12.07.2015 Views

Dans 65+ - Södertälje kommun

Dans 65+ - Södertälje kommun

Dans 65+ - Södertälje kommun

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DANS<strong>65+</strong>3-10 OKTOBERProgramÄntligen kommerdanspensionen!Åldersgräns: minst 65 år!Alla <strong>Dans</strong>pass är gratis!Invigningen kostar 40 kronor föralla över 65, varav hälften går till<strong>Södertälje</strong>s mötesplatser för seniorer.Många av danspassen kräverföranmälan.Passen är anpassade för nybörjare ominte annat nämns i beskrivningen.På alla pass rekommenderas lämpligainneskor, lediga kläder och ett glatthumör.För mer info kring ett specifikt passkontakta respektive arrangör.Kontaktuppgifter finns nedan.Arrangör: Kultur 365: ett samarbete mellan Kultur- och fritid &Äldreomsorgskontoret <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong>.Medarrangörer: Kulturskolan, LT, ABF, J.A.M. <strong>Dans</strong>studio, BoogieLovers, Figure of 8 dance, Folkuniversitetet, Friskis&Svettis, MovingArt Company, Mötesplatserna <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong>, PRO, SPF, Strokeföreningen, Studieförbundet Vuxenskolan, <strong>Södertälje</strong>n KulttuuriKlubi,<strong>Södertälje</strong> Spelmanslag, Tälje folkdansgille, Tälje Linedancers,Nautilus och Korpen, Assyriska Kulturföreningen


Lördag 3/10 i Stadshuset14.00-15.00 TVÅflört med Sven-IngvarsEn Discjockey bjuder upp till dans med ett nyttdansband på skivtallriken varje dag. Discjockeynskapar samma stämning i lokalen med typisk dansbandskostym,som om bandet spelade live.Kultur 365Plats: Campusgatan 26, Stadshuset TrombonIngen föranmälan15.00-16.30 Invigning av <strong>Dans</strong> <strong>65+</strong>Konferencier är KjerstinDellert som förutom atthålla i programpunkternavisar exempel från sintränings-dvd. På scenenuppträder dansare över65 år och visar prov påEurytmi, Afrikansk dans,Linedance, Showdans ochBreakdance.Biljettpris: 40 kr för <strong>65+</strong>och ungdom, 100 kr övriga.(Hälften av intäkterna gårtill <strong>kommun</strong>ens mötesplatserför <strong>65+</strong>) Medarrangörer: Studieförbundet vuxenskolan &Äldreomsorgskontoret <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong>16.30-17.15 EurytmiMoving Art CompanyPlats: Campusgatan 26, Stadshuset TrombonAnmälan till: 015-833058 eller 070-3132781Söndag 4/1012.00-14.30 Senioritanssia suomeksi.<strong>Södertälje</strong>n KulttuuriklubiPlats: Nedre Villagatan 11, SpinnrockenAnmälan till: tuulaalatalo@hotmail.com eller070-385991914.00-15.00 TVÅflört med ThorleifsPlats: Strandgatan 2, SagateaternIngen föranmälan14.00-15.30 LinedanceTälje LinedancersPlats: Björklundsgatan 4 C, Tälje FolkdansgilleslokalAnmälan till: mi-mi@telia.com eller 070-866456714.30-17.00 Finsk folkdansAvancerat pass, kräver förkunskap<strong>Södertälje</strong>n KulttuuriklubiAnmälan till: airi_nyckling@hotmail.com eller070-424235117.15-18.45 Humppa – Finsk sällskapsdans Avanceratpass, kräver förkunskap.<strong>Södertälje</strong>n KulttuuriklubiAnmälan helst parvis till: airi_nyckling@hotmail.com eller 070-424235119.00-19.45 <strong>Dans</strong> – Cha Cha Avancerat pass, kräverförkunskap<strong>Södertälje</strong>n KulttuuriklubiPlats: Nedre Villagatan 11, SpinnrockenAnmälan helst parvis till: airi_nyckling@hotmail.com eller 070-4242351Måndag 5/1010.00-10.30 SeniorspinningNautilusPlats: Östra Kanalgatan 2, Nautilus SydpoolenAnmälan till: 08-5544280013.00-14.00 FlamencoKulturskolanPlats: Strandgatan 2, SagateaternAnmälan till: janna.nolgard@sodertalje.seeller 08-5502232914.00-15.00 TVÅflört med Sten & StanleyPlats: Strandgatan 2, SagateaternIngen föranmälan16.00-17.00 Jympa senior dansFriskis&SvettisPlats: Wedavägen 18, Friskis&SvettisIngen föranmälan. För frågor och info: www. friskissvettis.se/sodertaljeeller 08-5508066218.30-20.30 SquaredanceFigure of 8 dancersPlats: Björklundsgatan 4 C, Tälje Folkdansgilles lokalAnmälan till: birgitta.bjorkman@c-sam.nueller 08-55066360Tisdag 6/10 (Nationell anhörighetsdag)10.00-10.45 LättgympaNautilusPlats: Östra Kanalgatan 2, Nautilus SydpoolenAnmälan till: 08-5544280010.00-11.30 Ronny Gardiners musikterapiRörelse med händer, fötter, ord och färgerStroke föreningenPlats: Barrtorpsstigen 1 A, Allaktivitetshuset, NBAnmälan till: elisabeth.s.larsson@comhem.se,073-5269102 eller 08-53253089


