20.07.2022 Views

Artificial Intelligence

Deze les is geschikt voor de onderbouw van het VMBO, maar kan ook gebruikt worden in groep 8. Met deze les werken de leerlingen aan de volgende doelen: - Kennis van land en volk (boarding school) - Woordenschat - Kijk- en luistervaardigheid - Gespreksvaardigheid Met STERK Engels gaan jouw leerlingen op een eigentijdse en aansprekende manier aan de slag met de Engelse taal. Het is de enige methode waarin je lezen, uitspraak én tekstbegrip kunt oefenen en meten op ERK-niveau.

Deze les is geschikt voor de onderbouw van het VMBO, maar kan ook gebruikt worden in
groep 8. Met deze les werken de leerlingen aan de volgende doelen:

- Kennis van land en volk (boarding school)
- Woordenschat
- Kijk- en luistervaardigheid
- Gespreksvaardigheid

Met STERK Engels gaan jouw leerlingen op een eigentijdse en aansprekende manier aan de slag met de Engelse taal. Het is de enige methode waarin je lezen, uitspraak én tekstbegrip kunt oefenen en meten op ERK-niveau.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

STERK ENGELS<br />

Extra assignment<br />

FD A1 A2 B1 B2 C1 C2<br />

<strong>Artificial</strong> <strong>Intelligence</strong><br />

AI helps gather data to guide instruction and accelerates learner growth<br />

by adapting to individual student needs.


Les voor onderbouw VMBO of groep 8 PO<br />

Did you know…<br />

You go to school in the morning until sometime in the afternoon and then you go back home.<br />

That is what it is like for most children and teens, isn’t it?<br />

In the UK and some other foreign countries it is not uncommon for children and teenagers to live<br />

at school. I’m sure you have heard of the books and films about Harry Potter and his adventures<br />

at Hogwarts: this is a good example of a boarding school. Of course, Hogwarts School of<br />

Wizardry is not real, so let’s take a look at a real boarding school in the next assignment.<br />

1. Prepare<br />

First, check out the vocabulary, using Quizlet .<br />

Click on the flashcard to check the meaning of the word.<br />

Write down the words and translations that are new to you:<br />

1. __________________________________ = __________________________________<br />

2 __________________________________ = __________________________________<br />

3. __________________________________ = __________________________________<br />

4. __________________________________ = __________________________________<br />

5 __________________________________ = __________________________________<br />

2. Watch<br />

Do you know what boarding school is? You are going to watch a video about Sevenoaks<br />

Boarding School two times. The first time you watch the video, focus on answering just one<br />

question: How does boarding school differ from your school?<br />

Boarding school is different from my school, because…<br />

___________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


3. Question<br />

A. What is it like?<br />

In the video, students, teachers and other staff explain<br />

what it is like at boarding school.<br />

Watch the video a second time .<br />

Answer the questions and fill in the grid.<br />

Try answering in English.<br />

Use subtitles to help you if<br />

necessary.<br />

QUESTION<br />

What do students say about...<br />

… how they feel? What do<br />

they like?<br />

ANSWER<br />

… staff, like teachers?<br />

… activities?<br />

B. Let’s talk about it<br />

In class, discuss the questions below. Try speaking in English.<br />

differences = verschillen<br />

similarities =<br />

overeenkomsten<br />

• What do you think of boarding school: is it fun? Why (not)?<br />

• What are the differences between your school and Seven Oaks School? Explain…<br />

• What are similarities between your school and Seven Oaks School? Explain…<br />

• Would you like to go to boarding school? Why (not)?<br />

4. Kahoot!<br />

Now let’s play a game to see how well you know the vocabulary from this assignment.<br />

Go to www.kahoot.it and fill in the game pin.<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


Teacher’s notes<br />

Deze les is geschikt voor de onderbouw van het VMBO, maar kan ook gebruikt worden in<br />

groep 8. Met deze les werken de leerlingen aan de volgende doelen:<br />

- Kennis van land en volk (boarding school)<br />

- Woordenschat<br />

- Kijk- en luistervaardigheid<br />

- Gespreksvaardigheid<br />

De les maakt gebruik van twee gratis web-based AI (artificial intelligence) apps:<br />

Quizlet<br />

Quizlet is een online woordenschat/begrippen trainer. De gratis versie is beperkt maar<br />

biedt nog vele mogelijkheden om op een slimme, gepersonaliseerde manier woorden en/of<br />

begrippen te oefenen. In deze opdracht maken we alleen gebruik van de functie ‘flashcards’.<br />

De andere gratis beschikbare functies zijn ‘combineren’ voor individueel gebruik en ‘Quizlet<br />

Live’ voor klassikaal gebruik. De andere functies zijn alleen te gebruiken bij een betaalde<br />

account.<br />

Kahoot!<br />

Kahoot! is een online tool waarmee je kennis kunt testen. De leerlingen loggen in met een<br />

game-pin die je vanuit de create.kahoot.it kunt generen door op deze link te klikken.<br />

