05.04.2022 Views

Rondom MS 66

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

n<br />

r<br />

6<br />

6<br />

j<br />

a<br />

a<br />

r<br />

2<br />

0<br />

2<br />

2<br />

“Dankzij donateurs<br />

ben ik dichterbij<br />

een effectieve<br />

behandeling voor<br />

progressieve <strong>MS</strong>”


4<br />

Maarten Witte, <strong>MS</strong> Centrum Amsterdam<br />

Verlies van zenuwcellen bij progressieve <strong>MS</strong><br />

12<br />

Begrijpen hoe <strong>MS</strong> verloopt, <strong>MS</strong> centrum Eras<strong>MS</strong><br />

Hoe klachten van mensen met <strong>MS</strong> veranderen<br />

26<br />

Inge Huitinga, Hersenbank voor <strong>MS</strong><br />

Meten van zenuwschade en ontstekingsactiviteit bij <strong>MS</strong><br />

29<br />

Promotie-onderzoek Anneke Miedema,<br />

<strong>MS</strong> Centrum Noord Nederland<br />

De kracht van samenwerken<br />

EN VERDER<br />

8 Willeke Heijbroek-de Clercq blikt terug 15 Hersenlab voor kinderen met <strong>MS</strong><br />

17 Zoé van Kempen - <strong>MS</strong> en covid 20 Een bekend en een nieuw gezicht<br />

23 Saskia Risseeuw - Leven met <strong>MS</strong> 32 Wia Baron - Remyelinisatie-onderzoek<br />

COLOFON<br />

<strong>Rondom</strong> <strong>MS</strong> is<br />

een periodiek van<br />

Stichting <strong>MS</strong> Research<br />

Redactie<br />

Kirstin Heutinck<br />

Dorinda Roos (eindredactie)<br />

Karin Smits<br />

Coördinatoren academische<br />

<strong>MS</strong> Centra<br />

Fotografie<br />

Frank Ruiter<br />

Aernout Steegstra<br />

Stichting <strong>MS</strong> Research<br />

Vormgeving<br />

PPBB, Wapenveld<br />

Productie: Regalis, Zeist<br />

Oplage: 30.000<br />

Contact<br />

Stichting <strong>MS</strong> Research<br />

Postbus 200<br />

2250 AE Voorschoten<br />

telefoon 071 5 600 500<br />

www.msresearch.nl<br />

info@msresearch.nl<br />

NL 17 INGB 0000006989<br />

NL 24 ABNA 0707070376<br />

ISSN 1574-9215<br />

Cover<br />

Maarten Witte –<br />

<strong>MS</strong> Centrum Amsterdam<br />

2


Voorwoord<br />

Vertrouwen<br />

Alhoewel ik hoop dat mijn voorwoord altijd ‘iets<br />

persoonlijks ademt’, is deze versie éénmalig<br />

“bovengemiddeld persoonlijk”. Om meerdere<br />

redenen…<br />

Willeke Heijbroek-de Clercq heeft het<br />

voorzittersstokje overgedragen. Haar visie, brede<br />

ervaring, kennis en kunde, inzet en betrokkenheid<br />

zijn van grote waarde geweest voor de doelen van<br />

onze Stichting. Doelen die wij dankzij dierbare<br />

giften mogen realiseren. Uiteraard hebben<br />

wij als voorzitter en directeur heel nauw met<br />

elkaar samengewerkt. Omdat wij verschillend<br />

en complementair zijn, had deze samenwerking<br />

veel meerwaarde. Verschillend op inhoud en<br />

achtergrond, verschillend als mens.<br />

Nóg belangrijker voor mij persoonlijk, was echter<br />

de basis die daaronder lag en absoluut niet<br />

verschilde: de basis van volledig vertrouwen en<br />

identieke normen en waarden. Als die basis er is,<br />

wordt alles mogelijk. En zo was het. Overbodig te<br />

zeggen dat ik terugkijk op een prachtige periode,<br />

waar ik Willeke heel dankbaar voor ben.<br />

“Er zit geen lucht tussen jullie”. Zo typeerde onze<br />

nieuwe voorzitter, Brenda Mark- van Haarst, onze<br />

samenwerking. Wij zijn blij met haar komst en<br />

heten haar van harte welkom bij onze Stichting.<br />

Vanaf nu zullen haar waardevolle achtergrond<br />

en inzichten samen met een ‘verfrissende wind’<br />

die altijd met een wisseling voorbij komt, onze<br />

Stichting ongetwijfeld wéér verder brengen.<br />

Door persoonlijke omstandigheden ben ik helaas<br />

voor een langere periode heel beperkt inzetbaar.<br />

Omdat ik het werk met veel passie doe, is dat<br />

moeilijk. Des te fijner is het om te weten dat naast<br />

het bestuur, ons bureau samen met collega Kirstin<br />

er daar waar mogelijk extra stappen bij zetten.<br />

En ook dat alles geeft vertrouwen. Of zoals het<br />

spreekwoord zegt ‘met een goed geloof en een<br />

kurken ziel drijft men de zee over’. Vrij vertaald:<br />

met vertrouwen en optimisme kan men alles aan.<br />

Vertrouwen wens ik iedereen toe… niet in de laatste<br />

plaats de onderzoekers; om te blijven, blijven,<br />

blijven zoeken naar de puzzel van oorzaak van en<br />

oplossing voor <strong>MS</strong>!<br />

Dorinda Roos<br />

Directeur<br />

directie@msresearch.nl<br />

3


Maarten<br />

Witte<br />

“In het lab kun je een ziekte wel 1000 keer<br />

genezen, maar de vraag blijft altijd: werkt het<br />

ook in de praktijk, bij de mens?”<br />

Waarom gaat de ene <strong>MS</strong>-patiënt veel sneller<br />

achteruit dan de andere? Waarom ontstaat er<br />

zoveel schade aan zenuwcellen bij mensen met<br />

progressieve <strong>MS</strong>? Het zijn vragen die Maarten<br />

Witte al jaren bezighouden. “Als we dit kunnen<br />

ontrafelen is een effectieve behandeling voor<br />

progressieve <strong>MS</strong> binnen handbereik.” Het<br />

<strong>MS</strong>-fellowship - een persoonlijke subsidie,<br />

waarmee hij de komende vier jaar zijn eigen<br />

onderzoeksgroep rondom progressieve <strong>MS</strong> kan<br />

starten - dat hij onlangs dankzij een bijzondere<br />

donatie via onze Stichting ontving, brengt dat een<br />

stap dichterbij.<br />

“<strong>MS</strong><br />

is niet alleen een heel nare<br />

ziekte voor de mensen die<br />

het treft, maar ook een<br />

heel moeilijke ziekte om te bestuderen. Nog altijd<br />

4


weten we niet goed hoe de ziekte ontstaat.” Aan<br />

het woord is Maarten Witte (38), wetenschapper<br />

bij het <strong>MS</strong> Centrum Amsterdam. “Primair vanuit<br />

wetenschappelijk oogpunt houdt me dat bezig.<br />

En door de jaren heen heb ik via patiënten-dagen<br />

mensen met <strong>MS</strong> en hun naasten ontmoet en<br />

kunnen zien en horen hoe ingrijpend deze ziekte<br />

voor hen is. Af en toe krijg ik mailtjes van hen met<br />

vragen over mijn onderzoek. Ik vind het belangrijk<br />

om dat contact te hebben en het is erg stimulerend<br />

te merken hoe betrokken zij bij het onderzoek zijn.<br />

Voor ons als onderzoekers is het ook leerzaam om<br />

te zien waar zij tegenaan lopen, wat voor invloed<br />

het heeft op hun leven en dat van hun naasten.<br />

Dat maakt dit onderzoek heel urgent, maar ook<br />

dankbaar om te doen.”<br />

Vasthoudendheid<br />

Wetenschappelijk onderzoek is als het leggen<br />

van een complexe puzzel. Je weet hoe het<br />

eindresultaat eruit moet zien, maar de weg ernaar<br />

toe is lang en ingewikkeld. Met onderweg ook<br />

veel niet passende puzzelstukjes. Soms denk je<br />

het juiste stukje in handen te hebben. Tot toch<br />

blijkt dat dat niet het geval is. “Elke onderzoeker<br />

herkent dit en heeft dit meegemaakt”, vertelt<br />

Maarten. “Wetenschappelijk onderzoek vergt<br />

geduld. Maar je hebt ook doorzettingsvermogen<br />

nodig. En vasthoudendheid. Want uiteindelijk kom<br />

je wel een passend stukje tegen. Zodat je beetje bij<br />

beetje meer gaat begrijpen – in mijn geval van het<br />

ziektemechanisme van <strong>MS</strong>.” Deze eigenschappen<br />

komen Maarten ook privé goed van pas. “Als<br />

trotse vader van twee jonge kinderen weet ik dat<br />

het opvoeden soms ook het nodige geduld en<br />

doorzettingsvermogen vraagt, zoals iedere ouder<br />

wel zal herkennen…”<br />

Intrinsieke drive<br />

Eigenschappen die volgens Maarten minstens<br />

zo belangrijk zijn voor wetenschappers, zijn een<br />

intrinsieke drive om iets tot op de bodem uit te<br />

zoeken, en fascinatie voor het onderwerp. Bij hem<br />

werd de kiem veertien jaar geleden gelegd, in<br />

2007. Na zijn studie Biomedische Wetenschappen<br />

Het <strong>MS</strong>-fellowship stelt ons<br />

in staat om de oorzaken<br />

van hersenschade bij<br />

mensen met progressieve<br />

<strong>MS</strong> tot in detail te<br />

onderzoeken. Hopelijk<br />

leidt dit uiteindelijk tot een<br />

effectieve therapie die de<br />

progressie van <strong>MS</strong> stopt.<br />

kreeg hij de mogelijkheid om promotieonderzoek<br />

te doen onder begeleiding van Jack van Horssen<br />

bij het <strong>MS</strong> Centrum Amsterdam. De focus van dit<br />

onderzoek was de rol van slecht functionerende<br />

mitochondriën bij <strong>MS</strong>.<br />

Energiefabriekjes<br />

“Mitochondriën zijn een cruciaal onderdeel<br />

van onze lichaamscellen. Ze hebben een heel<br />

belangrijke functie en je kunt ze zien als een soort<br />

energiefabriekjes. Ons lichaam heeft energie nodig<br />

om goed te kunnen functioneren. De hersenen<br />

hebben bijvoorbeeld energie nodig om te kunnen<br />

denken en spieren gebruiken energie om te<br />

bewegen. De voedingsstoffen die we binnenkrijgen,<br />

worden in de mitochondriën omgezet in energie<br />

die ons lichaam kan gebruiken.” Gedurende zijn<br />

5


promotieonderzoek ging Maarten zich steeds meer<br />

focussen op slecht werkende ‘energiefabriekjes’<br />

bij progressieve <strong>MS</strong>. “Wij zagen dat die<br />

energiefabriekjes niet goed meer werkten, en dat<br />

dat een belangrijke invloed heeft op de progressie<br />

van de ziekte.”<br />

Verlies van zenuwweefsel<br />

Dankzij dat onderzoek weten we dat slecht<br />

werkende mitochondriën, specifiek in zenuwcellen,<br />

bijdragen aan het verlies van zenuwweefsel, wat<br />

mede de progressie van <strong>MS</strong> veroorzaakt. “Maar<br />

