27.06.2018 Views

Juni 2018

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dorpskrant voor<br />

Glimmen en Omstreken<br />

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen<br />

33e 36e jaargang – nummer 610 –– juni December <strong>2018</strong> 2015<br />

Waar Het Voedselbos is Julius in Glimmen: deze kerst?<br />

Door de redactie van boven naar beneden: Hein, Gert,<br />

“Zorg voor de Aarde, zorg voor de medemens en deel de overvloed!”<br />

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar<br />

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er<br />

twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over<br />

Willem, Andrea, Marjolein, Hein, Marjolein.<br />

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel<br />

weg waren. Vreemd!<br />

*Hij Een woonde kijkje in al de meer wereld dan twintig van Madeleine jaar op een en zolderkamer Marlies Duran<br />

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was<br />

in Huize Kooikamp. Het bos rondom had voor hem geen<br />

gebeurd, maar waar was Julius nu en vooral; wat voert hij<br />

geheimen. Door Iekje Wortelboer Julius werd in Glimmen wel de ‘bosjesman’<br />

in zijn schild? De sporen liepen verder het bos in richting<br />

genoemd. Zijn kop was markant, als een schilderij,<br />

de eendenkooi, maar bogen daar plotseling af richting de<br />

doorgroefd. Op een zonovergoten Maar met morgen heldere begin ogen juni die dronk straalden. ik voor Julius het eerst Rijksstraatweg van mijn leven een en waren heerlijk vervolgens koel glaasje niet sap meer gemaakt te volgen van de<br />

was stengel de van vriend Japanse van velen. duizendknoop, Altijd bereid gezoet om met te aardbeien. helpen met Samen door met de Klaas vele voetsporen Poppinga was en ik hondenpoten gast bij de van tweelingzussen<br />

de Glimmer<br />

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de<br />

Marlies en Madeleine Duran op hun pas aangekochte perceel van honden voormalige en hun kwekerij eigenaren. “de Bonte Jan ging Hoek” samen waar met zij een bewoners zichzelf<br />

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het<br />

verzorgend voedselbos hopen te realiseren. Een niet alledaags, idealistisch, Jacob en Zwanet vernieuwend eens bij en de ambitieus familie Goedhart plan waar vragen wel het of één ze<br />

Quintusbos om er te leren<br />

over<br />

en ander<br />

paddenstoelen,<br />

over te vertellen<br />

rupsen,<br />

valt.<br />

Julius kortgeleden nog hadden<br />

gezien. Maar nee, de laatste<br />

spechten en ijsvogels. Wat<br />

keer was al wel een week<br />

Julius Marlies vroeger en Madeleine voor werk zijn<br />

oorspronkelijke slingervorm van<br />

geleden volgens mevrouw<br />

had tweelingzussen gedaan was (1960). een goed Marlies<br />

wallen. De grondgedachte van<br />

Goedhart. Dan maar eens aan<br />

bewaard volgde in Boskoop geheim. de Daarover opleiding<br />

een voedselbos. Hoe toevallig is<br />

de overzijde vragen bij Flora<br />

zei Tuin- hij en niets. Landschapsinrichting Waarom eigenlijk en<br />

het & dan Fauna. dat En de ja vroegere hoor, daar eigenaar was<br />

niet? Madeleine begon haar carrière<br />

van Julius de die kwekerij dag ervoor en beroemd aan het<br />

Het als was docent twee Tekenen/Textiele<br />

dagen voor<br />

landschapsarchitect einde van de middag Jan Vroom geweest (1893-<br />

kerst werkvormen. toen het Marlies licht op woonde Julius’ en<br />

1958) om een ook paar de bedenker tuinhandschoenen<br />

is geweest<br />

kamer werkte een ‘s aantal avonds jaren niet in Zweden, werd<br />

van te de kopen, beroemde aanmaakblokjes,<br />

Slingertuinen? De<br />

ontstoken. Madeleine woonde Dat hij ‘s en ochtends werkte een<br />

grondgedachte roggebrood van en een een voedselbos voorraad is<br />

niet aantal verscheen jaren in Australië. aan het Inmiddels ontbijt<br />

een fruit, natuurlijk minstens bos in combinatie genoeg voor met<br />

in de Kooikamp. Dat kinderen<br />

wonen ze allebei weer in Nederland,<br />

duurzame vijf dagen. landbouwproductie Het werd steeds op de<br />

tevergeefs naar hem vroegen<br />

de een in Schipborg als tuin- en<br />

principes<br />

vreemder…<br />

van permacultuur. Je kijkt<br />

om een wandeling te maken<br />

door<br />

landschapsontwerper,<br />

de sneeuw. Ongerust<br />

de ander<br />

naar *Wat de omgeving, moest Julius ziet wat met de al natuur dat<br />

werd in Haren er door als huisgenoten partner bij Duran op<br />

daar voedsel tot stand en heeft dekens gebracht en en hoe vult<br />

zijn en Snel kamerdeur Organisers. geklopt. Zoals Jan vaker<br />

dat heeft waar hij nodig dat aan meegenomen?<br />

met passende<br />

van voorkomt Splunder, bij tweelingen, de eigenaar zijn er van veel<br />

bomen, Steeds struiken meer vragen planten. maar geen Zo<br />

het overeenkomsten huis, kwam aanzetten tussen de met beide een sleutel. En toen de deur antwoorden, het werd steeds creëer vreemder. je een omgeving Roos, die waar in Huize een<br />

openging zussen en werd waar duidelijk hun interesses dat iets vreemds aan de hand Weltevreden woont kwam grote de winkel verscheidenheid binnen voor aan postzegels dieren,<br />

moest uiteenlopen, zijn. Op vullen het bed ze stond elkaar een geopend, ijzeren kistje. en voor de laatste kerstkaarten onder en boven vroeg; de wat grond is hier zich aan thuis de<br />

Oud prachtig en aan. roestig. Dat geldt Leeg. ook En voor van hun Julius geen spoor....<br />

hand? Jan vertelde het hele voelen verhaal en bijdragen aan Roos. aan de Roos verdere had<br />

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar<br />

project aan de Meentweg: Marlies<br />

ontwikkeling. De onder de grond<br />

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.<br />

gingen zorgt voor een het aantal ontwerp, huisgenoten Madeleine met Jan voorop de trap<br />

levende diertjes maken de aarde rul<br />

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool<br />

af neemt op de weg organisatie naar buiten & de om financiën te kijken of Julius daar ergens als de school uit ging en<br />

en<br />

Roos<br />

luchtig<br />

het<br />

waardoor<br />

kereltje ophaalde.<br />

een gezonde<br />

De<br />

was. voor Ook haar in rekening de tuin heerste en samen echter doodse stilte, op het vrouw met verschillende voedingsbodem kerstkleuren in ontstaat haar haar voor kwam de<br />

constante werken ze aan suizen de realisatie van de van A28 het na, wat trouwens een stuk erbij staan en vertelde dat natuurlijke haar man begroeiing Adriaan, die terwijl imker vogels, is en<br />

minder voedselbos. luid was dan normaal door de flinke laag sneeuw die verspreid vlinders, bijen, in Glimmen egels, eekhoorns zijn bijenkasten etc. zorgen heeft voor staan, de bestuiving. Julius een<br />

gisteren gevallen was. Oh ja, verse sneeuw, dat geeft verse paar keer had gezien bij het huisje aan de Drentse Aa op het<br />

sporen… De basis van En het ja hoor, plan richting is terug te het vinden berghok in de liepen historie voetsporen van het terrein In tegenstelling van de boomkwekerij tot de traditionele dat verboden land- en tuinbouwbedrijven<br />

toegang is voor<br />

van gebied. één Op persoon de schets en van daarvandaan Marlies bij dit richting artikel herkent de zandweg u de het wordt publiek, de grond vlak zelf bij de absoluut boerderij met van rust de gelaten; familie er Ubels. wordt Met niet<br />

