17.05.2021 Views

Rondom MS 65

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

n<br />

r<br />

6<br />

5<br />

j<br />

a<br />

a<br />

r<br />

2<br />

0<br />

2<br />

1


4<br />

Blaren in het hersenweefsel<br />

Amsterdamse onderzoekers bestuderen mogelijke<br />

oorzaken van ontstekingen bij <strong>MS</strong>.<br />

6<br />

Bieke Broux<br />

Mysterieuze materie.<br />

16<br />

Ontstekingscellen in de hersenen<br />

Geheugencellen spelen rol bij vorming van ontstekingen.<br />

18<br />

Het belang van onderzoek<br />

Twee neurologen uit Noord Nederland geven hun visie.<br />

EN VERDER<br />

11 Terugblik op ons jubileumjaar 22 Acties<br />

COLOFON<br />

<strong>Rondom</strong> <strong>MS</strong> is<br />

een periodiek van<br />

Stichting <strong>MS</strong> Research<br />

Redactie<br />

Kirstin Heutinck<br />

Dorinda Roos (eindredactie)<br />

Karin Smits<br />

Coördinatoren academische<br />

<strong>MS</strong> Centra<br />

Fotografie<br />

Frank Ruiter<br />

Aernout Steegstra<br />

Stichting <strong>MS</strong> Research<br />

Vormgeving<br />

PPBB, Wapenveld<br />

Productie: Regalis, Zeist<br />

Oplage: 20.000<br />

Contact<br />

Stichting <strong>MS</strong> Research<br />

Postbus 200<br />

2250 AE Voorschoten<br />

telefoon 071 5 600 500<br />

www.msresearch.nl<br />

info@msresearch.nl<br />

NL 17 INGB 0000006989<br />

NL 24 ABNA 0707070376<br />

ISSN 1574-9215<br />

Omslagfoto’s<br />

Voor: Bieke Broux met haar<br />

grote voorbeeld Vera Rubin.<br />

Achter: Bieke en Vera kozen<br />

beiden voor een combinatie<br />

van het moederschap en<br />

onderzoek.<br />

2


Voorwoord<br />

Met elkaar<br />

Samen gaat het beter. Meestal althans. En<br />

samen zijn, samen werken, samen leven,<br />

is nou net waar de bekende schoen wringt<br />

momenteel...<br />

Gelukkig vindt het onderzoek naar oorzaken van en<br />

oplossingen voor <strong>MS</strong> momenteel weer voorzichtig<br />

z’n weg, waarin mogelijkheden en onmogelijkheden<br />

nog steeds door COVID-19 worden bepaald.<br />

Ook het <strong>MS</strong>-onderzoek werd en wordt namelijk<br />

onderbroken door het virus.<br />

Het onderzoek van academische <strong>MS</strong>-centra<br />

is complementair, sluit op elkaar aan. In dit<br />

magazine nemen we u daarin mee rondom het<br />

centrale thema ‘ontstekingscellen’. In <strong>MS</strong> Centrum<br />

Amsterdam (artikel ‘Blaren in het hersenweefsel’)<br />

wordt onderzocht waardoor ontstekingscellen<br />

in het prille begin van de ziekte op hol slaan.<br />

Bieke Broux (cover en artikel ‘Mysterieuze<br />

materie’) onderzoekt in Hasselt hoe voorkomen<br />

kan worden dat deze schadelijke cellen de<br />

hersenen binnenkomen. Op de Hersenbank voor<br />

<strong>MS</strong> (artikel ‘Ontstekingscellen komen niet alleen<br />

uit bloed’) wordt onderzocht hoe deze cellen,<br />

als ze toch de hersenen binnengedrongen zijn,<br />

onschadelijk gemaakt kunnen worden. Binnen<br />

het <strong>MS</strong> Centrum Noord Nederland tot slot wordt<br />

bekeken hoe beschadigde myeline hersteld kan<br />

worden (artikel ‘Het belang van onderzoek’).<br />

Allemaal schakels in een keten van onderzoek,<br />

die samen hopelijk antwoorden geven op de<br />

wezenlijke vragen.<br />

Dit alles is alleen mogelijk dankzij de inzet van<br />

onze donateurs; mensen die een gift overmaken,<br />

mensen die een actie starten, zoals meedoen aan<br />

The May 50K, of mensen die (een deel van) hun<br />

nalatenschap aan ons toevertrouwen. Samen met<br />

mensen met <strong>MS</strong> en onderzoekers zijn wij hen heel,<br />

heel dankbaar.<br />

Vorig jaar bestond onze Stichting 40 jaar. In<br />

het midden van dit magazine vindt u hier een<br />

indrukwekkend overzicht van. Dankzij allen<br />

is met elkaar veel bereikt. Dank ook aan u.<br />

U behoort immers ook tot ons ‘samen’.<br />

Dorinda Roos<br />

Directeur<br />

directie@msresearch.nl<br />

3


Blaren<br />

in het hersenweefsel<br />

Amsterdamse onderzoekers bestuderen<br />

mogelijke oorzaak van ontstekingen bij <strong>MS</strong><br />

<strong>MS</strong> wordt gekenmerkt door ontstekingen in de<br />

hersenen en het ruggenmerg. Onderzoekers<br />

van <strong>MS</strong> Centrum Amsterdam denken dat het<br />

ontstekingsproces start door een verandering<br />

in de hechting van myeline aan de zenuwbanen.<br />

Hun eerste onderzoeksresultaten zijn<br />

onlangs gepubliceerd in twee vooraanstaande<br />

wetenschappelijke tijdschriften. Dit onderzoek<br />

maakt onderdeel uit van het project ‘Oorzaken<br />

van cognitieve problemen bij <strong>MS</strong>’ dat mogelijk is<br />

gemaakt door MoveS en Stichting <strong>MS</strong> Research.<br />

Myeline is een beschermlaag om<br />

zenuwbanen die ervoor zorgt dat<br />

zenuwbanen snel signalen kunnen<br />

doorgeven. De zenuwbaan is omgeven met kleine<br />

stukjes myeline, die niet aan elkaar vast zitten.<br />

Een stukje waar geen myeline zit heet ‘een knoop<br />

van Ranvier’. Het elektrisch signaal springt als het<br />

ware over de zenuwbaan heen van knoop naar<br />

knoop. De myeline zorgt voor goede geleiding van<br />

het elektrische signaal. Als de myeline wegvalt,<br />

gaat de geleiding van de signalen niet goed meer.<br />

4


Hierdoor komen deze signalen niet meer vanuit<br />

de hersenen aan bij de plaats van bestemming,<br />

zoals bijvoorbeeld bij een spier in een arm. Die<br />

arm kan daardoor minder goed functioneren en<br />

in het ergste geval, bij blijvende schade, helemaal<br />

verlamd raken.<br />

Waar begint <strong>MS</strong>?<br />

De ontstekingsreactie bij <strong>MS</strong> is gericht tegen het<br />

eigen myeline. De vraag die veel wetenschappers<br />

bezighoudt is of de ziekte begint met een<br />

ontstekingsreactie, of dat de ontsteking het<br />

gevolg is van iets anders, iets fundamentelers.<br />

Neurowetenschapper Jeroen Geurts denkt<br />

dat er bij <strong>MS</strong> eerst ‘een fout’ ontstaat in het<br />

zenuwweefsel, waardoor vervolgens de <strong>MS</strong>ontstekingsreacties<br />

