15.10.2018 Views

Rondom MS 60

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Stichting <strong>MS</strong> Research<br />

nummer <strong>60</strong>, jaar 2018<br />

“Omdat de vriendin<br />

van mijn vader<br />

<strong>MS</strong> heeft, verkoop<br />

ik zelfgemaakte<br />

deurstoppers en haal<br />

hiermee geld op voor<br />

<strong>MS</strong>-onderzoek.”<br />

Saartje


RONDOM<br />

Voorwoord<br />

Verbinding<br />

“De persoon waarmee u belt,<br />

heeft tijdelijk geen bereik, de<br />

verbinding wordt nu verbroken.<br />

U kunt het later opnieuw proberen.”<br />

Allemaal kennen we de stem van de<br />

‘anonieme dame’ die opeens ons leven<br />

binnenwandelt op het moment dat een<br />

mobiel telefoongesprek verbroken wordt.<br />

Ook multiple sclerose kent ‘anonieme<br />

dames’. Verbindingen in ons<br />

hersennetwerk worden verstoord of<br />

verbroken, waardoor signalen niet meer<br />

of langzamer doorkomen en problemen<br />

ontstaan. Het is nog buiten ons bereik dit<br />

op te lossen.<br />

Veelbelovend onderzoek om de<br />

verbindingen bij <strong>MS</strong> te herstellen kan<br />

doorgaan als wij voldoende middelen<br />

hebben om het te financieren.<br />

Er zijn vele manieren om uw steentje bij<br />

te dragen en nieuw onderzoek mogelijk te<br />

maken.<br />

Bijvoorbeeld zoals Saartje (op de cover<br />

van deze <strong>Rondom</strong> <strong>MS</strong>) deed... De vriendin<br />

van haar vader heeft <strong>MS</strong>. Natuurlijk wilde<br />

Saartje iets doen voor haar en andere<br />

mensen met <strong>MS</strong>. Zo werden Saartjes<br />

sokken deurstoppers en vervolgens werden<br />

deze deurstoppers verkocht; een geweldig<br />

initiatief! Zo dragen Saartje’s deurstoppers<br />

bij om <strong>MS</strong> te stoppen.<br />

Als u op een andere manier dan het<br />

overmaken van een gift wilt helpen om<br />

nieuwe verbindingen tot stand te brengen<br />

kunnen wij met u meedenken. Neem<br />

contact op met ons bureau en vraag naar<br />

Jolanda of Rosa. Help mee alstublieft.<br />

Laten we met elkaar alles doen wat binnen<br />

ons bereik ligt om <strong>MS</strong> te stoppen en zo de<br />

verbindingen in ons lichaam te behouden.<br />

Dorinda Roos<br />

Directeur Stichting <strong>MS</strong> Research<br />

2


RONDOM<br />

Inhoud<br />

4<br />

Kiss Goodbye to <strong>MS</strong> Challenge<br />

8<br />

De dynamiek van onze hersenen<br />

10<br />

Drie vragen aan vier <strong>MS</strong>-betrokkenen<br />

12<br />

Omgaan met <strong>MS</strong><br />

14<br />

MAGNI<strong>MS</strong> Symposium<br />

16<br />

ArenA MoveS en Klimmen tegen <strong>MS</strong><br />

18<br />

Toekenningen<br />

20<br />

<strong>Rondom</strong> vragen - AVG<br />

21<br />

15 miljoen voor onderzoek naar<br />

afweersysteem<br />

22<br />

Oeuvreprijs voor prof.dr. Barkhof<br />

24<br />

Persoonlijk portret van Nienke<br />

Lammersen<br />

26<br />

In actie voor <strong>MS</strong><br />

Colofon<br />

<strong>Rondom</strong> <strong>MS</strong> is een periodiek met als doel<br />

het zo breed mogelijk informatie bieden over<br />

multiple sclerose.<br />

Eindredactie:<br />

Dorinda Roos,<br />

directeur Stichting <strong>MS</strong> Research,<br />

directie@msresearch.nl<br />

Redactie:<br />

Willemijn van den Bos<br />

Annette van der Goes<br />

Kirstin Heutinck<br />

Koert Linders<br />

Marja Morskieft<br />

Dorinda Roos<br />

Karin Smits<br />

Fotografie:<br />

Archief Stichting <strong>MS</strong> Research<br />

André Bakker<br />

Frank van Hienen<br />

Jeroen van Polen<br />

Paul Voorham<br />

Vormgeving:<br />

Pre Press Buro Booij,<br />

Wapenveld<br />

Productie:<br />

Regalis - Zeist<br />

Oplage: 55.000<br />

Komende automatische incassodata:<br />

26 oktober 2018, 27 november 2018,<br />

24 december 2018, 25 januari 2019<br />

Contact:<br />

Stichting <strong>MS</strong> Research<br />

Leidseweg 557-1<br />

Postbus 200<br />

2250 AE Voorschoten<br />

Telefoon 071 5 <strong>60</strong>0 500<br />

www.msresearch.nl<br />

info@msresearch.nl<br />

NL 17 INGB 0000006989<br />

NL 24 ABNA 0707070376<br />

ISSN 1574-9215<br />

3


RONDOM<br />

Onderzoek<br />

Kiss Goodbye to <strong>MS</strong><br />

‘10.000 euro – kus’<br />

voor onderzoek naar <strong>MS</strong>-vaccin<br />

Met een video van maximaal 1 minuut zoveel mogelijk aandacht genereren voor wetenschappelijk<br />

onderzoek naar de ziekte <strong>MS</strong>; dat was de opdracht van de ‘Kiss Goodbye to <strong>MS</strong> Challenge 2018’.<br />

Het idee sloot aan bij de wereldwijde campagne van onze internationale koepelorganisatie <strong>MS</strong>IF.<br />

Negen groepen uit Nederland en België gingen deze uitdaging aan...<br />

Met behulp van de ‘Kiss Goodbye<br />

to <strong>MS</strong>-labjassen’ die in april door<br />

onze ambassadeur Michel Mulder<br />

werden gepresenteerd, ging iedereen aan<br />

de slag. Het resultaat mocht er zijn: negen<br />

video’s die allemaal op eigen wijze origineel,<br />

inspirerend, humoristisch, informatief<br />

en dus het bekijken waard zijn. Vervolgens<br />

gingen de onderzoekers aan de slag om<br />

zoveel mogelijk ‘likes’ op social media krijgen,<br />

de zgn. challenge. Collega’s, vrienden,<br />

familie en (verre) kennissen werden actief<br />

benaderd om hun stem uit te brengen. En<br />

daarbij gingen zij tot het uiterste…<br />

De challenge mondde uit in een nek-aannek<br />

race tussen de onderzoeksgroepen<br />

uit Hasselt en Antwerpen, een Belgisch<br />

onderonsje dus. Op Wereld <strong>MS</strong> Dag werd<br />

duidelijk welke groep de meeste aandacht<br />

voor <strong>MS</strong>-onderzoek wist te genereren. De<br />

video van de <strong>MS</strong>-onderzoeksgroepen van<br />

de Universiteit Antwerpen kreeg in één<br />

week maar liefst 5.843 ‘likes’, bereikte<br />

meer dan 1<strong>60</strong>.000 mensen en ontving dus<br />

4<br />

Namens de onderzoeksgroepen van<br />

de Universiteit Hasselt, ontvangt<br />

prof.dr. Nathalie Cools (l) de cheque<br />

uit handen van Dorinda Roos,<br />

directeur Stichting <strong>MS</strong> Research (r).


RONDOM<br />

Onderzoek<br />

Kiss Goodbye to <strong>MS</strong><br />

Ook de <strong>MS</strong> Neuropathologie Groep van het <strong>MS</strong><br />

Centrum Amsterdam* (gekleed in de “Kiss Goodbye<br />

to <strong>MS</strong>-labjassen”) dong mee naar de prijs.<br />

als terechte winnaar een prijs van 10.000<br />

euro onderzoeksgeld.<br />

Prof.dr. Nathalie Cools: “Het was snel<br />

duidelijk dat er enkele ‘competitiebeestjes’<br />

in onze groep zitten. Sommigen werden<br />

zelfs geblokkeerd op Facebook omdat ze op<br />

één avond zoveel gelijkaardige persoonlijke<br />

berichten stuurden. Ze maakten van het<br />

verzamelen van ‘likes’ een topsport, maar<br />

misschien is wetenschappelijk onderzoek<br />

ook wel een beetje topsport. Elke keer<br />

als we een mijlpaal van honderd ‘likes’<br />

bereikten, wilden we ons weer overtreffen.<br />

Raakten we wat achterop, dan kwam de<br />

strijdlust weer boven. Uiteindelijk was<br />

meedoen aan de challenge van het begin<br />

tot het einde een fantastische ervaring en<br />

een ontzettend positieve boost voor de<br />

teamspirit.”<br />

Onderzoek naar vaccin tegen <strong>MS</strong><br />

in beeld gebracht.<br />

<strong>MS</strong>-onderzoeksgroepen van de Universiteit Dr. Inez Wens: “Ons onderzoek richt<br />

Antwerpen (UA) en het Universitair<br />

zich op dendritische cellen (DCs).<br />

Ziekenhuis Antwerpen (UZA) hebben in Deze immuuncellen functioneren als<br />

de winnende video op ludieke wijze hun ‘hoofdschakelaar’ van het afweersysteem.<br />

onderzoek naar een ‘DC-vaccin’ tegen <strong>MS</strong> Bij mensen met <strong>MS</strong> zijn deze cellen<br />

De making-off van de winnende video van Universiteit van Antwerpen.<br />

*<strong>MS</strong> Centrum Amsterdam is onderdeel van het Amsterdam UMC - locatie VUmc.<br />

