20.09.2016 Views

Unikum 7 – 2016 (september)

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Studentavisen for Agder Nr. 7 | Årgang 18 | September <strong>2016</strong><br />

Gambler med fremtiden<br />

for å følge lidenskapen s. 8-9<br />

Flukten fra syria i Fargefest i Grimstad I Sørbok med overskudd I Ti tips til studentøkonomien I Kulturkalender I Borgerlønn


leder<br />

innhold<br />

når studentPressen Pines<br />

Sluttpakker, større arbeidspress og kutt<br />

etterfulgt av nye kutt er den hverdagen<br />

journalister i norsk avispresse har våknet<br />

opp til de siste årene. Ingen skjermes, ingen<br />

skånes - på det viset er mediekrisen<br />

ubarmhjertig. Det store nettet som skulle<br />

erstatte det fallende papiravissalget har så<br />

langt vist seg å ikke være i nærheten av<br />

samme inntektskilde. De som før annonserte<br />

i lokalavisen, reklamerer nå til absurde<br />

lave priser på Facebook og Google.<br />

Den lidende parten her er ikke journalister,<br />

fotografer og typografer. Dette er<br />

smarte, flinke mennesker som finner seg<br />

nye jobber og lidenskaper innen rimelig<br />

tid. Samtidig blør demokratiet. De kritiske<br />

sakene blir færre når avisenes ressurser<br />

krympes. Vår kunnskap om hva som rører<br />

seg i samfunnet forvitrer, uten at vi legger<br />

særlig merke til det.<br />

Når halvparten av alle amerikanere får<br />

sitt nyhetsbehov dekket gjennom sosiale<br />

medier, er det grunn for alarm. I Norge<br />

er tendensen lik. Vi går inn i en tid hvor<br />

algoritmer og delepotensial er det som<br />

avgjør hva som leses og blir lagt merke<br />

til. Et sted hvor kildekritikk, nyhetskriterier<br />

og presseetikk ikke lenger er noen<br />

begrensning. På samme måte som norsk<br />

presse fyller en rolle som vaktbikkje, samfunnsopplyser<br />

og debattplattform, finnes<br />

det over hele Norge små, men imponerende<br />

gode studentaviser. Her jobber studenter<br />

frivillig ved siden av sine studier.<br />

Ikke en gang store mediehus som VG og<br />

NRK kommer så tett på studentene som<br />

«Peikestokken», «Inside» og «Universitas».<br />

De skriver saker om skolekantiner med<br />

matsvinn, eksamensdop og læringsmiljøer<br />

som ikke henger på greip. På imponerende<br />

vis løfter de viktige debatter fra møterom-<br />

mene og ut til alle universitets studenter.<br />

Ikke alle ser verdien av å ha en fri og<br />

uavhengig studentpresse på campus.<br />

Norges eldste studentavis Under Dusken i<br />

Trondheim har det siste året mistet finansiering,<br />

samtidig som annonseinntektene<br />

krymper. Universitetet har vist liten vilje<br />

til å bidra med langsiktig hjelp. Derfor frir<br />

studentene til lokalpolitikere og store mediehus<br />

i håp om å sikre sin egen eksistens.<br />

Ved Sørvest i Bergen og K7 Bulletin ved<br />

NHH har to av Norges aller flinkeste studentmedier<br />

mistet så store bevilgninger<br />

fra Velferdstinget at de har stått på randen<br />

til nedleggelse. Førstnevnte har blitt tvunget<br />

til å halvere antall utgaver.<br />

Her i Kristiansand finnes det også studentmedier.<br />

Du leser faktisk en av dem<br />

nå. Vi i <strong>Unikum</strong> driver i langt mindre skala<br />

enn de nevnte eksemplene. Det at kostnadene<br />

våre er lavere, betyr ikke at vi ikke<br />

opplever press. Nylig kuttet Velferdstinget<br />

i Agder 26.000 kroner i trykkemidler. Det<br />

er prisen for å trykke halvannen utgave av<br />

vår studentavis.<br />

<strong>Unikum</strong> mener at alle studentmedier<br />

fortjener livets rett. Det er simpelthen nødvendig<br />

for at studentdemokratiet skal fungere.<br />

Alle som ruger på pengesekker rundt<br />

om i universitetsnorge bør være klar over<br />

hva som forsvinner når ressurser rives<br />

vekk fra mediene. Selv om det sikkert ville<br />

vært nokså behagelig om ingen stilte dem<br />

spørsmål om prioriteringer og sånn.<br />

Matias Smørvik<br />

redaktor@unikumnett.no<br />

911 45 962<br />

4 en håndfull studentnytt<br />

6 hvordan overleve på studentbudsjett<br />

7 økonomisk mattips<br />

8 Brenner for å lage spill<br />

10 Fargefest i Grimstad<br />

12 Bokhandelen som alltid går i pluss<br />

14 <strong>Unikum</strong> digger + kulturkalender<br />

16 Donald Trump + månedens ord<br />

17 litt om moderne tro<br />

19 STA om psykisk helse<br />

20 Bli med i <strong>Unikum</strong><br />

21 hvor forskjellig er vi?<br />

22 Flukten fra Syria<br />

26 A presentation of international students<br />

28 voldtekt og holdninger<br />

30 Fordele verdensøkonomien<br />

31 Når menneskerettigheter brytes<br />

32 har du tenkt?<br />

33 Borgerlønn til folket?<br />

34 Tåkehistorien<br />

redaksjon:<br />

utgitt av: studentavisen unikum, ved universitetet i agder<br />

Postadresse: serviceboks 422, 4604 kristiansand s<br />

BesØksadresse: gimlemoen 24, 4630 kristiansand s<br />

org.nr.: 984 544 677 mva<br />

teLefon: 911 45 962<br />

ePost: red@unikumnett.no<br />

nettside: www.unikumnett.no<br />

tWitter: www.twitter.com/unikumnett<br />

faceBook: www.facebook.com/studentavisenunikum<br />

Årgang 16<br />

publisert <strong>september</strong> <strong>2016</strong><br />

unikum er studentavisen ved universitetet i agder og andre<br />

skoler tilknyttet studentsamskipnaden i agder. avisen er politisk<br />

og religiøst uavhengig, og blir drevet på frivillig basis.<br />

unikum forholder seg til vær varsom-plakaten. Føler du deg<br />

urettferdig behandlet eller på noen måte uriktig fremstilt av<br />

unikum, ber vi deg kontakte redaksjonen.<br />

ansvarLig redaktØr :<br />

matias smørvik<br />

redaktØrer:<br />

targeir attestog, nora nussle torvanger<br />

grafisk ansvarLig:<br />

vera baklanova<br />

forside:<br />

monta birkmane<br />

journaLister:<br />

nora nussle torvanger, kristian tyse nygård,<br />

kristoffer andersen, matias smørvik, roar Frivold<br />

skotte, Franz rose bengtson, emilie rætta, asbjørn<br />

oddande gundersen, Henrietta Hawkins, le<br />

nguyen, ine rossebø knudsen, amir Hayek, ole<br />

Håvard seland, rigmor solnes, katrine tveito, marit<br />

grimsrud<br />

gjesteskriBenter:<br />

sunniva Fekjær, martinus Førde<br />

fotografer:<br />

monta birkmane, matias smørvik, le nguyen,<br />

miriam ibsen<br />

iLLustratØrer:<br />

asbjørn oddane gundersen, silje Fjørtoft<br />

desken:<br />

vera baklanova, thea gvalia, matias smørvik,<br />

silje Fjørtoft, ine rossebø knudsen, Franz rose<br />

bengtson, le nguyen<br />

korrektur:<br />

targeir attestog, kristian tyse nygård, matias<br />

smørvik, Franz rose, silje Fjørtoft<br />

dagLig Leder:<br />

kjetil nyjordet<br />

trykking:<br />

bjorvand & Co<br />

oPPLag:<br />

1200<br />

<strong>september</strong> <strong>2016</strong> unikum nr 7 3


En håndfull studentnytt<br />

Tekst: Matias Smørvik<br />

Roar Frivold Skotte<br />

Gikk med bøsser<br />

for Afghanistan<br />

Så mange som 68 studenter tok seg tid til å gå med bøsser<br />

under årets Studentaksjon. Nå håper styret å etablere seg<br />

som et fast årlig innslag hver høst.<br />

<strong>–</strong> Det handler det å bygge videre på det vi har begynt på<br />

i år. Det er vanskelig å få ting til på Sørlandet. Målet for<br />

året var å etablere oss i bevisstheten til folk og skape en<br />

identitet rundt aksjonen, samt å gi de som deltok en god<br />

opplevelse, sier leder for studentaksjonen Jacob Haugmoen<br />

Handegard.<br />

Innsamlingsaksjonen ble gjennomført ved flere av de store<br />

studiestedene i Norge. I Kristiansand samlet bøssebærerne<br />

inn 42.000 kroner. For bare en 1000-lapp kan en sikre et<br />

års skriveopplæring for et afghansk barn.<br />

<strong>–</strong> Dette er et kontinuerlig prosjekt som vi har med Kirkens<br />