ontstaan. In zijn onderzoek,<br />

dat hij samen doet met onderzoeker Antonio<br />

Luchicchi, probeert hij deze theorie te bewijzen.<br />

Blaren in de hersenen<br />

Voor één van zijn studies heeft Antonio<br />

hersenweefsel van overleden mensen met <strong>MS</strong><br />

bestudeerd met geavanceerde microscopische<br />

technieken. Hij vond zogenaamde ‘blaren’ in<br />

stukjes hersenweefsel, waar verder geen andere<br />

afwijkingen of ontstekingen te zien waren. Deze<br />

blaren zijn gebieden waar de myeline van de<br />

zenuwbanen losraakt. Bij het loslaten van myeline<br />

kunnen schadelijke stoffen vrijkomen. Het lichaam<br />

wil deze schadelijke stoffen opruimen, waardoor<br />

vermoedelijk een ontstekingsreactie ontstaat.<br />

dankzij een Monique Blom-de Wagt Grant via<br />

onze Stichting. De aanmaak en het natuurlijke<br />

herstel van myeline zijn complexe processen in<br />

ons lichaam. Myeline bestaat uit verschillende<br />

vetten, zogenaamde lipiden en eiwitten. Met een<br />

speciale techniek hebben de onderzoekers in het<br />

hersenweefsel van mensen met <strong>MS</strong> gekeken naar<br />

de samenstelling van de myeline. Ze vonden in<br />

de blaren een veranderde samenstelling van de<br />

lipiden in de myeline. Dit kan de oorzaak zijn van de<br />

verminderde geleiding van het elektrisch signaal.<br />

Dit zou ook kunnen verklaren waarom zoveel<br />

mensen met <strong>MS</strong> symptomen hebben die niet<br />

terug te herleiden zijn naar specifieke laesies in de<br />

hersenen of het ruggenmerg, zoals vermoeidheid<br />

en problemen met het cognitief functioneren.<br />

Vervolg<br />

Begint <strong>MS</strong> met een<br />

ontstekingsreactie,<br />

of is het een gevolg<br />

van iets anders?<br />

In het vervolgonderzoek zal Antonio kijken of de<br />

blaren in de hersenen inderdaad de bekende <strong>MS</strong>ontstekingsreactie<br />

kunnen veroorzaken. Verder<br />

onderzoekt hij of de veranderde samenstelling<br />

van myeline zelf, zorgt voor verminderde geleiding<br />

in hersenen en of het de symptomen van <strong>MS</strong> zou<br />

kunnen verklaren.<br />

Veranderde samenstelling<br />

Jeroen en Antonio hebben samengewerkt met<br />

een onderzoeksinstituut in het Canadese Calgary,<br />

waaraan Antonio in 2018 een werkbezoek bracht<br />

Dit fundamentele onderzoek in <strong>MS</strong> Centrum Amsterdam richt zich op<br />

de myeline zelf. In <strong>MS</strong> Centrum Noord Nederland wordt de aanmaak<br />

van myeline onderzocht. Het Amsterdamse onderzoek is dus<br />

complementair aan het Groningse onderzoek naar herstel van myeline.<br />

Lees daarvoor verder op pagina 18.<br />

Foto: Antonio Luchicchi (l) en Jeroen Geurts (r).<br />

5


Bieke<br />

Broux<br />

Mysterieuze materie<br />

Volgens Bieke Broux, <strong>MS</strong>-onderzoekster aan<br />

de Universiteit van Hasselt, is Vera Rubin een<br />

inspiratiebron voor vrouwelijke wetenschappers<br />

die een gezin en een onderzoekscarrière willen<br />

combineren.<br />

Vera Rubin (1928-2016) leverde als eerste<br />

bewijs voor het bestaan van ‘donkere<br />

materie’, de mysterieuze, onzichtbare<br />

materie die ongeveer dertig procent van ons<br />

heelal uitmaakt. Bieke vertelt hierover: “Vera<br />

keek naar sterrenstelsels en bestudeerde hun<br />

rotatiesnelheden. Ze deed waarnemingen die de<br />

toenmalige theorieën nog niet konden verklaren. Ze<br />

toonde vervolgens aan dat er een soort onzichtbare<br />

materie moest zijn die invloed heeft op de rotatie<br />

van sterrenstelsels. Als vrouw was ze haar tijd<br />

ver vooruit. Voor mij is Vera niet alleen door haar<br />

ontdekking een wetenschapsheldin, maar ook<br />

omdat ze zich een weg heeft gebaand door de<br />

exclusieve mannenwereld die de astronomie<br />

destijds was. Ze trok zich daar weinig van aan<br />

6


en was vooral gedreven door nieuwsgierigheid.<br />

Daarbij bewonder ik haar moederschap. Ze zorgde<br />

voor haar vier kinderen en was dus tegelijkertijd<br />

gepassioneerd bezig met haar onderzoek. Ze<br />

combineerde beide werelden zonder offers te<br />

willen maken. Zelf zei ze ooit ‘Having a family and a<br />

career was very hard, but it’s do-able’. Alle vier haar<br />

kinderen behaalden uiteindelijk trouwens een eigen<br />

doctoraat in de wetenschap.”<br />

Onderzoek en gezin<br />

Bieke is zelf moeder van twee jonge kinderen. Ze<br />

vindt de combinatie moederschap en onderzoek<br />

– om met de woorden van Vera te spreken –<br />

“do‐able”. “De nieuwe generatie van vrouwelijke<br />

wetenschappers met kinderen lijkt meer en meer<br />

door te breken naar de hogere regionen, maar we<br />

zijn er nog niet. Je hoeft maar naar de cijfers te<br />

kijken: bij de doctoraatsstudenten zit de verhouding<br />

tussen mannen en vrouwen nog goed, maar bij elke<br />

volgende stap op de academische ladder vallen er<br />

vrouwen af.<br />

Bij elke stap op de<br />

academische ladder<br />

vallen er vrouwen af.<br />

Dat heeft zeker nog met de gezinssituatie te<br />

maken. De leeftijd waarop je als wetenschapper<br />

de belangrijke stap van postdoctoraal onderzoeker<br />

naar professor wilt zetten, namelijk tussen de 30<br />

en 35 jaar, valt samen met het moment waarop<br />

stellen aan kinderen beginnen. Een vrouw valt dan<br />

sowieso een periode uit door de zwangerschap en<br />

het jonge moederschap, en draagt ook daarna vaak<br />

de grootste zorgen voor het gezin. Intussen kunnen<br />

mannen makkelijker hogerop klimmen.<br />

Financiering<br />

Om een voorbeeld te geven: de meeste<br />

financierings kanalen houden wel rekening<br />

met vertraging van je onderzoek door een<br />

zwangerschap, maar op het moment dat je<br />

promotie wil maken, wordt er geen rekening meer<br />

mee gehouden. Er is daardoor geen enkele manier<br />

om verschillen in onderzoeksoutput tussen een<br />

kinderloze onderzoeker en een moeder recht te<br />

trekken bij selectiegesprekken of promoties. Op die<br />

manier zal er nooit een evenredige verdeling komen<br />

aan de top van de universiteiten.”<br />

Bieke wil daar iets aan veranderen en richtte<br />

daarom tijdens de eerste lockdown in maart<br />

2020 samen met enkele collega’s een commissie<br />

voor gender en diversiteit op aan de Universiteit<br />

Hasselt. “Ter inspiratie namen we in februari al<br />

deel aan een onlineprogramma naar aanleiding<br />

van de Internationale Dag voor Vrouwen in de<br />

Wetenschap, met onder andere interessante<br />

debatten, getuigenissen en inspirerende sprekers.”<br />

Bieke en <strong>MS</strong><br />

Bieke onderzoekt mogelijke oorzaken van multiple<br />

sclerose (<strong>MS</strong>). “Zoals we weten is <strong>MS</strong> een autoimmuunziekte<br />

