30.04.2018 Views

Glimmer'lei april '18

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dorpskrant voor

Glimmen en Omstreken

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

33e 36e jaargang – nummer 410 –– april December 20182015

Waar is Julius deze kerst?

Door de redactie van boven naar beneden: Hein, Gert,

Willem, Andrea, Marjolein, Hein, Marjolein.

*Hij woonde al meer dan twintig jaar op een zolderkamer

in Huize Kooikamp. Het bos rondom had voor hem geen

geheimen. Julius werd in Glimmen wel de ‘bosjesman’

genoemd. Door Iekje Wortelboer Zijn kop was markant, als een schilderij,

doorgroefd. Maar met heldere ogen die straalden. Julius

was Villa de Buitenlust vriend van aan de velen. Rijksstraatweg, Altijd bereid is om een te huis helpen dat tot met

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de

de verbeelding spreekt. Het was jarenlang het thuis van de

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het

familie Brunner, werd verkocht aan de familie De van der

Quintusbos om er te leren

over

Schure

paddenstoelen,

die er na grondige

rupsen,

verbouwing betrekkelijk korte

spechten tijd hebben en gewoond ijsvogels. Wat

Julius en wordt vroeger sinds eind voor werk

had 2017 gedaan bewoond was door een goed

bewaard Diana Dali geheim. Todria en Daarover

zei Eddy hij Damstra. niets. Waarom Diana eigenlijk

niet? en Eddy werken er

Het aan hun was droom: twee dagen een voor

kerst kleinschalig toen het woonzorgcentrum

‘s voor avonds mensen niet werd

licht op Julius’

kamer

ontstoken. met een verstandelijke Dat hij ‘s ochtends

niet beperking verscheen in combinatie aan het ontbijt

in de Kooikamp. Dat kinderen

met autisme. Een niet

tevergeefs naar hem vroegen

alledaags plan, bedacht

om een wandeling te maken

door twee

de

mensen

sneeuw.

met

Ongerust

werd een totaal er door verschillende huisgenoten op

zijn achtergrond kamerdeur geklopt. maar Jan

van naar Splunder, bleek met de eigenaar vele van

het overeenkomsten

huis, kwam aanzetten en met een sleutel. En toen de deur

openging raakvlakken. werd duidelijk dat er iets vreemds aan de hand

moest zijn. Op het bed stond een geopend, ijzeren kistje.

Oud Wie zijn en roestig. Diana Dali Leeg. Todria En en van Eddy Julius Damstra? geen spoor....

Diana werd geboren in Georgië en groeide op bij haar grootouders.

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven

gingen Zij studeerde een aantal muziekwetenschappen huisgenoten met aan Jan het voorop conservatorium de trap

af in haar op weg vaderland naar buiten verhuisde om te naar kijken Duitsland. of Julius Daar daar kwam ergens ze

was. kwam Ook in aanraking de tuin met heerste de antroposofie, echter doodse waarmee stilte, een nieuwe op het

constante wereld voor haar suizen openging. van de Een A28 wereld na, die wat haar trouwens omhulde een als een stuk

minder warme deken luid was en deed dan normaal ontdekken door dat de muziek flinke heel laag veel sneeuw andere die

gisteren mogelijkheden gevallen bood was. dan Oh zij ja, in verse Georgië sneeuw, had geleerd. dat geeft Diana verse

sporen… volgde de En opleiding ja hoor, tot richting muziektherapeut het berghok aan liepen het instituut voetsporen van

van Maria één Schuppel persoon in Berlijn. en daarvandaan Inmiddels was richting zij getrouwd de met zandweg een

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen,

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er

twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel

weg waren. Vreemd!

De nieuwe bestemming van Villa Buitenlust

€ 5,-

ENTREE

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was

gebeurd, maar waar was Julius nu en vooral; wat voert hij

in zijn schild? De sporen liepen verder het bos in richting

de eendenkooi, maar bogen daar plotseling af richting de

Rijksstraatweg en waren vervolgens niet meer te volgen

door Nederlandse vele voetsporen man en moeder en van hondenpoten een zoon. Na van verloop de Glimmer van tijd

honden verhuisde en het hun gezin eigenaren. naar Nederland. Jan ging samen met bewoners

Jacob en Zwanet eens bij de familie Goedhart vragen of ze

Eddy is geboren en getogen Julius in Drachten. kortgeleden In zijn nog jonge hadden jaren

gezien. droomde Maar nee, hij over de een laatste groot

keer was

gezin.

al

Hij

wel

trouwde,

een week

kreeg

geleden volgens mevrouw

2 dochters, vestigde zich

Goedhart. Dan maar eens aan

met zijn gezin in de stad

de overzijde vragen bij Flora

& Fauna. Groningen En ja hoor, en daar verdiende was

Julius die de dag kost ervoor als zelfstandig aan het

einde van ondernemer middag geweest in de

om een paar energie-industrie. tuinhandschoenen Op

te kopen, zeker moment aanmaakblokjes, strandden

roggebrood beide en huwelijken. een voorraad Diana

fruit, minstens werkte inmiddels genoeg voor als

vijf dagen. muziektherapeut Het werd steeds in

vreemder…

een antroposofische

*Wat moest woonzorggemeenschap

Julius met al dat

voedsel voor en dekens volwassenen hoe met

heeft hij een dat meegenomen?

verstandelijke

Steeds meer beperking vragen in maar Schoorl geen

antwoorden, het werd steeds vreemder. maar Roos, na haar die scheiding in Huize

Weltevreden woont kwam de winkel binnen besloot ze voor met postzegels haar zoon,

en voor de laatste kerstkaarten en vroeg; als huismoeder wat is hier aan in een de

hand?

van de

Jan

huizen

vertelde

van deze

het

gemeenschap

hele verhaal

te

aan

gaan

Roos.

wonen

Roos

en werken.

had

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar

raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.

Als zelfstandig ondernemer reisde Eddy door het hele land en zo

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool

als kruisten de school hun wegen uit ging elkaar. en Diana’s Roos het baan kereltje maakte ophaalde. dat Eddy voor De

vrouw het eerst met in verschillende zijn leven echt kerstkleuren in aanraking kwam in haar met haar verstandelijk kwam

erbij gehandicapten. staan en vertelde En daarmee dat haar ging man voor Adriaan, hem een die nieuwe imker wereld is en

verspreid open. Hij in ontdekte Glimmen dat zijn deze bijenkasten mensen, heeft mensen staan, waren Julius zoals een u,

paar ik en keer hijzelf. had Weliswaar gezien bij mensen het huisje met aan een de beperking Drentse Aa maar op met het

terrein dezelfde van basisbehoeften de boomkwekerij als we dat het verboden over aandacht, toegang warmte is voor en

het waardering publiek, hebben. vlak bij de Net boerderij als Diana, van voelde familie Eddy zich Ubels. als Met snel

zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug

1

Glimmer’lei Glimmer’lei - december - april 2015 2018 1


helemaal vertrouwd in deze woonomgeving die ook nog eens zijn

jongensdroom van een groot gezin in vervulling deed gaan.