5


RONDOM<br />

Onderzoek<br />

Kiss Goodbye to <strong>MS</strong><br />

“Mijn broer heeft een zware progressieve vorm van <strong>MS</strong>. Hij is nog geen 30<br />

en kan nog moeilijk stappen en praten gaat ook al moeilijker… Hij gaat<br />

zeer snel sterk achteruit, er wordt blijkbaar zelden zo’n agressieve vorm<br />

vastgesteld. Ik steun dit dus 100% en hoera voor iedereen die zich hiervoor<br />

inzet!”<br />

Stemmer KGT<strong>MS</strong>-campagne<br />

overactief. Dit leidt tot het aanzwengelen<br />

van de immuunreactie tegen myeline en<br />

schade aan het centrale zenuwstelsel.<br />

In het laboratorium kunnen wij met een<br />

hoge dosis vitamine D de functie van<br />

deze overactieve cellen veranderen.<br />

De behandelde cellen, zogenaamde<br />

tolerogene DCs, functioneren als<br />

een doelgerichte ‘uitknop’ voor het<br />

afweersysteem. Het toedienen van deze<br />

afweerremmende cellen kan de aanval<br />

tegen myeline stoppen, zonder daarbij de<br />

bescherming tegen andere infecties in het<br />

gedrang te brengen.”<br />

Celtherapieën<br />

Het UZA is één van de weinige instellingen<br />

in België en Nederland die beschikt<br />

over de faciliteiten om producten voor<br />

celtherapieën te maken. Op dit moment<br />

loopt het eerste onderzoek bij mensen<br />

met <strong>MS</strong>, een fase I veiligheidsstudie. DCs<br />

verzameld uit het bloed van de <strong>MS</strong>-patiënt<br />

Inzendingen Kiss Goodbye<br />

to <strong>MS</strong> Challenge 2018<br />

Kijk op: msresearch.nl/kiss-goodbye-mscampagne<br />

“Op zoek naar de beste zorg in de<br />

gevorderde fase van <strong>MS</strong>”<br />

Research Team Nieuw Unicum,<br />

Zandvoort<br />

“DC-vaccin als nieuwe<br />

behandeling voor <strong>MS</strong>”<br />

<strong>MS</strong>-onderzoeksgroepen Universiteit<br />

Antwerpen, België<br />

“De oplossing ligt in het brein!”<br />

Huitinga groep van het Nederlands<br />

Herseninstituut, Amsterdam<br />

“We bundelen onze krachten om te kunnen<br />

zeggen ‘we kissed goodbye to <strong>MS</strong>!!!’<br />

Eras<strong>MS</strong> Rotterdam en het Nationaal<br />

Kinder <strong>MS</strong> Centrum<br />

6


RONDOM<br />

Onderzoek<br />

Kiss Goodbye to <strong>MS</strong><br />

worden in het laboratorium behandeld<br />

met vitamine D. Vervolgens worden<br />

de behandelde cellen aan de patiënt<br />

teruggegeven. Het onderzoek zal uitwijzen<br />

of de behandeling veilig en haalbaar<br />

is en vormt de eerste stap richting het<br />

uitwerken van een echte behandeling voor<br />

<strong>MS</strong>-patiënten. Voordat de behandeling<br />

beschikbaar komt, moeten de verschillende<br />

fases van het klinische onderzoek worden<br />

doorlopen. Dit traject duurt meerdere<br />

jaren. Terwijl het klinische onderzoek loopt,<br />

zullen de Antwerpse onderzoekers het<br />

prijzengeld gebruiken om de werking en<br />

toepasbaarheid van het DC-vaccin verder<br />

te optimaliseren in het laboratorium.<br />

Enorm veel reacties<br />

Prof.dr. Nathalie Cools: “Ik ben er tot slot<br />

erg van geschrokken hoeveel mensen we<br />

bereikt hebben en hoeveel reacties we<br />

hebben losgemaakt of kregen van mensen.<br />

Soms kwamen reacties van patiënten<br />

zelf, soms van mensen die iemand in hun<br />

vrienden- of familiekring kenden met <strong>MS</strong>.<br />

Zij reageerden om te vertellen hoeveel<br />

moed het hen geeft te weten dat er in<br />

België en in Nederland ook baanbrekend<br />

onderzoek gebeurt naar hun ziekte en<br />

om ons aan te moedigen. Zo wist ik weer<br />

waarvoor ik elke ochtend m’n bed uitkom<br />

en kon ik weer een nachtje verder ‘likes’<br />

verzamelen.” rw<br />

Heeft u de inzendingen nog niet<br />

gezien? Bezoek de Facebook pagina<br />

van Stichting <strong>MS</strong> Research en ga<br />

naar msresearch.nl/kiss-goodbye-mscampagne<br />

“How to solve the puzzle?”<br />

NIC&R groep Universiteit Hasselt,<br />

België<br />

“<strong>MS</strong>-Wars, the demyelinating<br />

menace”<br />

<strong>MS</strong>-groep van Wia Baron,<br />

UMCG Groningen<br />

“Scar Wars: de vorming van<br />

littekens in hersenweefsel bij <strong>MS</strong>”<br />

<strong>MS</strong> Neuropathologie groep,<br />

<strong>MS</strong> Centrum Amsterdam<br />

“Onderzoekers werken samen om de<br />

<strong>MS</strong>-puzzel op te lossen”<br />

Afdeling Anatomie en Neurowetenschappen,<br />

<strong>MS</strong> Centrum Amsterdam<br />

“Klik op de laesies en help ons Kiss<br />

Goodbye to <strong>MS</strong>!”<br />

Structural Brain Imaging Group,<br />

<strong>MS</strong> Centrum Amsterdam<br />

7


RONDOM<br />

Onderzoek<br />

Quinten van Geest<br />

De dynamiek<br />

van onze hersenen<br />

Problemen met cognitie, zoals verminderde snelheid van informatieverwerking en geheugenklachten,<br />

komen vaak voor bij mensen met multiple sclerose (<strong>MS</strong>). Wat veroorzaakt deze klachten? En welke factoren<br />

beïnvloeden cognitie? Het onderzoek van Quinten van Geest, hersenwetenschapper, richtte zich precies op<br />

deze twee vragen. Zowel in het onderzoek als daarbuiten zoekt Quinten naar veelzijdigheid en dynamiek. Hij<br />

bestudeerde met geavanceerde MRI-technieken de dynamica van de communicatie tussen hersengebieden.<br />

Zijn onderzoek geeft nieuwe inzichten in de onderliggende biologische mechanismen van het achteruitgaan<br />