die de hersenen en het ruggenmerg<br />

aantast. Het immuunsysteem van een iemand met<br />

<strong>MS</strong> valt het eigen lichaam aan.<br />

Immuuncellen beschadigen myeline, een<br />

isolerende laag rond de zenuwuiteinden die er<br />

normaal voor zorgt dat signalen van de hersenen<br />

naar de rest van ons lichaam worden doorgegeven.<br />

Bij personen met <strong>MS</strong> is dat myeline afgebroken<br />

7


of aangetast, waardoor de signalen vanuit de<br />

hersenen niet meer helemaal of zelfs helemaal niet<br />

meer aankomen. Daardoor hebben mensen met<br />

<strong>MS</strong> bijvoorbeeld problemen met het zicht of met<br />

cognitie of zelfs verlammingsverschijnselen. Er<br />

bestaan intussen gelukkig meer dan tien erkende<br />

behandelingen, maar genezen… dat kan nog niet.<br />

Daar wil ik iets aan doen.”<br />

Mysterieuze materie<br />

“<strong>MS</strong> komt best vaak voor. In Nederland lijdt<br />

ongeveer één op 700 mensen aan deze ziekte,<br />

maar toch blijft het ‘mysterieuze materie’, net als<br />

het heelal voor Vera was. Puzzelstukjes van de<br />

oorzaak zijn gelukkig gevonden, maar de puzzel is<br />

nog niet gelegd. Er zijn aanwijzingen dat virussen<br />

aanleiding kunnen zijn, maar vaak is er ook sprake<br />

van een genetische invloed. Ongeveer dertig<br />

procent van het risico is afkomstig van genetische<br />

factoren. (Zie kader ‘Is <strong>MS</strong> efelijk?’)<br />

De voorbije jaren gingen onderzoekers vooral<br />

op zoek naar manieren om <strong>MS</strong> af te remmen<br />

of te stoppen. Daarvoor hoef je de oorzaken<br />

niet te kennen. Maar ik zoek in ons lab wel naar<br />

mogelijke oorzaken van <strong>MS</strong>. Zo onderzoek ik de<br />

interactie tussen cellen van het immuunsysteem<br />

en hersencellen. Eén van de eerste gebeurtenissen<br />

Ik hoop aanknopingspunten<br />

te vinden voor<br />

behandelingen die <strong>MS</strong><br />

volledig lamleggen.<br />

Vera Rubin in haar<br />

werkende leven als<br />

wetenschapper.<br />

8


Is <strong>MS</strong> erfelijk?<br />

Wetenschappers denken dat <strong>MS</strong> het gevolg is van een combinatie van factoren uit de omgeving en<br />

erfelijke factoren. <strong>MS</strong> is niet erfelijk, ook al spelen erfelijke factoren wel een rol. De kans dat familieleden<br />

van mensen met <strong>MS</strong>, zoals een kind of broer en zus, ook <strong>MS</strong> krijgen is heel klein namelijk tussen de 1 en<br />

3%. Zelfs bij eeneiige tweelingen – met precies hetzelfde erfelijke materiaal – is de kans groot (ongeveer<br />

70%) dat zij niet allebei <strong>MS</strong> ontwikkelen. Gemiddeld heeft iemand in Nederland een kans van 1 op 700 om<br />

<strong>MS</strong> te krijgen, in sommige families is deze kans dus iets hoger.<br />

De kans op <strong>MS</strong> neemt toe wanneer mensen dezelfde genen hebben, maar er is niet één gen dat <strong>MS</strong><br />

veroorzaakt. Sterker nog, er zijn minstens 230 genetische variaties waarvan we weten dat ze met <strong>MS</strong><br />

verband houden. Een mens heeft echter in totaal meer dan 20.000 genen. Hoe meer van deze <strong>MS</strong>-risico<br />

genen een persoon heeft, hoe groter de kans is dat hij of zij <strong>MS</strong> ontwikkelt.<br />

