezeten” (dus daar had mijn vader dat gezegde<br />

dus van). Opa schepte de kruiwagen vol en ik vroeg; waar moet<br />

het heen opa? Hij zei; over de groentetuin daar waar de rabarber<br />

groeit. Ik hoef jullie dus niet uit te leggen dat ik nog steeds geen<br />

rabarber lust, maar vroeger was dat blijkbaar normaal en opa is 90<br />

geworden, dus zal het ook wel niet heel schadelijk zijn geweest.<br />

In de moderne tijd moet je betalen voor je afval en zijn er mensen<br />

die de poepluiers van hun kinderen in de glascontainer gooien<br />

(echt waar en ach, een container is een container toch…) Niet<br />

alleen hondenpoep is goor maar die van de kat ook, als je in de<br />

tuin bezig en je grijpt erin kun je wel over je nek gaan, maar ze<br />

doen het wel netjes want ze begraven het wel. Maar op nummer<br />

één staat toch wel paardenshit. Als je daar met het voorwiel van<br />

je fiets in komt dan slinger je wel behoorlijk. Je komt het zelf wel<br />

eens tegen op de voetpaden, als je daar dan in trapt kun je de<br />

schoen wel weg gooien. Zijn er geen paardenpoepzakken voor te<br />

krijgen? Formaat vuilniszak (een gat in de markt denk ik)? Mijn<br />

schoen is weer schoon, maar het is nu toch wel te laat om naar<br />

Paterswolde te gaan voor de tuin van mijn broer. Dan morgen<br />

maar weer een poging doen.<br />

Berend<br />

Glimmer’lei - <strong>april</strong> 2018<br />

11


Vereniging in de spotlights<br />

QUILTING BEE<br />

Door Iekje Wortelboer - In onze nieuwe serie<br />

over de Verenigingen in Glimmen kunt u deze<br />

maand kennis maken met de handwerkclub<br />

Quilting Bee “De Glimmertjes”. Het is een<br />

kleine vereniging waar u misschien nog niet<br />

eerder van heeft gehoord maar die toch al 19<br />

jaar bestaat.<br />

Opgericht in: <strong>april</strong> 1999 | Aantal Leden: 26<br />

Contact: auemc60@gmail.com (Marjan Aué)<br />

Quilten (de ‘qu’ wordt uitgesproken als “kw”)<br />

is een verfijnde handwerktechniek die in de<br />

jaren ’90 is overgewaaid vanuit Amerika.<br />

Tot voor kort zou ik het patchwork hebben<br />

genoemd maar volgens internet is een<br />

quilt een gewatteerde deken waarvan de<br />

bovenkant bestaat uit verschillende stukken<br />

patchwork. De quilt bestaat uit 3 lagen:<br />

een bovenkant (de top), een tussenvulling<br />

(batting) en een achterkant (backing). Om te<br />

voorkomen dat de drie lagen stof op elkaar<br />

gaan schuiven, worden deze drie lagen<br />

doorgepit met kleine rijgsteekjes. Quilten is<br />

een techniek die veel tijd en geduld vraagt.<br />

Om te beginnen heb je stofjes in allerlei<br />

kleurschakeringen en dessins nodig. Dat<br />

kan door jarenlang te verzamelen, te ruilen<br />

of gericht te kopen. Een quilt begint met een<br />

idee in je hoofd; dat kan het kleurgebruik<br />

zijn maar evengoed een thema (kerstmis),<br />

een gebeurtenis (verhuizing), de toepassing<br />

(box kleed) of een combinatie hiervan. Bij het<br />

traditionele quilten wordt gebruik gemaakt<br />

van bestaande patronen. Bij art-quilten wordt<br />

er als het ware geschilderd met lapjes waarbij geen enkele vorm van tevoren vaststaat. Voor welke<br />

soort gekozen wordt maakt niet uit: het denkbeeldige plaatje groeit met heel veel geduld en na<br />

eindeloos schuiven met kleuren en stukjes stof, langzaam maar zeker uit tot een kunstwerk.<br />

Voor de leden van Ouilting Bee is het quilten een hobby die ze nooit gaat vervelen. Ze treffen elkaar<br />

iedere 2e donderdag van de maand van 9.30 – 11.30 uur in de Groenenberg. Onder het genot van<br />

een kopje koffie of thee bewonderen ze elkaars werk en vorderingen, geven elkaar tips en praten<br />

over wat op dat moment van belang is. Het is gezellig en stimulerend om een paar uurtjes samen<br />

met anderen aan de gemeenschappelijke hobby te besteden.<br />

De verbluffend mooie resultaten van Quilting Bee sieren tot de zomervakantie de wanden van ons<br />

dorpshuis. Gaat u er vooral eens kijken! Spreekt het quilten als hobby u aan, dan bent u natuurlijk<br />

van harte welkom op de maandelijkse bijeenkomsten om te komen kijken en de sfeer te proeven.<br />