van cognitieve functies bij mensen met <strong>MS</strong>.<br />

Slaap en depressie<br />

Als eerste onderzocht Quinten twee<br />

factoren die mogelijk van invloed<br />

zijn op cognitie; slaapproblemen en<br />

depressie. Quinten: “We hebben<br />

gevonden dat slaapproblemen en<br />

somberheidsklachten niet direct relateren<br />

aan objectieve klachten, gemeten met<br />

een neuropsychologisch onderzoek.<br />

Slaapproblemen relateren wel aan hoe een<br />

persoon de klachten ervaart, de subjectieve<br />

cognitieve klachten. Daarnaast vonden we<br />

bij mensen met <strong>MS</strong> en slaapproblemen<br />

verminderde communicatie tussen<br />

hersengebieden. Ook depressieve klachten<br />

relateerden aan specifieke afwijkingen in<br />

de hersenen, namelijk een aantasting van<br />

hersengebieden die betrokken zijn bij het<br />

sturen van emotie. Het blijft echter de vraag<br />

of veranderingen in de hersenen door <strong>MS</strong><br />

leiden tot slaapproblemen en depressieve<br />

klachten? Of omgekeerd dat deze<br />

problemen veranderingen in de hersenen<br />

veroorzaken die eventueel worden versterkt<br />

door <strong>MS</strong>.”<br />

Snelheid van informatieverwerking<br />

Verminderde snelheid van informatieverwerking<br />

is één van de eerste en meest<br />

“Ik vind dat je ook wat terug mag<br />

geven aan de maatschappij, dit<br />

kan door met mensen in gesprek<br />

te gaan over het onderzoek.”<br />

Quinten van Geest<br />

voorkomende cognitieve klachten bij<br />

mensen met <strong>MS</strong>. Bij dit proces lijkt het<br />

hele brein betrokken te zijn. Quinten: ”Bij<br />

<strong>MS</strong> is er sprake van zowel structurele<br />

schade, zoals hersenkrimp en aantasting<br />

van witte stof, als van functionele schade,<br />

veranderingen in de communicatie tussen<br />

hersengebieden. Wij hebben aangetoond<br />

dat beiden vormen van schade van invloed<br />

zijn op snelheid van informatieverwerking.<br />

Ook mensen met maar weinig structurele<br />

schade, maar wel functionele schade,<br />

ervaren problemen met de snelheid van<br />

informatieverwerking.”<br />

In een vervolgonderzoek heeft Quinten<br />

met een nieuwe MRI-maat de snelheid<br />

van informatieverwerking bestudeerd,<br />

8


RONDOM<br />

Onderzoek<br />

Quinten van Geest<br />

de zogenaamde dynamische connectiviteit.<br />

“De communicatie tussen hersengebieden<br />

verandert van moment tot moment.<br />

Tot voorheen werd dit gemeten als<br />

één gemiddelde connectiviteit, maar<br />

verbindingen fluctueren over de tijd en dit<br />

is afhankelijk of iemand in rust of actief<br />

is. De gedachte is dat deze fluctuaties<br />

eigenlijk heel erg belangrijk zijn voor onze<br />

cognitieve functies. Wij hebben daarom<br />

gekeken naar de veranderingen in de<br />

connectiviteit tijdens het uitvoeren van<br />

een informatieverwerkingstaak en tijdens<br />

rust. Hoe meer veranderingen, hoe meer<br />

dynamiek er is in de hersenen. Zowel in<br />

mensen met als zonder <strong>MS</strong> neemt de<br />

dynamiek in de hersenen toe tijdens het<br />

uitvoeren van een taak in vergelijking<br />

met rust. Bij mensen met <strong>MS</strong> die beter<br />

presteerden op de taak, vonden we een<br />

grotere toename in dynamiek. Dus hoe<br />

dynamischer de hersenen des te sneller<br />

is de informatieverwerking bij iemand<br />

met <strong>MS</strong>. Deze nieuwe MRI-maat is een<br />

aanvulling op de bestaande MRI-maten.”<br />

Geheugen<br />

Geheugen is een domein dat ook vaak is<br />

aangetast bij mensen met <strong>MS</strong>. Quinten<br />

onderzocht welke herseneigenschappen,<br />

gemeten met MRI, geheugenproblemen<br />

bij <strong>MS</strong> kunnen voorspellen. “De<br />

hippocampus, een hersengebied dat<br />

ter hoogte van je oren ligt, speelt een<br />

belangrijke rol bij ons geheugen. Wij<br />

vonden dat een verlaagde activatie<br />

en een verhoogde connectiviteit in dit<br />

hersengebied relateert aan een slechter<br />

geheugen. Daarnaast bleek dat een<br />

verhoogde dynamiek in de hippocampus<br />

slecht is voor zowel het verbale als het<br />

ruimtelijke geheugen. Dit is precies het<br />

Cognitive decline<br />

in multiple sclerosis<br />

A multifaceted dynamic approach<br />

Quinten van Geest<br />

tegenovergestelde als wat we vonden bij<br />

de snelheid van informatieverwerking.<br />

Wij denken dat de hippocampus baat<br />

heeft bij een stabiele verbinding met het<br />

frontale gebied van de hersenen. Te veel<br />

veranderingen in communicatie lijkt niet<br />

goed voor het opslaan van informatie.”<br />

Voorspellen van achteruitgang<br />

“Als laatste hebben we onderzocht of het<br />

mogelijk is om op basis van MRI-beelden<br />

achteruitgang in cognitieve problemen<br />

te voorspellen. We zagen bij 28% van<br />

de personen in de onderzoeksgroep na<br />

5 jaar een achteruitgang in cognitie.<br />

Het onderzoek toont dat vooral een laag<br />

volume van de cortex (buitenste laag<br />

grijze stof) een belangrijke voorspeller is of<br />

iemand wel of niet cognitief achteruitgaat.”<br />

De resultaten van het onderzoek van<br />

Quinten bieden nieuwe mogelijkheden<br />

om het effect van cognitieve revalidatie<br />

therapie te meten in de hersenen. Ook<br />

kunnen de resultaten naar de kliniek<br />

vertaald worden: “Wij hebben software<br />

gebruikt die in de kliniek niet beschikbaar<br />

is. Ik zou het interessant vinden om te<br />

onderzoeken of een beoordeling van de<br />

mate van hersenkrimp door de radioloog,<br />

uitgedrukt in een score, ook voorspellend<br />

is voor cognitieve achteruitgang. De MRIscan<br />

is misschien wel een fijne tool om dit<br />

te testen.”<br />

Ondernemen<br />

De afgelopen jaren stonden niet alleen<br />

in het teken van onderzoek. “Mijn vader<br />

was grafisch designer en hij heeft mij<br />

leren ontwerpen. Al tijdens mijn studie<br />

psychologie ben ik gestart met een eigen<br />

bedrijf in het ontwerpen van websites en<br />

huisstijlen. Het gaf een mooie balans om<br />

naast het wetenschappelijke werk creatief<br />

bezig te zijn.”<br />

Ook was Quinten tijdens zijn promotie<br />

actief binnen ‘Stichting Brein in Beeld’.<br />

Wat begon met een workshop bij een<br />

middelbare school heeft geleid tot<br />

verschillende presentaties, workshops en<br />

blogs op het gebied van neurowetenschap.<br />

“Mijn co-promotor dr. Hanneke Hulst<br />

vroeg of ik een keertje mee wilde, zo ben<br />

ik erin gerold. Het is leuk om te vertellen<br />

over het onderzoek. Ik vind het belangrijk<br />

dat onderzoekers kunnen uitleggen<br />

waarmee ze bezig zijn. Anderzijds<br />

hebben mensen die het wetenschappelijk<br />

onderzoek mogelijk maken ook recht op<br />

deze informatie. Het maakt ook dat je als<br />

onderzoeker steeds beter leert presenteren<br />

en beter snapt wat er speelt bij mensen<br />

met <strong>MS</strong> en het algemeen publiek.” rw<br />

Quinten van Geest verdedigde op<br />

4 oktober 2018 zijn proefschrift genaamd<br />

‘Cognitieve achteruitgang bij multiple<br />

sclerose – een veelzijdige dynamische<br />

aanpak’ aan de Vrije Universiteit in<br />

Amsterdam in het bijzijn van zijn promotor<br />

prof. dr. Jeroen Geurts en co-promotor<br />

dr. Hanneke Hulst.<br />

9


RONDOM Mensen<br />

Vragen rondom <strong>MS</strong><br />

Drie vragen aan vier<br />

<strong>MS</strong>-betrokkenen<br />

Wij vroegen vier mensen, die van dichtbij betrokken zijn bij <strong>MS</strong>,<br />

een reactie op een drietal vragen rondom <strong>MS</strong>.<br />

Wat betekent het om te<br />

leven met <strong>MS</strong>?<br />

“In 2005 kreeg ik de diagnose<br />

<strong>MS</strong>. In eerste instantie dachten<br />

de doctoren dat ik een nekhernia<br />

had, maar dat bleek helaas niet het<br />

geval. Nadat meerdere lichaamsfuncties<br />

uitvielen werd na een jaar bekend dat ik de<br />

primair-progressieve vorm van <strong>MS</strong> had.<br />

Eigenlijk is er vanaf het begin van de<br />

diagnose alleen maar sprake van<br />

verslechtering. Zo kan ik mijn benen niet<br />

meer gebruiken en is ook mijn rechterarm<br />

uitgevallen. Ik heb mezelf daarom<br />

aangeleerd alles met links te doen.<br />

Ondanks mijn <strong>MS</strong> lachen mijn man Vok en<br />

ik wat af. Als ik er goed over nadenk is het<br />

geen lolletje, maar als we er positief onder<br />

blijven, is het voor ons licht.”<br />

“Eerst logeerde Ina een paar keer<br />

per jaar bij Nieuw Unicum, maar<br />

sinds een aantal jaar woont ze er<br />

permanent en is ze nu alleen nog de<br />

weekenden thuis. Het wegbrengen na het<br />

weekend gaat wel, maar het alleen<br />

terugrijden naar huis vind ik nog steeds<br />

moeilijk. Dan ben je toch in je eentje. Ina<br />

weet dat de beperkingen en ongemakken<br />

die ze nu heeft niet overgaan, sterker nog<br />

alleen maar erger worden. Je weet niet in<br />

welk tempo dit gaat. Plannen voor de<br />

toekomst maken doen we daarom maar<br />

niet. We kijken niet zo ver vooruit. Maar we<br />

kijken vooral naar wat we nog wel kunnen<br />

en hebben. Ina heeft het er moeilijk mee<br />

dat ze zo afhankelijk is van anderen. We<br />

zijn met z’n tweeën, als Ina pijn heeft, voel<br />

ik het ook.’’<br />

“Ik werk als fysiotherapeut bij<br />

Nieuw Unicum, een instelling<br />

voor volwassenen met een<br />

lichamelijke beperking. Een groot deel van<br />

mijn patiënten heeft de diagnose<br />

progressieve <strong>MS</strong>, primair of secundair. Ik<br />

vBarbara van Marle,<br />

fysiotherapeut bij<br />

<strong>MS</strong> Expertisecentrum<br />

Nieuw Unicum<br />

v Inge Huitinga,<br />

directeur Nederlandse<br />

Hersenbank voor <strong>MS</strong><br />

Ina Buisman (heeft <strong>MS</strong>) met<br />

haar man en mantelzorger Vok<br />

10


RONDOM Mensen<br />

Vragen rondom <strong>MS</strong><br />

bemerk dat <strong>MS</strong> een grote impact heeft op<br />

de kwaliteit van leven van de persoon met<br />

<strong>MS</strong>, maar ook op het netwerk/systeem<br />

rondom de persoon. De beperkingen ten<br />

gevolge van <strong>MS</strong> op zowel fysiek als<br />

cognitief vlak hebben een grote invloed op<br />

de relatie met partner, familie, vrienden en/<br />

of collega’s. De “rol” die mensen vervullen<br />

verandert. Dit is vaak een groot verlies.”<br />

“Mijn eerste echte ervaring met<br />

iemand met <strong>MS</strong> was toen ik<br />

Hanneke Douw leerde kennen.<br />

Zij kwam in haar knalrode Canta over de<br />

Spaklerweg aanrijden naar het<br />

Herseninstituut om samen met mij onder<br />

de microscoop naar <strong>MS</strong>-ontstekingen te<br />

kijken. Tot die dag was <strong>MS</strong> iets wat ik uit<br />

het onderzoek kende, maar ik had niet<br />

goed ervaren wat het betekent om te leven<br />

met <strong>MS</strong>. Hanneke kon net zelf de trap op<br />

en moest met haar handen haar been af<br />

en toe de trede op helpen. Achter de<br />

microscoop begon ik enthousiast te<br />

vertellen over hoe myeline verdween en<br />

werd opgegeven door dikke macrofagen.<br />

Tot ik opkeek, Hanneke aankeek, en<br />

opeens ten volle besefte dat het toch echt<br />

iets anders is om zelf <strong>MS</strong> te hebben en niet<br />

te weten waar en wanneer in je hoofd het<br />

mis gaat.’’<br />

Wat is de grootste<br />

doorbraak geweest op<br />

het gebied van <strong>MS</strong>?<br />

“Dat vind ik een moeilijke vraag,<br />

ik ben geen wetenschapper.<br />

Maar, ik hoop wel dat deze snel<br />

komt want als je <strong>MS</strong> hebt zie je je toekomst<br />

toch anders. Ik ben niet bang om dood te<br />

gaan, maar wel om het leven los te laten.”<br />

“Een grote doorbraak moet nog<br />

komen. Alles wat er nu is, helpt<br />

om de symptomen min of meer<br />

te bestrijden. Of om het aantal aanvallen te<br />

beperken en achteruitgang tegen te gaan.”<br />

“Er zijn op veel vlakken<br />

doorbraken geweest. Op<br />

medicamenteus vlak is de<br />

mogelijkheid om schubs te verminderen<br />

natuurlijk een grote stap. Helaas zijn er<br />

voor de progressieve fase nog niet veel<br />

medicamenteuze behandelmogelijkheden<br />

om het ziekteproces te vertragen of te<br />

stoppen. Persoonlijk vind ik de<br />

ontwikkelingen van diagnostiek met behulp<br />

van MRI een grote doorbraak. Er kan nu<br />

eerder en beter een diagnose gesteld<br />

worden. Hoewel er op dit vlak nog ruimte<br />

voor verbetering is.”<br />

“Ik zie een drie cruciale<br />

doorbraken op het gebied<br />

van <strong>MS</strong>: de ontdekking dat<br />

niet alleen de myeline verdwijnt, maar<br />

dat ook zenuwcellen en contact tussen<br />

zenuwcellen niet gespaard worden; de<br />

vaststelling dat <strong>MS</strong> bij verschillende<br />

mensen verschillend is en er verschillende<br />

behandelingen nodig zijn en ten slotte dat<br />

er nog veel ontstekings-activiteit is op een<br />

later moment in de ziekte wat behandeld<br />

kan gaan worden.”<br />

Hoe lang duurt het nog voordat <strong>MS</strong> de wereld uit is?<br />

“Ik heb de progressieve vorm<br />

van <strong>MS</strong>. Ik ben heel blij met de<br />

recente (onderzoeks)aandacht<br />

voor deze vorm van <strong>MS</strong>. Ik hoop dat door<br />

deze aandacht het moment van het<br />

ontdekken van de oorzaak van en de<br />

oplossing voor <strong>MS</strong> binnen 10 jaar<br />

gevonden is.”<br />

“Drie jaar geleden zei prof.dr.<br />

Jeroen Geurts op Wereld <strong>MS</strong><br />

Dag in Leiden dat vóórdat hij<br />

met pensioen zou gaan, er een<br />

geneesmiddel tegen <strong>MS</strong> zou zijn. Het<br />

zou fijn zijn als de regering zou besluiten<br />

om de pensioengerechtigde leeftijd met<br />

25 jaar te verlagen. Prof.dr. Geurts was<br />

destijds namelijk 38 jaar toen hij deze<br />

uitspraak deed.”<br />

“Toen ik net met mijn opleiding<br />

klaar was werd er aangegeven<br />

dat er zoveel vorderingen<br />

gemaakt werden met het onderzoek dat de<br />

verwachting was dat er na 10 jaar<br />

mogelijkheden tot genezing zouden zijn.<br />

Dit is inmiddels meer dan 20 jaar geleden.<br />

Ik hoop dat er binnenkort meer<br />

duidelijkheid komt wat de oorzaak van <strong>MS</strong><br />

is, zodat er dan gericht onderzoek naar<br />

genezing gedaan kan worden.”<br />

“Ik verwacht over 10 jaar<br />

duidelijk betere prognoses van<br />

het beloop; meer gerichte en<br />

effectievere therapieën om de ernst te<br />

verminderen, ook van progressieve <strong>MS</strong>; en<br />

over 25 – 50 jaar volledige controle of<br />

preventie van <strong>MS</strong>.” rw<br />

11


RONDOM<br />

Onderzoek<br />

Jubileum <strong>MS</strong> Centrum Amsterdam<br />

Omgaan met <strong>MS</strong>...<br />

al weer 20 jaar <strong>MS</strong> Centrum Amsterdam<br />

Soms vliegt de tijd... het is 20 jaar geleden dat op initiatief van TNO Preventie en Gezondheid, de Vrije<br />

Universiteit, het Amsterdam UMC en Stichting <strong>MS</strong> Research, <strong>MS</strong> Centrum Amsterdam werd opgericht.<br />

Het is dankzij onze donateurs dat inmiddels ruim 28 miljoen euro is geïnvesteerd in 125 programma’s en<br />

onderzoeken. Het onderzoek binnen dit centrum heeft geleid tot belangrijke inzichten, bijvoorbeeld op het<br />

gebied van de diagnose en kennis over cognitieve problemen door <strong>MS</strong>.<br />