waaróm gaan ze slecht functioneren? Hoe komt<br />

het nou? Die vragen hielden mij toen, maar ook nu<br />

nog altijd bezig.”<br />

Ontsteking in de hersenen<br />

In zijn huidige onderzoek is de rol van de<br />

‘energiefabriekjes’ in zenuwcellen nog steeds een<br />

onderdeel, maar Maarten trekt het nu breder. “Bij<br />

veel mensen met progressieve <strong>MS</strong> zien we een<br />

bijzondere ontsteking ontstaan in de vliezen die<br />

6


ondom de hersenen zitten. Het vermoeden is dat<br />

deze ontsteking van de hersenvliezen in belangrijke<br />

mate bijdraagt aan hersenschade, waaronder aan<br />

mitochondriën en daarmee aan de progressie van<br />

de ziekte. Die ontsteking in het hersenvlies probeer<br />

ik te verklaren door de onderliggende, schadelijke<br />

mechanismen te bestuderen en te begrijpen.”<br />

Bijzondere biomedische<br />

techniek<br />

Maarten werkt met zijn eigen onderzoeksgroep,<br />

maar ook met <strong>MS</strong>-onderzoekers elders in<br />

Nederland en ook internationaal. “Het meeste<br />

onderzoek vindt plaats in het laboratorium in<br />

Amsterdam, maar soms hebben we expertise nodig<br />

van buitenaf. Om erachter te komen wat er gebeurt<br />

in de hersenen van mensen met progressieve<br />

<strong>MS</strong>, gaat mijn onderzoeksgroep gebruik maken<br />

van een bijzondere techniek, de zgn. Single Cell<br />

RNA sequencing. Met deze techniek kunnen we<br />

individuele cellen bestuderen uit hersenplakjes<br />

van overleden hersendonoren met progressieve<br />

<strong>MS</strong> en deze cellen tot in detail karakteriseren en<br />

de interactie tussen cellen bestuderen. Dit doen<br />

we samen met <strong>MS</strong>-onderzoekers in <strong>MS</strong> Centrum<br />

Noord Nederland, die gespecialiseerd zijn in deze<br />

techniek. Op deze manier proberen we bloot te<br />

leggen wat er op celniveau misgaat en de ‘foute’<br />

moleculen te identificeren en aan te pakken. Dat is<br />

stap 1 in mijn onderzoek.”<br />

Hersenontsteking<br />

“Vervolgens kijken we naar wat de ontsteking<br />

van de vliezen rondom de hersenen veroorzaakt<br />

in de hersenen zelf. Ons recente onderzoek laat<br />

zien dat een bepaald type cellen die in het brein<br />

zitten, de zgn. microglia, geactiveerd worden door<br />

de hersenvliesontsteking. En we vermoeden dat<br />

dit weer leidt tot problemen in de zenuwcellen,<br />

waaronder de ‘energiefabriekjes’, die slecht gaan<br />

werken.”<br />

‘Schuldige’ cellen en moleculen<br />

aanwijzen<br />

De Single Cell RNA sequencing techniek kan<br />

Maarten informatie geven over welke specifieke<br />

cellen en moleculen betrokken zijn bij progressieve<br />

<strong>MS</strong>. “Over vier jaar hoop ik dat we dan ook echt<br />

bewezen hebben welke cellen en moleculen<br />

betrokken zijn bij de beschadiging van zenuwen.<br />

Die ‘schuldigen’ moeten we dan aanpakken, willen<br />

we de progressie van <strong>MS</strong> verminderen. Als dat lukt,<br />

dan kunnen we hopelijk progressieve <strong>MS</strong> gericht<br />

behandelen met nieuwe medicatie.”<br />

Kandidaat therapieën<br />

Of hij hoopt op een doorbraak? Gaat zijn onderzoek<br />

een doorslaggevende rol spelen? “Ik ben altijd heel<br />

terughoudend als ik denk iets gevonden te hebben.<br />

In een lab kun je een ziekte wel 1000 keer genezen,<br />

maar de vraag blijft altijd: werkt het ook in de<br />

praktijk, bij de mens?” Al denkt hij er heus wel eens<br />

aan dat hij straks misschien aan de basis staat van<br />

een nieuw medicijn. Dat hij de stap kan maken van<br />

onderzoek naar klinische trials. “Ik doe dit samen<br />

met mijn onderzoeksgroep, maar eigenlijk met alle<br />

<strong>MS</strong>-onderzoekers ter wereld. Ons onderzoek levert<br />

hopelijk een belangrijke bijdrage aan hoe we in de<br />

toekomst progressieve <strong>MS</strong> kunnen voorkomen,<br />

remmen of zelfs schade kunnen herstellen. Ik ben<br />

dan ook zeer hoopvol dat we over een paar jaar ons<br />

doel hebben bereikt: een aantal goede kandidaattherapieën<br />

en uiteindelijk nieuwe medicijnen die<br />

effect hebben op de progressieve fase.”<br />

7


Willeke<br />

Heijbroek-de Clercq<br />

“Jonge, ambitieuze onderzoekers,<br />

dat inspireert me enorm…”<br />

Decennia lang was ze meer dan betrokken bij<br />

onze Stichting, waarvan jaren als voorzitter van<br />

het bestuur: Willeke Heijbroek-de Clercq, geboren<br />

in Velsen en via Leiden, Delft en Oegstgeest<br />

momenteel woonachtig in Laren. Wilde<br />

oorspronkelijk medicijnen studeren. “Maar dan<br />

moest ik te hard werken en te vroeg m’n bed uit,<br />

daar was ik toen nog niet aan toe...”<br />

Jonge jaren<br />

En zo werd het een studie rechten met in eerste<br />

instantie afstuderen in de criminologie en<br />

vervolgens de Mr. titel halen. “De criminologie<br />

boeide vooral vanwege vakken zoals methodologie<br />

en psychologie. Ik heb me georiënteerd op het<br />

gevangeniswezen, maar tijdens mijn studie<br />

kwam ik op het Ministerie van Volksgezondheid<br />

8


als wetgevingsjurist terecht. Vervolgens werd ik<br />

secretaris bij de orde van advocaten en daarna<br />

gevraagd het Integraal Kankercentrum Amsterdam<br />

op te zetten. Dat begon als een stichting met<br />

budget, een paar medewerkers en een bestuur.<br />

Contacten leggen, bij iedereen langsgaan, mensen<br />

meenemen en samenbrengen; dat was een<br />

belangrijk onderdeel van mijn werk.”<br />

Integraal Kankercentrum<br />

“In de regio Amsterdam hebben we in de<br />

tachtiger jaren de oncologische consultdiensten,<br />

de kankerregistratie en tal van nascholingsprogramma’s<br />

opgezet, met budget van VWS.<br />

Medisch specialisten uit de VU, het AMC en het<br />

AVL gingen naar de algemene ziekenhuizen om<br />

patiënten te spreken en hun kennis uit deze centra<br />

over te brengen naar de periferie. Het doel was om<br />

optimale oncologische zorg zo dicht mogelijk bij<br />

huis te krijgen. Deze dienstverlening hebben we<br />

later ook opgezet in de Stedendriehoek en Twente.<br />

In regionale en landelijke tumorwerkgroepen<br />

bespraken onderzoekers en clinici de recente<br />

ontwikkelingen. Er waren ook groepen actief voor<br />

verpleegkundigen en paramedici. Preventie werd<br />

een speerpunt met de opzet en organisatie van<br />

de bevolkingsonderzoeken op borstkanker en<br />

darmkanker.”<br />

Eigen regie<br />

“Binnen de organisatie van mijn werk vind ik<br />

het prettig om regie te hebben. Ik vond het<br />

stimulerend om samen met een grote groep<br />

veelal gedreven professionals iets te bereiken. Ik<br />

was in hun midden een relatieve buitenstaander.<br />

De combinatie wetenschap en praktijk vond ik<br />

boeiend. En de wisselwerking tussen kliniek en<br />

universiteit zeer uitdagend. In de negentiger jaren,<br />

werd de palliatieve zorg pas een echt speerpunt.”<br />

Vrijwilligerswerk<br />

Mijn vrijwilligerswerk begon in de Rechtswinkel<br />

in Delft waar we laagdrempelig gratis rechtshulp<br />

gaven. Tijdens mijn werk bij het Ministerie kwam<br />

ik in contact met de initiatiefnemers voor de<br />

oprichting van een Hospice in Amsterdam en<br />

belandde zo in het bestuur van de Stichting<br />

De bezoeken van de<br />

Koningin, het gala met<br />

Carreras, het Global Dinner<br />

met de ambassadeurs, het<br />

zijn net als 12 provincies op<br />

Wereld <strong>MS</strong> Dag, prachtige<br />

evenementen waar ik op<br />

terugkijk.<br />

Terminale Zorg Amsterdam. Via die weg kwam<br />

ik op het spoor van het Integraal Kankercentrum<br />

Amsterdam. De jaren daarop heb ik in tal van<br />

besturen als secretaris, penningmeester of<br />

voorzitter gefunctioneerd. Via een goede vriend<br />

kwam ik bij de Stichting <strong>MS</strong> Research.”<br />

Stichting <strong>MS</strong> Research<br />

“Mijn ervaringen in de oncologie bleken nuttig om<br />

wegwijs te raken in het besturen van de Stichting.<br />

Ik vond het opvallend dat er voor de ziekte kanker<br />

zoveel meer aandacht en geld is dan voor <strong>MS</strong>.<br />

Natuurlijk gaat het om minder mensen. Maar <strong>MS</strong><br />

treft de mensen vaak op jonge leeftijd, met een<br />

9


ongewisse toekomst, waarbij het ook nog eens<br />

heel heftig is. Samenwerken in diverse gremia,<br />

zoals binnen het bureau en het bestuur, maar ook<br />

contacten met gedreven onderzoekers, mensen<br />

die er echt voor gaan, dat boeit en motiveert me.<br />

Hun ontdekkingen en de wijze waarop zij hierover<br />

rapporteren vind ik spannend. Steeds nieuwe<br />

dingen ontwikkelen, prachtige innovatie. Met<br />

heel veel plezier heb ik altijd de centra en ook de<br />

wetenschapsdagen bezocht. Heel knap hoe jonge<br />

mensen, ook voor een leek als ik, hun resultaten<br />

begrijpelijk bespreken.”<br />

Ontwikkelingen<br />

Bij mijn aantreden als bestuurslid lag er een<br />

mooi advies van bureau Anderson, Elfers & Felix<br />

waarin geschetst werd op welke wijze de Stichting<br />

financiering zou kunnen inzetten om een beperkt<br />

Ik vond het opvallend dat<br />

er voor de ziekte kanker<br />

zoveel meer aandacht en<br />

geld is dan voor <strong>MS</strong>.<br />

aantal complementaire <strong>MS</strong> Centra te laten groeien.<br />

In de loop der jaren heeft dit geresulteerd in<br />

structurele programmafinanciering van het <strong>MS</strong><br />

Centrum Amsterdam, <strong>MS</strong> centrum Eras<strong>MS</strong>, <strong>MS</strong><br />