Wie weet raakt u wel voor het leven verslingerd aan het quilten!<br />

De geletterde kat<br />

Colofon<br />

Als kat beleef ik vele dingen in on<br />

perspectieven. Sommige lezers de<br />

ben. Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z<br />

gevonden hebt, ben ik alweer van g<br />

makkelijk gaat dat voor mij. Mijn naa<br />

kat. Mijn identiteit zal voor u altijd<br />

mening over verschillende zaken zek<br />

Glimmer’lei is als uitgave van<br />

Colofon<br />

Vereniging Plaatselijk Belang<br />

Glimmen een onafhankelijke<br />

Glimmer’lei is als uitgave van<br />

dorpskrant. De krant verschijnt<br />

Vereniging Plaatselijk Belang<br />

Glimmen<br />

met uitzondering<br />

een onafhankelijke<br />

van juli en<br />

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt<br />

met uitzondering van juli en<br />

augustus Advertenties, iedere maand.<br />

administratie en postadres:<br />

Postadres: Rijksstraatweg 32,<br />

Markeweg 9756 AG Glimmen 17a,<br />

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 14 90<br />

Gedurende mijn wandelingen in G<br />

huizen en mensen tegen. Voor mij i<br />

plek waar ik mij, als het even kan, v<br />

opkrul en knorrend zonder gedach<br />

kijk.<br />

Advertenties<br />

E-mail: In sommige<br />

en<br />

huizen ligt er een l<br />

of administratie:<br />

een glimmerlei@gmail.com<br />

kussentje. Dat is natuurlijk h<br />

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku<br />

9756 Bezorging: AG Glimmen<br />

kleur Telefoon: Lisanne van (050) Oomkens dat 406 kussentje 14 90 of de struc<br />

Lieve mensen, dat maakt mij dus ech<br />

Redactie:<br />

waarbij E-mail: ik altijd hetzelfde vertrouwde<br />

Hein Bloemink,<br />

huizen<br />

glimmerlei@gmail.com<br />

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so<br />

Die Willem veranderingen Bakker, gebeuren soms<br />

Bezorging:<br />

Gert Nienhuis,<br />

haverklap. Monica Frans Nienhuis Deze wispelturige huisho<br />

Somers en<br />

door Iekje vrouwen, Wortelboerdat weet ik zeker. W<br />

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Ma<br />

Hein Fotograaf: Bloemink,<br />

maar Jitske bij<br />

Carolien Bruinenberg, aan te passen. Het is som<br />

de Klein<br />

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes, De meeste huiz<br />

Kirsten Pebesma<br />

per Andrea seizoen Aanleveren<br />

Steensma of kopij: per en feestdag. De en<br />

Toscane, Gert bij Nienhuis voorkeur<br />

daar<br />

per<br />

waar<br />

mail<br />

ik de volgende<br />

Kopij inleveren vóór:<br />

moet<br />

zondag<br />

liggen,<br />

13 mei<br />

om<br />

2018<br />

vervolgens tus<br />

Fotograaf:<br />

en de nep sneeuwballen te kroel<br />

Willem Bakker en<br />

vrouwendingen Verspreidingsweek:<br />

Carolien de Klein vermoed ik, maar he<br />

21<br />

te volgen. Ik vind het wel grappig,<br />

Aanleveren kopij:<br />

of het Glimmer‘lei ze nou downloaden: altijd echt blij maakt.<br />

bij voorkeur per mail<br />

ermee www.glimmen.net bezig, kosten nog moeite<br />

www.pb-glimmen.nl<br />

dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat wa<br />

wanneer Voor contact het meest met of info hip over is. Het huis w<br />

bewegen Verspreidingsweek:<br />

Plaatselijk en Belang leven kunt afgeraden u contact word<br />

opnemen via info@pb-glimmen.nl<br />

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in<br />

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een<br />

www.glimmen.net en<br />

je het www.pb-glimmen.nl<br />

vooral blijven doen, maar stress<br />

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee<br />

verdriet<br />

Voor contact<br />

om mij<br />

met<br />

heen.<br />

of info<br />

Ook<br />

over<br />

in ons do<br />

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt u iedereen, contact ande<br />

opnemen via info@pb-glimmen.nl<br />

Autoservice<br />

Schipper<br />

Quality & Service<br />

J.S. Schipper<br />

Felland Nrd 4<br />

9753 TB Haren<br />

(050) 535 02 81<br />

info@autoserviceschipper.nl<br />

www.autoserviceschipper.nl<br />

12 Glimmer’lei - <strong>april</strong> 2018<br />

8<br />

Glimmer’lei - januari 2016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!