Nødhjelp, knyttet til lese og skriveopplæring for barn og<br />

unge. Hovedformålet er at vi skal være en stabil faktor<br />

som bidrar fast hele veien. Lese- og skriveprogrammet<br />

som tilbys går over et år, og forhåpentligvis vil de få videre<br />

skolegang etter dette. Nylig fikk jeg høre at de ønsket å<br />

utvide programmet på grunn av pengene vi bidrar med,<br />

sier Haugmoen Handegard.<br />

Sykkelbro skal føre<br />

UiA nærmere sentrum<br />

Det skal bygges nok en bro over Otra. Det har Kristiansands<br />

folkevalgte bestemt. Denne er forbeholdt byens syklister.<br />

Med en prislapp på 80 millioner kroner vedtok formannskapet i<br />

Kristiansand torsdag 8. <strong>september</strong> at broen skulle bygges, hundre<br />

prosent statlig finansiert gjennom Nasjonal transportplan.<br />

Kun Frp og Demokratene stemte mot, de ønsket i stedet en støyskjerm<br />

på Oddernesbroa til en langt rimeligere pris. Ifølge Fædrelandsvennen<br />

bruker 2.500 syklister Oddernesbroa daglig. På Lundsbroa er<br />

tallet 3.500. STA var blant dem som ønsket seg broen, som trolig ikke<br />

blir realisert før i 2022.<br />

- Avstanden mellom Universitetet og bykjernen oppleves lang, støyete<br />

og støvete av mange studenter. En ny gang- og sykkelbro vil ikke bare<br />

gi myke trafikanter en bedre opplevelse, det vil også være viktig i<br />

arbeidet med å knytte sammen Kvadraturen og universitetsområdet,<br />

sier Østensen, sier STA-leder Kai Steffen Østensen til Fædrelandsvennen.<br />

4 studentnytt


Studentvalg<br />

I oktober skal nesten 60 nye studentrepresentanter<br />

velges ved UiA. Fristen for å fremme<br />

kandidater er satt til 5. oktober.<br />

• Fakultetsstyrene. Det øverste organet<br />

til fakultetene og lærerutdanningene.<br />

Fakultetsstyrene og styret for lærerutdanningene<br />

har et overordnet ansvar for at<br />

virksomheten ved fakultetene og lærerutdanningene<br />

holder høy kvalitet.<br />

Satte foten ned for seksuell lek<br />

Under fadderperiodens meget populære pub til pub-event måtte ivrige dommere bokstavelig<br />

talt kaste inn håndkle, etter at flere studenter reagerte på en seksualisert post. Rumpepisking<br />

med håndkle og kølleslag ble til slutt for mye for arrangørene.<br />

Foran hver fadderperiode står ivrige førsteårsstudenter i kø for å sikre seg den mest populære<br />

aktiviteten gjennom hele fadderperioden. Årets utgave var ikke noe unntak. 1.200 billetter<br />

ble solgt unna sporenstreks. Et salg som er med på å generere solide inntekter for studentidretten<br />

i Kristiansand.<br />

Studenter som sikrer seg billett, finner seg et lag før de vandrer mellom Kristiansands<br />

utesteder. Der deltar de på en ny lek for hvert sted de besøker. På postene får de poeng og ved<br />

kveldens foreløpige slutt kåres en vinner.<br />

Pisket på pungen<br />

Men for mange ble aktiviteten som ble holdt på Midtnight Cafe for sterk kost. Reaksjonene ble<br />

til slutt så omfattende at arrangør KSI valgte å stenge hele leken, før alle hadde fått mulighet<br />

til å sanke poeng der.<br />

Først skulle deltakerne kjøpe seg en drikkevare og utstyres med en hjelm. Når deltakerne ble<br />

slått i hodet, skulle de drikke opp på kortest mulig tid. Deretter skulle bonuspoengene sankes.<br />

Her måtte de stille seg opp på en rekke, før en dommer kom med noe som tilsynelatende var<br />

et vått håndkle, eller annet tøystykke. Deltakerne skulle så piskes.<br />

<strong>Unikum</strong> har snakket med flere som deltok på den omdiskuterte posten. Noen mener det hele<br />

var harmløst og morsomt, mens andre forteller at de fant posten drøy, støtende og kvinnediskriminerende.<br />

<strong>–</strong> Da vi kom dit, spurte vi om hva som måtte til for å få full pott. Dette var nesten umulig sa de,<br />

men det hjalp visst å kle av seg. Tidligere hadde det vært en gjeng innom som sto naken og lot<br />

seg piske på pungen, forteller en førsteårsstudent til <strong>Unikum</strong><br />

Morsom og utfordrende<br />

<strong>–</strong> De fortalte at vi kunne ta av oss bh-en, og piske oss på puppene for flere poeng, sier en<br />

fadder som deltok på aktiviteten.<br />

Før arrangementet ble dommerne fortalt at det ikke var lov å be folk kle av seg og at det ikke<br />

er pent å be om smisking av seksuell karakter, slik som lapdance og klining. Det var de ulike<br />

KSI-idrettene som hadde ansvar for hver sin aktivitet.<br />

<strong>–</strong> Vi gikk runden og registrerte hva som skjedde på Midnight Cafe. De hadde en hjelm på seg,<br />

og ble kakket lett i hodet. De bestemte helt selv om de ville ha vann, eller noe annet i glasset.<br />

Så var det noen som ble pisket med en form for tøystykke. På det tidspunktet mistenkte vi<br />

ikke at det foregikk noe over grensen da vi oppfattet piskingen som frivillig og at det var<br />

deltakerne selv som kunne gjøre dette på hverandre, sier leder i KSI, Marianne Kolbeinsvik.<br />

Etterhvert som de fikk stadig flere reaksjoner valgte de til slutt å stenge posten ut kvelden.<br />

Alle deltakerne, både de som hadde vært innom, og de som ikke fikk muligheten, ble gitt full<br />

pott i sammenlagtkonkurransen.<br />

<strong>–</strong> Vi så at noe kunne bli feiltolket og valgte å stenge aktiviteten før tiden. Dette gjorde vi på<br />

grunn av responsen fra deltakere, og litt vår egen oppfatning, sier Kolbeinsvik og legger til:<br />

<strong>–</strong> Vi skal ha greie oppgaver på pub til pub, som folk synes er morsomme og utfordrende. Ingen<br />

skal føle at de er nødt til å kle av seg, føle press til å kjøpe alkohol eller må gjennomføre noe<br />

de ikke vil..<br />

• Studentparlamentet. Det øverste organet<br />

til Studentorganisasjonen i Agder (STA).<br />

Studentparlamentet behandler saker<br />

som omhandler studentenes velferd,<br />

økonomiske, sosiale og faglige aspekter.<br />

Det velger også representanter til alle råd,<br />

styrer og utvalg ved UiA, SiA og STA.<br />

Disse humanistene får<br />

jobb etter utdanning<br />

Rapporten «humanister i arbeidslivet» fra<br />

NIFU viser at det er stor forskjell på hvilke<br />

studenter som får seg jobb etter fullført<br />

mastergrad innen humanistfag. De som<br />

har studert norsk og andre språkfag har en<br />

nokså enkel overgang til arbeidsmarkedet,<br />

mens de som har studert fag som litteraturvitenskap,<br />

filosofi og idéhistorie er blant de<br />

som har betydelige utfordringer med å få<br />

relevant arbeid.<br />

Nyutdannede humanister går i mindre grad<br />

rett ut i arbeid sammenlignet med andre<br />

høyere grads kandidater. Dette skyldes blant<br />

annet at flere humanister fortsetter i høyere<br />

utdanning også etter avlagt mastergrad.<br />

Rapporten viser dessuten at det har vært<br />

en betydelig økning i antall studenter i<br />

høyere utdanning de siste 20 årene, men for<br />

humanistiske fag er økningen liten.<br />

Nytt filosofifag<br />

Det nyopprettede emnet Fil 200, «Spillteori<br />

og filosofi» har til hensikt å kombinere det<br />

konkrete og det filosofiske.<br />

Studentene som tar faget er fra blant annet<br />

økonomi, markedsføring, historie, filosofi<br />

og sosiologi. Klassen består av rundt femti<br />

studenter. Det er professor i filosofi Einar<br />

Duenger Bøhn og førsteamanuensis Kjetil<br />

Andersson ved institutt for økonomi som<br />

sammen står for formidlingen av faget. De<br />

håper på at studentene fra de forskjellige<br />

studieretningene kan lære av hverandre, og<br />

at studentene senere kan ta med seg læringen<br />

til sine respektive fag og lærer seg kritisk<br />

refleksjon inn i egen studieretning.<br />

September <strong>2016</strong> unikum nr 7 5


Tekst: Silje Fjørtoft | Illustrasjon: Asbjørn Oddane Gundersen og Silje Fjørtoft<br />

