27.06.2018 Views

Juni 2018

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dorpskrant voor

Glimmen en Omstreken

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

33e 36e jaargang – nummer 610 –– juni December 2018 2015

Waar Het Voedselbos is Julius in Glimmen: deze kerst?

Door de redactie van boven naar beneden: Hein, Gert,

“Zorg voor de Aarde, zorg voor de medemens en deel de overvloed!”

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er

twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over

Willem, Andrea, Marjolein, Hein, Marjolein.

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel

weg waren. Vreemd!

*Hij Een woonde kijkje in al de meer wereld dan twintig van Madeleine jaar op een en zolderkamer Marlies Duran

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was

in Huize Kooikamp. Het bos rondom had voor hem geen

gebeurd, maar waar was Julius nu en vooral; wat voert hij

geheimen. Door Iekje Wortelboer Julius werd in Glimmen wel de ‘bosjesman’

in zijn schild? De sporen liepen verder het bos in richting

genoemd. Zijn kop was markant, als een schilderij,

de eendenkooi, maar bogen daar plotseling af richting de

doorgroefd. Op een zonovergoten Maar met morgen heldere begin ogen juni die dronk straalden. ik voor Julius het eerst Rijksstraatweg van mijn leven een en waren heerlijk vervolgens koel glaasje niet sap meer gemaakt te volgen van de

was stengel de van vriend Japanse van velen. duizendknoop, Altijd bereid gezoet om met te aardbeien. helpen met Samen door met de Klaas vele voetsporen Poppinga was en ik hondenpoten gast bij de van tweelingzussen

de Glimmer

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de

Marlies en Madeleine Duran op hun pas aangekochte perceel van honden voormalige en hun kwekerij eigenaren. “de Bonte Jan ging Hoek” samen waar met zij een bewoners zichzelf

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het

verzorgend voedselbos hopen te realiseren. Een niet alledaags, idealistisch, Jacob en Zwanet vernieuwend eens bij en de ambitieus familie Goedhart plan waar vragen wel het of één ze

Quintusbos om er te leren

over

en ander

paddenstoelen,

over te vertellen

rupsen,

valt.

Julius kortgeleden nog hadden

gezien. Maar nee, de laatste

spechten en ijsvogels. Wat

keer was al wel een week

Julius Marlies vroeger en Madeleine voor werk zijn

oorspronkelijke slingervorm van

geleden volgens mevrouw

had tweelingzussen gedaan was (1960). een goed Marlies

wallen. De grondgedachte van

Goedhart. Dan maar eens aan

bewaard volgde in Boskoop geheim. de Daarover opleiding

een voedselbos. Hoe toevallig is

de overzijde vragen bij Flora

zei Tuin- hij en niets. Landschapsinrichting Waarom eigenlijk en

het & dan Fauna. dat En de ja vroegere hoor, daar eigenaar was

niet? Madeleine begon haar carrière

van Julius de die kwekerij dag ervoor en beroemd aan het

Het als was docent twee Tekenen/Textiele

dagen voor

landschapsarchitect einde van de middag Jan Vroom geweest (1893-

kerst werkvormen. toen het Marlies licht op woonde Julius’ en

1958) om een ook paar de bedenker tuinhandschoenen

is geweest

kamer werkte een ‘s aantal avonds jaren niet in Zweden, werd

van te de kopen, beroemde aanmaakblokjes,

Slingertuinen? De

ontstoken. Madeleine woonde Dat hij ‘s en ochtends werkte een

grondgedachte roggebrood van en een een voedselbos voorraad is

niet aantal verscheen jaren in Australië. aan het Inmiddels ontbijt

een fruit, natuurlijk minstens bos in combinatie genoeg voor met

in de Kooikamp. Dat kinderen

wonen ze allebei weer in Nederland,

duurzame vijf dagen. landbouwproductie Het werd steeds op de

tevergeefs naar hem vroegen

de een in Schipborg als tuin- en

principes

vreemder…

van permacultuur. Je kijkt

om een wandeling te maken

door

landschapsontwerper,

de sneeuw. Ongerust

de ander

naar *Wat de omgeving, moest Julius ziet wat met de al natuur dat

werd in Haren er door als huisgenoten partner bij Duran op

daar voedsel tot stand en heeft dekens gebracht en en hoe vult

zijn en Snel kamerdeur Organisers. geklopt. Zoals Jan vaker

dat heeft waar hij nodig dat aan meegenomen?

met passende

van voorkomt Splunder, bij tweelingen, de eigenaar zijn er van veel

bomen, Steeds struiken meer vragen planten. maar geen Zo

het overeenkomsten huis, kwam aanzetten tussen de met beide een sleutel. En toen de deur antwoorden, het werd steeds creëer vreemder. je een omgeving Roos, die waar in Huize een

openging zussen en werd waar duidelijk hun interesses dat iets vreemds aan de hand Weltevreden woont kwam grote de winkel verscheidenheid binnen voor aan postzegels dieren,

moest uiteenlopen, zijn. Op vullen het bed ze stond elkaar een geopend, ijzeren kistje. en voor de laatste kerstkaarten onder en boven vroeg; de wat grond is hier zich aan thuis de

Oud prachtig en aan. roestig. Dat geldt Leeg. ook En voor van hun Julius geen spoor....

hand? Jan vertelde het hele voelen verhaal en bijdragen aan Roos. aan de Roos verdere had

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar

project aan de Meentweg: Marlies

ontwikkeling. De onder de grond

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.

gingen zorgt voor een het aantal ontwerp, huisgenoten Madeleine met Jan voorop de trap

levende diertjes maken de aarde rul

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool

af neemt op de weg organisatie naar buiten & de om financiën te kijken of Julius daar ergens als de school uit ging en

en

Roos

luchtig

het

waardoor

kereltje ophaalde.

een gezonde

De

was. voor Ook haar in rekening de tuin heerste en samen echter doodse stilte, op het vrouw met verschillende voedingsbodem kerstkleuren in ontstaat haar haar voor kwam de

constante werken ze aan suizen de realisatie van de van A28 het na, wat trouwens een stuk erbij staan en vertelde dat natuurlijke haar man begroeiing Adriaan, die terwijl imker vogels, is en

minder voedselbos. luid was dan normaal door de flinke laag sneeuw die verspreid vlinders, bijen, in Glimmen egels, eekhoorns zijn bijenkasten etc. zorgen heeft voor staan, de bestuiving. Julius een

gisteren gevallen was. Oh ja, verse sneeuw, dat geeft verse paar keer had gezien bij het huisje aan de Drentse Aa op het

sporen… De basis van En het ja hoor, plan richting is terug te het vinden berghok in de liepen historie voetsporen van het terrein In tegenstelling van de boomkwekerij tot de traditionele dat verboden land- en tuinbouwbedrijven

toegang is voor

van gebied. één Op persoon de schets en van daarvandaan Marlies bij dit richting artikel herkent de zandweg u de het wordt publiek, de grond vlak zelf bij de absoluut boerderij met van rust de gelaten; familie er Ubels. wordt Met niet

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen, zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug

1

Glimmer’lei Glimmer’lei - december - juni 2015 2018 1


geploegd of gemaaid, afgevallen blad wordt niet weggehaald en

met de zeis wordt te hoog opschietend groen laag gehouden. Er

hoeft dus alleen te worden geoogst. Het klinkt bijna te mooi om

waar te zijn maar het is waar. Er zijn in ons land verschillende

soortgelijke projecten o.a. “Ketelbroek” in Groesbeek waar

saaie akkers zijn veranderd in natuurlijke voedselbossen. Ook

in de traditionele productiebedrijven groeit het bewustzijn dat de

aardbodem zichzelf beter in stand kan houden dan wij mensen

dat met behulp van machines en chemische middelen doen.