Ondanks de voldoening die het wonen en werken in Schoorl gaf,

ging de toenemende regelgeving in dit grote woonzorgcentrum

Diana en Eddy steeds meer tegenstaan. Zo ontstond het idee om

zelf een kleinschalig gezinshuis voor een vergelijkbare doelgroep

te beginnen. Eddy die in zijn leven al vaker te

maken had gehad met wet- en regelgeving,

businessplannen en financieringen, onderzocht

de (on)mogelijkheden en nadat deze hindernis

genomen was konden ze samen op zoek naar

een geschikte locatie. Limburg en Zeeland

passeerden de revue maar het werd uiteindelijk

Villa Buitenlust in Glimmen.

Villa Buitenlust

In Glimmen stond de prachtige Villa Buitenlust

te koop. Het huis voldeed aan alle wensen maar

kopen was voor Eddy en Diana geen haalbare

kaart. Gelukkig bleken de eigenaren vanaf de

eerste kennismaking bereid om mee te denken

en te mee te werken aan een constructie

waardoor het plan voor een kleinschalige

woonzorgvoorziening voor mensen met een

verstandelijke beperking in combinatie met

autisme toch gerealiseerd kon worden. In

september 2017 verhuisden Diana en Eddy

naar ons dorp en nog diezelfde maand ontvingen zij hun eerste

vaste gast, in de persoon van Jelle.

De Doelgroep

Iedereen kent in zijn omgeving wel mensen met een verstandelijke

beperking en begrijpt dat zelfstandig wonen voor deze groep niet

altijd mogelijk is. Autisme is moeilijker te herkennen. Bij mensen

met autisme werkt de informatieverwerking in de hersenen op

een andere manier. Alles wat mensen met autisme zien, horen,

ruiken etc. wordt op een andere manier verwerkt. Ze hebben vaak

een goed oog voor detail, zijn eerlijk, analytisch en hard werkend

maar ze hebben moeite met het overzicht houden en sociale

contacten. De combinatie van een verstandelijke

beperking en autisme maakt het extra moeilijk

een passende woonzorgomgeving te vinden.

En dat is dus wat Diana en Eddy aanbieden:

een gezinssituatie, kleinschalig (max 4 of 5

vaste bewoners) waarbij zij zelf de ouderrol

op zich nemen en waar de gezinsleden een

handje helpen om de huishouding draaiende te

houden. Regelmaat en een veilige, vertrouwde

omgeving staan voorop maar daarnaast staan

de deuren open voor activiteiten buitenshuis.

Zo kunnen de bewoners u wellicht helpen met

kleine klusjes als een boodschap doen of glas

naar de glasbak brengen en er zijn al contacten

gelegd met Staatsbosbeheer om de bewoners

in te schakelen bij het onderhoud van het

Quintusbos.

Persoonlijk ben ik erg onder de indruk geraakt

van de plannen van Diana en Eddy en van de

wijze waarop zij hier samen invulling aan weten

te geven; Warm, liefdevol, hartelijk en gezellig zonder de realiteit

uit het oog te verliezen. Ze zijn nog maar pas begonnen aan

het realiseren van hun droom maar het fundament ligt er en de

contouren zijn duidelijk zichtbaar. Ik wens hen en de (toekomstige)

bewoners een prachtige toekomst in Glimmen.

1 april kikker in je…

Op 1 april mochten wij allemaal

gezellige, leuke honden en

hun eigenaren verwelkomen

bij het bankje middenin het

Quintusbos. Iekje had de koffie

klaar en er werden paaseieren

en snoepkikkers uitgedeeld.

Het werd een gezellig moment

met Pasen in ons eigen bos.

Iedereen bedankt voor de

komst! Uiteraard was het

aanlijngebod een 1 aprilgrap.

Gelukkig mogen wij in ons

dorp de honden nog lekker los

laten rennen zolang zij zich

een beetje kunnen gedragen.

Volgend jaar nieuwe rondes,

nieuwe kansen. Dorpsgenoten,

blijf scherp...

2 Glimmer’lei - april 2018


Agenda

Agenda dorpshuis De Groenenberg, april - mei 2018

Wekelijks:

maandagavond de Schuttersvereniging

dinsdagavond de biljartclub

woensdagmiddag de knutselclub

woensdagavond toneelclub Glemmini

20 april Vrijdagavond café met eten, opgave tot

dinsdag 17 april 22.00 uur

24 april Fotoclub Beeldspraak

26 april Bridge

3 mei Lezing ism Old Go, Wil Legemaat vertelt over

de Tweede Wereldoorlog in Haren

5 mei Bevrijdend Dans- en swingfeest

8 mei Fotoclub Beeldspraak

Aangegeven data en activiteiten zijn onder voorbehoud.

Nadere informatie te verkrijgen bij de beheerder, Henk Wildeboer,

h.wildeboer@ziggo.nl. Ook kunt u bij hem ruimte boeken.

De Groenenberg, Markeweg 17, 9756 BZ Glimmen,

Tel.: 050 – 406 26 61. www.degroenenberg.nl

Glimmen 30 km zone:

helaas(?) niet…

In het kader van lees uw kranten zorgvuldig

en geloof niet alles wat er geschreven

is, had de redactie vorige maand een

leuke suggestie opgeschreven voor ons

dorp. Een pilot waardoor wij, in ieder

geval tijdelijk, drempels zouden krijgen

en snelheidsmetingen voor- en achteraf.

Helaas is dit een ‘korrel zout’ verhaal

geweest. Het leek ons wel een idee,

aangezien er wel degelijk hard gereden wordt in Glimmen. Met

name de Parallelweg blijkt zich te lenen om het gas eens flink

in te trappen. Onze lezers hebben ons hierop geattendeerd, bij

deze willen wij alle lezers vragen hier wat meer op te letten. Een

korrel zout met een diepere boodschap dus deze keer. Vertrek

iets eerder van huis en houd het dorp op die manier veilig voor

mens en dier.

Huiswerkbegeleiding

Maandag t/m donderdag. Dagelijks van 15.00 tot 19.00 uur.

behalve tijdens de schoolvakanties. tel. 06-38005198

Koningsbbq in Brasserie

De Kastanjehoeve

Op de vooravond van Koningsdag, op donderdag 26 april,

organiseert de Kastanjehoeve een heerlijke barbecue met

aansluitend een spetterend optreden van de band Puur NL. U kunt

er terecht vanaf 16 uur en terwijl de jonge gastjes zich uitleven

op het springkussen kunt u met een drankje op het verwarmde

terras genieten van de gezellige livemuziek van een accordeonist,

gitarist en drummer. Tussen 17 en ca 20 uur gaan de koks voor

u aan de slag achter de barbecue. Het optreden van Puur NL,

een Nederlandstalige band, begint om 21.00 uur. Vorige week

stond in de krant dat we Koningsdag steeds uitbundiger vieren in

Nederland. Het zou dus wel eens heel druk kunnen worden op

deze middag en avond! Wij raden u daarom aan in ieder geval voor

de barbecue tijdig te reserveren. Elders in deze Glimmer’Lei vindt

u meer informatie over de kaartverkoop voor dit gezellige feest.

