08.06.2022 Views

World Day Against Child Labour

Wist je al dat burgerschap een nieuw leergebied wordt binnen het PO en VO? Burgerschap moet een integraal onderdeel worden van het onderwijs. De drie kernwaarden van de democratie staan hierbij centraal: vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Met STERK Engels gaan jouw leerlingen op een eigentijdse en aansprekende manier aan de slag met de Engelse taal. Het is de enige methode waarin je lezen, uitspraak én tekstbegrip kunt oefenen en meten op ERK-niveau.

Wist je al dat burgerschap een nieuw leergebied wordt binnen het PO en VO? Burgerschap moet een integraal onderdeel worden van het onderwijs. De drie kernwaarden van de democratie staan hierbij centraal: vrijheid, gelijkheid en solidariteit.

Met STERK Engels gaan jouw leerlingen op een eigentijdse en aansprekende manier aan de slag met de Engelse taal. Het is de enige methode waarin je lezen, uitspraak én tekstbegrip kunt oefenen en meten op ERK-niveau.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

STERK ENGELS<br />

Extra assignment vo<br />

FD A1 A2 B1 B2 C1 C2<br />

<strong>World</strong> <strong>Day</strong> <strong>Against</strong> <strong>Child</strong> <strong>Labour</strong><br />

<strong>Child</strong>ren around the world are routinely engaged in paid and unpaid forms<br />

of work that are harmful to them.


1. Slavery Kahoot!<br />

What do you know about slavery? Let’s find out!<br />

Go to www.kahoot!.it and fill in the game pin. Let’s see what you know.<br />

2. Meet Abdul<br />

Watch the video and talk about what you see in class:<br />

- Eet jij weleens chocolade of iets waar chocolade in zit?<br />

- Wist jij dat er (kind)slaven ingezet worden in de cacao-industrie?<br />

- Wat vind je ervan dat Abdul gedwongen werkt zonder loon te ontvangen?<br />

- Waarom zouden er nog steeds kinderen als Abdul op plantages werken?<br />

- Wat kunnen wij doen tegen dit probleem, denk je?<br />

3. Slavery today<br />

How many slaves work for you?<br />

Go to<br />

and click ‘What? Slaves work for me?’ and answer the questions below while reading.<br />

Kijk naar de citaten bij elke vraag om te zien waar op de website je het antwoord kunt vinden.<br />

A. Leg in je eigen woorden uit wat het citaat betekent:<br />

“As far back as humanity goes, people have bought, sold,<br />

and enslaved other people.”<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

B. Scrol tot je het volgende citaat hieronder ziet.<br />

Welke dingen worden na het citaat genoemd die jij weleens gekocht hebt?<br />

“If that’s happening, it must just be in wildly different cultures,<br />

far from my influence.”<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

C. Lees het citaat hieronder. Waarom wil deze website je informeren over slavernij?<br />

“That’s why we’d like to help you understand your influence on<br />

slavery. Not so you can feel bad. Not so you’ll stop buying stuff…”<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

D. Doe de quiz en kijk hoeveel slaven er voor jou werken.<br />

_________________________________________________________________________________<br />

E. Had je verwacht dat dit aantal slaven voor jou werkt? Leg je antwoord uit.<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


4. <strong>Child</strong> labour – the cocoa industry<br />

Now let’s have a look at child labour.<br />

A. Vocabulary<br />

First, let’s have a look at the vocabulary.<br />

Match the words below with the correct meaning. These are the key words in the video.<br />

1. child labour a) arm<br />

2. harmful b) afname, verminderen<br />

3. hazardous task c) toegang<br />

4. supply chain d) land vrijmaken<br />

5. smallholders e) kinderarbeid<br />

6. allowed f) landbouw<br />

7. pesticides g) schadelijk<br />

8. land clearing h) bestrijdingsmiddelen<br />

9. sharp tools i) vaardigheden om geld te verdienen<br />

10. agriculture j) verwarren<br />

11. concerning situation k) productie keten<br />

12. access l) kleine boeren<br />

13. poor m) zorgelijke situatie<br />

14. confuse n) bewustzijn vergroten<br />

15. under threat o) verbeteren<br />

16. to tackle a problem p) scherpe gereedschappen<br />

17. protect q) gevaarlijk karwei<br />

18. improving r) onder dreiging<br />

19. skills to earn money s) toegestaan<br />

20. increase awareness t) goede vooruitgang<br />

21. good progress u) beschermen<br />

22. decline v) een probleem aanpakken<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22<br />