Centrum Noord Nederland en de Nederlandse<br />

Hersenbank voor <strong>MS</strong>. Het fellowship-programma is<br />

daarbij voor jong talent een geweldige mogelijkheid<br />

om een eigen onderzoekslijn op te zetten. Een<br />

bestuur van een organisatie die onderzoek<br />

financiert kan niet zonder een bekwame en<br />

onafhankelijke wetenschappelijke raad. Gelukkig<br />

heeft de Stichting altijd mensen van diverse<br />

disciplines gevonden om te helpen de programma’s<br />

en projecten te beoordelen.”<br />

Resultaten<br />

“Fascinerende ontwikkelingen zijn er geweest in<br />

al die jaren. Zoals de MRI en de diagnose criteria.<br />

Het <strong>MS</strong>-onderzoek is, net als het hersenonderzoek<br />

in het algemeen, in een grote versnelling gekomen.<br />

De enorme gedrevenheid binnen de centra, mensen<br />

die ieder weekend in schaaltjes kijken en meten, ik<br />

zou het zelf nooit kunnen of willen, maar heb wel<br />

diepe bewondering voor deze wetenschappers.<br />

Maar gelukkig ook op het vlak van behandeling en<br />

zorg zijn grote stappen gemaakt.”<br />

Donateurs<br />

“Geen <strong>MS</strong>-onderzoek zonder donateurs. Zo simpel<br />

en tegelijkertijd zo gecompliceerd is het. Het blijft<br />

heel bijzonder dat mensen bereid zijn zo trouw<br />

en binnen hun eigen mogelijkheden met elkaar<br />

de continuïteit van het onderzoek door hun gift<br />

mogelijk te maken. Dat is dierbaar en maakt<br />

dankbaar. Op weg naar de oplossing, dat moeten<br />

we met elkaar blijven. Iedere gift helpt daarbij en<br />

ieder doet dat naar eigen draagkracht. In al die<br />

10


Uitreiking van een project subsidie<br />

tijdens Wereld <strong>MS</strong> Dag 2014 aan<br />

prof.dr. Jack van Horssen,<br />

<strong>MS</strong> Centrum Amsterdam<br />

Met bestuur, bureau<br />

en alle betrokkenen<br />

samen vormgeven aan<br />

de doelstellingen, dat<br />

inspireert.<br />

jaren zijn er ook prachtige events geweest. Die<br />

hadden niet alleen tot doel fondsen te werven,<br />

maar ook om <strong>MS</strong> beter op de kaart te zetten. De<br />

bezoeken van H.M. Koningin Máxima hebben<br />

daar zeker een grote rol bij gespeeld. Maar ook<br />

onze ambassadeurs zoals Maartje van Weegen<br />

en Wolter Kroes zijn goud waard. De Beursgong,<br />

Wereld <strong>MS</strong> Dag, het zijn dingen die ik niet snel zal<br />

vergeten.”<br />

Dank en groet aan allen<br />

“Zonder de steun en plezierige samenwerking met<br />

de directie en medewerkers van het bureau was het<br />

niet mogelijk geweest om zo lang enthousiast voor<br />

dit goede doel te blijven werken.<br />

Helaas was de laatste periode door Corona wel<br />

heel erg op afstand, vandaar langs deze weg veel<br />

dank voor de samenwerking, een hartelijke groet,<br />

en veel succes gewenst met jullie mooie werk.”<br />

11


Begrijpen<br />

Joost Smolders (l) en<br />

Rinze Neuteboom (r)<br />

<strong>MS</strong> centrum Eras<strong>MS</strong><br />

hoe <strong>MS</strong> verloopt<br />

“Omdat iedere persoon met <strong>MS</strong> anders is,<br />

leren we van iedere patiënt weer.”<br />

De klachten van mensen met <strong>MS</strong> veranderen<br />

gedurende het leven. Waar bij jonge mensen met<br />

<strong>MS</strong> aanvallen met neurologische uitval en daarna<br />

herstel op de voorgrond staan, ondervinden<br />

mensen met <strong>MS</strong> op latere leeftijd vaker een<br />

geleidelijke achteruitgang in loopfunctie. Het team<br />

van <strong>MS</strong> centrum Eras<strong>MS</strong> wil deze ontwikkeling<br />

begrijpen, door mensen met <strong>MS</strong> van alle leeftijden<br />

te bestuderen.<br />

zowel mensen met als zonder<br />

<strong>MS</strong> is leeftijd van grote invloed op<br />

“Voor<br />

het functioneren van het lichaam”,<br />

zegt Joost Smolders, neuroloog en hoofd van<br />

<strong>MS</strong> centrum Eras<strong>MS</strong>. “In hersenen van kinderen<br />

en jongvolwassenen zie je volop ontwikkeling en<br />

uitrijping tot een leeftijd van 25-30 jaar. Hierna<br />

beginnen we allemaal hersenweefsel in te leveren.<br />

Ook het afweersysteem komt een heleboel nieuwe<br />

12


ziekteverwekkers tegen op kinderleeftijd en is er<br />

volledig op gericht zich hiertegen te trainen. Op<br />

oudere leeftijd wordt ons afweersysteem steeds<br />

minder flexibel en hangt op sommige fronten ook<br />

echt uitgeput in de touwen.”<br />

Deze factoren zijn waarschijnlijk ook belangrijk<br />

voor het beloop van het ziekteproces van <strong>MS</strong>.<br />

Op de kinderleeftijd en jongvolwassen leeftijd<br />

komen aanvallen van neurologische uitval het<br />

meest voor als uitingsvorm van <strong>MS</strong>. Op oudere<br />

leeftijd wordt vaker langzame achteruitgang<br />

gezien. “We denken dat op zichzelf staand<br />

normale veranderingen in veroudering van<br />

afweersysteem en hersenweefsel van grote<br />

invloed zijn op het beloop van <strong>MS</strong>.” Een actueel<br />

voorbeeld is blootstelling aan het Epstein Barr<br />

Virus (EBV). Hoewel 90% van de mensen dit<br />

virus bij zich draagt, worden afweerstoffen tegen<br />

dit virus in vrijwel alle mensen met <strong>MS</strong> terug<br />

gevonden. Met name het krijgen van een eerste<br />

blootstelling aan EBV op oudere leeftijd hangt<br />

samen met een groter risico op de ontwikkeling<br />

van <strong>MS</strong>. EBV heeft als hangplek specifieke witte<br />

bloedcellen van het afweersysteem (B-cellen),<br />

die eerder werk van <strong>MS</strong> centrum Eras<strong>MS</strong> ook<br />

in verband heeft gebracht met het beloop van<br />

<strong>MS</strong>. Interessant genoeg nemen deze cellen<br />

ook met toenemende leeftijd toe. Stichting <strong>MS</strong><br />

Research ondersteunt een onderzoeksproject<br />

binnen <strong>MS</strong> centrum Eras<strong>MS</strong> (aan dr. Marvin van<br />

Luijn, immunoloog) om de rol van deze cellen<br />

in <strong>MS</strong> nog beter te begrijpen. Smolders: “Dit<br />

is superspannend onderzoek, waarbij we het<br />

hele verhaal van een persoon met <strong>MS</strong> vanaf de<br />

eerste klacht tot aan een meer vergevorderd<br />

ziekteproces proberen te begrijpen. De<br />

opbouw van het <strong>MS</strong> centrum geeft een unieke<br />

mogelijkheid om dit stap voor stap in kaart te<br />

brengen.”<br />

<strong>MS</strong> centrum Eras<strong>MS</strong> huist in het Nationaal<br />

kinder <strong>MS</strong> centrum (dr. Rinze Neuteboom,<br />

kinderneuroloog) en kan dus mensen<br />

met <strong>MS</strong> vanaf jonge kinderleeftijd tot aan<br />

senioren bestuderen. Verder zijn er binnen het<br />

onderzoeksprogramma speciale programma’s<br />

om volwassenen met een eerste aanval van <strong>MS</strong>,<br />

maar ook meer gevorderde en progressieve <strong>MS</strong><br />

te bestuderen. “We werken intensief samen met<br />

partners binnen en buiten de regio om zoveel<br />

mogelijk mensen met <strong>MS</strong> bij dit onderzoek te<br />

Op oudere leeftijd wordt<br />

ons afweersysteem steeds<br />

minder flexibel.<br />

betrekken. Omdat iedere persoon met <strong>MS</strong> anders<br />

is, leren we van iedere patiënt weer andere<br />

dingen.” Aanvullend wordt in samenwerking<br />

met de Hersenbank voor <strong>MS</strong> ook hersenweefsel<br />

van mensen met <strong>MS</strong> na overlijden bestudeerd.<br />

“Op deze manier hebben we mensen met <strong>MS</strong><br />

van alle leeftijden in beeld, en kunnen we naar<br />

overeenkomsten maar ook verschillen zoeken<br />

tussen deze mensen,” licht Smolders toe. Als<br />

uitkomsten bestudeert het team van Eras<strong>MS</strong><br />

vooral de klachten van patiënten, afwijkingen<br />

op MRI en functie van het afweersysteem,<br />

maar vooral ook de invloed van genen en<br />

omgevingsfactoren hierop.<br />

13


“Het kloppend hart van <strong>MS</strong> centrum Eras<strong>MS</strong> is de<br />

intensieve samenwerking tussen zorgverleners,<br />

Het kloppend hart van<br />

<strong>MS</strong> centrum Eras<strong>MS</strong> is de<br />

intensieve samenwerking<br />

van vele partijen.<br />

klinisch onderzoekers en laboratoriumonderzoekers<br />

binnen de afdelingen neurologie,<br />

immunologie en het Sophia Kinderziekenhuis van<br />

het Erasmus MC.” <strong>MS</strong> centrum Eras<strong>MS</strong> werd in<br />