Ti tips:<br />

Slik overlever<br />

du på studentbudsjett<br />

Sliter du med å få endene til å møtes med stipendet du<br />

har fått? Du er ikke alene, skal vi tro forbrukerøkonom<br />

Silje Sandmæl.<br />

En undersøkelse Ipsos MMI har gjort for DNB, viser at kun ni prosent av alle<br />

studenter synes stipendet er nok for å holde økonomien gående. For de fleste<br />

blir dette stramt, og flere føler seg nødt til å skaffe sommer- eller deltidsjobb<br />

for å kunne dekke utgiftene.<br />

Ifølge Sandmæl, som er kjent fra blant annet TV-programmet Luksusfellen og<br />

som til daglig jobber som forbrukerøkonom i DNB, burde studenter se seg om<br />

etter en deltidsjobb ved siden av studiene.<br />

- Første måned i et semester får man en god del støtte. Husk på denne, for disse<br />

pengene kan hjelpe deg som student ut gjennom året, eller over sommerferien<br />

som ikke gir deg noen spesiell støtte. Hvis du trenger en jobb, kan det være<br />

lurt å høre med campus, for eksempel ved å sitte i studentinformasjonen eller<br />

ved å jobbe på biblioteket. Du kan også holde utkikk etter mindre jobber som<br />

å sitte barnevakt, måke snø eller hjelpe til med oppussing eller andre små<br />

prosjekter, sier hun til <strong>Unikum</strong>.<br />

Samtidig mener hun at det er viktig å begrense forbruket, for å unngå å gå på<br />

en smell.<br />

- For å unngå dyre impulskjøp i kantinen bør du sette opp en ukentlig matplan.<br />

Sett gjerne av litt tid til å kartlegge hvilke tilbud de ulike matbutikkene har den<br />

uken. Det kan også være lurt å kjøpe store pakninger i stedet for små, og heller<br />

fryse ned. Ofte er kiloprisen mye høyere på små pakninger enn store.<br />

Få studenter velger å ta seg tid til å sette opp budsjett. Men den timen du legger<br />

i dette arbeidet kan vise seg å være den mest lønsomme timen gjennom hele<br />

semesteret.<br />

- Gjennom studiene blir man gjerne vant med å planlegge. Det samme gjelder<br />

for økonomien, den må planlegges, slik at du ikke bruker penger i blinde. Sett<br />

derfor opp et budsjett i nettbanken slik at du til enhver tid har kontroll over<br />

både inntekter og utgifter. I budsjettet setter du opp inntekt og utgiftene dine.<br />

6 STUDENTØKONOMI


Chili Sin Carne<br />

en miljøvennlig og økonomisk vri på klassiker<br />

Chili con carne har lenge vært en klassiker på studentspisebordet,<br />

og det med god grunn. Denne retten er rask og enkel<br />

å lage, samtidig som at den er næringsrik og god på smak.<br />

Men har du noen gang tenkt på at det er mulig å lage chili con<br />

carne uten kjøtt? Med noen få grep gjør valget om å lage chili<br />

sin carne utslag i både lommebok og på miljø, samtidig som du<br />

beholder den gode smaken i gryteretten. I denne oppskriften<br />

byttes den klassiske kjøttdeigen ut med søtpotet, men her er<br />

det bare fantasien som setter grenser. Både gulrot, mais, ris og<br />

linser fungerer godt som supplement, men det er også mulig å<br />

kutte ut kjøttet helt og bare la chilien tale for seg selv. Finn din<br />

egen spesielle vri på retten og bruk oppskriften under som en<br />

ramme. Det sies at de i Texas, hvor retten har sin opprinnelse,<br />

har like mange varianter av chili con/sin carne som det vi<br />

nordmenn har av de tradisjonelle søndagskjøttkakene. Her<br />

gjelder det altså å prøve seg fram! Lag gjerne en stor porsjon.<br />

Chili sin carne gjør seg nemlig også veldig bra, om ikke enda<br />

bedre, i dagene derpå.<br />

ingredienser ca 4 Porsjoner<br />

1 medium søtpotet i terninger<br />

1 finhakket løk<br />

2 finhakkede hvitløksfedd<br />

Valgfri mengde rød, finhakket chili<br />

1 boks hakkede tomater<br />

1 boks valgfrie, hermetiske bønner<br />

1 grovhakket paprika<br />

2 ss tacokrydder<br />

1 buljongterning<br />

Salt og pepper<br />

Matolje til steking<br />

fremgangsmåte<br />

1 Kutt opp alle grønnsaker som angitt, og start med<br />

å surre løken i en panne med olje til den er blank.<br />

Tilsett hvitløk og chili og la det surre litt til.<br />

2 Ha i tomatboksen og la det bli gjennomvarmt.<br />

Tilsett så tacokrydderet, buljong, paprika og søtpotet,<br />

og småkok til søtpotetbitene er møre. Ca 20-30 min.<br />

3 Bønnene skyller du av og har i gyten til slutt. Disse<br />

trenger bare å bli gjennomvarme.<br />

4 Smak til med salt, pepper og tacokrydder, og server<br />

eventuelt med rømme, tacochips og guacamole. En<br />

liten tust koriander gjør seg også som pynt.<br />

TIPS!<br />

Lag ditt eget tacokrydder av:<br />

Spisskummen<br />

Hvitløkspulver<br />

Paprikapulver<br />

Chilipulver<br />

Oregano<br />

Salt<br />

Pepper<br />

TeksT: ine rossebø knudsen | FoTo: MonTa birkMane<br />

<strong>september</strong> <strong>2016</strong> unikum nr 7 7


De skal lage fremtidens<br />

dataspill … om de får jobb<br />

Tekst: Amir Hayek<br />

Foto: Monta Birkmane<br />

Vi møter seks bachelorstudentene som har bladd opp for å gå på den kreative<br />

privatskolen Noroff i sentrum av Kristiansand. Drømmen er å bli spilldesigner.<br />

En lidenskap de har hatt siden barndommen skal i løpet av de neste årene bli en<br />

realitet. Alle er de klare over at de gambler med egen fremtid. For til tross for en<br />

bransje i rivende utvikling, er det tøft å hevde seg innen spill.<br />

<strong>–</strong> Det er skummelt å satse på lidenskapen sin, innrømmer spilldesignstudent<br />

Ruben Junger.<br />

Gjengen har tatt plass i sofaen, og utfordrer hverandre i det populære<br />

slåssespillet Super Smash Bros. Stemningen er på topp, selv om konkurranseinstinktet<br />

glimrer frem i ny og ne. For disse guttene og jentene er det ikke noe<br />

annet de heller kunne tenke seg å brukene livene sine på.<br />

<strong>–</strong> Jobbmarkedet innenfor «kunst og kreativitet»-sektoren er utfordrende, og<br />

det er vanskelig å få sikker jobb. En må lære en rekke ulike ferdigheter som<br />

kan benyttes i ulike industrier, og nivået på disse ferdighetene kan variere<br />

sterkt. Industrien er tøff og en må lære seg at det følger med en livsstil i jobben.<br />

Samtidig må man være disiplinert for å overleve i arbeidsmarkedet vi ser nå,<br />

sier Junger.<br />

Han legger til at en lidenskapelig må gå inn i yrket med et tankesett hvor det å<br />

skape noe for andre mennesker er det viktige. Ikke pengene.<br />

<strong>–</strong> Selve vitnemålet ditt har ikke så mye å si for om du får jobb senere. Der er det<br />

kun ferdigheter som teller. En må vise til portefølje, som ofte er en YouTube-kanal<br />

hvor man viser frem sine prosjekter, påpeker medstudenten Kim Haugland.<br />

Få investorer<br />

I midten av august var flere av de mest innflytelsesrike personene fra<br />

skandinavisk spillindustri samlet på en liten bar i Arendal. Arendalsuka hadde<br />

lokket navn som Jonas Klemmensen, business developer i GameHub, til kystbyen<br />

