Hvem vi er - Aker Solutions

akersolutions.com

Hvem vi er - Aker Solutions

Medarbeiderutvikling:

Realisere et

potensial

Våre medarbeidere må gis utfordringer

i form av oppgaver, coaching

og opplæring for å kunne ut vikle

seg, øke sin kompetanse og realisere

sitt fulle potensial. Som en

global organisasjon har vi et vell av

talentfulle mennesker med ulike

kulturelle perspektiver. Vi respekterer

og fremmer dette mangfoldet

og nyttiggjør oss de fortrinn det gir.

Gode resultater påskjønnes, det

samme gjelder opptreden i tråd

med våre verdier. Vårt mål? Å være

den foretrukne arbeidsgiver i våre

bransjer.

Grenseoverskridende:

Utvide horisonten

Aker Kværner oppnår betydelige fordeler ved å tilby

med arbeidere muligheter til å arbeide i ulike kulturer,

utvide sin horisont og skaffe seg innsikt i hvordan vår

globale organisasjon fungerer. ■■

Ooi Eng Khim, Senior Mechanical Engineer

fra Malaysia, arbeidet en periode i

Melbourne, Australia. – Oppdrag som

dette gir anledning til å lære av ulike

arbeidskulturer og samtidig skaffe seg teknisk

erfaring. Jeg hadde tidligere ikke hatt

med anskaffelser å gjøre, men i Melbourne

ble jeg engasjert i hele prosessen fra

design til innkjøp, herunder teknisk vurdering

av anbud og avklaringer i oppfølgingsfasen.

Siow Yee Ling, Pipelines & Subsea

Engineer fra Singapore tilbrakte fire måneder

i arbeid på BPs dypvannsfelter Schiehallion,

Loyal og Foinaven i Aberdeen. I

sterk kontrast til den bitende kulden som

møtte henne utendørs, ble hun varmt mottatt

av sine kolleger og fant arbeidserfaringen

meget nyttig.

Ranjit Singh, Lead Electrical

Design er som i likhet med Ooi Eng Khim

er fra Malaysia, har gjort Kina til sitt andre

hjemland. Etter en periode på CNOOC

Nanbao 35-2 Offshore Oil Field Development-prosjektet

ble han overført til

YARACO Acetyls Expansion-prosjektet,

først ved Lanzhou Design Institute før han

ble overflyttet til Chongqing i byggefasen.

– Å arbeide med kolleger fra ulike

deler av konsernet bidrar til å bygge sterke

relasjoner og gir bedre samarbeid og forståelse.

22

More magazines by this user
Similar magazines