Het centrum behoort inmiddels tot de top<br />

5 van <strong>MS</strong>-centra wereldwijd. Hoogwaardig<br />

onderzoek, zorg voor patiënten en de<br />

opleiding van talenten staan bij het<br />

centrum centraal. In de week van Wereld<br />

<strong>MS</strong> Dag, waarin ook het internationaal<br />

wetenschappelijk congres over revalidatie<br />

bij <strong>MS</strong> (RI<strong>MS</strong>) in Amsterdam plaats<br />

vond, bezochten ruim 250 mensen het<br />

symposium `Omgaan met <strong>MS</strong>` over hoe<br />

revalidatie helpt bij het omgaan met <strong>MS</strong>.<br />

Een beknopt overzicht van uitspraken en<br />

wetenswaardigheden...<br />

Vermoeidheid<br />

Marieke Houniet, GZ-psycholoog<br />

Bernard Uitdehaag,<br />

neuroloog en directeur<br />

van <strong>MS</strong> Centrum<br />

Amsterdam<br />

“De ontwikkelingen gaan snel en de<br />

toekomst is onvoorspelbaar. Maar<br />

stap voor stap komt er beweging in.<br />

Ook voor primair progressieve <strong>MS</strong><br />

(PP<strong>MS</strong>) komen er nieuwe medicijnen<br />

aan die invloed hebben op het beloop<br />

van de ziekte.”<br />

Ruim 80% van de mensen met <strong>MS</strong> heeft last van vermoeidheid. In 2017 werd<br />

een groot onderzoek genaamd TREFA<strong>MS</strong> afgerond. Hierin werd het effect van<br />

drie behandelingen bestudeerd: cognitieve gedragstherapie, conditietraining en<br />

energiemanagement. Uit de resultaten blijkt dat alleen cognitieve gedragstherapie<br />

gegeven door een psycholoog, de vermoeidheid aanzienlijk vermindert. Vermoeide<br />

mensen met <strong>MS</strong> ontvangen vaak geen signaal om te rusten en daarom belanden<br />

mensen in een negatieve spiraal. Met cognitieve gedragstherapie wordt geprobeerd<br />

om deze spiraal te doorbreken en de vermoeidheid te verminderen. In een<br />

vervolgonderzoek, gefinancierd door Stichting <strong>MS</strong> Research test promovenda<br />

Marieke Houniet of het positieve effect behouden kan blijven door de cognitieve<br />

gedragstherapie met enkele sessies te verlengen, zogenoemde ‘boostersessies’.<br />

Lees verder op msresearch.nl/wetenschapskatern-2017, project 16-937 <strong>MS</strong>.<br />

Blaas<br />

Jakko Nieuwenhuijzen,<br />

uroloog, Gabrielle Wittebrood,<br />

ervaringsdeskundige<br />

Veel mensen met <strong>MS</strong> krijgen<br />

gedurende hun ziekte blaas- en<br />

plasproblemen. Bij een klein deel<br />

van de mensen met <strong>MS</strong> begint<br />

de ziekte met deze klachten<br />

(2%). Blaas- en plasproblemen<br />

kunnen leiden tot een afname in<br />

de kwaliteit van leven. Enerzijds<br />

vanwege de sociale beperkingen<br />

die dit kan geven, anderzijds<br />

vanwege het risico op het ontstaan<br />

van blaasontstekingen. Jakko<br />

Nieuwenhuijzen gaf uitleg over<br />

de oorzaken en de verschillende<br />

behandelmogelijkheden. Gabrielle<br />

Wittebrood vertelde over haar<br />

blaasproblemen en de verschillende<br />

behandelingen die ze heeft gehad.<br />

Het advies van beiden: Laat<br />

blaasproblemen niet uw leven<br />

bepalen, een specialist kan helpen<br />

met het vinden van een behandeling<br />

op maat.<br />

12


RONDOM<br />

Onderzoek<br />

Jubileum <strong>MS</strong> Centrum Amsterdam<br />

Lopen<br />

Vincent de Groot, revalidatiearts<br />

Cognitie<br />

Brigit de Jong, neuroloog en<br />

Hanneke Hulst, neurowetenschapper<br />

Met cognitie bedoelen we functies<br />

zoals het geheugen, de concentratie<br />

en de aandacht. De impact van<br />

cognitieve problemen kan groot<br />

zijn. Ongeveer 43 tot 70% van<br />

de mensen met <strong>MS</strong> krijgt tijdens<br />

zijn of haar ziekte te maken<br />

met cognitieve problemen. Op<br />

dit moment zijn er helaas nog<br />

geen manieren om de cognitieve<br />

stoornissen bij <strong>MS</strong> te behandelen.<br />

Wel kan een neuropsycholoog<br />

compensatiestrategieën aanleren.<br />

Men leert om meer tijd te nemen<br />

door een taak met tijdsdruk op<br />

te delen in stappen met meer en<br />

minder tijdsdruk. Voor mensen met<br />

<strong>MS</strong> met cognitieve klachten is er<br />

bij het <strong>MS</strong> centrum Amsterdam<br />

een speciale second opinion <strong>MS</strong><br />

en cognitie poli (SO<strong>MS</strong>COG)<br />

opgericht. Hier wordt uitgebreid<br />

gekeken naar de oorzaak en ernst<br />

van de cognitieve klachten en<br />

wordt er een advies gegeven. Ook<br />

kan er mee worden gedaan aan het<br />

REMIND-<strong>MS</strong>-onderzoek waar drie<br />

verschillenden behandelingen met<br />

elkaar vergeleken worden: cognitieve<br />

revalidatietherapie, mindfulness en<br />

informatievoorziening.<br />

Lees verder over REMIND-<strong>MS</strong><br />

op msresearch.nl/wetenschapskatern-2017,<br />

project 15-911 <strong>MS</strong>.<br />

In het unieke VUmc bewegingslaboratorium, het Virtual Reality Lab, worden<br />

loopanalyses van mensen met loopproblemen gemaakt. Het stelt zorgverleners in<br />

staat om precies te meten wat de reden is waardoor mensen met <strong>MS</strong> moeilijker<br />

gaan lopen. Met deze informatie kan een behandelplan op maat opgesteld worden.<br />

Er zijn verschillende mogelijkheden om het lopen te verbeteren, afhankelijk van<br />

oorzaak en klachten. Zo kunnen een specifiek trainingsprogramma, medicijnen of<br />

een spalk onderdeel zijn van de behandeling. Uit een loopanalyse kan bijvoorbeeld<br />

blijken dat iemand een verminderde aansturing van de kuitspieren heeft. Ook een<br />

nieuw type spalk geeft al een verbetering van 9% energiebesparing. Alsmede blijkt<br />

dat functionele elektrostimulatie (kleine stroomstootjes) van de kuitspier de afzet<br />

nog meer kan verbeteren. Ander onderzoek heeft uitgewezen dat ook een specifiek<br />

krachttrainingsprogramma kan leiden tot een verbetering van de afzet.<br />

Werk/studie<br />

Frederieke Schaafsma, bedrijfsarts<br />

Welke invloed <strong>MS</strong> heeft op werkprestaties en deelname aan het arbeidsproces<br />

verschilt per persoon en situatie. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de werkende<br />

mensen met <strong>MS</strong> aangeeft dat <strong>MS</strong> invloed heeft op het kunnen blijven werken.<br />

Vermoeidheid is een van de belangrijkste redenen om minder uren te gaan werken.<br />

Een kwart van de mensen met <strong>MS</strong> werkt onder hun niveau. Ook de werkomgeving<br />

speelt een belangrijk rol in het kunnen blijven werken met <strong>MS</strong>. De mogelijkheid om<br />

te komen tot oplossingen op maat om te kunnen blijven werken is belangrijk voor<br />

mensen met <strong>MS</strong>. Advies: vraag vroegtijdig hulp. Uit eerder onderzoek blijkt dat het<br />

blijven werken een positief effect heeft op de kwaliteit van leven.<br />

Seksualiteit<br />

Brand Coumou, seksuoloog<br />

Veel mensen met <strong>MS</strong> ervaren problemen met seksualiteit. Deze problemen kunnen<br />

zijn minder zin in seks, opwindingsproblemen, en/of orgasmeproblemen. Ze<br />

kunnen het directe gevolg zijn van <strong>MS</strong> door verminderde mobiliteit of verminderd<br />

gevoel bij aanraking. Ook kunnen de problemen een indirect gevolg zijn van <strong>MS</strong><br />

door bijvoorbeeld spasme of vermoeidheid. Seksualiteit is een onderwerp dat niet<br />

iedereen makkelijk vindt om bespreekbaar te maken. Brand Coumou gaf op een<br />

toegankelijke wijze uitleg over seks en seksualiteit en handvaten om problemen ter<br />

sprake te brengen.<br />

13


RONDOM<br />

Onderzoek<br />

MAGNI<strong>MS</strong><br />

MAGNI<strong>MS</strong>-bijeenkomst mede mogelijk dankzij donateurs Stichting <strong>MS</strong> Research<br />

<strong>MS</strong> Research faciliteert internationale<br />

topsprekers op MAGNI<strong>MS</strong> symposium<br />

Hoe kunnen we met big data, MRI en slimme computertechnieken (deep learning) het begrip en<br />

de behandeling van <strong>MS</strong> verbeteren? Die vraag stond centraal tijdens een symposium dit voorjaar in<br />

Amsterdam. In de grote zaal van Hotel Arena kwamen leden van de MAGNI<strong>MS</strong> Study Group en zes externe<br />

experts bijeen om deze onderwerpen te bespreken. De bijeenkomst werd georganiseerd door<br />

dr. Hugo Vrenken en prof. Frederik Barkhof van het <strong>MS</strong> Centrum Amsterdam.<br />