tijdens het ontstaan van <strong>MS</strong> is dat immuuncellen<br />

de hersenen binnendringen door de bloedhersenbarrière.<br />

Door dat proces te bestuderen,<br />

hopen we aanknopingspunten te vinden voor<br />

therapieën tegen <strong>MS</strong>. Als we deze immuuncellen<br />

al in een vroeger stadium kunnen opsporen,<br />

dan kunnen we de ziekte mogelijk ook volledig<br />

lamleggen, voordat er iets in de hersenen<br />

gebeuren kan.”<br />

Subsidie voor onderzoek naar<br />

schadelijke immuuncel<br />

Bieke Broux ontving in 2019 van Stichting <strong>MS</strong><br />

Research en MoveS een Global <strong>MS</strong> Research<br />

Booster Award, een subsidie van € 180.000<br />

voor het onderzoek naar de ‘bescherming<br />

van de toegangspoort naar de hersenen’. In<br />

samenwerking met <strong>MS</strong> Centrum Amsterdam,<br />

bestudeert Bieke een groep immuuncellen die<br />

de hersenen aantasten en bijdragen aan het<br />

ziekteproces. In haar onderzoek speelt één<br />

bepaald molecuul een belangrijke rol.<br />

Bieke: “We hebben ontdekt dat dit specifieke<br />

molecuul terug te vinden is op de immuuncellen<br />

die bij mensen met <strong>MS</strong> zijn ontregeld. Zelfs<br />

nog voordat de cellen schadelijk zijn geworden.<br />

Dit molecuul heeft een dubbele werking. Het<br />

zorgt ervoor dat de afweercellen door de bloedhersenbarrière<br />

heen kunnen breken en dat zij<br />

schade kunnen toebrengen aan de hersencellen.<br />

Wij willen proberen om met behulp van immuuntherapie<br />

de interactie tussen dit molecuul en een<br />

eiwit op de bloed-hersenbarrière te blokkeren. Op<br />

deze manier willen we voorkomen dat schadelijke<br />

immuuncellen de bloed-hersenbarrière oversteken.<br />

Als dat lukt, zijn we een heel eind verder!”<br />

Bron: Kim Verhaeghe, Eos Wetenschap<br />

9


<strong>MS</strong>-onderzoek is van<br />

levensbelang<br />

Het blijkt dat steeds meer mensen het prettig<br />

vinden om na te laten aan een goed doel, zodat zij<br />

ook na hun overlijden nog iets kunnen betekenen<br />

voor toekomstige generaties. Multiple sclerose<br />

(<strong>MS</strong>), een ziekte van het centrale zenuwstelsel,<br />

kent geen leeftijd. In veel gevallen treft het<br />

mensen in de bloei van hun leven. Tot op dit<br />

moment is de oorzaak van <strong>MS</strong> nog niet gevonden,<br />

evenmin een medicijn om deze ziekte te genezen.<br />

Wetenschappelijk onderzoek naar <strong>MS</strong> is daarom<br />

enorm belangrijk. Temeer omdat tegenwoordig<br />

op steeds jongere leeftijd de diagnose <strong>MS</strong> wordt<br />

vastgesteld. Het leven van iemand met <strong>MS</strong><br />

verandert drastisch. De dagelijkse dingen, die<br />

eerst heel normaal waren, moeten nu zorgvuldig<br />

worden afgewogen en worden gepland.<br />

Onderzoek naar de oorzaak en behandeling van<br />

<strong>MS</strong> moet doorgaan en is van onschatbare waarde<br />

voor iemand met <strong>MS</strong>.<br />

Intensief onderzoek moet uiteindelijk leiden tot<br />

het vinden van een medicijn dat <strong>MS</strong> geneest.<br />

Help ons door de juiste beslissing te nemen<br />

door Stichting <strong>MS</strong> Research op te nemen in uw<br />

testament, dan doet u hiermee iets van enorme<br />

betekenis.<br />

“Dankzij de donateurs van Stichting <strong>MS</strong> Research<br />

weten we al veel meer over het ziekteproces<br />

dat zorgt voor de geleidelijke achteruitgang van<br />

mensen met <strong>MS</strong>. De onderzoeks-resultaten van<br />

de ontvangen subsidies gebruiken wij om de<br />

progressie bij <strong>MS</strong> te stoppen.”<br />

Prof.dr. Bernard Uitdehaag, neuroloog en<br />

directeur <strong>MS</strong> Centrum Amsterdam<br />

10


Terugblik op ons jubileumjaar<br />

In 2020 bestond onze Stichting 40 jaar. Dankzij<br />

de jarenlange trouw en betrokkenheid van onze<br />

donateurs hebben we in die jaren ruim 70 miljoen<br />

euro aan <strong>MS</strong>-onderzoek besteed. Daardoor is grote<br />

vooruitgang geboekt, bijvoorbeeld op het gebied van<br />

diagnose en behandeling van <strong>MS</strong>. Ook is onze kennis<br />

over de ziekte gegroeid.<br />

Drie academische centra voor <strong>MS</strong>-onderzoek en zorg<br />

zijn opgericht, is er een Nationaal Kinder <strong>MS</strong> Centrum<br />

en een Nederlandse Hersenbank voor <strong>MS</strong>.<br />

Alhoewel de oorzaken van <strong>MS</strong> nog niet volledig<br />

bekend zijn, weten we zeker dat er niet één maar<br />

meerdere oorzaken van <strong>MS</strong> zijn. <strong>MS</strong> blijkt het gevolg<br />

van een onfortuinlijk samenspel van omgevingsen<br />

erfelijke factoren. Deze factoren beïnvloeden<br />

verschillende biologische processen in het lichaam.<br />

Verschillende puzzelstukjes zijn gevonden en<br />

benoemd, maar hoe ze met elkaar de puzzel vormen<br />

is nog niet bekend.<br />

In de verschillende centra werken ruim 130<br />

onderzoekers dagelijks gepassioneerd aan het<br />

leggen van deze puzzel.<br />

STICHTING <strong>MS</strong> RESEARCH 1980 - 2020<br />

385 SUBSIDIES VOOR ONDERZOEK<br />

8%<br />

52%<br />

2%<br />

€ 70<br />

miljoen<br />

33%<br />

5%<br />

<strong>MS</strong>-centra & Hersenbank - € 22,7 miljoen<br />

<strong>MS</strong>-fellowship & -leerstoel - € 3,3 miljoen<br />

Meerjarige projecten - € 36,7 miljoen<br />

Eenjarige projecten - € 5,7 miljoen<br />

Overige subsidies - € 1,7 miljoen<br />

Hoogleraren in het <strong>MS</strong>-onderzoek<br />

1995<br />

1990<br />

Prof. Christine Dijkstra 1 1995<br />

1998<br />

Prof. Erik Boddeke<br />

2008<br />

Prof. Sandra Amor<br />

2010<br />

Prof. Dick Hoekstra 1<br />

Prof. Chris Polman<br />

2001<br />

Prof. Frederik Barkhof<br />

2009<br />

Prof. Rogier Hintzen 2 2010<br />

2012<br />

Prof. Bert ‘t Hart<br />

2012<br />

Prof. Elga de Vries<br />

2015<br />

Prof. Jon Laman<br />

2019<br />

Prof. Joep Killestein<br />

2021<br />

Prof. Bart Eggen<br />

Prof. Raymond Hupperts<br />

Prof. Bernard Uitdehaag<br />

2012<br />

Prof. Jack van Horssen<br />

2013<br />

Prof. Jeroen Geurts<br />

2015<br />

Prof. Vincent de Groot<br />

2019<br />

Prof. Inge Huitinga<br />

1<br />

emeritaat<br />

2<br />

overleden<br />

11


<strong>MS</strong> Centrum Amsterdam<br />

“D<br />

ankzij onderzoek weten we al veel meer over de progressie bij <strong>MS</strong>. We weten welke biologische<br />

processen een rol spelen en we kunnen deze processen meten met behulp van biomarkers,<br />

zoals MRI-scans en bepalingen in het bloed. We maken daarbij een onderscheid tussen biomarkers die<br />

iets zeggen over de lichamelijke symptomen en over cognitieve problemen. Over vier jaar hopen we te<br />

weten welke biomarkers het beste progressie voorspellen en weten we of we deze achteruitgang kunnen<br />

afremmen of zelfs stoppen.”<br />

Bernard Uitdehaag, directeur <strong>MS</strong> Centrum Amsterdam<br />

€ 32,5 miljoen voor onderzoek<br />

<strong>MS</strong> Centrum Amsterdam<br />

€ 32,5 miljoen voor onderzoek<br />

<strong>MS</strong> Centrum Amsterdam<br />

44%<br />

56%<br />

€ 9,2 miljoen voor onderzoek<br />

Eras<strong>MS</strong> <strong>MS</strong> centrum Rotterdam<br />

<strong>MS</strong> Centrum Noord Nederland<br />

“W<br />

44%<br />

SINDS<br />

1998<br />

56%<br />

Projectsubsidies<br />

Centrumsubsidies<br />

aarom het herstel van myeline bij mensen met <strong>MS</strong> niet goed verloopt is nog onbekend. Met<br />

Projectsubsidies<br />

€ 8,9 Projectsubsidies<br />

miljoen voor onderzoek<br />

verschillende technieken brengen wij factoren in beeld die de aanmaak <strong>MS</strong> Centrum van myeline Noord Nederland kunnen<br />

Centrumsubsidies<br />

Centrumsubsidies<br />

remmen in de door <strong>MS</strong> aangedane hersengebieden. Zo wordt duidelijk hoe we behandeling gericht op het<br />

