08.10.2019 Views

Rondom MS 63

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Stichting <strong>MS</strong> Research<br />

nummer <strong>63</strong>, jaar 2019<br />

Daan was 16 jaar toen<br />

hij de diagnose <strong>MS</strong><br />

kreeg. Nu, 11 jaar later,<br />

is hij getrouwd met de<br />

vrouw van zijn dromen<br />

en wordt hij binnenkort<br />

vader.


RONDOM<br />

Voorwoord<br />

“Alles is mogelijk...<br />

(zolang het mogelijk is)”<br />

In het dagelijkse leven is veel mogelijk.<br />

Met de hedendaagse, veelal technische<br />

ontwikkelingen kunnen we veel. En elke<br />

keer blijkt dat we nog meer kunnen.<br />

Deze zomer was het exact 50 jaar geleden<br />

dat ‘we’ de eerste voet op de maan zetten.<br />

Wereldwijd volgden 450 miljoen mensen<br />

dit historische moment op de radio en 530<br />

miljoen op de tv; een dergelijke verhouding<br />

tussen radioluisteraars en tv-kijkers bij zo’n<br />

gebeurtenis lijkt nu onmogelijk. Om maar<br />

aan te geven hoe techniek en welvaart van<br />

invloed zijn en waren op onze toegang tot,<br />

in dit geval, verschillende media.<br />

“That’s one small step for a man, one<br />

giant leap for mankind” sprak Armstrong.<br />

Met zijn eerste stappen op de maan leek<br />

het universum binnen handbereik. De tijd<br />

heeft geleerd dat dit niet zo eenvoudig<br />

blijkt. Onlangs mislukte nog een Indiase<br />

poging om op de maan te landen.<br />

De laatste decennia lijkt het dat ‘alles<br />

mogelijk is’, soms zaken waar we<br />

zelfs niet eens meer van op kijken.<br />

Gelukkig zijn ook in de medische wereld<br />

grote stappen gemaakt. Slimme en<br />

gepassioneerde wetenschappers hebben<br />

ervoor gezorgd dat (met behulp van<br />

geavanceerde apparatuur) diagnoses<br />

sneller en betrouwbaarder kunnen worden<br />

gesteld en dat bepaalde ziektes niet<br />

meer levensbedreigend en zelfs goed te<br />

behandelen zijn.<br />

Helaas kunnen we nog niet alles: genezen<br />

van <strong>MS</strong> bijvoorbeeld. Behandelen gelukkig<br />

vaak wel, maar genezen nog niet. 2,5<br />

miljoen mensen wereldwijd wachten op<br />

de doorbraak, waardoor in hun leven weer<br />

meer mogelijk wordt.<br />

‘Alles is mogelijk’… dit was het<br />

levensmotto van professor Rogier<br />

Hintzen, oprichter en hoofd van het<br />

Eras<strong>MS</strong> <strong>MS</strong> Centrum in Rotterdam en<br />

het Nationaal Kinder <strong>MS</strong> Centrum. Zeer<br />

bedreven in zowel de patiëntenzorg als de<br />

fundamentele wetenschap, een gouden<br />

combinatie die we zelden zien. In zijn<br />

denken was alles mogelijk echter… slechts<br />

zolang het mogelijk was. In het voorjaar<br />

werd hij ziek en snel daarna overleed hij.<br />

Veel te vroeg. Vanzelfsprekend gedenken<br />

wij Rogier in deze <strong>Rondom</strong> <strong>MS</strong>.<br />

“Welke belangrijke vraag is nog nooit aan u<br />

gesteld?” vroeg een fan decennia later aan<br />

Armstrong. “De vraag naar de geur op de<br />

maan”, antwoordde hij. “Toen we, eenmaal<br />

weer binnen ons pak uittrokken zat er<br />

maanstof op en die rook naar houtskool.<br />

Zo ruikt het dus op de maan. De geur geeft<br />

belangrijke informatie over processen op<br />

de maan.”<br />

Welke belangrijke vraag is binnen het<br />

<strong>MS</strong>-onderzoek nog nooit gesteld? En aan<br />

wie moet die vraag gesteld worden? Aan<br />

de mensen met <strong>MS</strong>? Hun omgeving? De<br />

onderzoeker? De arts? De behandelaar? Of<br />

aan allemaal? Wie kijken op een andere<br />

manier naar het <strong>MS</strong>-onderzoek, net als<br />

Rogier dat deed?<br />

Stappen zijn gezet, op de maan en<br />

binnen het <strong>MS</strong>-onderzoek. Bijna 385.000<br />

kilometers werden op weg naar de maan<br />

overbrugd en na vele succesvolle stappen<br />

binnen het <strong>MS</strong>-onderzoek, kunnen we nu<br />

sprongen maken. Dat er veel mogelijk is<br />

leest u ook in deze <strong>Rondom</strong> <strong>MS</strong>. Binnen<br />

grenzen, dat wel. Want alles is mogelijk...<br />

zolang het mogelijk is.<br />

Dorinda Roos<br />

Directeur Stichting <strong>MS</strong> Research<br />

2


RONDOM<br />

Inhoud<br />

4<br />

In memoriam Rogier Hintzen<br />

8<br />

Judith<br />

10<br />

Poeptransplantatie<br />

12<br />

<strong>MS</strong>-fellowship - Gijs Kooij<br />

15<br />

Zorg voor mantelzorgers<br />

19<br />

Tessa<br />

22<br />

Het is gelukt - Inge Werkman<br />

24<br />

Activiteiten januari - juli 2019<br />

29<br />

Twee professoren - Joep Killestein en<br />

Inge Huitinga<br />

35<br />

Joost Smolders<br />

36<br />

Daan<br />

38<br />

Drie vragen aan vier <strong>MS</strong>-betrokkenen<br />

41<br />

<strong>Rondom</strong> vragen - Stamceltherapie<br />

44<br />

Ingeborg<br />

46<br />

Donateurs aan het woord<br />

Colofon<br />

<strong>Rondom</strong> <strong>MS</strong> is een periodiek met als doel<br />

het zo breed mogelijk informatie bieden over<br />

multiple sclerose.<br />

Eindredactie:<br />

Dorinda Roos,<br />

directeur Stichting <strong>MS</strong> Research,<br />

directie@msresearch.nl<br />

Redactie:<br />

Nieske Brouwer<br />

Mignon de Goeij<br />

Annette van der Goes<br />

Kirstin Heutinck<br />

Karin Smits<br />

Fotografie:<br />

Archief Stichting <strong>MS</strong> Research, Hein Athmer,<br />

André Bakker, Menno Bausch, Roy Beusker,<br />

Ilse Bosschaart, Bart Harmsen, Arjo Frank<br />

Kievits, Michelle Muus, Pareltjes fotografie,<br />

Gea Schenk, Arjen Schippers, Paul Voorham,<br />

Levien Willemse<br />

Vormgeving:<br />

Pre Press Buro Booij, Wapenveld<br />

Productie:<br />

Regalis - Zeist<br />

Oplage: 55.000<br />

Incassodata 2019:<br />

25 oktober 2019<br />

27 november 2019<br />

27 december 2019<br />

Contact:<br />

Stichting <strong>MS</strong> Research<br />

Leidseweg 557-1<br />

Postbus 200<br />

2250 AE Voorschoten<br />

Telefoon 071 5 600 500<br />

www.msresearch.nl<br />

info@msresearch.nl<br />

NL 17 INGB 0000006989<br />

NL 24 ABNA 0707070376<br />

ISSN 1574-9215<br />

48<br />

Kelly<br />

3


In memoriam<br />

Rogier Hintzen<br />

(19<strong>63</strong> - 2019)<br />

“Alles is<br />

mogelijk”<br />

Levensmotto van Rogier<br />

4


RONDOM Mensen<br />

In memoriam<br />

Het is eind november, 2018.<br />

We zijn met de leiders van de<br />

drie academische <strong>MS</strong> Centra<br />

en de Hersenbank voor <strong>MS</strong> bij elkaar<br />

in Nieuwegein om te praten over de<br />

gezamenlijke thema’s binnen het<br />

<strong>MS</strong>-onderzoek in Nederland. Het overleg<br />

geeft me hoop. Het onderstreept de<br />

waarde van de Nederlandse inbreng<br />

wereldwijd en laat eens te meer zien hoe<br />

complementair de centra ten opzichte van<br />

elkaar zijn. Ambitie en plannen worden<br />

besproken, kansen worden verkend.<br />

Als ‘operationeel puntje tot slot’ benoemen<br />

we de ‘Dag voor MenSen met <strong>MS</strong>’<br />

het jaar daarop met aansluitend de<br />

onderzoeksdagen, mei 2019. Iedereen<br />

noteert het in zijn agenda en zal er zijn.<br />

Iedereen kan, wat een wonder! Weer<br />

een mooie gelegenheid om zowel de<br />

individuele speerpunten te laten zien, als<br />

het inhoudelijk aanvullend zijn op elkaar.<br />

Rogier Q. Hintzen – kort CV<br />

Het wordt januari 2019, 16 januari om<br />

precies te zijn. Ik ben op het Eras<strong>MS</strong> voor<br />

de uitreiking van de Tichelaar Award aan<br />

Karim Kreft. Rogier houdt als altijd een<br />

bevlogen betoog over de waarde en positie<br />

van zijn centrum aan de toehoorders.<br />

Gepassioneerd vertelt hij o.a. over zijn<br />

verwachting dat neurofilament light als<br />

biomarker een belangrijke rol gaat spelen<br />

voor mensen met <strong>MS</strong>. Dat er een ton nodig<br />

is om daar de juiste apparatuur voor te<br />

1994 Promotie (cum laude) onderzoek T-cel activatie.<br />

1999 Neuroloog en immunoloog ErasmusMC.<br />

2002 Medeoprichter en hoofd Eras<strong>MS</strong> <strong>MS</strong> Centrum Rotterdam.<br />

2009 Hoogleraar ‘Multiple Sclerose en neuro immunologie van het centrale<br />

zenuwstelsel’ aan het Erasmus MC.<br />

2012 Medeoprichter en hoofd Nationaal Kinder <strong>MS</strong> Centrum.<br />

2019 200e wetenschappelijke publicatie<br />

Focus onderzoek: Biologische factoren in het ontstaan en beloop van <strong>MS</strong>.<br />

(Bestuurlijke) functies binnen de Nederlandse Vereniging voor Neurologie,<br />

wetenschappelijke Raad Stichting <strong>MS</strong> Research (2001-2005), ECTRI<strong>MS</strong>,<br />

International <strong>MS</strong> Genetics Consortium, International Pediatric <strong>MS</strong> Study<br />

group, European School for Neuroimmunology (ESNI), International Society of<br />

Neuroimmunology (ISNI).<br />

krijgen. Dat… dat… dat… Hij is trots op<br />

Karim, onderzoeker uit zijn groep, die toch<br />

maar mooi de Tichelaar Award binnen<br />

heeft gesleept.<br />

“We kunnen het niet geloven.<br />

Willen dat ook niet. We realiseren<br />

ons dat Rogier in mei niet bij ons in<br />

Groningen zal zijn.”<br />

We eten met elkaar in het door hem<br />

uitgekozen restaurant op Katendrecht. En<br />

we hebben het alweer over de volgende<br />

aanvraag, een extra projectaanvraag bij de<br />

VriendenLoterij dit keer, die we met elkaar<br />

gaan vormgeven; “T-tijd”, over de cruciale<br />

rol van T-cellen binnen <strong>MS</strong>. Een project<br />

dat Marvin van Luijn, zijn rechterhand, bij<br />

toekenning vorm zal gaan geven.<br />

Lopend naar de auto mopperen we<br />

nog even over het parkeerbeleid op<br />

Katendrecht en zeggen elkaar te zien in<br />

mei.<br />

Noodkreet<br />

Het is 16 april. We krijgen een mail van<br />

Rogier. De mail waarin hij vertelt dat hij<br />

ziek is, ernstig ziek. De mail ademt warmte<br />

richting zijn gezin, maar ook hoop. Tevens<br />

is het een gepassioneerde noodkreet. Een<br />

noodkreet om zijn groep te helpen. Hij<br />

schrijft: “Het <strong>MS</strong> Centrum Rotterdam staat<br />

voldoende op de rails om ook zonder mij<br />

voortgezet te worden. Een paar punten van<br />

stroomlijn en focus waar we net mee bezig<br />

waren zijn internationaal uniek, zo ook de<br />

cohorten, en de combinatie met NMO.<br />

5


RONDOM Mensen<br />

In memoriam<br />

Rogier Hintzen en zijn team van het Eras<strong>MS</strong> <strong>MS</strong> Centrum - Kinder <strong>MS</strong> Centrum Rotterdam.<br />

Ik hoop dat tijd en energie mij gegund<br />

is daar verder de lijnen voor uit te zetten<br />

met Peter Sillevis Smitt. De wil is er. De<br />

mogelijkheden ook.”<br />

Die tekst doet ons het ergste vermoeden.<br />

We kunnen het niet geloven. Willen dat<br />

ook niet. We realiseren ons dat Rogier<br />

in mei niet bij ons in Groningen zal zijn.<br />

We troosten onszelf met de gedachte dat<br />

hij optimaal toegang zal hebben tot de<br />

medicatie en behandeling die hij nodig<br />

heeft. En zijn collega’s zullen zo mogelijk<br />

nog meer de schouders eronder zetten om<br />

hem waar te nemen.<br />

Hij stuurt ons nog wat hij noemt ‘een<br />

inspiratiedocument’, ter ondersteuning<br />

van de aanvraag bij de VriendenLoterij. En<br />

daarna wordt het stil, heel stil.<br />

Battle...<br />

Het is 15 mei, ‘Dag voor MenSen met <strong>MS</strong>’<br />

en we zijn in Groningen. Marvin neemt de<br />

presentatie van Rogier over en neemt de<br />

bezoekers mee in het ontstaan en beloop<br />

van <strong>MS</strong> naar de inzichten van het Eras<strong>MS</strong>.<br />

Hij noemt Rogier bij naam en enkelen die<br />

op de hoogte zijn van de reden van Rogiers<br />

afwezigheid voelen wat dat betekent.<br />

We praten met elkaar over de situatie en<br />

de wederzijdse zorgen om Rogier. Ook<br />

blikken we vooruit naar morgen, de eerste<br />

van twee onderzoeksdagen, waarop de<br />

prijsuitreiking van ‘Battle of the Labs’<br />

plaatsvindt. In deze competitie (onderdeel<br />

van de internationale campagne Kiss<br />

Goodbye to <strong>MS</strong>) worden onderzoekers<br />

uitgedaagd hun <strong>MS</strong>-onderzoek dichtbij<br />

het publiek brengen. Het is namelijk al<br />

duidelijk dat het filmpje uit Rotterdam<br />

de meeste stemmen heeft gekregen en<br />

daarmee zeker 1 van de 2 prijzen zal<br />

winnen.<br />

’s Avonds eten we, moe maar voldaan, met<br />

de collega’s. We blikken terug op de dag<br />

en kijken vooruit naar morgen. Er komt een<br />

bericht binnen van Peter (Sillevis Smitt) dat<br />

vertelt dat het onverwacht heel slecht gaat<br />

met Rogier. We schrikken. In het bericht<br />

staat: “Wij zijn ervan overtuigd dat het de<br />

wens is van Rogier dat de presentaties<br />

en de prijsuitreiking door gaan, wellicht<br />

meer ingetogen dan anders het geval was<br />

geweest. Voorbeeld: toen Rogier hoorde<br />

dat er 1000 stemmen op het filmpje waren<br />

moest hij juichen in bed.”<br />

6


RONDOM Mensen<br />

In memoriam<br />

Weer zijn we stil. Het lijkt onmogelijk het<br />

filmpje waarin Rogier zo vol leven en<br />

enthousiasme te zien is te tonen. Ik besluit<br />

Peter te bellen om te overleggen.<br />

Ik hoor de telefoon niet eens over gaan,<br />

want Peter neemt direct op. “Het is<br />

vreselijk Dorinda maar Rogier is vanavond<br />

om zes uur overleden.”<br />

Verslagenheid<br />

Woorden schieten dan te kort en kunnen<br />

nooit de juiste zijn.<br />

Rogier, boegbeeld en voor velen een<br />

inspirator binnen het <strong>MS</strong>-veld. Steun<br />

en toeverlaat voor zijn patiënten. Als<br />

oprichter en directeur van het Eras<strong>MS</strong><br />

<strong>MS</strong> Centrum Rotterdam en hoofd van het<br />

Nationaal Kinder <strong>MS</strong> Centrum heeft hij<br />

een onuitwisbare bijdrage geleverd aan het<br />

<strong>MS</strong>-onderzoek wereldwijd. Zijn oprechte<br />

betrokkenheid bij de zorg en behandeling<br />

van zijn patiënten hebben bijgedragen aan<br />

een betere kwaliteit van hun leven.<br />

Rogier, bevlogen, ambitieus, betrokken,<br />

trots op de eenheid binnen zijn team.<br />

Het is donderdagmorgen, 16 mei.<br />

Collega’s van het Eras<strong>MS</strong> komen één<br />

voor één binnen en zien elkaar voor<br />

het eerst na het verpletterende bericht.<br />

De verslagenheid is groot, gevoelens<br />

nauwelijks te beschrijven.<br />

Maar wat zou Rogier trots zijn op dit<br />

team. Ze staan er, en hoe. Eerst als<br />

dagopening, met woorden die Rogier op<br />

waardige en eervolle manier herdenken.<br />

Met elkaar staan we op voor Rogier en<br />

zijn een minuut stil. Ook alle aanwezigen<br />

voelen zich verslagen. Jon Laman<br />

leest het gedicht “Weet je nog hoe het<br />

water droomde …” van Aleksandr Blok<br />

“Zijn oprechte betrokkenheid bij<br />

de zorg en behandeling van zijn<br />

patiënten hebben bijgedragen aan<br />

een betere kwaliteit van hun leven.”<br />

voor. Daarna staat team Rotterdam er<br />

weer, in de presentaties. Ze staan er.<br />

Vooral voor hem. Met verdriet, trots en<br />

vastberadenheid op hun gezicht.<br />

Het werd vrijdag en in de geest van Rogier<br />

reiken we de prijzen uit. Prijzen in meervoud,<br />

want ook de jury heeft het filmpje<br />

van Rotterdam als ‘beste’ betiteld. In<br />

gedachten heb je meegejuicht Rogier, dat<br />

weten we zeker. Wij allen zullen zijn bevlogenheid<br />

voor onderzoek en zorg enorm<br />

missen en onze gedachten zijn vooral bij<br />

zijn gezin, familie, vrienden en collega’s.<br />

De zomer gaat voorbij en de afwezigheid<br />

van Rogier is voelbaar aanwezig. Het blijft<br />

onwerkelijk. Al tijdens de afscheidsdienst<br />

gaf het ErasmusMC aan dat het werk van<br />

Rogier in zijn geest voortgezet moest en<br />

ging worden. Inmiddels weten we dat<br />

zijn bevlogen team, samen met Joost<br />

Smolders, hier vorm aan gaat geven.<br />

(zie pagina 35).<br />

Als Stichting zullen wij Rogier als persoon<br />

en zijn inzet voor mensen met <strong>MS</strong> en<br />

het onderzoek niet vergeten. Ook bij de<br />

volgende onderzoeksdagen, zullen wij zijn<br />

bijzondere bijdrage aan het <strong>MS</strong>-onderzoek<br />

op passende wijze eren.<br />

Rogier in gesprek met mensen met <strong>MS</strong> en hun naasten tijdens de Dag voor mensen met <strong>MS</strong> in 2017.<br />