Klaas Poppinga vertelde zijn branchegenoten jaren geleden

al dat naar zijn idee de zwarte onkruidvrije kwekerij-velden

moesten veranderen naar met groen begroeide natuurlijke

voedingsbodems. Hij ontwikkelde in dit kader ook plannen voor

“de Bonte Hoek” die hij o.a. door zijn leeftijd, signalen van zijn

lichaam en de aanzwellende economische recessie helaas niet

heeft kunnen uitvoeren. De plannen van Marlies en Madeleine

kruisten anderhalf jaar geleden zijn pad en in overleg met zijn

vrouw Joke besloot Klaas hieraan alle medewerking te verlenen.

Het is dus mede dankzij het echtpaar Poppinga dat zich Glimmen

een voedselbos kan ontwikkelen.

Maar wat bracht de zussen Duran tot hun plan en wat staat

hen nu precies voor ogen? In de loop van hun leven groeide

het besef dat voor hen gold: “Genoeg is genoeg. Wat hebben

wij nodig voor een tevreden bestaan en meer hoeft niet. Alles

wat er daarnaast overblijft aan tijd, energie en geld kunnen en

willen we met anderen delen”. Vanuit hun beroepsmatige kennis

en ervaring ontwikkelde zich het idee voor een voedselbos. Het

is natuurlijk geen plannetje wat je van vandaag op morgen kunt

realiseren. Marlies begon met haar eigen tuin in Schipborg. Dat

trok veel belangstelling maar de tuin bleek te klein om tot een

echt voedselbos te kunnen veranderen. Zo groeide de gedachte

om het grootser aan te pakken. Madeleine groeide hierin mee

en samen zochten ze naar middelen en mogelijkheden om een

2 Glimmer’lei - juni 2018


geschikte lap grond in hun bezit te krijgen. Ze stuitten op een

van de percelen van de kwekerij “de Bonte Hoek”. De voormalige

boomkwekerij voldeed nagenoeg aan alle voorwaarden. Aan de

rand van een natuurgebied langs de Drentse Aa stonden al notenen

vruchtbomen, lindes, honingbomen en tamme kastanjes! Er

werd gepraat, overlegd en onderhandeld met Klaas Poppinga,

de gemeente Haren, het IVN, de coördinator Vluchtelingenwerk

Haren, imkerverenigingen, er werd een stichting opgericht en

de kogel kwam door de kerk. Deze maand zijn zij de officiële

eigenaren geworden van ca drie hectare grond aan de

Meentweg tegenover no 17. Hun ideaal gaat verder dan alleen

het ontwikkelen van een voedselbos. Ze willen een voorbeeld

zijn, inspiratie vormen voor anderen, mensen bewust maken en

betrekken, hun visie overdragen, een bijdrage leveren aan de

integratie van buitenlanders. Er zijn plannen voor workshops,

cursussen, de verbouw van de aanwezige oude paardenstallen

tot gebruikersruimte om de oogst te kunnen verwerken tot

eetbare producten eventueel zelfs met de mogelijkheid om kleine

groepen zelf hun ingrediënten voor een maaltijd te laten plukken,

te bereiden en te genieten. De opbrengst van deze activiteiten

kan weer gebruikt worden om het project te continueren. Kortom,

er is werk aan de winkel voor Marlies en Madeleine, voor ons

dorpsgenoten en voor iedereen die erbij betrokken wil raken. Op

zaterdag 30 juni a.s. om 16.00 uur bent u van harte welkom om

een kijkje te komen nemen bij het voedselbos in wording en van

de initiatiefnemers zelf te horen wat hen voor ogen staat. Het is

fijn als u zich van tevoren aanmeldt per mail (madeleineduran@

live.com), zodat bij de organisatie rekening kan worden gehouden

met het aantal gasten.

Gratis uitzet!

Voor mensen die het huis uit gaan of eens een heel andere

inrichting willen hebben we een tip. Kijk eens regelmatig achter de

containers aan de Rijksstraatweg ter hoogte van de sportvelden.

Complete interieurs vindt u daar met regelmaat, onlangs een

compleet gesloopt bed en verder zaken variërend van laptop tot

magnetrons zoals u op de foto kunt zien. Dus grijp uw kans, vaak

op maandagochtend het grootste aanbod!

Serieuze noot: ziet u iemand die zijn complete inboedel daar de

auto uit smijt, geef het door aan de politie, gemeente of eventueel

aan de Glimmer’lei…

Agenda

Agenda dorpshuis De Groenenberg, juni - juli 2018

Wekelijks:

maandagavond de Schuttersvereniging

dinsdagavond de biljartclub

woensdagavond toneelclub Glemmini

22 juni Vrijdagavondcafé met eten

4 juli Limoteam van 15 - 16.30 uur

12 juli Quilting bee

18 juli Limoteam van 15 - 16.30 uur

Aangegeven data en activiteiten zijn onder voorbehoud.

Nadere informatie te verkrijgen bij de beheerder, Henk Wildeboer,

h.wildeboer@ziggo.nl. Ook kunt u bij hem ruimte boeken.