B. Bekijk de video en beantwoord de vragen.<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


1. Waar komt de meeste cacao vandaan?<br />

a. kleine boeren familie bedrijfjes<br />

b. grote cacaoplantages in west-Afrika<br />

2. Wat wordt er verteld in de video over het werk dat kinderen doen in de cacao-industrie?<br />

a. Het is soms gevaarlijk werk.<br />

b. Het werk houdt hen van school af.<br />

c. Kinderarbeid is officieel verboden.<br />

d. Alle hierboven genoemde zaken worden genoemd in de video.<br />

3. Hoeveel kinderen werken er wereldwijd in ‘child labour’?<br />

a. 1,6 miljoen<br />

b. 152 miljoen<br />

c. 70% van alle (152 miljoen) kinderen<br />

4. Er worden drie redenen genoemd waarom ouders hun kinderen laten werken.<br />

Noem er ten minste twee:<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

5. Wat is het verschil tussen ‘forced labour’ en ‘child labour’ volgens de video?<br />

Leg uit in je eigen woorden.<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

6. Welke van onderstaande maatregelen worden er volgens de video momenteel genomen<br />

om kinderarbeid tegen te gaan?<br />

Overheden, bedrijven en plantages werken samen om<br />

kinderen te beschermen.<br />

Er wordt gewerkt aan toegang tot goed onderwijs voor<br />

alle kinderen.<br />

Families krijgen andere vaardigheden aangeleerd om<br />

geld te verdienen.<br />

Er wordt uitleg gegeven over de gevaren van<br />

kinderarbeid.<br />

WAAR<br />

NIET WAAR<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


7. Welke van onderstaande resultaten is niet behaald?<br />

a. Kinderarbeid is al met 30% afgenomen.<br />

b. Alle kinderen in Ghana volgen onderwijs tot hun 16e jaar.<br />

c. Al 4 op de 5 kinderen in Cote d’Ivoire maken de basisschool af.<br />

8. Kun jij bedenken wat je zelf kunt doen om kinderarbeid en slavernij te voorkomen?<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

C. Write<br />

Schrijf nu een kort verslag over wat je vandaag geleerd hebt over slavernij en kinderarbeid en<br />

wat jouw mening hierover is. Doe dit in je beste Engels.<br />

- Leg uit wat slavernij is.<br />

- Leg ook uit wat kinderarbeid is.<br />

- Leg uit welke rol slavernij en kinderarbeid in jouw leven hebben.<br />

Denk hierbij aan producten die je gebruikt.<br />

- Vertel wat jouw mening is over slavernij.<br />

’Begrijpelijk Engels’ houdt in<br />

- Geef een tip wat je zelf kunt doen om slavernij en<br />

dat iemand die alleen Engels<br />

kinderarbeid tegen te gaan.<br />

spreekt het moet kunnen<br />

begrijpen.<br />

WHAT SCORE POINTS<br />

Content<br />

Grammar<br />

Spelling<br />

Opmaak<br />

Alle 5 de punten zijn verwoord in begrijpelijk Engels.<br />

Ten minste 4 punten zijn verwoord in begrijpelijk Engels.<br />

Ten minste 3 punten zijn verwoord in begrijpelijk Engels.<br />

Ten minste 2 punten zijn verwoord in begrijpelijk Engels.<br />

Minder dan 2 punten zijn verwoord in begrijpelijk Engels.<br />

De tekst is (vrijwel) helemaal correct en goed leesbaar.<br />

De tekst is redelijk correct en leesbaar.<br />

De tekst is matig correct maar leesbaar.<br />

De tekst is matig correct en moeizaam te lezen.<br />

Interpunctie en hoofdletters zijn voldoende.<br />

Interpunctie en hoofdletters zijn onvoldoende.<br />

De tekst heeft een titel en is opgedeeld in ten minste 2 alinea’s.<br />

De tekst heeft geen titel of is niet opgedeeld in ten minste 2 alinea’s.<br />

De tekst heeft geen titel en is niet opgedeeld in ten minste 2 alinea’s.<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