Dorinda Roos rw<br />

7


RONDOM Mensen<br />

Jarenlang werkte<br />

Judith van Leeuwen-<br />

Jans (41) als<br />

wijkverpleegkundige.<br />

Ze verzorgde onder<br />

andere mensen met<br />

<strong>MS</strong>, tótdat ze zelf <strong>MS</strong><br />

kreeg en de rollen<br />

werden omgedraaid.<br />

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br />

Judith zorgde<br />

tót ze zelf <strong>MS</strong><br />

RONDOM portret<br />

8


RONDOM Mensen<br />

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br />

voor <strong>MS</strong>-patiënten<br />

kreeg<br />

wijkverpleegkundige weet ik als geen ander wat<br />

<strong>MS</strong> is en wat het voor je toekomst kan betekenen.<br />

“Als<br />

Maar toch kwam mijn diagnose in 2016 als een<br />

donderslag bij heldere hemel. Ik wilde het niet geloven.”<br />

Spijkertjes in mijn huid<br />

“Ik werkte 32 uur per week als wijkverpleegkundige en volgde<br />

daarnaast een hbo-studie. Ik was wel vaak moe, maar dat<br />

heeft iedereen weleens. Dacht ik. Op een gegeven moment<br />

voelde ik ook allerlei tintelingen aan de rechterkant van mijn<br />

lichaam. Het voelde alsof er spijkertjes in mijn huid werden<br />

geslagen. Ik dacht dat dat wel over zou gaan, maar later kreeg<br />

ik krachtverlies in mijn rechterbeen. Ik voelde steeds minder<br />

en kreeg zelfs uitval. Mijn zicht werd trouwens ook steeds<br />

minder. Uiteindelijk ben ik toen naar het ziekenhuis gebracht<br />

en al vrij snel volgde de diagnose multiple sclerose.”<br />

Rolstoel<br />

“In totaal ben ik 2 weken opgenomen geweest in het<br />

ziekenhuis. Ik ging enorm snel achteruit en door de uitval<br />

in mijn benen en doordat ik enorm ziek was kwam ik in een<br />

rolstoel. De 5 maanden na de opname heb ik veel in die<br />

rolstoel gezeten. Maar dankzij het revalideren en de steun en<br />

hulp van vrienden en familie kan ik de rolstoel sinds begin dit<br />

jaar aan de kant zetten. Maar dit is gevaarlijk met <strong>MS</strong>, want je<br />

weet nooit wanneer je ‘m weer nodig hebt.”<br />

Grenzen aangeven<br />

“Grenzen aangeven vond ik één van de moeilijkste dingen en dat<br />

moest ik ook echt leren. Ik wist dat ik op de rem moest. Voorheen<br />

kon ik alles aan, maar dat veranderde sinds de diagnose. Ik ben<br />

altijd een doorpakker geweest en werkte ontzettend hard, maar<br />

ineens red je dat niet meer en moet je op tijd stoppen. Je moet je<br />

grenzen durven én leren aan te geven. Dat vond ik erg lastig, maar<br />

dat is wel iets wat <strong>MS</strong> met zich meebrengt.”<br />

Blijven dromen<br />

“Maar dat betekent niet dat ik sinds de diagnose stil heb<br />

gezeten. Ik blijf dromen en mijn droom is nu om met de uit<br />

eigen ervaring opgedane kennis interne opleidingen te gaan<br />

verzorgen voor verschillende zorgorganisaties. <strong>MS</strong> heeft mijn keus<br />

voor deze richting versneld. Ik heb jarenlang met veel liefde als<br />

wijkverpleegkundige gewerkt, maar als je bijna niet meer voor jezelf<br />

kunt zorgen dan kun je anderen ook niet meer verzorgen. Dat gaat<br />

dan gewoon niet, al ben je nog zo gemotiveerd. Mijn toekomst gaat<br />

er anders uitzien.”<br />

Geniet van de kleine dingen<br />

“Iedereen met <strong>MS</strong> hoopt beter te worden. Nu kan dat helaas nog<br />

niet en dat is heftig. Je krijgt een ziekte waarvan je weet dat je nooit<br />

meer beter wordt. Het kan eigenlijk alleen maar slechter worden. Dat<br />

is heftig, maar gelukkig heb ik door deze ziekte wel geleerd om ook<br />

van alle kleine dingen te genieten en dat vind ik heel belangrijk.” rw<br />

Bron: Libelle, mei 2019<br />

Voor het hele artikel:<br />

https://www.libelle.nl/mensen/<br />

wijkverpleegkundige-judith-ms/<br />

9


RONDOM<br />

Onderzoek<br />

Toekenningen<br />

Poeptransplantatie bij <strong>MS</strong>;<br />

Vies? Nee hoor!<br />

Poeptransplantatie klinkt raar en wellicht ook vies, maar dat is het zeker niet. Bij een<br />

poeptransplantatie wordt een waterige oplossing van de ontlasting van een gezonde persoon<br />

via een slangetje ingebracht in de dunne darm van een patiënt. De patiënt ruikt hier niets van.<br />

Bij darmziekten wordt een dergelijk onderzoek al uitgevoerd, met veelal positieve resultaten.<br />

Dankzij de donateurs van Stichting <strong>MS</strong> Research start nu een pilotonderzoek naar het effect<br />

van poeptransplantatie bij <strong>MS</strong>. Dit verkennende onderzoek wordt uitgevoerd in het <strong>MS</strong> Centrum<br />

Amsterdam door neuroloog Bob van Oosten en arts-onderzoeker Rogier Ooijevaar. 1<br />

Darmflora<br />

In de darmen leven veel verschillende<br />

bacteriën en andere micro-organismen,<br />

samen ook wel darmflora genoemd.<br />

Gezonde mensen hebben een<br />

evenwichtige samenstelling van hun<br />

darmflora. Hierdoor krijgen schadelijke<br />

bacteriën geen kans om zich te vestigen<br />

en vermenigvuldigen. Bij verschillende<br />

darmziekten en ook andere aandoeningen<br />

zien we echter een verstoorde darmflora.<br />

Een poeptransplantatie blijkt de darmflora<br />

van mensen met een darmziekte te<br />

kunnen herstellen. <strong>MS</strong> is geen darmziekte,<br />

waarom dan nu toch deze pilot bij mensen<br />

met <strong>MS</strong>? Bob van Oosten: “Veel mensen<br />

met <strong>MS</strong> hebben een verstoorde darmflora.<br />

In het buitenland is een studie gedaan in<br />

een model voor <strong>MS</strong>. Een darmflora die lijkt<br />

op die van mensen met <strong>MS</strong> bleek samen<br />

te gaan met een ernstiger ziekteverloop.<br />

Terwijl een ‘gezonde’ darmflora zorgt voor<br />

“Wij vragen ons daarom af wat er<br />

gebeurt als je de darmflora van<br />

mensen met <strong>MS</strong> vervangt door die<br />

van een gezonde persoon.”<br />

een mildere ziekte. Wij vragen ons daarom<br />

af wat er gebeurt als je de darmflora van<br />

mensen met <strong>MS</strong> vervangt door die van een<br />

gezonde persoon.”<br />

Poepbank<br />

De ontlasting van de gezonde persoon<br />

hoef je als deelnemer aan het onderzoek<br />

uiteraard niet zelf te regelen.<br />

In Nederland is er sinds 2015 een<br />

zogenaamde poepbank, de Nederlandse<br />

Donor Feces Bank (NDFB). Dit is een<br />

samen werking van de universitair<br />

medische centra in Leiden, Rotterdam,<br />

Wageningen en Amsterdam. Deze bank<br />

heeft al ruim 150 poep transplantaties<br />

uitgevoerd voor uiteenlopende<br />

aandoeningen. Hoe het mechanisme<br />

bij poeptransplantatie precies werkt,<br />

is nog niet bekend. Wel weten we dat<br />

ongeveer 70% van het immuunsysteem<br />

in het spijsverteringskanaal ligt. Er zijn<br />

aanwijzingen dat een verstoorde darmflora,<br />

die veel mensen met <strong>MS</strong> hebben, het<br />

immuunsysteem ontregelt en dat dit dus<br />

mogelijk kan verbeteren als de darmflora<br />

wordt hersteld.<br />

Goede resultaten, maar ook risico’s<br />

Rogier Ooijevaar: ”Op dit moment<br />

wordt een poeptransplantatie alleen<br />

als behandeling gegeven bij een<br />

specifieke infectieziekte van de dikke<br />

darm. Deze darmziekte kan ontstaan als<br />

10


RONDOM<br />

Onderzoek<br />

Toekenningen<br />

Dr. Rogier Ooijevaar (l) en dr. Bob van Oosten (r)<br />

patiënten antibiotica hebben gebruikt.<br />

De poeptransplantatie is voor deze<br />

patiënten een zeer effectieve en veilige<br />

behandeling.”<br />

Bob van Oosten vult aan: “Voor <strong>MS</strong> is er<br />

nog geen wetenschappelijk bewijs dat<br />

poeptransplantatie effect heeft. Van enkele<br />

patiënten zijn er berichten dat zij na een<br />

poeptransplantatie jarenlang stabiel bleven<br />

en zelfs verbeterden. Deze berichten zijn<br />

erg summier, roepen vooral veel vragen<br />

op en gelden niet als wetenschappelijk<br />

bewijs. Er zijn ook risico’s van een<br />

poeptransplantatie. In de Verenigde<br />

Staten werden twee patiënten erg ziek na<br />

een poeptransplantatie, van wie er één<br />

overleed. De poep bleek een gevaarlijke<br />

bacterie te bevatten. In ons onderzoek<br />

nemen we daarom strenge maatregelen<br />

om dit soort complicaties te voorkomen.”<br />

<strong>MS</strong>-Pilot<br />

In het huidige onderzoek krijgen tien<br />

mensen met <strong>MS</strong> twee poeptransplantaties.<br />

De deelnemers krijgen voor en zes<br />

maanden na de behandeling een aantal<br />

testen: MRI-scans en onderzoek van<br />

bloed en ontlasting. Voorafgaand aan de<br />

poeptransplantatie krijgen deelnemers<br />

een antibioticakuur en worden de darmen<br />

leeggemaakt met een sterk laxeermiddel.<br />

Daarna krijgen ze twee poeptransplantaties,<br />

twee weken na elkaar. Er wordt in eerste<br />

instantie gekeken naar de veiligheid van<br />

de behandeling. De onderzoekers hopen<br />

ook te zien dat er een gunstig effect op het<br />

immuunsysteem is. Als de behandeling<br />

goed verdragen wordt en er een gunstig<br />

effect op het immuunsysteem wordt<br />

gevonden, hopen Van Oosten en Ooijevaar<br />

deze behandeling op grotere schaal te gaan<br />

onderzoeken. Dat weten ze hopelijk in de<br />

loop van 2020. rw<br />

1<br />

Rogier Ooijevaar is arts-onderzoeker bij de afdeling<br />

Maag-, Darm- en Leverziekten van het Amsterdam<br />

UMC, locatie VUmc en lid van de werkgroep van<br />

de Nederlandse Donor Feces Bank gevestigd in het<br />

LUMC.<br />

11


RONDOM<br />

Onderzoek<br />

<strong>MS</strong>-fellowship<br />

Lichaam zelf aan het werk tegen <strong>MS</strong><br />

Een innovatief idee, veel doorzettingsvermogen en samenwerking met de juiste mensen,<br />

brachten dr. Gijs Kooij een eigen en unieke plek binnen het <strong>MS</strong>-onderzoek. Deze talentvolle<br />

neurowetenschapper benadert de behandeling van <strong>MS</strong> van een andere kant dan de meeste<br />

collega’s. “Ik wil <strong>MS</strong> stoppen door het lichaam zelf het werk te laten doen.” Gijs ontving onlangs<br />

een <strong>MS</strong>-fellowship en gaat nu zijn bevindingen vertalen naar daadwerkelijke toepassingen voor<br />

mensen met <strong>MS</strong>. <strong>MS</strong> Research is trots op deze 8e <strong>MS</strong>-fellow, die nu dankzij het Fellowship<br />

binnen het <strong>MS</strong> Centrum Amsterdam zijn eigen onderzoeksgroep opricht.<br />

Sinds 2005 is Gijs Kooij werkzaam<br />

binnen het <strong>MS</strong>-onderzoek: “Ik koos<br />

de master neurowetenschappen<br />

omdat er destijds nog weinig bekend was<br />

op het gebied van hersenen. Tijdens mijn<br />

stages deed ik voor het eerst onderzoek<br />

naar <strong>MS</strong>. Rond die tijd, kwam ik ook<br />

privé in aanraking met <strong>MS</strong>. Een goede<br />

vriendin kreeg de diagnose <strong>MS</strong>. Wij zijn<br />

praktisch even oud, dat vond ik heftig.<br />

De combinatie van wetenschappelijke<br />

interesse plus het zien van de gevolgen<br />

van <strong>MS</strong> in mijn persoonlijke omgeving,<br />

maakte dat ik verder wilde in deze<br />

richting.”<br />

Ontsteking in toom<br />

“We zien bij <strong>MS</strong> dat de ontstekingen in<br />

de hersenen en het ruggenmerg blijven<br />

aanhouden en dus chronisch worden.<br />

Het weefsel heeft hierdoor niet meer de<br />

kans om goed te herstellen. Maar hoe<br />

krijgt een ontsteking nou zo’n chronisch<br />

karakter? Tijdens mijn promotieonderzoek<br />

intrigeerde deze vraag mij al enorm. Ik<br />

ben simpelweg in de literatuur gedoken<br />

om antwoorden te vinden. Zo kwam<br />

ik uit bij het resolutie systeem. Dat is<br />

een lichaamseigen herstelsysteem<br />

dat ontstekingen in toom houdt. Dit<br />

‘beheersbaar houden’ wordt gedaan door<br />

12


RONDOM<br />

Onderzoek<br />

<strong>MS</strong>-fellowship<br />

zogenaamde lipiden. Deze vetachtige<br />

stoffen zijn pas recent ontdekt. Daardoor<br />

is er nog maar weinig bekend over dit<br />

herstelsysteem in de hersenen.”<br />

Weg naar succes<br />

Gijs heeft zijn eigen onderzoekslijn vanaf<br />

het begin opgebouwd. Met steun van<br />

Stichting <strong>MS</strong> Research vertrok hij eerder<br />

naar het buitenland met zijn vrouw en twee<br />

jonge kinderen, om kennis en expertise<br />

op te doen. Gijs verruilde zijn geboorte- en<br />

woonplaats Alkmaar voor de Amerikaanse<br />

stad Boston: “Ik klopte aan bij professor<br />

Charles Serhan, de ontdekker van het<br />

resolutiesysteem. Ik vertelde hem mijn<br />

vermoeden dat dit systeem bij mensen<br />

met <strong>MS</strong> niet goed werkte. Hij was het<br />

volkomen met mij eens en nodigde mij<br />

uit om te komen werken in het meest<br />

prestigieuze onderzoeksinstituut ter wereld<br />

(Harvard). Geweldig! Tijdens mijn eerste<br />

experimenten vond ik meteen bepaalde<br />

vetachtige stoffen in het brein. Serhan<br />

had die al eerder ontdekt, maar wist niet<br />

waar in het lichaam ze hun werk deden.<br />

We hadden vanaf dag één een geweldige<br />

match en die is er nu nog steeds. Charles<br />

is een charismatische man met ontzettend<br />

veel kennis. Hij was en blijft mijn mentor<br />

en ik kan hem altijd bellen voor advies.”<br />

Onderzoek<br />

“Harvard beschikt over de beste<br />

apparatuur van de wereld om lipiden te<br />

meten. Daarmee kon ik aantonen dat bij<br />

mensen met <strong>MS</strong> het resolutiesysteem<br />

verstoord is. We weten helaas nog niet<br />

wat er precies mis gaat bij mensen met<br />

<strong>MS</strong> en hoe we dit herstelsysteem kunnen<br />

“Het <strong>MS</strong>-fellowship wordt niet zo<br />

vaak toegekend, dat maakt het<br />

bijzonder.”<br />

<strong>MS</strong>-fellowship<br />

Het <strong>MS</strong>-fellowship is een subsidie voor excellente <strong>MS</strong>-onderzoekers in Nederland en bedoeld om toptalent in en uit Nederland<br />

te behouden voor <strong>MS</strong>-onderzoek. De subsidie van € 465.000,- voor 4 jaar, biedt een <strong>MS</strong>-fellow de middelen om een eigen<br />

onderzoeksgroep op te richten. Alleen de allerbesten binnen hun onderzoeksgebied komen in aanmerking. Precies 20 jaar<br />

geleden honoreerde Stichting <strong>MS</strong> Research de eerste twee <strong>MS</strong>-fellowships. Gijs Kooij ontving in mei 2019 als 8e deze bijzondere<br />

persoonlijke beurs.<br />

13


RONDOM<br />

Onderzoek<br />

<strong>MS</strong>-fellowship<br />

beïnvloeden. Nu heb ik gelukkig de ruimte<br />

om dit verder uit te zoeken met mijn eigen<br />

team van onderzoekers.<br />

Ik ga bij een grote groep mensen met <strong>MS</strong><br />

bepalen welke lipiden aan- en/of afwezig<br />

zijn in hersenvloeistof en bloed. Daarbij<br />

kijk ik van zo vroeg mogelijk na de eerste<br />

aanval tot aan vergevorderde <strong>MS</strong>. Ik<br />

verwacht dat veranderingen in de lipiden<br />

voorspellend zijn voor het ziektebeloop.”<br />

In zijn onderzoek richt Gijs zich ook op het<br />

“Persoonlijk<br />

denk ik dat niet<br />

de oorzaak het<br />

probleem vormt<br />

bij <strong>MS</strong>, maar juist<br />

de reactie van het<br />

lichaam op deze<br />

oorzaak.”<br />

Zo kan het weefsel zich sneller herstellen<br />

en heb je minder hersenschade. Dat is<br />

toekomstmuziek, maar daar wil ik wel naar<br />

toewerken.”<br />

Bijna alles mogelijk<br />

Nog geen week na het <strong>MS</strong>-fellowship<br />

ontving Gijs Kooij ook de zeer prestigieuze<br />

VIDI subsidie van NWO. Met het<br />

bijbehorende extra budget is nu (bijna)<br />

alles mogelijk. “Het is fantastisch. Het<br />

slagingspercentage voor beide beurzen<br />

is laag. Dat je ze allebei binnenhaalt is<br />

niet alleen een gigantische boost voor mij,<br />

maar ook voor het <strong>MS</strong>-onderzoek en dus<br />

uiteindelijk voor mensen met <strong>MS</strong>! Ik heb<br />

nu de ruimte om naast de vraagstukken<br />

over <strong>MS</strong>, ook fundamenteel onderzoek naar<br />

de werking van het resolutiesysteem in de<br />

hersenen van gezonde mensen en mensen<br />

met andere aandoeningen uit te voeren. Zo<br />

profiteren beide projecten van elkaar.”<br />

Vette vis<br />

Gijs sluit af met een advies voor<br />

mensen met <strong>MS</strong>: “De lipiden van het<br />

resolutiesysteem worden gemaakt uit<br />

omega 3-vetzuren. Wat ik mensen met <strong>MS</strong><br />

kan meegeven is om vooral veel omega<br />

3-rijke producten te eten, zoals vette vis of<br />

het innemen van capsules. Baat het niet<br />

dan schaadt het niet. Ik weet nog niet of<br />

mensen met <strong>MS</strong> deze vetzuren wel goed<br />

kunnen omzetten in de juiste lipiden. Dan<br />

heeft extra innemen namelijk niet het<br />

gewenste effect. Maar ik geloof erin dat als<br />

je dit systeem een beetje onderhoudt, dit al<br />

enorm scheelt!” rw<br />

ontwikkelen van een nieuwe therapie: “De<br />

huidige <strong>MS</strong>-medicatie is vooral gericht op<br />

het remmen van het afweersysteem. Ik<br />

ben ervan overtuigd dat het afweersysteem<br />

bij mensen met <strong>MS</strong> niet zomaar actief<br />

is. Er is iets in de hersenen, bijvoorbeeld<br />

een virus, wat opgeruimd moet worden.<br />

Maar deze afweerreactie moet wel goed<br />

gecoördineerd worden om te voorkomen<br />

dat de ontsteking doorgaat terwijl het virus<br />

al is opgeruimd. Door het resolutiesysteem<br />

te herstellen wil ik op een lichaamseigen<br />

manier de ontstekingen bij <strong>MS</strong> aanpakken.<br />

Gijs Kooij ontvangt uit handen van bestuurslid Su Yin Timp het <strong>MS</strong>-fellowship.<br />