De Groenenberg, Markeweg 17, 9756 BZ Glimmen,

Tel.: 050 – 406 26 61. www.degroenenberg.nl

Huiswerkbegeleiding

Maandag t/m donderdag. Dagelijks van 15.00 tot 19.00 uur.

behalve tijdens de schoolvakanties. tel. 06-38005198

Oud papier container

Quintusschool

Zoals u misschien weet staat er iedere maand op de parkeerplaats

bij het dorpshuis een container voor oud papier, waarvan de

opbrengst ten goede komt aan de Quintusschool. De container

komt altijd op een donderdag rond 12.00 uur en wordt altijd weer

gehaald op vrijdag rond dezelfde tijd. Tot de grote vakantie zal de

container er staan op de volgende data:

28 en 29 juni

19 en 20 juli

Brengt allen uw gelezen kranten, folders, bladen en eventueel de

Glimmer’lei (al hebben we dat laatste liever niet…)

Glimmer’lei - juni 2018

3


- Aangifte inkomstenbelasting

Aangifte Inboeken inkomstenbelasting

van uw zakelijke administratie

- Aangifte Verzorgen inkomstenbelasting

Inboeken van aangiften uw zakelijke omzetbelasting administratie

- Inboeken Maken van van jaarrekening uw zakelijke administratie

Verzorgen aangiften omzetbelasting

- Verzorgen aangiften

Maken van loonadministratie omzetbelasting

jaarrekening

- Maken van jaarrekening

Verzorgen loonadministratie

Administratiekantoor - Verzorgen loonadministratie

Jemasiem|Nieuwe Stationsweg 9-15|

Administratiekantoor 06-11711176| info@jemasiem.nl Jemasiem|Nieuwe | Stationsweg 9-15|

Administratiekantoor Jemasiem|Nieuwe Stationsweg 9-15|

06-11711176| info@jemasiem.nl 06-11711176| info@jemasiem.nl |

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

literatuur + reizen + kinderboeken literatuur Libris boekhandel + + reizen Onze specialisaties + kinderboeken zijn:

+

regionalia regionalia + gezondheid + zingeving

literatuur + reizen gezondheid + kinderboeken + zingeving +

regionalia + gezondheid + zingeving

Rijksstraatweg Rijksstraatweg 205 + 9752 205 + BH 9752 Haren BH Haren + tel. + (050) tel. (050) 534 40 5341340 + 13 e-mail + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

Rijksstraatweg 205 + 9752 BH Haren + tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

UW FYSIOTHERAPEUT

IN GLIMMEN E.O.

Femmy Holwerda- Hendriks

Rijksstraatweg 124 Glimmen

__________________________________________

*contracten met alle zorgverzekeraars

*behandeling zonder verwijzing mogelijk

*behandeling in de praktijk of aan huis

*aangesloten bij geriatrie netwerk Groningen

__________________________________________

www.fysiotherapieglimmen.nl

Speciaalzaak in borstprothesen,

bijbehorende lingerie en badkleding

Zuidlaarderweg 5

9756 CE Glimmen

Tel: 050-4064135

glimmen@profeel-mammacare.nl

www.profeel-mammacare.nl

Miranda Abbring

4 Glimmer’lei - juni 2018


Terug van weggeweest:

“De Enveloppe”

Rijdend naar het zuiden voor een familieweekend, op een warme

lentedag, schrijf ik dit stukje om mij en mijn gezin aan u voor te stellen!

Ik voel de druk om nu iets treffends op papier te zetten, aangezien ik

als moeder van drie kinderen in deze tijd blij ben als ik me even enkel

op één ding kan concentreren!

Ik ben geboren in het Limburgse Peeldorp Meijel. Wie had gedacht

dat een meisje met zoveel heimwee naar haar liefdevolle thuis, zou

verhuizen voor haar studie naar Tilburg en uiteindelijk in de provincie

Groningen zou belanden? Dan is de liefde wel heel erg sterk!

Het is alweer ruim zeven jaar geleden dat Gerhard, mijn vriend, en ik

een huis zochten. Als zuiderling wilde ik persé ten zuiden van de stad

Groningen wonen, het gevoel hebbende dat mijn thuis toch nog een

beetje dichtbij is. Bij het zien van het huis aan de Meidoornlaan waren

we verkocht, groen uitzicht aan de voorkant en aan de achterkant,

maakte ons verliefd op dit plekje. De rust van Glimmen met haar

groen en het bruisende en dynamische van de stad Groningen, waar

ik werk als docent Pedagogiek op het Noorderpoort, zorgt voor mij

voor de perfecte balans.

In december 2012 kregen we onze zoon Giel en in december 2014

werd onze tweede zoon Tren geboren. Twee fantastisch energieke

jongens, die net zoveel als Gerhard en ik genieten van de ruimte met

haar bossen. Wandelend, rennend en fietsend kunt u ons treffen hier

in de omgeving, inmiddels met kinderwagen, want in april is onze

dochter Lies geboren. Wat een rijkdom dat onze kinderen hier op

mogen groeien! Nu nog aan de Meidoornlaan, vanaf augustus aan

de Parallelweg.

Het is fantastisch om in het dorp te ervaren dat iedereen elkaar

groet en alle kinderen hier dol zijn op elkaar. Ik ben blij dat we onze

kinderen dit mee mogen geven, betrokkenheid en warmte, in een

groene omgeving waar je de rust vindt! En als wij de rust in het groen

even niet vinden, dan vinden we die wel bij de roze olifant!

Tot ziens met een harte groet,

Tieneke

Sandalen

Toen ik nog een kleine Berendje was had je doordeweekse kleren

en zondagse mooie kleding die je aanhad als je naar de kerk ging

of op visite naar Opa en Oma. De doordeweekse kleding waren

afdankertjes die je kreeg (meestal kleding die mijn oudste broer te

klein waren) maar die nog prima waren om mee te spelen en om

mee naar school te gaan. Zomers waren er sandalen die je aanhad

met hoge sokken erin en een korte broek. Wat had ik een hekel aan

die sandalen, liep ik ergens dan had ik steevast een steentje erin

zitten. Schoen uit steentje er uit schoen weer aan en je kon weer

verder even spelen. Dan had je nog volwassenen met sandalen (mijn

Opa noemde ze steevast Jezus stappers) met wollen sokken aan.

Mijn Opa zei dan; “die gaat morgen vissen want hij is nu al aan het

maden kweken”. Mijn Opa hield het liever bij klompen doordeweeks

en nette leren schoenen op zondag. Op mijn vijftiende kreeg ik mijn

eerste baantje en kocht ik mijn eigen kleding en vanaf die tijd heb ik

nooit meer sandalen aangehad. Jaren geleden kwamen de sandalen

weer in de mode en veel mannen liepen er mee, maar nu zonder

sokken aan. Na een hele dag lopen op die dingen waren je tenen

zwart van het vuil en als ik dan met iemand aan het praten was dan

keek ik onbewust naar die voeten en dacht dan; wat goor is dat

toch eigenlijk! Vrouwen liepen op slippers en later op van die plastic

sandalen die een hippe naam hadden: “crocs”, maar wat waren ze

lelijk! Maar ze lopen zo lekker zei mijn vrouw dan. De modieuze man

loopt nu niet meer op sandalen maar ook al op slippers, flipflops

in het Engels (best een mooie naam) Als je die vroeger aan had

was je van de verkeerde kant, maar nu ben je een moderne man.

