26.06.2019 Views

Glimmer'lei Juni 2019

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dorpskrant voor<br />

Glimmen en Omstreken<br />

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen<br />

33e 37e jaargang – nummer 610 –– juni December <strong>2019</strong> 2015<br />

Waar Prachtig is Julius project deze van Glimmense kerst? violiste...<br />

Door de redactie van boven naar beneden: Hein, Gert,<br />

Muziek als taal van vrede<br />

Willem, Andrea, Marjolein, Hein, Marjolein.<br />

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar<br />

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er<br />

twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over<br />

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel<br />

weg waren. Vreemd!<br />

“Muziek *Hij woonde verbindt”, al meer zegt violiste dan twintig Caroline jaar Babendererde op een zolderkamer uit Glimmen. “Het is de smeerolie in het contact tussen mensen.” Caroline<br />

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was<br />

is in ervan Huize overtuigd, Kooikamp. dat Het mensen bos rondom en volkeren had nader voor tot hem elkaar geen komen<br />

gebeurd,<br />

als zij samen<br />

maar waar<br />

musiceren.<br />

was Julius<br />

Die overtuiging<br />

nu en vooral;<br />

zit zo<br />

wat<br />

diep,<br />

voert<br />

dat<br />

hij<br />

ze<br />

het geheimen. project ‘Music Julius connection werd in Glimmen for the children wel de of Namibia’ ‘bosjesman’ ontwikkelde. in zijn Ze schild? hoorde De ooit sporen een mooie liepen wijsheid, verder die het precies bos in verwoordt richting<br />

wat genoemd. ze voelt: “A Zijn child kop sings, was before markant, it talks, als it draws een before schilderij, it writes de and eendenkooi, dances as soon maar as bogen it stands. daar Art plotseling is fundamental af richting to human de<br />

expression”<br />

doorgroefd. Maar met heldere ogen die straalden. Julius<br />

Rijksstraatweg en waren vervolgens niet meer te volgen<br />

was de vriend van velen. Altijd bereid om te helpen met<br />

door de vele voetsporen en hondenpoten van de Glimmer<br />

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de<br />

Door Hein Bloemink<br />

honden en hun eigenaren. Jan ging samen met bewoners<br />

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het<br />

Jacob en Zwanet eens bij de familie Goedhart vragen of ze<br />

Quintusbos om er te leren<br />

Naar<br />

over<br />

Namibië<br />

Julius kortgeleden nog hadden<br />

paddenstoelen, rupsen,<br />

Samen spechten met en andere ijsvogels. professionele Wat musici reisde ze in april naar ik de sobere omstandigheden gezien. in het Maar APC Oshikuku nee, de zag. laatste De<br />

keer was al wel een week<br />

Namibië Julius (Afrika) vroeger om voor mensen werk op weg te helpen met muziek. Ze instrumenten van dit APC waren in slechte staat. We hadden<br />

geleden volgens mevrouw<br />

nam had instrumenttoebehoren gedaan was een mee goed en werd hartelijk, doch chaotisch nog geen idee welke stukken we zouden kunnen gaan oefenen;<br />

Goedhart. Dan maar eens aan<br />

ontvangen bewaard door geheim. medewerkers Daarover van twee Art Performance Centers we hadden gewoon een koffer met bladmuziek meegenomen.”<br />

de overzijde vragen bij Flora<br />

(APC). zei hij Deze niets. waren Waarom in 2007 eigenlijk opgezet door een Zwitserse vrouw Volgens Caroline heeft zij twee & Fauna. collega-musici En ja hoor, bij haar daar project was<br />

met niet? nobele ambities. Kunst in Afrika brengen en de jeugd betrokken, die flexibel zijn en Julius kunnen die omgaan dag ervoor met onverwachte aan het<br />

weghouden Het was van twee de straat dagen en voor de drugs. “De docenten waren heel omstandigheden. Zelf speelt ze einde viool, van een de collega middag speelt geweest altviool<br />

welwillend, kerst toen maar het licht tegelijk op wel Julius’ erg traditioneel”, zegt Caroline. “Ze en de derde trombone. “Toen om we de een kapotte paar tuinhandschoenen<br />

snaren op de violen<br />

dachten kamer dat ‘s avonds we gewone niet muzieklessen werd kwamen geven. Maar we zagen zijn we maar eens begonnen te kopen, met het repareren aanmaakblokjes, daarvan.<br />

kwamen ontstoken. met Dat een hij open ‘s ochtends programma, vooral met de intentie om Het werd als het ware de eerste roggebrood gezamenlijke en activiteit een voorraad met de<br />

mensen niet verscheen op een aan heel het natuurlijke ontbijt manier te laten kennismaken leerlingen en collegadocenten fruit, ter plekke.” minstens genoeg voor<br />

in de Kooikamp. Dat kinderen<br />

met muziek. Natuurlijk heb ik ook wel even moeten slikken toen<br />

vijf dagen. Het werd steeds<br />

tevergeefs naar hem vroegen<br />

vreemder…<br />

om een wandeling te maken<br />

door de sneeuw. Ongerust<br />

*Wat moest Julius met al dat<br />

werd er door huisgenoten op<br />

voedsel en dekens en hoe<br />

zijn kamerdeur geklopt. Jan<br />

heeft hij dat meegenomen?<br />

van Splunder, de eigenaar van<br />

Steeds meer vragen maar geen<br />

het huis, kwam aanzetten met een sleutel. En toen de deur antwoorden, het werd steeds vreemder. Roos, die in Huize<br />

openging werd duidelijk dat er iets vreemds aan de hand Weltevreden woont kwam de winkel binnen voor postzegels<br />

moest zijn. Op het bed stond een geopend, ijzeren kistje. en voor de laatste kerstkaarten en vroeg; wat is hier aan de<br />

Oud en roestig. Leeg. En van Julius geen spoor....<br />

hand? Jan vertelde het hele verhaal aan Roos. Roos had<br />

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar<br />

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.<br />

gingen een aantal huisgenoten met Jan voorop de trap En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool<br />

af op weg naar buiten om te kijken of Julius daar ergens als de school uit ging en Roos het kereltje ophaalde. De<br />

was. Ook in de tuin heerste echter doodse stilte, op het vrouw met verschillende kerstkleuren in haar haar kwam<br />

constante suizen van de A28 na, wat trouwens een stuk erbij staan en vertelde dat haar man Adriaan, die imker is en<br />

minder luid was dan normaal door de flinke laag sneeuw die verspreid in Glimmen zijn bijenkasten heeft staan, Julius een<br />

gisteren gevallen was. Oh ja, verse sneeuw, dat geeft verse paar keer had gezien bij het huisje aan de Drentse Aa op het<br />

sporen… En ja hoor, richting het berghok liepen voetsporen terrein van de boomkwekerij dat verboden toegang is voor<br />

van één persoon en daarvandaan richting de zandweg het publiek, vlak bij de boerderij van de familie Ubels. Met<br />

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen, zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug<br />