14


RONDOM Zorg<br />

Mantelzorgproject<br />

Zorg voor mantelzorgers<br />

<strong>MS</strong> heb je niet alleen<br />

Met subsidie van Stichting <strong>MS</strong> Research ontwikkelt Nieuw Unicum<br />

een training toegespitst op mantelzorgers bij <strong>MS</strong>.<br />

In Nederland zijn 4 miljoen mantelzorgers<br />

van wie er meer dan 600.000 hulp<br />

bieden voor een langere periode. Van die<br />

intensieve mantelzorgers voelt 25% zich<br />

zwaarbelast. Er is dan ook veel aandacht<br />

voor begeleiding en trainingsprogramma’s<br />

om de zware mentale, fysieke en<br />

sociale gevolgen van overbelasting<br />

bij mantelzorgers zoveel mogelijk te<br />

voorkomen. Deze overbelasting hangt<br />

uiteraard sterk af van de omstandigheid<br />

van de patiënt, maar ook van de impact<br />

die de ziekte heeft op het gezin en de<br />

directe omgeving.<br />

Maar… voor mantelzorgers van mensen<br />

met <strong>MS</strong> is er nog geen trainingsprogramma<br />

op maat. De aanleiding voor <strong>MS</strong>-Expertisecentrum<br />

Nieuw Unicum (<strong>MS</strong>EC) om<br />

juist hier vol op in te zetten. Een initiatief<br />

dat Stichting <strong>MS</strong> Research dankzij haar<br />

donateurs steunt met een subsidie van<br />

€ 50.000.<br />

“In de dagelijkse praktijk merken wij dat de<br />

aanwezigheid van cognitieve problematiek,<br />

geheugen- en concentratieproblemen bij<br />

de patiënt een belangrijke extra trigger<br />

is voor het ontstaan van een gevoel<br />

van overbelasting bij de mantelzorger”,<br />

zegt Liesbeth Kooij, manager bij <strong>MS</strong>EC<br />

Nieuw Unicum. Bij <strong>MS</strong> komt cognitieve<br />

problematiek bij 43 tot 65% van de<br />

patiënten in meer of mindere mate voor.<br />

Daarom is de training specifiek gericht<br />

op het herkennen van en omgaan met<br />

Miranda Smit (<strong>MS</strong>-Expertisecentrum Nieuw Unicum) neemt namens Liesbeth Kooij de cheque in ontvangst.<br />

cognitieve problemen. Hiermee kunnen<br />

bijvoorbeeld ernstige relatieproblemen<br />

worden voorkomen, waardoor patiënten<br />

langer thuis kunnen blijven wonen en<br />

patiënten/mantelzorgers minder snel in<br />

een sociaal isolement terechtkomen.<br />

Intussen hebben de eerste gesprekken<br />

plaatsgevonden met een aantal<br />

patiënten die nog thuis wonen en met<br />

hun mantelzorgers. Doel hiervan is<br />

om te inventariseren waar de behoefte<br />

ligt, van zowel de patiënt als de<br />

mantelzorger, qua inhoud en vorm van<br />

een mantelzorgtraining. Melloney Schenk,<br />

onderzoeker bij Nieuw Unicum: “De<br />

betrokkenen vertelden onder meer waar<br />

ze tegenaan lopen. Onzekerheid speelt<br />

een grote rol in hun dagelijks leven.<br />

Want: hoe en hoe snel ontwikkelt deze<br />

onvoorspelbare ziekte zich? Hoe bereid<br />

je je daar samen op voor? Waar kun je<br />

terecht als je hulp nodig hebt? Al die<br />

zaken willen we in de training terug laten<br />

komen. Uiteindelijk willen we met de<br />

training de kwaliteit van leven van zowel<br />

de mensen met <strong>MS</strong> als de mantelzorgers<br />

verbeteren.” rw<br />

Wilt u meer weten over het onderzoek<br />

of over de training? Stuur dan een mail<br />

naar projectleider Melloney Schenk via<br />

mschenk@nieuwunicum.nl.<br />

15


RONDOM Zorg<br />

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br />

Paul en Bettina Leendertse<br />

16


RONDOM Zorg<br />

Mantelzorgproject<br />

Mogelijkheden in plaats<br />

van onmogelijkheden<br />

Op Wereld <strong>MS</strong> Dag schoof Paul Leendertse, samen met Liesbeth Kooij en onze ambassadeur<br />

Wolter Kroes, aan bij RTL Koffietijd. (Uitzending terugzien? Ga naar: koffietijd.nl/de_<br />

onzichtbare_symptonen_van_ms). Paul sprak openhartig over zijn <strong>MS</strong> en de rol van zijn<br />

partner Bettina als mantelzorger in zijn leven. Sinds een half jaar woont Paul niet meer<br />

thuis en verblijft nu permanent bij <strong>MS</strong>-Expertisecentrum Nieuw Unicum. Hiermee wordt<br />

Bettina ontlast en kan zij weer een deel van haar eigen leven oppakken. Bettina bezoekt Paul<br />

minimaal twee keer per week en op zondag komt Paul naar huis. Onlangs zochten we Bettina<br />

op en zij vertelde ons haar verhaal.<br />

Ze waren nog niet officieel een stel<br />

toen ze te horen kregen dat Paul<br />

<strong>MS</strong> bleek te hebben. Daarna gingen<br />

ze vol voor elkaar. Bettina Leendertse is<br />

vanaf het begin van Paul zijn diagnose<br />

mantelzorger. Momenteel gaat het niet zo<br />

goed met hem. Hij gaat behoorlijk achteruit<br />

op meerdere vlakken. Bettina vertelt haar<br />

verhaal hoe het is om mantelzorger te zijn<br />

voor haar grote liefde.<br />

Foute boel<br />

“Het was 16 april 2008. Paul belde me<br />

op mijn werk en vertelde dat het niet zo<br />

lekker ging met zijn gezondheid en dat hij<br />

binnenkort een hersenscan zou krijgen. Ik<br />

schrok me te pletter en dacht: “O jee, dit<br />

is foute boel.” Ik had naslagwerk gedaan<br />

en de klachten wezen op <strong>MS</strong> óf een<br />

hersentumor. Het klink heel gek maar<br />

ik hoopte op <strong>MS</strong>, omdat dat naar mijn<br />

idee niet levensbedreigend was en een<br />

hersentumor mogelijk wel! De uitslag bleek<br />

inderdaad <strong>MS</strong>.”<br />

Achteruitgang<br />

“Het moeilijkste vind ik om Paul zo achteruit<br />

te zien gaan. Hij heeft de primair progressieve<br />

vorm van <strong>MS</strong>, wat inhoudt dat hij<br />

eigenlijk permanente achteruitgang boekt<br />

met kleine maar ook grote dingen. Hij is nu<br />

permanent gebonden aan een rolstoel en<br />

heeft 24/7 zorg nodig. Tot juli 2018 hebben<br />

we het samen thuis kunnen redden. Dat<br />

ging niet zonder slag of stoot. Het besef dat<br />

het thuis niet meer haalbaar ging worden,<br />

kwam vanaf eind 2017. Zowel Paul als ik<br />

merkte dat de achteruitgang dusdanig was<br />

dat er professionele zorg aan te pas moest<br />

komen. We waren beiden zwaar over onze<br />

grenzen bezig. Aanmodderen en roeien<br />

met de riemen die we hebben. Toch knokten<br />

we door om bij elkaar te blijven in ons<br />

huis.”<br />

Falen<br />

“Na de zoveelste keer 112 te hebben<br />

gebeld, werd Paul afgevoerd naar het<br />

ziekenhuis… Dit bleek het moment te zijn<br />

“Ik vind het moeilijk om hem zo<br />

achteruit te zien gaan”<br />

Bettina<br />

van definitief niet meer thuis te kunnen<br />

wonen. Het feit niet meer voor mijn man<br />

te kunnen zorgen, voelde als falen. Ik<br />

was er kapot van, maar het 24/7 voor<br />

iemand zorgen en beseffen het niet meer<br />

vol te kunnen houden, het niet begrepen<br />

worden als mantelzorger maakte me<br />

verdrietig. <strong>MS</strong> is een spookziekte. Ik<br />

17


RONDOM Zorg<br />

Mantelzorgproject<br />

Life isn’t about<br />

waiting for the<br />

storm to pass,<br />

it’s learning how to<br />

dance in the rain.<br />

In het kader van het mantelzorgproject was Paul, samen met Liesbeth Kooij en ambassadeur Wolter<br />

Kroes, te gast bij RTL Koffietijd.<br />

liep als mantelzorger tegen muren op ik blijf ook gewoon mantelzorgen. Zo<br />

en had het idee alleen te staan in een maak ik elke dag een verse maaltijd voor<br />

medisch doolhof, waar niemand me de hem.”<br />

weg kon wijzen. Tot het moment dat “Ik ben heel blij met de ontwikkeling van<br />

Paul in Nieuw Unicum in Zandvoort het trainingsprogramma om mantelzorgers<br />

Liefde is de kracht<br />

“Door deze gebeurtenis ben ik anders in<br />

het leven gaan staan. Ik geniet samen met<br />

Paul van de dingen die nog wél kunnen.<br />

Hij is een geweldige vent en erg positief<br />

ingesteld. Dat is zijn karakter. Ik ben super<br />

trots op hem. Ik zou willen dat iedereen<br />

er zo in zou kunnen staan als Paul en<br />

ik. We hebben enorm veel lol en begrijpen<br />

elkaars humor. Lachen ontspant maar de<br />

gesprekken met inhoud, het verdriet delen,<br />

en samen genieten van een goed glas wijn<br />

op z’n tijd, maken het prime time. Onze<br />

liefde wederzijds is onze motor met kracht<br />

van boven!”<br />

“Bij Nieuw Unicum focus ik me op<br />

de mogelijkheden in plaats van de<br />

onmogelijk heden.”<br />

werd opgenomen. Daar kwamen Paul<br />

en ik erachter dat ze daar wél de route<br />

wisten. De vragen én hulp bij alle takken<br />

van <strong>MS</strong> bleek daar wel bespreekbaar te<br />

zijn. Paul krijgt daar geweldige zorg maar<br />

Paul<br />

van <strong>MS</strong>-patiënten te ondersteunen.<br />

Wat kijk ik daarnaar uit! Dit zal heel wat<br />

mantelzorgers lucht gaan geven door beter<br />

om te kunnen gaan met deze slopende<br />

ziekte en alle bijkomende zaken.”<br />

Motto<br />

“Wat ik geleerd heb in het leven is om<br />

energie in dingen te steken waar je die<br />

energie uit terug krijgt. Er is veel ellende<br />

in de wereld, ellende veroorzaakt door<br />

mensen, jaloezie, ruzies, haat, noem<br />

maar op. Ik focus me op positieve dingen<br />

en krijg daar energie van, daardoor<br />

kan ik mijn taak als mantelzorger beter<br />

volbrengen. Ik kreeg een prachtige tekst<br />

van mijn dochter. Life isn’t about waiting<br />

for the storm to pass, it’s learning how to<br />

dance in the rain. En zo is het.” rw<br />

Bron: WendyOnline<br />

18


RONDOM Mensen<br />

Wild<br />

Druk<br />

en<br />

hoeft niet<br />

meer<br />

Tessa was pas 28 toen ze<br />

de diagnose <strong>MS</strong> kreeg.<br />

Vastbesloten om haar passie<br />

voor fietsen en hang naar<br />

avontuur niet op te geven,<br />

beklom ze maar liefst vijf<br />

keer de Mont Ventoux. Maar<br />

nu, 13 jaar ouder, hoeft<br />

het van haar niet meer zo<br />

druk en wild. “Mezelf iedere<br />

dag weer aanpassen aan<br />

de grillen van de ziekte<br />

en daarbinnen iets moois<br />

beleven; dat is nu mijn<br />

uitdaging.”<br />

RONDOM portret<br />

19


RONDOM Mensen<br />

Tessa is patiënten-ambassadeur<br />

van Stichting <strong>MS</strong> Research. Ze<br />

merkt nog dagelijks dat er veel<br />

onwetendheid is over wat de ziekte <strong>MS</strong><br />

precies inhoudt…<br />

“Veel mensen denken bij <strong>MS</strong> vooral<br />

aan een rolstoel”, legt ze uit. “Maar <strong>MS</strong><br />

betekent veel meer dan dat… ’n Rolstoel<br />

heb ik ook, maar die staat gelukkig al ’n<br />

tijdje stil. Ik ben blij dat ik nog zo wendbaar<br />

ben, al moet ik daardoor wel constant<br />

uitleggen dat er toch iets met me aan de<br />

hand is. Waarom ik niet kan staan in de<br />

bus bijvoorbeeld of waarom ik de lift nodig<br />

heb in plaats van de trap. Mensen hebben<br />

snel hun oordeel klaar. Als ik wankel loop<br />

dan hoor ik iemand achter me bijvoorbeeld<br />

zeggen: “Kijk, die is zeker dronken.”<br />

Geen wedstrijd<br />

Ze kan het meestal niet laten om op zo’n<br />

moment uit te leggen waaróm ze zo slecht<br />

loopt. “Dat zie ik ook een beetje als mijn<br />

taak: mensen ervan bewust maken dat <strong>MS</strong><br />

duizend gezichten heeft. De één kan een<br />

fulltime baan hebben, de ander is alleen<br />

maar moe.”<br />

Monsterzege<br />

“Ik heb de Mont Ventoux vijf jaar<br />

beklommen om geld in te zamelen voor<br />

<strong>MS</strong>-onderzoek en dat waren allemaal<br />

onvergetelijke ervaringen. Het is heerlijk<br />

als je zo’n monsterzege uit je lijf kan<br />

persen. Het heeft me vertrouwen gegeven<br />

in datgene waar ik juist niet op kan<br />

bouwen: dat gekke lijf dat me soms<br />

zomaar in de steek laat. Maar voor mij<br />

is het nu klaar. Ik ben er telkens zonder<br />

terugval vanaf gekomen, je moet het lot<br />

niet blijven tarten. Wat ik nu doe voor<br />

onderzoek naar <strong>MS</strong> ligt veel dichterbij<br />

huis. Mensen vertellen over <strong>MS</strong>, daar haal<br />

ik nu voldoening uit.”<br />

20


RONDOM Mensen<br />

Tessa wil vooral uitdragen hoe <strong>MS</strong> het<br />

dagelijks leven beïnvloedt, en dat het veel<br />

meer is dan wat je aan de buitenkant<br />

ziet. Bij haar zijn concentratieproblemen<br />

bijvoorbeeld één van de grootste klachten.<br />

“Koken en tegelijkertijd met iemand praten<br />

gaat niet. Als ik mijn fiets ergens parkeer,<br />

moet ik een foto maken, anders vergeet ik<br />

waar hij staat. En als een vriendin opbelt<br />

om bij te kletsen, houd ik er stiekem<br />

vaak een aantekeningenboekje bij. Het<br />

kan anders zomaar gebeuren dat ik de<br />

draad kwijtraak in het verhaal. “Wat voor<br />

een ander een gezellig gesprek is, is voor<br />

mij dus keihard werken. Maar ik vind<br />

het wel belangrijk om in die contacten te<br />

investeren. Als je chronisch ziek bent, ben<br />

je afhankelijk van je netwerk. Ik wil niet<br />

afgeschreven worden voor het leven.”<br />

Bron: Telegraaf/Vrouw, mei 2019<br />

Voor het hele artikel: vrouw.nl/artikel/<br />

verhalen-achter-het-nieuws/60770/tessa-<br />

41-over-grillen-van-ziekte-ms-ik-wil-niet<br />

Wilt u meer lezen over Tessa, lees dan<br />

ook het artikel in Viva op Viva.nl.<br />

Haalbaar dromen<br />

De dromen die ze als 28-jarige had, heeft<br />

ze wel moeten bijstellen. Wilde ze na haar<br />

studie journalistiek nog het liefst Afrikacorrespondent<br />

worden, nu vervult ze haar<br />

passie voor schrijven door te bloggen.<br />

Leven met <strong>MS</strong> is leven in constante<br />

onzekerheid, benadrukt ze. “Ik weet niet<br />

hoe ik morgen of overmorgen ben. Of<br />

en wanneer er lichaamsfuncties uit gaan<br />

vallen en of die weer geheel of gedeeltelijk<br />

zullen herstellen. Die onzekerheid is voor<br />

veel mensen met <strong>MS</strong> en hun omgeving<br />

moeilijk te verkroppen, daarom is<br />

onderzoek, wat Stichting <strong>MS</strong> Research<br />

financiert, zo hard nodig!<br />

Of het voor mij op tijd gaat komen, weet<br />

ik niet. Ik hoop het, voor mij en al die 17<br />

duizend anderen. Tot die tijd ben ik blij dat<br />

het mij lukt mijn dromen iedere dag weer<br />

aan te passen aan wat mijn lichaam wél<br />

kan.” rw<br />

21


RONDOM<br />

Onderzoek<br />

Het is gelukt!<br />

Inge Werkman is trots op het resultaat van haar promotieonderzoek: “Het is gelukt om een stukje<br />

van de puzzel naar de oorzaken voor het uitblijven van myeline-herstel op te lossen.” Na een<br />

rondreis van 3 maanden door Midden-Amerika begint Inge Werkman aan de laatste loodjes van haar<br />

promotie onderzoek. Naast het afronden van haar proefschrift werkt ze een aantal dagen per week in<br />

een restaurant, want er moet brood op de plank. Zes jaar geleden begon ze aan haar promotietraject<br />

bij het UMCG op de afdeling Celbiologie en af en toe zat het behoorlijk tegen, maar het blijkt dat<br />