De Vereniging voor Volksvermaak heeft voor deze dag een

leuk programma vastgesteld voor kinderen en volwassene. Het

programma voor deze dag ziet er als volgt uit:

Ochtend programma van 10.00 uur

- Start vrijmarkt*

- Livestream Koningsdag te Groningen op grootscherm.

- Springkussens

- Schminken door het Limo team

- Mik de Brik competitie voor de jongere deelnemers.

Middag programma vanaf 12.00 uur

- BBQ

- Mik de Brik competitie voor de oudere deelnemers

- Kinderdisco

- Rad van Fortuin

- DJ

- Friet en Snacks

We zullen deze dag gaan afsluiten rond de klok van 19.00uur.

* Vrijmarkt is voor kinderen en volwassene (geen verkoop van

eten / drinken)

Graag zien we jullie aanstaande Koningsdag bij het dorpshuis

aan de Markeweg te Glimmen.

Vereniging voor Volksvermaak

Glimmer’lei - april 2018

3


- Aangifte inkomstenbelasting

Aangifte Inboeken inkomstenbelasting

van uw zakelijke administratie

- Aangifte Verzorgen inkomstenbelasting

Inboeken van aangiften uw zakelijke omzetbelasting administratie

- Inboeken Maken van van jaarrekening uw zakelijke administratie

Verzorgen aangiften omzetbelasting

- Verzorgen aangiften

Maken van loonadministratie omzetbelasting

jaarrekening

- Maken van jaarrekening

Verzorgen loonadministratie

Administratiekantoor - Verzorgen loonadministratie

Jemasiem|Nieuwe Stationsweg 9-15|

Administratiekantoor 06-11711176| info@jemasiem.nl Jemasiem|Nieuwe | Stationsweg 9-15|

Administratiekantoor Jemasiem|Nieuwe Stationsweg 9-15|

06-11711176| info@jemasiem.nl 06-11711176| info@jemasiem.nl |

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

literatuur + reizen + kinderboeken literatuur Libris boekhandel + + reizen Onze specialisaties + kinderboeken zijn:

+

regionalia regionalia + gezondheid + zingeving

literatuur + reizen gezondheid + kinderboeken + zingeving +

regionalia + gezondheid + zingeving

Rijksstraatweg Rijksstraatweg 205 + 9752 205 + BH 9752 Haren BH Haren + tel. + (050) tel. (050) 534 40 5341340 + 13 e-mail + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

Rijksstraatweg 205 + 9752 BH Haren + tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

UW FYSIOTHERAPEUT

IN GLIMMEN E.O.

Femmy Holwerda- Hendriks

Rijksstraatweg 124 Glimmen

__________________________________________

*contracten met alle zorgverzekeraars

*behandeling zonder verwijzing mogelijk

*behandeling in de praktijk of aan huis

*aangesloten bij geriatrie netwerk Groningen

__________________________________________

www.fysiotherapieglimmen.nl

Speciaalzaak in borstprothesen,

bijbehorende lingerie en badkleding

Zuidlaarderweg 5

9756 CE Glimmen

Tel: 050-4064135

glimmen@profeel-mammacare.nl

www.profeel-mammacare.nl

Miranda Abbring

4 Glimmer’lei - april 2018


Henk Boersma uit Niekerk wint 22 e B.C.G. biljarttoernooi

Ook dit jaar was het de eerste twee weken in maart weer

volop biljartdrukte in dorpshuis “de Groenenberg”.

Voor de 22e keer organiseerde de biljartclub uit Glimmen

hun jaarlijks toernooi. Over het aantal deelnemers viel ook

dit toernooi niet te klagen. Ondanks enkele afzeggingen

vanwege de griep bleef het aantal deelnemers boven de

honderd. Hiermee zijn wij als organisatie zeer tevreden.

Over organisatie gesproken het volgende: De voorbereiding vergt

een maand of vier. Dit is papier- of computerwerk en levert geen

problemen op. De personele bezetting tijdens het toernooi is een

andere zaak. Ook nu hebben wij als organiserende vereniging

met het dorpshuisbestuur goede afspraken gemaakt. Het

dorpshuis stelt de locatie ter beschikking en de biljartclub regelt

de organisatie. Een zeer belangrijk deel is de bediening. Ook hier

lag de afspraak “half om half”. Ook dit is goed verlopen. Hiervoor

wil ik dan ook zowel de vrijwilligers van dorpshuiszijde als de

leden van de biljartclub hartelijk danken. Ook wil ik de afspraak

die als een rode draad door het toernooi loopt nog noemen: Henk

Wildeboer, de beheerder, zorgt voor de bevoorrading en de winst

is voor het dorpshuis. De bevoorrading was goed in orde en de

winst daar kan ik niet over oordelen.

Nu terug naar het toernooi. Ook nu weer is er in de voorrondes

op hoog niveau gespeeld. Dit betekent dat aan de hand van deze

prestaties de 16 finalisten op de slotdag (zaterdag) “vol aan de bak”

moesten. Bij de laatste 16 was ook ons lid en tevens shirtsponsor

Hans van Zanten van Groentekwekerij Noordlaren. Helaas

sneuvelde hij in de voorfinales. Na spannende partijen werd Henk

Boersma de ware kampioen en mocht hij de wisselbokaal mee

naar huis nemen.

De eerste vier van het toernooi:

1. Henk Boersma uit Niekerk.

2. Bart Ruben uit Woltersum

3. Martin Meerstra uit Zuurdijk.

4. Reint Zuur uit Kolham.

Als primeur werd er op de zaterdag midden in het toernooi

3-banden gespeeld. Voor de meesten een onwennig spelsoort

hetgeen wel bleek uit het aantal gemaakte caranboles. Niettemin

was het een gezellig en gemoedelijk gebeuren en wel voor

herhaling vatbaar.

Ik denk dat we met z‘n allen op een goed toernooi kunnen

terugzien en zou zeggen “op naar volgend jaar”

Jans Spijkerman (voorzitter)

Glimmer’lei - april 2018

5


SLAGERIJ DE BUURDERIJ

t

SLAGERIJ DE BUURDERIJ

Vogelzangsteeg 15a

9479 TE Noordlaren

Vogelzangsteeg 15a

9479 TE Noordlaren

Tel: 050-4063812

Tel: 050-4063812

info@slagerijdebuurderij.nl

www.slagerijdebuurderij.nl

info@slagerijdebuurderij.nl

www.slagerijdebuurderij.nl

Schoonheidssalon - Pedicure - Manicure

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Huidverbetering - Permanente make up - Massage

Huidverbetering Schoonheidssalon Permanente - Pedicure make - Manicure up Massage

Huidverbetering - Permanente make up - Massage

Inloopochtend

In april was het de beurt aan Henk Bakker om iets te vertellen

over de tijd, dat hij bij ons in het dorp woonde. Henk was het

jongste kind van bakker Klaas Bakker en zijn vrouw Jannie, die

tot in het begin van de zeventiger jaren een bakkerij had aan

de Rijksstraatweg nr. 66. Henk begon met het voorlezen uit zijn

zelfgeschreven boek over het gezinsleven van de familie.