Deze mooie zomer kon ik de verleiding niet weerstaan en heb mij

ook een paar slippers gekocht. Wat was dat wennen zeg, bij iedere

stap die ik nam had ik het gevoel dat ik ze verloor en had ik een

stukje leer tussen mijn tenen. En toen ik beter keek dacht ik: dit is

als een vlag op een strontschip, een paar eeltige werkvoeten in een

paar mooie slippers. Moet ik dan ook eerst naar de pedicure voor

een behandeling? Ik dacht het niet, geen gefriemel aan mijn voeten,

dan maar geen flipflops in de zomer maar gewone schoenen met

sokken, geen last van steentjes, vieze tenen en eeltige voeten.

Groet Berend

PS. Te koop aangeboden mooie dure slippers van de Wibra tegen

elk aannemelijk bod, maatje 41.

Glimmer’lei - juni 2018

5


d

e

r

t

s

n

s

s

k

r

f

n

n

e

r

e

.

t

r

n

n

d

bijdrage overmaken op giro 5057 te Rotterdam!

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als

collectant? Neem contact op met het Nationaal MS Fonds,

010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl

Henny Moorman

Pedicure

Ambulant pedicure

Telefoon nummer: 06 11517148

Lidnummer: 301798

Auto Eelde.nl

Otto van Bergen & Robert Schoon

Burgemeester J.G. Legroweg 108

9761 TD Eelde

Tel: 050-3094940

www.autoeelde.nl

Zuidlaren | Stationsweg 91

www.steenbergenfietsen.nl

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126

9493 9493 TB DE PUNT

GRONINGERSTRAAT

TB DE PUNT

126

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur

TEL: 050-4061500

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:

8.00

6.30 – 20.00 –

- 22.00

20.00 uur uur

uur

Zondag:

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zondag: 9.00 – 20.00 uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

6 Glimmer’lei - juni 2018


Gedoe over elektra en

‘dakverwarming’ Dorpshuis

De Groenenberg

Door Hein Bloemink

Stichting Dorpshuis De Groenenberg heeft het maar druk met

de huisvesting. Het dorpshuis zelf functioneert (mede door

inzet van vrijwilligers) prima en wordt optimaal gebruikt.

Maar er zijn zorgen over elektra en over de energienota.

Om te beginnen met de elektra: in het dorpshuis wordt een vrij

oude elektrische installatie gebruikt, die hier en daar begon te

rammelen. Er waren knopjes waar niemand aan mocht komen

en soms viel de stroom uit. Het bestuur van de stichting heeft

contact opgenomen met de gemeente Haren (eigenaar) om

opheldering te vragen. Het was namelijk opgevallen dat de

benodigde papieren (NEN-certificaat) niet aanwezig was in het

dorpshuis. Was de installatie wel in goede staat, was de logische

vraag. Het onderhoud van de technische installatie is onlangs

overgegaan naar een ander bedrijf en het bestuur vroeg zich

af of er een verband was met de haperingen. Jan Hommes,

voorzitter van de stichting, laat weten dat alles in orde blijkt te

zijn. “Niets aan de hand”, zegt hij. “De certificaten zijn in handen

van de gemeente en daar heeft men ons kunnen geruststellen

dat er met de installatie niets mis is.” Opgelost dus.

Dakverwarming

Maar dan is er een tweede onderwerp, minstens zo belangrijk,

dat het bestuur bezighoudt. De energiekosten. De Groenenberg

in Glimmen betaalde in vroeger jaren per jaar 4.000 euro aan

energielasten. Tegenwoordig staat er al 10.000 euro in de

begroting. “Hoe het in 2018 zal uitpakken weten we nog niet,

maar ik ben bang dat we dat geld wel nodig zullen hebben”, zegt

Jan Hommes. Hij wijst erop dat het gebouw qua duurzaamheid

en energiezuinigheid erg gedateerd is. “We zeggen hier wel eens:

als je op het dak gaat staan in de winter krijg je warme voeten.

Er is dus nog veel te besparen. Maar dat vraagt maatregelen.”

Gemeente

Volgens Hommes heeft de stichting aangeklopt bij de gemeente

Haren, eigenaar van De Groenenberg. Maar de benodigde

maatregelen staan niet in de meerjarige onderhoudsplannen, zo

is aan hem verteld. Met andere woorden, er is op dit moment

geen budget om het dorpshuis energiezuiniger te maken.

Twee jaar geleden is het dorpshuis gerenoveerd en zijn er

zonnepanelen geplaatst, maar die lijken weinig effect te hebben

op de energienota. “Het kost ons dus allemaal erg veel geld en

dat vinden we een onwenselijke situatie:, zegt Hommes.

Geletterde kater

Sjonge, wat een heerlijkheid al deze zonnestralen op mijn vacht.

Ik hoor her en der wat mensen puffen en steunen dat het toch wel

erg warm werd maar jongens wat is dit genieten voor een kater.

Ik doe niet te veel op een dag hoor en zorg dat ik in de ochtend

en avond mijn dingetjes doe. Dat heb ik geleerd van mijn neef in

Spanje. Die glimmenaren zijn wat dat betreft ook niet erg slim.

En maar door rennen en fietsen en puffen en steunen. Bij warm

weer moet je even rustiger aan doen. Je lichaam schreeuwt

erom. Over schreeuwen gesproken; ik maakte wat mee laatst op

één van mijn ochtendwandelingen door het dorp… De zon was

net een beetje aangenaam warm aan het worden terwijl ik langs

het spoor, door de Nieuwe Schoolweg liep. Daar een reusachtige

nieuwe bewoner op vier poten ontvluchtend versnelde ik mijn pas

richting Parallelweg. Langs mijn kameraadje op nummer 3 alwaar

wij even samen in de zon hebben gezeten om daarna door het

paadje naar de Kastanjelaan te lopen. Voorzichtig langs mijn

rivaal geslopen, Meidoornlaan in, wilde brommerrijder vroeg in

de ochtend net kunnen ontwijken en zo de Eikenweg in. Ik spitste

mijn oren en hoorde daar wat overheerlijke hapjes schreeuwen.

Ik ben daar werkelijk in het walhalla beland. Ze riepen echt

overduidelijk mijn naam! Allemaal kleine houten hokjes aan de

muur met daarin kleine hapklare kraaisoorten. Ik stond met mijn

achterpootjes trappelend vol in de focus klaar om in de aanval te

gaan toen ineens de deur van het huis open vloog en een grote

man mij wild gebarend de straat uitgejaagd heeft. Mijn droom van

een eigen dorpsrestaurant is aan duigen. Vreemde gewoonte

houdt deze meneer erop na, wat heb je aan al die hokjes als je

de bewoners niet op mag eten? Van al die actie begon ik ook nog

eens te zweten. Dat is niks voor een kater dus ik ben lekker in het

zonnetje gaan liggen om vervolgens maar mijn dagelijkse bakje

brokken leeg te smullen. Dat leven van mij hier in Glimmen is zo

gek nog niet. Gewoon een beetje rustig aan als het zo warm is

mensen, neem dat maar aan van een wijze kater.