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen, zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug<br />

1<br />

Glimmer’lei Glimmer’lei - december - juni 2015 <strong>2018</strong> 1


geploegd of gemaaid, afgevallen blad wordt niet weggehaald en<br />

met de zeis wordt te hoog opschietend groen laag gehouden. Er<br />

hoeft dus alleen te worden geoogst. Het klinkt bijna te mooi om<br />

waar te zijn maar het is waar. Er zijn in ons land verschillende<br />

soortgelijke projecten o.a. “Ketelbroek” in Groesbeek waar<br />

saaie akkers zijn veranderd in natuurlijke voedselbossen. Ook<br />

in de traditionele productiebedrijven groeit het bewustzijn dat de<br />

aardbodem zichzelf beter in stand kan houden dan wij mensen<br />

dat met behulp van machines en chemische middelen doen.<br />

Klaas Poppinga vertelde zijn branchegenoten jaren geleden<br />

al dat naar zijn idee de zwarte onkruidvrije kwekerij-velden<br />

moesten veranderen naar met groen begroeide natuurlijke<br />

voedingsbodems. Hij ontwikkelde in dit kader ook plannen voor<br />

“de Bonte Hoek” die hij o.a. door zijn leeftijd, signalen van zijn<br />

lichaam en de aanzwellende economische recessie helaas niet<br />

heeft kunnen uitvoeren. De plannen van Marlies en Madeleine<br />

kruisten anderhalf jaar geleden zijn pad en in overleg met zijn<br />

vrouw Joke besloot Klaas hieraan alle medewerking te verlenen.<br />

Het is dus mede dankzij het echtpaar Poppinga dat zich Glimmen<br />

een voedselbos kan ontwikkelen.<br />

Maar wat bracht de zussen Duran tot hun plan en wat staat<br />

hen nu precies voor ogen? In de loop van hun leven groeide<br />

het besef dat voor hen gold: “Genoeg is genoeg. Wat hebben<br />

wij nodig voor een tevreden bestaan en meer hoeft niet. Alles<br />

wat er daarnaast overblijft aan tijd, energie en geld kunnen en<br />

willen we met anderen delen”. Vanuit hun beroepsmatige kennis<br />

en ervaring ontwikkelde zich het idee voor een voedselbos. Het<br />

is natuurlijk geen plannetje wat je van vandaag op morgen kunt<br />

realiseren. Marlies begon met haar eigen tuin in Schipborg. Dat<br />

trok veel belangstelling maar de tuin bleek te klein om tot een<br />

echt voedselbos te kunnen veranderen. Zo groeide de gedachte<br />

om het grootser aan te pakken. Madeleine groeide hierin mee<br />

en samen zochten ze naar middelen en mogelijkheden om een<br />

2 Glimmer’lei - juni <strong>2018</strong>


geschikte lap grond in hun bezit te krijgen. Ze stuitten op een<br />

van de percelen van de kwekerij “de Bonte Hoek”. De voormalige<br />

boomkwekerij voldeed nagenoeg aan alle voorwaarden. Aan de<br />

rand van een natuurgebied langs de Drentse Aa stonden al notenen<br />

vruchtbomen, lindes, honingbomen en tamme kastanjes! Er<br />

werd gepraat, overlegd en onderhandeld met Klaas Poppinga,<br />

de gemeente Haren, het IVN, de coördinator Vluchtelingenwerk<br />

Haren, imkerverenigingen, er werd een stichting opgericht en<br />

de kogel kwam door de kerk. Deze maand zijn zij de officiële<br />

eigenaren geworden van ca drie hectare grond aan de<br />

Meentweg tegenover no 17. Hun ideaal gaat verder dan alleen<br />

het ontwikkelen van een voedselbos. Ze willen een voorbeeld<br />

zijn, inspiratie vormen voor anderen, mensen bewust maken en<br />

betrekken, hun visie overdragen, een bijdrage leveren aan de<br />

integratie van buitenlanders. Er zijn plannen voor workshops,<br />

cursussen, de verbouw van de aanwezige oude paardenstallen<br />

tot gebruikersruimte om de oogst te kunnen verwerken tot<br />

eetbare producten eventueel zelfs met de mogelijkheid om kleine<br />

groepen zelf hun ingrediënten voor een maaltijd te laten plukken,<br />

te bereiden en te genieten. De opbrengst van deze activiteiten<br />

kan weer gebruikt worden om het project te continueren. Kortom,<br />

er is werk aan de winkel voor Marlies en Madeleine, voor ons<br />

dorpsgenoten en voor iedereen die erbij betrokken wil raken. Op<br />

zaterdag 30 juni a.s. om 16.00 uur bent u van harte welkom om<br />

een kijkje te komen nemen bij het voedselbos in wording en van<br />

de initiatiefnemers zelf te horen wat hen voor ogen staat. Het is<br />

fijn als u zich van tevoren aanmeldt per mail (madeleineduran@<br />

live.com), zodat bij de organisatie rekening kan worden gehouden<br />

met het aantal gasten.<br />

Gratis uitzet!<br />

Voor mensen die het huis uit gaan of eens een heel andere<br />

inrichting willen hebben we een tip. Kijk eens regelmatig achter de<br />

containers aan de Rijksstraatweg ter hoogte van de sportvelden.<br />

Complete interieurs vindt u daar met regelmaat, onlangs een<br />

compleet gesloopt bed en verder zaken variërend van laptop tot<br />

magnetrons zoals u op de foto kunt zien. Dus grijp uw kans, vaak<br />

op maandagochtend het grootste aanbod!<br />

Serieuze noot: ziet u iemand die zijn complete inboedel daar de<br />

auto uit smijt, geef het door aan de politie, gemeente of eventueel<br />

aan de Glimmer’lei…<br />

Agenda<br />

Agenda dorpshuis De Groenenberg, juni - juli <strong>2018</strong><br />

Wekelijks:<br />

maandagavond de Schuttersvereniging<br />

dinsdagavond de biljartclub<br />

woensdagavond toneelclub Glemmini<br />

22 juni Vrijdagavondcafé met eten<br />

4 juli Limoteam van 15 - 16.30 uur<br />

12 juli Quilting bee<br />

18 juli Limoteam van 15 - 16.30 uur<br />

Aangegeven data en activiteiten zijn onder voorbehoud.<br />

Nadere informatie te verkrijgen bij de beheerder, Henk Wildeboer,<br />

h.wildeboer@ziggo.nl. Ook kunt u bij hem ruimte boeken.<br />

De Groenenberg, Markeweg 17, 9756 BZ Glimmen,<br />

Tel.: 050 – 406 26 61. www.degroenenberg.nl<br />

Huiswerkbegeleiding<br />

Maandag t/m donderdag. Dagelijks van 15.00 tot 19.00 uur.<br />

behalve tijdens de schoolvakanties. tel. 06-38005198<br />

Oud papier container<br />

Quintusschool<br />

Zoals u misschien weet staat er iedere maand op de parkeerplaats<br />

bij het dorpshuis een container voor oud papier, waarvan de<br />

opbrengst ten goede komt aan de Quintusschool. De container<br />

komt altijd op een donderdag rond 12.00 uur en wordt altijd weer<br />

gehaald op vrijdag rond dezelfde tijd. Tot de grote vakantie zal de<br />

container er staan op de volgende data:<br />

28 en 29 juni<br />

19 en 20 juli<br />

Brengt allen uw gelezen kranten, folders, bladen en eventueel de<br />

Glimmer’lei (al hebben we dat laatste liever niet…)<br />

Glimmer’lei - juni <strong>2018</strong><br />

3


- Aangifte inkomstenbelasting<br />

Aangifte Inboeken inkomstenbelasting<br />

van uw zakelijke administratie<br />

- Aangifte Verzorgen inkomstenbelasting<br />

Inboeken van aangiften uw zakelijke omzetbelasting administratie<br />

- Inboeken Maken van van jaarrekening uw zakelijke administratie<br />

Verzorgen aangiften omzetbelasting<br />

- Verzorgen aangiften<br />

Maken van loonadministratie omzetbelasting<br />

jaarrekening<br />

- Maken van jaarrekening<br />

Verzorgen loonadministratie<br />

Administratiekantoor - Verzorgen loonadministratie<br />

Jemasiem|Nieuwe Stationsweg 9-15|<br />

Administratiekantoor 06-11711176| info@jemasiem.nl Jemasiem|Nieuwe | Stationsweg 9-15|<br />