1<br />

Glimmer’lei Glimmer’lei - december - juni 2015 <strong>2019</strong> 1


Mozartjes<br />

Caroline merkte dat de docenten verwachtten dat ze direct zouden<br />

beginnen met het geven van een traditionele muziekles. “Maar dat<br />

was ik niet van plan”, zegt ze. “Ik wilde ze eerst als mensen leren<br />

kennen en te weten komen hoe zij muziek beleefden en daarna<br />

begonnen we gewoon te spelen. Ze gingen vanzelf meedoen. Ik<br />

wil niet allemaal Mozartjes creëren, ik zou graag willen dat ze<br />

plezier beleven aan het maken van muziek.” Het project duurde<br />

2,5 week en er werd iedere dag van vroeg tot laat gemusiceerd.<br />

Na iedere dag stelden de musici het programma weer bij. “We<br />

waren aan het eind helemaal gesloopt”, zegt Caroline. “In die<br />

weken gaven we zowel les in groepjes als individueel. En er was<br />

natuurlijk een presentatie aan het slot.” Tijdens het project heeft<br />

het Nederlandse drietal twee APC’s bezocht: APC Tsumeb en<br />

APC Oshikuku. Caroline: “We kregen er onze eigen muziekhut<br />

om onze leerlingen te ontvangen. Daar zat ik dan op zomaar<br />

een middag in mijn Afrikaanse ‘leskamertje’. Op de muur hingen<br />

handgeschreven lesroosters, de vioolstokken hingen keurig aan<br />

spijkertjes aan de lemen muur en de violen lagen toegedekt<br />

onder lappen stof in metalen rekken. De zon scheen volop naar<br />

binnen en de viooldocent Jeremiah kwam met twee leerlingen vol<br />

verwachting binnen. Ik dacht: ‘euhh, en nu?’. En ook hier blijkt de<br />

beste manier: gewoon jezelf zijn! Ik begon met het verhaal over<br />

mijn viool en hoe ik begonnen ben met muziek maken. Al snel<br />

ontstond er een band op menselijk vlak met de docent. Ik kreeg<br />

de gevorderde leerlingen en mijn collega Maarten de beginners.<br />

Wij constateerden beiden, dat onder andere de stokhouding hier<br />

totaal anders aangeleerd wordt: flexibiliteit in het handgewricht<br />

bleek grote vraagtekens op de gezichten op te roepen: hoezo ….<br />

is het dan niet goed, als de stok over de toets gaat? Nee, is dan<br />

ons standaardantwoord: verlies van klank.”<br />

voormalig Duitse kolonie Namibië. “Mijn vader is daar geboren<br />

en pas rond zijn dertigste jaar naar Europa geëmigreerd, eerst<br />

als violist in Berlijn en later in Groningen (bij het NFO en later het<br />

NNO). In 1969 verhuisde ons gezin naar Glimmen en daar bracht<br />

ik mijn jeugd door aan de Meidoornlaan 29.”<br />

Thank you for the music<br />

Caroline is vast van plan om naar Namibië terug te keren om weer<br />

enkele weken muziek te brengen in de harten van de kinderen.<br />

Muziek die verbindt en taalbarrières en culturen doorbreekt. “Ik<br />

ben erg blij dat ik van muziek mijn beroep heb kunnen maken”,<br />

zegt ze. “Ik werk als freelancer in allerlei orkesten, zoals het NNO<br />

en geef les bij Vrijdag. Muziek is mijn leven. Vlak voordat mijn<br />

vader stierf heb ik indringend met hem gesproken en hem nog<br />

kunnen zeggen: ‘Bedankt dat je me de muziek hebt gegeven.’”<br />

Roots<br />

De muziek en de ontmoeting met de leerlingen waren het<br />

grootste onderdeel van het avontuur. Het andere deel was de<br />

reis zelf, naar dat verre Afrikaanse land en die andere cultuur<br />

(‘we zijn verdwaald in de woestijnachtige wildernis, en dan is het<br />

echt de vraag of je ooit veilig zult terugkeren’). Caroline voelde<br />

zich in Namibië echter niet ontheemd, sterker: het voelde bijna<br />

als thuiskomen. Haar ouders waren van oorsprong Duits en<br />

haar grootvader had in 1906 in een diamantmijn gewerkt in de<br />

Glimmenaar aangehouden<br />

als verdachte<br />

De dag na Pinksteren rond 7.30 uur werden door de politie<br />

drie jongeren uit Haren aangehouden en één jongen (15 jaar)<br />

uit Glimmen. Het viertal wordt ervan verdacht betrokken te zijn<br />

geweest bij meerdere straatroven en mishandelingen in Haren<br />

(centrum en Westerveen) en Paterswolde. In alle gevallen werd<br />

fors geweld gebruikt, de buit was telkens vrijwel nihil. Later<br />

die week werd een vijfde verdachte aangehouden en de week<br />

erna een zesde. De politie is nog bezig met het onderzoek en<br />

sluit meer aanhoudingen niet uit. Op 14 juni werden van de zes<br />

weer drie jongens (waaronder de Glimmense knaap) naar huis<br />

gestuurd. De politie ziet hen nog steeds als verdachten, maar<br />

er het was voor het onderzoek niet nodig de jongens langer in<br />

detentie te houden.<br />

Aanvulling/rectificatie op<br />

Glimmer’lei mijmert in het<br />

mei-nummer:<br />

Een oplettende lezeres attendeerde ons op het volgende.<br />

“Het postkantoor is niet al in 1963 naar het huis naast de oude<br />

school verhuisd. In de jaren ‘60 stond er eerst nog een houten<br />

postkantoor aan de Meidoornlaan waar nu de brievenbus staat<br />

dat werd beheerd door de heer Bos. Pas ergens begin jaren<br />

’70 verhuisde het postkantoor naar het toenmalige dorpshuis/<br />

peuterzaal waar nu fysiotherapeut Femmy Holwerda woont (en<br />

werkt).<br />

2 Glimmer’lei - juni <strong>2019</strong>


Natuurgebied in wording<br />

langs Hoge Hereweg<br />

Wie de Hoge Hereweg vanaf de Rijksstraatweg inrijdt (Huize<br />

Weltevreden) ziet links een fraai stuk land met onverwachte<br />

begroeiing (met name coniferen). Het gebied was ooit<br />

(deels) aangekocht door een kweker, maar kort voordat die<br />

met de exploitatie zou beginnen kreeg deze een ongeval en<br />

is intussen overleden. Het 'project' kwam volkomen stil te<br />

liggen. Andere ontwikkelaars zagen hun kans schoon en<br />

wilden er ook wel iets (met woningbouw). Hoe is nu de stand<br />

van zaken?<br />

<strong>Glimmer'lei</strong> deed een klein onderzoekje. Het gebied tussen<br />

de Viaductweg, Oude Boerenweg en Hoge Hereweg bestaat<br />

feitelijk uit drie delen. Het noordelijke gedeelte is een weiland<br />

van ongeveer 3,5 hectare. Toen dat een jaar of tien geleden bij<br />

inschrijving te koop was, hebben omwonenden, verenigd in de<br />

Stichting Behoud Landelijk Gebied Harendermolen (SBLGH) er<br />

een bod op gedaan.<br />

Ze wilden er de op dat moment gebruikelijke landbouwgrondprijs<br />

voor neertellen. Eén van hen, Jan Schuurmans: "We werden fors<br />

(naar verluidt 2,5 x !) overboden door een grondspeculant uit<br />

Groningen, die het sindsdien laat gebruiken om enkele malen<br />

per jaar drijfmest (uit Brabant ?) te injecteren en het monocultuurgras<br />

te oogsten. Uiteraard in afwachting van de toekomstige<br />

mogelijkheid groot geld te scoren als daar huizen gebouwd<br />

mogen worden." En dan het middengebied. Daar handelt<br />

Freek ter Veld in auto’s (speciaal Volvo-occasions) en achter de<br />

voormalige boerderij lopen zijn paarden. Landschapsbeheer<br />

Groningen heeft er recentelijk nieuwe houtwallen aangelegd<br />

en Freek en Edith beheren hun terrein met zorg. Het zuidelijke<br />

gedeelte bestaat uit twee woonhuizen onder een pyramidevormig<br />

dak en een verwaarloosde coniferenkwekerij. De totaal<br />

wild groeiende kwekerij is in bezit van de weduwe van de man<br />

die het destijds als kweker aankocht.<br />

Er zijn de afgelopen tien jaar diverse woningbouwplannen<br />

ontwikkeld. Geen van allen maakte ook maar enige kans<br />

gezien de beperkingen van het vigerende bestemmingsplan. De<br />

SBLGH heeft een landschapsplan voor het gebied ontwikkeld<br />

en meermalen contact met de eigenaar gezocht, maar ze was<br />

niet bereid te verkopen. Het donkere “bos” is nu een prachtig<br />

toevluchtsoord voor vele soorten “wilde” dieren. Zowel zoogdieren<br />

(reeën, vleermuizen) als vogels (vorig jaar zelfs een nest jonge<br />

sperwers) vinden er beschutting en voedsel.<br />

Het gedeelte langs de Hoge Hereweg wordt bebouwd door een<br />

boer uit Tynaarlo, vorige maand zijn de pootaardappelen de<br />

grond in gegaan.<br />

Met dank aan Jan Schuurmans<br />

Boekhandel Boomker:<br />

van Rijksstraatweg naar<br />

Raadhuisplein<br />

In de loop van de komende zomer zal coöperatieve boekhandel<br />

Boomker in Haren de vertrouwde plek aan de Rijksstraatweg<br />

inruilen voor een nieuwe locatie: Raadhuisplein 7. Dat is<br />

tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering van de<br />

coöperatie bevestigd. De naburige Bakkerij Haafs zal ook een<br />

deel van dit pand huren. Zo ontstaat aan het Raadhuisplein<br />

een levendige plek waar mensen boeken kunnen kopen en<br />

koffie, taart of een broodje kunnen nuttigen.<br />

Waarom deze verhuizing voor de boekhandel? Jacob Emmelkamp,<br />

voorzitter van het coöperatiebestuur: ‘We wilden graag naar een<br />

locatie middenin in het centrum, waar veel mensen langslopen<br />

en even kunnen binnenkomen om bij ons rond te kijken. We gaan<br />

op de nieuwe plek een bruisende winkel maken, waar mensen<br />

welkom zijn om boeken te kijken, een krantje te lezen, koffie<br />

te drinken of bijvoorbeeld naar een culturele activiteit te gaan.<br />

We hopen dat onze nieuwe winkel het kloppend hart van Haren<br />

wordt, voor iedereen die van boeken en cultuur houdt.’<br />

De komende tijd wordt het pand verbouwd en zal het klaar worden<br />

gemaakt voor de toekomst. Volgens planning kan de verhuizing<br />

dan in de zomer plaatsvinden. De feestelijke heropening, samen<br />

met Bakkerij Haafs, staat gepland voor vrijdag 27 september.<br />

Dat valt samen met de viering van het 100-jarig bestaan van<br />

Boomker en 25 jaar Bakkerij Haafs in Haren.<br />

Waar of niet waar?<br />

Nieuwe stortplaats grofvuil<br />

bij De Groenenberg<br />

Veel Glimmenaren ervaren<br />

het als een groot probleem<br />

dat je in ons dorp geen grof<br />

vuil kwijt kunt. Daarvoor<br />

moet je helemaal naar<br />

het afvalbrengstation<br />

van de gemeente aan<br />

de Duinkerkenstraat in<br />

Groningen. Voor kofferbakladingen is daar sinds 1 mei echter<br />

verandering in gekomen. Die mag vanaf 1 juni <strong>2019</strong> elke werkdag<br />