Prof. Jenkinson (Oxford, Engeland)<br />

opende inspirerend met een betoog<br />

over de mogelijkheden van big data<br />

op het gebied van MRI-onderzoek van de<br />

hersenen en de ervaringen daarmee in<br />

eerdere projecten. Dr. Mara Rocca (Milaan,<br />

Italië) behandelde de reeds bestaande<br />

initiatieven om big data op het gebied van<br />

<strong>MS</strong> te verzamelen. Hierbij had hij speciaal<br />

aandacht voor hoe het bijeenbrengen van<br />

MRI-beelden van grote aantallen patiënten<br />

kan helpen om de ontwikkeling van <strong>MS</strong><br />

beter te begrijpen.<br />

data moet worden aangepakt voor<br />

succesvol onderzoek. De gedetailleerde<br />

afbeeldingen die met MRI van het hoofd<br />

gemaakt worden, kunnen ook gebruikt<br />

worden om een reconstructie van het<br />

gezicht te maken. Om de privacy te<br />

waarborgen, wordt daarom het gezicht<br />

uit de MRI-beelden verwijderd voordat<br />

deze worden gedeeld. Drs. Alexandra de<br />

Sitter, promovendus bij het <strong>MS</strong> Centrum<br />

Amsterdam, besprak de uitdagingen die<br />

hierdoor ontstaan voor verdere analyse van<br />

de beelden.<br />

Privacyaspecten MRI<br />

Bij het delen van onderzoeksgegevens<br />

spelen privacyaspecten een belangrijke<br />

rol. Dr. Michel Paardekooper, functionaris<br />

gegevensbescherming bij Amsterdam<br />

UMC, besprak de wettelijke kaders<br />

en zijn visie op hoe het delen van<br />

Challenges<br />

Mede dankzij een bijdrage van Stichting<br />

<strong>MS</strong> Research konden ook deskundigen<br />

uit de Verenigde Staten worden<br />

uitgenodigd om te spreken. Dr. Dzung<br />

Pham (Washington, Verenigde Staten),<br />

besprak hoe door middel van zogenaamde<br />

MAGNI<strong>MS</strong><br />

MAGNI<strong>MS</strong> is een Europees samenwerkingsverband van wetenschappers die<br />

sinds 1990 gezamenlijk onderzoek doen naar <strong>MS</strong> met behulp van MRI. Twee<br />

keer per jaar komen deze onderzoekers bij elkaar om de voortgang van het<br />

onderzoek door te nemen en nieuwe wetenschappelijke ideeën te ontwikkelen.<br />

Meer informatie op: www.magnims.eu<br />

Dr. Hugo Vrenken<br />

challenges (georganiseerde wedstrijden<br />

tussen ontwikkelaars van software) de<br />

ontwikkeling van betere analysesoftware<br />

voor MRI-beelden van mensen met <strong>MS</strong><br />

kan worden gestimuleerd.<br />

Crowd sourcing<br />

Over het meten van de focale <strong>MS</strong>-laesies,<br />

de typische haardvormige afwijkingen bij<br />

<strong>MS</strong>, gaf dr. Deborah Pareto (Barcelona,<br />

Spanje) in haar presentatie een historisch<br />

overzicht. Om goede software te kunnen<br />

14


RONDOM<br />

Onderzoek<br />

MAGNI<strong>MS</strong><br />

ontwikkelen is het cruciaal om goede<br />

aanvullende informatie te hebben bij<br />

een verzameling MRI-beelden. Met die<br />

informatie kan software dan getraind<br />

of geoptimaliseerd worden. Het kan<br />

bijvoorbeeld gaan om informatie over waar<br />

focale <strong>MS</strong>-laesies zich bevinden. Het heel<br />

precies laten intekenen van de laesies door<br />

experts is financieel niet altijd haalbaar,<br />

daarom wordt gezocht naar alternatieve<br />

oplossingen. Een oplossing hiervoor is<br />

crowd sourcing, ook wel citizen science<br />

genoemd.<br />

Een tweede spreker uit de Verenigde<br />

Staten was prof. Charles Guttmann<br />

(Boston, Verenigde Staten). Hij sprak<br />

over hoe citizen science kan helpen<br />

bij het uitvoeren van taken die veel tijd<br />

kosten van experts. Hiermee kan iedereen<br />

bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek<br />

door kleine taken uit te voeren aan een<br />

onderzoeksproject. In andere gebieden<br />

van wetenschap wordt dit ook toegepast,<br />

bijvoorbeeld bij het analyseren van<br />

beelden van sterrenstelsels, eiwitten en<br />

vleermuizen.<br />

Deep learning<br />

In de middag stonden lerende machines<br />

centraal, en dan vooral deep learning<br />

met neurale netwerken. Prof. Snoek<br />

(Amsterdam) hield een inspirerend<br />

verhaal over de mogelijkheden van<br />

beeldanalyse met deep learning, waarna<br />

prof. van Ginneken (Nijmegen) de<br />

specifieke toepassingen op het gebied<br />

van medische beeldanalyse besprak. De<br />

vlucht die deze methoden in de afgelopen<br />

jaren heeft genomen is indrukwekkend,<br />

zoals ook duidelijk werd uit het verhaal<br />

van dr. Wottschel (Amsterdam) over de<br />

toepassingen op het gebied van MRIonderzoek<br />

naar <strong>MS</strong>. Dr. Cardoso (Londen,<br />

Engeland) sloot de bijeenkomst af met<br />

een mooi overzicht van de mogelijkheden<br />

die de combinatie van big data en deep<br />

learning biedt voor het begrijpen van<br />

ziekten. rw<br />

Bestel nu uw kerstkaarten en steun het onderzoek naar <strong>MS</strong>!<br />

Al bijna 40 jaar zet de Stichting <strong>MS</strong> Research zich in voor een betere toekomst voor mensen met <strong>MS</strong>. U kunt<br />

<strong>MS</strong> Research steunen, want met de aankoop van een set kerstkaarten doneert u € 10,- aan het <strong>MS</strong>-onderzoek.<br />

Voor slechts € 12,50 ontvangt u 10 luxe dubbele kerstkaarten met bijpassende witte enveloppen.<br />

Aan de binnenzijde bevatten de kaarten de tekst: “Gezellige Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar”.<br />

Ga naar msresearch.nl/kerstkaarten. Bestel uw kaarten online, voor u en voor ons voordeliger.<br />

15


RONDOM Acties<br />

ArenA MoveS<br />

Terugblik ArenA MoveS 2018<br />

ArenA MoveS, het grote evenement in strijd tegen <strong>MS</strong>, vond ook deze zomer<br />

plaats in de Johan Cruijff ArenA. De van You Tube bekende Nanne trapte af. Na<br />

het officiële startschot door de co-founders van MoveS, volgde een warming-up<br />

van trainer LarZ.<br />

Er waren diverse trapchallenges van<br />

500 tot 5.000 treden en workouts<br />

zoals Spinning, Jumping Fitness en<br />

Bootcamp, allemaal op de beats van DJ<br />

Joshua Walter. De deelnemers zorgden<br />

ervoor dat heel de ArenA gevuld was met<br />

positieve energie.<br />

Ook <strong>MS</strong> Research was aanwezig en<br />

daagden de deelnemers en bezoekers<br />

uit om zo snel mogelijk een megagrote<br />

legpuzzel in elkaar te zetten. Dankzij de<br />

voorlichters van de <strong>MS</strong>VN konden mensen<br />

zonder <strong>MS</strong>, door middel van een <strong>MS</strong> Tool<br />

Kit, ervaren hoe het is om <strong>MS</strong> te hebben.<br />

Het gevoel van samenhorigheid was deze<br />

middag goed voelbaar. Alle vrijwilligers,<br />

bezoekers en deelnemers hebben een<br />

vuist gemaakt tegen <strong>MS</strong>.<br />

MoveS maakte bekend dat er tijdens hun<br />

verschillende evenementen dit jaar maar<br />

liefst ruim 500.000 euro is opgehaald voor<br />

wetenschappelijk onderzoek naar <strong>MS</strong>. Een<br />

grote en diepe buiging voor alle sponsoren,<br />

partners, vrijwilligers, bezoekers en<br />

deelnemers voor hun bijdrage in de strijd<br />

naar een <strong>MS</strong>-vrije wereld! www.moves.ms<br />

Ook werd tijdens ArenA MoveS de winnaar<br />

van de <strong>MS</strong> Out-of-the-Box Grant bekend<br />

gemaakt. rw<br />

16


RONDOM Acties<br />

Uitreiking <strong>MS</strong> Outof-the-Box<br />

Grant<br />

Voor de tweede maal op rij konden<br />

deelnemers van ArenA MoveS<br />

en Klimmen tegen <strong>MS</strong> stemmen welk<br />

onderzoek naar <strong>MS</strong> zij willen steunen.<br />

De strijd ging tussen de academische<br />

<strong>MS</strong> centra uit Amsterdam, Rotterdam<br />

en Groningen met ieder een ingediend<br />

‘out-of-the-box’ onderzoeksproject naar<br />

de oorzaak van <strong>MS</strong>. Het onderzoek “Hoe<br />

ontstaat <strong>MS</strong>?” van <strong>MS</strong> Centrum Noord<br />

Nederland kreeg de ruime meerderheid<br />

van de stemmen. Onderzoekers uit<br />

Groningen kwamen naar de ArenA<br />

om de subsidie van 100.000 euro in<br />

ontvangst te nemen. Met de <strong>MS</strong> Out-ofthe-Box<br />

Grant gaat <strong>MS</strong> Centrum Noord<br />

Nederland op zoek naar de allereerste<br />

veranderingen in <strong>MS</strong>. Zij gebruiken drie<br />

innovatieve en elkaar aanvullende<br />

technieken om de gebeurtenissen die<br />

optreden in het hersenweefsel compleet<br />

in kaart te brengen. Op deze manier<br />

kan men herleiden wat de allereerste<br />

veranderingen, en dus de oorzaken<br />

van <strong>MS</strong> zijn. Deze kennis kan leiden<br />

tot nieuwe aanknopingspunten voor<br />

behandelingen om <strong>MS</strong> te voorkomen<br />

en zo tot een <strong>MS</strong>-vrije wereld te komen.<br />

Lees meer over het winnende onderzoek<br />

op msresearch.nl/toekenningen, project<br />

18-1001 <strong>MS</strong>.<br />

De <strong>MS</strong> Out-of-the-Box Grant is een<br />

samenwerking tussen MoveS en<br />

Stichting <strong>MS</strong> Research en wordt<br />

gefinancierd met de opbrengsten van de<br />

evenementen ArenA MoveS en Klimmen<br />

tegen <strong>MS</strong>. rw<br />

Klimmen tegen <strong>MS</strong><br />

Klimmen tegen <strong>MS</strong> 2018<br />

Ongrijpbaar bijzonder<br />

Klimmen tegen <strong>MS</strong>, de achtste<br />

editie. Het is natuurlijk een begrip,<br />

ontelbare verhalen heb ik gehoord<br />

en gelezen over dit bijzondere evenement<br />

op de mythische Mont Ventoux. Er worden<br />

door de meer dan 450 deelnemers tonnen<br />

opgehaald voor <strong>MS</strong>-onderzoek. Tonnen die<br />

in de, toch helaas, relatief kleine wereld<br />

van <strong>MS</strong>-onderzoek van onschatbare<br />

waarde zijn. Het is ongelofelijk wat de<br />

medewerkers, vrijwilligers en deelnemers<br />

van MoveS elk jaar weer voor elkaar<br />

krijgen. Zij maken projecten mogelijk die<br />

zonder hen gewoonweg niet - of niet zo<br />

snel - hadden kunnen plaatsvinden.<br />

Ik ben Rosa Douw, medewerker Projecten<br />

en Communicatie bij Stichting <strong>MS</strong><br />

Research. Dit jaar ben ik voor het eerst<br />

vrijwilliger bij Klimmen tegen <strong>MS</strong>, om<br />

ook een steentje, al is het maar een heel<br />

kleintje, bij te dragen aan dit evenement<br />

en om de motivatie, kracht en het<br />

doorzettingsvermogen van al deze mensen<br />

op deze mythische berg mee te maken.<br />

De sfeer is ongrijpbaar bijzonder. Zoveel<br />

mensen die in wat voor hoedanigheid dan<br />

ook allemaal dit weekend verzamelen in<br />

Zuid-Frankrijk met dat ene doel voor ogen:<br />

een <strong>MS</strong>-vrije wereld. De zon is nog maar<br />

nauwelijks op als de eerste deelnemers<br />

beginnen aan hun beklimming. De berg<br />

kan vanuit drie kanten beklommen<br />

worden maar de kant vanuit Bedoin is<br />

het populairst, ook in de Tour de France<br />

overigens. Hier staat ’s ochtends dan<br />

ook de grootste groep in de startblokken.<br />

Aangemoedigd door familie, vrienden en<br />

vrijwilligers vertrekken de bikkels te voet<br />

of op de fiets vol frisse moed. Iedereen<br />

heeft een verhaal, deze berg van de<br />

buitencategorie is niet alleen een fysieke<br />

maar ook een mentale strijd, een symbool<br />

voor wat <strong>MS</strong> in levens betekent.<br />

Iedereen zorgt zó goed voor elkaar op deze<br />

dag, de geoefende wielrenners krijgen<br />

alle aanmoediging om hun toptijd neer<br />

te zetten, de minder geoefende fietsers<br />

worden met zorg en respect behandeld<br />

op de rustposten. De saamhorigheid,<br />

eensgezindheid en liefde op deze dag<br />

ontroert en vraagt naar meer. Op naar<br />

editie 9. rw<br />

Rosa Douw<br />

17


RONDOM<br />

Onderzoek<br />

Toekenningen<br />

Meer dan 9 ton voor<br />

nieuw onderzoek<br />

Onderzoekers uit het <strong>MS</strong>-veld kunnen twee keer per jaar subsidieaanvragen indienen bij Stichting <strong>MS</strong><br />