Inge een doorzetter is, met een zeer persoonlijke drijfveer.<br />

Inge Werkman kreeg tijdens haar<br />

studie Life Sciences & Technology<br />

in Groningen een college over<br />

hersenonderzoek en de ziekte <strong>MS</strong>.<br />

Vlak daarna werd bij haar moeder de<br />

diagnose <strong>MS</strong> gesteld. Deze samenloop<br />

van omstandigheden dreef Inge richting<br />

het <strong>MS</strong>-onderzoek. In 2013 begon ze aan<br />

haar promotieonderzoek in de groep van<br />

Wia Baron binnen <strong>MS</strong> Centrum Noord<br />

Nederland. Haar onderzoek naar het<br />

herstel van myeline is deels gefinancierd<br />

door de Stichting <strong>MS</strong> Research. “Mijn<br />

onderzoek is gericht op het ontwikkelen<br />

van nieuwe en innovatieve strategieën<br />

voor behandelingen die het afgebroken<br />

myeline kunnen herstellen. Eén van<br />

mijn eerste projecten was het afronden<br />

van enkele experimenten van een<br />

vertrekkende collega. De resultaten van<br />

die ‘laatste’ experimenten riepen echter<br />

weer nieuwe vragen op én vervolgens<br />

nieuwe experimenten. Het werd een ware<br />

zoektocht naar het werkingsmechanisme<br />

22


RONDOM<br />

Onderzoek<br />

Inge Werkman<br />

van fibronectine 1 klontering.” Inge heeft<br />

pas kortgeleden hierover een publicatie<br />

afgerond en is trots op het eindresultaat.<br />

Een aantal grote persoonlijke tegenslagen<br />

tijdens haar promotietraject, waaronder<br />

het plotselinge overlijden van haar moeder,<br />

hebben ervoor gezorgd dat het traject<br />

langer duurde dan normaal.<br />

“De diagnose <strong>MS</strong> bij mijn moeder was<br />

vreemd genoeg een soort van opluchting:<br />

al haar klachten kregen na 25 jaar<br />

eindelijk een naam. Mijn moeder kon<br />

goed leven met de lichamelijke klachten<br />

en ze gebruikte haar humor om hier mee<br />

om te gaan, maar bijkomende mentale<br />

klachten vond ze lastiger. Ik sprak ook<br />

met haar over mijn onderzoek.” Inge<br />

vervolgt: “De zoektocht naar het herstel<br />

van myelineschade is zeer interessant,<br />

maar helaas nog lang niet volbracht. Ik ben<br />

realistisch en zet zelfs vraagtekens bij de<br />

“Kom eens uit het lab en zoek<br />

contact met de mensen waarvoor<br />

je het doet.”<br />

slogan ‘werken aan een <strong>MS</strong> vrije wereld’,<br />

omdat de ziekte zoveel verschillende<br />

vormen en oorzaken heeft.”<br />

Inge benadrukt dat haar onderzoek,<br />

gericht op het herstel van myeline-schade,<br />

zeer nuttig is voor álle mensen met <strong>MS</strong>:<br />

“De resultaten kunnen het leven van de<br />

mensen met <strong>MS</strong> uiteindelijk verzachten.<br />

Wanneer we medicijnen of behandelingen<br />

vinden die ervoor kunnen zorgen dat er<br />

minder symptomen ontstaan of dat de<br />

mensen met <strong>MS</strong> minder last ondervinden<br />

van de symptomen. Dan is <strong>MS</strong> nog steeds<br />

de wereld niet uit, maar het zou wel een<br />

groot verschil maken.” Inge weet dat als<br />

geen ander.<br />

Een mooie ervaring was de ontmoeting<br />

met de leden van MiSsie Peru. Vorig<br />

jaar liepen vijf kanjers met <strong>MS</strong> de Inca<br />

Trail naar Machu Picchu en haalden<br />

daarmee geld op voor het onderzoek<br />

van het <strong>MS</strong> Centrum Noord Nederland.<br />

Tijdens het chequemoment, waarbij Inge<br />

en haar collega’s € 30.000 overhandigd<br />

kregen, vonden de lopers met <strong>MS</strong> en de<br />

<strong>MS</strong>-onderzoekers elkaar. De lopers waren<br />

zeer geïnteresseerd in het onderzoek en de<br />

onderzoekers wilden meer weten over de<br />

voettocht. “Juist deze momenten tijdens<br />

het promotietraject zijn zeer waardevol<br />

en motiverend. Wat ik tegen mijn collega<br />

<strong>MS</strong>-onderzoekers wil zeggen is: Kom eens<br />

uit het lab en zoek contact met de mensen<br />

waarvoor je het doet.”<br />

Inge kijkt positief naar de toekomst.<br />

“Binnenkort hoop ik klaar te zijn met mijn<br />

proefschrift en dan ga ik op zoek naar een<br />

baan als <strong>MS</strong>-onderzoeker in binnen- of<br />

buitenland.” rw<br />

MiSsie Peru haalde geld op voor <strong>MS</strong>-onderzoek aan het <strong>MS</strong> Centrum Noord Nederland.<br />

1<br />

Fibronectine is een eiwit dat een rol speelt in<br />

het vermenigvuldigen van myeline vormende<br />

cellen in de hersenen. Bij gezonde mensen<br />

verdwijnt dit eiwit op het moment dat myeline<br />

opnieuw wordt aangemaakt. Bij mensen met<br />

<strong>MS</strong> hoopt het eiwit echter op en ontstaan eiwit<br />

klonten. Onderzoek van Inge en haar collega’s<br />

laat zien hoe deze klonten het herstel van<br />

myeline belemmeren en op welke wijze deze<br />

belemmering kan worden opgeheven.<br />

23


RONDOM<br />

Hoogtepunten<br />

Overzicht van activiteiten<br />

Heeft u iets gemist…?<br />

Bekijk hier wat er gebeurde in het eerste half jaar van 2019!<br />

Januari – april 2019<br />

Heel Holland Zorgt<br />

“Ik heb ervaren wat het is om mensen met<br />

<strong>MS</strong> te laten bewegen en te laten staan door<br />

ze even los te halen uit die stoel…”<br />

Uitzending bekijken: ga naar<br />

heelhollandzorgt.nl/heel-holland-zorgtaflevering-3<br />

Wolter Kroes, ambassadeur Stichting<br />

<strong>MS</strong> Research<br />

Goed Geld Gala<br />

“Dankzij de deelnemers van de VriendenLoterij mocht onze Stichting ook dit jaar weer een mooi<br />

bedrag in ontvangst nemen voor onderzoek naar <strong>MS</strong>.”<br />

Ook geoormerkt meespelen voor <strong>MS</strong>-onderzoek? Ga naar Vriendenloterij.nl/mee-spelen.htm<br />

Rosa Douw en Karin Smits, Stichting <strong>MS</strong> Research<br />

Nieuwe programmasubsidie<br />

<strong>MS</strong> Centrum Amsterdam<br />

Rokjesdagloop<br />

“Wij willen alle mensen met <strong>MS</strong> steunen en met name onze vriendin Alex die<br />

hier mee te dealen heeft.”<br />

Team Pharos<br />

“Dankzij de donateurs van Stichting <strong>MS</strong> Research weten we al<br />

veel meer over het geleidelijke achteruitgaan van mensen met<br />

<strong>MS</strong>. Met deze nieuwe subsidie zullen wij de resultaten van de<br />

afgelopen jaren gebruiken om de progressie bij <strong>MS</strong> te stoppen.”<br />

Bernard Uitdehaag, directeur <strong>MS</strong> Centrum Amsterdam<br />

24


RONDOM<br />

Hoogtepunten<br />

Overzicht van activiteiten<br />

mei ms maand<br />

Motortourtocht<br />

Dag voor mensen met <strong>MS</strong><br />

“Het was de eerste keer dat ik een Dag voor mensen met <strong>MS</strong> bijwoonde en ik ben hoopvol<br />

gestemd naar huis gegaan. En de actie Kiss Goodbye to <strong>MS</strong> vond ik een heel mooie actie<br />

gebracht vanuit een positieve manier,<br />

super!!!”<br />

Deelnemer Dag voor mensen met <strong>MS</strong><br />

Groningen<br />

<strong>MS</strong>-onderzoeksdagen<br />

“Duidelijke presentatie, makkelijk te volgen<br />

en excellente discussie.” (jury-oordeel)<br />

Lynn van Olst, onderzoeker <strong>MS</strong><br />

Centrum Amsterdam ontving de prijs<br />

voor beste presentatie.<br />

“Aan het eind van de Motortourtocht<br />

waren weer vele blije gezichten te zien<br />

en beleefden velen deze dag als ‘een dag<br />

zonder <strong>MS</strong>’.”<br />

Volgend jaar ook meerijden met of helpen<br />

bij de Motortourtocht? Neem contact<br />

op met Jolanda Verbooy via contact@<br />

msresearch.nl of 071- 5 600 503<br />

Anja Berends, organisator van de<br />

Motortourtocht<br />

Koffietijd<br />

“De onzichtbare symptomen van <strong>MS</strong><br />

hebben enorme consequenties. Niet alleen<br />

voor de mensen met <strong>MS</strong> zelf, maar ook<br />

zeker voor hun directe naasten. Nieuw<br />

Unicum ontwikkelt daarom voor deze groep<br />

mantelzorgers een speciale training voor het<br />

herkennen van en omgaan met cognitieve<br />

problemen bij mensen met <strong>MS</strong>. Dankzij de<br />

subsidie van Stichting <strong>MS</strong> Research kunnen<br />

wij dit nu vormgeven.” (zie ook pag. 18)<br />

Liesbeth Kooij, manager <strong>MS</strong>-<br />

Expertisecentrum Nieuw Unicum<br />

Speel geoormerkt mee voor<br />

Stichting <strong>MS</strong> Research<br />

Ga naar https://www.vriendenloterij.nl/<br />

mee-spelen.htm<br />

25


RONDOM<br />

Hoogtepunten<br />

Overzicht van activiteiten<br />

subsidies voor ms-onderzoek<br />

De ogen vertellen<br />

het verhaal<br />

Met een oogscan (OCT) kan een arts de<br />

unieke structuur van de zenuwcellen<br />

in het netvlies bekijken. Mogelijk kan<br />

schade aan zenuwcellen in het oog<br />

gebruikt worden als een maat voor<br />

schade aan de zenuwcellen in de rest<br />

van de hersenen.<br />

Op maat doseren<br />

van natalizumab<br />

Prof.dr. Joep Killestein<br />

en dr. Zoé van Kempen<br />

(<strong>MS</strong> Centrum Amsterdam)<br />

Mogelijk gemaakt door de<br />

Hersenstichting en Stichting <strong>MS</strong><br />

Research dankzij een nalatenschap.<br />

Zie pagina 35.<br />

Lisanne Balk<br />

“Het meten van schade in de hersenen<br />

is belangrijk. Zo kunnen we het<br />

mechanisme achter het ontstaan van<br />

blijvende beschadigingen begrijpen en<br />

medicatie ontwikkelen die gericht is op<br />

de progressieve fase van <strong>MS</strong>.”<br />

Prof.dr. Bernard Uitdehaag en<br />

dr. Lisanne Balk (<strong>MS</strong> Centrum<br />

Amsterdam)<br />

€ 270.040,- voor 3 jaar<br />

€ 235.751,- voor 4 jaar<br />

Wordt <strong>MS</strong> door een<br />

virus veroorzaakt?<br />

Prof.dr. Inge Huitinga en<br />

dr. Matthew Mason (De Nederlandse<br />

Hersenbank voor <strong>MS</strong>).<br />

Zie pagina 34.<br />

€ 280,000,- voor 3 jaar<br />

Computertechnologie maakt<br />

geavanceerde MRI breed beschikbaar<br />

Afwijkingen in de hersenschors hangen bij mensen met <strong>MS</strong> samen met<br />

fysieke en cognitieve klachten. Deze afwijkingen zijn alleen goed in beeld te<br />

brengen met geavanceerde MRI-technieken, die vaak niet beschikbaar zijn.<br />

Hierdoor worden deze afwijkingen nauwelijks meegenomen in onderzoek en<br />

kliniek: een gemiste kans.<br />

“Dankzij nieuwe computertechnologie kunnen we beelden genereren uit<br />

‘normale’ klinische scans, en zijn de voordelen van de geavanceerde MRItechnieken<br />

voor iedereen beschikbaar.” Piet Bouman<br />

Prof.dr. Jeroen Geurts en drs. Piet Bouman (<strong>MS</strong> Centrum<br />

Amsterdam)<br />

€ 58.655,- voor 1 jaar<br />

Piet Bouman<br />

Lees verder op msresearch.nl/toekenningen<br />

26


RONDOM<br />

Hoogtepunten<br />

Overzicht van activiteiten<br />

Voorspellen van effect<br />

behandeling met<br />

‘radiomics’<br />

Door gebruik te maken van een innovatieve<br />

methode om MRI-beelden te analyseren,<br />

genaamd “radiomics”, streven wij ernaar<br />

om het effect van behandelingen snel<br />

te kunnen inschatten. Wij geloven dat<br />

veranderingen op korte termijn de effectiviteit<br />

van behandelingen voor <strong>MS</strong> op lange termijn<br />

voorspellen.<br />

“Hoe sneller personen met <strong>MS</strong> de juiste<br />

behandeling krijgen, hoe meer hun ziekte<br />

vertraagd kan worden.” Liesbet Peeters<br />

Prof.dr. Philippe Lambin (Universiteit<br />

Maastricht) en dr.ir. Liesbet Peeters<br />

(BIOMED, Universiteit Hasselt)<br />

€ 59.958,- voor 1 jaar<br />

Liesbet Peeters<br />

Met lichaamseigen<br />

herstelsysteem <strong>MS</strong><br />

aanpakken<br />

Dr. Gijs Kooij (<strong>MS</strong> Centrum<br />

Amsterdam)<br />

Zie pagina 12.<br />

€ 465.000,- voor 4 jaar<br />

Accuraat hersenkrimp meten<br />

Informatie over het krimpen van de hersenen is<br />

relevant voor de behandeling van <strong>MS</strong>. Met MRI is het<br />

hersenvolume te meten. Echter, de uitkomst van deze<br />

meting hangt af van de scanner en de meetinstellingen.<br />

Om metingen tussen verschillende scanners en<br />

instellingen gelijk te trekken ontwikkelen we speciale<br />

standaard-objecten, zogenaamde ‘fantomen’.<br />

Poeptransplantatie<br />

bij <strong>MS</strong><br />

Dr. Bob van Oosten en<br />

dr. Rogier Ooijevaar<br />

(<strong>MS</strong> Centrum Amsterdam)<br />

Zie pagina 10.<br />

€ 65.000,- voor 1 jaar<br />

“Als deze methode werkt, kunnen artsen de veranderingen<br />

van het hersenvolume meewegen in beslissingen over de<br />

behandeling van mensen met <strong>MS</strong>.” Hugo Vrenken<br />

Dr.ir. Hugo Vrenken (<strong>MS</strong> Centrum Amsterdam)<br />

€ 150.000,- voor 4 jaar<br />

Mogelijk gemaakt door cofinanciering van ZonMw.<br />

Hugo Vrenken<br />

Lees verder op msresearch.nl/toekenningen<br />

27


RONDOM<br />

Hoogtepunten<br />

Overzicht van activiteiten<br />

juni – juli 2019<br />

Klimmen tegen<br />

<strong>MS</strong><br />

“Ik trap door. Op karakter. Ik<br />

kijk omhoog, ik zie de toren,<br />

ik hoor Minke, Geurt, Ine en<br />

Elise joelen. Nog één bocht.<br />

Ik beun door. In de laatste<br />

bocht ga ik staan. Op mijn<br />

tandvlees - ik haal het. Een<br />

zucht van ontlading, een zucht<br />

van opluchting en een zucht<br />

van emotie. Minke omhelst me.<br />

Geurt en Ine juichen. Elise is in<br />

tranen. Ik pak haar stevig vast.<br />

Zij pakt mij stevig vast. Dit is<br />

voor haar zusje.”<br />

Mieke van Rooijen,<br />

deelnemer Klimmen tegen<br />

<strong>MS</strong><br />

Nijmeegse Vierdaagse<br />

District Jongeren<br />

Koor Leiden<br />

“We vinden het belangrijk om<br />

iets voor een ander te doen,<br />

daarom wilden we graag geld<br />

ophalen voor een goed doel.<br />

Aangezien drie leden van het<br />

koor een moeder met <strong>MS</strong> hebben,<br />

besloten we een deel van het<br />

opgehaalde geld aan Stichting<br />

<strong>MS</strong> Research te doneren.”<br />

Pieter Bakker en Margot de<br />

Bruin, koorleden District<br />

Jongeren Koor Leiden<br />

“Bij het jaarlijks afsluiten van mijn Vierdaagse actiepagina hoop ik altijd dat het deze keer voor de<br />

laatste maal is geweest. Deze hoop laat ik niet los. Ook al weet ik dat ik volgend jaar misschien<br />

weer de stoute schoenen moet aantrekken en opnieuw een actiepagina zal gaan starten. Mijn<br />

voeten kunnen het wel........”<br />

Ineke de Haas, voor de 9e maal deelnemer Vierdaagse voor <strong>MS</strong><br />

Carla de Waal met<br />

pensioen<br />

“Na 45 jaar in het basisonderwijs<br />

werkzaam te zijn geweest ga ik met<br />

pensioen. Als afscheidscadeau heb ik<br />

geld gevraagd voor Stichting <strong>MS</strong> Research<br />

omdat mijn schoonzusje de strijd met <strong>MS</strong><br />

dagelijks aangaat. Hier heb ik veel respect<br />

voor. Ik ben blij dat ik het mooie bedrag<br />

van € 550,-- kon overmaken.”<br />

Carla de Waal<br />

Yoga aan zee<br />

“In totaal heb ik zes yogalessen aan<br />

zee verzorgd, het was heerlijk om deze<br />

lessen te mogen doen. De deelnemers<br />

waren enthousiast en hebben genoten van<br />

de lessen aan zee. In totaal hebben we<br />

€ 460,60 euro bij elkaar ‘ge-yogaad’ voor<br />

Stichting <strong>MS</strong> Research.”<br />

Lydia de Rooze – Voet, Yoga docent<br />

28


RONDOM<br />

Professoren<br />

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br />

Twee professoren<br />

met een hart voor<br />

mensen met <strong>MS</strong><br />

29


RONDOM<br />

Professoren<br />

Joep Killestein en Inge Huitinga<br />

Het <strong>MS</strong>-onderzoek is twee professoren rijker; Joep Killestein en Inge Huitinga. Wat<br />

betreft focus van hun onderzoek zien we twee uitersten: het verbeteren van behandeling<br />

voor mensen met <strong>MS</strong> (Joep) en de afweer in de hersenen bij <strong>MS</strong> (Inge). Voor beiden<br />

staat echter de mens met <strong>MS</strong> centraal. Joep en Inge zijn ervan overtuigd dat er een<br />

<strong>MS</strong>-vrije wereld komt, al is er nog een lange weg te gaan. Een dubbel-interview met Joep<br />