12%<br />

herstel van myeline moeten aanpakken.”<br />

41%<br />

59%<br />

Jan Meilof, directeur <strong>MS</strong> Centrum Noord Nederland<br />

€ 8,9 miljoen voor onderzoek<br />

<strong>MS</strong> Centrum Noord Nederland<br />

€ 6,2 miljoen voor onderzoek 88%<br />

Hersenbank voor <strong>MS</strong><br />

SINDS<br />

2012<br />

12%<br />

Projectsubsidies<br />

Centrumsubsidies<br />

88%<br />

51%<br />

49%<br />

Projectsubsidies<br />

Centrumsubsidies<br />

Projectsubsidies<br />

Centrumsubsidies<br />

12


Eras<strong>MS</strong> <strong>MS</strong> Centrum Rotterdam<br />

“H<br />

et <strong>MS</strong>-centrum Eras<strong>MS</strong> levert zorg aan een unieke combinatie van patiënten van alle<br />

leeftijden en met alle vormen van <strong>MS</strong>. Door deze mensen langdurig te volgen leren ze ons<br />

heel veel over het beloop van <strong>MS</strong>. We verzamelen informatie over genen, omgevingsfactoren en<br />

afweercellen bij volwassenen en kinderen met <strong>MS</strong>. We denken dat we met dit onderzoek dichterbij<br />

de complexe oorzaak van <strong>MS</strong> kunnen komen.”<br />

Joost Smolders, neuroloog Eras<strong>MS</strong> <strong>MS</strong> Centrum Rotterdam<br />

SINDS<br />

2002<br />

€ 32,5 miljoen voor onderzoek<br />

<strong>MS</strong> Centrum Amsterdam<br />

€ 9,2 miljoen voor onderzoek<br />

Eras<strong>MS</strong> <strong>MS</strong> centrum Rotterdam<br />

44%<br />

56%<br />

€ 9,2 miljoen voor onderzoek<br />

Eras<strong>MS</strong> <strong>MS</strong> centrum Rotterdam<br />

41%<br />

59%<br />

Projectsubsidies<br />

Centrumsubsidies<br />

Projectsubsidies<br />

Centrumsubsidies<br />

Nederlandse Hersenbank voor <strong>MS</strong><br />

“W<br />

41%<br />

59%<br />

e zien dat een grote diversiteit in ziektebeloop correspondeert met grote verschillen in<br />

€ 8,9 Projectsubsidies miljoen voor onderzoek<br />

€ 6,2 miljoen voor onderzoek<br />

de <strong>MS</strong> hersenen Centrum na Noord overlijden. Nederland Er zijn dus verschillende behandelingen nodig Hersenbank om gerichte voor <strong>MS</strong><br />

Centrumsubsidies<br />

therapie te geven. Ik hoop dat dit in de komende tien jaar mogelijk wordt. Wij zullen daar alles<br />

12%<br />

aan doen!”<br />

Inge Huitinga, directeur Nederlandse Hersenbank<br />

€ 6,2 miljoen voor onderzoek 88%<br />

Hersenbank voor <strong>MS</strong><br />

51%<br />

SINDS<br />

1990<br />

49%<br />

Projectsubsidies<br />

Centrumsubsidies<br />

Projectsubsidies<br />

Centrumsubsidies<br />

51%<br />

49%<br />

Projectsubsidies<br />

Centrumsubsidies<br />

13


TERUGBLIK OP ONS JUBILEUMJAAR<br />

<strong>MS</strong>-onderzoek<br />

nu en in de toekomst<br />

Stichting <strong>MS</strong> Research investeert in het<br />

<strong>MS</strong>-onderzoek van nu en de toekomst.<br />

Dit is belangrijk omdat het volgens<br />

professionals nog zeker 20 jaar duurt voordat <strong>MS</strong><br />

echt te genezen en wellicht te voorkomen is. Onze<br />

Stichting heeft verschillende persoonsgebonden<br />

beurzen, waarmee wij jonge onderzoekers<br />

tijdens iedere stap in hun carrière steunen. Van<br />

een bijdrage aan een stage in het buitenland, of<br />

de Gemmy & Mibeth Tichelaar Award, tot het<br />

prestigieuze <strong>MS</strong>-fellowship. Zo krijgt jong talent de<br />

kans zich te ontwikkelen en blijft kennis en kunde<br />

behouden. Dit alles draagt bij aan de continuïteit en<br />

kwaliteit van het <strong>MS</strong>-onderzoek in Nederland.<br />

Het <strong>MS</strong>-fellowship, een subsidie waarmee een<br />

onderzoeker zijn/haar eigen groep kan oprichten,<br />

is voorbehouden aan een selecte groep excellente<br />

<strong>MS</strong>-wetenschappers. Deze prijs is in de afgelopen<br />

jaren ‘slechts’ acht keer toegekend. Wij zijn er trots<br />

op dat zeven van onze fellows nog steeds actief<br />

zijn in het <strong>MS</strong>-onderzoek en een belangrijke en<br />

blijvende bijdrage leveren aan de zoektocht naar de<br />

oorzaken van en oplossingen voor <strong>MS</strong>.<br />

De <strong>MS</strong>-fellows van Stichting <strong>MS</strong> Research<br />

1999<br />

2004<br />

Prof.dr. Inge Huitinga<br />

Directeur Nederlandse<br />

Hersenbank voor <strong>MS</strong><br />

Onderzoekt het afweersysteem<br />

van de hersenen.<br />

2007<br />

Dr. Wia Baron<br />

Bestuur <strong>MS</strong> Centrum<br />

Noord Nederland<br />

Onderzoekt de<br />

aanmaak en het<br />

herstel van myeline.<br />

2009<br />

Dr. Brigit de Jong<br />

Neuroloog <strong>MS</strong> Centrum Amsterdam<br />

Onderzoekt behandelingen voor de<br />

lichamelijke en cognitieve gevolgen<br />

van <strong>MS</strong>.<br />

Prof.dr. Jack van Horssen<br />

Groepsleider <strong>MS</strong> Centrum<br />

Amsterdam<br />

Onderzoekt de moleculaire<br />

mechanismen van<br />

neurodegeneratieve ziekten.<br />

2019<br />

Dr. Gijs Kooij<br />

Groepsleider <strong>MS</strong><br />

Centrum Amsterdam<br />

Onderzoekt een<br />

lichaamseigen<br />

systeem dat<br />

ontstekingen onder<br />

controle houdt.<br />

2017<br />

14<br />

Dr. Susanne Kooistra<br />

Groepsleider <strong>MS</strong> Centrum<br />

Noord Nederland<br />

Onderzoekt de rol van<br />

microglia in de progressie<br />

van <strong>MS</strong>.<br />

1999<br />

Prof.dr. Sandra Amor<br />

Groepsleider <strong>MS</strong><br />

Centrum Amsterdam<br />

Onderzoekt het<br />

ontstaan van schade<br />

in de hersenen.<br />

2021<br />

Medio 2021<br />

verwacht …<br />

Volg het nieuws!