2005 opgericht door neuroloog Rogier Q. Hintzen<br />

(overleden in 2019). “In deze zin was Rogier<br />

echt een visionair, en bouwen we constructief<br />

verder op zijn visie dat we vooral meer over<br />

<strong>MS</strong> kunnen leren door goed naar mensen met<br />

<strong>MS</strong> te kijken en te luisteren. Met fundamenteel<br />

en translationeel wetenschappelijk onderzoek<br />

proberen we het ziektebeloop zoals deze geldt<br />

voor de individuele persoon met <strong>MS</strong> te begrijpen,<br />

zowel op de kinder- als op de oudere leeftijd.” De<br />

programmasubsidie van Stichting <strong>MS</strong> Research<br />

draagt bij aan de mogelijkheid om het volledige<br />

onderzoeksprogramma over de gehele levensloop<br />

vorm te geven.<br />

Joost Smolders (l) en Marvin van Luijn (r)<br />

<strong>MS</strong> centrum Eras<strong>MS</strong><br />

14


Hersenlab<br />

voor kinderen met <strong>MS</strong> wordt realiteit<br />

“Een droom die uitkomt en een grote stap voor<br />

een betere toekomst voor kinderen met <strong>MS</strong>.”<br />

Dankzij de deelnemers van de Postcode<br />

Loterij heeft onze Stichting <strong>MS</strong> Research een<br />

prachtige bijdrage van € <strong>66</strong>0.000 ontvangen.<br />

Dit is ongelofelijk waardevol voor alle kinderen<br />

en families die worden geraakt door <strong>MS</strong>.<br />

Onderzoekers kunnen in het Kinderhersenlab de<br />

lichamelijke en mentale gevolgen van <strong>MS</strong> veel<br />

beter in beeld brengen zonder deze kwetsbare<br />

kinderen extra te belasten. “Een droom die uitkomt<br />

en een grote stap voor een betere toekomst voor<br />

kinderen met <strong>MS</strong>”, aldus dr. Rinze Neuteboom.<br />

Alle zorg op één plek<br />

<strong>MS</strong> komt steeds vaker voor bij kinderen.<br />

De verschijnselen zijn dezelfde als bij<br />

volwassenen. Maar de ziekte heeft helaas bij<br />

kinderen, omdat zij nog in ontwikkeling zijn, een<br />

veel sneller en heftiger verloop. Er zijn gelukkig<br />

medicijnen die de ziekte kunnen afremmen,<br />

maar de geleidelijke achteruitgang kunnen we<br />

helaas nog niet stoppen of voorkomen. <strong>MS</strong><br />

brengt het leven van kinderen dus blijvend uit<br />

balans.<br />

15


Nationaal Kinder <strong>MS</strong> Centrum<br />

Al sinds 2012 is dankzij een extra bijdrage van<br />

de VriendenLoterij de zorg voor kinderen met<br />

<strong>MS</strong> gecentraliseerd in het Nationaal Kinder <strong>MS</strong><br />

Centrum van het ErasMC Rotterdam. Het doel<br />

van dit gespecialiseerde centrum is de kennis<br />

over kinderen met <strong>MS</strong> te vergroten, waardoor het<br />

mogelijk wordt de specifieke zorg en het welzijn<br />

van deze kinderen te verbeteren.<br />

Het Kinderhersenlab<br />

In het enige Kinderhersencentrum van Nederland,<br />

in het Erasmus MC, zullen kinderen met <strong>MS</strong><br />

onderzocht worden in het Kinderhersenlab. Met<br />

deze speciaal voor kinderen ontwikkelde methode<br />

kunnen we ontdekken waarom het afweersysteem<br />

en de hersenen bij kinderen met <strong>MS</strong> uit balans raakt.<br />

Het functioneren van hun hersenen wordt onderzocht<br />

door een neuropsychologisch onderzoek,<br />

een bewegingsanalyse, een oogonderzoek en een<br />

geavanceerd electrografisch onderzoek, zonder dat<br />

de kwaliteit van hun hersennetwerken meet.<br />

De testen en metingen die in het hersenlab worden<br />

uitgevoerd zijn stuk voor stuk aangepast op<br />

kinderen. Een voorbeeld hiervan is een speciaal<br />

voor kinderen ontwikkelde ‘hersencap’, waarmee<br />

hersennetwerken in kaart kunnen worden gebracht:<br />

een goed alternatief voor de klassieke MRI-scan,<br />

die veel kinderen heel begrijpelijk als belastend en<br />

eng ervaren.<br />

Bij de samenstelling en uitvoering van de<br />

testen staat centraal inzicht te krijgen in het<br />

ziekteproces, met zomin mogelijk belasting voor<br />

het kind. Onderzoekers verwachten met deze<br />

niet belastende aanpak, veel beter dan vroeger,<br />

te kunnen zien wanneer de grillige ziekte actiever<br />

wordt en er aanpassing van de behandeling nodig<br />

is. Hier zullen de kinderen direct van profiteren!<br />

Stichting <strong>MS</strong> Research en het Nationaal Kinder<br />

<strong>MS</strong> Centrum zijn de deelnemers van de Postcode<br />

Loterij daarom bijzonder dankbaar dat zij dit mooie<br />

onderzoek mogelijk maken.<br />

16


Neuroloog<br />

Zoé van Kempen<br />

over<br />

<strong>MS</strong> en covid<br />

“Met de kennis van nu, kunnen mensen met<br />

<strong>MS</strong> dus veilig gevaccineerd worden.”<br />

Zoé van Kempen, neuroloog bij het <strong>MS</strong> Centrum<br />

Amsterdam, is een van de <strong>MS</strong>-wetenschappers die<br />

zich bezighoudt met het beantwoorden van vragen<br />

rondom corona en <strong>MS</strong>. We hebben haar gevraagd<br />

wat meer achtergrond te geven bij de veelgestelde<br />

vragen van de afgelopen twee jaar.<br />

Hebben mensen met <strong>MS</strong> meer<br />

kans op covid of een ernstig<br />

beloop daarvan?<br />

“Het percentage mensen met <strong>MS</strong> dat covid krijgt,<br />

is vergelijkbaar met wat we zien in de overige<br />

populatie. <strong>MS</strong> op zich is geen risicofactor voor<br />

een ernstiger beloop van covid, alhoewel er wel<br />

risicofactoren zijn binnen de groep mensen met<br />

<strong>MS</strong>, zoals progressieve <strong>MS</strong>, meer invaliditeit<br />

en gebruik van medicijnen, zoals ocrelizumab.<br />

Natuurlijk gelden ook de algemene risicofactoren<br />

voor een ernstiger beloop van covid, zoals hogere<br />

leeftijd, obesitas en hartklachten.”<br />

Leidt een besmetting met het<br />

coronavirus of een vaccinatie<br />

tegen covid tot meer <strong>MS</strong>klachten?<br />

“Ziek worden van een bacterie of een virus geeft<br />

bij mensen met <strong>MS</strong> een iets verhoogd risico op<br />

een <strong>MS</strong>-aanval (schub) en covid lijkt daar geen<br />

17


uitzondering op. Dit risico is lager als mensen met<br />

<strong>MS</strong> medicijnen gebruiken om <strong>MS</strong>-aanvallen te<br />

voorkomen. Daarnaast geldt voor een besmetting<br />

met het coronavirus hetzelfde als voor alle<br />

besmettingen met bacteriën en virussen bij<br />

mensen met <strong>MS</strong>, namelijk oude klachten kunnen<br />

tijdelijk erger worden. De <strong>MS</strong>-klachten door covid<br />

gaan meestal weer weg, al kan dat wel een tijdje<br />

duren.<br />

Er is ondertussen nationaal en internationaal<br />

veel onderzoek gedaan naar de veiligheid<br />

van vaccinaties bij mensen met <strong>MS</strong>. We zien<br />

geen toename van <strong>MS</strong> aanvallen (schubs) na<br />

vaccinaties. Als we naar grote groepen mensen<br />

met <strong>MS</strong> kijken, hebben we tot nu toe geen blijvende<br />

nadelige effecten gezien na vaccinaties. Met de<br />

kennis van nu, kunnen mensen met <strong>MS</strong> dus veilig<br />

gevaccineerd worden.”<br />

Zijn er verschillen tussen de<br />

vaccins voor covid?<br />

“Op de buitenkant van het coronavirus zitten<br />

eiwitten, één daarvan is het spike eiwit. Deze<br />

spikes zorgen ervoor dat het virus aan een<br />

menselijke cel hecht en dat het virus naar binnen<br />

kan. De spikes wordt ook gebruikt om te testen<br />

op covid. De vaccins die in Nederland gebruikt<br />

zijn, zijn onder te verdelen in twee groepen.<br />

De vectorvaccins (Janssen en AstraZeneca)<br />

en de mRNA-vaccins (Moderna en Pfizer). De<br />

vectorvaccins zijn iets minder effectief en hebben<br />

Over het algemeen<br />

verloopt covid bij mensen<br />

met <strong>MS</strong> niet anders dan<br />

bij andere mensen.<br />

18


Stichting <strong>MS</strong> Research heeft het CO<strong>MS</strong>-19 onderzoek<br />

