20.06.2022 Views

Plural nouns

Het aanleren van grammatica is vaak een uitdaging. Leerlingen ervaren het als saai en stellen vragen over het nut. Toch zijn er grammaticale onderwerpen die echt aandacht verdienen. Zeker omdat incorrect gebruik kan leiden tot storing in de communicatie. Met STERK Engels gaan jouw leerlingen op een eigentijdse en aansprekende manier aan de slag met de Engelse taal. Het is de enige methode waarin je lezen, uitspraak én tekstbegrip kunt oefenen en meten op ERK-niveau.

Het aanleren van grammatica is vaak een uitdaging. Leerlingen ervaren het als saai en stellen vragen over het nut. Toch zijn er grammaticale onderwerpen die echt aandacht verdienen. Zeker omdat incorrect gebruik kan leiden tot storing in de communicatie.

Met STERK Engels gaan jouw leerlingen op een eigentijdse en aansprekende manier aan de slag met de Engelse taal. Het is de enige methode waarin je lezen, uitspraak én tekstbegrip kunt oefenen en meten op ERK-niveau.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

STERK ENGELS<br />

Extra assignment vo<br />

FD A1 A2 B1 B2 C1 C2<br />

<strong>Plural</strong> <strong>nouns</strong><br />

A plural noun is a word that indicates that there is more than<br />

one person, animal, place, thing, or idea.


1. <strong>Plural</strong>s<br />

One street, two streets. That’s easy, isn’t it? Do you know what the plural form of the word<br />

‘mouse’ is? That is a little bit more challenging. Let’s find out more about it.<br />

Watch the video and fill in the grid below on how to create plural <strong>nouns</strong>.<br />

RULE<br />

EXAMPLES<br />

pears, cars, toes<br />

ending fe<br />

- fe + ves<br />

kisses, fixes, pitches<br />

y after consonant - y + ies<br />

toys, days<br />

words ending in o + es<br />

videos, radios<br />

irregular plurals<br />

2. Kahoot!<br />

What do you know about plural <strong>nouns</strong>? Let’s find out!<br />

Go to www.kahoot.it and fill in the game pin. Let’s see what you know.<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


