God sommer i Oslo! - Oslo Museum

oslomuseum.no

God sommer i Oslo! - Oslo Museum

Lydopptak på Rådhusplassen.

Foto: Torgeir Vassvik/oslo museum

rekonstruere og bekrefte ”min” virkelighet.

Gjennom dette blir lydene et viktig

tegn på tilhørighet og identitet.

Et vanlig eksempel på hvordan

lyder bidrar til å bekrefte vår virkelighet,

kommer til uttrykk gjennom vårt

musikkvalg. I dagens musikkflora har vi

mulighet til å velge ut en ”min” musikk,

som jeg føler meg fortrolig med og kan

identifisere meg med. Ved å knytte seg

til en musikkstil, knytter man seg samtidig

til en gruppe mennesker som deler

enkelte verdioppfatninger, og markerer

samtidig avstand til andre grupper. Mitt

musikkvalg knytter meg til en virkelighet

jeg har til felles med noen andre mennesker.

Tron, som kommer fra en sameslekt i

Alta, uttrykker det på denne måten:

Jeg synes det er hyggelig å høre samisk,

jeg. Jeg skjønner ikke et skvett av hva de

sier, men jeg føler meg hjemme da. Jeg

hører på radioen, nyheter og sånt for å få

med meg lydene. Jeg har samisk tilhørighet.

(Tron)

Her forteller Tron at han til tross for

manglende kunnskap om samisk språk,

stadig lytter på samisk radio for å få tilhørighetsfølelse.

I tillegg lærer han joik.

Hans valg av lyder og musikk bringer ham

38

More magazines by this user
Similar magazines