1<br />

0<br />

2<br />

1<br />

0<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


Teacher notes<br />

FYI<br />

Wist je dat er momenteel meer slaven zijn dan in de bekende<br />

Lees hier wat het<br />

‘slaventijd’? De 17e en 18e eeuw staan bekend als de periode<br />

waarin de slavernij op zijn hoogtepunt was. In deze les duiken de<br />

voorgestelde nieuwe leergebied<br />

‘burgerschap’ inhoudt.<br />

leerlingen eerst kort de geschiedenis in voor ze zich gaan richten op<br />

de hedendaagse slavernij. Dit kan best heftig en confronterend zijn. Het is echter een<br />

groot maatschappelijk probleem wat dichterbij huis komt dan veel mensen realiseren.<br />

Aangezien in de vernieuwde kerndoelen verwacht wordt dat het aankaarten van maatschappelijk<br />

relevante thema’s zoveel mogelijk geïntegreerd wordt in de lessen, besteedt STERK Engels<br />

aandacht aan dit thema in het werkboek. Dit materiaal is extra en vrij beschikbaar voor iedereen.<br />

In de notes hieronder staan handvatten om het gesprek te voeren in de klas en de antwoorden<br />

op de gesloten vragen..<br />

Antwoordmodel<br />

1. Kahoot!<br />

Geef bij de vragen aan dat het belangrijk is dat ze eerlijk zijn en geef ze de<br />

mogelijkheid om een nickname te kiezen omdat sommige leerlingen<br />

zich wellicht kunnen schamen voor hun (eerlijke) antwoord.<br />

De Kahoot! heeft als doel op een snelle en interactieve manier het<br />

onderwerp te introduceren en bovendien als docent in beeld te<br />

krijgen wat leerlingen al weten en hoe ze in het onderwerp staan.<br />

Dat laatste is handig om mee te nemen tijdens het klassengesprek.<br />

Nog niet bekend<br />

met Kahoot!?<br />

Bekijk dan dit instructie filmpje.<br />

Optie 1: bespreek de vragen<br />

Tijdens of na de Kahoot! kun je even kort terugkomen op de verschillende vragen.<br />

Hieronder een leidraad:<br />

1) What is a slave? De definitie slaaf is ‘a person who is legally owned by someone<br />

else and has to work for that person’. Maar slavernij wordt tegenwoordig breder<br />

getrokken. De definitie die tegenwoordig gebruikt wordt om moderne slavernij<br />

aan te geven is:<br />

A slave can be defined as someone who is under the power of another who exercises<br />

the rights of ownership over them. This can take many forms from sexual exploitation<br />

to forced labour or organ trafficking. The enslaver’s power can be manifested physically<br />

or psychologically, and can be expressed in many different forms of exploitation.<br />

2) There is still slavery today. Ondanks dat slavernij inmiddels wereldwijd officieel verboden<br />

is zijn er momenteel meer slaven dan ooit.<br />

3) Pas in 1910 werd slavernij verboden in Nederlands Indië. Dat is nog maar 122 jaar<br />

geleden.<br />

4) Er werken helaas slaven voor vrijwel iedereen, zelfs als je er heel goed op let en alles<br />

Fairtrade koopt is het niet te voorkomen dat de producten die wij dagelijks eten en<br />

gebruiken onderdeel zijn van een vorm van slavenarbeid. Denk aan de productie van<br />

koffie, chocolade, bakstenen, maar ook de edelmetalen die in onze mobiele telefoons en<br />

laptops zitten. Zelfs in de Nederlandse tuinderij komen vormen van slavenarbeid voor.<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