NAME: ______________________________________ DATE: _____________ CLASS: ______<br />

3. Word search<br />

P W S O V U C B I S A H R Q B H A C H H G L D H<br />

U X I C T X B B N D W Q C N M N P Q S Y N P R X<br />

P S H G C Z X X D E C C P F N S W Y I M R C X R<br />

F L T A Z Y E A X D R E E P X O T Z U L Q K E P<br />

O K D N G H V V Y D E D J P L G D W R M H K L S<br />

M W E U V O O R Q H A R L V Y T I F N H X E E Y<br />

P F K T J G O K S P S O E I W K W X R B R G A Q<br />

C O H H C A A S J X T S I N H J A I U A M E F V<br />

Y W Z B P Q G H E R D R E W T C H E E O C X C B<br />

C H J H F C B H C C V M N A M O W S U L A S L Z<br />

K C E T H I E V E S O M N S S C E S M X N D B Q<br />

F F G K I P A H V W R E W E D E E C A E W Z A L<br />

C M S R R M W K J R M K V M G J A V O C M A W S<br />

U N E F Q A C H H C H A I I U R C Z C I X B H M<br />

O U J C T X H O S T E K F Z Y Y P D A D S V K G<br />

B N H O I V I H I L H M L A T F W D M A F O B Q<br />

S Y O A U M L I F H Z I Y W L E N I E M Q H U L<br />

O T I M L Y D L Z D T C E O U F A T V E L Q H W<br />

H C E P L V W Q J G V Q W F E E S Y E E R L L J<br />

E O R T D A E H L Z R W R B T R J J U E S S Q Z<br />

C C M N Y G S S L J E H I B H Y C U I C T N R P<br />

M F C H O O F B A Q N W E F D B L M H M C H Y U<br />

A J S A Q H A N J Z F X C K E Z P C D X I N R M<br />

Y V A V F O M N H H A Q I B S Q X J S E V O O H<br />

child<br />

goose<br />

men<br />

teeth<br />

wife<br />

children<br />

halves<br />

mice<br />

thief<br />

wives<br />

deer<br />

hoof<br />

mouse<br />

thieves<br />

wolf<br />

dice<br />

hooves<br />

salmon<br />

this<br />

wolves<br />

fish<br />

leaf<br />

scarf<br />

tooth<br />

woman<br />

geese<br />

leaves<br />

sheep<br />

tuna<br />

women<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


NAME: ______________________________________ DATE: _____________ CLASS: ______<br />

4. Crossword puzzle<br />

1<br />

2<br />

3 4<br />

5 6 7 8 9 10<br />

11 12 13<br />

14 15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

Across<br />

2. thief<br />

4. scarf<br />

11. leaf<br />

12. mouse<br />

13. salmon<br />

14. deer<br />

15. man<br />

17. dice<br />

18 sheep<br />

Down<br />

1. hoof<br />

3. wolf<br />

5. tooth<br />

6. child<br />

7. goose<br />

8. fish<br />

9. woman<br />

10. tuna<br />

16. wife<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


5. Board game<br />

START<br />

1 2 3 4 5<br />

dish<br />

puppy<br />

bird<br />

tooth<br />

10 9 8 7 6<br />

monkey<br />

glass<br />

MISS A<br />

deer<br />

TURN<br />

balloon<br />

11 12 13 14<br />

cherry<br />

foot<br />

fox<br />

key<br />

19 18 17 16 15goose<br />

mouse<br />

lady<br />

child<br />

20 21 22 23 24<br />

box<br />

GO<br />

man FORWARD<br />

donkey<br />

2 SQUARES<br />

bus<br />

29 28 27 26 25<br />

GO<br />

elf<br />

shelf<br />

MISS A<br />

BACK<br />

TURN<br />

TO START<br />

30 31 32 33 34 35<br />

knife<br />

daisy<br />

hoof<br />

toy<br />

ox<br />

school<br />

40 39 38 37 36<br />

MISS A<br />

TURN<br />

leaf woman person<br />

41<br />

GO<br />

BACK<br />

3 SQUARES<br />

42 43 44 45<br />

tomato<br />

sheep<br />

wife<br />

half<br />

FINISH<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


Rules<br />

Play the board game and practice using plural <strong>nouns</strong>.<br />

Play with one up to four classmates.<br />

TIP: use a virtual dice<br />

Roll the dice and move your pawn the number you have rolled.<br />

Check out the question on the square and answer it correctly.<br />

If your teammate(s) do not agree if it is correct, ask your teacher.<br />

Correct answer: you can stay there.<br />

Wrong answer: go back to the square you came from.<br />

Miss a turn: Wait for the next turn.<br />

: Roll the dice again.<br />

Who is the first to finish?<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


NAME: ______________________________________ DATE: _____________ CLASS: ______<br />

SINGLE<br />

1 bird<br />

PLURAL<br />

2 dish<br />

3 tooth<br />

4 puppy<br />

6 balloon<br />

8 glass<br />

9 deer<br />

10 monkey<br />

11 fox<br />

12 cherry<br />

13 foot<br />

14 key<br />

15 goose<br />

17 child<br />

18 mouse<br />

19 lady<br />

20 man<br />

22 box<br />

23 donkey<br />

24 bus<br />

25 shelf<br />

28 elf<br />

30 toy<br />

31 knife<br />

32 ox<br />

33 daisy<br />

34 school<br />

35 hoof<br />

36 person<br />

38 woman<br />

40 leaf<br />

42 tomato<br />

43 wife<br />

44 sheep<br />

45 half<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


Key to extra grammar practice plural <strong>nouns</strong><br />

Met dit materiaal kun je de leerlingen op een leuke en interactieve manier laten oefenen met<br />