Administratiekantoor Jemasiem|Nieuwe Stationsweg 9-15|<br />

06-11711176| info@jemasiem.nl 06-11711176| info@jemasiem.nl |<br />

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:<br />

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:<br />

literatuur + reizen + kinderboeken literatuur Libris boekhandel + + reizen Onze specialisaties + kinderboeken zijn:<br />

+<br />

regionalia regionalia + gezondheid + zingeving<br />

literatuur + reizen gezondheid + kinderboeken + zingeving +<br />

regionalia + gezondheid + zingeving<br />

Rijksstraatweg Rijksstraatweg 205 + 9752 205 + BH 9752 Haren BH Haren + tel. + (050) tel. (050) 534 40 5341340 + 13 e-mail + e-mail info@boomker.nl<br />

www.boomker.nl<br />

Rijksstraatweg 205 + 9752 BH Haren + tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl<br />

www.boomker.nl<br />

UW FYSIOTHERAPEUT<br />

IN GLIMMEN E.O.<br />

Femmy Holwerda- Hendriks<br />

Rijksstraatweg 124 Glimmen<br />

__________________________________________<br />

*contracten met alle zorgverzekeraars<br />

*behandeling zonder verwijzing mogelijk<br />

*behandeling in de praktijk of aan huis<br />

*aangesloten bij geriatrie netwerk Groningen<br />

__________________________________________<br />

www.fysiotherapieglimmen.nl<br />

Speciaalzaak in borstprothesen,<br />

bijbehorende lingerie en badkleding<br />

Zuidlaarderweg 5<br />

9756 CE Glimmen<br />

Tel: 050-4064135<br />

glimmen@profeel-mammacare.nl<br />

www.profeel-mammacare.nl<br />

Miranda Abbring<br />

4 Glimmer’lei - juni <strong>2018</strong>


Terug van weggeweest:<br />

“De Enveloppe”<br />

Rijdend naar het zuiden voor een familieweekend, op een warme<br />

lentedag, schrijf ik dit stukje om mij en mijn gezin aan u voor te stellen!<br />