van Zoé van Kempen gesteund met een pilotgrant. In<br />

dit onderzoek zijn bij 546 deelnemers de antilichamen<br />

tegen het coronavirus gemeten. Resultaten zijn in<br />

april 2021 gepubliceerd in het wetenschappelijk<br />

tijdschrift JAMA Neurol. Een samenvatting van<br />

deze onderzoeksresultaten en andere informatie<br />

over corona en <strong>MS</strong> zijn te vinden op www.vumc.nl/<br />

msencorona<br />

meer ernstige bijwerkingen (hoewel zeldzaam)<br />

en worden daarom minder gebruikt. Het doel<br />

van alle vaccinaties is hetzelfde, namelijk dat je<br />

lichaam een heel klein deeltje, de spikes, van het<br />

coronavirus gaat namaken. Als we die spikes<br />

hebben gemaakt, dan reageert ons afweersysteem<br />

en kan het sneller reageren als we besmet raken<br />

met het coronavirus.”<br />

Hoe zit het met immuniteit<br />

tegen covid en <strong>MS</strong>?<br />

“Immuniteit is een lastig begrip. Door vaccinaties<br />

tegen covid of een infectie met het coronavirus<br />

wordt ons afweersysteem getraind. Onze afweer<br />

tegen het coronavirus bestaat uit veel verschillende<br />

onderdelen. In de hele coronapandemie wordt veel<br />

gesproken over antilichamen (antistoffen) tegen<br />

corona. Antilichamen spelen een belangrijke rol in<br />

ons afweersysteem, maar zonder antilichamen kan<br />

je alsnog een goede afweerreactie tegen een virus<br />

hebben.<br />

We kunnen dus niet zo gemakkelijk meten of<br />

iemand immuun is tegen het virus. Daarbij<br />

verandert onze eigen immuniteit tegen het virus<br />

ook continue in de tijd. Wat we wel weten is<br />

dat mensen met <strong>MS</strong> vergelijkbare immuniteit<br />

kunnen ontwikkelen tegen het coronavirus als<br />

mensen zonder <strong>MS</strong>. Bij het gebruik van sommige<br />

<strong>MS</strong>-medicijnen zien we dat de afweerreactie na<br />

vaccinatie of infectie deels wordt gedempt. Wat dit<br />

nu daadwerkelijk betekent voor het krijgen van het<br />

krijgen van covid is nog niet goed bekend.”<br />

Sommige <strong>MS</strong>-medicaties<br />

zorgen ervoor dat er minder<br />

antilichamen (antistoffen)<br />

tegen het coronavirus worden<br />

gemaakt. Is dat erg?<br />

“Antilichamen worden gemaakt door uitgerijpte<br />

B-cellen. Medicijnen zoals ocrelizumab zorgen<br />

ervoor dat er minder B-cellen in het bloed circuleren.<br />

Dus dat er dan ook minder antilichamen in het bloed<br />

zitten, lijkt een logisch gevolg. We zien dat mensen<br />

met <strong>MS</strong> die ocrelizumab krijgen een iets hoger risico<br />

hebben op een ernstig beloop van covid. Echter<br />

zien we veel minder problemen in deze groep dan<br />

waar we in het begin bang voor waren. Dat komt<br />

omdat mensen die ocrelizumab gebruiken wel goed<br />

werkende T-cellen in hun bloed hebben. T-cellen zijn<br />

ook zeer belangrijk bij een afweerreactie en deze<br />

cellen zorgen er waarschijnlijk voor dat de mensen<br />

die ocrelizumab krijgen toch het virus kunnen<br />

uitschakelen. Tevens worden mensen met <strong>MS</strong> op<br />

ocrelizumab nu minder ziek doordat veel mensen<br />

gevaccineerd zijn en ook doordat de huidige<br />

omikronvariant minder ziekmakend is.<br />

Mensen met <strong>MS</strong> die middelen als fingolimod,<br />

ozanimod of siponimod gebruiken hebben ook<br />

minder B-cellen, maar ook minder T-cellen in hun<br />

bloed. Toch zien we dat als deze mensen covid<br />

krijgen, de ziekte niet ernstiger verloopt dan<br />

bij mensen met <strong>MS</strong> zonder <strong>MS</strong>-medicatie. Dit<br />