“Niet alleen voor nu,<br />

maar zeker ook voor later”<br />

Toen er in de directe omgeving van Jos en Helma<br />

(beiden zestigers) iemand overleed, realiseerden<br />

ze zich dat zij zelf de regie over hun nalatenschap<br />

wilden hebben. Zeker ook omdat zij geen kinderen<br />

hebben. Lang hoefden ze niet te overleggen want<br />

direct was helder dat hun nalatenschap naar een<br />

<strong>MS</strong>-gerelateerd doel zou gaan, namelijk Stichting<br />

<strong>MS</strong> Research.<br />

Jos: “Het is ons helemaal duidelijk waar deze<br />

Stichting voor staat. En om die reden was de<br />

keuze snel gemaakt. Onderzoek is namelijk<br />

cruciaal om uiteindelijk tot de oplossing voor <strong>MS</strong><br />

te komen. Wij hebben het absolute vertrouwen dat<br />

zij in samenwerking met hun wetenschappelijke<br />

raad met de besteding van de gelden zeer<br />

verstandig omgaan. Uiteindelijk moeten alle<br />

onderzoeksresultaten leiden tot de oplossing van<br />

deze ziekte.”<br />

In 1982, nog voordat zij hun eigen bedrijf in het<br />

Brabantse Goirle startten, werd bij Helma de<br />

diagnose <strong>MS</strong> vastgesteld. Jos en Helma wisten<br />

van dichtbij wat <strong>MS</strong> betekent, want ook de<br />

inmiddels overleden broer van Helma had <strong>MS</strong>.<br />

“Als je in de omstandigheid bent nu iets te regelen,<br />

doe het dan voordat het te laat is. Nu kun je het<br />

allemaal nog zelf bepalen. Doe je dat niet, dan<br />

zullen je uiteindelijke erfgenamen wellicht een<br />

ander bestedingsdoel van je nalatenschap kiezen.<br />

Kortom, regel je zaken, voordat het te laat is.”<br />

15


Ontstekingscellen<br />

komen niet alleen uit bloed<br />

Nina Fransen laat zien dat geheugencellen in de<br />

hersenen ook een rol spelen bij ontstekingen<br />

Bij <strong>MS</strong> komen schadelijke ontstekingscellen de<br />

hersenen binnen vanuit het bloed. Het onderzoek<br />

van Nina Fransen en haar collega’s van het<br />

Herseninstituut leverde een belangrijk aanvullend<br />

inzicht op: Bij mensen die al langere tijd <strong>MS</strong><br />

hebben, komen deze ontstekingscellen namelijk<br />

ook voort uit geheugencellen in de hersenen…<br />

Onlangs publiceerden zij hun resultaten in het<br />

wetenschappelijke tijdschrift Brain.<br />

Bij de meeste mensen begint <strong>MS</strong><br />

aanvalsgewijs. Het begin van de ziekte<br />

kenmerkt zich door aanvallen van<br />

neurologische klachten die vaak weer redelijk goed<br />

herstellen. Tijdens die aanvallen in de beginfase<br />

verplaatsen witte bloedcellen zich vanuit het bloed<br />

de hersenen in. Zo dragen de bloedcellen bij aan de<br />

ontstekingen in de hersenen en het ruggenmerg.<br />

Bij mensen met een lange ziekteduur verminderen<br />

16


deze aanvallen van klachten en worden de klachten<br />

en gevolgen helaas chronisch. “Men dacht<br />

jarenlang dat in de loop van de ziekte de agressieve<br />

rol van ontstekingscellen afnam. Dit kwam omdat<br />

er geen ontstekingsactiviteit zichtbaar was op<br />

MRI-scans, afweeronderdrukkende <strong>MS</strong>-medicijnen<br />

minder effectief worden en aanvallen verdwijnen<br />

in de latere fases van <strong>MS</strong>. Dankzij het weefsel<br />

dat hersendonoren geven voor onderzoek bleek<br />

echter iets anders… Uit ons onderzoek blijkt<br />

namelijk dat er na een lange ziekteduur toch nog<br />

aanzienlijke ontstekingsactiviteit in de hersenen<br />

plaatsvindt” aldus Nina. De onderzoekers van de<br />

groep van professor Huitinga, waar Nina onderdeel<br />

van uitmaakt, vroegen zich daarom af of witte<br />

bloedcellen nog steeds van belang zijn voor de<br />

ontstekingsactiviteit in de late fase van de ziekte.<br />

De groep ging op zoek naar een antwoord op deze<br />

vraag, hetgeen financieel werd mogelijk gemaakt<br />

door de deelnemers van de VriendenLoterij en<br />

Stichting <strong>MS</strong> Research.<br />

Witte bloedcellen<br />

De onderzoekers richtten zich op een bepaald<br />

type witte bloedcel, de T-cel. Hersenweefsel dat<br />

overleden mensen met <strong>MS</strong> gedoneerd hebben<br />

aan de Nederlandse Hersenbank voor <strong>MS</strong> (NHB-<br />

<strong>MS</strong>) werd hiervoor onderzocht. Er zijn T-cellen<br />

die via het bloed het lichaam rondgaan, maar<br />

er bestaat ook een andere groep T-cellen die<br />

permanent aanwezig blijven in weefsel. Deze lokale<br />

of ‘residente’ T-cellen nestelen zich in weefsel en<br />

bieden langdurige bescherming tegen infecties<br />

met virussen. De wetenschappers vonden in het<br />

weefsel van hersendonoren met <strong>MS</strong> juist dit type<br />

lokale T-cellen in ontstekingshaarden. Het is nog<br />

niet zo lang bekend dat residente T-cellen ook in<br />

de hersenen aanwezig zijn. De Huitinga-groep<br />

heeft deze cellen recent in kaart gebracht. De<br />

ontdekkingen uit dit onderzoek ondersteunen het<br />

idee dat de ziekte zich geheel binnen de hersenen<br />

afspeelt in de late fase van <strong>MS</strong>. Witte bloedcellen<br />

buiten de hersenen hebben dan nog maar weinig<br />

invloed op de ziekte.<br />

De NHB-<strong>MS</strong> werkt nauw samen met Eras<strong>MS</strong>, het<br />