å diskutere fremtidige arbeidsplasser i spillindustrien.<br />

Han beskrev Sverige og Finland som Norges storebrødre, hvor Finland faktisk<br />

har gått forbi Sverige i omsetning, men ikke i antall spill. Den Stockholm-baserte<br />

spillutvikleren DICE har blant annet utviklet den meget populære Battlefieldserien<br />

og omsetter for nært 800 millioner kroner årlig med over 500 ansatte<br />

viser tall fra 2014.<br />

I Finland kan man skryte på seg spill som Angry Birds fra Rovio, Rescue fra<br />

Fragment, Trine-serien fra Frozenbyte og Max Payne fra Remedy for å nevne<br />

noen.<br />

I Norge har man ikke vært i nærheten av den samme utviklingen. Spillselskapet<br />

Funcom skiller seg ut som et selskap som oppnådde noe suksess for åtte år siden<br />

med MMORPG-spillet Age of Conan.<br />

Statistikken som ble presentert under Arendalsuka viser at svært få norske<br />

investorer er interessert i å bruke pengene sine på spill. Et fellestrekk for alle de<br />

nevnte landene er at investeringene i hovedsak kommer fra private investorer<br />

utenlands. I Norge er tallet så høyt som 90 prosent og derfor kalles norsk<br />

privatkapital som svakt.<br />

Foten innenfor døra<br />

Selv om Norge henger etter står det i «Spillrapporten» fra 2015 at det har vært<br />

«en rivende utvikling i spillbransjen i det norske marked». Hele 565 fastansatte<br />

med en omsetning på 329 millioner kroner, fordelt på hele 136 selskaper, hvor<br />

hele 200 millioner var ren spillomsetning. I 2014 var 436 fast ansatte.<br />

<strong>–</strong> Det er likevel viktig å påpeke at de fleste av disse bedriftene er veldig små,<br />

da medianbedriften har kun én ansatt. Av de 136 selskapene beskrives 80 av<br />

de som bedrifter «som veldig gjerne vil lage spill, men kan ikke». Beskrivelsen<br />

kommer av at disse bedriftene har ikke rapportert omsetning, de har ideene,<br />

men ikke pengene til å starte prosjektet sitt, sier direktør Torbjørn Urfjell i Virke<br />

Produsentforeningen, som presenterte rapporten under Arendalsuka.<br />

Spillindustrien er ansett som å være tverrfaglig. Enkelte bedrifter lager<br />

tradisjonelle spill som er ment for underholdningen sin skyld, deretter har du en<br />

8 SPILLDESIGN


I spillverden er Norge regnet som lillebror å regne<br />

sammenlignet med nabolandene Sverige og Finland.<br />

Likevel velger en rekke studenter i Kristiansand å begi<br />

seg ut i den usikre bransjen. Hvorfor? De elsker å skape<br />

dataspill.<br />

rekke interaktiv media som benyttes på sykehus og i skolevirksomheten. Av de<br />

som er ansatt i spillbransjen er cirka 60 prosent av dem i aldersgruppen 30<strong>–</strong>40<br />

år. Den store majoriteten av disse har høyere utdanning og har blitt rekruttert<br />

fra andre spill-bedrifter.<br />

Både Torbjørn Urfjell og Jonas Klemmensen var tydelige på at de som vil jobbe<br />

innenfor spillbransjen ikke kan regne med fast ansettelse med det første. De<br />

hadde følgende råd å gi til fremadstormende talenter.<br />

• Kompetanseutvikling: En slutter aldri med kompetanseutvikling i denne<br />

industrien. Videreutvikling i spill-industrien krever at en holder seg oppdatert<br />

på det teknologiske og videreutvikler ferdighetene sine.<br />

• Dialog: Start samtaler med selskaper og personer i industrien allerede nå. Prøv<br />

å skille deg ut fra resten av gjengen.<br />

• Frilans: En bør være villig til å ta frilans-jobber for å få en fot inn i døra.<br />

Samtidig kan mye gjøres fra politisk hold for at Norge skal kunne oppleve samme<br />

utvikling som i våre naboland. Statssekretær Dilek Ayhan i Næringsdepartementet<br />

argumenterer for at en rekke grep må gjøres for at spillindustrien i<br />

Norge skal gå fra en næring til en bransje.<br />

<strong>–</strong> Vi må fortsette å satse på forskning og kompetanse i vår utdanningssystem.<br />

Master kan for eksempel fortsatt kun tas i utlandet. Vi må skape tiltro til<br />

den norske spillindustrien. Det må bli bedre samarbeid mellom næringslivet<br />

og gründere om industrien skal bli en reel sektor for Norge å satse på. For at<br />

dette målet skal oppnås må vi endre og øke ordninger som tilbyr mer støtte og<br />

veiledning i industrien, uttalte Ayhan under debatten.<br />

Sju droppet ut<br />

Tilbake i spillsofaen på Noroff virker de motiverte studentene innforstått med at<br />

de går inn i en industri hvor «survival of the fittest» står sterkt.<br />

De fleste studentene vil veldig gjerne jobbe i Norge, men en av dem, Oscar<br />

Esmeralda påpeker at en bør flytte dit jobbmulighetene fins om man vil leve av<br />

spill. Han vraket planene om å bli sykepleier, da han oppdaget at han hadde et<br />

talent innenfor tegning.<br />

<strong>–</strong> De eldre begynner å bli de som vokste opp med spilling, kanskje de har mer<br />

forståelse og sympati for industrien, enn de tidligere, utdyper medstudent Stian<br />

Friis.<br />

<strong>–</strong> Å starte som frilanser er en meget god mulighet hvis en ønsker å fremheve<br />

seg selv fra mengden av spilldesign-jobbsøkere. En bør ha noe å vise frem i<br />

jobbsøkingen sin. Mitt inntrykk er at å jobbe som frilanser er en ordning som<br />

passer best for dem som er ekstremt flinke til å lage, tegne eller animere en<br />

spesifikk ting. Slik som flammer, våpen eller vann, mener Kim Junger.<br />

I Danmark har man praksis-ordninger hvor nyutdannete spilldesign-studenter<br />

jobber med minimumslønn. En ordning som er langt fra forenelig med den<br />

holdningen som finnes i norske arbeidstakerorganisasjoner, og arbeidsmiljøloven.<br />

Studentene er ikke fullt så skeptiske.<br />

<strong>–</strong> Lite betalt er bedre enn ikke betalt. Men gratis arbeid innenfor kunst er et stort<br />

«no-no» blant artister. Bedre og mer utbredt praksisordninger for nyutdannede<br />

spilldesign-studenter hadde vært veldig kjekt. Men i realiteten kan det være<br />

vanskelig å implementere når spillselskaper er så små, mener gjengen.<br />

De opplever utdanningen på Noroff som god, med mye fokus på problemløsning<br />

og prosjektoppgaver. Samtidig savner de flere besøk fra ulike bedrifter. Hvor<br />

vanskelig studiumet er, avhenger helt av interessen, men at de må legge ned en<br />

solid innsats for å holde tritt, etterlates det lite tvil om.<br />

<strong>–</strong> Det er vanskelig i den forstand at hvis en ikke har interesse eller lidenskap<br />

for spilldesign, faller man fort ut av studiumet. Vi startet med 19 studenter i<br />

klassen, men endte med å være 12 studenter til slutt, sier Kim Junger.<br />

September <strong>2016</strong> unikum nr 7 9


10 Studiestart <strong>–</strong> vannkrig


Fargefesten som tok av<br />

Foto: Monta Birkmane<br />

For andre året på rad ble fadderperioden avsluttet på fargerikt vis. I kulissene satt en gjeng på åtte frivillige studenter. For<br />

dem var årets utgave et vinn eller forsvinn, etter at fjorårets debut endte med underskudd. Denne gangen klaffet derimot<br />

alt, og nå ligger ting til rette for nye fargefester i Grimstad.<br />

På Torvet i Grimstad fikk alle som kjøpte seg billett til det snaut fem kilometer lange løpet, utdelt solbriller, en hvit T-skjorte<br />

og en pose med en tilfeldig farge. Deretter var det bare å kaste farge på sidemannen for de lekne deltakerne. På få minutter<br />

var ikke Grimstad by til å kjenne igjen, såfremt du ikke er fargeblind.<br />

Nyt blinkskuddene fra <strong>Unikum</strong>s fotograf Monta Birkmane.<br />

august <strong>2016</strong> unikum nr 6 11


Bokhandelen som alltid går i pluss<br />

Tekst og foto: Matias Smørvik<br />

Når det ringes inn til semesterstart, er det en sikker spådom at køene på Sørbok strekker seg<br />

minst like langt som kaffekøene på en kald desembermorgen. Bare i løpet av august regner<br />

universitetsbokhandelen med å ha solgt minst 20.000 pensumbøker til puggeklare studenter.<br />