tussen 14.00 en 19.00 uur gestort worden naast Dorpshuis de<br />

Groenenberg. En het is niet echt duur, want u betaalt u slechts €<br />

7,50 per keer plus 22 cent de kilo. Een iets hoger tarief dan bij de<br />

Duinkerkenlaan (17 ct per kilo), maar u hoeft niet helemaal meer<br />

naar Groningen te rijden. U dient zich wel eerst per e-mail aan te<br />

melden bij het dorpshuis (degroenenberg@gmail.com). Doet u dat<br />

niet, dan is het een illegale storting, waar een boete van 300 euro<br />

op staat en bij herhaling een taakstraf in een Milieustraat. Om het<br />

één en ander te controleren is er camerabewaking aanwezig.<br />

Wij nemen aan dat het afval wel regelmatig door de milieudienst<br />

wordt afgevoerd; anders kunnen we de naam van ons dorpshuis<br />

binnenkort gaan veranderen van De Groenenberg in De Afvalberg!<br />

Glimmer’lei - juni <strong>2019</strong><br />

3


Henny Moorman<br />

Pedicure<br />

Ambulant pedicure<br />

Telefoon nummer: 06 11517148<br />

www.ouwerkerkoptiek.nl<br />

www.ouwerkerkoptiek.nl<br />

Lidnummer: 301798<br />

HUISWERKBEGELEIDING<br />

Glimmen<br />

Remko Aaten<br />

Dorpshuis De Groenenberg<br />

Markeweg 17<br />

9756 BZ Glimmen<br />

06-38005198<br />

remko.aaten@home.nl<br />

www.huiswerkbegeleiding-glimmen.nl<br />

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:<br />

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:<br />

literatuur + reizen + kinderboeken literatuur Libris boekhandel + + reizen Onze specialisaties + kinderboeken zijn:<br />

+<br />

regionalia regionalia + gezondheid + zingeving<br />

literatuur + reizen gezondheid + kinderboeken + zingeving +<br />

regionalia + gezondheid + zingeving<br />

Rijksstraatweg Rijksstraatweg 205 + 9752 205 + BH 9752 Haren BH Haren + tel. + (050) tel. (050) 534 40 5341340 + 13 e-mail + e-mail info@boomker.nl<br />

www.boomker.nl<br />

Rijksstraatweg 205 + 9752 BH Haren + tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl<br />