Je kunt een gratis account aanmaken of spelen als gast. Als je een account aanmaakt heb je de<br />

mogelijkheid om gespeelde Kahoot!s op te slaan.<br />

Lesopzet<br />

Hieronder een korte verantwoording en uitleg van de les.<br />

Prepare<br />

De les begint met het aanbieden van woordenschat. De leerlingen nemen de lijst door met<br />

behulp van de ‘flash card’ functie van Quizlet en schrijven voor hen onbekende woorden op met<br />

de betekenis erbij ter voorbereiding op het kijken van de video.<br />

Tip: aangezien alle instructies in het Engels zijn is het aan te raden om de leerlingen deze<br />

eerst zelf te laten lezen en daarna met elkaar te delen wat de bedoeling is. Daarna kan er een<br />

klassikale terugkoppeling plaatsvinden zodat elke leerling weet wat de opdracht inhoudt en<br />

weet wat er verwacht wordt.<br />

Watch<br />

Na het doornemen van de moeilijke woorden kunnen de leerlingen aan de slag met de video. Ze<br />

bekijken de video twee keer, waarbij elke keer meer van hen vraagt. De eerste keer is de enige<br />

vraag wat de overeenkomsten/verschillen zijn tussen de school in de video en de school van de<br />

leerling. Dit kun je kort bespreken.<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


Questions<br />

De tweede keer vullen de leerlingen het schema in, dit is om te checken of de inhoud van de<br />

video begrepen is.<br />

Hieropvolgend is er een klassengesprek om de inhoud te bespreken en te linken aan de<br />

belevingswereld van de leerlingen. Houd het gesprek laagdrempelig, stimuleer de leerlingen om<br />

in het Engels te antwoorden en corrigeer alleen daar waar het de communicatie stoort. Dit kun<br />

je doen door het antwoord te herhalen, bijvoorbeeld:<br />

Leerling: ‘I think boarding school is very leuk‘<br />

Docent: ‘Very good, you think boarding school would be a lot of fun!<br />

Anyone else who thinks boarding school would be fun?’<br />

Kahoot!<br />

Woordenschat leer je het best en snelst door veel en op diverse manieren te herhalen. De<br />

leerlingen hebben de woorden nu op 4 manieren verwerkt: flashcards, (onbekende woorden)<br />

opschrijven en de video 2x zien en er vragen over beantwoorden.<br />

Nu gaan we er een laatste keer aan toevoegen: spelenderwijs oefenen en direct een formatieve<br />

manier om te toetsen in hoeverre de leerlingen de woordenschat nu beheersen.<br />

Wil je weten hoe Kahoot! werkt? Bekijk dan deze video .<br />

Hier<br />

ga je naar de Kahoot! waarmee je de game klaar kunt zetten voor de leerlingen.<br />

Je kunt de Kahoot! spelen als gast of een account aanmaken als je die nog niet hebt. In het<br />

laatste geval kun je de kahoot! ook opslaan voor een volgende keer.<br />

Digitaal adaptief Engels lees- en taalprogramma<br />

Fast Forword is de enige AI software voor het ontwikkelen van vloeiend en begrijpend lezen.<br />

Daarnaast worden de cognitieve vaardigheden getraind. Denk hierbij aan het trainen van het<br />

fonologisch en fonemisch bewustzijn, concentratie en geheugen. Het programma werkt volledig<br />

gedifferentieerd zodat elke leerling op eigen (ERK) niveau werkt. Ook de online coach is op<br />

leerling niveau beschikbaar, hoe gaaf is dat! Kijk voor meer informatie op www.sterkengels.nl<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS


Antwoordmodel<br />

Prepare<br />

Hier is geen antwoordmodel bij. Controleer de betekenis van de woorden via Quizlet<br />

gewenst: scroll naar beneden om de lijst met woorden en vertaling te zien. Er is ook een<br />

mogelijkheid om de juiste uitspraak te beluisteren.<br />

indien<br />

Watch<br />

Bij deze opdracht zijn veel antwoorden mogelijk. Hier een paar voorbeelden:<br />

Bij boarding school woon je op school / de leerlingen dragen uniformen / er zitten veel<br />

internationale studenten<br />

Questions<br />

QUESTION<br />

What do students say about...<br />

… how they feel? What do<br />

they like?<br />

… staff, like teachers?<br />

ANSWER<br />

They say it is exciting, enjoyable.<br />

Like one big family.<br />

International: new languages.<br />

Food is great, lots of options (vegetarian etc.).<br />

Teachers are really nice and always there for you.<br />

… activities?<br />

Lots of activities (activity on Sunday).<br />

Watch films<br />

Play sports/go to the gym.<br />

Kahoot!<br />

Geen antwoordmodel<br />

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!