Men det er ikke gitt at studentenes bokhandel skal gå som en kule. Ved flere<br />

andre universiteteter i Norge er bokhandlere under sterkt press etter å ha<br />

levert underskudd i en årrekke. Nedleggelse har flere ganger vært oppe til<br />

diskusjon hos store bokhandlere, blant annet ved NTNU.<br />

Daglig leder ved Sørbok, Åsa Aglen, skildrer en stadig tøffere bransje for<br />

dem som lever av å selge bøker.<br />

<strong>–</strong> Det er klart at det er endringer i bokbransjen. Store endringer, sier hun.<br />

<strong>–</strong> Vi opplever et veldig press fra forlagene, som helst gir oss dårligerere og<br />

dårligere betingelser. Det betyr at vi må ha en stram drift, og at det ikke er<br />

rom for mange feilkjøp. Samtidig har importen blitt dyrere på grunn av<br />

valuta, noe som til tider kan gjøre det vanskelig å holde prisene nede.<br />

Styrer mot «fornuftig overskudd»<br />

For hvert år som går har også valgmulighetene for kundene blitt flere og<br />

bedre. Med bare noen tastetrykk på mobilen, kan studentene sammenligne<br />

prisene i bokhyllene med prisene i konkurrerende nettbutikker eller på<br />

bruktmarkedet.<br />

<strong>–</strong> Det er selvfølgelig fristende for studenter å handle på nett med rimelige<br />

priser. Men vi har mange smale titler som man ikke får tak i andre steder.<br />

Vi legger ned mye arbeid og betaler mye for at all pensumlitteratur skal<br />

være tilgjengelig hos oss. Så prøver vi så forsiktig vi kan å råde studenter<br />

mot å kjøpe gamle utgaver av bøker. Vi opplever studenter som kommer hit<br />

og sier: «Oh shit, nå har jeg kjøpt en gammel utgave». Noen bøker kommer<br />

med nye utgaver hvert år, og det er en grunn til det, forteller hun.<br />

I 2015 hadde Sørbok salgsinntekter på 25 millioner kroner. Det er en halv<br />

million mer enn året før, viser eier SiA sitt regnskap. Overskuddet fra<br />

boksalget overføres til SiA, som drifter studenttilbud som helsetjenste,<br />

kantine, studenthybler, Østsia, Bluebox og studentbarnehage. Med andre<br />

ord går pengene man legger igjen hos Sørbok, tilbake til studentvelferd. At<br />

det er studentene som i realiteten er bokhandelens eiere, er et viktig poeng<br />

for Sørbok å signalisere.<br />

<strong>–</strong> Vi vil gjerne ha et fornuftig overskudd, men det skal ikke være for stort.<br />

I styret vårt sitter det flere studenter. Om det et år skulle vært et for stort<br />

overskudd ville de sagt «Nei, nå priser dere bøkene deres for høyt».<br />

Som universitetsbokhandel har Sørbok strenge retningslinjer å forholde<br />

seg til, og det ligger ifølge Agdal mye politikk i det å drive bokhandel<br />

12 SØRBOK MED OVERSKUDD


på campus. De skal for eksempel ikke opptre som en konkurrent til<br />

kommersielle bokhandlere i kvadraturen. Dessuten er de pliktige til å<br />

kjøpe inn de bøkene som foreleser mener deres studenter skal ha - selv om<br />

det i flere tilfeller fører til tap for bokhandelen.<br />

annonse<br />

På aPP<br />

Så hva gjør bokhandelen for å tilpasse seg den nye hverdagen? Et forsøk<br />

som har blitt til en suksess for bokhandelens ansatte er pensumpakkene<br />

som selges til rabattert pris. Ordningen ble innført for fire-fem år siden, og<br />

selger som visstnok som varmt hvetebrød i studiestarten.<br />

<strong>–</strong> Der putter vi bøker som vi vet er obligatoriske. Ikke de bøkene hvor<br />

bare to kapitler er en del av pensum. Så gir vi et avslag på pakken. Det<br />

vi opplever er at mange studenter kommer til oss og sier: «Åh, så bra. Nå<br />

slipper jeg å lete». Det blir mindre interessant å kjøpe brukte bøker og når<br />

de kjøper pakken vet de at behovet er dekket ut semesteret, sier hun.<br />

Særlig blant førsteårsstudenter er pensumpakkene populære. Desto lenger<br />

man kommer ut i studieløpet, desto færre bøker handles. Det kan tenkes<br />

at mer erfarne studenter er mer bevisste på hvor mange bøker de faktisk<br />

kommer til å lese gjennom et semester, og hvilken kunnskap de kan tilegne<br />

seg gjennom andre kilder.<br />

Aglen understreker at det likevel er en stor trygghet for studenter å vite at<br />

de har alle bøkene de trenger for semesteret, og at bøker også kan være<br />

nyttig å ha til senere tid.<br />

Sørbok har kastet seg på den nasjonale «bokhandel på campus»-appen.<br />

Før var det problematisk å dra nytte av tilbudet hvor hver femte bok kan<br />

kjøpes til lavere pris. Nå kan derimot studenter skanne kjøpene sine med<br />

mobilen, og dermed oppnå rabatten, selv om studenten kun kjøper 1-2<br />

bøker av gangen.<br />

<strong>–</strong> Kommer det til å være en bokhandel her om 15 år?<br />

<strong>–</strong> Ja, det tror jeg. Men den kommer nok ikke til å se ut slik som i dag. Den<br />

gangen jeg studerte var det så enkelt som at man fikk en pose med bøker,<br />

«disse skal dere ha, så mye koster de», sa de og det aksepterte vi. Nå er det<br />

litt mer komplisert. Når jeg ser barnebarnet mitt og hennes digitale vaner,<br />

så lurer jeg på hvor mange skrevne bøker hun kommer til å ha på pensum<br />

den dagen hun skal ut og studere.<br />

<strong>september</strong> <strong>2016</strong> unikum nr 7 13


Tekst: Nora Nusle Torvanger<br />

Kristian Kristensen kommer til Østsia 14. oktober.<br />

<strong>Unikum</strong> digger<br />

Kristian Kristensen<br />

Han har til stadighet overrasket P3-lyttere med sin unike, euforiske<br />

og svevende stil. Vi venter fortsatt på det store gjennombruddet for<br />

Nord-Norges beste falsett, men tror bestemt at Urørt-vinner Kristian<br />

Kristensens opptreden på Østsia, er den konserten du aller helst<br />

ikke vil gå glipp av i måneden som kommer.<br />

Kristian Kristensen er fra Harstad i Sør-Troms, men er nå bosatt<br />

i Oslo. Han har interessert seg for musikk helt siden han var på<br />

audition for «Putti Plutti Plott» som 6-åring. Etter videregående<br />

gikk han på Romerrike Folkehøgskole, og deretter begynte han på<br />

musikallinjen på Bårdarakademiet. I 2009 var han med i X-faktor<br />

med A cappella-gruppen No name <strong>–</strong> No fame. Noen år senere<br />

dukket Kristensen opp igjen i The Voice, der han hadde Espen Lind<br />

som personlig mentor. Kristian Kristensen gikk helt til semifinalen<br />

i TV-showet, men etter en jevn konkurranse tapte han mot kristiansandyndlingen<br />

