Amsterdamse markten - Theo Bakker's Domein

theobakker.net

Amsterdamse markten - Theo Bakker's Domein

Amsterdamse markten

andere bonen, peultjes, aardbeien en kruisbessen. Schuiten

met sla kwamen behalve uit Leiden ook uit Den Haag.

Weer andere schuiten kwamen uit Utrecht, de Wetering, de

Watergraafsmeer en het Westland. De marktmeester wees ‘s

ochtends bij het begin van de markt de ligplaatsen langs de

kade van de Prinsengracht aan volgens plaats van herkomst.

Vervolgens inde hij het markt- en liggeld. Ook hier was het

een hele kunst om opstoppingen te voorkomen en de schepen

snel een goede plaats te geven. Haast was geboden, want al

om tien uur moest er onder leiding van een opzichteres voor

gezorgd zijn dat de kades na het lossen en de verkoop weer

helemaal schoon waren. In de winter was dit elf uur.

“Als wij segghen appelmarkt ende appelen, soo verstaen wij alle sulcke

soorten van vruchten als Appelen, Meloenen, Speierbesien, Peyren,

Pruymen, Walnoten, Haselnoten, Castaignen, item Moerbesien, Karsen,

Aertbesien, Craeckebesien ende andere diergelycke. Van de welcke

sommighe in deze coude landen ende die naerder het Noorden ligghen,

gheluckelicker voortcomen in de Suyder landen. Onder de soorten van

onse appelen en sal ick niet tellen Citroenen, Oraengie appelen, Granaetappelen.

Limoenen ende andere diergelycke uytheemsche, die in

grooten getale ende menighte hier ghebracht; en de hier ende daer bij de

straten vercocht werden ; maer die bij ons wassen, als daer zijn Queappelen,

Goudtgeele queen, Schijvelingen, Sint Jansappelen, Potappelen,

Rabauwen oft Rapouwen omdatse van de ghedaente van rapen zijn; Puppinghen,

Winterguldelingen, Somerguldingen, Joopkens, Kerlappelen,

Apelperen, Vlaemsche Smoutpeeren, IJsbouten, Sint Thomaspeeren,

Engelsche tafelpeeren, Lanchasen, Sint Jacobspeeren, Engelsche braetperen,

Fransche kangeweelen, Suyckerpeeren, Tafelpeeren, Rietpeeren,

Oosterpeeren, Mispelpeeren of Mandekenspeeren, anders Soppega

groenkens, Keyserinnen”.

Fruitmarkten

Alhoewel de fruitverkopers wel in een gilde verenigd waren

werden de fruitmarkten door hun nauwe banden met groente

meegezogen in de onhebbelijkheden die bij die markten hoorden.

Tot ze beiden op de Marnixstraat verenigd werden zijn

groente en fruit daarom gescheiden gehouden. De belangrijkste

aanvoer van fruit was in de herfst, na de pluk in september.

Zijn oorsprong zal de fruitmarkt naast de groentemarkt op

de Plaetse gehad hebben. In 1503 werd de verkoop van fruit

daar verboden. Daarna kreeg het fruit een eigen marktplek,

de Oudezijds Voorburgwal, tussen Sint Pieterskerkhof en

de Lombardsteeg, dus aansluitend aan de groentemarkt iets

Boven: Een deel van de fruitmarkt bevolkte de Elandsgracht rond 1930.

24

More magazines by this user
Similar magazines