de meervoudsvormen van zelfstandige naamwoorden. De regel komt aan bod en de diverse<br />

uitzonderingsregels.<br />

Uitleg en tips opdrachten:<br />

1. <strong>Plural</strong>s<br />

Deze opdracht is zowel individueel als klassikaal te doen en ook geschikt voor preteaching. In de<br />

video wordt uitgelegd hoe je in het Engels meervoud maakt van zelfstandige naamwoorden en<br />

ook wat de spellingsuitzonderingen zijn. Wil je de opdracht wat meer diepgang geven?<br />

Maak de opdracht dan specifieker:<br />

- Write down the rule on how to write <strong>nouns</strong> in plural.<br />

- Write down what the different spelling exceptions are.<br />

Bovenstaande kun je kort bespreken met je leerlingen voor je verder gaat<br />

met de Kahoot!<br />

2. Kahoot!<br />

De Kahoot! heeft als doel op een snelle, leuke en interactieve<br />

manier voorbeelden te geven en bovendien als docent in beeld<br />

te krijgen wat leerlingen al weten.<br />

Nog niet bekend<br />

met Kahoot!?<br />

Bekijk dan dit instructie filmpje.<br />

Voor degenen die de Kahoot! slecht maken kun je ze nog een keer het filmpje laten bekijken van<br />

opdracht 1. Geef ze de opdracht om een uitleg te schrijven voor iemand die dit onderwerp nog<br />

niet kent. Dit kan in de vorm van een verslagje, een poster, een PowerPoint of een Prezi of vlog.<br />

3. Word search<br />

Degenen die de basics al beheersen kunnen zich nu gaan verdiepen in wat meer ingewikkelde<br />

onregelmatige vormen door de wordsearch te maken.<br />

4. Crossword puzzle<br />

Degenen die de basics al beheersen kunnen zich nu gaan verdiepen in wat meer ingewikkelde<br />

onregelmatige vormen door de nog moeilijker crossword puzzle te maken.<br />

4. Boardgame<br />

Dit bordspel kan gebruikt worden om in tweetallen of kleine groepjes nog meer te oefenen met<br />

de meervoudsvormen. Je hebt niet eens een dobbelsteen nodig, want er staat een linkje in naar<br />

een virtuele dobbelsteen.<br />

Je kunt dit bordspel combineren met het invulblad. Hier op kunnen de leerlingen dan de juiste<br />

meervoudsvorm opschrijven.<br />

Wil je er nog een extra wedstrijdelement aanhangen? Stel dan een kleine beloning of prijs in het<br />

vooruitzicht voor bijvoorbeeld de eerste drie leerlingen die finishen.<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


ANTWOORDMODEL<br />

1. <strong>Plural</strong>s<br />

PLURAL NOUNS<br />

RULE<br />

singular form + s<br />

EXAMPLES<br />

pears, cars, toes<br />

ending fe - fe + ves halves, lives<br />

after s, ch, x, z + es<br />

kisses, fixes, pitches<br />

y after consonant - y + ies<br />

cities, countries, stories<br />

y after vowel + s<br />

toys, days<br />

words ending in o + es<br />

potatoes<br />

electronic gadgets ending<br />

in o + s<br />

irregular plurals<br />

videos, radios<br />

women, men, children, feet, mice, people, teeth<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