Klaas was eigenlijk voorbestemd om onderwijzer te worden. Zelf

wilde hij graag bakker worden en zo is het ook gebeurd. Ervaring

deed hij op bij verschillende bakkers in de provincie. Toen hij op

zijn laatste werkadres zag, dat de bakker niet veel ouder was

dan hij, dacht Klaas, wat hij kan, kan ik ook. Hij keek uit naar een

geschikte bakkerij voor overname en vond deze in Glimmen en

is voor zichzelf begonnen.

In die tijd ook trouwde hij met Jannie van Bergen. Samen kregen

zij vijf kinderen. Het was heel hard werken om het hoofd boven

water te houden. Klaas stond elke morgen om een uur of 4 op.

Zachtjes en niet teveel licht maken om de anderen niet wakker te

maken. De voorschoot voor, de oven opstoken, deeg bereiden,

blikken vullen en ga zo maar door. Alleen zaterdags werden er

koekjes gebakken. Niet al teveel, want dat was wel luxe en als ze

niet verkocht werden, was dat toch een schadepost.

Schoonheidssalon Glimmen

Rijksstraatweg 26

Schoonheidssalon Glimmen

Rijksstraatweg 26 26

Afspraak maken?

Afspraak maken?

Bij voorkeur via WhatsApp of E-mail (welkom@clarycare.nl).

Kijk voor alle welkom@clarycare.nl

behandelingen op clarycare.nl

Bij voorkeur via WhatsApp www.clarycare.nl of E-mail (welkom@clarycare.nl).

Kijk voor alle behandelingen op clarycare.nl

Behandelingen alleen op afspraak.

Behandelingen alleen op afspraak.

Behandelingen alleen op afspraak.

Pizzeria & Grillroom

Oude Middelhorst 1a

9751 TK Haren

Tel: 050 534 97 78

06 412 66 754

06 412 66 754

06 412 66 754

Heel aanschouwelijk kon hij vertellen over de soorten brood,

die gebakken werden. Frans brood en grauw wit en heel soms

krentenbrood. Nooit teveel, maar ook niet te weinig. Alles wat

niet verkocht werd in de winkel, die Jannie dreef, moesten de

kinderen later in de week zelf opeten. Als het dan helemaal niet

meer te eten was, was daar altijd nog het varken. Het hele jaar

werd het varken van schillen en heel oud brood voorzien om in

de herfst naar slager Bijkerk te gaan. Zo had het gezin de hele

winter vlees.

We weten nu ook, dat rogge eerst een nacht geweekt moet

worden alvorens er deeg van gemaakt wordt en dat het niet

gebakken wordt maar gegaard. In de oven, die dan werd warm

gehouden met takkenbossen onderin de oven.

Smakelijk kon hij vertellen over het “tonnetje”, omdat er voor een

echte wc geen geld was. Klaas was dan wel eigen baas, maar

een vetpot was het niet.

Een sanering in 1972 maakte een einde aan de zaak. Het pand

werd verkocht aan Groeneveld, die het heeft afgebroken en er

zijn aannemersbedrijf heeft opgebouwd. Hij

vertelde zoveel meer, maar hier moet ik het

bij laten.

In mei komt Linda Talens ons alles vertellen

over het AED-apparaat, dat bij het dorpshuis

hangt. Heel interessant en levensreddend.

U bent van harte uitgenodigd.

Wanneer: elke eerste dinsdag van de maand (1 mei 2018)

Waar: in de grote zaal van het Trefpunt (ingang Kastanjelaan)

Hoe laat: vanaf 10 uur tot een uur of 12

Wil Hiensch

6 Glimmer’lei - april 2018


Veelkleurige zusjes openden

winkel in Glimmen

De zussen Anja en Jeanette Mulder hadden al jaren het mooie

plan om samen 'iets creatiefs' te gaan doen. Ach, dat zijn zo

van die goede voornemens. Maar in januari 2018 besloten de

twee dan toch de daad bij het woord te voegen. Plaats van

handeling: Glimmen.

Zij zagen het karakteristieke winkelpandje aan de Rijksstraatweg

30 te huur staan. Dat maakte hun plannen opeens heel concreet.

Ze openden er onlangs een winkel met dameskleding, sjaals,

schoenen, tassen en allerlei accessoires voor (zoals zij het

noemen) 'lijf en huis'. De spullen zijn nieuw of 'zo goed als nieuw'.

Het belangrijkste kenmerk van hun collectie is: kleur, kleur, kleur.

Om verrassend te blijven willen de dames zich niet binden aan

een bepaald merk of aan de (nieuwste) modetrends. Lekker

eigenzinnig, dus. De naam is ook al uitdagend: Anna Bella Colori.

Openingstijden:

woensdag 12:00 tot 18:00 uur

donderdag 12:00 tot 18:00 uur

vrijdag 12:00 tot 18:00 uur

zaterdag 11:00 tot 17:00 uur

Sportagenda

SV Glimmen

Dinsdag: 20.30 uur tot 22.00 uur: badminton.

Woensdag: 13.15 uur tot 14.00 uur: jeugdgymnastiek voor

kinderen van 2,5 tot 4 jaar (peuters en groep 1 en 2 van de

basisschool.

Woensdag: 14.00 uur tot 14.45 uur: jeugdgymnastiek voor

kinderen van 5 tot 12 jaar (groep 3 t/m 8 van de basisschool)

Donderdag 20.30 uur tot 22.00 uur: volleybal

Nieuwe leden zijn welkom en mogen om kennis te maken

sowieso 2 lessen of trainingen gratis meedoen!

De sporten worden gegeven in de gymzaal bij de Groenenberg.

Voor meer informatie: info@svglimmen.nl

Meiden opgelet:

Vriendinnendag VV Glimmen

2018 komt eraan!

Op vrijdag 18 mei organiseert VV Glimmen de jaarlijkse

Vriendinnendag. Alle meiden van 6 t/m 17 jaar zijn van harte

welkom om te ontdekken hoe leuk voetballen is en om op

deze manier kennis te maken met voetbal en met onze

voetbalvereniging in Glimmen.

Zingen ontspant de geest

Dat zingen heel gezond is weet iedereen. Je kunt dit

heel gemakkelijk testen door uit volle borst op een

verjaardagsfeest “Lang zal ze leven” (3-stemmig) in te zetten.

De sfeer is meteen top!

Om de geestelijke gezondheid in Glimmen te bevorderen zou

ik een koor willen starten met een leuke groep mannen die de

betere zeemans- en volksliederen ten gehore brengt. Plezier is

prioriteit 1, kwaliteit is meegenomen.