intrigeert mij zeer. We kunnen dus niet alles vanuit<br />

het bloed zomaar vertalen naar de praktijk. We<br />

willen hier graag nog verder onderzoek naar doen.”<br />

19


Kirstin Heutinck,<br />

interim-directeur<br />

Stichting <strong>MS</strong> Research<br />

bekend Een en een<br />

nieuw gezicht<br />

Bureau en bestuur zetten zich<br />

onveranderd vol passie in.<br />

Sinds 2015 is Kirstin Heutinck coördinator<br />

onderzoek bij onze Stichting. Al in januari 2020<br />

werd ze adjunct-directeur en eind vorig jaar werd<br />

ze benoemd tot interim-directeur. Met recht een<br />

bekend gezicht dus. Datzelfde najaar volgde<br />

Brenda Mark-van Haarst Willeke Heijbroek-de<br />

Clercq als voorzitter op. Tijd voor een nadere<br />

kennismaking met beiden.<br />

Kirstin<br />

Geboren in Helden en opgegroeid in het Brabantse<br />

Veldhoven samen met haar zus en broer, studeerde<br />

Kirstin biomedische wetenschappen aan de<br />

Universiteit van Amsterdam.<br />

Over die tijd zegt ze: “Ik heb in die tijd veel geleerd<br />

over het menselijk lichaam en de wetenschap.<br />

Maar belangrijker is dat ik op eigen benen leerde<br />

20


staan en ontdekte dat het onderzoek mij goed lag.”<br />

Haar eerste baan kreeg ze bij de afdeling<br />

experimentele immunologie van het AMC om<br />

uiteindelijk bij de Nederlandse Hersenbank<br />

afweercellen in de hersenen te onderzoeken.<br />

“Ik blijf me verwonderen hoe ingenieus ons<br />

immuunsysteem in elkaar steekt. Het past zich<br />

continue aan, niet alleen aan de ziekteverwekkers<br />

die wij tegenkomen, maar ook aan de locatie in<br />

ons lichaam. Hersenweefsel is bijvoorbeeld erg<br />

kwetsbaar en afweercellen kunnen hier veel schade<br />

veroorzaken. Welke impact dit kan hebben merken<br />

mensen met <strong>MS</strong> iedere dag. Alles draait om balans.<br />

Het evenwicht tussen aan de ene kant bescherming<br />

tegen indringers en aan de andere kant de<br />

negatieve effecten van een overactieve afweer.”<br />

Toen bij onze Stichting de vacature coördinator<br />

onderzoek ontstond was ze direct enthousiast. “Ik<br />

kreeg de kans om het onderzoek van de andere<br />

kant te zien. De kant van subsidieverstrekker, maar<br />

vooral het perspectief van de patiënt. Het heeft<br />

zoveel meerwaarde om te weten aan welke kennis<br />

echt behoefte is.”<br />

Inmiddels zijn we een aantal jaar verder en is de<br />

breedte van de Stichting haar werkterrein. “Ik leer<br />

elke dag nieuwe dingen. De grootste uitdaging is<br />

om de verschillende werelden bij elkaar te brengen.<br />

Ik vind het belangrijk om te luisteren naar mensen.<br />

Wat beweegt hen? Welke uitdagingen komen zij<br />

tegen? Dit geeft richting aan wat wij als Stichting<br />

doen en vooral ook op welke manier wij onze<br />

doelen willen bereiken.”<br />

Brenda<br />

Brenda is geboren en getogen in Leiden, samen<br />

met haar man en (bijna studerende) dochter.<br />

Met haar vier zussen en broer vormt zij een<br />

hechte familie, die allemaal werkzaam zijn in de<br />

zorgsector. Dat was ook een belangrijke drijfveer<br />

om naast haar studie (gezondheids)recht een<br />

verpleegopleiding te volgen. Later kwam daar een<br />

studie bestuurskunde bij.<br />

De zorgsector heeft zij vanuit verschillende<br />

perspectieven leren kennen: vanuit het ziekenhuis,<br />

bij VWS, de zorgverzekeraar, als patiënt, bij het<br />

Prinses Máxima centrum voor Kinderoncologie,<br />

ZonMW en PGGM. De rode draad was en is steeds:<br />

“samen bereik je altijd meer”. En daarom is de<br />

verbinding van werelden zo ontzettend belangrijk.<br />

“Stichting <strong>MS</strong> Research is een belangrijke<br />

schakel voor de continuïteit van <strong>MS</strong>-onderzoek<br />

binnen de centra. Wij subsidiëren en stimuleren<br />

wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van<br />

en oplossingen voor (leven met) <strong>MS</strong>. En daarbij is<br />

iedere schakel – patiënt, donateur, onderzoeker<br />

onmisbaar om oplossingen voor alle mensen met<br />

<strong>MS</strong> te bereiken. Dat is een helder en verbindend<br />

doel.”<br />

Op het besturen van onze Stichting heeft ze zich<br />

uitgebreid georiënteerd, o.a. door een tijd deel te<br />

nemen aan de vergaderingen. Wat haar aansprak<br />

was de betrokkenheid en professionaliteit. “De<br />

Stichting heeft een klein bureau en bestuur dat al<br />

decennia bergen werk verzet, de resultaten zijn er<br />

dan ook naar. Het voelt goed om daar deel van uit<br />

te mogen maken.”<br />

Donateurs<br />

Geen Stichting zonder onze trouwe donateurs; dat<br />

staat voor beiden als een paal boven water. “Ik<br />

vind het contact met donateurs heel inspirerend.<br />

Of het nu gaat om inhoudelijke vragen over <strong>MS</strong><br />

als ziekte, of over resultaten van het onderzoek,<br />

of over hoe een gift wordt besteed, een gesprek<br />

21


met een donateur verbreedt altijd mijn blik”, aldus<br />

Kirstin. “In de toekomst hoop ik meer tijd hiervoor<br />

vrij te kunnen maken. Het is immers dankzij hen<br />

dat er zicht blijft op een tijd waarin de oorzaken<br />

van <strong>MS</strong> helemaal in kaart zijn gebracht en nog<br />

betere behandelingen ontwikkeld kunnen worden<br />

voor alle vormen van <strong>MS</strong>.” Brenda sluit zich daarbij<br />

aan: “Ik zie er naar uit om in de komende tijd<br />

kennis te maken met alle betrokkenen.”<br />

Onderzoek<br />

Hoe ziet de toekomst van <strong>MS</strong>-onderzoek eruit?<br />

Kirstin: “Het <strong>MS</strong>-onderzoek in Nederland heeft<br />

internationaal aanzien geworven dankzij koplopers<br />

zoals bijvoorbeeld Rogier Hintzen. Het is mooi<br />

om te zien dat er nu een nieuwe generatie<br />

wetenschappers op staat. Onze Stichting steunt<br />

dit aanstormende talent en daarmee de toekomst<br />

van het <strong>MS</strong>-onderzoek, dat is heel dankbaar.”<br />

Ambitie<br />

Beiden kijken met vertrouwen naar de toekomst. Dat<br />

ze daarbij zowel kansen als grote uitdagingen zien<br />

lijkt vanzelfsprekend. Met grote bezieling hebben<br />

Dorinda Roos en Willeke Heijbroek-de Clercq een<br />

stevig fundament voor de toekomst gelegd en heeft<br />

de Stichting het vertrouwen gewonnen van onze<br />

trouwe donateurs. Daar past een diepe buiging en<br />

het is een eer en een verantwoordelijkheid om verder<br />

te bouwen. Wij wensen Dorinda een voorspoedig<br />

herstel en zijn overtuigd dat we samen met haar<br />

klaar zijn voor de uitdagingen die op ons pad gaan<br />

komen. De grootste uitdaging is om bestaande<br />

en nieuwe donateurs betrokken te houden in een<br />

wereld waarbij ‘invloeden van buiten’ steeds meer en<br />

meer het geefgedrag van mensen bepalen.<br />

Het bureau en het bestuur zullen zich ook de<br />

komende jaren onveranderd vol passie inzetten voor<br />

oplossingen voor alle mensen met <strong>MS</strong>.<br />

Ik zie er naar uit om<br />

in de komende tijd<br />

kennis te maken met<br />

alle betrokkenen.<br />

22<br />

Brenda Mark-van Haarst,<br />

voorzitter Stichting <strong>MS</strong> Research


Saskia<br />

Risseeuw<br />

‘Maar je ziet er toch gezond uit?’<br />

zie ik mensen denken...<br />

Saskia Risseeuw (58) is fotografe. En lid van het<br />

ervaringsdeskundigenpanel van onze Stichting.<br />

Onder behandeling bij Eras<strong>MS</strong>. Haar interesse in<br />

onderzoek is breed. Ooit deed ze zelf onderzoek<br />

naar beeldvorming rondom mensen met <strong>MS</strong>. Haar<br />

werk als fotografe weerspiegelt hoe zij omgaat<br />

met <strong>MS</strong>. “Ik had heel lang, en misschien nog<br />

steeds, het gevoel dat ik me moet verantwoorden.<br />

Ik zie mensen denken ‘je ziet er gezond uit, en<br />

toch zeg je dat je dingen niet kunt…’<br />

zomer heb ik er even bij stil<br />

gestaan. Het was toen dertig jaar<br />

“Afgelopen<br />

geleden dat ik de diagnose kreeg.<br />

Ik was 28. Nu heb ik dus 30 jaar <strong>MS</strong>. Ik noem het<br />

maar een mijlpaal. Je moet er uiteindelijk toch een<br />

beetje een positieve draai aan proberen te geven,<br />

vind je niet?”<br />

Aan het woord is Saskia Risseeuw; sociologe en<br />

o.a werkzaam bij het Opleidingsfonds voor de<br />

Metaalbewerking. Een fonds dat bedoeld is voor<br />

scholing van huidige en toekomstige technici.<br />

“Ook voor <strong>MS</strong> zijn technici onmisbaar, denk aan<br />

alle apparatuur die komt kijken bij onderzoeken<br />

in ziekenhuizen en voor wetenschappelijk<br />

onderzoek. “ Zeven jaar geleden moest ze,<br />

vanwege <strong>MS</strong>, in combinatie met een andere<br />

neurologische aandoening, stoppen met werken.<br />

23


Leven met <strong>MS</strong><br />

“Tot op de dag van vandaag vind ik dat pijnlijk. Mijn<br />

werk was een deel van mijn identiteit, ik deed het<br />

altijd met ontzettend veel plezier. En hoewel dat<br />

met ups en downs ging, heb ik zo hard geprobeerd<br />

om het vol te houden. Ik leefde al zo lang met <strong>MS</strong>.<br />

Er waren moeilijke periodes, maar ik heb ook veel<br />

momenten gehad waarop ik er helemaal niks van<br />

merkte.”<br />

Teleurgesteld en opgelucht<br />

tegelijk<br />

“Maar op een gegeven moment kreeg ik er nog een<br />

neurologische aandoening bij. De combinatie met<br />

<strong>MS</strong> maakte dat ik tijdelijk mijn handen niet meer<br />

kon gebruiken. Bewegen, vasthouden, het ging<br />

niet en alles deed pijn. Aanvankelijk dacht ik ‘het<br />

Vanaf 1991 leef ik met <strong>MS</strong>. In juli vorig jaar ben<br />

ik afgestudeerd aan de Koninklijke Academie van<br />

Beeldende Kunst in Den Haag. Dit deed ik met<br />

een fotoserie over <strong>MS</strong>: ‘Negative Capability’, ofwel<br />

het talent om te leven in onzekerheid en kracht te<br />

putten uit beperkingen.<br />

gaat vast snel over’. Maar mijn herstel duurde veel<br />

langer dan ik had verwacht. Uiteindelijk ben ik twee<br />

jaar bezig geweest met revalidatie. Dat maakte<br />

dat ik op mijn tenen ging lopen. Ik wilde per se<br />

doorgaan op de oude voet, maar het lukte niet en<br />

het ging ook steeds slechter. Toen mijn artsen op<br />

een gegeven moment zeiden dat het verstandiger<br />

was om te stoppen en ik volledig werd afgekeurd,<br />

voelde ik me teleurgesteld en opgelucht tegelijk.<br />

Want ergens was het ook een soort verlossing.”<br />

Fotografie<br />

Vanaf dat moment stortte ze zich, als haar<br />

gezondheid het toeliet, op haar fotografie. “Ik hield<br />

altijd al van fotografie was daar in mijn vrije tijd<br />

veel mee bezig. Niet lang nadat ik moest stoppen<br />

met werken, liep ik langs het gebouw van de<br />

Kunstacademie in Den Haag. Ik dacht ‘laat ik het<br />

gewoon proberen, dan zie ik wel waar het schip<br />

strandt’.”<br />

Tot haar eigen verbazing kwam ze door de<br />

selectierondes en werd ze aangenomen voor de<br />

deeltijdopleiding. “Ik was natuurlijk de oudste van<br />

de klas, vaak ook ouder dan de docenten. Dat<br />

was wennen, maar aan de andere kant hielp mijn<br />

levenservaring mij bij het creëren.”<br />

<strong>MS</strong> als afstudeeropdracht<br />

Als je iets begint, dan moet je het ook afmaken<br />

– dat is altijd Saskia’s motto geweest. De<br />

kunstacademie rondde ze dan ook met succes<br />

af. Haar afstudeeropdracht ging over <strong>MS</strong>. “Al die<br />

jaren ben ik dat onderwerp zorgvuldig uit de weg<br />

gegaan. Aan de ene kant omdat ik een hekel heb<br />

aan egodocumenten. Ik vind het vreselijk om<br />

over mezelf te praten. Aan de andere kant vond<br />

ik het ook ontzettend confronterend. Ik moest er<br />