3. Word search<br />

P W S O V U C B I S A H R Q B H A C H H G L D H<br />

U X I C T X B B N D W Q C N M N P Q S Y N P R X<br />

P S H G C Z X X D E C C P F N S W Y I M R C X R<br />

F L T A Z Y E A X D R E E P X O T Z U L Q K E P<br />

O K D N G H V V Y D E D J P L G D W R M H K L S<br />

M W E U V O O R Q H A R L V Y T I F N H X E E Y<br />

P F K T J G O K S P S O E I W K W X R B R G A Q<br />

C O H H C A A S J X T S I N H J A I U A M E F V<br />

Y W Z B P Q G H E R D R E W T C H E E O C X C B<br />

C H J H F C B H C C V M N A M O W S U L A S L Z<br />

K C E T H I E V E S O M N S S C E S M X N D B Q<br />

F F G K I P A H V W R E W E D E E C A E W Z A L<br />

C M S R R M W K J R M K V M G J A V O C M A W S<br />

U N E F Q A C H H C H A I I U R C Z C I X B H M<br />

O U J C T X H O S T E K F Z Y Y P D A D S V K G<br />

B N H O I V I H I L H M L A T F W D M A F O B Q<br />

S Y O A U M L I F H Z I Y W L E N I E M Q H U L<br />

O T I M L Y D L Z D T C E O U F A T V E L Q H W<br />

H C E P L V W Q J G V Q W F E E S Y E E R L L J<br />

E O R T D A E H L Z R W R B T R J J U E S S Q Z<br />

C C M N Y G S S L J E H I B H Y C U I C T N R P<br />

M F C H O O F B A Q N W E F D B L M H M C H Y U<br />

A J S A Q H A N J Z F X C K E Z P C D X I N R M<br />

Y V A V F O M N H H A Q I B S Q X J S E V O O H<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


4. Crossword puzzle<br />

2<br />

T<br />

1<br />

H<br />

O<br />

O<br />

H I E V E S<br />

E<br />

3<br />

W<br />

4<br />

S<br />

C A R V E S<br />

O<br />

L<br />

5<br />

T<br />

6<br />

C<br />

7<br />

G<br />

8<br />

F<br />

9<br />

W<br />

10<br />

T<br />

11<br />

L<br />

V E H E I O U<br />

E A V E S 12 13<br />

M I C E S<br />

A L M O N<br />

S T L S H E A<br />

H<br />

17<br />

D<br />

16<br />

W<br />

14<br />

D<br />

R<br />

I C E<br />

E E R 15 M E N<br />

V<br />

E<br />

18<br />

S<br />

N<br />

H E E P<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


5. Board game<br />

SINGLE<br />

PLURAL<br />

1 bird birds<br />

2 dish dishes<br />

3 tooth teeth<br />

4 puppy puppies<br />

6 balloon balloons<br />

8 glass glasses<br />

9 deer deer<br />

10 monkey monkeys<br />

11 fox foxes<br />

12 cherry cherries<br />

13 foot feet<br />

14 key keys<br />

15 goose geese<br />

17 child children<br />

18 mouse mice<br />

19 lady ladies<br />

20 man men<br />

22 box boxes<br />

23 donkey donkeys<br />

24 bus buses<br />

25 shelf shelves<br />

28 elf elves<br />

30 toy toys<br />

31 knife knives<br />

32 ox oxen<br />

33 daisy daisies<br />

34 school schools<br />

35 hoof hooves<br />

36 person people<br />

38 woman women<br />

40 leaf leaves<br />

42 tomato tomatoes<br />

43 wife wives<br />

44 sheep sheep<br />

45 half halves<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


Wist je dat…<br />

Wist je dat in de methode STERK Engels (vmbo) dit soort gramatica oefeningen<br />

geïntegreerd zijn in de lesstof?<br />

Meer STERK Engels<br />

STERK Engels Foundations<br />

Voor (speciaal) basisonderwijs.<br />

STERK Engels VMBO<br />

Ervaar de kracht van interactieve instructies en de mogelijkheden van effectieve werkvormen<br />

bij klassikaal werken, afgewisseld met gepersonaliseerd leren.<br />

STERK Engels software<br />

Krachtige aanvulling op uw bestaande Engelse methode voor het VMBO MAVO HAVO en VWO.<br />

STERK Engels Basics (Home)<br />

Thuis je Engels verbeteren.<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!