Pål Rake. Etter suksessen i The Voice bestemte<br />

han seg for å kjøre sitt eget løp og satse fullt på musikken på egen<br />

hånd, og gikk helt til topps i Urørt i NRK P3 med låten «Lyset». Bare<br />

noen dager etter skrev han platekontrakt med Warner Music. I<br />

kjølevannet av gjennombruddet sitt har han blant annet sluppet<br />

singlene «Du som snakke» og «Kan du lære mæ», som har høstet<br />

god kritikk av norske medier.<br />

Kristensen lar seg inspirere av artister som for eksempel Bon Iver,<br />

James Blake og Jeff Buckley. Dessuten har han en svært personlig<br />

vri på det musikalske uttrykket sitt, med tanke på at han synger på<br />

nordnorsk dialekt. Musikken han produserer dekker flere sjangre,<br />

blant annet pop, indie og elektronika, og flere av tekstene hans har<br />

en melankolsk undertone. Han er også kjent for sin karakteristiske<br />

stemme og falsett, og mestrer dermed mange ulike sjangre. Etter<br />

The Voice ble han ofte omtalt i mediene som «han med stemmen».<br />

14 KULTURKALENDER


Kulturkalender for<br />

<strong>september</strong> / oktober<br />

Kristiansand<br />

16/9: Mads Veslelia + UiA-løpet // Østsia<br />

17/9: Kick-off Sørveiv <strong>2016</strong> // gamle Agder Teater<br />

18/9: Slampoesi // Vaktbua<br />

22/9: Cloroform // Vaktbua<br />

22/9: Chris Thomas Kong Fan Page // Victoria<br />

23/9: Oral Bee // Vaktbua<br />

23/9: Lovespeake // Østsia<br />

24/9: Kokomo @ VIVID Festival // Aladdin<br />

1/10: Monica Heldal // Håndverkeren<br />

7/10: Bernhoft & the Fashion Bruises // KICK Scene<br />

14/10: Kristian Kristensen // Østsia<br />

15/10: Moddi // KICK Scene<br />

21/10: Jonas Alaska // Østsia<br />

Kilden<br />

13/9: Jobbskaperkonsert med Bjørn Eidsvåg<br />

13/9: Skjærgårdsviser med Ivar Bøksle<br />

15.<strong>–</strong>29/9: Figaros bryllup av Wolfgang Amadeus Mozart<br />

15/9: Til fyret av Virginia Woolf<br />

15.<strong>–</strong>17/9: Evros Walk Water<br />

16.-17/9: Nothing’s for something<br />

20/9: Lars Klevstrand synger viser av Erik Bye<br />

22/9: Bendik Hofseth «IX» 25-årsjubileum<br />

23/9: Bibelen <strong>–</strong> festforestilling med Hanne Krogh<br />

24/9: Christiansand Blues Club <strong>–</strong> Paul Lamb and the King Snakes<br />

27/9: Operaperler med fire engelske solister<br />

28.<strong>–</strong>29/9: Anne Franks Søsken<br />

29/9: Arounidance // Vebjørn Sundby & Guro Nagelhus Schia<br />

4.-6/10: Skipper terskelen forteller<br />

4/10: Nasjonalballetten ung og kingwings crew: Romeo og Julie<br />

7/10: Raske menn <strong>–</strong> 90 minutter på 80 minutter<br />

11/10: Rebell, rebell! <strong>–</strong> Teatergruppen Fotspor<br />

13/10: Ole Edvard Antonsen spiller Haydns trompetkonsert<br />

14/10: Erlend Ropstad<br />

Grimstad<br />

23/9: Stand up med Christian Mikkelsen // Bluebox<br />

7/10: Jonas Alaska // Bluebox<br />

Grimstad Kulturhus<br />

13/9: Riksteateret: fortrolige samtaler<br />

16/9: 200 år <strong>–</strong> Har grimstad endret seg?<br />

21/9: Scheen Jazzorkester og Eyolf Dale<br />

28/9: Trippelboooka<br />

28/9: Music in Action in Conflict areas: seminar og konsert<br />

11/10: Jo Eskild og Tor Flaa: Viser, litt jazz og noe klassisk<br />

14/10: Øystein blyant world tour<br />

SEPTEMBER <strong>2016</strong> unikum nr 7 15


TeksT oG illusTrasjon: asbjørn oddane Gundersen<br />

Balladen<br />

om<br />

oNkel SAM<br />

I en tid under stadig forandring, oppdatering og fornying i retningen mot det<br />

ukjente, så er det ingen andre thrillere som preger vårt fokus mer enn det<br />

pågående amerikanske presidentvalget. Hvorfor? Vår filmkulturelle Hollywoodtradisjon?<br />

Humanitære og ideologiske anliggende? Eller finnes i det hele<br />

tatt noen forklaring som kan plasseres i en hvilken-som-helst kategori?<br />

Vi klarer ennå ikke å bli helt vant til munndiaréen fra realitystjernen og<br />

eiendomsmogulen Donald Trump, eller de konstante epost-avsløringene om<br />

tidligere førstefrue og senator Hillary Clinton. Sett fra sidelinjen, i raden<br />

”norsk perspektiv” med naive forhåpninger, merkes det tydelig at inntrykket<br />

av godeste Onkel Sam settes på prøve når fokuset veksler fra kandidatene<br />

til massene som danser ivrig etter politikkens tryllefløyte. I hete og kjølige<br />

øyeblikk blant munnhuggeriet, banes det fritt fram for den indre rebellen<br />

man finner i den gjennomsnittlige kjernevelgeren. Men man må ikke være<br />

for kjapp med å trekke konklusjoner, for dette gjelder fra begge sider av den<br />

politiske fløyen. Fra før av kjenner vi Tea Party-bevegelsen fra høyresiden, men<br />

nylig merkes innmarsjen av Black Lives Matters, Ku Klux Klan, aksjonister fra<br />

den svinnende middelklassen og mange andre varianter som reflekterer det<br />

politiske etablissementets forgjengelighet.<br />

Er middelmådighet det vi kan forvente av kandidatene? Er det så mye skuffelse<br />

rundt Washington-klanen? Eller er det når moralen og politisk korrekthet<br />

opphører at man får et helt annet inntrykk enn det vi har vært vant til?<br />

Slike tilfeller minner meg om en slager som oppsummerte musikalsk alle<br />

inntrykkene fra datidens samfunn, og selv det en god stund siden den kom<br />

ut, så gjelder innholdet mer enn noen gang. Kanskje litt sentimental, men<br />

likevel spot-on. Da slageren for første gang kom ut i 1971, var den skrevet<br />

som en protestsang mot den pågående rasismen i USA, behandlingen av de<br />

fattige forårsaket av strabasiøse politikere, fordommer mot dopmisbrukere og<br />

fengselsfugler, og ikke minst Vietnamkrigen. Nå har kanskje mye endret seg<br />

siden sangen kom ut, men er du ikke enig i at man kan finne paralleller mellom<br />

sangteksten og de globale utfordringene på vår dagsorden? Eller de dystre<br />

forhåndsinntrykkene vi sitter med før den siste runden av presidentvalget<br />

har blitt holdt, for dens saks skyld. Slik avrunder den siste strofen budskapet:<br />

Ah, I'd love to wear a rainbow every day and tell the world that everything's okay,<br />

but I'll try to carry off a little darkness on my back. `Till things are brighter, I'm<br />

the Man In Black…<br />

MÅNEDENs ORD<br />

av Roar<br />

I disse dager hvor det skrives artikler om misbruk av alt fra telefoner, Pokémon Go, alkohol, sigaretter<br />

og Facebook, må mye annet vike. Vi ser mindre på TV, leser færre papiraviser og glemmer ord. Et av<br />

ordene sjelden brukt i dag er askese. Askese betyr avholdenhet, et ord som tilsynelatende har gått litt i<br />

glemmeboken.<br />

Det er en historie om tre munker, som avsto fra å snakke. De levde et asketisk liv, til de grader. Ved<br />

slutten av hvert år fikk én av munkene lov til å snakke. Ved slutten av det første året sa den første<br />

munken «suppen er for varm». Så gikk året - i stillhet mellom de tre - til det var den andre munkens tur.<br />

De to andre så på han da han rettet seg opp og sa «suppen er for kald». Det tredje året, det siste året<br />

for munkenes stillhet sa den tredje munken. «Suppen er hverken for kald eller for varm, den er dog litt<br />

for salt». Askese er kanskje greit for visse ting, det kan være bra trening for viljen med litt forsakelse<br />

fra fristelser. Kanskje vi skal prøve å legge fra oss telefonen i en hel dag? Dét ville vært generasjonens<br />

asketiske handling!<br />

Askese<br />

16 donaLd trumP


Forkynnelsen av det troløse hykleri<br />

tekst: Franz Rose Bengtson<br />

Illustrasjon: Asbjørn Oddane Gundersen<br />

Nå som mennesket snart er en mannsalder inne i det 21. århundre kan vi skimte<br />

at dette ikke blir religionens tidsalder. Nok blod er spilt i religionens navn til<br />

at vi med rak rygg, kan vende ljåen mot nye åkere. Religion hører fortiden til.<br />

Det moderne mennesket er ingen religiøs fanatiker. Overtro og ritualer hører til<br />

en svunnen tid med korstog, folkemord og undertrykkelse. Ateismen er et mer<br />

passende livssyn for det siviliserte mennesket. Skarp kritikk av religion og tro er<br />

i anmarsj. Men fortjener ikke også ateismen en omgang verbal juling?<br />

Det finnes mange flotte argumenter for hvorfor ateismen er en etisk og<br />

harmonisk trosretning. Blant verdens mest fredfulle land, ligger verdens minst<br />

religiøse land i teten. Ateismen er inkluderende, open minded og rasjonell.<br />