24


helemaal doorheen, heel dichtbij komen, bij iets<br />

wat ik eigenlijk op afstand wil houden.”<br />

<strong>MS</strong> gebruiken in kunst<br />

Toch besloot ze, na lang aarzelen, om ‘haar’ <strong>MS</strong><br />

te gebruiken in haar kunst. “In het verleden heb ik<br />

altijd kunstprojecten gedaan met maatschappelijk<br />

engagement. Bijvoorbeeld over de voedselbank,<br />

die de ongemakkelijke waarheid toont van<br />

overvloed én armoede in onze samenleving. Of<br />

over natuurtuinen die moeten wijken voor lelijke<br />

gebouwen. Deze projecten gingen niet over mezelf,<br />

maar indirect natuurlijk wel, omdat de onderwerpen<br />

me raken. Datzelfde geldt voor <strong>MS</strong>.”<br />

Hersenstructuren<br />

Haar werk weerspiegelt hoe Saskia omgaat met<br />

<strong>MS</strong>. De titel “Negative Capability” geeft dat goed<br />

weer, “Negatief Talent,” of het vermogen om<br />

te leven en werken in onzekerheden, twijfel en<br />

mysteries, om kracht te putten uit beperkingen.<br />

“Ik probeer te vangen hoe ik al dertig jaar met <strong>MS</strong><br />

heb te dealen. Het is ook een tijdlijn, met alle ups<br />

en downs. Het idee begon toen mijn oog viel op<br />

een blad van een boom. Ik zag er hersenstructuren<br />

in. Fijnmazige netwerken, oneindig complex en<br />

wonderlijk. Op een gegeven moment zie je het<br />

overal. In andere blaadjes, in groente, fruit. Als je<br />

het van dichtbij bekijkt, kun je jezelf erin verliezen.”<br />

Verantwoorden<br />

Dat is dan ook wat <strong>MS</strong> voor Saskia betekent. “Het<br />

heeft te maken met je hersenen, het is complex, en<br />

daarbij komt dat je het vaak niet kunt zien. Ik heb<br />

heel lang, en misschien nog steeds wel, het gevoel<br />

gehad dat ik me moet verantwoorden voor mijn<br />

situatie. Ik zie mensen denken: Ik zie niks aan je,<br />

je ziet er toch goed uit? En toch zeg je dat je dingen<br />

niet kunt. Maar dat is het punt hè. Mensen zien<br />

jou, maar ze zien niet hoeveel moeite het kost om<br />

daar te staan. Of de prijs die je betaalt, als je een<br />

activiteit hebt gedaan. De extreme vermoeidheid,<br />

de uitputting – die zien ze niet. Dat maakt <strong>MS</strong><br />

verwarrend en moeilijk voor anderen om ermee om<br />

te gaan.”<br />

Ribbels en vlekjes<br />

In de reeks gefotografeerde bloemen en bladeren<br />

herkent Saskia zichzelf. “Geen dag zien ze er<br />

hetzelfde uit. De ene dag kun je wel mee, maar de<br />

andere dag plotseling niet. Een van mijn foto’s is<br />

van een pompoen. Een met ribbels en vlekjes. Ik zie<br />

er hersenen in. Met vlekjes, zoals die van mij. De<br />

pompoen mag dan niet meer perfect zijn, hij is nog<br />

steeds eetbaar en kan prima mee. Net zoals ik.”<br />

Mensen aanzetten tot<br />

nadenken en praten over <strong>MS</strong><br />

Met haar fotografie hoopt Saskia mensen met <strong>MS</strong><br />

te bereiken en te raken. En mensen zonder <strong>MS</strong> te<br />

laten zien wat het voor iemand betekent om <strong>MS</strong> te<br />

hebben. “Ik wil laten zien hoe naar het is om <strong>MS</strong> te<br />

hebben. Maar ook dat het niet het einde hoeft te<br />

betekenen. Er is nog veel mogelijk, misschien meer<br />

dan je denkt. Hetzelfde geldt voor onderzoek naar<br />

<strong>MS</strong>. Het is zo belangrijk dat dit gebeurt en dat het<br />

doorgaat. Of ik de oplossing nog ga meemaken,<br />

dat weet ik niet. Onderzoek maakt me hoopvol. En<br />

ooit zal het ervan komen!”<br />

Aan de reacties op haar fotografie merkt ze dat<br />

iedereen er iets anders in ziet en er ook wat anders<br />

uithaalt. “Dat is precies wat ik ermee wil bereiken.<br />

Ik hoop anderen te inspireren en mensen aan te<br />

zetten tot nadenken. En tot praten over <strong>MS</strong>.”<br />

25


Inge<br />

Huitinga<br />

“Het karakteriseren van het<br />

<strong>MS</strong>-hersenweefsel is een van mijn missies.”<br />

Dat er bij multiple sclerose (<strong>MS</strong>) sprake is<br />

van ontstekingen in de hersenen weten we al<br />

langer. Maar daar houdt het niet op. Naast de<br />

ontstekingen ontstaat er ook schade aan de<br />

zenuwen. Deze zenuwschade wordt momenteel<br />

onderzocht door de onderzoeksgroep van Inge<br />

Huitinga.<br />

Drie jaar geleden werd Inge Huitinga<br />

benoemd tot bijzonder hoogleraar in<br />

de neuroimmunologie, in het bijzonder<br />

de pathologie van multiple sclerose. Bij dit<br />

hoogleraarschap hoorde ook een hoogleraarsgrant<br />

van Stichting <strong>MS</strong> Research. Met deze subsidie kan<br />

Inge met haar onderzoeksgroep in het Nederlands<br />

Herseninstituut onderzoek doen naar het meten<br />

van zenuwschade bij <strong>MS</strong>.<br />

Wat is het doel van dit<br />

onderzoek?<br />

“De afgelopen jaren hebben we de collectie<br />

hersenweefsels van mensen met <strong>MS</strong> in kaart<br />

gebracht. We keken naar de activiteit van<br />

ontstekingen in deze hersenweefsels en naar het<br />

26


ziektebeloop bij deze hersendonoren. Nadat we de<br />

ontstekingen in kaart hadden gebracht bleek dat<br />

er onverwacht veel ontstekingsactiviteit was, ook<br />

nog laat in de ziekte. Hoe meer van deze actieve<br />

ontstekingen hoe ernstiger het beloop van de <strong>MS</strong>.<br />

Daarna rees de grote vraag ‘hoe zit het dan met<br />

de zenuwcellen zelf? Hoeveel schade is er aan<br />

deze zenuwcellen, hoe hangt dat samen met de<br />

ontstekingsactiviteit en met het ziektebeloop?’<br />

Ons doel is om deze zenuwschade te meten. Zo<br />

hebben we gevonden dat we in de hersenvloeistof<br />

een stof kunnen meten genaamd neurofilamentlight.<br />

Dit neurofilament komt in de hersenvloeistof<br />

terecht wanneer zenuwcellen kapotgaan. In de<br />

collectie weefsels van <strong>MS</strong>-donoren meten we nu<br />

hoeveel neurofilament er in het hersenvloeistof zit<br />

en hoeveel schade er is aan de zenuwcellen. Dan<br />

weten we hoe de zenuwschade en de hoeveelheid<br />

neurofilament zich tot elkaar verhouden.”<br />

Waarom is dit belangrijk voor<br />

mensen met <strong>MS</strong>?<br />

“Omdat ontstekingen en zenuwschade bij <strong>MS</strong><br />

verschillende behandelingen behoeven. Door de<br />

ontstekingen verdwijnt de beschermende myelinelaag<br />

rondom zenuwcel-uitlopers en werkt de<br />

zenuwcel niet goed meer. Ook als er zenuwschade<br />

ontstaat, werkt de zenuwcel natuurlijk niet goed<br />

meer. Dit zijn echter verschillende zaken. Tegen<br />

de ontstekingen zijn er nu goede medicijnen zoals<br />

natalizumab en ocrelizumab. Maar als je bij een<br />

patiënt in de hersenvloeistof neurofilament kan<br />

meten, kun je meten of er zenuwschade is en er<br />

dus een andere behandeling nodig is. Dan is het<br />

natuurlijk ook de bedoeling dat we manieren vinden<br />

om de zenuwschade te voorkomen of te repareren.<br />

Dus terwijl we het weefsel bekijken, zoeken we<br />

ook naar de mechanismen die zenuwschade<br />

veroorzaken en wat we ertegen kunnen doen.<br />

Daarmee zouden we <strong>MS</strong> preciezer, en ook in de<br />

latere fase van de ziekte kunnen behandelen.”<br />

De subsidie voor dit<br />

onderzoek kreeg je voor je<br />

hoogleraarschap, maakt dat<br />

het extra bijzonder?<br />

“Ja, het karakteriseren van het <strong>MS</strong>-hersenweefsel<br />

van de Nederlandse Hersenbank was een missie<br />

die ik had. Dat was nog maar deels gelukt.<br />

We hadden al naar de ontstekingen gekeken,<br />

maar dit is het tweede deel namelijk ‘hoe is het<br />

met de zenuwcellen in <strong>MS</strong>?’ Het is fantastisch<br />

dat er zo steeds meer over dit hersenweefsel<br />

boven water komt en daarmee ook verschillen<br />

in veranderingen in de hersenen in relatie tot de<br />

verschillen in beloop van <strong>MS</strong> tussen patiënten.<br />

Dit is wereldwijd een unieke collectie van <strong>MS</strong>weefsel.<br />

Het weefsel wordt dan ook gebruikt door<br />

andere <strong>MS</strong>-onderzoekers in binnen- en buitenland.<br />

Hoe meer we over het weefsel weten, hoe beter<br />

het ook door anderen onderzocht kan worden.<br />

Daarnaast past het ook naadloos bij het onderwerp<br />

van mijn hoogleraarschap, dit is bij uitstek<br />

neuroimmunologie, in het bijzonder de pathologie<br />

van <strong>MS</strong>.”<br />

Ontstekingen en<br />

zenuwschade bij <strong>MS</strong><br />

behoeven verschillende<br />

behandelingen.<br />

27


Dit onderzoek is gestart aan<br />

het begin van de coronapandemie.<br />

Heeft dat voor extra<br />

uitdagingen gezorgd?<br />

“Jazeker. Gelukkig hadden we net veel gegevens<br />

verzameld in het laboratorium over de hoeveelheid<br />

neurofilament in de hersenvloeistof en de<br />

hoeveelheid zenuwschade in het hersenweefsel.<br />

Die gegevens konden we thuis analyseren. Ook<br />

heeft de promovenda die dit onderzoek doet mijn<br />

microscoop mee naar huis genomen. Die ging<br />

meteen kapot, maar kon gelukkig weer gemaakt<br />

worden.”<br />

Inge wijst naar haar microscoop die nu weer<br />

werkend en al op zijn gebruikelijke plek in haar<br />

kantoor staat: “Deze is heel bijzonder. Hij is heel<br />

oud maar werkt fantastisch. Hij stond ergens<br />

in delen op een zolder. Paul (analist bij de NHB)<br />

heeft hem toen weer in elkaar gezet en heeft er<br />

een tweede oculair (het gedeelte waar je door<br />

kijkt) voor me opgezet zodat ik samen met mijn<br />

studenten tegelijk naar weefsels kan kijken.”<br />

Mijn microscoop is heel<br />

bijzonder. Hij is heel oud<br />

maar werkt fantastisch. Hij<br />

stond ergens in delen op<br />

een zolder.<br />

28


De kracht van<br />

samenwerken<br />

“We zochten de speld in de hooiberg.”<br />

In 2017 werd dr. Susanne Kooistra van het <strong>MS</strong><br />

Centrum Noord Nederland gehonoreerd met een<br />

<strong>MS</strong>-fellowship. Haar onderzoek naar microglia,<br />

de immuuncellen van de hersenen, wordt gezien<br />

als zeer veelbelovend voor het <strong>MS</strong>-onderzoek.<br />

Samen met prof.dr. Bart Eggen brengt zij het<br />

onderzoek naar deze interessante cellen in een<br />

stroomversnelling.<br />

Wat vooraf ging<br />

Promotiestudent Anneke Miedema startte in<br />

2018 met haar project over de rol van microglia<br />

in <strong>MS</strong>. In datzelfde jaar startte haar kamergenoot<br />

Emma Gerrits met een vergelijkbare studie, maar<br />

dan in de ziekte van Alzheimer. Beiden waren ze<br />

afhankelijk van hersenweefsel, afkomstig van<br />

donoren van de Nederlandse Hersenbank. Mensen<br />

overlijden op alle mogelijke tijdstippen van de dag<br />

en daarom moeten de onderzoekers dag en nacht<br />

bereikbaar zijn om het materiaal dat zij als donor<br />

ter beschikking stellen te verwerken. Om die reden<br />

werd de zogenaamde glia-telefoon in werking<br />

gesteld, die rouleerde tussen Anneke en Emma<br />

en nog vele andere collega’s. Niet alleen overdag,<br />

maar ook ’s nachts moet er iemand bereikbaar<br />

zijn om het weefsel in ontvangst te nemen. Uit dit<br />

29


kostbare, menselijke materiaal, worden vervolgens<br />

microglia geïsoleerd.<br />

Microglia onderzoek toen en nu<br />

Microglia onderzoek in het verleden maakte vaak<br />

gebruik van een verzameling van vele duizenden<br />

microglia-cellen. Afkomstig uit hersenen van<br />

mensen met <strong>MS</strong>, Alzheimer of – ter controle –<br />

mensen zonder hersenaandoening. Met een<br />

speciale cel-isolatie-procedure konden we<br />

microglia onderscheiden van andere hersencellen<br />

en al die microglia-cellen van die ene donor werden<br />