www.boomker.nl<br />

Woonflair adviseert en inspireert<br />

Ruim aanbod in natuurlijke en ecologische stoffen<br />

Wollen tapijten en vloerkleden<br />

Laminaat en natuurlijk hout<br />

Novilon en linoleum<br />

Grote collectie sierkussens en woondecoratie<br />

Pizzeria & Grillroom<br />

Oude Middelhorst 1a<br />

9751 TK Haren<br />

Tel: 050 534 97 78<br />

Raadhuisplein 18<br />

9751 AP HAREN<br />

tel. 050-5344819<br />

www.scholmawoonflair.nl<br />

mail@scholmawoonflair.nl<br />

4 Glimmer’lei - juni <strong>2019</strong>


Dr. Jan Winters gestopt als<br />

huisarts (maar nog niet<br />

achter de geraniums!)<br />

Stadse fratsen<br />

Ruim 33 jaar geleden (1 maart<br />

1986) kreeg ons dorp een nieuwe<br />

huisarts in de persoon van Jan<br />

Winters. Hij trad in de voetsporen<br />

van zijn schoonvader L. Smid en<br />

de praktijk bleef gevestigd aan de<br />

Nieuwe Schoolweg.<br />

Eind 2017 werd de praktijk<br />

overgedragen aan een nieuwe<br />

huisarts: Peter Rosier. Jan Winters bleef een dag per week aan<br />

de praktijk verbonden en werd daarnaast parttime Hoofd van de<br />

Huisartsenopleiding in Groningen. Per 1 november jl. verhuisde<br />

de praktijk van Glimmen naar de Erasmuslaan in Haren. Het<br />

werd Jan Winters inmiddels duidelijk dat de combinatie van<br />

beide banen voor hem niet ideaal was. Hij besloot per 1 april jl.<br />

een punt zetten achter zijn werkzaamheden als huisarts en zich<br />

volledig te concentreren op zijn werk aan de huisartsenopleiding.<br />

Op 28 juni a.s. vindt de officiële opening van het nieuwe<br />

praktijkpand in Haren plaats en kunt u afscheid nemen van Jan<br />

Winters als huisarts. U bent van harte welkom.<br />

Yes, de herindeling is nu toch wel officieel. Wij horen nu echt bij<br />

Groningen, de plaatsnaamborden Haren, Glimmen Onnen en<br />

Noordlaren, gemeente Groningen zijn geplaatst. Ik merkte een<br />

week na plaatsing al de stadse fratsen die bij Groningen horen.<br />

Echt waar<br />

22 mei, half wakker.<br />

Wel vroeg, denk ik,<br />

en probeer weer te slapen.<br />

Ineens: krakend hout, mijn bed schudt.<br />

Ik schrik, het zal toch niet,<br />

een aardbeving?<br />

Welnee, in Glimmen zijn we blij met de Hondsrug.<br />

Later die morgen, sterkte 3.4<br />

op de schaal waar niemand vrolijk van wordt.<br />

Voorjaar, het is rustig.<br />

In de verte een sirene,<br />

zorgt als altijd voor een onbehaaglijk gevoel.<br />

Vreemd, wat rijden ze langzaam.<br />

Traag nadert het geluid,<br />

draait de straat in, klinkt vanuit de bomen.<br />

Ik krijg het door:<br />

een vogel op visite geeft z'n kaartje af,<br />

feilloos riedelt hij een ambulance.<br />

Willy<br />

Raadplaat van de maand<br />

Terug van weggeweest; de Raadplaat! We hebben helaas weer<br />

geen enkele reactie ontvangen op de vorige raadplaat. Was het<br />

echt zo moeilijk??? De oplossing was: Parallelweg 5 deze keer…<br />

Raad ook deze keer weer waar bijgaande foto genomen is, mail<br />

uw antwoord naar glimmerlei@gmail.com en maak kans op een<br />

prijs (we zijn nog steeds aan het verzinnen wat dat wordt). Veel<br />

succes…<br />

De gemeentewerkers rijden nu in andere auto’s, onbekenden<br />

lopen door de straten te loeren zodat je denkt; wat zouden ze in<br />

hun schild voeren? Wild parkeren is ook al een feit, de auto wordt<br />

zelfs al op sommige plekken op de stoep geparkeerd. Campers<br />

zie je overal staan (of zullen die onbekenden in ons dorp toeristen<br />

zijn?). De belastingen zullen ook wel omhooggaan, het geld voor<br />

het Groninger Forum en andere grote projecten moet wel ergens<br />

vandaan komen! Als je op de fiets bent loop je nu ook al kans dat<br />

je eraf wordt gemept en beroofd van je spullen. Het maakt niet uit<br />

wat, geld, een pet of je portemonnee. Je bent het zo maar kwijt!<br />

De eerste verwarde mensen wonen ook al in ons dorp met alle<br />

problemen die dat geeft. Kom je thuis is je hele voortuin leeg en<br />

omgespit. Als je er wat van zegt krijg je nog een grote bek ook<br />

of een klap voor je kop (ze beroven dan niet). Ik heb al de eerste<br />

kras op mijn nieuwe vette bak en natuurlijk geen briefje achter de<br />

ruitenwisser. Ja, wij gaan ons steeds meer als stadjers gedragen.<br />

Wat een vooruitgang, en wat gaat er nog komen? Misschien nog<br />

een aardbeving. Dan zijn wij echte Groningers en horen er echt<br />

bij! Maar eerst op vakantie, drie weken ertussenuit en dan maar<br />

hopen dat als je weer thuiskomt je inboedel er nog is. Goede<br />

vakantie iedereen en gezond weer terug.<br />

Berend.<br />

Glimmer’lei - juni <strong>2019</strong><br />

5


e<br />

r<br />

t<br />

s<br />

n<br />

s<br />

s<br />

k<br />

r<br />

f<br />

n<br />

n<br />

e<br />

r<br />

e<br />

.<br />

t<br />

r<br />

n<br />

n<br />

d<br />

bijdrage overmaken op giro 5057 te Rotterdam!<br />

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als<br />

collectant? Neem contact op met het Nationaal MS Fonds,<br />

010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl<br />

PAUL WOLDENDORP AUTO’S<br />

www.paulwoldendorpautos.nl<br />

Onderhoud en reparaties alle merken auto’s<br />

APK keuringsstation<br />

Burg. J.G. Legroweg 92, 9761 TD EELDE - T 050 309 67 06<br />

Auto Eelde.nl<br />

Otto van Bergen & Robert Schoon<br />

Burgemeester J.G. Legroweg 108<br />

9761 TD Eelde<br />

Tel: 050-3094940<br />

www.autoeelde.nl<br />

6 Glimmer’lei - juni <strong>2019</strong>


Elektrische deelauto in<br />

Glimmen?<br />

De werkgroep Duurzaam Glimmen onderzoekt of er voldoende<br />

belangstelling is in Glimmen voor een elektrische deelauto.<br />

Daarvoor is contact gelegd met EasyDriving uit Midwolde.<br />

energie. Bovendien leidt autodelen tot bewustere keuzes ten<br />

aanzien van vervoer, zodat autodelers vaker kiezen voor lopen,<br />

fietsen of openbaar vervoer.<br />

Een elektrische auto lijkt duur, maar is in het gebruik relatief<br />

goedkoop. Het lidmaatschap kost € 5 per maand. Het dagtarief<br />

varieert van € 27,50 voor een Nissan Leaf tot € 175 voor een<br />

Tesla model X.<br />

EasyDriving kenmerkt zich door het delen van een auto in<br />

besloten kring. Hierbij kan gedacht worden aan dorpen, wijken<br />

en buurten, maar ook aan wooncomplexen of een centraal<br />

gelegen parkeergarage. De kring gebruikers is beperkt tot lokale<br />

bewoners, die elkaar kennen, of elkaar dan leren kennen.<br />

Het delen van elektrische auto’s verlaagt de parkeerdruk,<br />

creëert ruimte voor meer groen, het draagt bij aan een beter<br />

milieu, versterkt de sociale verbinding, is kostenbesparend<br />

voor de gebruikers en het biedt een kans voor ondernemers en<br />

particulieren om tegen redelijke kosten een bijdrage te leveren<br />

aan een duurzaam en leefbaar Noord-Nederland.<br />

Een elektrische deelauto van EasyDriving veroorzaakt geen<br />

geluidsoverlast en reduceert de CO2 uitstoot, zeker als we het<br />

laden van de auto’s kunnen koppelen aan groen opgewekte<br />

Met een deelauto van EasyDriving kun je als bewoner een auto<br />

delen met je buren. Als gebruiker verzamel je een kring van 4<br />

tot 6 buurtgenoten, met wie je graag de auto zou willen delen.<br />

Samen met je buren kun je op deze manier gemakkelijk gebruik<br />

maken van de gezamenlijke deelauto van EasyDriving. De<br />

deelauto wordt ook vaak gebruikt door gebruikers die op vakantie<br />

gaan naar het buitenland.<br />

Meer info is te vinden via www.easydriving.eu. Bij interesse voor<br />

deelname graag een mail naar info@duurzaamharen.nl.<br />

Dorpshuis De Groenenberg<br />

Zoals u wellicht hebt gemerkt zijn we drukdoende om de ruimte<br />

van het jeugdhonk op te knappen: de toiletgroep is al vernieuwd<br />

en nu zijn er wat vrijwilligers aan het schilderen. We kunnen daar<br />

nog mensen gebruiken die willen helpen, u kunt zich aanmelden<br />

bij ondergetekende of bij Malko Swelheim. Jong en oud kan mee<br />

werken. Wanneer het schilderwerk klaar is kunnen we verder met<br />

de afwerking met de vloer en de bar.<br />

Ondertussen is de troep dat naast het dorpshuis lag naar de stort<br />

gebracht en de wagen die er stond vroeg wat speurwerk van wie<br />

het was, maar bleek van de gemeente te zijn. Beide problemen<br />

opgelost.<br />

De vorige keer had ik het ook al aangekondigd, maar we zijn<br />

bezig met een jaaragenda: een overzicht van een jaar lang<br />

activiteiten in de Groenenberg. Deze moet eind augustus klaar<br />

zijn. En er is met name in de weekenden gelegenheid voor het<br />

houden van festiviteiten in bijvoorbeeld de grote zaal, maar ook<br />

in het bargedeelte. Het zou mooi zijn als er iemand iets wil doen<br />

dat dit mee kan in de agenda.<br />

Vrijdag 5 juli zijn alle vrijwilligers van harte uitgenodigd voor een<br />

gezellige avond in de Groenenberg; alle mensen die betrokken<br />

zijn bij de Groenenberg en op de een of andere manier iets<br />

doen zijn van harte welkom. We beginnen om 20.00 uur. Het<br />

programma houden we nog even voor ons.<br />

Zo bent u weer even op de hoogte van ons wel en wee.<br />

En we kunnen best nog wat hulp gebruiken, is het niet als lid van<br />

ons bestuur dan wel als lid van de activiteitencommissie of om te<br />

klussen. Van harte uitgenodigd.<br />

Hartelijke groet, Jan Hommes, voorzitter Groenenberg<br />

Glimmer’lei - juni <strong>2019</strong><br />

7


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49<br />

BRASSERIE DE KASTANJEHOEVE<br />

Zuidlaarderweg 4 - 9756 CH Glimmen<br />

T 050 4061281<br />

info@brasseriedekastanjehoeve.nl<br />

brasseriedekastanjehoeve.nl<br />

www.pixxle.nl<br />

Brasserie de Kastanjehoeve<br />

is een sfeervolle brasserie<br />

die gunstig gelegen is in het<br />

bosrijke dorp Glimmen. In<br />

het nationaal park Drentsche<br />

Aa is onze zaak gevestigd<br />

op een historische locatie.<br />

In onze brasserie kunt u<br />

heerlijk lunchen, vergaderen,<br />

dineren en gezellig borrelen.<br />

Brasserie de Kastanjehoeve<br />

staat voor kwaliteit, gastvrijheid<br />

en heerlijk eten<br />

bereid met verse en lokale<br />

producten.<br />

7 DAGEN PER WEEK OPEN<br />

MAANDAG EN DINSDAG VANAF 17:00 UUR<br />

WOENSDAG T/M ZONDAG VANAF 11:00 UUR<br />

Schoonheidssalon Pedicure Manicure<br />

Schoonheidssalon Pedicure Manicure<br />

Huidverbetering Schoonheidssalon Permanente - Pedicure make - Manicure up Massage<br />

Huidverbetering Permanente make up Massage<br />

Huidverbetering - Permanente make up - Massage<br />

Schoonheidssalon<br />

GLIMMEN<br />

by<br />

by<br />

by<br />

Rijksstraatweg 26<br />

welkom@clarycare.nl<br />

Rijksstraatweg 26<br />

welkom@clarycare.nl<br />

Rijksstraatweg 26<br />

welkom@clarycare.nl<br />

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.<br />

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.<br />

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.<br />

GRATIS<br />

DINERBON GRATIS<br />

DINERBON<br />

GRATIS<br />

GRATIS<br />

DINERBON<br />

DINERBON<br />

06<br />

06<br />

3030<br />

3030<br />

1172<br />

1172<br />

06 3030 1172<br />

Boek nu uw zomervakantie bij Zuidlaren Reizen<br />

Boek nu uw zomervakantie bij Zuidlaren Reizen<br />

ontvang een dinerbon t.w.v. 85,-<br />

in Boek samenwerking nu ontvang uw zomervakantie met een dinerbon Bij Cosineros bij Zuidlaren t.w.v. in t Zuidlaren.* 85,- Reizen<br />

in Boek samenwerking nu Kijk ontvang uw op onze zomervakantie met website: een dinerbon Bij Cosineros www.toerkoop.nl/zuidlaren<br />