Killestein en Inge Huitinga over hun onderzoek, inspiratie, ambities en hun persoonlijke<br />

kijk op de toekomst van mensen met <strong>MS</strong>.<br />

Joep Killestein, op 1 juli 2018 benoemd<br />

tot hoogleraar multiple sclerose, is werkzaam<br />

als neuroloog en onderzoeker in<br />

het <strong>MS</strong> Centrum Amsterdam, Amsterdam<br />

UMC. Bedachtzaam, intelligent, indringende<br />

blauwe ogen en gedreven om het<br />

verschil te kunnen maken voor mensen met<br />

<strong>MS</strong>. “De combinatie van wetenschappelijk<br />

onderzoek en patiëntenzorg blijft een drijvende<br />

factor. De onderzoeksvragen ontstaan<br />

in de spreekkamer tijdens mijn gesprekken<br />

met mensen met <strong>MS</strong>. Dat blijft interessant.<br />

Bijvoorbeeld: als mensen met relapsingremitting<br />

<strong>MS</strong> langdurig stabiel blijven onder<br />

eerstelijnstherapie, moet je dan nog wel<br />

doorgaan met deze medicatie?”<br />

Inge Huitinga combineert sinds 1 april<br />

2019 haar drukke baan als directeur<br />

van de Nederlandse Hersenbank,<br />

en leider van de neuroimmunologie<br />

onderzoeksgroep van het Nederlands<br />

Instituut voor Neurowetenschappen, met<br />

het hoogleraarschap mogelijk gemaakt<br />

door donateurs van onze Stichting. Haar<br />

leerstoel ‘Neuroimmunologie, in het<br />

bijzonder de pathologie van multiple<br />

sclerose’ sluit naadloos aan bij haar<br />

onderzoek en passie. Haar ogen gaan<br />

stralen zodra haar onderzoek naar het<br />

ontstaan van <strong>MS</strong>, het onderwerp van<br />

gesprek is. Tomeloze energie, gedreven en<br />

nationaal en internationaal de hersenbank<br />

expert. “Ik wist niet dat mensen mij dit zo<br />

gunden. De erkenning van het onderzoek<br />

dat ik doe en van de Hersenbank lijkt<br />

groter, of ik zie het nu beter. Daarnaast<br />

is de agenda nog voller, maar dat is mooi<br />

wanneer er leuke dingen in komen te<br />

staan.”<br />

Interesse in de werking van de hersenen is voor<br />

beide professoren een sterke basis voor hun<br />

betrokkenheid bij het <strong>MS</strong>-onderzoek. Waarom<br />

kozen jullie specifiek voor de ziekte <strong>MS</strong>?<br />

Inge Huitinga<br />

Inge: “Als student heb ik onderzoek<br />

gedaan op het gebied van neurobiologie<br />

en immunologie. Beide gebieden vond<br />

ik fantastisch, en de combinatie nog<br />

mooier. De afweer in de hersenen is over<br />

het algemeen niet zo duidelijk te zien en<br />

goed onder controle, behalve bij sommige<br />

hersenziektes zoals <strong>MS</strong>. Daarom is <strong>MS</strong> een<br />

zeer interessante ziekte om in te duiken. Ik<br />

denk ook dat als we meer leren over <strong>MS</strong> en<br />

hier oplossingen voor vinden, dit ons veel<br />

leert over andere hersenziektes.”<br />

30


RONDOM<br />

Professoren<br />

Joep Killestein en Inge Huitinga<br />

Joep Killestein<br />

“Uiteindelijk<br />

is de grootste<br />

uitdaging om<br />

mensen met <strong>MS</strong><br />

zo goed mogelijk<br />

te helpen.”<br />

Joep Killestein<br />

Joep: “Naast interesse in de werking van<br />

de hersenen, ben ik ook geïnteresseerd<br />

in wat mensen beroert. Ik had achteraf<br />

ook psycholoog of psychiater kunnen<br />

worden. Ik ben in 1997 begonnen als<br />

arts-onderzoeker bij de afdeling neurologie<br />

van VUmc. Mijn onderzoek ging over de<br />

rol van specifieke ontstekingscellen bij<br />

<strong>MS</strong>. De rode draad van mijn onderzoek is<br />

de verbetering van de behandeling met<br />

medicijnen voor mensen met <strong>MS</strong>.<br />

<strong>MS</strong> is een heel spannend ziektebeeld.<br />

Rond de diagnose betreft het vaak jonge<br />

mensen, met onvoorspelbare en totaal<br />

uiteenlopende uitvalverschijnselen. Na<br />

de diagnose volgt enorme onzekerheid:<br />

kan ik blijven lopen, zien, voelen en zelfs<br />

nadenken? Het is helemaal niet moeilijk<br />

je in de onzekerheid van <strong>MS</strong>-patiënten te<br />

verplaatsen. Ik kreeg tijdens mijn studie al<br />

de behoefte om veel voor deze mensen te<br />

doen.”<br />

Beide professoren hebben een bijzondere relatie<br />

met mensen met <strong>MS</strong>. Welke rol spelen mensen<br />

met <strong>MS</strong> in jullie werkzaamheden?<br />

Joep: “Omdat <strong>MS</strong> een chronische ziekte<br />

is, heb je een lange relatie met hen. Er<br />

zijn patiënten die ik al ken sinds ik twintig<br />

jaar geleden met mijn onderzoek begon.<br />

Zij voelen alsof ze bij mijn persoonlijke<br />

kring horen. Bij sommigen hebben we de<br />

ziekte stilgelegd, precies zoals we twintig<br />

jaar geleden hoopten. Maar er zijn ook<br />

mensen die, ondanks pogingen onderweg,<br />

keihard achteruit zijn gegaan. Dat raakt<br />

me elke keer. Ik wil meer kunnen doen.<br />

Ik vraag vaak één van mijn patiënten<br />

mee naar colleges aan studenten, de<br />

toekomstige artsen, om samen over<br />

hun therapieverleden te vertellen. Dat<br />

maakt het werk van een neuroloog in de<br />

spreekkamer veel inzichtelijker.”<br />

Inge: “In het begin was er louter de<br />

wetenschappelijke drijfveer, totdat ik<br />

Hanneke Douw leerde kennen. Samen<br />

met haar heb ik achter de microscoop<br />

gezeten. Dit was mijn eerste ervaring met<br />

praten over het ziekteproces van <strong>MS</strong> met<br />

iemand bij wie dit daadwerkelijk gaande<br />

was. Dit heeft mij de ziekte op een heel<br />

andere manier doen zien. Later heb ik<br />

meer mensen met <strong>MS</strong> leren kennen en<br />

sommigen daarvan zijn dierbare vrienden<br />

geworden. Het geeft me ook meer inzicht<br />

in de symptomen en het klinische beloop,<br />

wat belangrijk is als je de veranderingen in<br />

het hersenweefsel onderzoekt. Het contact<br />

met mensen met <strong>MS</strong> heeft mij verrijkt,<br />

zowel wetenschappelijk als persoonlijk. “<br />

Joep vervolgt: “De ziektegeschiedenis<br />

van één van mijn patiënten, Rutger,<br />

staat symbool voor de rode draad van<br />

mijn ontwikkeling als <strong>MS</strong>-neuroloog en<br />

onderzoeker. Op het moment van zijn<br />

diagnose was hij professioneel saxofonist.<br />

We begonnen met een mild medicijn.<br />

Op zijn hersenscan was ziekteactiviteit<br />

te zien. Maar in die tijd, ruim tien jaar<br />

geleden, schaalden we zonder klachten<br />

nog niet op. Ik twijfelde wel over het<br />

switchen naar het enige net beschikbaar<br />

31


RONDOM<br />

Professoren<br />

Joep Killestein en Inge Huitinga<br />

“Het contact met mensen met<br />

<strong>MS</strong> heeft mij verrijkt, zowel<br />

wetenschappelijk als persoonlijk.”<br />

gekomen tweedelijns middel, natalizumab,<br />

alleen was er ook een kans op ernstige<br />

bijwerkingen. Hij ging op vakantie en<br />

daarna ik ook. Op vakantie kreeg hij een<br />

aanval waardoor het gevoel uit zijn handen<br />

verdween. We hebben hem alsnog op<br />

natalizumab gezet. Sindsdien heeft nooit<br />

meer nieuwe klachten gekregen. Maar hij<br />

heeft ook nooit meer kunnen optreden. Ik<br />

had het zo graag anders gewild voor hem.”<br />

Het hoogleraarschap is een bijzondere erkenning<br />

voor jullie bijdrage aan het <strong>MS</strong>-onderzoek. Wat<br />

betekent het hoogleraarschap voor jullie?<br />

Joep: “Mijn hoogleraarschap biedt de<br />

kans om mijn onderzoek versneld, verder<br />

uit te breiden. Ik merk in mijn eerste<br />

jaar als hoogleraar dat het deuren opent<br />

die voorheen gesloten bleven. Het feit<br />

dat het Amsterdam UMC mij naar voren<br />

heeft geschoven, maakt indruk op de<br />

buitenwereld. Het dragen van meer<br />

verantwoordelijkheid stimuleert ook om<br />

er nog harder aan te trekken. Ik verwacht<br />

overigens geen snelle grote doorbraken op<br />

het gebied van <strong>MS</strong>-onderzoek. Wat niet<br />

wegneemt dat kleine stappen ook heel<br />

essentieel kunnen zijn.”<br />

Inge: “Ik heb heel veel felicitaties<br />

ontvangen, wat ik niet had verwacht en<br />

die me nog steeds erg blij maken. Ik word<br />

nu veel vaker uitgenodigd om lezingen te<br />

geven en om bij promoties in de oppositie<br />

Inge Huitinga<br />

te zitten. Dit zijn allemaal promoties op het<br />

gebied van de neuroimmunologie (afweer<br />

van de hersenen), dus het laat mooi zien<br />

dat de leerstoel een vakgebied bestrijkt dat<br />

grote populariteit geniet.”<br />

Wat kenmerkt jou als persoon en hoe draagt dit<br />

bij aan je succes in het <strong>MS</strong>-onderzoek?<br />

Inge: “Eigenlijk zit ik al vrij ver in mijn<br />

carrière en komt de benoeming vrij laat.<br />

Dit laat zien dat ik hier niet zo op gejaagd<br />

heb. Daarnaast is het belangrijk om<br />

goed onderzoek te kunnen combineren<br />

met netwerken en met een strategische<br />

aanpak. Misschien kenmerken die<br />

eigenschappen mij wel. Naast mijn<br />

Neurologen en arts-onderzoekers <strong>MS</strong> Centrum Amsterdam.<br />

onderzoeksgroep leid ik de Nederlandse<br />

Hersenbank en daarbij zet ik me in voor<br />

een betere diagnose nadat een persoon<br />

met een hersenaandoening is overleden.<br />

Wanneer we de hersenen van donoren na<br />

overlijden bestuderen, zien we namelijk<br />

dat er soms sprake is van een andere<br />

aandoening dan de diagnose die is<br />

gesteld toen de donor leefde. Bij sommige<br />

aandoeningen, zoals bij de ziekte van<br />

Parkinson, geldt dit voor 15% van de<br />

donoren. Dit is natuurlijk belangrijk om<br />

te weten voor de nabestaanden, maar<br />

ook om in de toekomst de diagnose bij<br />

leven nog beter te kunnen stellen. Bij <strong>MS</strong><br />

ligt het percentage van donoren waarbij<br />

na overlijden een andere diagnose wordt<br />

gesteld trouwens beduidend lager, 5 tot<br />

8%. Overigens denk ik dat de benoeming<br />

ook een verkapt compliment is aan de<br />

Hersenbank.”<br />

Joep: “Ik kom uit een vrij en artistiek<br />

milieu. Ik ben vrijwel het enige familielid<br />

met een degelijk beroep als arts. Ik<br />

ben absoluut niet creatief als het gaat<br />

om uitingen van kunst, maar wel in<br />

het bedenken van patiëntgebonden<br />

32


RONDOM<br />

Professoren<br />

Joep Killestein en Inge Huitinga<br />

onderzoeksvragen. Dat gaat ook vrijwel<br />

vanzelf als je begaan bent met patiënten.”<br />

Inge en Joep ontvingen beiden recent een<br />

aanvullende subsidie van Stichting <strong>MS</strong> Research.<br />

Waar gaat dit onderzoek over?<br />

Joep: “Ik heb samen met Zoé van Kempen<br />

een onderzoek gedaan naar de dosering<br />

van natalizumab, één van de effectiefste<br />

ziekte-remmende medicijnen voor <strong>MS</strong>.<br />

Uit dat onderzoek blijkt dat bij ruim 80<br />

procent van de mensen met <strong>MS</strong> een<br />

behandeling met minder natalizumabinfusen<br />

even effectief is. De behandeling<br />

van <strong>MS</strong> is al jaren gestandaardiseerd voor<br />

alle patiënten. Met dit nieuwe onderzoek<br />

willen we de volgende stap zetten in het<br />

behandelen van deze ziekte. We willen<br />

toewerken naar een gepersonaliseerd<br />

behandelingstraject om het leven van<br />

mensen met <strong>MS</strong> te verbeteren. Tijdens<br />

de studie wordt er op basis van de<br />

hoeveelheid medicijn in het bloed gekeken<br />

of de patiënt op het standaard vierwekenschema<br />

moet blijven, of dat iemand<br />

mag verlengen naar een vijf-, zes-, zevenof<br />

achtwekenschema. In het onderzoek<br />

zullen de komende vier jaar hopelijk 500<br />

van de 600 patiënten die natalizumab<br />

gebruiken gevolgd worden.”<br />

Dit onderzoek wordt gezamenlijk gefinancierd<br />

door Stichting <strong>MS</strong> Research en de<br />

Hersenstichting, dankzij een ontvangen<br />

nalatenschap. Wat hebben mensen met <strong>MS</strong> aan<br />

dit onderzoek?<br />

Joep vervolgt: “Er zijn aanwijzingen dat<br />

wanneer iemand op maat - gemiddeld<br />

minder - medicatie krijgt toegediend, de<br />

kans op bijwerkingen en complicaties<br />

wordt verkleind. De patiënten hoeven ook<br />

minder vaak naar het ziekenhuis te komen.<br />

De onderzoeksgroep van Inge Huitinga.<br />

Ook een voordeel is dat de zorg efficiënter<br />

ingezet wordt. Als alle patiënten in<br />

Nederland een op maat gedoseerd schema<br />

krijgen kan er jaarlijks zes miljoen euro<br />

op dagbehandelings- en medicatiekosten<br />

worden bespaard.”<br />

Inge: “Wij hebben recent in hersen weef sel<br />

van overleden donoren met <strong>MS</strong> aanwijzingen<br />

gevonden dat in de aangedane<br />

gebieden het afweer systeem actief is tegen<br />

een virus. Deze bevinding suggereert<br />

dat één of meerdere virussen aanwezig<br />

zijn of zijn geweest in de hersenen van<br />

mensen met <strong>MS</strong>. Zowel de virussen zelf<br />

als de afweerreactie die nodig is om het<br />

virus op te ruimen, kunnen schadelijk<br />

zijn. Wij gaan nu de afweerreactie tegen<br />

virussen opsporen in hersenweefsel<br />

van hersendonoren met <strong>MS</strong>. Deze<br />

afweerreactie leidt ons naar de cellen<br />

die zijn geïnfecteerd met een virus.<br />

Vervolgens gaan we in deze cellen bekijken<br />

welke virussen aanwezig zijn. Hierbij<br />

gebruiken wij een techniek waarmee we<br />

alle, zelfs ‘rustende’ virussen die niet<br />

actief aan het vermenigvuldigen zijn,<br />

kunnen vinden. Op deze manier willen<br />

we meer duidelijkheid krijgen over de rol<br />

van virussen bij het ontstaan van <strong>MS</strong>. Ik<br />

verwacht dat als we inderdaad virussen<br />

vinden, dit een grote impact zal hebben<br />

op het onderzoek naar oorzaak van en<br />

oplossingen voor <strong>MS</strong>.”<br />

Waarom is er ondanks jarenlang onderzoek nog<br />

steeds geen oplossing voor mensen met <strong>MS</strong>?<br />

Joep: “<strong>MS</strong> is een complexe ziekte. We<br />

weten niet wat de ziekte veroorzaakt en<br />

ook niet waarom de ziekte verergert.<br />

Toch weten we al veel meer dan 20 jaar<br />

geleden en kunnen we veel meer doen<br />

voor mensen met <strong>MS</strong>. Maar vooralsnog<br />

ontstaan bij elk beantwoorde vraag, weer<br />

tien nieuwe vragen.”<br />

Inge vult aan: “Er wordt te weinig<br />

onderzoek gedaan met hersenweefsel<br />

van mensen met <strong>MS</strong>. Naar mijn inzichten<br />

ligt de oorzaak van <strong>MS</strong> in de hersenen.<br />

Gelukkig neemt het aantal mensen<br />

met <strong>MS</strong> dat zich registreert als donor<br />

bij de Nederlandse Hersenbank 1 toe.<br />

33


RONDOM<br />

Professoren<br />

Joep Killestein en Inge Huitinga<br />

Hierdoor komt er uiteindelijk meer weefsel<br />

beschikbaar om onderzoek mogelijk te<br />

maken. Het aantal donoren moet nog<br />

wel verder stijgen. Zo kunnen we nog<br />

verder graven naar de oorzaak van <strong>MS</strong> en<br />

daarmee naar de oplossing.”<br />

Stel je voor alles is mogelijk. Jullie krijgen “een<br />

grote zak met geld”, aan welk onderzoek zouden<br />

jullie dit besteden?<br />

Inge: “Ik zou inzetten op drie benaderingen.<br />

Ten eerste zou ik in hersenweefsel<br />

van overleden hersendonoren<br />

op zoek gaan naar de oorzaak van <strong>MS</strong>.<br />

We denken dat het een virus kan zijn,<br />

dus ik zou op zoek gaan naar dat virus,<br />

door te kijken of er erfelijk materiaal van<br />

een virus aanwezig is in de hersenen.<br />

Dit onderzoek gaan we nu snel uitvoeren<br />

dankzij een recente subsidie. Ten tweede<br />

weten we sinds kort dat er in de hersenen<br />

ook bepaalde afweercellen, T-cellen,<br />

zitten. Deze afweercellen kunnen specifiek<br />

‘iets’ opruimen. Wij vermoeden dat deze<br />

cellen aanwezig zijn in de hersenen<br />

om een virus op te ruimen. Ik wil deze<br />

T-cellen vangen om te onderzoeken hoe<br />

we deze afweercellen kunnen remmen.<br />

Deze afweercellen veroorzaken namelijk<br />

zeer waarschijnlijk meer schade dan het<br />

virus zelf en kunnen zo <strong>MS</strong>-ontstekingen<br />

veroorzaken. Tot slot zou ik die enorme<br />

zak met florijnen willen inzetten om de<br />

littekens in het brein te lijf te gaan en de<br />

groei van zenuwuitlopers en de aanmaak<br />

van myeline daar omheen beiden te<br />

bevorderen met de meest geavanceerde<br />

technieken. Dus aan de ene kant zou ik op<br />

zoek willen naar de oorzaak van <strong>MS</strong>, aan<br />

de andere kant naar het herstel.”<br />

Joep: “De juiste medicatie op het juiste<br />

moment bij de juiste persoon is wat we<br />

nodig hebben om mensen met <strong>MS</strong> beter te<br />

kunnen helpen. We lopen daarin achter op<br />

de oncologie, waar men bijvoorbeeld DNAen<br />

RNA-profielen gebruikt om de beste<br />

behandelstrategie bij kanker te kiezen.<br />

Het <strong>MS</strong>-veld is op zoek naar geschikte<br />

biomarkers Testen, zoals bepalingen in het<br />

bloed, die ons de weg kunnen wijzen bij de<br />

behandeling van <strong>MS</strong>. Het gaat bij <strong>MS</strong> niet<br />

alleen biomarkers 2 die in het hersenvocht<br />

of bloed te meten zijn, maar ook om<br />

biomarkers die we met MRI-scans kunnen<br />

meten. Daarnaast kijken we ook naar<br />

oogmetingen, bijvoorbeeld de dikte van de<br />

zenuwlaag van het netvlies, middels OCT.<br />

Aan het onderzoek naar welke biomarker<br />

correct voorspelt welke therapie het<br />

meest effectief zal zijn is nog veel werk te<br />

verrichten. Maar ik verwacht daar wel ooit<br />

te komen.”<br />

Tot slot de laatste vraag, welk advies hebben<br />

jullie voor onderzoekers die nog aan het begin<br />

staan van een carrière in het <strong>MS</strong>-onderzoek?<br />

Inge: “Zoek een goede onderzoeksgroep,<br />

met goed <strong>MS</strong>-onderzoek en goede<br />

technieken. Ga stage lopen bij zo’n groep<br />

en als het je bevalt, kom dan met een<br />

voorstel voor een project of kijk of er een<br />

promotieplek is binnen die groep. Als je<br />

daar eenmaal zit, volg dan je eigen ideeën<br />

en je intuïtie. Als je echt verder wilt, moet<br />

je zelf de lead nemen. Maar eerst leren,<br />

in een goede omgeving. Overigens kan<br />

het ook geen kwaad om even naar het<br />

buitenland te gaan.”<br />

Joep: “Zoek binnen de ruimte die je krijgt<br />

als onderzoeker een vraagstelling die<br />

aansluit bij wat je echt interesseert en<br />

voor jou zelf uitdagend is. Blijf contacten<br />

met patiënten benutten - ook als je een<br />

“Het is mede dankzij de donateurs<br />

van Stichting <strong>MS</strong> Research dat het<br />

Nederlandse <strong>MS</strong>-onderzoek zo’n<br />

hoog niveau heeft.”<br />

basale onderzoeker bent - om te toetsen of<br />

je onderzoek aansluit bij de behoefte van<br />

mensen met <strong>MS</strong>. Niets is zo motiverend<br />

als uiteindelijk bijdragen aan een betere<br />

kwaliteit van leven van mensen met een<br />

akelige aandoening als <strong>MS</strong>.”<br />

Beide professoren sluiten af met het<br />

belang van donaties. Inge: “Het is mede<br />

dankzij de donateurs van Stichting<br />

<strong>MS</strong> Research dat het Nederlandse<br />

<strong>MS</strong>-onderzoek zo’n hoog niveau heeft.”<br />

Joep vult aan: “Onmisbaar, zij maken heel<br />

veel van ons onderzoek mogelijk.” rw<br />

1<br />

Voor meer informatie over hersendonatie en het<br />

registreren als hersendonor bezoek<br />

www.hersenbank.nl<br />

2<br />

Een biomarker is een meetbare factor, bijvoorbeeld<br />

een stof in het bloed, die informatie geeft over de<br />

vorm, de activiteit en/of verloop van de ziekte.<br />

34


RONDOM<br />

Onderzoek<br />

Joost Smolders<br />

Met nieuwe kracht vooruit<br />

Sinds 1 oktober is neuroloog en<br />

onderzoeker dr. Joost Smolders<br />

toegevoegd aan het team van<br />

Eras<strong>MS</strong> Rotterdam. Joost verhuist met<br />

zijn vrouw en vier kinderen van Nijmegen,<br />

de plek waar hij is opgeleid tot neuroloog,<br />

naar Rotterdam: “Voor mij is er geen plan<br />

B, hier ga ik vol voor.”<br />

Met trots en gepaste nederigheid gaat<br />

Joost aan het werk in het <strong>MS</strong>-centrum<br />

zoals dat door Rogier Hintzen gevestigd<br />

is. “Dit is een unieke kans om mij als<br />

neuroloog verder te specialiseren in <strong>MS</strong>.<br />

Rogier is voor mij een inspirator en het<br />

is een grote eer om zijn onderzoek een<br />

vervolg te mogen geven. Ik wil gebruik<br />

maken van de kracht en kennis die in<br />

het <strong>MS</strong>-centrum aanwezig is en daar<br />

vervolgens mijn eigen kleur aan geven.”<br />

Samen met <strong>MS</strong>-onderzoeker<br />

dr. Marvin van Luijn gaat Joost het<br />

Dr. Beatrijs Wokke (neuroloog), dr. Joost Smolders (neuroloog), dr. Naghmeh Jafari (neuroloog) en<br />

dr. Marvin van Luijn (wetenschapper), Eras<strong>MS</strong> <strong>MS</strong> Centrum Rotterdam (afwezig dr. Rinze Neuteboom,<br />

kinder-neuroloog).<br />

onderzoeksprogramma van Eras<strong>MS</strong><br />

vormgeven. “Onze interesses in<br />

afweercellen, virussen en <strong>MS</strong> sluiten goed<br />

bij elkaar aan. Wat betreft onze invalshoek<br />

en ervaring zijn Marvin en ik echt<br />

complementair.” rw<br />

Joost Smolders – kort CV<br />

2007 Afgestudeerd in de geneeskunde (cum laude), Universiteit Maastricht<br />

2011 Promotie-onderzoek Vitamine D in mensen met <strong>MS</strong> (cum laude), Maastricht Universitair Medisch Centrum<br />