Ik voel de druk om nu iets treffends op papier te zetten, aangezien ik<br />

als moeder van drie kinderen in deze tijd blij ben als ik me even enkel<br />

op één ding kan concentreren!<br />

Ik ben geboren in het Limburgse Peeldorp Meijel. Wie had gedacht<br />

dat een meisje met zoveel heimwee naar haar liefdevolle thuis, zou<br />

verhuizen voor haar studie naar Tilburg en uiteindelijk in de provincie<br />

Groningen zou belanden? Dan is de liefde wel heel erg sterk!<br />

Het is alweer ruim zeven jaar geleden dat Gerhard, mijn vriend, en ik<br />

een huis zochten. Als zuiderling wilde ik persé ten zuiden van de stad<br />

Groningen wonen, het gevoel hebbende dat mijn thuis toch nog een<br />

beetje dichtbij is. Bij het zien van het huis aan de Meidoornlaan waren<br />

we verkocht, groen uitzicht aan de voorkant en aan de achterkant,<br />

maakte ons verliefd op dit plekje. De rust van Glimmen met haar<br />

groen en het bruisende en dynamische van de stad Groningen, waar<br />

ik werk als docent Pedagogiek op het Noorderpoort, zorgt voor mij<br />

voor de perfecte balans.<br />

In december 2012 kregen we onze zoon Giel en in december 2014<br />

werd onze tweede zoon Tren geboren. Twee fantastisch energieke<br />

jongens, die net zoveel als Gerhard en ik genieten van de ruimte met<br />

haar bossen. Wandelend, rennend en fietsend kunt u ons treffen hier<br />

in de omgeving, inmiddels met kinderwagen, want in april is onze<br />

dochter Lies geboren. Wat een rijkdom dat onze kinderen hier op<br />

mogen groeien! Nu nog aan de Meidoornlaan, vanaf augustus aan<br />

de Parallelweg.<br />

Het is fantastisch om in het dorp te ervaren dat iedereen elkaar<br />

groet en alle kinderen hier dol zijn op elkaar. Ik ben blij dat we onze<br />

kinderen dit mee mogen geven, betrokkenheid en warmte, in een<br />

groene omgeving waar je de rust vindt! En als wij de rust in het groen<br />

even niet vinden, dan vinden we die wel bij de roze olifant!<br />

Tot ziens met een harte groet,<br />

Tieneke<br />

Sandalen<br />

Toen ik nog een kleine Berendje was had je doordeweekse kleren<br />

en zondagse mooie kleding die je aanhad als je naar de kerk ging<br />

of op visite naar Opa en Oma. De doordeweekse kleding waren<br />

afdankertjes die je kreeg (meestal kleding die mijn oudste broer te<br />

klein waren) maar die nog prima waren om mee te spelen en om<br />

mee naar school te gaan. Zomers waren er sandalen die je aanhad<br />

met hoge sokken erin en een korte broek. Wat had ik een hekel aan<br />

die sandalen, liep ik ergens dan had ik steevast een steentje erin<br />

zitten. Schoen uit steentje er uit schoen weer aan en je kon weer<br />

verder even spelen. Dan had je nog volwassenen met sandalen (mijn<br />

Opa noemde ze steevast Jezus stappers) met wollen sokken aan.<br />

Mijn Opa zei dan; “die gaat morgen vissen want hij is nu al aan het<br />

maden kweken”. Mijn Opa hield het liever bij klompen doordeweeks<br />

en nette leren schoenen op zondag. Op mijn vijftiende kreeg ik mijn<br />

eerste baantje en kocht ik mijn eigen kleding en vanaf die tijd heb ik<br />

nooit meer sandalen aangehad. Jaren geleden kwamen de sandalen<br />

weer in de mode en veel mannen liepen er mee, maar nu zonder<br />

sokken aan. Na een hele dag lopen op die dingen waren je tenen<br />

zwart van het vuil en als ik dan met iemand aan het praten was dan<br />

keek ik onbewust naar die voeten en dacht dan; wat goor is dat<br />

toch eigenlijk! Vrouwen liepen op slippers en later op van die plastic<br />

sandalen die een hippe naam hadden: “crocs”, maar wat waren ze<br />

lelijk! Maar ze lopen zo lekker zei mijn vrouw dan. De modieuze man<br />

loopt nu niet meer op sandalen maar ook al op slippers, flipflops<br />

in het Engels (best een mooie naam) Als je die vroeger aan had<br />

was je van de verkeerde kant, maar nu ben je een moderne man.<br />

Deze mooie zomer kon ik de verleiding niet weerstaan en heb mij<br />

ook een paar slippers gekocht. Wat was dat wennen zeg, bij iedere<br />

stap die ik nam had ik het gevoel dat ik ze verloor en had ik een<br />

stukje leer tussen mijn tenen. En toen ik beter keek dacht ik: dit is<br />

als een vlag op een strontschip, een paar eeltige werkvoeten in een<br />

paar mooie slippers. Moet ik dan ook eerst naar de pedicure voor<br />

een behandeling? Ik dacht het niet, geen gefriemel aan mijn voeten,<br />

dan maar geen flipflops in de zomer maar gewone schoenen met<br />

sokken, geen last van steentjes, vieze tenen en eeltige voeten.<br />

Groet Berend<br />

PS. Te koop aangeboden mooie dure slippers van de Wibra tegen<br />

elk aannemelijk bod, maatje 41.<br />

Glimmer’lei - juni <strong>2018</strong><br />

5


d<br />

e<br />

r<br />

t<br />

s<br />

n<br />

s<br />

s<br />

k<br />

r<br />

f<br />

n<br />

n<br />

e<br />

r<br />

e<br />

.<br />

t<br />

r<br />

n<br />

n<br />

d<br />

bijdrage overmaken op giro 5057 te Rotterdam!<br />

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als<br />

collectant? Neem contact op met het Nationaal MS Fonds,<br />

010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl<br />

Henny Moorman<br />

Pedicure<br />

Ambulant pedicure<br />

Telefoon nummer: 06 11517148<br />

Lidnummer: 301798<br />

Auto Eelde.nl<br />

Otto van Bergen & Robert Schoon<br />

Burgemeester J.G. Legroweg 108<br />

9761 TD Eelde<br />

Tel: 050-3094940<br />

www.autoeelde.nl<br />

Zuidlaren | Stationsweg 91<br />

www.steenbergenfietsen.nl<br />

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126<br />

9493 9493 TB DE PUNT<br />

GRONINGERSTRAAT<br />

TB DE PUNT<br />

126<br />

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT<br />

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur<br />

TEL: 050-4061500<br />

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:<br />

8.00<br />

6.30 – 20.00 –<br />

- 22.00<br />

20.00 uur uur<br />

uur<br />

Zondag:<br />

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur<br />

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen<br />

Zondag: 9.00 – 20.00 uur<br />

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen<br />

6 Glimmer’lei - juni <strong>2018</strong>


Gedoe over elektra en<br />

‘dakverwarming’ Dorpshuis<br />

De Groenenberg<br />

Door Hein Bloemink<br />

Stichting Dorpshuis De Groenenberg heeft het maar druk met<br />

de huisvesting. Het dorpshuis zelf functioneert (mede door<br />

inzet van vrijwilligers) prima en wordt optimaal gebruikt.<br />

Maar er zijn zorgen over elektra en over de energienota.<br />

Om te beginnen met de elektra: in het dorpshuis wordt een vrij<br />

oude elektrische installatie gebruikt, die hier en daar begon te<br />

rammelen. Er waren knopjes waar niemand aan mocht komen<br />

en soms viel de stroom uit. Het bestuur van de stichting heeft<br />

contact opgenomen met de gemeente Haren (eigenaar) om<br />

opheldering te vragen. Het was namelijk opgevallen dat de<br />

benodigde papieren (NEN-certificaat) niet aanwezig was in het<br />

dorpshuis. Was de installatie wel in goede staat, was de logische<br />

vraag. Het onderhoud van de technische installatie is onlangs<br />

overgegaan naar een ander bedrijf en het bestuur vroeg zich<br />

af of er een verband was met de haperingen. Jan Hommes,<br />

voorzitter van de stichting, laat weten dat alles in orde blijkt te<br />

zijn. “Niets aan de hand”, zegt hij. “De certificaten zijn in handen<br />

van de gemeente en daar heeft men ons kunnen geruststellen<br />

dat er met de installatie niets mis is.” Opgelost dus.<br />

Dakverwarming<br />

Maar dan is er een tweede onderwerp, minstens zo belangrijk,<br />

dat het bestuur bezighoudt. De energiekosten. De Groenenberg<br />

in Glimmen betaalde in vroeger jaren per jaar 4.000 euro aan<br />

energielasten. Tegenwoordig staat er al 10.000 euro in de<br />

begroting. “Hoe het in <strong>2018</strong> zal uitpakken weten we nog niet,<br />