Met voldoende belangstelling eerst éénmalig: na de zomer 10x

oefenen (eens in de 2 weken op dinsdagavond) en 1x uitvoeren.

Daarna verder zien.

Wie lijkt dit ook leuk? Graag je reactie sturen naar bosma.paul@

gmail.com

Tijdens de Vriendinnendag is er een circuit met allerlei

voetbalspelletjes, zoals een gatendoek om doorheen te schieten

en wedstrijdjes. Je hoeft helemaal nog niet te kunnen voetballen;

het plezier staat voorop! Het gaat erom dat alle meiden een leuke

middag met elkaar beleven om zo kennis te maken met voetbal

en hoe leuk het is om te voetballen bij VV Glimmen.

De Vriendinnendag begint om 16.00 uur en eindigt om 18.00

uur; voor drinken en een gezonde snack wordt gezorgd! (En

niet verder vertellen, maar je gaat naar huis met een superleuke

GoodieBag!)

We willen alle meiden die al lid zijn van VV Glimmen van harte

uitnodigen om mee te doen aan deze Vriendinnendag. Vergeet

niet je vriendinnetjes, buurmeisjes, nichtjes en klasgenootjes uit

te nodigen om mee te doen.

De inschrijving is inmiddels geopend. Inschrijven kan via de

website vvglimmen.com

Dus: trommel al je vriendinnetjes op en schrijf je snel in voor de

VV Glimmen Vriendinnendag!

Luuk, Teun, Bert en Paul

Glimmer’lei - april 2018

7


d

e

r

t

s

n

s

s

k

r

f

n

n

e

r

e

.

t

r

n

n

d

bijdrage overmaken op giro 5057 te Rotterdam!

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als

collectant? Neem contact op met het Nationaal MS Fonds,

010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl

Henny Moorman

Pedicure

Ambulant pedicure

Telefoon nummer: 06 11517148

Lidnummer: 301798

Auto Eelde.nl

Otto van Bergen & Robert Schoon

Burgemeester J.G. Legroweg 108

9761 TD Eelde

Tel: 050-3094940

www.autoeelde.nl

Zuidlaren | Stationsweg 91

www.steenbergenfietsen.nl

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126

9493 9493 TB DE PUNT

GRONINGERSTRAAT

TB DE PUNT

126

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur

TEL: 050-4061500

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:

8.00

6.30 – 20.00 –

- 22.00

20.00 uur uur

uur

Zondag:

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zondag: 9.00 – 20.00 uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

8 Glimmer’lei - april 2018


Nieuws van De Groenenberg

In februari was er een overleg met alle gebruikers om te kijken

wat we nog beter kunnen doen. Over het algemeen heerst

tevredenheid, maar we merken dat een aantal faciliteiten

gebreken gaan vertonen. We moeten blijven investeren in de

voorzieningen als meubilair, technische installaties en dergelijke.

We hebben een financieel goed jaar gehad in 2017, beter dan wij

hadden vermoed, maar dat hebben we ook wel erg nodig. We

hebben nauwelijks nog reserves en dat maakt ons kwetsbaar bij

tegenvallers.

We gaan als dorpshuis een relatief rustige periode tegemoet:

vanaf Pasen zijn er minder activiteiten. Dat zouden we liever

anders zien, want de gebouwen zijn er en er kan van alles.

Daarom zijn we ook blij met het swingfeest op 5 mei, we hopen

iedereen uit het dorp te ontmoeten die avond in de Groenenberg.

Vanaf 21.00 uur.

Voor het bestuur komt juist een drukke periode aan. We hebben

plannen voor de aanpak van het jeugdhonk en daar willen we

mee aan de slag. Overleg met de gemeente is noodzakelijk,

omdat zij eigenaar van het gebouw zijn. En dan moet alles

worden gepland. We hopen dat het in orde komt.

In mei is ook nog een zogeheten ‘Groenenberg-lezing’, in dit

geval van Wil Legemaat. Van harte bij u aanbevolen, de avonden

zijn hoe dan ook leuk, gezellig en informatief.

Jan Hommes, voorzitter de Groenenberg

Voedselbank

Op zondag 29 april en op dinsdag 1 mei kunt u tussen 10 en

12 uur weer spullen brengen voor de voedselbank.

Behalve houdbare etenswaren, waarvan de datum nog niet

verlopen is, zijn schoonmaakmiddelen heel erg welkom. Te

denken valt aan schoonmaakmiddelen in huis (schoonmaakazijn,

schuurpoeder, wasmiddelen e.d.) Ook producten voor de

mens (zoals tandpasta, shampoo, doucheschuim, bodylotion)

ontvangen wij graag in het Trefpunt aan de Nieuwe Schoolweg,

ingang Kastanjelaan. Puzzels en spellen zijn eveneens van harte

welkom.

Corke van der Weijden

De Tweede Wereldoorlog in Haren

Groenenberglezing door Wil Legemaat – donderdag 3 mei in

samenwerking met ‘Old go’, historisch vereniging te Haren

Bijna alles wat in WOII in Nederland gebeurde, gebeurde ook in

Haren, op de schaal van Haren. De joodse mensen werd het leven

al snel moeilijk tot bijna onmogelijk gemaakt. Maar voor de anderen

ging het gewone leven nog vrij lang door, al werd het moeizamer

door schaarste en distributie. Er sneuvelden Harener militairen in

de meidagen van 1940, er kwamen inwoners om als gevolg van

tewerkstelling in Duitsland, er waren NSB’ers en er waren veel

vormen van verzet. Driekwart van de joodse inwoners van Haren

overleefde de holocaust niet en van de niet-joodse slachtoffers

kwamen de meesten in het laatste half jaar van de oorlog om het

leven.

Het thema van de nationale herdenking op 4 mei is dit jaar: het

verzet. Wil Legemaat zal in haar lezing in het kort een beeld

schetsen van het leven in Haren in de oorlogsjaren en daarna

uitgebreider van het verzet in Haren en vertellen over de twintig

mensen die omkwamen ten gevolge van hun verzetsactiviteiten.

Aan de hand van het verhaal van één van hen wordt een link gelegd

naar de joodse slachtoffers en naar de hedendaagse contacten met

nabestaanden in Israël en Canada. Contacten die er nooit geweest

waren als we niet meer zouden herdenken…

Donderdag 3 mei. Om 19.30 is de inloop. De lezing start om 20.00

uur. Entree 3 euro. (Leden van Old Go uitgezonderd)

Dorpshuis De Groenenberg, Markeweg 17 te Glimmen.

Van harte welkom!

Uitnodiging bevrijdend

swingfeest

Op zaterdag 5 mei wordt er een heerlijk ‘uit je dak’ dans- en

swingfeest gehouden in de Groenenberg. VJ Maiko zorgt voor

muziek en sfeer met beeld op groot scherm.

Dansen in de grote zaal en gezellig kletsen in het café.