<strong>MS</strong>-centrum in Rotterdam. Zij hebben veel kennis<br />

op het gebied van afweercellen en virussen in<br />

<strong>MS</strong> en bundelen hun krachten met de weefselexperts<br />

van de Hersenbank. “Nu weten we waarom<br />

geneesmiddelen waarmee we <strong>MS</strong> behandelen in de<br />

latere fases van de ziekte veel minder werkzaam<br />

zijn dan gehoopt. Door het gedrag van deze lokale<br />

T-cellen beter in kaart te brengen, kunnen we<br />

andere oplossingen bedenken voor hoe we het<br />

ziekteproces ook bij mensen met langdurige <strong>MS</strong><br />

wel kunnen remmen”, aldus Joost Smolders, lid van<br />

de Huitinga-groep en hoofd van het Eras<strong>MS</strong>.<br />

Foto: Nina Fransen<br />

Men dacht jarenlang dat<br />

in de loop van de ziekte<br />

de agressieve rol van<br />

ontstekingscellen afnam.<br />

Hersendonor, is dat iets voor mij?<br />

Mensen met en zonder <strong>MS</strong> kunnen zich registreren<br />

als hersendonor bij de Nederlandse Hersenbank.<br />

Zij willen na hun overlijden een bijdrage leveren aan<br />

het vinden van oplossingen voor <strong>MS</strong>.<br />

Meer weten? Bezoek www.hersenbank.nl<br />

17


elang<br />

Het<br />

van onderzoek<br />

Twee neurologen uit<br />

Noord Nederland geven hun visie<br />

<strong>MS</strong> Centrum Noord Nederland bestaat<br />

inmiddels 7 jaar. Het Centrum betreft een<br />

samenwerking tussen het UMCG, waarbinnen<br />

het laboratoriumonderzoek plaatsvindt, het<br />

revalidatiecentrum Beatrixoord én de afdelingen<br />

Neurologie van het Martini Ziekenhuis te<br />

Groningen en het Ommelander Ziekenhuis te<br />

Scheemda. Het wetenschappelijk onderzoek<br />

voltrekt zich vooral in en rond de stad Groningen.<br />

Voor behandeling en zorg is de samenwerking<br />

veel groter en spreken we van Noord Nederland.<br />

Er is regelmatig contact tussen de neurologen van<br />

de verschillende ziekenhuizen in het Noorden,<br />

waarbij bijvoorbeeld de situatie van individuele<br />

patiënten wordt besproken om zo tot de beste<br />

behandeling te komen.<br />

Martijn Beenakker en Jan Meilof zochten<br />

elkaar ruim een jaar geleden op en<br />

namen het initiatief om ook tot een<br />

nauwere samenwerking te komen op het gebied<br />

van het onderzoek. In dit dubbelinterview geven<br />

zij hun visie op het belang van wetenschappelijk<br />

onderzoek naar de oorzaken van en oplossingen<br />

voor <strong>MS</strong>, staan ze stil bij wat er al is bereikt en<br />

kijken ze vooruit naar de toekomst.<br />

<strong>MS</strong> door de jaren heen<br />

Jan: “Tijdens mijn opleiding tot neuroloog kwam<br />

interferon beschikbaar om <strong>MS</strong> te behandelen. Dat<br />

was destijds een revolutie, want daarvoor was er<br />

niets wat de ziekte merkbaar afremde. In de laatste<br />

jaren zijn daar maar liefst 10 andere middelen<br />

bijgekomen. Al deze medicijnen zijn getest op<br />

hun werkzaamheid in trials met mensen met <strong>MS</strong>.<br />

Ik heb ook aan dergelijke trials meegewerkt. Het<br />

onderzoek in het laboratorium leert ons o.a. hoe<br />

toekomstige medicijnen zouden kunnen werken.”<br />

Martijn: “Het stellen van de diagnose <strong>MS</strong> kan soms<br />

erg lastig zijn. Met het beschikbaar komen van<br />

nieuwe diagnostische criteria, zoals de verbeterde<br />

MRI-technologie, is het mogelijk om de diagnose <strong>MS</strong><br />

veel eerder te stellen. Het voordeel voor mensen met<br />

<strong>MS</strong> is dat men sneller duidelijkheid heeft over wat<br />

er aan de hand is en dus minder lang in onzekerheid<br />

zit. Bovendien kan er daardoor eerder gestart<br />

worden met therapie, hetgeen de schade beperkt.”<br />

18


<strong>MS</strong>-onderzoek is<br />

nodig om de ziekte<br />

beter te begrijpen,<br />

waardoor we in de<br />

toekomst <strong>MS</strong><br />

beter kunnen<br />

behandelen.<br />

Jan Meilof<br />

<strong>MS</strong>-onderzoek<br />

Jan: “<strong>MS</strong>-onderzoek is nodig om de ziekte beter te<br />

begrijpen, waardoor we in de toekomst <strong>MS</strong> beter<br />

kunnen behandelen. Maar onderzoek naar de<br />

klachten van mensen met <strong>MS</strong> is ook belangrijk om<br />

de behandeling nu al te kunnen verbeteren. Ieder<br />

onderzoek brengt ons een klein stapje dichterbij<br />

oplossingen en al die kleine stapjes samen kunnen<br />

uiteindelijk een doorbraak betekenen, oftewel:<br />

er is ieder jaar weer geld nodig voor onderzoek<br />

naar <strong>MS</strong>. Een belangrijke financiële bijdrage komt<br />

van de Stichting <strong>MS</strong> Research. Gelukkig zijn veel<br />

mensen bereid om geld te geven voor <strong>MS</strong> en om<br />

inzamelacties daarvoor te organiseren.”<br />

Martijn: “Onderzoek naar <strong>MS</strong> is erg belangrijk,<br />

omdat het een ziekte is die doorgaans jonge<br />

mensen in de bloei van hun leven treft en<br />

ingrijpende gevolgen kan hebben. Het uiteindelijke<br />

doel is om de oorzaken van <strong>MS</strong> te achterhalen,<br />

zodat je uiteindelijk misschien <strong>MS</strong> zou kunnen<br />

voorkomen of de kans op het krijgen van <strong>MS</strong> zou<br />

kunnen verkleinen. Hiervoor is veel onderzoek<br />

nodig en dus veel geld. Ik vind overigens wel dat de<br />

mensen met <strong>MS</strong> en <strong>MS</strong>-organisaties erg actief zijn<br />

op velerlei gebied en ook vaak goed geïnformeerd<br />

zijn over wetenschappelijke ontwikkelingen.”<br />

Een wereld vrij van <strong>MS</strong>?<br />

Jan: “Het zou prachtig zijn als dokters en<br />

onderzoekers zich niet meer met <strong>MS</strong> bezig hoeven<br />

te houden, omdat <strong>MS</strong> kan worden genezen of zelfs<br />

voorkomen… Dat is bijvoorbeeld met de infectieziekte<br />

pokken ook gelukt. Maar met alles wat we nu<br />

weten is het genezen van <strong>MS</strong>, en dan met name<br />

het repareren of zelfs vervangen van beschadigde<br />

zenuwbanen in hersenen en ruggenmerg, nog niet<br />

mogelijk. In het onderzoek worden belangrijke<br />

stappen gezet, op weg naar herstel van schade bij<br />

<strong>MS</strong>. Het zou heel mooi zijn als we <strong>MS</strong> direct na de<br />