maar ik ben bang dat we dat geld wel nodig zullen hebben”, zegt<br />

Jan Hommes. Hij wijst erop dat het gebouw qua duurzaamheid<br />

en energiezuinigheid erg gedateerd is. “We zeggen hier wel eens:<br />

als je op het dak gaat staan in de winter krijg je warme voeten.<br />

Er is dus nog veel te besparen. Maar dat vraagt maatregelen.”<br />

Gemeente<br />

Volgens Hommes heeft de stichting aangeklopt bij de gemeente<br />

Haren, eigenaar van De Groenenberg. Maar de benodigde<br />

maatregelen staan niet in de meerjarige onderhoudsplannen, zo<br />

is aan hem verteld. Met andere woorden, er is op dit moment<br />

geen budget om het dorpshuis energiezuiniger te maken.<br />

Twee jaar geleden is het dorpshuis gerenoveerd en zijn er<br />

zonnepanelen geplaatst, maar die lijken weinig effect te hebben<br />

op de energienota. “Het kost ons dus allemaal erg veel geld en<br />

dat vinden we een onwenselijke situatie:, zegt Hommes.<br />

Geletterde kater<br />

Sjonge, wat een heerlijkheid al deze zonnestralen op mijn vacht.<br />

Ik hoor her en der wat mensen puffen en steunen dat het toch wel<br />

erg warm werd maar jongens wat is dit genieten voor een kater.<br />

Ik doe niet te veel op een dag hoor en zorg dat ik in de ochtend<br />

en avond mijn dingetjes doe. Dat heb ik geleerd van mijn neef in<br />

Spanje. Die glimmenaren zijn wat dat betreft ook niet erg slim.<br />

En maar door rennen en fietsen en puffen en steunen. Bij warm<br />

weer moet je even rustiger aan doen. Je lichaam schreeuwt<br />

erom. Over schreeuwen gesproken; ik maakte wat mee laatst op<br />

één van mijn ochtendwandelingen door het dorp… De zon was<br />

net een beetje aangenaam warm aan het worden terwijl ik langs<br />

het spoor, door de Nieuwe Schoolweg liep. Daar een reusachtige<br />

nieuwe bewoner op vier poten ontvluchtend versnelde ik mijn pas<br />

richting Parallelweg. Langs mijn kameraadje op nummer 3 alwaar<br />

wij even samen in de zon hebben gezeten om daarna door het<br />

paadje naar de Kastanjelaan te lopen. Voorzichtig langs mijn<br />

rivaal geslopen, Meidoornlaan in, wilde brommerrijder vroeg in<br />

de ochtend net kunnen ontwijken en zo de Eikenweg in. Ik spitste<br />

mijn oren en hoorde daar wat overheerlijke hapjes schreeuwen.<br />

Ik ben daar werkelijk in het walhalla beland. Ze riepen echt<br />

overduidelijk mijn naam! Allemaal kleine houten hokjes aan de<br />

muur met daarin kleine hapklare kraaisoorten. Ik stond met mijn<br />

achterpootjes trappelend vol in de focus klaar om in de aanval te<br />

gaan toen ineens de deur van het huis open vloog en een grote<br />

man mij wild gebarend de straat uitgejaagd heeft. Mijn droom van<br />

een eigen dorpsrestaurant is aan duigen. Vreemde gewoonte<br />

houdt deze meneer erop na, wat heb je aan al die hokjes als je<br />

de bewoners niet op mag eten? Van al die actie begon ik ook nog<br />

eens te zweten. Dat is niks voor een kater dus ik ben lekker in het<br />

zonnetje gaan liggen om vervolgens maar mijn dagelijkse bakje<br />

brokken leeg te smullen. Dat leven van mij hier in Glimmen is zo<br />

gek nog niet. Gewoon een beetje rustig aan als het zo warm is<br />

mensen, neem dat maar aan van een wijze kater.<br />

Zoek de schat en win 50 euro!<br />

Ook deze zomer speelt de redactie weer het spannende spel met<br />

haar lezers: zoek de schat! We hebben ergens in ons geliefde dorp<br />

Glimmen een doosje verstopt met daarin een waardebon van 50<br />

euro contant te verzilveren bij Flora & Fauna. Altijd al eens die zeer<br />

gewilde schat van de Glimmer’lei willen vinden? De roem van jouw<br />

foto in de lei? Die vijftig euro in jouw broekzak? Let dan goed op;<br />

iedere maand geven we u een hint, die u dichterbij de locatie brengt<br />

waar u het doosje zult vinden. De tweede hint die wij u geven is de<br />

volgende:<br />

Alle lezers veel succes en tot september dan maar weer, tenzij de<br />

schat in de zomer gevonden wordt natuurlijk…<br />

De tweede hint die wij u<br />

geven is de volgende:<br />

“Wij dansen naar<br />

jullie pijpen”<br />

Glimmer’lei - juni <strong>2018</strong><br />

7


Gasloos Glimmen?<br />

“Gemeente op jacht naar subsidie”<br />

De gemeente Haren is in de race voor een subsidie van het<br />

ministerie van BZK. Het geld moet worden gebruikt om het<br />

dorp Glimmen als één van de eersten 'gasloos' te maken.<br />

Wethouder Michiel Verbeek heeft de subsidiepot onlangs<br />

ontdekt en wil nu snelheid maken. "Het projectplan voor<br />

gasloos Glimmen moet 1 juli zijn ingediend, we hebben<br />

dus haast", zegt hij. Op 26 juni om 18.00 uur is er een<br />

informatieavond in het Dorpshuis van Glimmen.<br />

Wat speelt er?<br />

In 2030 gaat de gaskraan dicht en moet Nederland haar huizen<br />

verwarmen zonder gas. Dat wordt een enorme logistieke<br />

operatie. De uitdaging zal mensen en bedrijven waarschijnlijk ook<br />

creatief maken in het bedenken (en ontwikkelen) van alternatieve<br />

energiebronnen. Duurzaamheid krijgt een nieuwe dimensie. Het<br />

ministerie heeft 4 miljoen beschikbaar gesteld aan (maximaal) 20<br />

kansrijke initiatieven op dit gebied. Verbeek wil een plan indienen<br />

om Glimmen gasloos te maken.<br />

Waarom Glimmen?<br />

Verbeek: "Glimmen is voor dit project een interessant dorp. We<br />

hebben hier geen groot bedrijf met restwarmte en we hebben veel<br />

woningen in een landelijke omgeving. Daar is de uitdaging extra<br />

groot om in gezamenlijkheid plannen te maken. Wat ik verder een<br />

voordeel vind is dat in Glimmen veel betrokken mensen wonen,<br />

die duurzaamheid een warm hart toedragen."<br />

Wethouder Michiel Verbeek<br />

Wat gaat er gebeuren?<br />

In het project wil de gemeente proberen Glimmen zo snel mogelijk<br />

gasloos te maken. Om dit proces op gang te brengen heeft men<br />

de bureaus Procap en KAW ingeschakeld. Het is de bedoeling<br />

dat de inwoners van Glimmen gaan meedenken. Als het op<br />

de uitvoering aankomt (alternatieve energiebronnen plaatsen,<br />

zoals zonnepanelen, warmtepompen of andere technieken) dan<br />

moeten er kosten worden gemaakt. Die zouden mede uit de<br />

subsidie betaald kunnen worden. Verbeek: "Het mooie van die<br />

subsidie zou zijn, dat we de onrendabele onderdelen hiermee<br />

kunnen financieren. Bijvoorbeeld als huizen afgelegen liggen."<br />

Inloopavond<br />

Op 26 juni wil de gemeente met zoveel mogelijk Glimmenaren<br />

van gedachten wisselen. Er zullen ook mensen aanwezig zijn van<br />

de projectbureaus. Aan het project gaan ook grote organisaties<br />

meedoen, zoals Enexis en het Waterbedrijf. Mocht Haren<br />

de subsidie mislopen, is er volgens Verbeek nog geen man<br />

overboord. Hij zegt: "We hebben in onze begroting al 100.000<br />

euro staan voor duurzaamheid. Verder zou na een eventuele<br />

fusie de gemeente Groningen over budget beschikken om het<br />

alsnog uit te voeren."<br />

De inloopavond begint dinsdag 26 juni om 18.00 uur en zal<br />

duren tot ongeveer 20.00 uur.<br />

Schoonheidssalon - Pedicure - Manicure<br />

Schoonheidssalon Pedicure Manicure<br />

Huidverbetering - Permanente make up - Massage<br />

Huidverbetering Schoonheidssalon Permanente - Pedicure make - Manicure up Massage<br />

Huidverbetering - Permanente make up - Massage<br />

Schoonheidssalon Glimmen<br />

Rijksstraatweg 26<br />

Schoonheidssalon Glimmen<br />

Rijksstraatweg 26 26<br />

Afspraak maken?<br />

Afspraak maken?<br />

Bij voorkeur via WhatsApp of E-mail (welkom@clarycare.nl).<br />

Kijk voor alle welkom@clarycare.nl<br />

behandelingen op clarycare.nl<br />

Bij voorkeur via WhatsApp www.clarycare.nl of E-mail (welkom@clarycare.nl).<br />

Kijk voor alle behandelingen op clarycare.nl<br />

Behandelingen alleen op afspraak.<br />

Behandelingen alleen op afspraak.<br />

Behandelingen alleen op afspraak.<br />

06 412 66 754<br />

06 412 66 754<br />

06 412 66 754<br />

8 Glimmer’lei - juni <strong>2018</strong>


Ervaren docenten verzorgen de cursussen Yoga, Tai chi, Chikung,<br />

Zenmeditatie, Mindfulness en Compassietrainingen, Omgaan<br />

met hooggevoeligheid, Huismuziek en Schilderworkshops.<br />

Machiel Welbergen www.taichischoolbailong.nl geeft regelmatig<br />

tai chi bij de vijver.<br />

Op zondag 8 juli geeft Arianne de Zwart een open les Chi Neng<br />

Qigong. www.ariannedezwart.nl<br />

Informatie en aanmelding www.aanhetzandpad.nl Gea Fictoor<br />

Hoge Hereweg 27 9756 TG Glimmen 050-4061358<br />

Aan ’t Zandpad<br />

Open tuinweekend met<br />

expositie en Chi Neng Qigong<br />

Tuinestafette Haren / Eelde van Groei en Bloei 7 en 8 juli<br />

Tijdens de Open tuinweekenden ben je van harte welkom in Aan<br />

’t Zandpad, een sfeervolle kijktuin en cursusruimte aan de Hoge<br />

Hereweg 27 in Glimmen. Het atelier is bedoeld voor ontspanning,<br />

creativiteit en bezinning. Er is een vast aanbod aan cursussen.<br />

Bij de Open tuinenweekenden van Het Tuinpad Op en van Groei<br />

en Bloei is er in Aan ’t Zandpad ook een expositie van Stillevens en<br />

landschappen van Annemieke Fictoor www.annemiekefictoor.nl<br />

van glaskunst van Gonny Fournier www.goitic.nl en van de<br />

Iconen en Wandkleden van Gea Fictoor.<br />

Bezoekers kunnen in alle rust genieten van een gratis drankje in<br />

de tuin en het atelier.<br />

Er wordt informatie gegeven over het cursusaanbod zoals over de<br />

maandelijkse Iconen schilderworkshops en over de workshops<br />

tijdens de zomerschilderweek van 13-18 augustus.<br />

BRASSERIE DE DE KASTANJEHOEVE<br />

Brasserie de Kastanjehoeve<br />

Brasserie de de Kastanjehoeve<br />

is een sfeervolle brasserie is een is een sfeervolle brasserie<br />

die gunstig gelegen is in het die die gunstig gunstig gelegen gelegen is in is het in het<br />

bosrijke dorp Glimmen. In bosrijke bosrijke dorp dorp Glimmen. In In<br />

het nationaal park Drentsche het het nationaal park park Drentsche<br />

Aa is onze zaak gevestigd Aa is Aa onze is onze zaak zaak gevestigd<br />

op een historische locatie. op een op een historische locatie. locatie.<br />

In onze brasserie kunt u<br />

In onze In onze brasserie kunt kunt u u<br />

heerlijk lunchen, vergaderen, heerlijk heerlijk lunchen, lunchen, vergaderen,<br />

dineren en gezellig borrelen. dineren dineren en gezellig en gezellig borrelen.<br />