Zoek de schat en win 50 euro!

Ook deze zomer speelt de redactie weer het spannende spel met

haar lezers: zoek de schat! We hebben ergens in ons geliefde dorp

Glimmen een doosje verstopt met daarin een waardebon van 50

euro contant te verzilveren bij Flora & Fauna. Altijd al eens die zeer

gewilde schat van de Glimmer’lei willen vinden? De roem van jouw

foto in de lei? Die vijftig euro in jouw broekzak? Let dan goed op;

iedere maand geven we u een hint, die u dichterbij de locatie brengt

waar u het doosje zult vinden. De tweede hint die wij u geven is de

volgende:

Alle lezers veel succes en tot september dan maar weer, tenzij de

schat in de zomer gevonden wordt natuurlijk…

De tweede hint die wij u

geven is de volgende:

“Wij dansen naar

jullie pijpen”

Glimmer’lei - juni 2018

7


Gasloos Glimmen?

“Gemeente op jacht naar subsidie”

De gemeente Haren is in de race voor een subsidie van het

ministerie van BZK. Het geld moet worden gebruikt om het

dorp Glimmen als één van de eersten 'gasloos' te maken.

Wethouder Michiel Verbeek heeft de subsidiepot onlangs

ontdekt en wil nu snelheid maken. "Het projectplan voor

gasloos Glimmen moet 1 juli zijn ingediend, we hebben

dus haast", zegt hij. Op 26 juni om 18.00 uur is er een

informatieavond in het Dorpshuis van Glimmen.

Wat speelt er?

In 2030 gaat de gaskraan dicht en moet Nederland haar huizen

verwarmen zonder gas. Dat wordt een enorme logistieke

operatie. De uitdaging zal mensen en bedrijven waarschijnlijk ook

creatief maken in het bedenken (en ontwikkelen) van alternatieve

energiebronnen. Duurzaamheid krijgt een nieuwe dimensie. Het

ministerie heeft 4 miljoen beschikbaar gesteld aan (maximaal) 20

kansrijke initiatieven op dit gebied. Verbeek wil een plan indienen

om Glimmen gasloos te maken.

Waarom Glimmen?

Verbeek: "Glimmen is voor dit project een interessant dorp. We

hebben hier geen groot bedrijf met restwarmte en we hebben veel

woningen in een landelijke omgeving. Daar is de uitdaging extra

groot om in gezamenlijkheid plannen te maken. Wat ik verder een

voordeel vind is dat in Glimmen veel betrokken mensen wonen,

die duurzaamheid een warm hart toedragen."

Wethouder Michiel Verbeek

Wat gaat er gebeuren?

In het project wil de gemeente proberen Glimmen zo snel mogelijk

gasloos te maken. Om dit proces op gang te brengen heeft men

de bureaus Procap en KAW ingeschakeld. Het is de bedoeling

dat de inwoners van Glimmen gaan meedenken. Als het op

de uitvoering aankomt (alternatieve energiebronnen plaatsen,

zoals zonnepanelen, warmtepompen of andere technieken) dan

moeten er kosten worden gemaakt. Die zouden mede uit de

subsidie betaald kunnen worden. Verbeek: "Het mooie van die

subsidie zou zijn, dat we de onrendabele onderdelen hiermee

kunnen financieren. Bijvoorbeeld als huizen afgelegen liggen."

Inloopavond

Op 26 juni wil de gemeente met zoveel mogelijk Glimmenaren

van gedachten wisselen. Er zullen ook mensen aanwezig zijn van

de projectbureaus. Aan het project gaan ook grote organisaties

meedoen, zoals Enexis en het Waterbedrijf. Mocht Haren

de subsidie mislopen, is er volgens Verbeek nog geen man

overboord. Hij zegt: "We hebben in onze begroting al 100.000

euro staan voor duurzaamheid. Verder zou na een eventuele

fusie de gemeente Groningen over budget beschikken om het

alsnog uit te voeren."

De inloopavond begint dinsdag 26 juni om 18.00 uur en zal

duren tot ongeveer 20.00 uur.

Schoonheidssalon - Pedicure - Manicure

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Huidverbetering - Permanente make up - Massage

Huidverbetering Schoonheidssalon Permanente - Pedicure make - Manicure up Massage

Huidverbetering - Permanente make up - Massage

Schoonheidssalon Glimmen

Rijksstraatweg 26

Schoonheidssalon Glimmen

Rijksstraatweg 26 26

Afspraak maken?

Afspraak maken?

Bij voorkeur via WhatsApp of E-mail (welkom@clarycare.nl).

Kijk voor alle welkom@clarycare.nl

behandelingen op clarycare.nl

Bij voorkeur via WhatsApp www.clarycare.nl of E-mail (welkom@clarycare.nl).

Kijk voor alle behandelingen op clarycare.nl

Behandelingen alleen op afspraak.

Behandelingen alleen op afspraak.

Behandelingen alleen op afspraak.

06 412 66 754

06 412 66 754

06 412 66 754

8 Glimmer’lei - juni 2018


Ervaren docenten verzorgen de cursussen Yoga, Tai chi, Chikung,

Zenmeditatie, Mindfulness en Compassietrainingen, Omgaan

met hooggevoeligheid, Huismuziek en Schilderworkshops.

Machiel Welbergen www.taichischoolbailong.nl geeft regelmatig

tai chi bij de vijver.

Op zondag 8 juli geeft Arianne de Zwart een open les Chi Neng

Qigong. www.ariannedezwart.nl

Informatie en aanmelding www.aanhetzandpad.nl Gea Fictoor

Hoge Hereweg 27 9756 TG Glimmen 050-4061358

Aan ’t Zandpad

Open tuinweekend met

expositie en Chi Neng Qigong

Tuinestafette Haren / Eelde van Groei en Bloei 7 en 8 juli

Tijdens de Open tuinweekenden ben je van harte welkom in Aan

’t Zandpad, een sfeervolle kijktuin en cursusruimte aan de Hoge

Hereweg 27 in Glimmen. Het atelier is bedoeld voor ontspanning,

creativiteit en bezinning. Er is een vast aanbod aan cursussen.

Bij de Open tuinenweekenden van Het Tuinpad Op en van Groei

en Bloei is er in Aan ’t Zandpad ook een expositie van Stillevens en

landschappen van Annemieke Fictoor www.annemiekefictoor.nl

van glaskunst van Gonny Fournier www.goitic.nl en van de

Iconen en Wandkleden van Gea Fictoor.

Bezoekers kunnen in alle rust genieten van een gratis drankje in

de tuin en het atelier.

Er wordt informatie gegeven over het cursusaanbod zoals over de

maandelijkse Iconen schilderworkshops en over de workshops

tijdens de zomerschilderweek van 13-18 augustus.