2011-2012 Onderzoeker binnen de Huitinga onderzoeksgroep Nederlands Herseninstituut Amsterdam.<br />

2013-2019 Opleiding tot neuroloog, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen<br />

2019 Neuroloog, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen<br />

Joost Smolders combineert zijn klinische taken met klinisch en translationeel onderzoek. Sinds 2017 werkt hij 1 dag per week als<br />

onderzoeker in de Huitinga-groep, Nederlands Herseninstituut.<br />

Focus onderzoek: Klinische en immunologische aspecten van <strong>MS</strong> in het bijzonder de rol van T-cellen en virussen in <strong>MS</strong>.<br />

35


RONDOM Mensen<br />

RONDOM portret<br />

Daan was 16 jaar toen hij de diagnose<br />

<strong>MS</strong> kreeg. Nu, 11 jaar later is hij<br />

onlangs getrouwd met de vrouw van<br />

zijn dromen en wordt hij binnenkort<br />

vader van een dochtertje.<br />

Het vinden van andere<br />

wegen naar geluk<br />

36


RONDOM Mensen<br />

Daan<br />

is altijd goed te bedenken<br />

dat er ook andere mensen zijn<br />

“Het<br />

met dezelfde ziekte.”<br />

De dag dat hij besefte dat er iets aan de<br />

hand was weet hij nog goed. “Ik stond<br />

onder de douche en voelde overal warm<br />

water, behalve op mijn linkerarm; daar<br />

was het water koud.” Nadat er korte tijd<br />

later ook uitval van een oogzenuw optrad,<br />

ging Daan de molen in. De diagnose was<br />

helder: <strong>MS</strong>. “Ik hield overal rekening mee,<br />

maar misschien toch wel niet met <strong>MS</strong>. Ik<br />

was een man en jong, de kans op <strong>MS</strong> was<br />

niet zo groot volgens de neuroloog.”<br />

Daan woonde op dat moment nog thuis,<br />

samen met zijn moeder. “Ik voelde me<br />

best wel goed, misschien stiekem ook<br />

wel een beetje speciaal en ik vond dat<br />

het allemaal wel meeviel. Omdat <strong>MS</strong> ook<br />

voor mijn ouders redelijk onbekend was,<br />

waren ze niet overmatig bezorgd. Ze zagen<br />

een vrolijke en gelukkige jongen die goed<br />

met ‘zijn ziekte’ omging en ik wilde er<br />

zelf vooral niet al te veel bij stil staan en<br />

mijn omgeving ermee belasten. Natuurlijk<br />

was er alle ruimte om over te praten en<br />

dat gebeurde dan ook wel, maar niet te<br />

zwaar.”<br />

Uitlaatklep<br />

Op 18-jarige leeftijd ging Daan het huis uit<br />

en stortte zich vol in het studentenleven<br />

en liet <strong>MS</strong> een zo klein mogelijke rol in zijn<br />

leven spelen.<br />

Ondanks het feit dat Daan liever niet al<br />

te veel over zijn ziekte wilde praten, had<br />

hij toch een uitlaatklep nodig en ging<br />

schrijven. In eerste instantie met het<br />

doel andere mensen te informeren over<br />

<strong>MS</strong>. Later bleek dat het wel degelijk een<br />

emotionele uitlaatklep voor hemzelf was<br />

en een manier om zichzelf te kunnen<br />

begrijpen. “Ik las mijn eigen verhalen terug<br />

en dan werd me duidelijk hoe ik mezelf<br />

op dat moment echt voelde. Het heeft<br />

me geholpen om mijn ziekte een meer<br />

duurzame plek in mijn bestaan te geven.”<br />

Dromen waarmaken<br />

Waar het op papier zetten van zijn<br />

gevoelens is begonnen als een persoonlijke<br />

uitlaatklep, is het schrijven intussen<br />

uitgemond in een serieuze bezigheid<br />

waarin Daan zijn droom najaagt en zijn<br />

toekomst ziet.<br />

“Mijn ultieme droom is “de heilige<br />

graal Carré” uitverkopen met een eigen<br />

one-man show.” Daan kwam al jong<br />

in aanraking met comedy wat hem erg<br />

boeide. De combinatie met zijn liefde<br />

voor schrijven heeft ervoor gezorgd dat<br />

hij inmiddels al een paar keer lokaal<br />

heeft opgetreden. Onlangs heeft hij zijn<br />

bedrijfje ingeschreven bij de Kamer van<br />

Koophandel. “Ik denk dat ik beter van uit<br />

een ZZP rol mezelf kan ontwikkelen en<br />

klussen kan aannemen op het moment dat<br />

het voor mij uitkomt.”<br />

Daan benadrukt dat hij in zijn verhalen<br />

een duidelijk oog houdt voor <strong>MS</strong>. “Deze<br />

ziekte zit in me en ik denk dat het mijn<br />

persoonlijkheid beschrijft. Ik mag ook best<br />

gezien worden als de man met <strong>MS</strong> op de<br />

bühne. De ziekte maakt mij speciaal, dus<br />

dan ben ik met mijn verhaal ook speciaal.”<br />

Grenzen bepalen<br />

“Inmiddels ben ik 27, getrouwd, er is een<br />

kindje op komst en ik weet nu hoe ik met<br />

mijn <strong>MS</strong> kan leven. Ik weet ook dat <strong>MS</strong><br />

een hoop moeilijk maakt, maar dat er ook<br />

dromen zijn die ik maar beter kan najagen<br />

en gaan beleven. Ik heb nu meer een<br />

‘wanneer dan mentaliteit’. Op jonge leeftijd<br />

werd ik geconfronteerd met sterfelijkheid<br />

en ben ik ervan bewust geworden dat<br />

het niet altijd zomaar goed met me gaat.<br />

Daarom probeer ik van de momenten dat ik<br />

me goed voel, het uiterste eruit te halen.”<br />

Een dag aaneengesloten werken lukt<br />

Daan niet. Na 3 uur moet hij gaan liggen.<br />

Vermoeidheid is een gegeven waar hij veel<br />

aandacht aan moet geven om zijn stappen<br />

te kunnen bepalen. Binnenkort wordt hij<br />

vader. Dit besluit blijkt weloverwogen.<br />

“Het besluit voor het moment waarop wij<br />

ouders wilden worden is weloverwogen<br />

genomen. Het stond vast dat Lucía en ik<br />

beiden graag kinderen willen. Voor mij kan<br />

dit dan beter nu dan over 10 jaar. Ik wil er<br />

voor mijn dochter zijn de komende jaren.<br />

Hoe jonger ik er mee begin, hoe beter dus.”<br />

De grootouders van beide kanten zullen in<br />

de opvang een belangrijke rol spelen. In<br />

combinatie met het ZZP bestaan van Daan<br />

zal hij zelf ook een deel van de zorgtaak op<br />

zich kunnen nemen en kan Luciá eventueel<br />

ook nog een dag minder gaan werken.<br />

Lucía is dé steun en toeverlaat voor Daan<br />

en ze zijn nu 6 jaar samen. “Natuurlijk<br />

is het ook voor haar niet altijd even<br />

gemakkelijk. Het mooie is dat Lucía mijn<br />

<strong>MS</strong> altijd buiten mijn persoon heeft gezien.<br />

Dat zag zij eerder dan dat ik dat zelf zag.<br />

Ik heb veel bewondering voor haar; we<br />

hebben het ontzettend fijn samen.”<br />

Geluk<br />

“<strong>MS</strong> heeft mij gedwongen op jonge leeftijd<br />

andere wegen naar geluk te vinden,<br />

ergens anders dan in geld of een carrière.<br />

Relaties zijn voor mij heel belangrijk, ook<br />

vriendschapsrelaties. Die koester ik en<br />

onderhoud ik. Het verlies van mijn lijf kan<br />

ik hierdoor beter dragen.” rw<br />

37


RONDOM Mensen<br />

Vragen rondom <strong>MS</strong><br />

Drie vragen aan<br />

vier <strong>MS</strong>-betrokkenen<br />

Wij vroegen vier mensen, die van dichtbij betrokken zijn bij <strong>MS</strong>,<br />

