15.04.2021 Views

Dorpskrant Jaargang 12 Editie 4

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>12</strong> - <strong>Editie</strong> 4<br />

Tekst: Carlijn Slob<br />

Kookrubriek<br />

Iedere editie probeer ik voor deze rubriek een leuk en bijzonder recept te vinden om thuis te bakken<br />

of koken. Waar ik de vorige keren het vooral buiten de landsgrenzen heb gezocht, ben ik nu op zoek<br />

gegaan naar een typisch Betuws gerecht. Daarvoor had ik het kookboek Betuwse Beloften besteld,<br />

wat uiteindelijk door iemand vanuit Duitsland werd geleverd, afijn. Een leuk kookboek met tal van recepten<br />

waarin fruit is verwerkt, gemaakt door Marie-Jan Ousen.<br />

Appelepap is het geworden, Betuwser en ouderwetser kun je het niet krijgen.<br />

Het recept stond al in het allereerste kookboekje dat ooit in Nederland is verschenen rond 1510. Dat is<br />

eigenlijk de luxe versie met saffraan, wat toen zeer kostbaar was. In de Betuwse variant kom je vooral<br />

anijs tegen als smaakmaker. Het gerecht werd vaak als avondmaaltijd genuttigd met stroop erover.<br />

Het woord appelepap heeft ook een andere betekenis, namelijk dwaasheid. Of dat te maken heeft met<br />

het eindresultaat van het gerecht… ik laat me er niet over uit. Ga het zelf maar maken en proeven.<br />

Mocht een kind onverhoopt sputteren, het is een toetje dat vroeger ook in kastelen werd gegeten.<br />

Misschien helpt het.<br />

- Carlijn -<br />

L<br />

Foto: Carlijn Slob<br />

14 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!