11.00-11.45 Sjukgymnastik rygg, nacke & axlarNautilusPlats: Östra Kanalgatan 2, Nautilus SydpoolenAnmälan till: 08-5544280012.00-13.00 Jazzdans för nybörjareJ.A.M. <strong>Dans</strong>studio, ABFPlats: Lovisingatan 3 (f.d. Skattemyndigheten)Anmälan till: eva.larsson@abf.se eller 08-554 424 4014.00-15.00 <strong>Dans</strong> till levande musik<strong>Södertälje</strong> spelmanslagPlats: Övre Torekällgatan 29, IOGT-NTO husetAnmälan till: 31roos@telia.com eller 08-53251855<strong>Södertälje</strong> spelmanslag spelar även under veckan påmötesplatser och boenden för seniorer i <strong>kommun</strong>en.14.00-15.00 TVÅflört med Lasse StefanzPlats: Strandgatan 2, SagateaternIngen föranmälan15.15-16.00 Sjukgymnastik i vattenNautilusPlats: Östra Kanalgatan 2, Nautilus SydpoolenAnmälan till: 08-5544280017.30-18.30 Folklig dansTälje folkdansgillePlats: Björklundsgatan 4 C, Tälje Folkdansgilles lokalAnmälan till: hassecarlson@bredband.net eller070-5849771Onsdag 7/1010.00-11.00 QigongPlats: Telgehusvägen 6, Bergviks servicehusAnmälan till: janna.nolgard@sodertalje.seeller 08-5502232910.00-11.00 Vattengympa SeniorNautilusPlats: Östra Kanalgatan 2, Nautilus SydpoolenAnmälan till: 08-5544280011.00-12.00 Frigörande dansJ.A.M. <strong>Dans</strong>studio, ABFPlats: Lovisingatan 3 (f.d. Skattemyndigheten)Anmälan till: eva.larsson@abf.se eller08-554 424 4012.00-13.00 Afrikansk dansJ.A.M. <strong>Dans</strong>studio, ABFPlats: Lovisingatan 3 (f.d. Skattemyndigheten)Anmälan till: eva.larsson@abf.se eller 08-554 424 4013.00-14.00 QigongPlats: Karlslundsgatan 12, MorkullanAnmälan till: janna.nolgard@sodertalje.seeller 08-5502232913.00-14.00 Orientalisk dansJ.A.M. <strong>Dans</strong>studio, ABFPlats: Lovisingatan 3 (f.d. Skattemyndigheten)Anmälan till: eva.larsson@abf.se eller08-554 424 4014.00-15.30 LinedancePRO & SPFPlats: Barrtorpsstigen 1 A, Allaktivitetshuset gymnastiksalenAnmälan till: rigmor.persson@telia.seeller 08-5501635214.00-15.00 TVÅflört med FlamingokvintettenPlats: Campusgatan 26, Stadshuset TrombonIngen föranmälan15.00-16.15 Filmvisning Får jag lov – till den sistadansen Dokumentärfilm om dansbandsrevolutionensuppgång och fall.Plats: Campusgatan 26, Stadshuset TrombonIngen föranmälan15.00-16.00 Assyrisk folkdansPlats: Hantverksvägen 2, Assyriska KulturföreningenIngen föranmälan. För frågor: 08-550674 35 eller073-736849416.00-17.00 Jympa seniorFriskis&SvettisPlats: Wedavägen 18, Friskis&SvettisIngen föranmälan. För frågor och info: www. friskissvettis.se/sodertaljeeller 08-55080662Torsdagen 8/1009.00-10.00 AiChi Yoga/avslappning i vattenNautilusPlats: Östra Kanalgatan 2, Nautilus SydpoolenAnmälan till: 08-5544280010.00-12.00 Showdans för nybörjareStudieförbundet vuxenskolanPlats: Vegagatan 1-3, Studieförbundet vuxenskolansdansstudioAnmälan till: fredrik.edlund@sv.seeller 08-55060108