BRASSERIE DE DE KASTANJEHOEVE

Brasserie de Kastanjehoeve

Brasserie de de Kastanjehoeve

is een sfeervolle brasserie is een is een sfeervolle brasserie

die gunstig gelegen is in het die die gunstig gunstig gelegen gelegen is in is het in het

bosrijke dorp Glimmen. In bosrijke bosrijke dorp dorp Glimmen. In In

het nationaal park Drentsche het het nationaal park park Drentsche

Aa is onze zaak gevestigd Aa is Aa onze is onze zaak zaak gevestigd

op een historische locatie. op een op een historische locatie. locatie.

In onze brasserie kunt u

In onze In onze brasserie kunt kunt u u

heerlijk lunchen, vergaderen, heerlijk heerlijk lunchen, lunchen, vergaderen,

dineren en gezellig borrelen. dineren dineren en gezellig en gezellig borrelen.

Brasserie de Kastanjehoeve

Brasserie de de Kastanjehoeve

staat voor kwaliteit, gastvrijheid

en heerlijk eten

vrijheid vrijheid en heerlijk en heerlijk eten eten

staat staat voor voor kwaliteit, gast-

gast-

bereid met verse en lokale bereid bereid met met verse verse en lokale en lokale

producten.

producten.

Pizzeria & Grillroom

Oude Middelhorst 1a

9751 TK Haren

Tel: 050 534 97 78

end op wo-, do- en vrijdag Zuidlaarderweg vanaf 4 - 9756 4 - 9756 CH Glimmen CH Glimmen 17:00 Geopend Geopend wo-, op wo-, do- do- en en uvrijdag vanaf vanaf 17:00 17:00 u u

rdag en zondag vanaf 11:00 T 050 T 050 4061281 4061281 u

Zaterdag Zaterdag en zondag en zondag vanaf vanaf 11:00 11:00 u u

f april elke wo-do-vr-za-zo info@brasseriedekastanjehoeve.nl vanaf 11:00 Vanaf Vanaf april april elke elke wo-do-vr-za-zo uvanaf vanaf 11:00 11:00 u u

brasseriedekastanjehoeve.nl

Glimmer’lei - juni 2018

9


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49

Berichten van De Groenenberg

We kunnen terugkijken op een geslaagde decembermaand.

Veel feestelijke kerstbijeenkomsten in een door een paar

vrijwilligers sfeervol versierd dorpshuis. Kerstlunches,

Woonflair adviseert en inspireert

kerstborrels, kerstdrive, jaarafsluitingen en de jaarlijkse

Ruim aanbod in natuurlijke en Sylvesterloop ecologische stoffen (zie foto).

Wollen tapijten en vloerkleden Volgens de organisatie

Laminaat en natuurlijk deden hout dit jaar meer

Novilon en linoleum mensen mee dan ooit:

Grote collectie sierkussens en 487 woondecoratie mannen, vrouwen en

kinderen!

Het nieuwe jaar is

inmiddels begonnen. Het

startte in oudejaarsnacht

met het Oud en Nieuw

feest in De Groenenberg, georganiseerd door een paar

vrijwilligers. Het moet een gezellige Raadhuisplein happening 18zijn geweest,

die doorging tot een uur of 5! 9751 Op AP 8 HAREN januari is er een

gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie geweest tel. 050-5344819 van de besturen

van het Plaatselijk Belang en van www.scholmawoonflair.nl

De Groenenberg, in

samenwerking met het Vrijdagavondcafé. mail@scholmawoonflair.nl Vrijwilligers van

het Café hadden heerlijke hapjes gemaakt en alle bezoekers

werden door beide besturen getrakteerd op twee gratis

consumpties. Voor Miriam al uw en graafwerkzaamheden Malko spraken kort namens met hun

eigen bestuur, waarbij Malko een terugblik hield en onze

nieuwe voorzitter, mobiele Jan en Hommes, minikraan.

over Ook de voor

voorstelde die vervolgens

iets vertelde

toekomst. Het was

gezellig

levering

druk (zie foto’s).

zand en

Gelukkig grind. was de periode

van ijzelgladde wegen

net achter Lageweg de rug.... 11,

Verder was er op

14 Noordlaren

januari een

gebruikersoverleg. Op

de agenda Tel. stonden 050-4095580 het /

informeren over de stand en gang van zaken, bespreken

hoe we de gebruikers meer kunnen laten participeren en

het voorstellen van onze nieuwe voorzitter. We zijn als

bestuur erg blij met deze uitbreiding! Hopelijk volgen nog

Nog geen voorjaar???

een paar mensen dit www.pixxle.nl

goede voorbeeld om ons bestuur te

komen versterken. Op het moment dat ik dit schrijf, moet

deze bijeenkomst nog plaatsvinden. Over het verloop ervan

om verder mosvorming te voorkomen.

kan ik dus nog niets melden. En denkt u nog om de vogels buiten?

Na alle feestelijkheden en extra bijzondere activiteiten

herneemt het gewone

leven weer zijn gang.

l uw graafwerkzaamheden met

e en mini-

Ook voor

g zand en

eg 11,

aren

-4095580 /

Nog niet helemaal, maar in elk geval kunt

u nu alvast uw gazon voorzien van KALK,

Algemene Leden Vergadering IJsvereniging Glimmen.

Want natuurlijk hebben we ook nog steeds allerlei

soorten WINTERVOER, maar ook STROOIZOUT

Maandag 15 februari a.s. in het Dorpshuis de Groenenberg.

natuurlijk vele soorten kwaliteitsvoer voor uw Aanvang 20.00 uur.

U zoekt tuinplanten? Hangpotten? Bestrijdingsmiddelen? Meststoffen of potgrond? Dierenvoeding? Tuingereedschap?

hond, kat, konijn, kip, geit, paard, schaap enz.

Altijd onder de adviesprijs? Bij ons In 2015 hebben we helaas niet kunnen schaatsen op de

Zo

vindt

ook

u het allemaal!

voor

Oók

De

voor voordelig onderhoud of reparatie van uw grasmachine!

Tot ziens bij: prachtige ijsbaan in ons dorp, maar wie weet wat 2016 voor

Groenenberg. In de

ons in het verschiet heeft?! We nodigen u van harte uit om

agenda valt te lezen mee

Rijksstraatweg

te denken

32

en

| 9756

te praten

AG GLIMMEN

over de toekomst van onze

dat de gebruikelijke vereniging.

Compost,

Pot- of Tuingrond?

Dit seizoen óók weer: 4 halen,

3 betalen!!!

bijeenkomsten weer

Rijksstraatweg 32

9756 AG GLIMMEN

ingepland 050-4061490 staan.

Website: www.floraenfauna.nl

Voorlopig gaan we zo

door. En ondertussen

blijven we werken aan het

verbeteren van alles wat

De Groenenberg betreft.