Research. Onze onafhankelijke Wetenschappelijke Raad toetst de kwaliteit, relevantie en haalbaarheid van<br />

alle onderzoeksvoorstellen. Afhankelijk van het type en de omvang van de subsidie, worden de aanvragen<br />

ook voorgelegd aan internationale <strong>MS</strong>-professionals, klinische <strong>MS</strong>-experts en/of mensen met <strong>MS</strong>. Het<br />

commentaar van deze deskundigen weegt mee in het eindoordeel. Op deze wijze zijn dit voorjaar weer zes<br />

veelbelovende onderzoeken geselecteerd. Stichting <strong>MS</strong> Research investeert in totaal ruim 900.000 euro<br />

aan drie meerjarige projecten en drie verkennende projecten van 1 jaar. Hier volgt een korte impressie.<br />

Wilt u meer lezen over deze onderzoeken? Bezoek dan msresearch.nl/toekenningen.<br />

Veilig stoppen van<br />

medicatie<br />

De laatste jaren zijn we relapsing<br />

remitting <strong>MS</strong> steeds vroeger en<br />

agressiever gaan behandelen. Wanneer is<br />

het veilig om de medicatie te stoppen bij<br />

patiënten die al jarenlang stabiel zijn?<br />

Dr. E.M.M. Strijbis en<br />

dr. J. Killestein (<strong>MS</strong> Centrum<br />

Amsterdam)<br />

17-992 <strong>MS</strong><br />

e 264.902,- voor 4 jaar<br />

Stoppen van ziekte-modulerende medicatie bij<br />

stabiele relapsing remitting <strong>MS</strong> (RR<strong>MS</strong>)<br />

Dit project is mogelijk gemaakt door een<br />

geoormerkte gift voor klinisch onderzoek.<br />

Doel van onderzoek:<br />

Een gecombineerde<br />

aanpak<br />

Wij willen de veranderingen die<br />

optreden in het centrale<br />

zenuwstelsel voorafgaand aan de vorming<br />

van <strong>MS</strong>-ontstekingen precies in kaart<br />

brengen. Omdat het zenuwstelsel veel<br />

verschillende soorten cellen bevat, bepalen<br />

wij deze veranderingen in individuele<br />

cellen.<br />

Prof.dr. B.J.L Eggen (UMCG,<br />

Groningen) 18-1002 <strong>MS</strong><br />

e <strong>60</strong>.000,- voor 1 jaar<br />

Een gecombineerde aanpak op<br />

zowel cel- als weefselniveau om<br />

het ontstaan van <strong>MS</strong>-laesies te ontrafelen<br />

Kinderjaren beïnvloeden<br />

kans op <strong>MS</strong><br />

Factoren zoals vitamine D-tekort,<br />

rokende ouders en overgewicht in<br />

de jeugd vergroten de kans om later <strong>MS</strong> te<br />

krijgen. Maar hoe en op welke leeftijd deze<br />

omgevingsfactoren hun invloed uitoefenen<br />

is nog niet bekend. Wij gaan de effecten<br />

van deze en andere factoren op de<br />

hersenontwikkeling bij kinderen<br />

bestuderen.<br />

Dr. R.F. Neuteboom<br />

(ErasmusMC, Rotterdam)<br />

17-985 <strong>MS</strong><br />

e 264.963,- voor 4 jaar<br />

<strong>MS</strong> ORIGINS project: De<br />

invloed van omgevings- en genetische <strong>MS</strong>risicofactoren<br />

op hersenontwikkeling bij<br />

gezonde kinderen in de Generation R studie<br />

OORZAKEN BEHANDELING KWALITEIT VAN LEVEN diagnose en verloop<br />

18


RONDOM<br />

Onderzoek<br />

Toekenningen<br />

Betrouwbaar en<br />

patiëntvriendelijk<br />

monitoren<br />

Om te kunnen begrijpen hoe de<br />

ziekte <strong>MS</strong> verloopt hebben we<br />

meetmethodes nodig die gemakkelijk,<br />

weinig belastend en betrouwbaar zijn. Wij<br />

gaan onderzoeken of het meten van<br />

oogbewegingen een geschikte manier is<br />

om veranderingen in hersennetwerken te<br />

monitoren.<br />

Dr. L.J. Balk en dr. R. van Rijn<br />

(<strong>MS</strong> Centrum Amsterdam)<br />

18-1006 <strong>MS</strong><br />

e 59.767,- voor 1 jaar<br />

Oogbewegingen en hersennetwerk<br />

veranderingen in multiple sclerose<br />

Op weg naar een medicijn dat schade bij <strong>MS</strong><br />

herstelt<br />

Wij onderzoeken een nieuw medicijn dat het herstel van de schade aan<br />

myeline bij <strong>MS</strong> kan stimuleren. Als eerste testen wij in het laboratorium de<br />

werking van dit medicijn op cellen van mensen met <strong>MS</strong>. Vervolgens bestuderen wij<br />

een manier om het medicijn te verpakken zodat het de bloed-hersenbarrière kan<br />

passeren.<br />

Drs. M. Schepers (Uhasselt, Diepenbeek,<br />

België), drs. P.E.M. van Schaik en drs. J.M.<br />

Jongsma (UMCG, Groningen) 18-1016 <strong>MS</strong><br />

e 17.000,- voor 1 jaar<br />

De ontwikkeling van een medicijn dat de bloedhersenbarrière<br />

kan passeren en in staat is myelineherstel te bevorderen<br />

Wat doet de T-cel?<br />

T-cellen spelen een centrale rol bij<br />

het veroorzaken van de schade bij<br />

<strong>MS</strong>. Om de oorzaak van <strong>MS</strong> te<br />

achterhalen, is het belangrijk te weten wat<br />

deze afweercellen herkennen in het<br />

centrale zenuwstelsel van mensen met <strong>MS</strong><br />

en welke functies zij hier precies<br />

uitvoeren.<br />

Prof.dr. R.Q. Hintzen en<br />

prof.dr. G.M.G.M. Verjans<br />

(ErasmusMC, Rotterdam)<br />

17-995 <strong>MS</strong><br />

e 265.000,- voor 3 jaar<br />

Wat doet de T-cel in de hersenen van iemand<br />

met <strong>MS</strong>?<br />

Geef uw mening over ons<br />

magazine <strong>Rondom</strong> <strong>MS</strong><br />

Wij proberen met de <strong>Rondom</strong> <strong>MS</strong> een zo breed mogelijk publiek<br />

goed te informeren over de ziekte <strong>MS</strong>, onderzoek naar <strong>MS</strong> en<br />