opgevangen, verwerkt en bestudeerd als één<br />

monster.<br />

Het gevolg is dat als slechts een klein deel van de<br />

aanwezige cellen aangedaan is, deze informatie<br />

verloren gaat in die enorme hoeveelheid cellen in<br />

dat ene monster en het lastig is om verschillen te<br />

ontdekken tussen microglia-cellen uit gezonde of<br />

aangetaste hersenen.<br />

Bij het <strong>MS</strong> Centrum Noord Nederland besloten ze<br />

de cellen echt als individuele cellen te bestuderen.<br />

Anneke vertelt: “We zochten de speld in de<br />

hooiberg en met de door ons gebruikte techniek<br />

was het mogelijk om de speld te vinden.” Emma<br />

vult aan: “Met deze benadering vonden we<br />

uiteindelijk dat kleine percentage aangetaste cellen<br />

die we niet konden vinden wanneer we de cellen<br />

als een grote verzameling bestuderen. Met deze<br />

benadering zagen we zelfs in gezond uitziend<br />

<strong>MS</strong>-hersenmateriaal microglia met een afwijkend<br />

patroon.”<br />

Anneke<br />

Anneke en Emma hebben een heel verschillende<br />

achtergrond. Anneke startte op het VMBO, ging<br />

daarna na de HAVO, vervolgde met een HBO<br />

laboratorium-opleiding en volgde daarna een<br />

master in Biomedical Science op de universiteit.<br />

Ze ging in eerste instantie aan de slag als analiste,<br />

maar toen prof.dr. Bart Eggen haar vroeg voor een<br />

promotieonderzoek bij het <strong>MS</strong> Centrum Noord<br />

Nederland kon ze geen nee zeggen. “De hersenen<br />

zijn ontzettend interessant om te bestuderen en<br />

deze studie, waarbij gebruik wordt gemaakt van<br />

de allernieuwste technieken, was een prachtige<br />

uitdaging.”<br />

Emma<br />

Emma ging na het VWO een jaartje wiskunde<br />

studeren, maar besloot te switchen naar de studie<br />

biologie. Haar jaartje wiskunde zorgde er wel<br />

voor dat de kracht van Emma kwam te liggen in<br />

de Bioinformatica, een hele nuttige competentie<br />

wanneer je microglia als individuele cellen wilt<br />

bestuderen. De resultaten van deze experimenten<br />

worden vaak weergegeven met behulp van een<br />

tool die Seurat heet, genoemd naar de kunstenaar<br />

Seurat die bekend is door zijn specifieke techniek,<br />

het pointillisme. Deze Franse kunstenaar maakte<br />

gebruik van een techniek waarbij hij kleurstippen<br />

op het doek aanbracht. En dat is ook precies<br />

hoe de analyse van duizenden microgliacellen<br />

eruitziet. Waarbij de kleur van de stippen<br />

aangeeft hoeveel de cellen op elkaar lijken: het<br />

zijn allemaal microglia, maar ieder met een eigen<br />

expressiepatroon.<br />

Corona<br />

De kamergenoten Anneke en Emma vulden<br />

elkaar goed aan en hebben de afgelopen<br />

4 jaar vele uren samen in het lab en achter het<br />

computerscherm doorgebracht. Tijdens deze 4 jaar<br />

hebben ze een enorme groei doorgemaakt op het<br />

30


Emma Gerrits (l) en<br />

Anneke Miedema (r)<br />

wetenschappelijk vlak. Helaas zijn de afgelopen<br />

4 jaren te verdelen in 2 jaar voor corona en 2 jaar<br />

tijdens corona en tijdens die laatste 2 jaar is er<br />

vooral in sociaal opzicht veel veranderd. Veel<br />

thuiswerken, minder sociale interactie in de<br />

onderzoeksgroep, geen vrijdagmiddagborrels meer<br />

en als dieptepunt de ‘uitgeklede promoties’, zonder<br />

publiek, receptie en feest.<br />

Inspiratie<br />

Susanne is copromotor van de beide onderzoekers<br />

en Emma en Anneke zijn zeer lovend over haar.<br />

“Susanne is als begeleider zeer betrokken bij<br />

het onderzoek, weet veel van de allernieuwste<br />

technieken en publicaties en heeft daarnaast ook<br />

nog oog voor onze persoonlijke struggles.”<br />

Maar wat is nou eigenlijk het belang van die speld<br />

in de hooiberg? Emma en Anneke dragen bij aan<br />

zeer fundamenteel onderzoek, waarbij ze de speld<br />

beschrijven in hun wetenschappelijk artikelen<br />

die weer door vele andere onderzoekers worden<br />

gelezen. En ook al laat deze nieuwe kennis zich<br />

niet meteen vertalen naar gezondheidswinst voor<br />

mensen met <strong>MS</strong>, op de lange termijn is het vergaren<br />

van zoveel mogelijk kennis over het ziekteproces<br />

wel van belang. Emma besluit: “Uiteindelijk kan die<br />

speld een target blijken te zijn voor het ontwikkelen<br />

van een nieuw medicijn tegen <strong>MS</strong>.”<br />

31


Wia Baron, <strong>MS</strong> Centrum<br />

Noord Nederland<br />

Remyelinisatie<br />

onderzoek belangrijk voor<br />

mensen met <strong>MS</strong><br />

“Over een jaar willen we de situatie zoals<br />

die is bij mensen met <strong>MS</strong> kunnen nabootsen.”<br />

Bij <strong>MS</strong> Centrum Noord Nederland hebben ze een<br />

variatie op de uitdrukking ‘er gaat niets boven<br />

Groningen’, namelijk ‘er gaat niets boven het<br />

myeline onderzoek in Groningen’.<br />

Het verdwijnen van myeline in <strong>MS</strong> én het myeline<br />

herstel zijn al 20 jaar een belangrijk thema.<br />

Belangrijk<br />

Myeline is de isolerende laag rondom de<br />

uitlopers van zenuwcellen. Bij multiple sclerose<br />

vindt afbraak van deze laag plaats, waardoor<br />

zenuwprikkels niet meer goed kunnen worden<br />

doorgegeven. Dit leidt tot allerlei klachten en<br />

32


uiteindelijk tot verminderde kwaliteit van leven.<br />

Gelukkig bezitten de hersenen de capaciteit om<br />

de verdwenen myelinelaag weer te vervangen, dat<br />

noemen we remyelinisatie. Dit is een ingewikkeld<br />

proces, waarbij vele factoren een rol spelen,<br />

bijvoorbeeld ‘fibronectine’. Maar helaas kan door<br />

de <strong>MS</strong>-ontstekingsreactie fibronectine zich niet<br />

goed ontvouwen en ontstaan er ‘klonten’. Deze<br />

klonten blijken een obstakel te vormen voor het<br />

remyelinisatie-proces, omdat het de rijping van<br />

de cellen die myeline vormen (oligodendrocyten)<br />

belemmert. Uit eerder onderzoek weten we dat<br />

een zogenaamd chaperonne-eiwit (HSP90β) een<br />

belangrijke functie heeft om fibronectine op de<br />

Gelukkig bezitten de<br />

hersenen de capaciteit<br />

om de verdwenen<br />

myelinelaag weer te<br />

vervangen, dat noemen we<br />

remyelinisatie.<br />

juiste manier te laten (ont)vouwen. De groep van<br />

dr. Wia Baron startte dit onderzoek naar aanleiding<br />

van de resultaten van haar <strong>MS</strong>-fellowship dat zij<br />

dankzij onze Stichting kreeg.<br />

Promotiestudent Rianne Gorter uit deze groep van<br />

V.l.n.r. Jolien Fledderus, Naomie Dijksman,<br />

Rianne Gorter en Wia Baron<br />

33


Wia, is al vanaf 2018 betrokken bij het ‘fibronectine<br />

klonten onderzoek’ en verrichtte ‘haar eerste <strong>MS</strong>onderzoek’<br />

al op de middelbare school. Samen<br />

met een vriendin maakte ze een profielwerkstuk<br />

over <strong>MS</strong>. De moeder van die vriendin had <strong>MS</strong> en<br />

zo zag ze in haar directe omgeving de gevolgen<br />

op het dagelijkse leven in het gezin van haar<br />

vriendin en het ontbreken van een perspectief voor<br />

mensen met <strong>MS</strong>. Gekscherend voegt ze eraan toe<br />

‘als de moeder van mijn vriendin geen <strong>MS</strong> maar<br />

Parkinson had gehad deed ik nu vast onderzoek<br />

naar Parkinson’.<br />

Het onderzoek van Wia en Rianne kreeg een<br />

vervolg met het chaperonne-eiwit project ‘Nieuw<br />

doelwit om falend myelineherstel te overwinnen’.<br />

Postdoc Jolien Fledderus en analiste Naomi<br />

Dijksman kwamen bij het team. Jolien vertelt:<br />

“Mijn interesse en kracht ligt in het ontrafelen van<br />

pathways. Een pathway is een aaneenschakeling<br />

van reacties binnen een cel. Analiste Naomi<br />

Dijksman’s onderwerp voor haar laatste<br />

Dit onderzoek is zo duidelijk<br />

gericht op mensen met<br />

<strong>MS</strong> en dat werkt zeer<br />

motiverend.<br />

studieopdracht, het zogenaamde colloquium, was<br />

‘de ziekte <strong>MS</strong>’. Waarom koos ze dit onderwerp?<br />

“Na een college van Wia begreep ik dat <strong>MS</strong> een<br />

zeer ingewikkelde ziekte is, maar vanuit moleculair<br />

oogpunt ook een zeer interessante ziekte om te<br />

bestuderen.” Ze hoefde niet lang na te denken toen<br />

deze baan op haar pad kwam. Het gebruik van de<br />

vele verschillende technieken die bij dit onderzoek<br />

worden toegepast maakt het voor haar een<br />

uitdagende en interessante baan.<br />

Naomi en Jolien hebben inmiddels al vele uren<br />

samen op het laboratorium doorgebracht en<br />

tijdens de experimenten spreken ze over de<br />

technieken die ze gebruiken en filosoferen ze over<br />

Na een college van Wia<br />

begreep ik dat <strong>MS</strong> een zeer<br />

ingewikkelde ziekte is.<br />

de experimenten die ze in de toekomst willen<br />

uitvoeren. Beiden stellen: “Dit onderzoek is zo<br />

duidelijk gericht op mensen met <strong>MS</strong> en dat werkt<br />

zeer motiverend”.<br />

Over een jaar willen ze een representatief en<br />

reproduceerbaar model hebben, waarin ze<br />

de situatie zoals die is bij mensen met <strong>MS</strong><br />

kunnen nabootsen. “Denk daarbij aan het verder<br />

bestuderen van het ontstaan van de fibronectine<br />

klonten, het ontrafelen van de verschillen<br />

tussen HSP90β van mensen met en zonder<br />

<strong>MS</strong> en bijvoorbeeld het effect van het wel/niet<br />

toevoegen van het HSP90β eiwit op het vormen<br />

van de klonten. Alles met als ultiem doel om<br />

aangrijpingspunten te vinden in de processen die<br />

kunnen leiden tot het ontwikkelen van medicijnen<br />

die het remyelinisatie-proces bevorderen. “Want als<br />

we dat kunnen dan zorgt dat voor een verbetering<br />

van de levenskwaliteit voor mensen met <strong>MS</strong> en<br />

daar doet onze groep het voor.”<br />

34


“Niet alleen voor nu,<br />

maar zeker ook voor later”<br />

Toen er in de directe omgeving van Jos en Helma<br />

(beiden zestigers) iemand overleed, realiseerden<br />

ze zich dat zij zelf de regie over hun nalatenschap<br />

wilden hebben. Zeker ook omdat zij geen kinderen<br />

hebben. Lang hoefden ze niet te overleggen want<br />

direct was helder dat hun nalatenschap naar een<br />

<strong>MS</strong>-gerelateerd doel zou gaan, namelijk Stichting<br />

<strong>MS</strong> Research.<br />

Jos: “Het is ons helemaal duidelijk waar deze<br />

Stichting voor staat. En om die reden was de<br />

keuze snel gemaakt. Onderzoek is namelijk<br />

cruciaal om uiteindelijk tot de oplossing voor <strong>MS</strong><br />

te komen. Wij hebben het absolute vertrouwen dat<br />

zij in samenwerking met hun wetenschappelijke<br />

raad met de besteding van de gelden zeer<br />

verstandig omgaan. Uiteindelijk moeten alle<br />

onderzoeksresultaten leiden tot de oplossing van<br />

deze ziekte.”<br />

In 1982, nog voordat zij hun eigen bedrijf in het<br />

Brabantse Goirle startten, werd bij Helma de<br />

diagnose <strong>MS</strong> vastgesteld. Jos en Helma wisten<br />

van dichtbij wat <strong>MS</strong> betekent, want ook de<br />

inmiddels overleden broer van Helma had <strong>MS</strong>.<br />

“Als je in de omstandigheid bent nu iets te regelen,<br />

doe het dan voordat het te laat is. Nu kun je het<br />

allemaal nog zelf bepalen. Doe je dat niet, dan<br />

zullen je uiteindelijke erfgenamen wellicht een<br />

ander bestedingsdoel van je nalatenschap kiezen.<br />

Kortom, regel je zaken, voordat het te laat is.”<br />

35


“In het lab kun je een<br />

ziekte wel 1000 keer<br />

genezen, maar de<br />

vraag blijft altijd:<br />

werkt het ook in de<br />

praktijk, bij de mens?”

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!