Brasserie de Kastanjehoeve<br />

Brasserie de de Kastanjehoeve<br />

staat voor kwaliteit, gastvrijheid<br />

en heerlijk eten<br />

vrijheid vrijheid en heerlijk en heerlijk eten eten<br />

staat staat voor voor kwaliteit, gast-<br />

gast-<br />

bereid met verse en lokale bereid bereid met met verse verse en lokale en lokale<br />

producten.<br />

producten.<br />

Pizzeria & Grillroom<br />

Oude Middelhorst 1a<br />

9751 TK Haren<br />

Tel: 050 534 97 78<br />

end op wo-, do- en vrijdag Zuidlaarderweg vanaf 4 - 9756 4 - 9756 CH Glimmen CH Glimmen 17:00 Geopend Geopend wo-, op wo-, do- do- en en uvrijdag vanaf vanaf 17:00 17:00 u u<br />

rdag en zondag vanaf 11:00 T 050 T 050 4061281 4061281 u<br />

Zaterdag Zaterdag en zondag en zondag vanaf vanaf 11:00 11:00 u u<br />

f april elke wo-do-vr-za-zo info@brasseriedekastanjehoeve.nl vanaf 11:00 Vanaf Vanaf april april elke elke wo-do-vr-za-zo uvanaf vanaf 11:00 11:00 u u<br />

brasseriedekastanjehoeve.nl<br />

Glimmer’lei - juni <strong>2018</strong><br />

9


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49<br />

Berichten van De Groenenberg<br />

We kunnen terugkijken op een geslaagde decembermaand.<br />

Veel feestelijke kerstbijeenkomsten in een door een paar<br />

vrijwilligers sfeervol versierd dorpshuis. Kerstlunches,<br />

Woonflair adviseert en inspireert<br />

kerstborrels, kerstdrive, jaarafsluitingen en de jaarlijkse<br />

Ruim aanbod in natuurlijke en Sylvesterloop ecologische stoffen (zie foto).<br />

Wollen tapijten en vloerkleden Volgens de organisatie<br />

Laminaat en natuurlijk deden hout dit jaar meer<br />

Novilon en linoleum mensen mee dan ooit:<br />

Grote collectie sierkussens en 487 woondecoratie mannen, vrouwen en<br />

kinderen!<br />

Het nieuwe jaar is<br />

inmiddels begonnen. Het<br />

startte in oudejaarsnacht<br />

met het Oud en Nieuw<br />

feest in De Groenenberg, georganiseerd door een paar<br />

vrijwilligers. Het moet een gezellige Raadhuisplein happening 18zijn geweest,<br />

die doorging tot een uur of 5! 9751 Op AP 8 HAREN januari is er een<br />

gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie geweest tel. 050-5344819 van de besturen<br />

van het Plaatselijk Belang en van www.scholmawoonflair.nl<br />

De Groenenberg, in<br />

samenwerking met het Vrijdagavondcafé. mail@scholmawoonflair.nl Vrijwilligers van<br />

het Café hadden heerlijke hapjes gemaakt en alle bezoekers<br />

werden door beide besturen getrakteerd op twee gratis<br />

consumpties. Voor Miriam al uw en graafwerkzaamheden Malko spraken kort namens met hun<br />

eigen bestuur, waarbij Malko een terugblik hield en onze<br />

nieuwe voorzitter, mobiele Jan en Hommes, minikraan.<br />

over Ook de voor<br />

voorstelde die vervolgens<br />

iets vertelde<br />

toekomst. Het was<br />

gezellig<br />

levering<br />

druk (zie foto’s).<br />

zand en<br />

Gelukkig grind. was de periode<br />

van ijzelgladde wegen<br />

net achter Lageweg de rug.... 11,<br />

Verder was er op<br />

14 Noordlaren<br />

januari een<br />

gebruikersoverleg. Op<br />

de agenda Tel. stonden 050-4095580 het /<br />

informeren over de stand en gang van zaken, bespreken<br />

hoe we de gebruikers meer kunnen laten participeren en<br />

het voorstellen van onze nieuwe voorzitter. We zijn als<br />

bestuur erg blij met deze uitbreiding! Hopelijk volgen nog<br />

Nog geen voorjaar???<br />

een paar mensen dit www.pixxle.nl<br />

goede voorbeeld om ons bestuur te<br />

komen versterken. Op het moment dat ik dit schrijf, moet<br />

deze bijeenkomst nog plaatsvinden. Over het verloop ervan<br />

om verder mosvorming te voorkomen.<br />

kan ik dus nog niets melden. En denkt u nog om de vogels buiten?<br />

Na alle feestelijkheden en extra bijzondere activiteiten<br />

herneemt het gewone<br />

leven weer zijn gang.<br />

l uw graafwerkzaamheden met<br />

e en mini-<br />

Ook voor<br />

g zand en<br />

eg 11,<br />

aren<br />

-4095580 /<br />

Nog niet helemaal, maar in elk geval kunt<br />

u nu alvast uw gazon voorzien van KALK,<br />

Algemene Leden Vergadering IJsvereniging Glimmen.<br />

Want natuurlijk hebben we ook nog steeds allerlei<br />

soorten WINTERVOER, maar ook STROOIZOUT<br />

Maandag 15 februari a.s. in het Dorpshuis de Groenenberg.<br />

natuurlijk vele soorten kwaliteitsvoer voor uw Aanvang 20.00 uur.<br />

U zoekt tuinplanten? Hangpotten? Bestrijdingsmiddelen? Meststoffen of potgrond? Dierenvoeding? Tuingereedschap?<br />

hond, kat, konijn, kip, geit, paard, schaap enz.<br />

Altijd onder de adviesprijs? Bij ons In 2015 hebben we helaas niet kunnen schaatsen op de<br />

Zo<br />

vindt<br />

ook<br />

u het allemaal!<br />

voor<br />

Oók<br />

De<br />

voor voordelig onderhoud of reparatie van uw grasmachine!<br />

Tot ziens bij: prachtige ijsbaan in ons dorp, maar wie weet wat 2016 voor<br />

Groenenberg. In de<br />

ons in het verschiet heeft?! We nodigen u van harte uit om<br />

agenda valt te lezen mee<br />

Rijksstraatweg<br />

te denken<br />

32<br />

en<br />

| 9756<br />

te praten<br />

AG GLIMMEN<br />

over de toekomst van onze<br />

dat de gebruikelijke vereniging.<br />

Compost,<br />

Pot- of Tuingrond?<br />

Dit seizoen óók weer: 4 halen,<br />

3 betalen!!!<br />

bijeenkomsten weer<br />

Rijksstraatweg 32<br />

9756 AG GLIMMEN<br />

ingepland 050-4061490 staan.<br />

Website: www.floraenfauna.nl<br />

Voorlopig gaan we zo<br />

door. En ondertussen<br />

blijven we werken aan het<br />

verbeteren van alles wat<br />

De Groenenberg betreft.<br />

In mijn vorige bericht<br />

meldde ik al dat we<br />

bezig PAUL zijn de akoestiek WOLDENDORP te<br />

AUTO’S<br />

verbeteren en met name<br />

het www.paulwoldendorpautos.nl<br />

bargedeelte gezelliger<br />

te maken. De benodigde<br />

maatregelen Onderhoud zijn en ons reparaties inmiddels bekend alle merken dankzij auto’s het gratis<br />

advies van een deskundige APK keuringsstation<br />

en een subsidieaanvraag is in<br />

de maak. Ook werken we aan het opnieuw opstarten – en<br />

vooral Burg. bijhouden J.G. Legroweg – van 92, onze 9761 website. TD EELDE - T 050 309 67 06<br />