een reactie op een drietal vragen rondom <strong>MS</strong>.<br />

Wat betekent het om te<br />

leven met <strong>MS</strong>?<br />

v Ania Timmer (heeft <strong>MS</strong>)<br />

Positief blijven. Niet toegeven<br />

aan teleurstellingen, het gevoel<br />

van falen. Uitkijken voor de<br />

negatieve spiraal. Proberen (binnen de<br />

grenzen) het mogelijke en het leukste uit<br />

het leven te halen. Mèt <strong>MS</strong> leer je jezelf en<br />

je grenzen beter en sneller kennen. Ook de<br />

mensen om je heen. Het is hard (blijven)<br />

werken aan jezelf, je herstelvermogen.<br />

Masterclass. Een positieve instelling helpt<br />

mij in ieder geval om mijn leven met <strong>MS</strong><br />

hanteerbaar te maken. En toch leuk te<br />

houden, ondanks alles! Er is genoeg moois<br />

om me heen waar ik dankbaar voor ben.<br />

Voor mijn vrouw Ania heb ik<br />

alleen maar diepe bewondering,<br />

wat zij volbrengt in geest- en<br />

wilskracht is topsport. Op bepaalde<br />

vlakken zijn het twee wegen, die van haar<br />

en die van mij. Ik merk dat ik voor de<br />

ziekte <strong>MS</strong> minder interesse heb. Die<br />

verdieping raakt mij te veel. Ania schrijft en<br />

leest er veel over, ik ben al blij dat we<br />

samen in ons ‘gewone’ leven enigszins op<br />

de been blijven. De <strong>MS</strong> maakt dat ik<br />

dikwijls een kort lontje heb. Ik ga er<br />

richting Ania niet altijd goed mee om.<br />

hDr. Karim Kreft (Immunoloog<br />

en neuroloog in opleiding<br />

Eras<strong>MS</strong> <strong>MS</strong> Centrum)<br />

x Sandra George<br />

(Zorgcoördinator<br />

<strong>MS</strong>-Expertisecentrum<br />

Nieuw<br />

Unicum)<br />

x Gerwin Timmer<br />

(Partner en mantelzorger van Ania)<br />

38


RONDOM Mensen<br />

Vragen rondom <strong>MS</strong><br />

Achteraf baal ik daarvan, dan denk ik: “dat<br />

wat we nu nog kunnen, dat moeten we<br />

koesteren en van genieten”. Rust en vrije<br />

tijd doen mij in dit alles erg goed.<br />

Ik werk op een woonafdeling in<br />

Nieuw Unicum, hier heeft<br />

ongeveer 50% van de bewoners<br />

<strong>MS</strong>. Wat ik hier regelmatig zie en hoor, is<br />

dat het een geweldig grote impact kan<br />

hebben op het leven van diegene met <strong>MS</strong>,<br />

maar ook op de nabije omgeving ervan.<br />

Het verloop van de ziekte is onvoorspelbaar<br />

en geeft voor iedereen veel onzekerheid. Je<br />

bent continue bezig met het verleggen van<br />

grenzen. Naast de fysieke klachten kun je<br />

ook klachten ervaren op cognitief gebied.<br />

Hierdoor wordt er ook veel gevraagd van<br />

de relatie tussen partner, kinderen en<br />

vrienden/collega’s.<br />

Dit is zeer lastig te<br />

beantwoorden als je zelf geen<br />

<strong>MS</strong> hebt. Aan de hand van mijn<br />

ervaringen in de spreekkamer denk ik dat<br />

het heel wisselend is wat patiënten<br />

ervaren en waar ze tegen aanlopen. Dit<br />

heeft deels te maken met de grote variatie<br />

“Ik verwacht van mijn omgeving niet<br />

het onmogelijke, maar wel een mate<br />

van inlevingsvermogen.”<br />

in klachten, schubfrequentie en<br />

neurologische achteruitgang van <strong>MS</strong>. De<br />

vermoeidheid is wel een belangrijk<br />

terugkerend en zeer hinderlijk probleem.<br />

Deze klacht kan, zeker indien er een<br />

relatief mild beloop van de <strong>MS</strong> is zonder<br />

zichtbare handicaps, leiden tot onbegrip<br />

van de omgeving. Mensen zien immers<br />

niet dat iemand ziek is. Dit lijkt mij heel<br />

frustrerend. Daarnaast denk ik dat het<br />

altijd weer in spanning zitten of en<br />

wanneer de volgende schub zich<br />

aandient, erg beangstigend en onzeker<br />

moet zijn.<br />

Ook mogen we nooit uit het oog verliezen,<br />

wat het betekent voor partners, kinderen<br />

en andere naasten van patiënten. Ook<br />

hun leven verandert ineens door deze<br />

chronische ziekte.<br />

Ania<br />

doorbraak. Mijn ziekte is helaas heel<br />

progressief, wat geen goed teken is.<br />

Dit ondanks steeds betere remmende<br />

medicatie die beschikbaar is. Fingers<br />

crossed dat die doorbraak op tijd komt,<br />

ook voor mij!<br />

Wat ik hierboven al zei is dat ik<br />

me minder verdiep in <strong>MS</strong> dan<br />

Ania. Ik hecht veel waarde aan<br />

wat de artsen en onze <strong>MS</strong>-verpleeg kundigen<br />

vertellen. Ieder z’n vak denk ik dan<br />

maar en in hen heb ik vertrouwen. Er is<br />

veel te lezen en te onderzoeken voor de<br />

leek, maar <strong>MS</strong> is zo complex dat ik daarin<br />

wegzak. Uit de losse pols zou ik wat<br />

doorbraak betreft zeggen dat het komt uit<br />

het onderzoek hoe ze de schade aan de<br />

beschermlaag kunnen herstellen.<br />

Wat is de grootste doorbraak geweest op<br />

het gebied van <strong>MS</strong>?<br />

Ik voel me sowieso heel erg<br />

dankbaar voor de goede zorg,<br />

medicijnen en het algemene<br />

begrip voor <strong>MS</strong> als ziekte. Ik verwacht van<br />

mijn omgeving niet het onmogelijke, maar<br />

wel een mate van inlevingsvermogen. Dat<br />

lukt heel vaak, maar niet altijd. De huidige<br />

ontwikkelingen houd ik goed in de gaten,<br />

zoals bijvoorbeeld aHSCT. Zinvolle<br />

behandelingen zouden uiteindelijk<br />

toegankelijk en betaalbaar moeten zijn voor<br />

alle mensen met <strong>MS</strong>. Zo belangrijk om<br />

gelijke kansen te hebben!<br />

Persoonlijk wacht ik nog op de grootste<br />

Ik denk dat de MRI een grote<br />

doorbraak is geweest. Hiermee<br />

worden actieve en niet-actieve<br />

ontstekingen in de hersenen zichtbaar<br />

gemaakt. Hierdoor kan er veel sneller<br />

gestart worden met de juiste ontstekingsremmende<br />

medicatie. Ook kunnen we<br />

verschillende symptomen bestrijden.<br />

Denk hierbij aan de inzet van<br />

bijvoorbeeld de baclofenpomp tegen<br />

spasticiteit en medicatie tegen<br />

blaaskrampen. Ook de mogelijkheid om<br />

weer continuïteit in de stoelgang te<br />

39


RONDOM Mensen<br />

Vragen rondom <strong>MS</strong><br />

krijgen met behulp van medicatie en<br />

voeding zijn goede doorbraken.<br />

Wat mij betreft is dat het nieuwe<br />

remmende medicijn Ocrelizumab<br />

(Ocrevus) voor (een deel van de)<br />

mensen met primair progressieve <strong>MS</strong>.<br />

Andere belangrijke doorbraken zijn het<br />

steeds verder ontrafelen van de erfelijke<br />

factoren die het risico op het krijgen van<br />

<strong>MS</strong> vergroten. Inmiddels hebben we ruim<br />

200 genen ontdekt (bij meer dan 47.000<br />

<strong>MS</strong>-patiënten wereldwijd), die bijdragen<br />

aan het ontwikkelen van <strong>MS</strong>. In<br />

vergelijking; ongeveer 10 jaar geleden<br />

hadden we maar 3 risicogenen die<br />

geassocieerd waren met <strong>MS</strong>. De komende<br />

jaren zullen we hier nog veel meer over<br />

gaan leren. De verwachting is dat deze<br />

nieuwe kennis ons inzicht geeft hoe deze<br />

genen leiden tot het ontstaan van <strong>MS</strong>.<br />

Hopelijk leidt deze kennis ook weer tot<br />

nieuwe geneesmiddelen, die effectiever<br />

zijn met minder bijwerkingen, doordat we<br />

dan specifieke biologische afwijkingen in<br />

<strong>MS</strong> met precisie kunnen behandelen.<br />

Hoe lang denkt u dat het nog duurt voordat <strong>MS</strong><br />

de wereld uit is?<br />

Ik heb een positieve blik op de<br />

wereld en mijn toekomst. Een<br />

positieve maar ook zeker een<br />

realistische blik. <strong>MS</strong> is een zeer complexe<br />

ziekte. De oplossing vinden zal zeker ook<br />

complex worden. Er wordt met man en<br />

macht gewerkt aan een remedie. Over de<br />

hele wereld. Dat vind ik juist zò<br />

hoopgevend. En hoe lang? Voor de ene is<br />

10 jaar al te lang en anderen worden pas<br />

over 10 jaar ziek... Maar een <strong>MS</strong> vrije<br />

wereld komt er zeker aan! De wetenschap<br />

staat nooit stil. En de mensen blijven zich<br />

gemotiveerd, getalenteerd en<br />

gepassioneerd inzetten. Komt goed!<br />

Dankjewel! Enne...keep going.<br />

Menselijkerwijs ziet het er voor<br />

Ania met PP<strong>MS</strong> niet zo best uit.<br />

Maar ik blijf altijd hoop houden:<br />

op een doorbraak en op een wonder. Ik<br />

geloof in God, de grote Derde in ons leven.<br />

Tweeëntwintig jaar geleden knielden we in<br />

de Peperbus in Zwolle onder de handen<br />

van de priester en hebben we elkaar<br />

eeuwig trouw beloofd … in goede en<br />

slechte tijden. En ja, dan hoop en bid ik<br />

dat die doorbraak heel snel komt en<br />

mensen, al was het in eerste instantie,<br />

verlichting zullen krijgen.<br />

Het is te hopen dat dit niet lang<br />

meer op zich laat wachten. Er is<br />

tegenwoordig zo veel meer<br />

mogelijk op het gebied van onderzoeken<br />

dat ik wel denk dat het eraan zit te komen.<br />

Maar ik zou geen voorspelling durven<br />

doen. De goede samenwerking van<br />

organisaties over de hele wereld die zich<br />

bezighouden met en zich verdiepen in <strong>MS</strong>,<br />

maakt dat de oplossing steeds dichterbij<br />

komt.<br />

Uiteraard kan dit niet snel<br />

genoeg gaan. Ik vind ook dat we<br />

vanuit het onderzoeksveld hier<br />

altijd eerlijk over moeten communiceren.<br />

Helaas gebeurt het relatief vaak dat in de<br />

media berichten opduiken dat de<br />

genezing van <strong>MS</strong> voor de deur staat. Dit<br />

geeft patiënten en naasten zeer veel<br />

hoop, wat vaak weer leidt tot<br />

teleurstelling.<br />

Persoonlijk verwacht ik dat het helaas nog<br />

zeer lang zal duren. Eerst moeten we de<br />

oorzaak van het ziektebeeld achterhalen,<br />

pas daarna kunnen we definitief gaan<br />

nadenken over het voorkomen of het<br />

genezen van <strong>MS</strong>. Dit is zeer uitdagend en<br />

gecompliceerd onderzoek, omdat je op<br />

zoek bent naar factoren die aanwezig zijn<br />

voor het ontstaan van de eerste klachten<br />

en diagnose. Een tijdspad hiervoor durf ik<br />

daarom niet te geven. rw<br />

“Voor mijn vrouw Ania heb ik alleen<br />

maar diepe bewondering, wat zij<br />

volbrengt in geest- en wilskracht is<br />

topsport.”<br />

Gerwin<br />

40


RONDOM Vragen<br />

Stamceltherapie<br />

Stamceltherapie,<br />

waarom (nog) niet in Nederland?<br />

Wekelijks verschijnen berichten in de media over stamceltransplantatie en <strong>MS</strong>. Crowdfunding acties<br />

worden gestart om geld in te zamelen voor een behandeling in het buitenland. Mensen zien de<br />

behandeling vaak als laatste strohalm. En dus is het voor hen zowel onbegrijpelijk als onacceptabel dat<br />

deze mogelijkheid niet in eigen land beschikbaar is. Natuurlijk ontvangen ook wij regelmatig vragen.<br />

Stamceltherapie, wat houdt<br />

deze behandeling eigenlijk<br />

in? Bij mensen met <strong>MS</strong> is het<br />

afweersysteem ontregeld waardoor<br />

myeline, de isolatielaag rondom zenuwen,<br />

beschadigd raakt. Stamceltherapie,<br />

voluit ‘autologe hematopoietische<br />

stamceltransplantatie’ (aHSCT), heeft<br />

als doel dit verstoorde afweersysteem<br />

te resetten. Het ‘nieuwe’ afweersysteem<br />

wordt opgebouwd uit stamcellen van de<br />

patiënt zelf. Deze stamcellen worden<br />

uit het eigen bloed gehaald en tijdelijk<br />

ingevroren. Vervolgens krijgt de patiënt<br />

medicatie, onder andere chemotherapie,<br />

om de bestaande afweercellen te<br />

vernietigen. Daarna worden de<br />

stamcellen ontdooid en via transplantatie<br />

teruggegeven aan de patiënt. Uit deze<br />

stamcellen ontstaat vervolgens een nieuw,<br />

eigen afweersysteem.<br />

Onderzoek nodig<br />

Internationale onderzoeken laten zien<br />

dat stamceltherapie bij sommige mensen<br />

met <strong>MS</strong> de ziekte kan remmen of zelfs<br />

stoppen. De behandeling is met name<br />

41


RONDOM Vragen<br />

Stamceltherapie<br />

effectief bij jonge patiënten bij wie de<br />

diagnose nog niet lang geleden gesteld<br />

is en die veel ziekteactiviteit hebben.<br />

Mogelijk is stamceltherapie effectiever<br />

bij deze specifieke groep <strong>MS</strong>-patiënten<br />

dan de huidige geregistreerde<br />

<strong>MS</strong>-middelen. Experts stellen echter dat<br />

er nog onvoldoende wetenschappelijk<br />

bewijs is over de werking en veiligheid<br />

van stamceltherapie ten opzichte van<br />

bestaande <strong>MS</strong>-middelen. Of en voor wie<br />

stamceltherapie de beste behandeling is,<br />

is dus nog onduidelijk.<br />

Binnen het Nederlandse zorgsysteem<br />

wordt een behandeling of medicijn<br />

alleen vergoed als daarvoor voldoende<br />

wetenschappelijk bewijs is. Het is de<br />

taak van het Zorginstituut Nederland<br />

(ZIN) om te toetsen of er voldoende<br />

bewijs is om de behandeling toe te<br />

laten voor een specifieke ziekte. In deze<br />

besluitvorming telt naast de wetenschap<br />

ook praktijkervaring mee. Om toegelaten<br />

te worden tot de basisverzekering moet<br />

een behandeling namelijk noodzakelijk,<br />

effectief, kosteneffectief en uitvoerbaar zijn.<br />

Onderzoek in Nederland<br />

<strong>MS</strong> Centrum Amsterdam (Amsterdam<br />

UMC) wil deelnemen aan een internationaal<br />

onderzoek met verschillende<br />

Scandinavische landen. In dit onderzoek<br />

wordt stamceltherapie vergeleken met<br />

de drie meest effectieve beschikbare<br />

tweedelijnsmiddelen. In totaal kunnen<br />

100 mensen met zeer actieve Relapsing<br />

Remitting <strong>MS</strong> (RR<strong>MS</strong>) deelnemen aan het<br />

onderzoek. De helft krijgt stamceltherapie<br />

en de andere helft een tweedelijns middel.<br />

Na twee jaar worden de effectiviteit en<br />

42


RONDOM Vragen<br />

Stamceltherapie<br />

veiligheid van de beide behandelingen<br />

en de nazorg met elkaar vergeleken.<br />

De deelnemers worden vervolgd tot<br />

5 jaar na de start van de behandeling<br />

om ook de langere termijn gevolgen<br />

en uitkomsten in kaart te brengen. Dit<br />

onderzoek geeft antwoord op de vraag<br />

wat de beste behandeling is voor mensen<br />

met agressieve RR<strong>MS</strong>; stamceltherapie of<br />

bestaande tweedelijns medicijnen.<br />

Dit onderzoek geeft antwoord op de<br />

vraag wat de beste behandeling is<br />

voor mensen met agressieve RR<strong>MS</strong>;<br />

stamceltherapie of bestaande<br />

tweedelijns medicijnen.<br />

Financiële steun<br />

Experts, waaronder de Nederlandse<br />

Vereniging voor Neurologie, onderschrijven<br />

de noodzaak voor een grootschalig<br />

internationaal wetenschappelijk onderzoek<br />

waarin stamceltherapie wordt vergeleken<br />

met de beste alternatieve behandeling<br />

tot op heden. Stichting <strong>MS</strong> Research<br />

heeft geld gereserveerd, net als het<br />

Nationaal <strong>MS</strong> Fonds om dit onderzoek<br />

mogelijk te maken. Zo investeren wij in<br />

meer helderheid over of stamceltherapie<br />

de beste behandeloptie is en zo ja voor<br />

wie. Bij een positieve uitkomst kunnen<br />

de resultaten van dit onderzoek het<br />

wetenschappelijk bewijs vormen dat nodig<br />

is om tot vergoeding van de behandeling in<br />

Nederland over te gaan.<br />

Samen in gesprek<br />

Wij volgen de ontwikkelingen voortdurend<br />

en zien dat de kennis over de effectiviteit<br />

en veiligheid van stamceltherapie als<br />

behandeling voor <strong>MS</strong> groeit. Daarnaast<br />

zien we dat ook de kennis over en<br />

de ervaring met reeds beschikbare<br />

medicamenteuze alternatieven groeit.<br />

Samen met het Nationaal <strong>MS</strong> Fonds is en<br />

blijft Stichting <strong>MS</strong> Research in gesprek<br />

met de landelijke betrokken partijen.<br />

Daarbij vinden wij het belangrijk dat er<br />

aandacht is voor alle verschillende vormen<br />

van <strong>MS</strong>, bijvoorbeeld mensen bij wie<br />

tweedelijns <strong>MS</strong>-medicijnen geen effect<br />

hebben. Wij vragen ons (telkens weer) af<br />

of het verkregen bewijs uit onderzoeken<br />

al aanleiding geeft om stamceltherapie<br />

beschikbaar te maken voor een specifieke<br />

groep personen met <strong>MS</strong>. Indien dit zo is,<br />

zullen wij bij de autoriteiten gezamenlijk<br />

kunnen aandringen om stamceltherapie<br />

voor deze groep in Nederland als reguliere<br />

behandeling beschikbaar te stellen en te<br />

vergoeden. rw<br />

Dit betreft algemene informatie over stamceltherapie bij<br />

<strong>MS</strong>. Voor vragen over individuele behandeling dient u<br />

altijd contact op te nemen met een arts.<br />

Het is nog onbekend of en wanneer<br />

het onderzoek naar stamceltherapie in<br />

Nederland van start kan gaan. Mensen<br />

met <strong>MS</strong> kunnen zich daarom nog niet<br />

aanmelden voor deelname aan het<br />

onderzoek. In verband met de productietijd<br />

van dit blad, kunnen er in de tussentijd<br />

belangrijke ontwikkelingen en/of besluiten<br />

zijn geweest. Volg daarom de actualiteit<br />

op msresearch.nl<br />

43


RONDOM Mensen<br />

Mijn ziekte<br />

niet in de<br />

Ingeborg is 47 jaar en<br />

heeft <strong>MS</strong>. Ondanks haar<br />

onzekere toekomst,<br />

besloot ze toch moeder te<br />

worden.<br />

In 2002 kreeg ik gezichtsveldverlies. In<br />

eerste instantie dacht ik dat het kwam<br />

door migraine, maar toen de medicatie<br />

die ik hiervoor had niet hielp en mijn<br />

zicht per uur achteruitging, ben ik naar<br />

het ziekenhuis gegaan. Daar werd al snel<br />

duidelijk dat het iets ernstigs was. Ik was<br />

net 30 toen ik de diagnose <strong>MS</strong> kreeg.<br />

Het voelde heel dubbel. Ik was achteraf<br />

gezien al jaren ziek. Ik had op mijn<br />

achttiende de ziekte van Pfeiffer gehad en<br />

was daar voor mijn gevoel nooit helemaal<br />

van hersteld. Ik was vaak moe, had<br />

regelmatig vage klachten. Het feit dat ik<br />

vaak ziek was, heeft me in die tijd een<br />

paar keer mijn baan gekost. Ik liep tegen<br />

veel onbegrip aan en begon aan mezelf<br />

te twijfelen. Ik begreep het zelf niet, dus<br />

kon het ook lastig aan anderen uitleggen.<br />

Daardoor ga je haast denken dat het<br />

tussen je oren zit.<br />

44<br />

RONDOM portret<br />

Bron: Margriet, april 2018<br />

Voor het hele artikel: margriet.nl/<br />

interviews/ingeborg-heeft-ms-mijnziekte-hield-mijn-kinderwens-niettegen-al-hebben-we-wel-evengetwijfeld<br />

Onzekere toekomst<br />

Een paar jaar voor de diagnose had<br />

ik ook al een keer last gehad van<br />

gezichtsveldverlies. Ik had er toen alleen<br />

geen aandacht aan besteed, omdat de<br />

klachten vrij snel weer over gingen. Aan<br />

de ene kant was het een opluchting<br />

dat ik na al die jaren van vage klachten<br />

en problemen eindelijk wist wat de<br />

oorzaak was. Maar tegelijkertijd werd de


RONDOM Mensen<br />

Ingeborg<br />

stond onze kinderwens<br />

weg<br />

grond onder mijn voeten weggevaagd<br />

omdat niemand wist hoe de ziekte zich<br />

zou uiten op lange termijn. Toen ik de<br />

diagnose kreeg werkte ik drie dagen<br />

als doktersassistente, maar eigenlijk<br />

was dat veel te zwaar. Wanneer ik niet<br />

werkte, kon ik niets anders dan slapen.<br />

Na de diagnose ben ik dan ook volledig<br />

afgekeurd. Ook dat was een behoorlijke<br />

klap om te verwerken.<br />

Kinderwens<br />

<strong>MS</strong> is een ziekte die die van persoon<br />

tot persoon een wisselend verloop<br />

kent. Kenmerkend voor <strong>MS</strong> is dat de<br />

verschijnselen in het begin in aanvallen<br />

komen, ook wel ‘relapses’ of ‘schubs’<br />

genoemd. Na een aanval is het lichaam<br />

instaat zichzelf deels te herstellen, maar<br />

er blijft altijd schade achter. Wanneer<br />

de ziekte zich in de progressieve fase<br />

bevindt, is herstel na een aanval niet meer<br />

mogelijk. De arts raadde mij daarom aan<br />

om zo snel mogelijk met <strong>MS</strong>-remmende<br />

medicatie te beginnen. Toch heb ik dat<br />

bewust afgehouden. Ik had al heel lang<br />

een kinderwens en de medicijnen zijn zo<br />

heftig, dat je daar absoluut niet zwanger bij<br />

mag worden.<br />

Hoewel we een grote kinderwens hadden,<br />

hebben we wel even getwijfeld. Ik heb in<br />

die periode veel contact gehad met andere<br />

vrouwen die <strong>MS</strong> hadden. Met een paar<br />

aanpassingen en voorbereidingen leek<br />

het goed te doen. Die gesprekken gaven<br />

uiteindelijk de doorslag. De kans dat ik<br />

de ziekte zou overdragen was bovendien<br />

behoorlijk klein. Wanneer één van de<br />

ouders <strong>MS</strong> heeft, is de kans maar 2% dat<br />

het kind de ziekte ook krijgt.<br />

Zwangerschap<br />

Toen ik zwanger probeerde te worden,<br />

gebruikte ik morfine om de zenuwpijnen<br />

die ik in mijn benen had, te onderdrukken.<br />

Maar toen ik eenmaal zwanger was, voelde<br />

ik me geweldig! Sterker nog, ik had me<br />

sinds de periode voor ik Pfeiffer kreeg,<br />

niet meer zo goed gevoeld. De eerste drie<br />

maanden had ik een lage weerstand,<br />

maar dat geldt voor iedere vrouw. Vanaf<br />

4 maanden zwangerschap had ik super<br />

veel energie en kon ik de morfine helemaal<br />

afbouwen. Ik voelde me zo fit, dat ik zelfs<br />

nog een laminaatvloer heb gelegd. In ons<br />

eigen huis, maar ook bij mijn ouders! Het<br />

is bekend dat veel vrouwen met <strong>MS</strong> zich<br />

beter voelen tijdens een zwangerschap.<br />

Onderzoekers vermoeden dat dat te maken<br />

heeft met de hormoonbalans die tijdens<br />

een zwangerschap verandert, maar de<br />

precieze samenhang is nog niet duidelijk.<br />

Na de bevalling kwamen de aanvallen<br />

helaas weer terug. Ik heb veel zenuwpijnen<br />

in mijn benen en kan daardoor moeilijk<br />

lopen. Het voelt alsof er messen in mijn<br />

benen snijden. Daarnaast ben ik snel<br />

moe. Ik heb lange tijd last gehad van een<br />

overactieve blaas. Dat heeft sociaal gezien<br />

ook consequenties. Ik heb bovendien<br />

een tijdje een katheter moeten dragen<br />

waardoor ik twee keer en bacterie heb<br />

opgelopen en in het ziekenhuis belandde.<br />

<strong>MS</strong> niet altijd zichtbaar<br />

Sinds anderhalf jaar werk ik als<br />

vrijwilliger in een hospice. Daarnaast<br />

doe ik vrijwilligerswerk voor Stichting <strong>MS</strong><br />

Research. Kleine huishoudelijke dingen<br />

doe ik zoveel mogelijk zelf, maar voor<br />

de grote klussen heb ik een één keer<br />

in de week een vaste hulp. Ik heb een<br />

scootmobiel en rijd nog auto. Ik heb een<br />

invalideparkeerkaart, maar krijg regelmatig<br />

commentaar van omstanders als ik die<br />

gebruik. Dat is iets waar veel <strong>MS</strong>-patiënten<br />

tegenaanlopen. Van buiten is het niet altijd<br />

zichtbaar. Daardoor stuit je nog weleens op<br />

onbegrip.<br />

“Mama heeft een achtbaan”<br />

Toen ik zwanger was hebben we bovendien<br />

een traplift laten plaatsen. Ook hebben<br />

we in de kinderkamer wat aanpassingen<br />

gedaan zodat ik destijds makkelijker<br />

zittend bij haar bedje en de commode kon.<br />

Toen mijn dochter nog klein was, was het<br />

fysiek soms lastig. Gelukkig kreeg ik veel<br />

hulp van mijn ouders als het even wat<br />

slechter ging. Mijn dochter is gewend aan<br />

de situatie. Toen ik haar in het begin op<br />

kwam halen in mijn scootmobiel, wilden<br />

de kinderen op het schoolplein graag<br />

meerijden. Ook de traplift wilden ze maar<br />

al te graag uitproberen. “Mama heeft een<br />

achtbaan in huis”, zei mijn dochter dan<br />

tegen haar vriendinnetjes.<br />

“Ik pluk de dag. Ik maak plannen voor de<br />

toekomst, maar probeer ook per dag te<br />

genieten. Ik heb nog steeds de hoop dat er<br />

een medicijn komt dat de ziekte stopt en<br />

kan genezen.” rw<br />

45


RONDOM Mensen<br />

Donateurs aan het woord<br />

Het persoonlijke verhaal van twee donateurs<br />

Een kijkje achter de<br />

Wat beweegt iemand om donateur van onze Stichting te worden? Wij spraken<br />

met twee trouwe donateurs die beiden, om geheel verschillende persoonlijke<br />

redenen, het <strong>MS</strong>-onderzoek een meer dan warm hart toe dragen.<br />