bij t.w.v. Zuidlaren in tZuidlaren.*<br />

85,- Reizen<br />

Voor vakanties<br />

Kijk op vanaf<br />

onze Eelde:<br />

website: kijk<br />

www.toerkoop.nl/zuidlaren<br />

op onze website in samenwerking www.vanafeelde.nl<br />

Voor vakanties Kijk ontvang op vanaf onze Eelde: website: een met kijk<br />

dinerbon Bij<br />

www.toerkoop.nl/zuidlaren<br />

Cosineros<br />

op onze website<br />

t.w.v. in<br />

www.vanafeelde.nl<br />

tZuidlaren.*<br />

85,-<br />

in Voor samenwerking vakanties vanaf Eelde: met kijk Bij op Cosineros onze website www.vanafeelde.nl<br />

in Zuidlaren.*<br />

Kijk op onze website: www.toerkoop.nl/zuidlaren<br />

Zuidlaren Voor vakanties vanaf Reizen, Eelde: Marktstraat kijk op 9, 9471 AA Zuidlaren<br />

onze website www.vanafeelde.nl<br />

Zuidlaren T: Kijk 050 op - Reizen, onze 409 website: 59 Marktstraat 23 M: www.toerkoop.nl/zuidlaren<br />

zuidlaren@toerkoop.nl<br />

9, 9471 AA Zuidlaren<br />

Voor vakanties vanaf Eelde: kijk op onze website www.vanafeelde.nl<br />

Zuidlaren T: 050 Reizen, - 409 59 Marktstraat 23 M: zuidlaren@toerkoop.nl<br />

9, 9471 AA Zuidlaren<br />

Zuidlaren<br />

T: 050<br />

Reizen,<br />

- 409 59<br />

Marktstraat<br />

23 M: zuidlaren@toerkoop.nl<br />

9, 9471 AA Zuidlaren<br />

* Voorwaarden: T: 050 - Boeken 409 voor 59 23<br />

01-07-<strong>2019</strong>.<br />

01-04-<strong>2019</strong>. M: zuidlaren@toerkoop.nl<br />

Vertrek tussen 01-04-<strong>2019</strong> 31-12-<strong>2019</strong>.<br />

WWW.TOERKOOP.NL<br />

WWW.TOERKOOP.NL<br />

WWW.TOERKOOP.NL<br />

* Minimale Voorwaarden: reissom Boeken pakketreis voor 01-04-<strong>2019</strong>. 1.500,-. Kom Vertrek langs tussen op ons 01-04-<strong>2019</strong> kantoor en in Zuidlaren. 31-12-<strong>2019</strong>.<br />

* Minimale Voorwaarden: reissom Boeken pakketreis voor 01-04-<strong>2019</strong>. t 1.500,-. Kom Vertrek langs tussen op ons 01-04-<strong>2019</strong> kantoor in en Zuidlaren. 31-12-<strong>2019</strong>.<br />

Minimale reissom pakketreis t 1.500,-. Kom langs op ons kantoor in Zuidlaren.<br />

* Voorwaarden: Boeken voor 01-04-<strong>2019</strong>. Vertrek tussen 01-04-<strong>2019</strong> en 31-12-<strong>2019</strong>.<br />

Minimale reissom pakketreis t 1.500,-. Kom langs op ons kantoor in Zuidlaren.<br />

* Voorwaarden: Boeken voor 01-04-<strong>2019</strong>. Vertrek tussen 01-04-<strong>2019</strong> en 31-12-<strong>2019</strong>.<br />

Minimale reissom pakketreis t 1.500,-. Kom langs op ons kantoor in Zuidlaren.<br />

Speciaalzaak in borstprothesen,<br />

bijbehorende lingerie en badkleding<br />

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126<br />

9493 9493 TB DE PUNT<br />

GRONINGERSTRAAT<br />

TB DE PUNT<br />

126<br />

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT<br />

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur<br />

TEL: 050-4061500<br />

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:<br />

8.00<br />

6.30 – 20.00 –<br />

- 22.00<br />

20.00 uur uur<br />

uur<br />

Zondag:<br />

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur<br />

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen<br />

Zondag: 9.00 – 20.00 uur<br />

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen<br />

Zuidlaarderweg 5<br />

9756 CE Glimmen<br />

Tel: 050-4064135<br />

glimmen@profeel-mammacare.nl<br />

www.profeel-mammacare.nl<br />

Miranda Abbring<br />

8 Glimmer’lei - juni <strong>2019</strong>


Protestantse Gemeente te Noordlaren Glimmen<br />

Datum tijd locatie voorganger bijzonderheden<br />

23 juni 10.00 uur Trefpuntkerk ds. K.Dijk<br />

30 juni 10.00 uur Trefpuntkerk ds.H.Marsman<br />

7 juli 10.00 uur Trefpuntkerk ds. A.Hekman<br />

14 juli 10.00 uur Bartholomeuskerk Da.Ros.Fortuin avondmaal<br />

21 juli 10.00 uur Trefpuntkerk Da. A.van Beijeren<br />

28 juli 10.00 uur Bartholomeuskerk ds.H.Marsman<br />

4 augustus 10.00 uur Trefpuntkerk Ds.Th.van Beijeren<br />

11 augustus 10.00 uur Bartholomeuskerk Ds. Arl.Toornstra<br />

18 augustus 10.00 uur Trefpuntkerk Da. A.van Beijeren<br />

25 augustus 10.00 uur Bartholomeuskerk ds. R.Fortuin<br />

1 september 10.00 uur Trefpuntkerk ds. A.Kosterman<br />

8 september 10.00 uur Bartholomeuskerk ds. M.Schut<br />

15 september 10.00 uur Trefpuntkerk ds. A.Kosterman startzondag avondmaal mmv cantorij<br />

De kerkdiensten in de Trefpuntkerk zijn te beluisteren - gelijktijdig, maar ook naderhand - via www.kerkomroep.nl.<br />