In mijn vorige bericht

meldde ik al dat we

bezig PAUL zijn de akoestiek WOLDENDORP te

AUTO’S

verbeteren en met name

het www.paulwoldendorpautos.nl

bargedeelte gezelliger

te maken. De benodigde

maatregelen Onderhoud zijn en ons reparaties inmiddels bekend alle merken dankzij auto’s het gratis

advies van een deskundige APK keuringsstation

en een subsidieaanvraag is in

de maak. Ook werken we aan het opnieuw opstarten – en

vooral Burg. bijhouden J.G. Legroweg – van 92, onze 9761 website. TD EELDE - T 050 309 67 06

Het Vrijdagavondcafé gaat door op dezelfde voet: twee

keer per maand zal een kok voor ons koken. Daarvoor

moet men zich van tevoren opgeven via een speciaal

emailadres: vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. Op het

moment dat u dit leest heeft Olga Vos al weer een Indisch

buffet verzorgd. Een kleine wijziging: Wouter Zunneberg

kan voorlopig niet meer voor ons zijn culinaire driegangenmenu

bereiden, omdat hij zijn tijd voor iets anders nodig

heeft. Maar vanaf april mogen we hem weer inroosteren.

We hebben een vervanging gevonden: op 29 januari zal er

Turks gekookt (en gegeten) worden! Mocht u op de hoogte

gehouden worden via de wekelijkse nieuwsbrief, dan kunt u

zich daarvoor aanmelden.

Nog een kleine wijziging: we hebben de ideeënbus

weggedaan. Die werd niet gebruikt. Wat wel goed loopt, is

de ruilbibliotheek. Regelmatig worden boeken meegenomen

en andere ervoor in de plaats gezet. Dat houden we dus zo.

En tenslotte kunt u alvast noteren: Op 11 en/of 12 maart doen

Vogelzangsteeg 15a

we weer mee aan de vrijwilligersactie van het Oranjefonds,

9479 TE Noordlaren

NL Doet. 9479 Net als TE vorig Noordlaren

jaar. Zodra we meer weten, berichten

we u hierover. Tel: 050-4063812

Maar mocht u nu al weten dat u mee wilt doen:

Tel: 050-4063812

U kunt info@slagerijdebuurderij.nl

zich hiervoor aanmelden via ons

emailadres: www.slagerijdebuurderij.nl

degroenenberg@gmail.com!

Namens het bestuur,

Cilly Kramer-Clobus

UITNODIGING

ALLEMAAL TE KOOP IN EIGEN DORP!

Tevens PostNL-Postkantoor, voor ál uw postzaken en nu óók met

SLAGERIJ DE BUURD

SLAGERIJ DE BUURDERIJ

Vogelzangsteeg 15a

info@slagerijdebuurderij.nl

www.slagerijdebuurderij.nl

Tel. 050-4061490 | www.floraenfauna.nl

Het bestuur van de IJsvereniging Glimmen

6 Glimmer’lei - januari 2016

10 Glimmer’lei - juni 2018


Inloopochtend

De eerste dinsdag van de maand juni was er weer, zoals

iedere eerste dinsdag, inloopochtend in het Trefpunt in

Glimmen. Behalve tijd om met elkaar in contact te komen,

was er ook weer een spreker uitgenodigd. Deze keer was dat

Bert Haan om iets te vertellen over het Appelbergenfestival.

Wat kan hij enthousiast vertellen over dit festival, dat ook dit

jaar weer wordt gehouden en wel op 31 augustus.

Onder de indruk waren we allemaal van al het werk dat komt

kijken bij de organisatie van dit feest. Het is niet alleen zorgen

dat er mensen komen, die muziek willen maken en het regelen

van geluid. Het begint al bij het jaarlijks aanvragen van een

vergunning. Wat een gedoe. Dat de gemeente daar niet iets op

kan vinden. Elk jaar andere vragen, ook heel onzinnige vragen en

heel veel papieren rompslomp. Verder moet het terrein geschikt

worden gemaakt: de paden worden vrijgemaakt van obstakels,

opdat niemand struikelt, verlichting die past in de omgeving

worden aangebracht en ook weer gedoofd als iedereen op

zijn plek zit, stoeltjes, drank etc. worden besteld en uitgereikt,

medische verzorging, veiligheidsvoorzieningen, etc. En dat

alles gebeurt door vrijwilligers. Alleen het geluid gebeurt door

beroepskrachten. Fantastisch allemaal. Veel van de aanwezigen

waren zo enthousiast, dat ze meteen wel kaartjes wilden

bestellen voor 31 augustus.

Bert gaf aan dat de kaartjes eerst beschikbaar worden gesteld

aan degenen, die vriend van het festival zijn. Daarna komen er

borden aan het begin en eind van het dorp dat het festival er is.

Dat is het moment dat u kaartjes kunt kopen (v.a. 9 juli).

Voor meer informatie zie www.festivalappelbergen.nl Daar

vindt u ook contactadressen om u aan te melden als vrijwillig

medewerker.

De inloopochtend gaat ook in de vakantieperiode door. Dat wil

zeggen de eerste dinsdag van juli en augustus bent u ook weer

van 10 - 12 uur welkom in het Trefpunt. Dat is ook het moment dat

u spullen kunt brengen voor de voedselbank.

Graag tot ziens

Corke van der Weijden

Nieuws van De Groenenberg

We zijn erg verheugd dat we twee nieuwe bestuursleden hebben

kunnen verwelkomen: Mieke van Wagenberg die woont aan de

Viaductweg en Vincent van Wolde die woont aan de Nieuwe

Kampsteeg. We zijn nu met 8 mensen, waarbij Mies Marttin,

onze secretaris, straks het stokje zal overdragen aan Mieke van

Wagenberg.

De activiteiten rondom Koningsdag waren goed. De Groenenberg

werd goed benut en daar zijn we blij mee. We zijn ook wel

verheugd dat een aantal mensen het initiatief heeft genomen

voor een bevrijdingsfeest op 5 mei, jammer dat het zo weinig

bezoekers trok.

De Groenenberglezingen zijn op zich prima, maar er is te weinig

belangstelling. Die van Wil Legemaat rond 4 mei was goed bezet,

maar bij zowel de lezing van Hein Bloemink als die van wethouder

Michiel Verbeek was dat niet het geval. Volgend seizoen gaan we

wel door, maar de frequentie gaat iets naar beneden.

In juni zal de gemeente een dag organiseren om plannen te maken

om van het gas af te komen in het kader van duurzaamheid, in de

Groenenberg. Later in de maand zal dat nog een keer gebeuren.

De musical van de Quintusschool is begin juli en daarna is het

echt vakantie. Half juli tot en met eind augustus is de Groenenberg

gesloten, tenzij er op verzoek iets gedaan moet worden.