Het Vrijdagavondcafé gaat door op dezelfde voet: twee<br />

keer per maand zal een kok voor ons koken. Daarvoor<br />

moet men zich van tevoren opgeven via een speciaal<br />

emailadres: vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. Op het<br />

moment dat u dit leest heeft Olga Vos al weer een Indisch<br />

buffet verzorgd. Een kleine wijziging: Wouter Zunneberg<br />

kan voorlopig niet meer voor ons zijn culinaire driegangenmenu<br />

bereiden, omdat hij zijn tijd voor iets anders nodig<br />

heeft. Maar vanaf april mogen we hem weer inroosteren.<br />

We hebben een vervanging gevonden: op 29 januari zal er<br />

Turks gekookt (en gegeten) worden! Mocht u op de hoogte<br />

gehouden worden via de wekelijkse nieuwsbrief, dan kunt u<br />

zich daarvoor aanmelden.<br />

Nog een kleine wijziging: we hebben de ideeënbus<br />

weggedaan. Die werd niet gebruikt. Wat wel goed loopt, is<br />

de ruilbibliotheek. Regelmatig worden boeken meegenomen<br />

en andere ervoor in de plaats gezet. Dat houden we dus zo.<br />

En tenslotte kunt u alvast noteren: Op 11 en/of 12 maart doen<br />

Vogelzangsteeg 15a<br />

we weer mee aan de vrijwilligersactie van het Oranjefonds,<br />

9479 TE Noordlaren<br />

NL Doet. 9479 Net als TE vorig Noordlaren<br />

jaar. Zodra we meer weten, berichten<br />

we u hierover. Tel: 050-4063812<br />

Maar mocht u nu al weten dat u mee wilt doen:<br />

Tel: 050-4063812<br />

U kunt info@slagerijdebuurderij.nl<br />

zich hiervoor aanmelden via ons<br />

emailadres: www.slagerijdebuurderij.nl<br />

degroenenberg@gmail.com!<br />

Namens het bestuur,<br />

Cilly Kramer-Clobus<br />

UITNODIGING<br />

ALLEMAAL TE KOOP IN EIGEN DORP!<br />

Tevens PostNL-Postkantoor, voor ál uw postzaken en nu óók met<br />

SLAGERIJ DE BUURD<br />

SLAGERIJ DE BUURDERIJ<br />

Vogelzangsteeg 15a<br />

info@slagerijdebuurderij.nl<br />

www.slagerijdebuurderij.nl<br />

Tel. 050-4061490 | www.floraenfauna.nl<br />

Het bestuur van de IJsvereniging Glimmen<br />

6 Glimmer’lei - januari 2016<br />

10 Glimmer’lei - juni <strong>2018</strong>


Inloopochtend<br />

De eerste dinsdag van de maand juni was er weer, zoals<br />

iedere eerste dinsdag, inloopochtend in het Trefpunt in<br />

Glimmen. Behalve tijd om met elkaar in contact te komen,<br />

was er ook weer een spreker uitgenodigd. Deze keer was dat<br />

Bert Haan om iets te vertellen over het Appelbergenfestival.<br />

Wat kan hij enthousiast vertellen over dit festival, dat ook dit<br />

jaar weer wordt gehouden en wel op 31 augustus.<br />

Onder de indruk waren we allemaal van al het werk dat komt<br />

kijken bij de organisatie van dit feest. Het is niet alleen zorgen<br />

dat er mensen komen, die muziek willen maken en het regelen<br />

van geluid. Het begint al bij het jaarlijks aanvragen van een<br />

vergunning. Wat een gedoe. Dat de gemeente daar niet iets op<br />

kan vinden. Elk jaar andere vragen, ook heel onzinnige vragen en<br />

heel veel papieren rompslomp. Verder moet het terrein geschikt<br />

worden gemaakt: de paden worden vrijgemaakt van obstakels,<br />

opdat niemand struikelt, verlichting die past in de omgeving<br />

worden aangebracht en ook weer gedoofd als iedereen op<br />

zijn plek zit, stoeltjes, drank etc. worden besteld en uitgereikt,<br />

medische verzorging, veiligheidsvoorzieningen, etc. En dat<br />

alles gebeurt door vrijwilligers. Alleen het geluid gebeurt door<br />

beroepskrachten. Fantastisch allemaal. Veel van de aanwezigen<br />

waren zo enthousiast, dat ze meteen wel kaartjes wilden<br />

bestellen voor 31 augustus.<br />

Bert gaf aan dat de kaartjes eerst beschikbaar worden gesteld<br />

aan degenen, die vriend van het festival zijn. Daarna komen er<br />

borden aan het begin en eind van het dorp dat het festival er is.<br />

Dat is het moment dat u kaartjes kunt kopen (v.a. 9 juli).<br />

Voor meer informatie zie www.festivalappelbergen.nl Daar<br />

vindt u ook contactadressen om u aan te melden als vrijwillig<br />

medewerker.<br />

De inloopochtend gaat ook in de vakantieperiode door. Dat wil<br />

zeggen de eerste dinsdag van juli en augustus bent u ook weer<br />

van 10 - 12 uur welkom in het Trefpunt. Dat is ook het moment dat<br />

u spullen kunt brengen voor de voedselbank.<br />

Graag tot ziens<br />

Corke van der Weijden<br />

Nieuws van De Groenenberg<br />

We zijn erg verheugd dat we twee nieuwe bestuursleden hebben<br />

kunnen verwelkomen: Mieke van Wagenberg die woont aan de<br />

Viaductweg en Vincent van Wolde die woont aan de Nieuwe<br />

Kampsteeg. We zijn nu met 8 mensen, waarbij Mies Marttin,<br />

onze secretaris, straks het stokje zal overdragen aan Mieke van<br />

Wagenberg.<br />

De activiteiten rondom Koningsdag waren goed. De Groenenberg<br />

werd goed benut en daar zijn we blij mee. We zijn ook wel<br />

verheugd dat een aantal mensen het initiatief heeft genomen<br />

voor een bevrijdingsfeest op 5 mei, jammer dat het zo weinig<br />

bezoekers trok.<br />

De Groenenberglezingen zijn op zich prima, maar er is te weinig<br />

belangstelling. Die van Wil Legemaat rond 4 mei was goed bezet,<br />

maar bij zowel de lezing van Hein Bloemink als die van wethouder<br />

Michiel Verbeek was dat niet het geval. Volgend seizoen gaan we<br />

wel door, maar de frequentie gaat iets naar beneden.<br />

In juni zal de gemeente een dag organiseren om plannen te maken<br />

om van het gas af te komen in het kader van duurzaamheid, in de<br />

Groenenberg. Later in de maand zal dat nog een keer gebeuren.<br />

De musical van de Quintusschool is begin juli en daarna is het<br />

echt vakantie. Half juli tot en met eind augustus is de Groenenberg<br />

gesloten, tenzij er op verzoek iets gedaan moet worden.<br />

We zijn drukdoende in samenspraak met de gemeente om<br />

plannen te maken met de ruimte van het jeugdhonk. Deze ruimte<br />

moet geschikt worden voor de jeugd, maar ook voor ander<br />

gebruik. De vloer en de toiletten moeten echt worden aangepakt<br />

en dat gaat gebeuren, zo lijkt het, we hopen zo snel mogelijk<br />

tot zaken te kunnen komen. Daarna moeten we zelf een aantal<br />

dingen oppakken, misschien dat we nog eens vragen om wat<br />

hand- en spandiensten te verrichten en we moeten daar vooral<br />

financiële dekking voor vinden. Kortom, we blijven drukdoende<br />

om de Groenenberg bij de tijd te houden.<br />

Jan Hommes, voorzitter de Groenenberg<br />

Glimmer’lei - juni <strong>2018</strong><br />

11


Vereniging in de spotlights<br />

BREICLUB ‘EEN STEEKJE LOS’<br />

Opgericht in: september 2017 | Deelnemers: circa 10<br />

Contact: Irene Strating | Facebook: Breicafe-Glimmen-steekje-los<br />

Door Frans Somers - ‘Een Steekje Los” is zo ongeveer de jongste aanwinst van het Glimmense<br />