Verkleed komen mag, maar hoeft niet. De leukste en origineelste

outfit wordt beloond met een prijsje.

Doe waar je zin in hebt, trek iets geks aan en ga uit je dak!

Zaterdag 5 mei van 21.00 – 1.00 uur, entree 5 euro.

Protestantse Gemeente te Noordlaren Glimmen

Datum tijd locatie voorganger bijzonderheden

22 apr 10.00 u Trefpuntkerk Glimmen ds. A.H.Kosterman

29 apr 10.00 u Trefpuntkerk Glimmen Pastor Loes Jansen

6 mei 10.00 u Trefpuntkerk Glimmen ds. A.H.Kosterman

10 mei hemelvaartsdag

13 mei 10.00 u Trefpuntkerk Glimmen drs.Kl.Oosterhuis

20 mei 10.00 u Bartholomeuskerk Noordlaren ds. A.H.Kosterman pinksteren / Avondmaal

27 mei 10.00 u Trefpuntkerk Glimmen ds. A.Troost trinitatis, mmv cantorij

Glimmer’lei - april 2018

9


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49

Berichten van De Groenenberg

We kunnen terugkijken op een geslaagde decembermaand.

Veel feestelijke kerstbijeenkomsten in een door een paar

vrijwilligers sfeervol versierd dorpshuis. Kerstlunches,

Woonflair adviseert en inspireert

kerstborrels, kerstdrive, jaarafsluitingen en de jaarlijkse

Ruim aanbod in natuurlijke en Sylvesterloop ecologische stoffen (zie foto).

Wollen tapijten en vloerkleden Volgens de organisatie

Laminaat en natuurlijk deden hout dit jaar meer

Novilon en linoleum mensen mee dan ooit:

Grote collectie sierkussens en 487 woondecoratie mannen, vrouwen en

kinderen!

Het nieuwe jaar is

inmiddels begonnen. Het

startte in oudejaarsnacht

met het Oud en Nieuw

feest in De Groenenberg, georganiseerd door een paar

vrijwilligers. Het moet een gezellige Raadhuisplein happening 18zijn geweest,

die doorging tot een uur of 5! 9751 Op AP 8 HAREN januari is er een

gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie geweest tel. 050-5344819 van de besturen

van het Plaatselijk Belang en van www.scholmawoonflair.nl

De Groenenberg, in

samenwerking met het Vrijdagavondcafé. mail@scholmawoonflair.nl Vrijwilligers van

het Café hadden heerlijke hapjes gemaakt en alle bezoekers

werden door beide besturen getrakteerd op twee gratis

consumpties. Miriam en Malko spraken kort namens hun

eigen bestuur, waarbij Malko een terugblik hield en onze

nieuwe voorzitter, Jan Hommes, voorstelde die vervolgens

iets vertelde over de

toekomst. Het was

gezellig druk (zie foto’s).

Gelukkig was de periode

van ijzelgladde wegen

net achter de rug....

Verder was er op

14 januari een

gebruikersoverleg. Op

de agenda stonden het

informeren over de stand en gang van zaken, bespreken

hoe we de gebruikers meer kunnen laten participeren en

het voorstellen van onze nieuwe voorzitter. We zijn als

bestuur erg blij met deze uitbreiding! Hopelijk volgen nog

Namens Toerkoop het Reisburo bestuur, Zuidlaren, Marktstraat 9, Zuidlaren (achter de Jumbo).

Nog geen voorjaar??? Cilly Toerkoop Kramer-Clobus

Reisburo Zuidlaren, Marktstraat 9, Zuidlaren (achter de Jumbo).

een paar mensen dit www.pixxle.nl

goede voorbeeld om ons bestuur te

komen versterken. Op het moment Nog niet dat helemaal, ik dit maar schrijf, in elk geval moet kunt

u nu alvast uw gazon voorzien KALK,

deze bijeenkomst nog plaatsvinden. Over het verloop ervan UITNODIGING

om verder mosvorming te voorkomen.

kan ik dus nog niets melden.

Algemene Leden Vergadering IJsvereniging Glimmen.

Na alle feestelijkheden

ALLEMAAL En denkt u nog en extra bijzondere

TE om de vogels activiteiten

KOOP buiten?

Want natuurlijk hebben we ook nog steeds allerlei IN EIGEN DORP!

soorten WINTERVOER, maar ook STROOIZOUT

Maandag 15 februari a.s. in het Dorpshuis de Groenenberg.

natuurlijk

herneemt

vele soorten

het

kwaliteitsvoer

gewone

voor uw Aanvang 20.00 uur.

U zoekt violen? Hangpotten? Bestrijdingsmiddelen? Meststoffen of potgrond? Dierenvoeding? Tuingereedschap?

hond, leven kat, konijn, weer kip, geit, zijn paard, gang. schaap enz.

Altijd onder de adviesprijs? Bij ons In 2015 hebben we helaas niet kunnen schaatsen op de

Zo

vindt

ook

u het allemaal!

voor

Oók

De

voor voordelig onderhoud of reparatie van uw grasmachine!

Tot ziens bij: prachtige ijsbaan in ons dorp, maar wie weet wat 2016 voor

Groenenberg. In de

ons in het verschiet heeft?! We nodigen u van harte uit om

agenda valt te lezen mee

Rijksstraatweg

te denken

32

en

| 9756

te praten

AG GLIMMEN

over de toekomst van onze

dat de gebruikelijke vereniging.

Compost,

Pot- of Tuingrond?

Dit seizoen óók weer: 4 halen,

3 betalen!!!

bijeenkomsten weer

Rijksstraatweg 32

9756 AG GLIMMEN

ingepland 050-4061490 staan.

Website: www.floraenfauna.nl

Voorlopig gaan we zo

Tevens PostNL-Postkantoor, voor ál uw postzaken en nu óók met

door. En ondertussen

blijven we werken aan het

verbeteren van alles wat

De Groenenberg betreft.

In mijn vorige bericht

meldde ik al dat we

bezig zijn de akoestiek te

PAUL WOLDENDORP AUTO’S

verbeteren en met name

het www.paulwoldendorpautos.nl

bargedeelte gezelliger

te maken. De benodigde

maatregelen Onderhoud zijn en ons reparaties inmiddels bekend alle merken dankzij auto’s het gratis

advies van een deskundige APK keuringsstation

en een subsidieaanvraag is in

de maak. Ook werken we aan het opnieuw opstarten – en

vooral Burg. bijhouden J.G. Legroweg – van 92, onze 9761 website. TD EELDE - T 050 309 67 06

Het Vrijdagavondcafé gaat door op dezelfde voet: twee

keer per maand zal een kok voor ons koken. Daarvoor

moet men zich van tevoren opgeven via een speciaal

emailadres: vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. Op het

moment dat u dit leest heeft Olga Vos al weer een Indisch

buffet verzorgd. Een kleine wijziging: Wouter Zunneberg

kan voorlopig niet meer voor ons zijn culinaire driegangenmenu

bereiden, omdat hij zijn tijd voor iets anders nodig

heeft. Maar vanaf april mogen we hem weer inroosteren.