persoonlijke verhalen van of over mensen met <strong>MS</strong>.<br />

Graag vragen wij uw medewerking aan deze enquête om de uitgave van<br />

het magazine te verbeteren en beter aan te laten sluiten op de wensen<br />

van de lezer. De enquête bestaat uit 10 vragen en duurt ongeveer 5<br />

minuten.<br />

U vindt de enquête via de link: msresearch.nl/enquete<br />

Ontvangt u de enquête liever op papier? Stuur dan een email naar<br />

administratie@msresearch.nl.<br />

Hartelijk dank voor uw medewerking!<br />

msresearch.nl/enquete<br />

19


RONDOM Vragen<br />

AVG<br />

Wat betekent de AVG voor u?<br />

Er is al veel over gecommuniceerd en u heeft het vast gemerkt in uw<br />

Postvak-In; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe<br />

wet werd eind mei 2018 een feit. Deze wet stelt nieuwe eisen aan de manier<br />

waarop met persoonsgegevens moet worden omgegaan.<br />

Waarom AVG?<br />

De nieuwe wet is tot stand gekomen om<br />

twee belangrijke redenen; het veiliger<br />

maken van het internet en om te zorgen<br />

dat privégegevens door bedrijven en<br />

organisaties beter worden beveiligd. Zo<br />

mogen wij niet, zonder toestemming,<br />

allerlei cookies op onze website plaatsen<br />

om vervolgens de bezoekers naderhand<br />

te kunnen traceren. En ook zijn wij als<br />

organisatie ervoor verantwoordelijk dat<br />

privégegevens van onze donateurs en<br />

relaties niet in verkeerde handen komen,<br />

ofwel op straat komen te liggen.<br />

De AVG schrijft ons zes belangrijke punten<br />

voor waaraan wij moeten voldoen:<br />

• Transparant zijn over het gebruik en de<br />

opslag van persoonsgegevens.<br />

• Alleen persoonsgegevens verwerken<br />

voor specifieke doeleinden.<br />

• Alleen persoonsgegevens verzamelen en<br />

opslaan die we ook daadwerkelijk gaan<br />

gebruiken.<br />

• Het mogelijk maken om op verzoek<br />

persoonsgegevens aan te passen of te<br />

verwijderen.<br />

• Persoonsgegevens alleen bewaren<br />

zolang het echt nodig is.<br />

• Alle opgeslagen persoonsgegevens<br />

moeten zorgvuldig beveiligd worden.<br />

als organisatie respectvol met de gegevens<br />

van je donateurs en relaties omgaat.<br />

Bewaar daarnaast niet meer gegevens<br />

dan nodig, zorg voor een goede beveiliging<br />

en verstuur alleen informatie als iemand<br />

daar om heeft gevraagd. (Tenzij anders<br />

overeengekomen).<br />

Conform dit alles heeft Stichting <strong>MS</strong><br />

Research in het kader van de AVG de<br />

volgende stappen ondernomen:<br />

• Er staat een aangepaste privacy<br />

verklaring op onze website.<br />

• Formulieren op de website zijn AVG<br />

proofed (we vragen niet meer informatie<br />

dan nodig is dan voor het specifieke<br />

doel noodzakelijk is).<br />

• Met alle relaties en leveranciers<br />

(wanneer van toepassing) is een<br />

verwerkersovereenkomst afgesloten.<br />

• Onze database is conform de AVGrichtlijnen<br />

beveiligd en zodanig<br />

ingericht.<br />

Mocht u naar aanleiding van dit artikel<br />

vragen hebben, dan kunt u contact<br />

opnemen met onze Stichting via<br />

secretariaat@msresearch.nl. rw<br />

Samengevat is de nieuwe wet niets anders<br />

dan het vastleggen van de wijze waarop je<br />

20


RONDOM<br />

Onderzoek<br />

Afweer in balans<br />

15 miljoen euro vrijgemaakt voor ziekte-overstijgend<br />

onderzoek naar werking afweersysteem<br />

Onderzoek naar veroorzaker vele<br />

ziektes in stroomversnelling<br />

De Samenwerkende Gezondheidsfondsen<br />

(SGF), waarin 20 gezondheidsfondsen<br />

de krachten hebben<br />

gebundeld, trekken samen met Topsector<br />

Life Sciences & Health (Health~Holland)<br />

en het bedrijfsleven 15 miljoen euro uit<br />

voor veelbelovende immunologische<br />

onderzoeken. De onderzoeken<br />

moeten de werking van het menselijke<br />

afweersysteem verder ontrafelen. Het<br />

doel is om uiteenlopende ziektes waarbij<br />

het afweersysteem ontregeld is, zoals bij<br />

kanker, reuma en <strong>MS</strong>, beter te begrijpen<br />

en te bestrijden. Niet eerder werd er in<br />

Nederland zo breed ziekte-overstijgend<br />

samengewerkt in onderzoeken naar<br />

het afweersysteem. Kirstin Heutinck,<br />

coördinator onderzoek Stichting <strong>MS</strong><br />

Research: “Een ontregelde afweer brengt<br />

je lichaam uit balans, dat merken mensen<br />

met <strong>MS</strong> iedere dag. Het is bijzonder<br />

dat wetenschappers en bedrijven nu<br />

samen op zoek gaan naar antwoorden<br />

voor alle patiënten met een chronische<br />

immuunziekte.”<br />

Het afweersysteem beschermt ons tegen<br />

een groot aantal infecties en ziektes.<br />

Ondanks enorme vooruitgang in de<br />

behandeling van deze aandoeningen is<br />

er lang niet voor alle patiënten zicht op<br />

genezing, laat staan op het voorkomen<br />

ervan. Patiënten lijden nu vaak niet<br />

alleen aan de ziekte zelf maar ook aan<br />

de bijwerkingen van de vaak zware<br />

medicatie. De toegekende onderzoeken<br />

moeten het mogelijk maken om eerder in<br />

het proces van het ontstaan van ziektes<br />

het afweersysteem bij te sturen en terug<br />

in balans te brengen. Ontsporing van<br />

cellen speelt bij veel ziektes een cruciale<br />

rol in het ontstaan van de aandoening.<br />

Als die ontsporing kan worden tegengaan<br />

of hersteld, dan komt genezing echt in<br />

zicht.<br />

Belangrijk criterium bij de toekenning<br />

van het onderzoeksgeld was een<br />

duurzame samenwerking tussen<br />

onderzoeksinstellingen, bedrijven en<br />

gezondheidsfondsen. “We hebben nu<br />

de top van de Nederlandse immunologie<br />

verzameld die aan deze belangrijke<br />

opdracht gaan werken. Samen kunnen we<br />

sneller tot een beter resultaat komen en<br />

patiënten met deze nare aandoeningen<br />

een hoopvollere toekomst bieden”,<br />

aldus Emiel Rolink, directeur van de<br />

Samenwerkende Gezondheidsfondsen<br />

(SGF).<br />

Stichting <strong>MS</strong> Research is één van de<br />

betrokken gezondheidsfondsen. Deze<br />

onderzoeken kunnen waardevolle inzichten<br />

geven in het ontstaan en verloop van <strong>MS</strong>.<br />

Het afweersysteem is heel complex, om<br />

deze complexiteit echt te kunnen begrijpen<br />

is het belangrijk om er vanuit verschillende<br />

perspectieven naar te kijken. rw<br />

21


RONDOM<br />

Onderzoek<br />

Oeuvreprijs voor Frederik Barkhof<br />

Innovatief onderzoek<br />

naar gebruik MRI wordt<br />

beloond met oeuvreprijs<br />

Frederik Barkhof (1962) wint<br />

als eerste Nederlander de<br />

prestigieuze John Dystel Award<br />

van de Amerikaanse <strong>MS</strong> Society. Hij<br />

ontving de award in april dit jaar tijdens<br />

het internationale wetenschappelijke<br />

neurologie congres AAN in Los<br />

Angeles. De John Dystal Award is een<br />

eerbetoon voor wetenschappers die een<br />

buitengewone bijdrage leveren aan de<br />

kennis, behandeling en/of preventie<br />

van <strong>MS</strong>. Frederik Barkhof kreeg deze<br />

oeuvreprijs voor zijn innovatieve onderzoek<br />

naar het gebruik van MRI bij de diagnose,<br />

de monitoring en het bestuderen van<br />

de ziekte <strong>MS</strong>. Barkhof is hoogleraar<br />

neuroradiologie. Mede dankzij zijn werk,<br />

staat het <strong>MS</strong> Centrum Amsterdam in de<br />

top drie van de wereld.<br />

Internationaal geniet Frederik Barkhof<br />

grote bekendheid met de Barkhof-criteria<br />

voor het beoordelen van MRI-scans<br />

bij mensen met <strong>MS</strong>. “We hadden eind<br />

jaren tachtig in het VUmc als één van<br />

de eerste ziekenhuizen in Nederland<br />

een MRI-scanner. Het was bekend dat<br />

<strong>MS</strong> witte vlekjes geeft op de MRI-scan<br />

van de hersenen van mensen met <strong>MS</strong>.<br />

Echter, heel veel andere hersenziektes,<br />

maar ook veroudering en verhoogde<br />

bloeddruk geven witte vlekjes. Dus hoe<br />

kan je dat onderscheiden?” Barkhof<br />

heeft onderzocht welke patronen van<br />

witte vlekjes voorkomen bij mensen<br />

met <strong>MS</strong>. Dit onderzoek heeft geleid tot<br />

internationale criteria voor de beoordeling<br />

van MRI-scans bij <strong>MS</strong>, deze staan nu<br />

bekend onder de naam ‘Barkhof-criteria’.<br />

Vroeger was de diagnose <strong>MS</strong> voornamelijk<br />

afhankelijk van klachten die gemeld<br />

werden bij de neuroloog en onderzoek<br />

van hersenvocht. In 2001 is, dankzij het<br />

V.l.n.r. dr. Nancy Sicotte (National <strong>MS</strong> Society), prof.dr. Frederik Barkhof en Tim Coetzee (National <strong>MS</strong><br />

Society).<br />

“Naar mijn mening heeft binnen het<br />

gehele <strong>MS</strong>-onderzoek de voortgang<br />

van MRI de meeste impact op de<br />

ziekte. Professor Barkhof stond vanaf<br />

het begin aan de voorhoede van deze<br />

ontwikkeling.”<br />

Henry F. McFarland, emeritus<br />

wetenschapper, ontving de Dystal<br />

award in 1998<br />

22


RONDOM<br />

Onderzoek<br />

Oeuvreprijs voor Frederik Barkhof<br />

werk van Barkhof de uitslag van het MRIonderzoek<br />

toegevoegd aan het stellen van<br />

de diagnose <strong>MS</strong>.<br />

Nieuwe inzichten<br />

Naast het versnellen van de diagnose<br />

van <strong>MS</strong> heeft Barkhof bijgedragen aan<br />

het beter voorspellen van het verloop<br />

van de ziekte en aan het sneller meten<br />

van het effect van medicijnen op de<br />

ziekteactiviteit. Barkhof: “MRI-onderzoek<br />

heeft een geweldige ontwikkeling<br />

doorgemaakt. Als je beelden van nu<br />

vergelijkt met die van 30 jaar geleden,<br />

zijn ze zoveel scherper geworden. We<br />

kunnen zoveel meer zien. We zien niet<br />

alleen vlekken in de witte stof van de<br />

hersenen (waar de zenuwuitlopers zitten),<br />

maar ook afwijkingen in de grijze stof<br />

(waar de zenuwcellen zelf zitten). Dit<br />

heeft ons idee over <strong>MS</strong> totaal veranderd.<br />

<strong>MS</strong> wordt niet langer gezien als een pure<br />

ontstekingsziekte van de witte stof, maar<br />

steeds meer als een degeneratieve ziekte<br />

van de hersenen.”<br />

Afbraak van hersenweefsel<br />

“De aandacht voor de problemen in de<br />

grijze stof is enorm belangrijk. Mensen<br />

hebben een ‘overschot’ aan zenuwcellen<br />

en verbindingen. Tien procent daarvan<br />

wordt niet gebruikt. Als er door schade<br />

veroorzaakt door ontstekingen een deel<br />

verdwijnt hoeft dat niet meteen klachten te<br />

geven. Maar soms is er een kritische grens<br />

bereikt, dan zijn er te veel zenuwen en<br />

verbindingen tussen zenuwen beschadigd<br />

en krijg je klachten. Het proces van<br />

afbraak van zenuwcellen (atrofie) gaat<br />

vanaf het begin gewoon door. We meten<br />

Zichtbare witte vlekken op een MRI-hersenscan.<br />

die afbraak alleen nog niet subtiel genoeg.<br />

Dat moet beter kunnen, maar daar is<br />

onderzoek voor nodig. Ook voor het<br />

bepalen van cognitieve problemen moet je<br />

heel subtiel meten om afwijkingen vast te<br />

stellen.” rw<br />

1 <strong>MS</strong>-loket, de weg van vraag naar antwoord is geopend!<br />

“Ik heb contact opgenomen met het<br />

<strong>MS</strong>-loket met de vraag of er een<br />

verklaring en oplossing kon worden<br />

gegeven voor de pijn die ik ervaar. Het<br />

eerste contact verliep meteen erg prettig.<br />

De mensen van het loket weten waar ze<br />

het over hebben en na een gesprek over<br />

mijn zorgvraag hebben zij<br />

mij in contact gebracht<br />

met een verpleegkundige<br />

gespecialiseerd in <strong>MS</strong>. Zij<br />

heeft naar mij geluisterd<br />

en geadviseerd om<br />

een multidisciplinaire<br />

screening te doen bij het<br />

<strong>MS</strong>-Expertisecentrum<br />

van Nieuw Unicum. Bij een screening<br />

buigt een aantal behandelaars zich over<br />

een specifieke hulpvraag en brengen<br />

gezamenlijk een advies uit. Door deze<br />

multidisciplinaire benadering worden<br />

verbanden tussen klachten inzichtelijk.<br />

Deze screening heb ik inmiddels<br />

ondergaan en ik wacht nu<br />

op het verslag. Ik ben blij,<br />

dat ik via het <strong>MS</strong>-loket op de<br />

hoogte ben gebracht over de<br />

aanvullende mogelijkheden<br />

die er voor mij zijn voor<br />

nader onderzoek. Ik woon<br />

in Leeuwarden en door de<br />

pijn in mijn been kan ik niet<br />

goed autorijden wat mij beperkt in mijn<br />

mobiliteit. Het voordeel van het <strong>MS</strong>-loket<br />

is, dat er veel kennis en ervaring is die je<br />

kunt raadplegen en daarvoor niet op pad<br />

hoeft. Persoonlijk en snel toegang tot de<br />

aanwezige kennis is juist bij een ziekte als<br />

<strong>MS</strong> erg prettig”.<br />

Bart G.J. Käller<br />

Geopend op werkdagen tussen 10.30 uur en<br />

12.30 uur.<br />

23


RONDOM Mensen<br />

Nienke Lammersen-van Deursen<br />

Als gevolg van <strong>MS</strong> kan er een disbalans<br />

tussen spieren ontstaan, veroorzaakt door<br />

spierzwakte of een verhoogde spierspanning.<br />

Door het gebruik van elastische tape is het<br />

mogelijk dit te verminderen. Door de zwakte<br />

van de strekspieren van Nienke, krijgen de<br />

buigspieren de overhand, waardoor een vuist<br />

ontstaat. Door de tape zo aan te brengen<br />

dat de strekspieren gestimuleerd worden en<br />

de buigspieren zich meer ontspannen, kan<br />

Nienke haar hand weer (beter) gebruiken.<br />

24<br />

Nienke Lammersen-van Deursen<br />

(heeft <strong>MS</strong>)