Zoek op ‘Glimmen’, klik op ‘Luisteren’.<br />

Inloopochtend<br />

In juni konden wij Niek Hartman verwelkomen, met zijn assistente<br />

Gea. Na koffie en weer bijgepraat te hebben kon Niek zijn verhaal<br />

beginnen. Het was een ongelooflijk boeiend verhaal. Hoe hij<br />

begon in de schuur van zijn ouders, eerst gewoon hobbymatig.<br />

Steeds een stapje verder. Allerlei smaken ontwikkelen, welke doen<br />

het goed, welke een stuk minder. Daarna professioneel, nadat<br />

Robert Boverhof hem de kelder van Paviljoen Appelbergen had<br />

aangeboden.<br />

Niek liet foto’s zien op de beamer, gemaakt door zijn broer. Hele<br />

grote ketels, veel slangen en kranen. Gelukkig vertelde hij erbij.<br />

Allereerst welke ingrediënten nodig zijn. Gerst, water, hop en gist.<br />

Hier kun je bier van maken. Wel na veel bewerkingen als daar zijn:<br />

Schroten: het malen of pletten van de gerst tot mout - Maischen:<br />

door toevoeging van water een beslag maken - Filteren en<br />

spoelen: alle ongerechtigheid eruit halen - Koken op verschillende<br />

temperaturen, bepalend voor een soort bier – Koelen: vooral dat<br />

koelen moet snel gebeuren, in ijswater.<br />

Na deze handelingen die min of meer standaard zijn, komt de hand<br />

van de meester er echt aan te pas. Door toevoeging van hop, gist<br />

en water (liefst bronwater) in verschillende samenstelling kan de<br />

brouwer zijn smaken componeren. Soms goed, soms heel goed,<br />

maar ook wel eens een beetje minder.<br />

Vergisten; het op smaak laten komen en suiker toevoegen in grote<br />

ketels - Desinfecteren van de flessen – Vullen - Kroonkurken<br />

plaatsen – Etiketteren.<br />

Niek vertelde zijn verhaal zeer aanstekelijk. Gea voorzag hem<br />

steeds van de juiste beelden. Veel vragen kwamen ondertussen<br />

ook van onze gasten. Niek gaf overal antwoord op.<br />

Tenslotte had hij een quiz gemaakt. Daar zijn wij helemaal dol op.<br />

Moeilijke, maar ook betrekkelijk gemakkelijke vragen waren erbij.<br />

Aan het eind waren er drie winnaars. Door middel van een shoot<br />

out kwam er toch een winnaar uit en twee troostprijzen. Allemaal<br />

een heerlijke doos eigen gebrouwen bier met of zonder glas.<br />

Moet ik nog wel vertellen waar de naam Corviri vandaan komt.<br />

Cor komt uit het latijn en betekent: hart. Viri betekent in het latijn:<br />

mannen. Dus de Hartmannen. Niek heeft veel te danken aan zijn<br />

vader en zijn broer, die hem helpen en steunen waar zij kunnen.<br />

Daarom heeft Niek hen willen eren door hen in zijn biermerk te<br />

noemen. Ook is hij heel blij met de vriendenclub, die hem feedback<br />

geeft, waardoor hij nog beter hoopt te worden. Ja, eigenlijk is zijn<br />

grote droom zo goed en groot te worden, dat hij er echt van kan<br />

leven. Een mooi initiatief van een van onze gasten was, dat mocht<br />

Niek een crowdfunding willen beginnen, zij als eersten willen<br />

inschrijven.<br />

Als u niet geweest bent en toch het verhaal van Niek wilt horen. Hij<br />

organiseert proeverijen bij u thuis. Zorg voor een aantal vrienden<br />

of bekenden en hij komt graag bij u langs. Het is zeker de moeite<br />

waard. Gelukkig kon Niek ook nog een paar doosjes omzetten.<br />

Hartelijk dank voor deze mooie morgen.<br />

De volgende maand zal Ymetje Cluysenaer ons denkbeeldig<br />

meenemen naar haar tuin en ons vertellen over het telen van rogge<br />

en wat zij daar allemaal mee doet.<br />

Rest mij nog u allen hartelijk te danken voor het inbrengen van<br />

spullen voor de voedselbank. Zo konden wij weer een volle krat<br />

wegbrengen naar Zuidlaren. U allen een heel goede zomer<br />

toegewenst. De inloopochtend gaat gewoon de hele zomer door.<br />

In september komen de vrouwen van het Voedselbos bij ons op<br />

bezoek. U bent daarvoor alvast van harte uitgenodigd.<br />

Waar: in de grote zaal van het Trefpunt (ingang Kastanjelaan)<br />

Wanneer: elke eerste dinsdag van de maand (2 juli <strong>2019</strong>)<br />

Hoe laat: vanaf 10 uur tot een uur of 12 (ook inleveren voor de<br />

voedselbank)<br />

Wil Hiensch<br />

Glimmer’lei - juni <strong>2019</strong><br />

9


Ontwikkeling zonnepark Glimmen een stap verder<br />

Op 21 mei was er een bijeenkomst voor de inwoners van Glimmen waarin o.a een mogelijk zonnepak aan de Zuidlaarderweg<br />

is gepresenteerd. Deze bijeenkomst was georganiseerd door de werkgroep Duurzaam Glimmen in De Groenenberg. Er waren<br />

ongeveer 30 personen aanwezig. De aanwezigen konden zich op hoofdlijnen vinden in de locatie en het ontwerp van het<br />

zonnepark. Vervolgens is het plan besproken met de provincie en de gemeente Groningen. Deze gaven aan dat het plan nader<br />

uitgewerkt kan worden. Hieronder een afbeelding van het ontwerp van het zonnepark zoals dat besproken is.<br />

Het zonnepark ligt tegenover Brasserie De Kastanjehoeve op<br />

het terrein van een voormalige boomkwekerij. Het grenst aan de<br />

Zuidlaarderweg en de spoorlijn. Vanaf de Zuidlaarderweg zal het<br />

zonnepark niet zichtbaar zijn.<br />

Enkele indicatieve gegevens van het zonnepark:<br />

• Oppervlakte 1,8 ha;<br />

• Totaal 6.000 zonnepanelen met een piekvermogen van 2 MW;<br />

• Jaarlijkse elektriciteitsproductie 1.700 MWh, goed voor zo’n 500<br />

huishoudens;<br />

• Investeringskosten 1,5 miljoen euro.<br />

• Als alles volgens planning verloopt dan zal het zonnepark vanaf<br />

ergens in het jaar 2021 operationeel zijn.<br />

Er is een startsubsidie Lokale Energietransitie aangevraagd bij<br />

het het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts. Daarmee is<br />

een bedrag van € 10.000,- verkregen om de startkosten van het<br />

project te financieren. Met de subsidie is een onderzoek gedaan<br />

naar de natuurwaarde van het perceel. Dat is nodig om de<br />

vergunning aan te kunnen vragen. Uit het onderzoek blijkt dat er<br />

natuurwaarde geen belemmering vormt om het zonnepark aan te<br />

leggen. Eén van de eisen die de gemeente Groningen stelt, is dat<br />

de natuurwaarde toe moet nemen. Dat kan bereikt worden met<br />

het planten van bomen en struiken, herstel van een houtwal en<br />

bloemrijk grasland. Door de zonnepanelen zo te plaatsen dat er<br />

voldoende zonlicht en regen onder de panelen kan komen, kan<br />

ook daar ecologisch waardevolle ruimte ontstaan. Hieronder een<br />

foto van de locatie met de cheque van € 10.000,-.<br />

Voor het zonnepark zal een coöperatie opgericht worden. In<br />

het bestuur zullen personen deelnemen vanuit de werkgroep<br />

Duurzaam Glimmen en de bestaande coöperatie Duurzaam<br />

Haren. Het oprichtingsbestuur is van plan om (een deel van)<br />

het park te gaan exploiteren op basis van het postcoderoos<br />

systeem. Het verzorgingsgebied omvat globaal Glimmen, Haren,<br />

Noordlaren, Onnen, Eelde, Paterswolde en Groningen-Zuid.<br />

Een deelnemer in het zonnepark kan de energiebelasting van<br />

zijn afgenomen elektriciteit terugkrijgen. Op dit moment gaat dat<br />

om ongeveer 12 cent per kWh. Een voorbeeld voor deelname in<br />

het zonnepark ziet er als volgt uit.<br />

• Een gezin gebruikt 3.000 kWh “grijze” stroom per jaar.<br />

• Het gezin “koopt” 10 zonnepanelen van € 250,- per stuk, dus<br />

investeert € 2.500,-.<br />

• Dit komt overeen met 2.500 kWh “groene” stroom per jaar.<br />

• De korting op de energiebelasting is € 300,- per jaar.<br />

• De terugverdientijd is ongeveer 8 jaar.<br />

• Dit is vergelijkbaar met een spaarrekening met een rente van<br />

4%.<br />

• De looptijd van het project is 15 jaar.<br />

Een gezin met een koophuis kan ook overwegen zonnepanelen<br />

op het eigen dak te leggen. Dan is de terugverdientijd op basis<br />

van de salderingsregeling ongeveer 6 jaar. Maar dan moet je<br />

wel een geschikt dak hebben dat de zonnepanelen kan dragen,<br />

geen schaduw heeft en op het zuiden is gericht. Bovendien is<br />

op dit moment niet duidelijk hoe lang de salderingsregeling blijft<br />

bestaan, terwijl de postcoderoosregeling 15 jaar is gegarandeerd.<br />

Het oprichtingsbestuur wil in dit stadium graag peilen of er in<br />

Glimmen en omgeving belangstelling is voor deelname aan het<br />

zonnepark. Ga voor meer informatie naar www.duurzaamharen.<br />

nl of stuur een mail naar info@duurzaamharen.nl.<br />

10 Glimmer’lei - juni <strong>2019</strong>


Oude liefde roest niet<br />

Een nieuwe rubriek in de Glimmer’lei. Bent u of kent u toevallig<br />

ook de trotse bezitter van zo’n juweeltje op wielen? Laat het ons<br />

weten of stuur een foto met de bijzonderheden naar: glilmmerlei@<br />

gmail.com. Hieronder de aftrap…<br />

AUTOPASPOORT<br />

Merk: Triumph<br />

Type: Roadster 1800<br />

Productiejaar: 1948<br />

Kilometerstand: 78.744<br />

Eigenaar:<br />

Anton Gelissen (sinds 1975)<br />

Bijzonderheden:<br />

houten carrosserie en<br />

aluminium koetswerk,<br />

dicky seat<br />

‘Als het er netjes bij ligt, is het veel prettiger langskomen’<br />

Op zaterdag 18 mei is er hard gewerkt op de Noordlaarder begraafplaats. Vrijwilligers leerden er graven beletteren; een precies,<br />

