27.07.2022 Views

Hybrid Learning

Hybride lesgeven is een uitkomst om leerlingen thuis mee te laten doen aan de les. Met STERK Engels gaan jouw leerlingen op een eigentijdse en aansprekende manier aan de slag met de Engelse taal. Het is de enige methode waarin je lezen, uitspraak én tekstbegrip kunt oefenen en meten op ERK-niveau.

Hybride lesgeven is een uitkomst om leerlingen thuis mee te laten doen aan de les.

Met STERK Engels gaan jouw leerlingen op een eigentijdse en aansprekende manier aan de slag met de Engelse taal. Het is de enige methode waarin je lezen, uitspraak én tekstbegrip kunt oefenen en meten op ERK-niveau.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

STERK ENGELS<br />

Extra assignment<br />

FD A1 A2 B1 B2 C1 C2<br />

<strong>Hybrid</strong> <strong>Learning</strong><br />

<strong>Hybrid</strong> learning is an instructional delivery model<br />

that combines in-person and online learning.


<strong>Hybrid</strong>e lesgeven, tips and tricks<br />

<strong>Hybrid</strong>e lesgeven is in de spotlight gekomen tijdens de coronapandemie. Het is een uitkomst<br />

om leerlingen thuis mee te laten doen aan de les. Laten we hopen dat het niet meer zover komt,<br />

maar elke uitdaging komt met kansen! Deze kunnen we ook benutten in reguliere setting en is<br />

wellicht een verrijking van het onderwijs als we het goed inzetten.<br />

Tips en handige apps in hybride lessen<br />

Hieronder volgen een aantal handige tips en apps om te gebruiken voor je hybride lessen.<br />

Overigens zijn veel van deze tips ook te gebruiken in gewone lessen.<br />

Namen tip<br />

Het kost tijd om iedereen te vragen of hij/zij present is. Teams geeft de mogelijkheid om een<br />

aanwezigheidslijst te downloaden naderhand. Werk je met Zoom? Vraag de leerlingen dan<br />

even via de chat zichzelf aan te melden: ‘Niels present’ en je kunt op een rustig moment even<br />

controleren wie er in de online les was.<br />

Padlet<br />

Een handige manier om je lesmaterialen weer te geven in een hybride les is via Padlet. Je kunt de<br />

Padlet projecteren op een (digi)bord en delen in Zoom of Teams met leerlingen die vanuit huis<br />

de les volgen.<br />

Hier is een voorbeeld<br />

over de present simple.<br />

van een eenvoudige Padlet met uitleg en oefenmateriaal<br />

Wil je weten hoe je de Padlet kunt wijzigen?<br />

Bekijk dan deze<br />

tutorial.<br />

NearPod<br />

Deze app biedt nog meer dan Padlet. Het is een interactieve tool waar je niet alleen items op<br />

kunt laten zien, maar ook opdrachten in op kunt nemen.<br />

Voor NearPod moet je wel een account aanmaken.<br />

Bekijk hier een voorbeeld over woordvolgorde.<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


Kahoot!<br />

Kahoot! werkt goed in de les, maar kan ook gebruikt worden in online lessen<br />

of als pre-teaching tool. Voor een korte instructie over het gebruik van Kahoot!<br />

via Zoom (vrijwel identiek aan gebruik via Teams) .<br />

Voor meer informatie over de mogelijkheden en voordelen van Kahoot! binnen<br />

hybride lessen, bekijk<br />

de wat langere video met een panel hierover.<br />

Quizlet<br />

Ook Quizlet hebben we al eens aangeboden. In de gratis functie zit ‘Quizlet Live’.<br />

Hier kun je de aangeboden woorden en/of begrippen oefenen als een soort Kahoot!<br />

Bekijk deze video om te zien hoe dat gaat.<br />

Socrative<br />

Ook socrative is een webbased app waarmee je online interactie kunt hebben met je leerlingen<br />

en kennis op kunt halen. Bekijk de video<br />

voor meer informatie.<br />

Carnegy <strong>Learning</strong> Webinar<br />

Wil je meer weten over de mogelijkheden van<br />

<strong>Hybrid</strong>e leren? Bekijk dan de gratis opname van<br />

een webinar, georganiseerd Carnegie learning<br />

de ontwikkelaar van de software Reading Assistant<br />

en Fast ForWord. In dit webinar bespreken een aantal experts hoe zij hybride lesgeven<br />

vormgeven, wat de kansen en mogelijkheden zijn om hier maximaal rendement uit te halen.<br />

Het webinar is vrij toegankelijk voor iedereen, je hoeft alleen je gegevens in te vullen.<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


Wist je dat…<br />

Wist je dat je met de methode STERK Engels hybride les kunt geven?<br />

Meer STERK Engels<br />

STERK Engels Foundations<br />

Voor (speciaal) basisonderwijs.<br />

STERK Engels VMBO<br />

Ervaar de kracht van interactieve instructies en de mogelijkheden van effectieve werkvormen<br />

bij klassikaal werken, afgewisseld met gepersonaliseerd leren.<br />

STERK Engels software<br />

Krachtige aanvulling op uw bestaande Engelse methode voor VMBO MAVO HAVO en VWO.<br />

STERK Engels Basics (Home)<br />

Thuis je Engels verbeteren.<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!