We hebben een vervanging gevonden: op 29 januari zal er

Turks gekookt (en gegeten) worden! Mocht u op de hoogte

Vakantie? VanafEelde.nl!

gehouden worden via de wekelijkse nieuwsbrief, dan kunt u

zich daarvoor Vakantie? aanmelden. Of bel: (050)

VanafEelde.nl!

40 959 23

Nog een kleine wijziging: we hebben de ideeënbus

Er even lekker

Of

tussenuit

bel:

voor

(050)

een weekend

40 959

of een

23

paar weken?

weggedaan. Die werd niet gebruikt. Wat wel goed loopt, is

Er Wij even kennen lekker de tussenuit leukste plekjes voor een en vinden weekend de of ideale een paar reis! weken? Vraag

de ruilbibliotheek.

Wij ons om kennen advies! de leukste We Regelmatig doen plekjes het graag en

worden

vinden het de kan boeken

ideale verrassende reis!

meegenomen

Vraag

en andere ons resultaten om advies! ervoor opleveren. We in doen de plaats het graag gezet. en het Dat kan houden verrassende we dus zo.

En tenslotte resultaten kunt opleveren. u alvast noteren: Op 11 en/of 12 maart doen

Kijk ook op www.vanafeelde.nl voor het complete aanbod van

we weer vakanties mee vanaf aan luchthaven de vrijwilligersactie Eelde. van het Oranjefonds,

Kijk ook op www.vanafeelde.nl voor het complete aanbod van

NL Doet. vakanties Net vanaf als vorig luchthaven jaar. Eelde. Zodra we meer weten, berichten

we u hierover.

Maar mocht u nu al weten vanafeelde.nl

dat u mee wilt doen:

U kunt zich hiervoor aanmelden vanafeelde.nl via ons

emailadres: degroenenberg@gmail.com!

Tel. 050-4061490 | www.floraenfauna.nl

Het bestuur van de IJsvereniging Glimmen

6 Glimmer’lei - januari 2016

10 Glimmer’lei - april 2018


Nieuws van Plaatselijk

Belang Glimmen

Bestuurswisseling

Onlangs waren drie bestuursleden van Plaatselijk Belang

aan vervanging toe omdat zij de maximale termijn van

twee keer vier jaar hadden volgemaakt. Het ging om Henk

Wildeboer (vicevoorzitter), Gerard Hogewerf (bestuurslid) en

ondergetekende (penningmeester).

Poep is niet vies

Terug naar huis fietsend met de hak op de trapper van de fiets,

want die zit niet onder de hondenpoep en ik heb geen zin om die

ook te moeten schoonmaken. Op de oprit van mijn huis direct

mijn schoen uit en op één sok en op één schoen hinkel ik het huis

in. Mijn vrouw zegt; “nu al terug”? Ruikt, trekt een vies gezicht en

stuurt mij naar de buitenkraan.

Tijdens de laatste ALV op woensdag 11 april werden zij heel

hartelijk bedankt voor de bewezen diensten en getrakteerd op

een boeket tulpen en een bioscoopbon. Door dit aftreden zijn er

wat wijzigingen in het bestuur en we zijn blij u te kunnen melden

dat Plaatselijk Belang ook weer drie nieuwe bestuursleden heeft

kunnen vinden. Dit zijn Jan Eisses, Herrick Poelman en Henk

Niemeijer. Daardoor ziet het bestuur er nu als volgt uit:

- Voorzitter: Mirjam Wieringa

- Vicevoorzitter: Jan Eisses

- Penningmeester: Henk Berends

- Secretaris: Herrick Poelman

- Bestuursleden: Ellen v.d. Kley, Sietske Mulder en Henk Niemeijer.

Wij wensen de nieuwe bestuursleden veel succes toe.

Presentatie Dorpsvisie en uitslag Dorpsenquête

Zoals u waarschijnlijk weet is er eind vorig jaar in Glimmen een

dorpsenquête gehouden. Daar zijn uiteraard weer interessante

dingen uitgekomen die gebruikt gaan worden voor de Dorpsvisie

die we als dorp nodig zijn om onze wensen kenbaar te kunnen

maken aan de gemeente waar we vanaf 2019 onder vallen.

De presentatie van die Dorpsvisie is op woensdag 30 mei om

20.30 uur in Dorpshuis “De Groenenberg”. Iedereen is hierbij

van harte uitgenodigd om deelgenoot te zijn van de toekomst

van Glimmen… Bent u nu al nieuwsgierig naar de uitslag van

de enquête? Die kunt u nu al vinden op onze website: www.pbglimmen.nl.

Ook kunt u het bestuur van Plaatselijk Belang altijd bereiken op

het volgende mailadres: info@pb-glimmen.nl

Gert Nienhuis

Mijn schoen schoon pulkend met een stokje moest ik denken

aan mijn vader, die zei altijd; “poep is niet vies want er heeft nog

nooit iemand met zijn handen aangezeten”. Maar Pa, ook al heeft

er nog nooit iemand aangezeten, het is en blijft goor en vies. Mijn

opa Berend (daar ben ik naar vernoemd en mijn broer naar mijn

oma Jacqueline, hahaha, dat verklaart veel) was een ouderwetse

boer die niets moest hebben van nieuwerwetse dingen zoals een

tractor maar alles deed met paard en wagen, vroeg mij toen ik

een jaar of tien was of ik hem mee wilde helpen met het leeghalen

van de septictank want zij waren toen nog niet aangesloten op de

riolering. Wat is het nu toch een stuk gemakkelijker dan toen,

de grote boodschap afvegen (met heerlijk zachte meerlaags

papier); bij mijn opa thuis kreeg je een paar reepjes van de krant

mee (wat was dat een gegleer en stug). Na een beker verse melk

pakten wij een kruiwagen en een schep en haalden het deksel

van de tank. Ik moest kokhalzen van de geur en de aanblik van

stukjes papier die uit een harde bovenlaag uitstaken. Opa zei

lachend “poep is niet vies want er heeft nog nooit iemand met

zijn handen aangezeten” (dus daar had mijn vader dat gezegde

dus van). Opa schepte de kruiwagen vol en ik vroeg; waar moet

het heen opa? Hij zei; over de groentetuin daar waar de rabarber

groeit. Ik hoef jullie dus niet uit te leggen dat ik nog steeds geen

rabarber lust, maar vroeger was dat blijkbaar normaal en opa is 90

geworden, dus zal het ook wel niet heel schadelijk zijn geweest.