Religionen på sin side er overtroisk og utdatert, og naturvitenskapen vil gradvis<br />

utrydde den. Ateismen har vunnet innpass hos ungdommen. Unge rebeller kan<br />

nyte flotte dokumentarer på Netflix, slike som The unbelievers og Religulous. Med<br />

intellektuell presisjon latterliggjør de religiøs fanatisme. Og deres intervjuobjekter<br />

er selvfølgelig de galeste av de gale. Enkel underholdning. Netflix and sin.<br />

Ateismens helter er av både historisk og samtidsrelevant art. Nietzsche, hevdet<br />

for over hundre år siden at «gud er død» og at mennesket bare har sin egen<br />

styrke å stole på. Dette var i boken Slik talte Zarathustra, som omhandler<br />

læren om «overmennesket». «Overmennesket er jorden mål og mening». Det<br />

kan diskuteres hvor velegnet budskapet hans var til store folkemasser. Overmenneskebegrepet<br />

slo jo aldri særlig gjennom hos allmenheten, bortsett fra<br />

i Tyskland på 1930-tallet. Og jeg vil ikke hevde at tilstandene der var særlig<br />

fredsommelige.<br />

I dag kjemper evolusjonsbiologen Richard Dawkins i medvind mot vår<br />

tids overtroiske masse av avskum. Han regnes som en av verdens fremste<br />

popularisatorer for naturvitenskapen. Med andre ord, en naturvitenskapens<br />

svar på religiøse profeter. Dawkins har fått en bred hærskare av lesere og<br />

boken hans God, a delusion, ligger på pensumlista til filosofistudentene her på<br />

universitetet. (Jeg har aldri forstått hvorfor navnet Richard kan forkortes til<br />

kallenavnet «Dick», men jeg synes det er passende for Dawkins)<br />

Jeg finner Dick svært uoriginal, og jeg plasserer ham gjerne i samme bås<br />

som en hvilken som helst religiøs forkynner. Dick pusher ateisme på samme<br />

måte som jehovas vitner pusher sin tro. Dick er like fanatisk som sine verste<br />

fiender. Og hans tilhengere er like hjernevasket som en hvilken som helst<br />

religiøs sekt. Ateister har da ikke uten videre noen dypere forståelse av verden<br />

enn hva religiøse mennesker har. Å hevde noe annet ville ha vært et angrep<br />

på alle religiøse mennesker, både i nåtid og fortid. Og det ville ikke ha skilt<br />

seg stort fra hvordan troende stadig anser sin egen tro som den eneste rette.<br />

Jeg var selverklært ateist da jeg var fjorten år gammel. Hadde jeg da en mer<br />

velutviklet trosoppfatning enn Leonardo da Vinci? Nei. Kjempenei. Dick og hans<br />

kompanjonger er smalsynte, naive og ensrettet. Og jeg tviler på at akkurat de<br />

har funnet den ene rette måte å oppfatte verden på. Kompleksiteten i enhver<br />

trosretnings verdensbilde avhenger av individet.<br />

Ateister tror ikke på fantasihistorier, religiøse tekster eller magisk oppspinn fra<br />

oldtiden. Ateister tror på evolusjon, de tror på naturvitenskapen og de tror på<br />

virkeligheten. Men er ikke virkeligheten slik at mennesker, særlig i flertall, har<br />

en tendens til å bli religiøst overbeviste? Da det dukket opp sivilisasjoner rundt<br />

om på kloden for 5500 år siden, så var samtlige av disse basert på en eller annen<br />

form for religion. Er det ikke da helt tydelig at religion ikke er et menneskeskapt<br />

konsept som overlever gjennom propaganda og hjernevasking, men snarere et<br />

kollektivt menneskelig instinkt, som utvikler seg i et hvert samfunn?<br />

Ateisme blir gjerne betraktet som et livssyn som oser av toleranse. Og på dette<br />

området fortjener de ros. For ateismen dømmer ingen livsstiler. Ateismen er<br />

åpen for homofili, ateismen er for likestilling og individets rettigheter. Men er<br />

gudsbenektelse en nødvendighet for å akseptere individets rettigheter? Tvert<br />

imot, skal en være tolerant, må en også godta at det er en menneskelig faktor å<br />

ha åndelige fantasier om hvordan verden henger sammen. Skal en leve som et<br />

lunt og harmonisk menneske må en også vise religiøs toleranse.<br />

Men beskriver ikke atismebegrepet bare en individuell tankeretning hvor<br />

troen på én eller flere guder er fraværende? Alle ateister er vel ikke aktive<br />

blasfemikere? Neida, også ateismen fortjener nyansering. Såkalt negativ<br />

ateisme kan synes å fortone seg nokså passivt. Positiv ateisme derimot er<br />

en aktiv benektelse av guders eksistens. Og enda kvassere er nyateisme eller<br />

«new atheism» med Dawkins i spissen. Nyateisme er hva jeg kjegler mot i dag,<br />

merk deg det, tålmodige leser, hvis du arger deg intenst over min enfoldige<br />

generalisering av alle verdens ateister. Mitt poeng er enkelt; nyateister har en<br />

tendens til å opptre arrogant og provoserende, i forkynnelsen av sitt budskap<br />

om at religiøse mennesker opptrer arrogant og provoserende i forkynnelsen<br />

av sitt budskap.<br />

Om du med halen mellom beina argumenterer med at essensen i ateismen<br />

ikke er antireligiøsitet, men snarere det å la gudspørsmålet stå åpent, så<br />

er jeg sikker på at agnostisismen vil ønske deg hjertelig velkommen. For<br />

som agnostiker kan man vel stå i det harmoniske ekvilibrium mellom<br />

religion og ateisme? Vel, nyateismen er uenig. Dick går faktisk hardt ut mot<br />

agnostisismen og mener at agnostikere er feige da de ikke tør å ta stilling til<br />

eksistensielle spørsmål. Samt at agnostisismen ikke har tapperhet nok til å<br />

kjempe imot roten til alt vondt, religionen.<br />

Mennesket har intet statisk over seg, det er et vesen i utvikling. Alltid skrider<br />

menneskets karakter fremover. Men dette er ikke særegent for mennesket,<br />

alt liv er betinget av en ustanselig historisk prosess. Tydeligere er det<br />

menneskets åndelige instinkter som gjør arten vår enestående. Mennesket<br />

er et undrende, meningssøkende vesen. Hvordan er verden blitt til? Hva er<br />

meningen med livet? Hva skjer etter døden? Finnes det rett og galt? Disse<br />

spørsmålene er tidløse, de er universelle, og de krever ikke formell kunnskap<br />

for å besvares. De kan være personlige, men de kan også skape en god<br />

samtale. De er veldig menneskelige. De gjør oss til homo sapiens sapiens.<br />

Men hvem er det som frykter de store spørsmålene? Det er ateistene, oo<br />

hvor de åndssvake! De tror helt enkelt at hvis man unnviker hjerneaktivitet<br />

rundt filosofiske spørsmål, så har man svaret. De er uvillige til å akseptere<br />

at grubling, fundering og refleksjon rundt livet, er en naturlig det av<br />

menneskesinnet. Hva er meningen med livet? <strong>–</strong> Nei, jeg er ateist.<br />

Et typisk argument mot denne kritikken er at ateister ikke har noe imot<br />

tro, men at de har noe imot kollektiv tro som er satt i system, skrevet<br />

ned, og prakket på folk. Her er jeg mer eller mindre enig. Men da må de<br />

hedningene også ha selvinnsikt nok til å følge sin egen formel! Hyklere er de,<br />

da de selv prøver å omvende andre folks tro. Ateister, om dere bare hadde<br />

holdt troløsheten deres for dere selv, så jeg sluppet å opptre arrogant og<br />

provoserende i forkynnelsen av mitt budskap. Fucking Dicks!<br />

September <strong>2016</strong> unikum nr 7 17


18


Sammen kan vi senke terskelen<br />

STA kommentaR<br />

tekst: Sunniva Fekjær, velferdspolitisk ansvarlig i STA | Illustrasjon: Silje Fjørtoft<br />