11.00-12.00 Sittgympa<strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong>s mötesplatser för seniorerPlats: Porslinsvägen 2, Lina dagcentralIngen föranmälan14.00-15.00 TVÅflört med VikingarnaPlats: Strandgatan 2, SagateaternIngen föranmälan16.00-17.30 BuggBoggie LoversPlats: Lovinsgatan 9 (Gamla biografen)Anmälan i par till: robert-bohman@hotmail.com eller070-3006 007Fredag 9/1010.00-11.00 <strong>Dans</strong>bandsvattengympaKorpenPlats: Telgehusvägen 6, Bergviks bad och motionsanläggning,Anmälan till: korpen.sodertalje@telia.comeller 08-5503944010.00-11.00 Yoga med Malin BerghagenFolkuniversitetetPlats: Saltsjögatan 3, FolkuniversitetetAnmälan till: info.sodertalje@folkuniversitetet.se eller08-5509493010.00-10.30 QiGongNautilusPlats: Östra Kanalgatan 2, Nautilus SydpoolenAnmälan till: 08-5544280010.00-11.00 Jympa seniorFriskis&SvettisPlats: Wedavägen 18, Friskis&SvettisIngen föranmälan. För frågor och info: www. friskissvettis.se/sodertalje eller 08-550 806 6214.00-15.00 TVÅflört med Folkparksnostalgioch utställningPlats: Strandgatan 2, SagateaternIngen föranmälanLördag 10/1011.00-12.00 Yoga med Malin BerghagenFolkuniversitetetPlats: Saltsjögatan 3, FolkuniversitetetAnmälan till: info.sodertalje@folkuniversitetet.se eller08-5509493014.00-15.00 TVÅflört med RockabillyPlats: Strandgatan 2, Sagateatern, Ingen föranmälanÖvriga program i <strong>Södertälje</strong> denna vecka:PariserflickornaLör 3/10 18:00 Plats: <strong>Södertälje</strong>mässan, <strong>Södertälje</strong> HamnEntré pensionär: 190 kr<strong>Dans</strong> med ChiquitaSön 4/10 17-21, Plats: Stadshuset, TrombonEntré: 125 krJan Johanssons musik och livMån 5/10 19:00 Plats: Luna kulturhus, HörsalenFri entréFilmvisning Musikalen Mamma MiaTis 6/10 15.00, Plats: Stadshuset, EstradEntré: 70 krLunchmusik Klassiska pärlorOns 7/10 12.00-12.45, Plats: Stadshuset, TrombonFri entré, ingen föranmälanShow med Lill-BabsTors 8/10 19.00, Plats: Stadshuset, EstradEntré pensionär 270 krTrosakören och Trosa StorbandFre 9/10 20:00 Plats: Kulturhuset i YtterjärnaEntré pensionär: 150 kr<strong>Dans</strong> med SannexLör 10/10 21-01, Plats: Stadshuset TrombonEntré: 125 krUtställning ”Allt var så nyss” Utställningen visar bilderoch film från <strong>65+</strong>:are runt hela landet som gjort egen filmför att berätta sina historier.29/9 – 20/10 Campusgatan 26, Stadshusets utställningshallFri entréArrangör: Kultur 365, ett samarbete mellanKultur- och fritid & Äldreomsorgskontoret<strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong>.<strong>Dans</strong> <strong>65+</strong> ingår i Kultur365:s mål att skapanya perspektiv och synsätt för fysisk aktivitet,social tillvaro, kulturellt tänkande för senioreri <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong>. www.sodertalje.se/k365Vi reserverar oss för eventuellaändringar i programmet.se ev. förändringar påwww.sodertalje.se/evenemang

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!