verenigingsleven, want de breiclub bestaat nog maar sinds september 2017. Het idee voor een<br />

breiclub- of beter gezegd breicafé - is oorspronkelijk ontstaan als een geintje vanuit wandelclubvoor-dames<br />

genaamd ‘De Stoere Reeën”. Ongeveer één keer per maand komen de deelnemers bij<br />

elkaar in dorpshuis de Groenenberg om samen met deze hobby bezig te zijn.<br />

Op de avond dat ik de dames bezoek, tref ik een uitermate vrolijk gezelschap aan. En hoewel ik<br />

bepaald geen expert ben op breigebied, kan ik op het eerste gezicht geen steekje los ontdekken in<br />

de werken die de dames onderhanden hebben. Dat brengt ons dan meteen bij de hamvraag: Hoe is<br />

deze naam ontstaan? Moet er een steekje bij je los zitten om samen te gaan breien? Bepaald niet,<br />

volgens de circa tien aanwezige dames. Ze zijn ook niet de enige, want er zijn veel meer breicafé’s<br />

in het land. Samen breien heeft vele voordelen, zoals gezelligheid, inspiratie bij elkaar op doen,<br />

ideeën uitwisselen, van elkaar leren en natuurlijk ook af en toe lekker roddelen en de nieuwtjes in<br />

het dorp uitwisselen.<br />

Wat voor technieken worden er zoal gebruikt? Dat zijn er verschillende, variërende van werken<br />

met haaknaalden, rondbreinaalden, weefgetouwen en punniken. Daarmee worden verschillende<br />

producten gemaakt, zoals vingerhandschoenen, polswarmers, haarbanden, sokken en truien. Voor<br />

henzelf, maar ook voor anderen, niet zelden op verzoek.<br />

Kan de één beter breien dan de ander? Zeker, maar dat is helemaal geen probleem. Het is<br />

geen wedstrijd wie het het beste kan. Iedereen kan er aan meedoen, ook mannen, jongeren en<br />

enthousiastelingen van buiten Glimmen. Aan discriminatie doen ze niet bij de breiclub. Er wordt altijd<br />

voor iets lekkers gezorgd en<br />

er hoeft geen contributie<br />

betaald te worden. Je wordt<br />

alleen geacht minimaal<br />

twee drankjes per avond te<br />

bestellen, want het moet ook<br />

een beetje uit kunnen voor<br />

het dorpshuis.<br />

Eigenlijk is gezamenlijk<br />

breien een nieuw soort<br />

yoga, volgens de dames.<br />

Het is zeer ontspannend en<br />

rustgevend om zo met elkaar<br />

bezig te zijn. De aanwezigen<br />

gaan er dan ook zeker mee<br />

door. Nieuwe leden (m/v) zijn<br />

dan ook van harte welkom!<br />

De geletterde kat<br />

Colofon<br />

Als kat beleef ik vele dingen in on<br />

perspectieven. Sommige lezers de<br />

ben. Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z<br />

gevonden hebt, ben ik alweer van g<br />

makkelijk gaat dat voor mij. Mijn naa<br />

kat. Mijn identiteit zal voor u altijd<br />

mening over verschillende zaken zek<br />

Glimmer’lei is als uitgave van<br />

Colofon<br />

Vereniging Plaatselijk Belang<br />

Glimmen een onafhankelijke<br />

Glimmer’lei is als uitgave van<br />

dorpskrant. De krant verschijnt<br />

Vereniging Plaatselijk Belang<br />

Glimmen<br />

met uitzondering<br />

een onafhankelijke<br />

van juli en<br />

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt<br />

met uitzondering van juli en<br />

augustus Advertenties, iedere maand.<br />

administratie en postadres:<br />

Postadres: Rijksstraatweg 32,<br />

Markeweg 9756 AG Glimmen 17a,<br />

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 14 90<br />

Gedurende mijn wandelingen in G<br />

huizen en mensen tegen. Voor mij i<br />

plek waar ik mij, als het even kan, v<br />

opkrul en knorrend zonder gedach<br />

kijk.<br />

Advertenties<br />

E-mail: In sommige<br />

en<br />

huizen ligt er een l<br />

of administratie:<br />

een glimmerlei@gmail.com<br />

kussentje. Dat is natuurlijk h<br />

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku<br />

9756 Bezorging: AG Glimmen<br />

kleur Telefoon: Lisanne van (050) Oomkens dat 406 kussentje 14 90 of de struc<br />

Lieve mensen, dat maakt mij dus ech<br />

Redactie:<br />

waarbij E-mail: ik altijd hetzelfde vertrouwde<br />

Hein Bloemink,<br />

huizen<br />

glimmerlei@gmail.com<br />

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so<br />

Die Willem veranderingen Bakker, gebeuren soms<br />

Bezorging:<br />

Gert Nienhuis,<br />

haverklap. Monica Frans Nienhuis Deze wispelturige huisho<br />

Somers en<br />

door Iekje vrouwen, Wortelboerdat weet ik zeker. W<br />

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Ma<br />

Hein Fotograaf: Bloemink,<br />

maar Jitske bij<br />

Carolien Bruinenberg, aan te passen. Het is som<br />

de Klein<br />

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes, De meeste huiz<br />

Kirsten Pebesma<br />

per Andrea seizoen Aanleveren<br />

Steensma of kopij: per en feestdag. De en<br />

Toscane, Gert bij Nienhuis voorkeur<br />

daar<br />

per<br />

waar<br />

mail<br />

ik de volgende<br />

Kopij inleveren vóór:<br />

moet<br />

zondag<br />

liggen,<br />

9 september<br />

om<br />

<strong>2018</strong><br />

vervolgens tus<br />

Fotograaf:<br />

en de nep sneeuwballen te kroel<br />

Willem Bakker en<br />

vrouwendingen Verspreidingsweek:<br />

Carolien de Klein vermoed ik, maar he<br />

38<br />

te volgen. Ik vind het wel grappig,<br />

Aanleveren kopij:<br />

of het Glimmer‘lei ze nou downloaden: altijd echt blij maakt.<br />

bij voorkeur per mail<br />

ermee www.glimmen.net bezig, kosten nog moeite<br />

www.pb-glimmen.nl<br />

dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat wa<br />

wanneer Voor contact het meest met of info hip over is. Het huis w<br />

bewegen Verspreidingsweek:<br />

Plaatselijk en Belang leven kunt afgeraden u contact word<br />

opnemen via info@pb-glimmen.nl<br />

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in<br />

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een<br />

www.glimmen.net en<br />

je het www.pb-glimmen.nl<br />

vooral blijven doen, maar stress<br />

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee<br />

verdriet<br />

Voor contact<br />

om mij<br />

met<br />

heen.<br />

of info<br />

Ook<br />

over<br />

in ons do<br />

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt u iedereen, contact ande<br />

opnemen via info@pb-glimmen.nl<br />

Autoservice<br />

Schipper<br />

Quality & Service<br />

J.S. Schipper<br />

Felland Nrd 4<br />

9753 TB Haren<br />

(050) 535 02 81<br />

info@autoserviceschipper.nl<br />

www.autoserviceschipper.nl<br />

12 Glimmer’lei - juni <strong>2018</strong><br />

8<br />

Glimmer’lei - januari 2016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!