5) Deze vraag is belangrijk om even bij stil te staan: het kan een soort shock zijn voor<br />

leerlingen om erachter te komen dat er nog slavernij bestaat en al helemaal dat je er<br />

eigenlijk niet onderuit komt dat er slaven voor je werken. Focus op het positieve: Je kunt<br />

als consument wel je best doen om die producten te vermijden. Daarmee geef je een<br />

signaal aan de industrie en kun je invloed uitoefenen.<br />

6) Alle genoemde opties zijn correct. De bouw van het stadion in Qatar is destijds in<br />

het nieuws geweest. Maar denk ook aan steenfabrieken waar (kind)slaven werken. De<br />

seksindustrie is misschien wel de meest bekende vorm en is helaas ook in Nederland te<br />

vinden. Bij de mijnindustrie zijn vaak de edelmetalen die gebruikt worden voor het maken<br />

van chips voor mobiele telefoons een eyeopener. Die grondstoffen zijn vaak ook nog<br />

slecht voor de gezondheid van de slaven.<br />

7) De laatste vraag is de introductie voor de volgende activiteit. De leerlingen gaan zelf<br />

uitzoeken hoeveel slaven voor hen werken met behulp van een website.<br />

Optie 2: Discussie<br />

Als je geen tijd hebt om bij elke vraag stil te staan, kun je onderstaande vragen naderhand<br />

gebruiken om toch even kort te reflecteren op de stellingen in de Kahoot!<br />

• Were there any surprises, things you did not know?<br />

• How do you feel about slavery today?<br />

• What else would you like to know about slavery?<br />

2. Meet Abdul<br />

Dit filmpje kan confronterend zijn. Belangrijk is om duidelijke kaders te stellen:<br />

- Zorg voor een veilig klimaat in de klas door niet te (ver)oordelen.<br />

- Stel geen rechtstreekse vragen aan leerlingen, maar hou je vragen algemeen met de<br />

ruimte om niet (individueel) te antwoorden.<br />

- Geef aan het einde van de les aan dat als er iemand over dit onderwerp door wil praten,<br />

dit mogelijk is (bij jou of bij een ander).<br />

- Geef aan dat het een mondiaal probleem is waar geen directe oplossing voor is,<br />

maar dat er wel dingen zijn die je als individu kunt doen om bij te dragen om het<br />

probleem te verminderen.<br />

Denk hierbij aan keuzes maken t.a.v. producten met een keurmerk kopen of een organisatie<br />

steunen door middel van het tekenen van een petitie of doneren van geld. Hier wordt later op<br />

ingegaan bij 3.<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


3. Slavery today<br />

Key<br />

A. Zolang als er al mensen zijn, worden ze gekocht, verkocht en als slaaf gehouden door andere<br />

mensen.<br />

B. Chocolade, koffie, kleding, telefoons<br />

C. Zodat je begrijpt wat jouw invloed is. Niet om je een slecht gevoel te geven of om te zorgen<br />

dat je niks meer koopt.<br />

D. Het is gebruikelijk dat de uitkomst voor jongeren is dat er ten minste 20 slaven voor hen<br />

werken. Voor volwassenen loopt dit getal al gauw in de honderden. Dit heeft te maken met het<br />

feit dat volwassenen vaak meer bezit hebben. Denk hierbij aan vastgoed, auto’s etc.<br />

E. Denk weer aan de kaders die bij B genoemd zijn. Focus op het positieve: de kans om verschil<br />

te maken doordat je geïnformeerd bent en vanuit die positie keuzes kunt maken als consument.<br />

4. <strong>Child</strong> labour – the cocoa industry<br />

Key<br />

A<br />

Dit zijn de keywords uit het filmpje. Ook de vertaling kan soms wat uitleg behoeven. Denk aan<br />

‘dwangarbeid’ en ‘land vrijmaken’. Check of de betekenis duidelijk is bij de leerlingen, vraag<br />

bijvoorbeeld of ze er een betekenisvolle zin van kunnen maken.<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22<br />

e g q k l s h d p f m c a j r v u o i n t b<br />

B 1.A<br />

2.D<br />

3.B<br />

4. Te arm om arbeiders in te huren. Er zijn geen goede scholen. Ouders weten niet dat<br />

kinderarbeid niet goed is voor kinderen. (2 van de 3)<br />

5. Forced labour is tegen je wil of onder druk/dreigementen. <strong>Child</strong> labour kan ook forced<br />

child labour zijn, maar dat hoeft niet persé.<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