RONDOM Mensen<br />

Nienke Lammersen-van Deursen<br />

“Je bent zo goed als je<br />

laatste toonladder’’<br />

Een portret van Nienke Lammersen-van Deursen<br />

Nienke Lammersen-van Deursen (1969) wordt als derde van een gezin van vier geboren. Ze groeit op in Amstelveen.<br />

Haar vader is hoogleraar/historicus aan de VU. In haar jeugd maakt ze met haar broers vele tochten door het<br />

Amsterdamse Bos, op zoek naar planten.<br />

Ze doet gymnasium aan het Hermann<br />

Wesselink College, de ‘softe’ variant<br />

met maar liefst zes talen, muziek<br />

en geschiedenis. Ze vindt het studeren<br />

heerlijk. Ze leest veel, elke taal heeft weer<br />

nieuwe schatten. Als in het gezin een<br />

clavecimbel komt is ze gelijk verkocht.<br />

Haar doortastende moeder schrijft haar in<br />

voor een open dag op het conservatorium.<br />

Nienke is dan 15. Ze ontmoet er haar<br />

toekomstige man, de liefde van haar<br />

leven. Hoewel Nienke de vooropleiding<br />

doet van het conservatorium, vindt men<br />

haar spel toch niet goed genoeg voor een<br />

hoofdstudie. Nienke besluit Duits op de<br />

universiteit te studeren.<br />

Tijdens haar studie trouwt ze. Ze studeert<br />

cum laude af en begint in 1995 aan een<br />

proefschrift. Als ze denkt bijna klaar te<br />

zijn, komt er welkome gezinsuitbreiding:<br />

een zoon (nu 19) en een dochter<br />

(geboren in 2001). Haar dochter blijkt<br />

een stofwisselingsziekte te hebben. Het<br />

gezin weet dat zij niet oud zal worden en<br />

Nienke regelt dat ze ontheven wordt van<br />

de leerplicht. Haar dochter krijgt therapie,<br />

is één dag per week bij haar broer op<br />

school en thuis met genoeg pret, genoeg<br />

rust en genoeg uitdaging. De zorg voor<br />

haar dochter is intensief. Als ze in 2006<br />

naar Apeldoorn verhuizen komen haar<br />

schoonouders elk één dag per week<br />

helpen en koken. Hoewel haar dochter niet<br />

kan praten is zij een open boek voor het<br />

gezin.<br />

Achteraf realiseert Nienke zich dat ze<br />

geen fysieke belemmeringen heeft ervaren<br />

in de jaren dat de kinderen haar nodig<br />

hadden. Een cadeautje. Want de <strong>MS</strong><br />

komt al rond de eeuwwisseling in haar<br />

leven. Van de ene op de andere dag ziet<br />

ze dubbel. Dit verschijnsel doet zich al<br />

vroeg voor. Het ziekenhuis oppert gelijk<br />

dat het <strong>MS</strong> zou kunnen zijn, maar door<br />

de arts van haar dochter weet ze ook dat<br />

zij weleens de volwassen versie van de<br />

stofwisselingsziekte van haar dochter zou<br />

kunnen hebben. Ze gebruikt dan ook lange<br />

tijd geen op <strong>MS</strong> gerichte medicatie.<br />

Gaandeweg de jaren begint de zorg voor<br />

Nienke een wissel op haar man te trekken.<br />

Als violist en viooldocent werkt hij veel aan<br />

huis en repeteert veel. Dan is zorg en werk<br />

moeilijk te combineren, ’je bent immers<br />

zo goed als je laatste toonladder’. Hij<br />

zoekt op internet naar mogelijkheden voor<br />

respijtzorg (tijdelijke vervangende zorg) en<br />

ontdekt Nieuw Unicum. Nienke gaat er in<br />

2015 voor het eerst logeren. ‘Het was een<br />

verademing’ zegt ze. ‘Hier was eindelijk<br />

leven in mijn tempo. Rennen hoeft even<br />

niet. Dat was de hoofdmoot. En wat ze hier<br />

doen, doen ze zo goed. Ik heb hier weer<br />

gevoel in mijn voeten gekregen dankzij<br />

fietstherapie. En mijn armen zijn getapet<br />

(zie foto) ‘zodat ik mijn vingers weer kan<br />

strekken en bewegen’.<br />

Nienke logeert steeds vaker in Nieuw<br />

Unicum. Ze hoopt dat ze, als haar zoon<br />

zijn studie op de middelbare school<br />

afgerond heeft, permanent naar Nieuw<br />

Unicum kan verhuizen. Helaas blijft hij<br />

zitten en Nienke zit in tweestrijd. Als haar<br />

man tegen haar zegt: ’Ik kraak’, weet zij<br />

dat dit hét moment is om in Nieuw Unicum<br />

te gaan wonen. Een Tukker klaagt immers<br />

nooit. Ze verhuist naar Nieuw Unicum,<br />

opdat zij allebei verder kunnen.<br />

Nienke is niet bang voor de toekomst.<br />

Ze leeft bij de dag. ‘Tel je zegeningen,<br />

zie wat je kunt. En: er leiden vele wegen<br />

naar Rome. Dat heb ik van mijn dochter<br />

geleerd. Niet bij de pakken neerzitten, een<br />

lach doet wonderen. Praten kon Annelies<br />

niet, maar communiceren kan op duizend<br />

manieren’. rw<br />

25


RONDOM Acties<br />

Fondsenwerving<br />

In actie voor <strong>MS</strong><br />

event was de schaatsvereniging Zwolle.<br />

Voor het tweede jaar organiseerden zij<br />

in de zomermaanden 5 avonden waarop<br />

iedereen die van skaten houdt deel kon<br />

nemen aan deze happening. Ruim 1.500<br />

euro werd bijeengebracht voor Stichting<br />

<strong>MS</strong> Research.<br />

Skate by Night<br />

Samen met onze ambassadeur Ronald event stond deze avond in het kader van<br />

Mulder deden 80 enthousiaste skaters <strong>MS</strong>. Een tocht van 15 km. dwars door<br />

mee aan Night Skate in Zwolle. Het Zwolle. Initiatiefnemer van dit mooie<br />

Nijmeegse Vierdaagse<br />

Ook dit jaar zijn we weer supertrots op alle Vierdaagse wandelaars die geld voor <strong>MS</strong><br />

Research bij elkaar liepen. Naast de vaste kern stonden er ook nu weer nieuwe namen op<br />

de lijst. Bijna 10.000 euro wandelden ze samen bijeen. De temperaturen waren dit jaar<br />

extreem te noemen. Wat een fantastische prestatie!<br />

Motortoertocht door<br />

Nederland<br />

Vanwege het succes van vorig jaar<br />

werd er ook dit jaar door de vrienden<br />

van Anja Berends weer een mooie<br />

motortoertocht opgezet. Met deze<br />

tocht wordt mensen met <strong>MS</strong> een<br />

mooie dag bezorgd. Zij mogen mee<br />

achterop, of in het zijspan, en er wordt<br />

geld opgehaald voor <strong>MS</strong>-onderzoek.<br />

Een waanzinnig initiatief waar elk jaar<br />

meer deelnemers en vrijwilligers aan<br />

meedoen, op naar volgend jaar!<br />

Collega Karin (m) verwelkomt <strong>MS</strong> Research wandelaars Sofie (l) en Fred (r) op de Via Gladiola.<br />

26


RONDOM Acties<br />

Fondsenwerving<br />

Schilderijen te koop<br />

Jansje van de Laar heeft <strong>MS</strong>. In de loop<br />

der jaren heeft zij veel geschilderd, lange<br />

tijd heeft zij hier niets mee gedaan en<br />

lagen de schilderijen opgeslagen. Zo<br />

kwam zij op het idee om haar werken te<br />

verkopen en de opbrengst te doneren aan<br />

de <strong>MS</strong> Vereniging Nederland en Stichting<br />

<strong>MS</strong> Research. Tot nu toe heeft ze met<br />

de verkoop inmiddels al 320 euro voor<br />

de Stichting opgehaald! Haar actie loopt<br />

nog steeds, bekijk de schilderijen op haar<br />

website: schilderijenjansje.jimdo.com. De<br />

schilderijen op de foto zijn niet te koop<br />

maar op haar website heeft ze nog veel<br />

mooie werken staan, een kijkje waard!<br />

CykelNerven 2018<br />

De vijf zwaarste bergetappes van de Tour<br />

de France beklimmen, het is niet voor de<br />

ongeoefende fietser maar wel een onvergetelijke<br />

ervaring. Dit van origine Deense<br />

evenement is sinds dit jaar een internationale<br />

uitdaging. Met deze bijzondere<br />

prestatie haalden deze fietsbikkels geld<br />

op voor internationaal <strong>MS</strong>-onderzoek. De<br />

editie van volgend jaar staat alweer open<br />

voor inschrijvingen.<br />

Kijk op: msif.org/cykelnerven<br />

Deurstoppers<br />

voor <strong>MS</strong><br />

De vriendin van de vader van Saartje<br />

heeft <strong>MS</strong>. Om meer onderzoek te<br />

kunnen doen, verkocht zij zelfgemaakte<br />

deurstoppers in de vorm van konijntjes.<br />

Hiermee heeft Saartje al 200 euro<br />

opgehaald en gestort aan Stichting <strong>MS</strong><br />

Research. Een geweldig idee en ze zien<br />

er echt fantastisch uit!<br />

Koningsdag verkoop<br />

voor <strong>MS</strong>-onderzoek<br />

Op Koningsdag 2018 heeft Ellen<br />

van der Ham met haar kraampje<br />

op de vrijmarkt gestaan en<br />

organiseerde een loterij. Bij haar mooi<br />

versierde kraam met verschillende<br />

promotiematerialen is duidelijk te zien<br />

dat de verkoop naar het Goede Doel<br />

gaat. De helft van de opbrengst, maar<br />

liefst 1.000 euro, ging naar Stichting<br />

<strong>MS</strong> Research.<br />

27


Saartje zet zich in<br />

om <strong>MS</strong> te stoppen<br />

met de verkoop van<br />

haar deurstoppers.<br />

Helpt u ook mee?<br />

Start een actie.<br />

Ga naar inactievoorms.nl of neem contact met<br />

ons op per mail: inactievoorms@msresearch.nl.<br />

Wij denken graag met u mee.<br />

Geef dit magazine door aan<br />

een ander zodat nog meer<br />

mensen lezen over de activiteiten<br />

van Stichting <strong>MS</strong> Research

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!