diagnose zouden kunnen stoppen.”<br />

19


Martijn: “Een wereld zonder <strong>MS</strong> is denk ik helaas<br />

niet realistisch. Wel realistisch is dat we in de<br />

toekomst nog eerder de diagnose kunnen stellen<br />

met behulp van biomarkers 1 , waardoor we nog<br />

effectiever kunnen gaan behandelen, met als doel<br />

zoveel mogelijk blijvende schade te voorkomen.”<br />

Stamceltransplantatie<br />

Jan en Martijn: “Wij krijgen veel vragen over de<br />

mogelijkheden rondom stamceltransplantatie.<br />

Veel mensen met <strong>MS</strong> hebben gelezen over deze<br />

behandelmethode en de berichten in de media<br />

gevolgd. We leggen vaak uit dat het om een soort<br />

beenmergtransplantatie gaat: na de behandeling<br />

heeft iemand weliswaar een nieuwe afweer, maar<br />

géén nieuwe zenuwcellen. Stamceltransplantatie<br />

werkt als een heel sterk afweer-onderdrukkend<br />

medicijn en <strong>MS</strong> kan na een aantal jaren weer<br />

terugkomen. Het lijkt vooral te werken voor mensen<br />

die een zeer agressieve vorm van <strong>MS</strong> hebben.<br />

Deze groep mensen heeft in de eerste jaren veel<br />

aanvallen en daarom is er met deze groep een<br />

onderzoek gestart, waarbij stamceltransplantatie<br />

wordt vergeleken met de sterkst werkende, reeds<br />

bekende, <strong>MS</strong>-medicijnen. Als na dit onderzoek blijkt<br />

Onderzoek naar <strong>MS</strong> is<br />

erg belangrijk, omdat<br />

het een ziekte is die<br />

doorgaans jonge mensen<br />

in de bloei van hun leven<br />

treft en ingrijpende<br />

gevolgen kan hebben.<br />

20<br />

Martijn Beenakker


OVER JAN MEILOF<br />

Jan Meilof (1961) is sinds 2001<br />

als neuroloog verbonden aan het<br />

Martini Ziekenhuis in Groningen.<br />

Hij volgde zijn opleiding in<br />

Amsterdam en heeft aldaar veel ervaring<br />

opgedaan bij het <strong>MS</strong> Centrum Amsterdam. Sinds<br />

2012 is hij directeur van het <strong>MS</strong> Centrum Noord<br />

Nederland (<strong>MS</strong>CNN) en daardoor betrokken<br />

bij al het <strong>MS</strong>-onderzoek binnen het Universitair<br />

Medisch Centrum Groningen (UMCG).<br />

OVER MARTIJN BEENAKKER<br />

Neuroloog Martijn Beenakker<br />

(1972) is sinds 8,5 jaar<br />

werkzaam in het Medisch<br />

Centrum Leeuwarden. Hij heeft<br />

daarvoor veel ervaring opgedaan bij de <strong>MS</strong>poli<br />

van het Medisch Spectrum Twente en het<br />

Zuyderland Medisch Centrum. Tijdens zijn<br />

opleiding in Groningen kwam hij al in aanraking<br />

met wetenschappelijk onderzoek naar de<br />

ziekte <strong>MS</strong>.<br />

dat stamceltransplantatie werkt bij deze specifieke<br />

groep mensen met <strong>MS</strong>, dan zou deze behandeling<br />

ook in Nederland kunnen plaatsvinden én worden<br />

vergoed.”<br />

Subsidies voor <strong>MS</strong>-onderzoek<br />

Stichting <strong>MS</strong> Research steunt het onderzoek van<br />

<strong>MS</strong>CNN met een structurele programmasubsidie<br />

en verschillende meerjarige projectsubsidies. In de<br />

afgelopen jaren heeft de Stichting bijna € 9 miljoen<br />

geïnvesteerd in het Groningse myeline-onderzoek<br />

en is er veel kennis vergaard over de processen en<br />

cellen die een rol spelen bij de afbraak en aanmaak<br />

van myeline. De focus van het <strong>MS</strong>-centrum is<br />

herstel van schade. Onderzoekers brengen met<br />

de nieuwste technieken alle factoren in kaart die<br />

de aanmaak van myeline belemmeren en testen<br />

oplossingen om deze belemmeringen op te<br />

heffen. Om te begrijpen hoe schade aan zenuwen<br />

ontstaat, bestudeert het centrum ook de allereerste<br />

veranderingen in de hersenen van mensen met<br />

<strong>MS</strong>. Het ultieme doel van dit onderzoek is het<br />

ontwikkelen van nieuwe behandelingen om<br />

myeline te herstellen en achteruitgang bij <strong>MS</strong> te<br />

voorkomen.<br />

1<br />

Het woord biomarker is een samenvoeging van biologische marker.<br />

Biomarkers kunnen specifiek en betrouwbaar worden gemeten in het<br />

bloed of de hersenvloeistof van de (<strong>MS</strong>-)patiënt na een ruggenprik,<br />

waarbij de aanwezige biomarkers informatie geven over de vorm,<br />

activiteit en/of het verloop van de ziekte.<br />

Bron: Uitgave <strong>MS</strong>VN Magazine Regio Friesland<br />

Stichting <strong>MS</strong> Research ontvangt geen overheidssubsidie<br />

en is dus volledig afhankelijk van<br />

particuliere giften. Van iedere euro die wij besteden<br />

gaat 86 cent naar onze doelen. Daarmee worden<br />

belangrijke resultaten bereikt. Onze Stichting is in het<br />

bezit van CBF-erkenning en het ANBI-keurmerk.<br />

Ga naar msresearch.nl en doneer!<br />

21


Acties<br />

Hand gemaakte<br />

sfeer lichten<br />

helpen het<br />

<strong>MS</strong>-onderzoek<br />

Al enkele jaren<br />

ondersteunt Mariëtte<br />

Billroth het <strong>MS</strong>onderzoek,<br />

door prachtige<br />

sfeerlichten te maken die<br />

donateurs aanzetten tot een gift.<br />

Met name in de wat ‘donkere<br />

seizoenen’ brengt een vaak<br />

persoonlijk sfeerlicht met recht<br />

‘licht in de duisternis’. Bovendien<br />

worden donateurs door het<br />

sfeerlicht in donkere tijden<br />

dagelijks herinnerd aan hun<br />

mooie bijdrage aan onderzoek!<br />

In totaal is naar aanleiding van<br />

deze actie maar liefst € 6.300<br />

aan onderzoek besteed en<br />

Mariëtte is gelukkig nog lang niet<br />

van plan te stoppen!<br />

Arie Kuiper Fonds<br />

Net als onze Stichting stond ook het<br />

Arie Kuiper Fonds stil bij hun jubileum.<br />

Maar liefst 75 jaar bestaat ‘KUBO’, een<br />

familiebedrijf in de tuinbouwsector. Het bedrijf<br />

waarvan Arie Kuiper oprichter was en dat de<br />

aanleiding was voor zijn zoon om een fonds op<br />

te richten. Ed, zijn vrouw en bestuurslid de heer<br />

Storm, overhandigden digitaal aan het eind van<br />

het jaar een bijzondere cheque van maar liefst<br />

€ 75.000 aan Dorinda Roos.<br />

22


Sneeker<br />

Oesters<br />

Een vriendinnengroep<br />

van zes dames uit<br />

Sneek beschildert<br />

oesterschelpen met diverse<br />

taferelen. Ze verkopen de<br />

prachtig gedecoreerde schelpen<br />

vervolgens met behulp van<br />

enkele restaurants in Sneek,<br />

die tevens de oesterschelpen<br />

belangeloos aanleveren. Eén<br />

van de vriendinnen heeft <strong>MS</strong>.<br />

Het beschilderen geeft hen<br />

veel plezier: ze steunen een<br />

goed doel, geven uiting aan<br />

hun creativiteit en hebben<br />

een gezellige tijd met elkaar.<br />

Stichting <strong>MS</strong> Research heeft<br />

uit hun opbrengst in 2020 het<br />

geweldige bedrag van € 7.000<br />

ontvangen.<br />

Team Jerommeke<br />

Fondsen werven voor <strong>MS</strong>-onderzoek door<br />

maar liefst twaalf marathons in twaalf<br />

maanden in twaalf verschillende provincies<br />

te volbrengen was de uitdaging voor René en<br />

Berend, vrienden van Ruurd Sieperda. Ruurd, door<br />

zijn vrienden ook wel Jerommeke genoemd, heeft<br />

<strong>MS</strong>. Tot voor kort was hij melkveehouder. Als<br />

gevolg van zijn <strong>MS</strong> heeft Ruurd afscheid moeten<br />

nemen van de melkkoeien die zijn passie waren.<br />

René en Berend brachten met het volbrengen van<br />

de twaalf marathons ruim € 8.000 bijeen voor <strong>MS</strong>onderzoek.<br />

Toen Ruurd 50 jaar werd plaatsten zijn vrienden als<br />

verrassing een groot bord van Jerommeke in de tuin<br />

van Ruurd.<br />

23

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!