6.<br />

Overheden, bedrijven en plantages werken samen om<br />

kinderen te beschermen.<br />

Er wordt gewerkt aan toegang tot goed onderwijs voor<br />

alle kinderen.<br />

Families krijgen andere vaardigheden aangeleerd om<br />

geld te verdienen.<br />

Er wordt uitleg gegeven over de gevaren van<br />

kinderarbeid.<br />

WAAR<br />

x<br />

x<br />

x<br />

x<br />

NIET WAAR<br />

7. B<br />

8. Leg hier de link naar opdracht 3.<br />

C. Write<br />

Bij deze schrijfopdracht ligt de focus op inhoud. Dit wil niet zeggen dat je niet kunt letten op<br />

(grammaticale) correctheid. Onderstaande rubric kun je aanpassen naar eigen wens. Houd<br />

hierbij rekening met wat de leerlingen in een eerder stadium al aangeboden hebben gekregen<br />

in hun lessen t.a.v. conventies, grammatica etc.<br />

Opdracht: Schrijf nu een kort verslag over wat je vandaag geleerd hebt over slavernij en<br />

kinderarbeid en wat jouw mening hierover is. Doe dit in je beste Engels. Zorg ervoor dat je<br />

onderstaande punten in je verslag verwerkt:<br />

- Leg uit wat slavernij is.<br />

- Leg ook uit wat kinderarbeid is.<br />

- Leg uit welke rol slavernij en kinderarbeid in jouw leven hebben.<br />

Denk hierbij aan producten die je gebruikt.<br />

- Vertel wat jouw mening is over slavernij.<br />

- Geef een tip wat je zelf kunt doen om slavernij en kinderarbeid tegen te gaan<br />

WHAT SCORE POINTS<br />

Content<br />

Grammar<br />

Spelling<br />

Opmaak<br />

Alle 5 de punten zijn verwoord in begrijpelijk Engels.<br />

Ten minste 4 punten zijn verwoord in begrijpelijk Engels.<br />

Ten minste 3 punten zijn verwoord in begrijpelijk Engels.<br />

Ten minste 2 punten zijn verwoord in begrijpelijk Engels.<br />

Minder dan 2 punten zijn verwoord in begrijpelijk Engels.<br />

De tekst is (vrijwel) helemaal correct en goed leesbaar.<br />

De tekst is redelijk correct en leesbaar.<br />

De tekst is matig correct maar leesbaar.<br />

De tekst is matig correct en moeizaam te lezen.<br />

Interpunctie en hoofdletters zijn voldoende.<br />

Interpunctie en hoofdletters zijn onvoldoende.<br />

De tekst heeft een titel en is opgedeeld in ten minste 2 alinea’s.<br />

De tekst heeft geen titel of is niet opgedeeld in ten minste 2 alinea’s.<br />

De tekst heeft geen titel en is niet opgedeeld in ten minste 2 alinea’s.<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

1<br />

0<br />

2<br />

1<br />

0<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


Wist je dat…<br />

Wist je dat in de methode STERK Engels (Vmbo) dit soort maatschappelijk relevante thema’s<br />

geïntegreerd zijn in de lesstof?<br />

Meer STERK Engels<br />

STERK Engels Foundations<br />

Voor (speciaal) basisonderwijs.<br />

STERK Engels VMBO<br />

Ervaar de kracht van interactieve instructies en de mogelijkheden van effectieve werkvormen<br />

bij klassikaal werken, afgewisseld met gepersonaliseerd leren.<br />

STERK Engels software<br />

Krachtige aanvulling op uw bestaande Engelse methode voor het VMBO MAVO HAVO en VWO.<br />

STERK Engels Basics (Home)<br />

Thuis je Engels verbeteren.<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!