De heer (Jaap) van der Graaf is<br />

sinds 2017 donateur. Vijf jaar<br />

geleden kreeg zijn dochter (toen<br />

37 jaar) de diagnose Progressieve <strong>MS</strong>.<br />

Door aanpassingen aan haar huis en<br />

de dagelijkse zorg van de thuiszorg is<br />

zelfstandig wonen gelukkig nog mogelijk.<br />

Tot op het moment van de diagnose was<br />

de familie niet bekend met <strong>MS</strong>.<br />

Een radiospot over <strong>MS</strong>, ingesproken<br />

door onze ambassadeurs Ronald en<br />

Michel Mulder, was aanleiding om zich<br />

te verdiepen in onze activiteiten. Na het<br />

lezen van het jaarverslag en een aantal<br />

magazines, stond zijn keuze voor onze<br />

organisatie vast. “Ik vind het belangrijk dat<br />

een Stichting transparant is in wat ze doen<br />

en dat helder is dat er zoveel mogelijk van<br />

het opgehaalde geld daadwerkelijk naar<br />

<strong>MS</strong>-onderzoek gaat.”<br />

Zijn standpunt is stellig in relatie tot<br />

wel of niet geoormerkt doneren. “Niet<br />

geoormerkt doneren is een zeer bewuste<br />

keuze. Ik ben onvoldoende deskundig om<br />

te bepalen naar welk onderzoek het geld<br />

moet gaan. Wetenschappers weten het<br />

beste wat er nodig is. Vervolgens toetst de<br />

Wetenschappelijke Raad van de Stichting<br />

zowel de kwaliteit als de relevantie, dat<br />

lijkt me de enige juiste route. Daarbij geeft<br />

de heer Van der Graaf aan meer dan<br />

voldoende zicht te hebben op wat er met<br />

zijn donatie gebeurt. “Ik ontvang ieder jaar<br />

netjes het jaarverslag met een rapportage<br />

van alle onderzoeksprojecten. Dit geeft mij<br />

een goed beeld van de bestede gelden.<br />

Daarnaast lees ik in het magazine <strong>Rondom</strong><br />

<strong>MS</strong> ook het nodige hierover.”<br />

Verwachtingen binnen het <strong>MS</strong>-onderzoek<br />

Zijn belangrijkste verwachting binnen het<br />

<strong>MS</strong>-onderzoek is ‘De grote doorbraak’.<br />

Op de vraag hoe het moment van deze<br />

doorbraak eventueel zou kunnen worden<br />

bespoedigd antwoordt hij: “Ik denk dat,<br />

evenals bij ander wetenschappelijke<br />

onderzoeken, ook het <strong>MS</strong>-onderzoek<br />

nogal strak geprogrammeerd is. Het blijkt<br />

echter dat wetenschappers ook behoefte<br />

hebben aan vrij onderzoek; onderzoek<br />

dat out of the box is. Ik pleit er dan ook<br />

voor om voldoende geld te reserveren voor<br />

onderzoek waarvan in eerste instantie<br />

niet zo veel verwacht wordt, maar dat<br />

misschien wel dé doorbraak kan geven.<br />

Vanuit mijn eigen loopbaan heb ik ervaren<br />

dat je heel pragmatisch en gericht<br />

onderzoek kunt doen, maar je ook zo nu<br />

en dan de weg van vrij onderzoek in kunt<br />

slaan, waar je niet beperkt wordt door de<br />

drang om resultaat te behalen.” rw<br />

“Je weet pas wat <strong>MS</strong> is<br />

als je het van heel nabij<br />

meemaakt.”<br />

46


RONDOM Mensen<br />

Donateurs aan het woord<br />

schermen…<br />

doorbraken in het <strong>MS</strong>-onderzoek hebben<br />

plaatsgevonden. Ik verwacht dat ik de<br />

doorbraak niet meer zal meemaken, maar<br />

hopelijk leidt het huidige onderzoek wel tot<br />

de doorbraak voor de volgende generatie.”<br />

De oom van Rita Zoetemelk had <strong>MS</strong>. Om deze reden waren de ouders<br />

van mevrouw (Rita) Zoetemelk destijds trouwe donateur van het Prinses<br />

Beatrixfonds voor spierziekten en (toen nog) <strong>MS</strong>. “Goed voorbeeld doet goed<br />

volgen”, dus op het moment dat mevrouw Zoetemelk op zichzelf ging wonen,<br />

werd ook zij donateur van dit fonds.<br />

jaren later keek ik naar<br />

een tv-uitzending met Ivo Niehe.<br />

“Enkele<br />

Hierin werd verteld over het<br />

Prinses Beatrixfonds voor spierziekten.<br />

Het viel me op dat <strong>MS</strong> niet meer genoemd<br />

werd. Ik belde de volgende dag meteen met<br />

het fonds en zij vertelden mij dat zij zich<br />

sinds kort niet meer op <strong>MS</strong> richtten. De<br />

activiteiten voor <strong>MS</strong> waren ondergebracht<br />

bij Stichting <strong>MS</strong> Research. Omdat ik juist<br />

voor <strong>MS</strong> wilde geven, ben ik vanaf dat<br />

moment als donateur overgestapt naar<br />

Stichting <strong>MS</strong> Research. Ik weet dat deze<br />

organisatie wetenschappelijk onderzoek<br />

behartigt, dus was de keuze eenvoudig.”<br />

Extra gift voor myeline-herstel onderzoek<br />

Mevrouw Zoetemelk doneert elk kwartaal<br />

via een automatische incasso aan de<br />

Stichting. Zij heeft gekozen voor “nietgeoormerkt<br />

geven” omdat ze, zoals ze zelf<br />

zegt, moeilijk kan kiezen voor één bepaald<br />

<strong>MS</strong>-onderzoek. Wel heeft zij vorig jaar, naast<br />

haar terugkerende bijdrage, een éénmalige<br />

grote donatie gedaan voor myeline-herstel<br />

onderzoek binnen het <strong>MS</strong> Centrum Noord<br />

Nederland. “Ik las in het magazine <strong>Rondom</strong><br />

<strong>MS</strong> een artikel over dit onderzoek en<br />

de mogelijkheid om de myeline-laag te<br />

repareren. Dit artikel sprak mij héél erg aan.<br />

Het genezen van <strong>MS</strong> is nog zo ver weg,<br />

maar als dit onderzoek gaat lukken, dan<br />

kan dit een soort van tussenoplossing zijn<br />

om <strong>MS</strong> tot stilstand te brengen en hiermee<br />

de kwaliteit van leven met <strong>MS</strong> te vergroten.”<br />

“Ik was zeer vereerd dat de directeur van<br />

de Stichting bij mij op de thee kwam om<br />

mij persoonlijk te bedanken voor mijn<br />

donatie.”<br />

Het jaarverslag en de <strong>Rondom</strong> <strong>MS</strong> worden<br />

met veel enthousiasme ontvangen en<br />

gelezen. “Deze publicaties geven mij een<br />

goed beeld en vertrouwen dat de gelden<br />

goed besteed worden.”<br />

Ook volgt mevrouw Zoetemelk de<br />

Facebook-pagina van de Stichting. “Ik like<br />

alle posts over donaties en acties met een<br />

hartje en deel deze met mijn achterban.<br />

In de mei <strong>MS</strong> maand vond ik de berichten<br />

over de Kiss Goodbye to <strong>MS</strong>-campagne<br />

erg leuk om te lezen en heb ik veel gehad<br />

aan de ‘myth & truth’ posts die op mij van<br />

toepassing zijn.”<br />

Verwachtingen binnen het <strong>MS</strong>-onderzoek<br />

“Geld speelt een belangrijke rol<br />

binnen het <strong>MS</strong>-onderzoek.<br />

Als alles mogelijk zou<br />

zijn, ook financieel<br />

gezien, dan zouden<br />

er waarschijnlijk al<br />

veel meer stappen<br />

en misschien zelfs<br />

Helden<br />

Over haar helden of voorbeelden binnen<br />

het <strong>MS</strong>-veld hoeft ze niet lang na te<br />

denken: “Ik vind iedereen, die ook maar<br />

iets doet wat met <strong>MS</strong> te maken heeft, een<br />

held. Of dit een <strong>MS</strong>-onderzoeker is, een<br />

donateur of de medewerkers van Stichting<br />

<strong>MS</strong> Research of andere gerelateerde<br />

organisaties. Van deze helden moet wij het<br />

hebben!” rw<br />

“Ik vind iedereen<br />

die ook maar iets<br />

doet wat met <strong>MS</strong><br />

te maken heeft,<br />

een held.”<br />

47


RONDOM Mensen<br />

Ze is nog maar 22<br />

jaar als ze ineens<br />

door haar benen<br />

zakt. De schrik zit er<br />

goed in bij Kelly. Na<br />

een bezoek aan de<br />

neuroloog blijkt dat<br />

ze <strong>MS</strong> heeft. “Thuis<br />

tijdens het googlen<br />

drong de ernst pas tot<br />

me door: Ik word nooit<br />

meer beter.”<br />

RONDOM portret<br />

“Afhankelijk zijn<br />

van anderen,<br />

dat lijkt mij het ergst”<br />

48


RONDOM Mensen<br />

Kelly<br />

Toen het gebeurde stond ik nog<br />

midden in het leven. Ik was<br />

22, had een leuke baan als<br />

onderwijsassistent. Mijn grote liefde Thijs<br />

- inmiddels mijn man - en ik stonden op<br />

het punt om te gaan samenwonen. We<br />

waren flink in de weer met verhuisdozen<br />

en de nodige klussen in ons nieuwe huis<br />

en ik had zin om aan de slag te gaan. Het<br />

irriteerde me dan ook toen ik merkte dat<br />

mijn lichaam niet wilde meewerken. Ik<br />

was snel moe en mijn voeten deden raar.<br />

“Kom op”, zei ik tegen mezelf. “Stel je niet<br />

zo aan.” We zaten in een drukke periode,<br />

dus ik gooide het op oververmoeidheid.<br />

Vanavond maar eens vroeg naar bed,<br />

dacht ik. Dan gaat het morgen vast beter.<br />

Maar het ging niet beter. De vermoeidheid<br />

nam toe, ik kreeg last van ‘slapende’<br />

voeten en ik begon een beetje te zwalken.<br />

Het maakte me wel bang, maar aan mijn<br />

omgeving liet ik nog niets merken. Het gaat<br />

wel over, dacht ik. Maar een paar weken<br />

later zakte ik op een ochtend zo maar<br />

door mijn benen. Het ene moment stond<br />

ik nog naast mijn auto om naar mijn werk<br />

te gaan en het volgende moment lag ik op<br />

de grond. Heel eng. Ik begon te huilen en<br />

de angst dat er iets ergs aan de hand was,<br />

nam toe. Thijs zei: “Dit is niet goed. Je<br />

moet meteen naar de dokter.”<br />

Mijn leven op zijn kop<br />

De huisarts verwees me door naar de<br />

fysiotherapeut. Deze maakte zich zorgen<br />

en ik werd doorgestuurd naar een<br />

neuroloog. Ik schrok. Een neuroloog?<br />

Mijn hersenen? Een tumor? Behoorlijk<br />

zenuwachtig kwam ik een paar weken later<br />

met Thijs bij de neuroloog voor de uitslag<br />

van de MRI-scan. Die stelde een duidelijke<br />

diagnose: “U heeft <strong>MS</strong>.”<br />

Thijs en ik waren eerder opgelucht dan<br />

verontrust. “O, gelukkig”, dacht ik. Het<br />

is maar <strong>MS</strong>. Ik ga niet dood. We hadden<br />

niet echt door wat <strong>MS</strong> precies was. Een<br />

spierziekte, dacht ik. Thuis tijdens het<br />

googlen drong de ernst pas echt tot me<br />

door: ik word nooit meer beter. Misschien<br />

kom ik in een rolstoel terecht, word ik<br />

incontinent en hulpbehoevend. Een<br />

schrikbeeld. Daarna stond mijn hele leven<br />

op zijn kop. Ik had willen doorstuderen<br />

om als leerkracht voor de klas te kunnen<br />

staan, maar dat zat er niet meer in. Ook<br />

mijn baan als onderwijsassistent moest ik<br />

opzeggen. Het lukte fysiek gewoon niet<br />

meer. Dat maakte me verdrietig en boos.<br />

Ik dacht: ik ben nog zo jong en ik heb<br />

hiervoor geleerd. Waarom kan ik dat nu<br />

niet meer?<br />

Als uitvlucht deed ik alsof de ziekte niet<br />

bestond. Ik stopte het weg. Op straat<br />

liep ik bijvoorbeeld alleen maar korte<br />

stukjes zodat niemand iets door had. Als<br />

ik loop, gaat het namelijk zo’n 500 meter<br />

goed. Daarna beginnen mijn benen te<br />

knakken, gaat mijn voet slepen en begin<br />

ik te zwalken. Ik schaamde me er ook<br />

voor en dacht: straks denken mensen dat<br />

ik dronken ben! Of ze denken dat ik me<br />

aanstel, omdat het eerste stuk wel goed<br />

ging. Soms ging ik de deur helemaal maar<br />

niet meer uit. Ik was ook bang dat Thijs bij<br />

me zou weggaan. Want ik had geen keus,<br />

maar híj wel. En waarom zou hij kiezen<br />

voor een vrouw met <strong>MS</strong>? Uit angst voor zijn<br />

“Daarom probeer ik zoveel<br />

mogelijk te genieten van wat<br />

ik nog wel kan en waardeer ik<br />

ook de kleine dingen.”<br />

antwoord durfde ik mijn twijfels lange tijd<br />

niet te uiten, maar toen ik dat uiteindelijk<br />

wel deed, zei hij: “Ik kies voor jou. Met<br />

of zonder <strong>MS</strong>. Samen slepen we ons hier<br />

doorheen.” Dat vond ik zo mooi.<br />

Mont Ventoux<br />

Thijs en ik wilden allebei graag kinderen.<br />

We twijfelden even of dat verstandig was,<br />

maar omdat mijn ziektebeeld al heel lang<br />

stabiel was - dat wil zeggen: het werd<br />

niet erger, maar ook niet beter - en <strong>MS</strong><br />

vooralsnog niet aanwijsbaar erfelijk is,<br />

besloten we de stap te zetten. Het was nog<br />

wel even spannend, want ik moest tijdelijk<br />

stoppen met mijn medicijnen, maar alles<br />

ging goed. Tijdens de zwangerschap van<br />

Teun voelde ik me zelfs beter dan ooit.<br />

Bij Gijs was het wel wat zwaarder omdat<br />

49


RONDOM Mensen<br />

Kelly<br />

ik Teun al had, maar ik kreeg veel steun<br />

van vrienden en familie. Die steun uitte<br />

zich indirect ook in de sponsoractie die<br />

mijn schoonfamilie twee jaar geleden<br />

opzette voor de Stichting <strong>MS</strong> Research.<br />

Ze stelden voor om met de hele familie de<br />

Mont Ventoux in Frankrijk te beklimmen<br />

om geld in te zamelen voor <strong>MS</strong>. Dat vond<br />

ik zó bijzonder. Zelfs de jongens droegen<br />

hun steentje bij. Samen zamelden ze<br />

lege statiegeldflessen in en Teun deed<br />

mee aan de fietsdriedaagse in ons dorp.<br />

“Thuis tijdens het<br />

googlen drong<br />

de ernst pas echt<br />

tot me door: ik<br />

word nooit meer<br />

beter.”<br />

Ik dacht: als zij dat allemaal willen doen<br />

voor de ziekte die ik heb, dan kan ik niet<br />

achterblijven. Zeven maanden lang trainde<br />

ik om in ieder geval 10 van de 22 kilometer<br />

van de weg naar de top van de berg af te<br />

kunnen leggen. Het was zwaar en ik moest<br />

elke dag mijn energie verdelen en kiezen.<br />

Ga ik vandaag fietsen of stofzuigen? Maar<br />

de dagen in Frankrijk waren onvergetelijk.<br />

De sfeer was zo goed en werkte zo<br />

motiverend dat ik uiteindelijk de hele 22<br />

kilometer heb afgelegd. Weliswaar op een<br />

elektrische fiets en in twee dagen, maar<br />

toch! Het gevoel was magisch en ik ben er<br />

super trots op dat het me is gelukt.<br />

50


RONDOM Mensen<br />

Kelly<br />

“Als uitvlucht deed ik alsof de<br />

ziekte niet bestond.”<br />

Keerpunt<br />

Ik ben nog steeds stabiel, maar ik weet niet<br />

voor hoe lang. Het verloop van <strong>MS</strong> is erg<br />

onvoorspelbaar en bij elke patiënt anders.<br />

Het kan 20 jaar goed gaan en dan ineens<br />

kan ik alsnog in die rolstoel terechtkomen.<br />

Die onzekerheid over de toekomst vind<br />

ik het ergste. Afhankelijk worden van<br />

anderen lijkt me vreselijk. Ik kan nu nog<br />

werken, zelf voor de kinderen zorgen, zelf<br />

eten koken en zelf boodschappen doen.<br />

Maar wat als ik dat allemaal niet meer kan?<br />

Als ik voor alles om hulp moet vragen?<br />

Laatst was ik ziek met hoge koorts en<br />

kon ik twee dagen niet lopen. Thijs moest<br />

mij zelfs ondersteunen om naar de wc<br />

te gaan. Ik voelde me zo hopeloos. Toen<br />

dacht ik: dit is het keerpunt. Dit was heel<br />

beangstigend. Ik was zo blij dat ik na een<br />

paar dagen weer opknapte en op mijn<br />

oude niveau weer verder kon.<br />

Genieten van wat nog kan<br />

Op advies van de huisarts volg ik nu een<br />

revalidatietraject met psychologische<br />

hulp. Dat helpt. Daardoor realiseer ik me:<br />

oké, ik heb <strong>MS</strong>. Dat is nu eenmaal zo<br />

en beter word ik niet. Maar wegstoppen<br />

van mijn ziekte heeft geen zin. Het helpt<br />

om het te accepteren en de kracht te<br />

vinden om eruit te halen wat erin zit.<br />

Want ik vind het leven veel te leuk om bij<br />

de pakken te gaan neerzitten. Daarom<br />

probeer ik ook zoveel mogelijk te genieten<br />

van wat ik nog wel kan en waardeer ik<br />

ook de kleine dingen. De jongens die in<br />

de tuin aan het ravotten zijn met elkaar,<br />

spelen op mijn klarinet met de band, op<br />

kampeervakantie met ons gezin - hoeveel<br />

energie me dat ook kost - of Thijs die<br />

zonder vragen zegt: “Maak jij even een<br />

briefje? Dan haal ik de boodschappen.”<br />

En ik ben heel blij met de baan bij de<br />

gemeente die ik nu heb. Het is een<br />

administratieve baan die ik prima kan<br />

doen. Ik regel het leerlingenvervoer. Werk<br />

ik toch nog met dezelfde doelgroep. Ik<br />

heb mijn doelen verlegd. Nu ben ik al blij<br />

als ik de hele week zelf de kinderen uit<br />

school heb gehaald. En soms is dat een<br />

dagtaak. Ik zou graag wat mobieler willen<br />

worden. Ik bestel nu bijvoorbeeld al mijn<br />

kleding online, maar ik zou ook wel weer<br />

eens de stad in willen om te winkelen.<br />

Dat zou kunnen met een rollator, maar<br />

daar hik ik erg tegenaan. Dat ik zo’n ding<br />

nodig heb op mijn leeftijd, vind ik heel<br />

confronterend. Ik heb me er een tijdje<br />

geleden eens in verdiept en op alle folders<br />

die ik tegenkwam, stond een foto van<br />

een bejaarde vrouw achter zo’n saai, grijs<br />

apparaat. Niets voor mij. Maar laatst zag<br />

ik dat er ook wel leukere modellen zijn.<br />

Niet met zo’n suf mandje voorop, maar<br />

in een leuke kleur en met een mooie<br />

tas. Ik heb er nog steeds geen gekocht,<br />

maar heb al wel een keer in een winkel<br />

een proefrondje gemaakt. De eerste stap<br />

is gezet. Nu alleen nog even doorzetten.<br />

Gaat vast lukken.” rw<br />

Bron: Flair,juni 2019<br />

51


“<strong>MS</strong> heeft mij gedwongen op<br />

jonge leeftijd andere wegen<br />

naar geluk te vinden.”<br />

Geef dit magazine door aan<br />

een ander zodat nog meer<br />

mensen lezen over de activiteiten<br />

van Stichting <strong>MS</strong> Research

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!