maar ontspannend werkje.<br />

Door Dick Vos - ‘Is dit een krulletje of een punt?’ Alie Honebeek<br />

wijst op de grafzerk die ze onder handen neemt. Alle ‘verheven’<br />

delen - de hoger uitstekende stukken, zoals de letters - maakt ze<br />

zwart. Als het goed gebeurt, is straks weer duidelijk leesbaar wie<br />

hier begraven ligt. Met een aantal vrijwilligers buigen ze zich over<br />

de tekst. ‘Daar staat net zo’n letter’, ziet iemand. ‘Het moet een<br />

krulletje zijn.’ Dat betekent dat dit stukje steen niet volgekwast<br />

moet worden met zwarte verf. Met een penseeltje brengt Alie dus<br />

een klein cirkeltje aan.<br />

‘Met blad vegen lijkt het of je veel meer werk verzet’, constateert<br />

ze. Al jaren helpt ze in het voorjaar en het najaar een dagje<br />

om de begraafplaats achter de ijsbaan in Noordlaren netjes te<br />

houden. In het najaar is er altijd een ‘bladruimdag’ en dan gaat<br />

het onderhoud per strekkende meter. Nu gaat het per vierkante<br />

millimeter. Maar het is mooi werk. De begraafplaats is een<br />

prachtig begroeide oase en het is heel ontspannend om daar<br />

in alle rust te priegelen aan een grafsteen. En je hebt eer van je<br />

werk. Zelf woont ze in Roden, maar ze herinnert zich goed hoe<br />

ze hier speelde wanneer ze als kind bij haar grootvader aan de<br />

Duinweg kwam.<br />

Truida Harms uit Noordlaren komt hier vaker omdat hier een paar<br />

generaties voorouders liggen. ‘Bijna altijd zijn er ook anderen die<br />

het graf van een overleden partner, vader of moeder bezoeken’,<br />

weet ze. ‘Als het er netjes bij ligt hier, is het veel prettiger<br />

langskomen.’<br />

Niet bang zijn<br />

Het opnieuw beletteren van een aantal oudere graven was één<br />

van de activiteiten tijdens de ‘klusdag’ afgelopen zaterdag op het<br />

kerkhof. Om de aanwezige vrijwilligers in te wijden in dit ambacht<br />

waren twee ervaren schilders van de Noorderbegraafplaats<br />

Assen uitgenodigd. Heerlijk werk, weet Corrie Nederend al jaren.<br />

Ze legt uit dat je niet bang hoeft te zijn voor foutjes. Als je een<br />

beetje uitschiet, kun je dat later gewoon wegschuren met een<br />

stukje fijn schuurpapier. ‘Nee, niet direct - als de verf nog niet<br />

goed droog is, smeer je het uit en dan wordt het een knoeiboel.’<br />

Het zou mooi zijn wanneer er een vast groepje ontstaat dat de<br />

belettering gaat onderhouden, zegt Bernard van de Beek. Als<br />

kerkrentmeester van de Protestantse gemeente Noordlaren<br />

Glimmen is hij medeverantwoordelijk voor het beheer van de<br />

begraafplaats. De sfeer was goed en hij vermoedt dat hij een<br />

aantal mensen weer zal terugzien. Er zijn stenen genoeg voor<br />

nog een aantal schilders.<br />

Eén van de graven waarvan de tekst weer leesbaar is gemaakt,<br />

is die van de beroemde Petrus van Oeckelen, die in 1878 in<br />

Glimmen overleed. Het huis ‘Oeckelenhof’, Rijsstraatweg 20<br />

in Glimmen, verwijst nog naar deze familie van orgelbouwers.<br />

Architect Egbert Reitsma noemde het pand zo omdat in dat huis<br />

eerder één van de zonen van Van Oeckelen gewoond had.<br />

www.pkn-ng.nl/begraafplaats-noordlaren<br />

Glimmer’lei - juni <strong>2019</strong><br />

11


Vereniging in de spotlights<br />

DE GLIMMER’LEI<br />

Verspreidingsgebied: alle huizen tussen de Boerlaan en de Vogelzangsteeg<br />

Opgericht: 1982 | Oplage: 700 | Contact: glimmerlei@gmail.com<br />

Berichten van De Groenenberg<br />

Door Iekje Wortelboer - De Glimmer’lei verschijnt 10 x per jaar en<br />

misschien heeft u zich wel eens afgevraagd hoe een klein groepje<br />

redactieleden er iedere maand weer in slaagt om 12 pagina’s te<br />

vullen met wetenswaardigheden uit ons dorp. Laten we beginnen met<br />

het belangrijkste: onze adverteerders. Zonder adverteerders zou de<br />

Glimmer’lei niet kunnen bestaan dus ere wie ere toekomt en gun ze<br />

uw klandizie!<br />

door. En ondertussen<br />

De redactie telt zes leden plus een fotograaf. Eén keer per maand komen we bij elkaar in het<br />

blijven we werken aan het<br />

We dorpshuis kunnen terugkijken om het laatste op een geslaagde nummer decembermaand.<br />

kort te evalueren, verbeteren het volgende van alles nummer wat voor te bereiden en de<br />

Veel taken feestelijke verdelen. kerstbijeenkomsten Als trouwe lezer in een weet door u een natuurlijk paar De dat Groenenberg de eerste twee betreft. bladzijdes worden gevuld met<br />

vrijwilligers sfeervol versierd dorpshuis. Kerstlunches,<br />

een hoofdartikel. De onderwerpen hiervoor komen In (bijna) mijn vorige altijd uit bericht de lucht vallen en Hein, Frans,<br />

kerstborrels, kerstdrive, jaarafsluitingen en de jaarlijkse meldde ik al dat we<br />

Marjolein en Iekje schrijven Sylvesterloop het bij toerbeurt (zie afhankelijk foto). bezig van zijn de persoonlijke akoestiek te voorkeur, belangstelling en<br />

beschikbare tijd. De daaropvolgende Volgens de pagina’s organisatie worden verbeteren besteed en met aan name alles wat los en vast zit. Er zijn<br />

deden dit jaar meer<br />

vaste ingezonden bijdragen zoals “Nieuws van de Groenenberg”, het bargedeelte gezelliger de inloopochtend, de agenda’s van<br />

mensen mee dan ooit: te maken. De benodigde<br />

de kerk en het dorpshuis en 487 het mannen, recept vrouwen van het en Voedselbos waar we als redactie weinig omkijken<br />

maatregelen zijn ons inmiddels bekend dankzij het gratis<br />

naar hebben.<br />

kinderen!<br />

advies van een deskundige en een subsidieaanvraag is in<br />

Daarnaast kennen we diverse Het (soms nieuwe wisselende) jaar de rubrieken maak. Ook waarbij werken we zo aan mogelijk het opnieuw proberen opstarten in – te en<br />

inmiddels begonnen. Het<br />

spelen op de actualiteit. Dat laatste lukt natuurlijk niet vooral altijd bijhouden maar dankzij – van onze Willem website.<br />

startte in oudejaarsnacht<br />

en Carolien toch ook<br />

Het Vrijdagavondcafé gaat door op dezelfde voet: twee<br />

heel vaak wel. Zo ontstaan met er meestal het Oud wel en Nieuw een “Waar keer of per niet maand waar”, zal een een kok ‘Geletterde voor ons kat’ koken. en Daarvoor andere<br />

feest korte in artikeltjes De Groenenberg, waarvan georganiseerd de redactie door denkt een dat paar ze leuk moet of men informatief zich van zijn. tevoren Berend opgeven laat via iedere een maand speciaal<br />

vrijwilligers. Het moet een gezellige happening zijn geweest,<br />

van zich horen, de raadplaat doet regelmatig een beroep emailadres: op vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. uw waarnemingsvermogen, Hein Op laat het<br />

die doorging tot een uur of 5! Op 8 januari is er een moment dat u dit leest heeft Olga Vos al weer een Indisch<br />

gezamenlijke u graag mijmeren Nieuwjaarsreceptie over ons dorp geweest en van op de besturen achterpagina kunt u iedere maand kennis maken met een<br />

buffet verzorgd. Een kleine wijziging: Wouter Zunneberg<br />

van het de Plaatselijk vele clubjes Belang die en ons van dorp De rijk Groenenberg, is. Last but in not kan least voorlopig ontvangen niet meer we voor iedere ons zijn maand culinaire eenmalige<br />

driegangenmenu<br />

bereiden, activiteiten omdat hij en zijn wat tijd voor dies iets meer anders zij. Voor nodig<br />

samenwerking ingezonden met kopij het zoals Vrijdagavondcafé. aankondigingen Vrijwilligers voor van bijeenkomsten,<br />

het Café hadden heerlijke hapjes gemaakt en alle bezoekers<br />

alles wat in de Glimmer’lei komt te staan geldt dat heeft. het verband Maar vanaf moet april houden mogen we met hem Glimmen weer inroosteren.<br />

werden door beide besturen getrakteerd op twee gratis<br />

en het<br />

We hebben een vervanging gevonden: op 29 januari zal er<br />

consumpties. moet verbindend Miriam en of Malko informatief spraken zijn. kort Tot namens zover hun verloopt Turks gekookt alles meestal (en gegeten) soepel. worden! Iedereen Mocht u op stuurt de hoogte zijn<br />

eigen stukjes bestuur, en foto’s waarbij tijdig Malko (de een deadline terugblik hield op zondagavond en onze gehouden is heilig!) worden naar via de wekelijkse onze hoofdredacteur nieuwsbrief, dan Gert. kunt u<br />

nieuwe voorzitter, Jan Hommes, voorstelde die vervolgens<br />

Wat Gert precies doet weten ook wij niet maar in zich ieder daarvoor geval aanmelden. controleert hij alle ingezonden kopij<br />

iets vertelde over de<br />

Nog een kleine wijziging: we hebben de ideeënbus<br />

toekomst. inclusief de Het advertenties was op spelfouten en spaties, schrijft heel soms ook een stukje, maakt een<br />

weggedaan. Die werd niet gebruikt. Wat wel goed loopt, is<br />

gezellig ruwe lay-out druk (zie en foto’s). stuurt dat op maandag naar de drukker de ruilbibliotheek. in Hoogeveen. Regelmatig Op de worden een boeken of andere meegenomen manier<br />