In de moderne tijd moet je betalen voor je afval en zijn er mensen

die de poepluiers van hun kinderen in de glascontainer gooien

(echt waar en ach, een container is een container toch…) Niet

alleen hondenpoep is goor maar die van de kat ook, als je in de

tuin bezig en je grijpt erin kun je wel over je nek gaan, maar ze

doen het wel netjes want ze begraven het wel. Maar op nummer

één staat toch wel paardenshit. Als je daar met het voorwiel van

je fiets in komt dan slinger je wel behoorlijk. Je komt het zelf wel

eens tegen op de voetpaden, als je daar dan in trapt kun je de

schoen wel weg gooien. Zijn er geen paardenpoepzakken voor te

krijgen? Formaat vuilniszak (een gat in de markt denk ik)? Mijn

schoen is weer schoon, maar het is nu toch wel te laat om naar

Paterswolde te gaan voor de tuin van mijn broer. Dan morgen

maar weer een poging doen.

Berend

Glimmer’lei - april 2018

11


Vereniging in de spotlights

QUILTING BEE

Door Iekje Wortelboer - In onze nieuwe serie

over de Verenigingen in Glimmen kunt u deze

maand kennis maken met de handwerkclub

Quilting Bee “De Glimmertjes”. Het is een

kleine vereniging waar u misschien nog niet

eerder van heeft gehoord maar die toch al 19

jaar bestaat.

Opgericht in: april 1999 | Aantal Leden: 26

Contact: auemc60@gmail.com (Marjan Aué)

Quilten (de ‘qu’ wordt uitgesproken als “kw”)

is een verfijnde handwerktechniek die in de

jaren ’90 is overgewaaid vanuit Amerika.

Tot voor kort zou ik het patchwork hebben

genoemd maar volgens internet is een

quilt een gewatteerde deken waarvan de

bovenkant bestaat uit verschillende stukken

patchwork. De quilt bestaat uit 3 lagen:

een bovenkant (de top), een tussenvulling

(batting) en een achterkant (backing). Om te

voorkomen dat de drie lagen stof op elkaar

gaan schuiven, worden deze drie lagen

doorgepit met kleine rijgsteekjes. Quilten is

een techniek die veel tijd en geduld vraagt.

Om te beginnen heb je stofjes in allerlei

kleurschakeringen en dessins nodig. Dat

kan door jarenlang te verzamelen, te ruilen

of gericht te kopen. Een quilt begint met een

idee in je hoofd; dat kan het kleurgebruik

zijn maar evengoed een thema (kerstmis),

een gebeurtenis (verhuizing), de toepassing

(box kleed) of een combinatie hiervan. Bij het

traditionele quilten wordt gebruik gemaakt

van bestaande patronen. Bij art-quilten wordt

er als het ware geschilderd met lapjes waarbij geen enkele vorm van tevoren vaststaat. Voor welke

soort gekozen wordt maakt niet uit: het denkbeeldige plaatje groeit met heel veel geduld en na

eindeloos schuiven met kleuren en stukjes stof, langzaam maar zeker uit tot een kunstwerk.

Voor de leden van Ouilting Bee is het quilten een hobby die ze nooit gaat vervelen. Ze treffen elkaar

iedere 2e donderdag van de maand van 9.30 – 11.30 uur in de Groenenberg. Onder het genot van

een kopje koffie of thee bewonderen ze elkaars werk en vorderingen, geven elkaar tips en praten

over wat op dat moment van belang is. Het is gezellig en stimulerend om een paar uurtjes samen

met anderen aan de gemeenschappelijke hobby te besteden.

De verbluffend mooie resultaten van Quilting Bee sieren tot de zomervakantie de wanden van ons

dorpshuis. Gaat u er vooral eens kijken! Spreekt het quilten als hobby u aan, dan bent u natuurlijk

van harte welkom op de maandelijkse bijeenkomsten om te komen kijken en de sfeer te proeven.

Wie weet raakt u wel voor het leven verslingerd aan het quilten!

De geletterde kat

Colofon

Als kat beleef ik vele dingen in on

perspectieven. Sommige lezers de

ben. Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z

gevonden hebt, ben ik alweer van g

makkelijk gaat dat voor mij. Mijn naa

kat. Mijn identiteit zal voor u altijd

mening over verschillende zaken zek

Glimmer’lei is als uitgave van

Colofon

Vereniging Plaatselijk Belang

Glimmen een onafhankelijke

Glimmer’lei is als uitgave van

dorpskrant. De krant verschijnt

Vereniging Plaatselijk Belang

Glimmen

met uitzondering

een onafhankelijke

van juli en

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt

met uitzondering van juli en

augustus Advertenties, iedere maand.

administratie en postadres:

Postadres: Rijksstraatweg 32,

Markeweg 9756 AG Glimmen 17a,

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 14 90

Gedurende mijn wandelingen in G

huizen en mensen tegen. Voor mij i

plek waar ik mij, als het even kan, v

opkrul en knorrend zonder gedach

kijk.

Advertenties

E-mail: In sommige

en

huizen ligt er een l

of administratie:

een glimmerlei@gmail.com

kussentje. Dat is natuurlijk h

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku

9756 Bezorging: AG Glimmen

kleur Telefoon: Lisanne van (050) Oomkens dat 406 kussentje 14 90 of de struc

Lieve mensen, dat maakt mij dus ech

Redactie:

waarbij E-mail: ik altijd hetzelfde vertrouwde

Hein Bloemink,

huizen

glimmerlei@gmail.com

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so

Die Willem veranderingen Bakker, gebeuren soms

Bezorging:

Gert Nienhuis,

haverklap. Monica Frans Nienhuis Deze wispelturige huisho

Somers en

door Iekje vrouwen, Wortelboerdat weet ik zeker. W

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Ma

Hein Fotograaf: Bloemink,

maar Jitske bij

Carolien Bruinenberg, aan te passen. Het is som

de Klein

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes, De meeste huiz

Kirsten Pebesma

per Andrea seizoen Aanleveren

Steensma of kopij: per en feestdag. De en

Toscane, Gert bij Nienhuis voorkeur

daar

per

waar

mail

ik de volgende

Kopij inleveren vóór:

moet

zondag

liggen,

13 mei

om

2018

vervolgens tus

Fotograaf:

en de nep sneeuwballen te kroel

Willem Bakker en

vrouwendingen Verspreidingsweek:

Carolien de Klein vermoed ik, maar he

21

te volgen. Ik vind het wel grappig,

Aanleveren kopij:

of het Glimmer‘lei ze nou downloaden: altijd echt blij maakt.

bij voorkeur per mail

ermee www.glimmen.net bezig, kosten nog moeite

www.pb-glimmen.nl

dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat wa

wanneer Voor contact het meest met of info hip over is. Het huis w

bewegen Verspreidingsweek:

Plaatselijk en Belang leven kunt afgeraden u contact word

opnemen via info@pb-glimmen.nl

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een

www.glimmen.net en

je het www.pb-glimmen.nl

vooral blijven doen, maar stress

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee

verdriet

Voor contact

om mij

met

heen.

of info

Ook

over

in ons do

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt u iedereen, contact ande

opnemen via info@pb-glimmen.nl

Autoservice

Schipper

Quality & Service

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

12 Glimmer’lei - april 2018

8

Glimmer’lei - januari 2016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!