We zijn drukdoende in samenspraak met de gemeente om

plannen te maken met de ruimte van het jeugdhonk. Deze ruimte

moet geschikt worden voor de jeugd, maar ook voor ander

gebruik. De vloer en de toiletten moeten echt worden aangepakt

en dat gaat gebeuren, zo lijkt het, we hopen zo snel mogelijk

tot zaken te kunnen komen. Daarna moeten we zelf een aantal

dingen oppakken, misschien dat we nog eens vragen om wat

hand- en spandiensten te verrichten en we moeten daar vooral

financiële dekking voor vinden. Kortom, we blijven drukdoende

om de Groenenberg bij de tijd te houden.

Jan Hommes, voorzitter de Groenenberg

Glimmer’lei - juni 2018

11


Vereniging in de spotlights

BREICLUB ‘EEN STEEKJE LOS’

Opgericht in: september 2017 | Deelnemers: circa 10

Contact: Irene Strating | Facebook: Breicafe-Glimmen-steekje-los

Door Frans Somers - ‘Een Steekje Los” is zo ongeveer de jongste aanwinst van het Glimmense

verenigingsleven, want de breiclub bestaat nog maar sinds september 2017. Het idee voor een

breiclub- of beter gezegd breicafé - is oorspronkelijk ontstaan als een geintje vanuit wandelclubvoor-dames

genaamd ‘De Stoere Reeën”. Ongeveer één keer per maand komen de deelnemers bij

elkaar in dorpshuis de Groenenberg om samen met deze hobby bezig te zijn.

Op de avond dat ik de dames bezoek, tref ik een uitermate vrolijk gezelschap aan. En hoewel ik

bepaald geen expert ben op breigebied, kan ik op het eerste gezicht geen steekje los ontdekken in

de werken die de dames onderhanden hebben. Dat brengt ons dan meteen bij de hamvraag: Hoe is

deze naam ontstaan? Moet er een steekje bij je los zitten om samen te gaan breien? Bepaald niet,

volgens de circa tien aanwezige dames. Ze zijn ook niet de enige, want er zijn veel meer breicafé’s

in het land. Samen breien heeft vele voordelen, zoals gezelligheid, inspiratie bij elkaar op doen,

ideeën uitwisselen, van elkaar leren en natuurlijk ook af en toe lekker roddelen en de nieuwtjes in

het dorp uitwisselen.

Wat voor technieken worden er zoal gebruikt? Dat zijn er verschillende, variërende van werken

met haaknaalden, rondbreinaalden, weefgetouwen en punniken. Daarmee worden verschillende

producten gemaakt, zoals vingerhandschoenen, polswarmers, haarbanden, sokken en truien. Voor

henzelf, maar ook voor anderen, niet zelden op verzoek.

Kan de één beter breien dan de ander? Zeker, maar dat is helemaal geen probleem. Het is

geen wedstrijd wie het het beste kan. Iedereen kan er aan meedoen, ook mannen, jongeren en

enthousiastelingen van buiten Glimmen. Aan discriminatie doen ze niet bij de breiclub. Er wordt altijd

voor iets lekkers gezorgd en

er hoeft geen contributie

betaald te worden. Je wordt

alleen geacht minimaal

twee drankjes per avond te

bestellen, want het moet ook

een beetje uit kunnen voor

het dorpshuis.

Eigenlijk is gezamenlijk

breien een nieuw soort

yoga, volgens de dames.

Het is zeer ontspannend en

rustgevend om zo met elkaar

bezig te zijn. De aanwezigen

gaan er dan ook zeker mee

door. Nieuwe leden (m/v) zijn

dan ook van harte welkom!

De geletterde kat

Colofon

Als kat beleef ik vele dingen in on

perspectieven. Sommige lezers de

ben. Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z

gevonden hebt, ben ik alweer van g

makkelijk gaat dat voor mij. Mijn naa

kat. Mijn identiteit zal voor u altijd

mening over verschillende zaken zek

Glimmer’lei is als uitgave van

Colofon

Vereniging Plaatselijk Belang

Glimmen een onafhankelijke

Glimmer’lei is als uitgave van

dorpskrant. De krant verschijnt

Vereniging Plaatselijk Belang

Glimmen

met uitzondering

een onafhankelijke

van juli en

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt

met uitzondering van juli en

augustus Advertenties, iedere maand.

administratie en postadres:

Postadres: Rijksstraatweg 32,

Markeweg 9756 AG Glimmen 17a,

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 14 90

Gedurende mijn wandelingen in G

huizen en mensen tegen. Voor mij i

plek waar ik mij, als het even kan, v

opkrul en knorrend zonder gedach

kijk.

Advertenties

E-mail: In sommige

en

huizen ligt er een l

of administratie:

een glimmerlei@gmail.com

kussentje. Dat is natuurlijk h

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku

9756 Bezorging: AG Glimmen

kleur Telefoon: Lisanne van (050) Oomkens dat 406 kussentje 14 90 of de struc

Lieve mensen, dat maakt mij dus ech

Redactie:

waarbij E-mail: ik altijd hetzelfde vertrouwde

Hein Bloemink,

huizen

glimmerlei@gmail.com

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so

Die Willem veranderingen Bakker, gebeuren soms

Bezorging:

Gert Nienhuis,

haverklap. Monica Frans Nienhuis Deze wispelturige huisho

Somers en

door Iekje vrouwen, Wortelboerdat weet ik zeker. W

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Ma

Hein Fotograaf: Bloemink,

maar Jitske bij

Carolien Bruinenberg, aan te passen. Het is som

de Klein

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes, De meeste huiz

Kirsten Pebesma

per Andrea seizoen Aanleveren

Steensma of kopij: per en feestdag. De en

Toscane, Gert bij Nienhuis voorkeur

daar

per

waar

mail

ik de volgende

Kopij inleveren vóór:

moet

zondag

liggen,

9 september

om

2018

vervolgens tus

Fotograaf:

en de nep sneeuwballen te kroel

Willem Bakker en

vrouwendingen Verspreidingsweek:

Carolien de Klein vermoed ik, maar he

38

te volgen. Ik vind het wel grappig,

Aanleveren kopij:

of het Glimmer‘lei ze nou downloaden: altijd echt blij maakt.

bij voorkeur per mail

ermee www.glimmen.net bezig, kosten nog moeite

www.pb-glimmen.nl

dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat wa

wanneer Voor contact het meest met of info hip over is. Het huis w

bewegen Verspreidingsweek:

Plaatselijk en Belang leven kunt afgeraden u contact word

opnemen via info@pb-glimmen.nl

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een

www.glimmen.net en

je het www.pb-glimmen.nl

vooral blijven doen, maar stress

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee

verdriet

Voor contact

om mij

met

heen.

of info

Ook

over

in ons do

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt u iedereen, contact ande

opnemen via info@pb-glimmen.nl

Autoservice

Schipper

Quality & Service

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

12 Glimmer’lei - juni 2018

8

Glimmer’lei - januari 2016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!