Gelukkig lukt het was altijd de om periode alles een plekje te geven en er een en mooi andere strak ervoor geheel in de plaats van te gezet. maken Dat houden (met dank we dus aan zo.<br />

van ijzelgladde wegen<br />

net Tobi achter Gebert de rug.... van Olidisign).<br />

En tenslotte kunt u alvast noteren: Op 11 en/of 12 maart doen<br />

we weer mee aan de vrijwilligersactie van het Oranjefonds,<br />

Verder was er op<br />

NL Doet. Net als vorig jaar. Zodra we meer weten, berichten<br />

14 Op woensdag januari of een donderdag ontvangt onze hoofdredacteur we u hierover. de drukproef en wordt alles nog<br />

gebruikersoverleg. Op<br />

een keer gecontroleerd; soms mankeert er iets aan Maar de mocht bladspiegel, u nu al weten is dat er ergens u mee wilt een doen: regel tekst<br />

de agenda stonden het<br />

U kunt zich hiervoor aanmelden via ons<br />

informeren weggevallen over of de zijn stand er en teveel gang witte van zaken, vlakken bespreken omdat er te weinig kopij is aangeleverd. Vooral dat laatste<br />

emailadres: degroenenberg@gmail.com!<br />

hoe is erg we vervelend de gebruikers want meer dan kunnen worden laten de participeren redactieleden en opgeroepen om onmiddellijk iets uit hun mouw<br />

het te schudden voorstellen van en dat onze per nieuwe omgaande voorzitter. op We de zijn mail als te Namens zetten. het We bestuur, prijzen ons dan ook gelukkig met<br />

bestuur erg blij met deze uitbreiding! Hopelijk volgen nog Cilly Kramer-Clobus<br />

een ons paar redactielid mensen dit die goede van voorbeeld schrijven om zijn ons beroep bestuur heeft te gemaakt. Aan het eind van de week wordt de<br />

komen Glimmer’lei versterken. gedrukt Op het en moment op vrijdagmiddag dat ik dit schrijf, door moet de directeur van de drukkerij die (niet helemaal)<br />

deze toevallig bijeenkomst in Glimmen nog plaatsvinden. woont persoonlijk Over het verloop bij bezorger ervan UITNODIGING<br />

thuis afgeleverd. Vanaf zaterdag vindt u onze<br />

kan ik dus nog niets melden.<br />

dorpskrant in uw brievenbus. Het loopt dus als een Algemene goed geoliede Leden Vergadering machine. Toch IJsvereniging zouden wij Glimmen. onze<br />

Na alle feestelijkheden en extra bijzondere activiteiten Maandag 15 februari a.s. in het Dorpshuis de Groenenberg.<br />

redactie heel graag met één herneemt of twee het personen gewone willen Aanvang uitbreiden. 20.00 uur. Voelt u zich geroepen? Laat het<br />

ons weten! Hoe wij ook ons best leven doen, weer wij zijn kunnen gang. natuurlijk In 2015 hebben niet alles we helaas weten. niet Wij kunnen nodigen schaatsen u dan op ook de<br />

van harte uit om zelf een bijdrage<br />

Zo ook<br />

te leveren<br />

voor<br />

aan<br />

De<br />

de prachtige inhoud ijsbaan van dit in ons magazine. dorp, maar Ook wie weet suggesties wat 2016 zijn voor<br />

Groenenberg. In de<br />

altijd welkom.<br />

ons in het verschiet heeft?! We nodigen u van harte uit om<br />

agenda valt te lezen mee te denken en te praten over de toekomst van onze<br />

dat de gebruikelijke vereniging.<br />

NB. Sinds 2012 organiseren bijeenkomsten wij op de eerste weer zaterdag van november de enige echte Glimmer’lei<br />

ingepland staan.<br />

Het bestuur van de IJsvereniging Glimmen<br />

Pubquiz. Noteer 5 november <strong>2019</strong> dus vast in uw agenda!<br />

Voorlopig gaan we zo<br />

De geletterde kat<br />

Colofon<br />

Als kat beleef ik vele dingen in on<br />

perspectieven. Sommige lezers de<br />

ben. Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z<br />

gevonden hebt, ben ik alweer van g<br />

makkelijk gaat dat voor mij. Mijn naa<br />

kat. Mijn identiteit zal voor u altijd<br />

mening over verschillende zaken zek<br />

Glimmer’lei is als uitgave van<br />

Colofon<br />

Vereniging Plaatselijk Belang<br />

Glimmen een onafhankelijke<br />

Glimmer’lei is als uitgave van<br />

dorpskrant. De krant verschijnt<br />

Vereniging Plaatselijk Belang<br />

Glimmen<br />

met uitzondering<br />

een onafhankelijke<br />

van juli en<br />

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt<br />

met uitzondering van juli en<br />

augustus Advertenties, iedere maand.<br />

administratie en postadres:<br />

Postadres: Nieuwe Kampsteeg 22,<br />

Markeweg 9756 TE Glimmen 17a,<br />

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 26 03<br />

Gedurende mijn wandelingen in G<br />

huizen en mensen tegen. Voor mij i<br />

plek waar ik mij, als het even kan, v<br />

opkrul en knorrend zonder gedach<br />

kijk.<br />

Advertenties<br />

E-mail: In sommige<br />

en<br />

huizen ligt er een l<br />

of administratie:<br />

een glimmerlei@gmail.com<br />

kussentje. Dat is natuurlijk h<br />

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku<br />

9756 Bezorging: AG Glimmen<br />

kleur Telefoon: Willem van Bakker (050) dat 406 kussentje 14 90 of de struc<br />

Lieve mensen, dat maakt mij dus ech<br />

Redactie:<br />

waarbij E-mail: ik altijd hetzelfde vertrouwde<br />

Hein Bloemink,<br />

huizen<br />

glimmerlei@gmail.com<br />

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so<br />

Die Willem veranderingen Bakker, gebeuren soms<br />

Bezorging:<br />

Gert Nienhuis,<br />

haverklap. Monica Frans Nienhuis Deze wispelturige huisho<br />

Somers en<br />

door Iekje vrouwen, Wortelboerdat weet ik zeker. W<br />

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Ma<br />

Hein Fotograaf: Bloemink,<br />

maar Jitske bij<br />

Carolien Bruinenberg, aan te passen. Het is som<br />

de Klein<br />

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes, De meeste huiz<br />

Kirsten Pebesma<br />

per Andrea seizoen Aanleveren<br />

Steensma of kopij: per en feestdag. De en<br />

Toscane, Gert bij Nienhuis voorkeur<br />

daar<br />

per<br />

waar<br />

mail<br />

ik de volgende<br />

Kopij inleveren vóór:<br />

moet<br />

zondag<br />

liggen,<br />

8 september<br />

om<br />

<strong>2019</strong><br />

vervolgens tus<br />

Fotograaf:<br />

en de nep sneeuwballen te kroel<br />

Willem Bakker en<br />

vrouwendingen Verspreidingsweek:<br />

Carolien de Klein vermoed ik, maar he<br />

38<br />

te volgen. Ik vind het wel grappig,<br />

Aanleveren kopij:<br />

of het Glimmer‘lei ze nou downloaden: altijd echt blij maakt.<br />

bij voorkeur per mail<br />

ermee www.glimmen.net bezig, kosten nog moeite<br />

www.pb-glimmen.nl<br />

dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat wa<br />

wanneer Voor contact het meest met of info hip over is. Het huis w<br />

bewegen Verspreidingsweek:<br />

Plaatselijk en Belang leven kunt afgeraden u contact word<br />

opnemen via info@pb-glimmen.nl<br />

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in<br />

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een<br />

www.glimmen.net en<br />

je het www.pb-glimmen.nl<br />

vooral blijven doen, maar stress<br />

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee<br />

verdriet<br />

Voor contact<br />

om mij<br />

metheen. of info<br />

Ook<br />

over<br />

in ons do<br />

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt uiedereen, contact ande<br />

opnemen via info@pb-glimmen.nl<br />

Autoservice<br />

Schipper<br />

Quality & Service<br />

J.S. Schipper<br />

Felland Nrd 4<br />

9753 TB Haren<br />

(050) 535 02 81<br />

6 Glimmer’lei - januari 2016<br />

12 Glimmer’lei - juni <strong>2019</strong><br />

8<br />

info@autoserviceschipper.nl<br />

www.autoserviceschipper.nl<br />

Glimmer’lei - januari 2016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!