Studietiden blir ofte omtalt som den beste perioden i livet. En epoke fylt med<br />

sosiale happenings, nye bekjentskap, mange læringsprosesser og en veldig<br />

fleksibel hverdag. Det er også for noen en periode med mye havregrøt, mange<br />

nudel-måltider, et trangt budsjett og spørsmål om endene vil møtes. Det skaper<br />

bekymringer.<br />

De fleste studenter, uansett hvilken aldersgruppe, har bekymringer <strong>–</strong> enten<br />

det gjelder de økonomiske, sosiale eller de faglige utfordringene man møter<br />

på i studieperioden. Det er ikke å legge skjul på at mange studenter opplever<br />

press og stress fra flere aktører. Og lite hjelper det når årets studenter i tillegg<br />

tilhører generasjon prestasjon.<br />

Vi vet at familie, medstudenter og ikke minst samfunnet rundt har<br />

forventninger. Forventninger som ikke alltid er like lett å leve opp til, og kanskje<br />

heller ikke ønskelig å leve opp til. I enkelte tilfeller utvikler bekymringene<br />

seg til psykiske plager. Alle de uløste tankene blir så store at det går kraftig<br />

utover livskvaliteten din og læringsutbyttet på universitetet. Hverdagen blir<br />

vanskeligere å møte fordi verktøyene til å hjelpe deg ikke er på plass. Du klarer<br />

ikke å gi utdanningen hovedfokuset du hadde planlagt å gjøre da du møtte opp<br />

på studiestart.<br />

I følge Studenters helse- og trivelsesundersøkelse (SHoT) fra 2014 strevet 7-15%<br />

av studenter mye i løpet av studiesituasjonen. Dette skyldes faktorer som lav<br />

studiemestring, liten gjennomføringsevne, redusert livskvalitet, ensomhet,<br />

personlighetsmessige forhold og alvorlige psykiske symptomplager <strong>–</strong> ofte i<br />

kombinasjon med hverandre.<br />

Hver femte student rapporterer om alvorlige psykiske symptomplager. Dette<br />

er dobbelt så høyt som ¨normalbefolkningen¨ i samme aldersgruppe. Det er<br />

urovekkende tall, og det får meg til å undre <strong>–</strong> hva er det som gjør at vi studenter<br />

sliter mer enn befolkningen forøvrig?<br />

Hvert år arrangeres verdensdagen for psykisk helse. En dag som setter psykisk<br />

helse på dagsorden, også på UiA. I år er temaet fordi livet forandrer seg. Det<br />

kan vi studenter mye om. Overgangen fra videregående eller folkehøyskolen<br />

til universitetet er stor for mange. Mange av forelesningene og mye av<br />

studiearbeidet er gjort på eget initiativ <strong>–</strong> altså at man selv må fikse sin egen<br />

struktur i hverdagen. Foreleseren slutter å spørre om du har gjort ¨leksene¨<br />

dine. For mange så studerer man i en helt ny by, borte fra alt som er kjent og<br />

kjært. Du skal selv skaffe deg en plass å bo, skape deg ett nettverk, bli kjent med<br />

byen og selvfølgelig begynne med skolearbeid. Det er enormt mye å tenke på<br />

i det man starter fasen som student, og det er derfor så viktig at vi passer på<br />

hverandre!<br />

Som tallene fra SHoT viser er det mange av oss som har det tøft. Personlig<br />

vet jeg hvor kraftig psykiske plager går ut over hverdagen, og hvor mye det<br />

påvirker dine prestasjoner både på privaten og i forholdet med skoleboka du<br />

holder på å pløye deg igjennom.<br />

Jeg vil utfordre og oppfordre hver enkel student til å ta et tak i denne saken.<br />

For det har blitt en sak hvor noen faller utenfor og noen ikke klarer å komme<br />

seg igjennom fordi presset blir for stort. Jeg vil at vi skal inkludere dem som er<br />

ensomme, støtte dem som trenger en å støtte seg på, lytte til dem som trenger<br />

en å snakke med, og mest av alt at vi skal fjerne den høye terskelen for å få<br />

hjelp.<br />

Psykiske vansker burde ikke være så tabubelagt som de er i dag. Det positive<br />

er at vi faktisk kan gjøre noe med det. Og sammen skal vi senke terskelen. Jeg<br />

gleder meg til å se deg bidra <strong>–</strong> vi klarer det ikke uten hverandre.<br />

<strong>september</strong> <strong>2016</strong> unikum nr 7 19


20 ihjjgjgh


Nordlendinger, vestlendinger og<br />

søringer:<br />

- hvor forskjellig er vi egentlig?<br />

illusTrasjon: asbjorn oddane Gundersen<br />

TeksT: nora nusle TorvanGer<br />

kulturelle forskjeller eksisterer ikke bare mellom ulike land internasjonalt. kulturelle ulikheter<br />

eksisterer i beste velgående parallelt innad i norge. Her er min personlige beretning og analyse av<br />

geografiske og etniske forskjeller i Norge, med særlig fokus på nordnorsk kultur.<br />

Hva er egentlig en kultur? Ja, hvor skal en begynne når en forsøker å definere<br />

kulturbegrepet? Det er ingen tvil om at kultur ekstremt vidt. Den nå pensjonerte<br />

samfunnsforskeren Arne Martin Klausen sier “kultur er ideer, verdier, regler<br />

og normer som et menneske overtar fra den foregående generasjonen, og<br />

som man forsøker å bringe videre - ofte noe forandret - til neste generasjon».<br />

Kulturen i Norge er vi alle en del av, og vi deler den i fellesskap sammen med<br />

våre andre norske medborgere. Men hva er egentlig typisk norsk? Å gå på ski er<br />

typisk norsk. Fulle nordmenn på sydenferie på Gran Canaria med charter-Svein<br />

er typisk norsk. Å sitte lengst mulig unna andre medmennesker på bussen er<br />

typisk norsk. Janteloven er typisk norsk. Frustrasjonen og sinnet en føler når<br />

NRK-lisensen må betales er typisk norsk. Brunost er typisk norsk. Disse nevnte<br />

eksemplene gjelder selvsagt ikke for alle nordmenn, fordi folk har selvsagt ulike<br />

verdier og interesser. Fenomenet «Typisk norsk» består av en rekke stereotypier<br />

<strong>–</strong> forenklede forestillinger om en gruppe mennesker eller individer. Det<br />

fascinerer meg at flere har lignende forestillinger om de ulike landsdelene i<br />

Norge også. «Bergensere er patrioter». «Trøndere går med skinnvest og drikker<br />

karsk». «Sørlendinger er kristne». I hvor høy grad stemmer disse forestillingene<br />

egentlig? Stemmer det at kulturen definerer hvem du er?<br />

Jeg er fra Nord-Norge. Jeg er en av de 50 prosent på UiA som ikke er fra<br />

Kristiansand, og har flyttet til Sørlandet for å studere. Det hender jeg får<br />

spørsmål om stedet jeg kommer fra. «Hvordan er den nordnorske kulturen?»<br />

Kort oppsummert; den nordnorske kulturen er enkel. Nordlendinger snakker<br />

som oftest rett fra levra, og setter gjerne pris på en drøy vits eller en såkalt «god<br />

historie» (merk: rorbua). I en mastergradavhandling fra UiO om nordnorsk<br />

identitet blir det argumentert med at nordlendinger er «brautende, primitive,<br />

vulgære og drikkfeldige» (spot on, jeg ler). Den nordnorske naturen er dessuten<br />

mektig og vakker (ok, jeg skal prøve å begrense meg og ikke bli helt Knut<br />

Hamsun nå). Fjell på 1.500 meter strekker seg fra havnivå og opp i det uendelige,<br />

og jeg liker å stå på toppen av et storstilt fjell i midnattsolen og kjenne vinden<br />

rive så hardt i klærne at det kjennes ut som jeg skal blåse av sted til Sibir.<br />

Men hva er egentlig typisk nordnorsk? Å bre seg ut som en strandet hvalross<br />

på verandaen når gradestokken passerer 10 grader er typisk nordnorsk. Fisk<br />

er typisk nordnorsk. Måker som skriker latterlig høyt døgnet rundt er typisk<br />

nordnorsk. Banning er typisk nordnorsk. Ærlighet er typisk nordnorsk. Espen<br />

Lind og Bjørn Sundquist er brautende og vulgære, så de er typisk nordnorsk.<br />

Forkjæligheten for alkohol er typisk nordnorsk (det minte meg på at jeg må få<br />

solgt resten av heimbrenten jeg har liggende i kjelleren…).<br />

«Er du same?» spør en. Stillhet brer seg rundt bordet. Jeg blir klam i hendene.<br />

Øynene kikker nysgjerrig på meg. De venter på svar. Jeg svarer at jeg ikke er<br />

same. Jeg får likevel vondt i meg. Jeg får vondt i meg fordi jeg kjenner flere som<br />

er samer. Jeg får vondt i meg på vegne av samene og alt de har vært gjennom på<br />

grunn av deres etnisitet og kultur. På slutten av 1800-tallet og begynnelsen av<br />

1900-tallet ble ønsket om fornorskning sterkere, og den norske regjeringen satt<br />

i gang en massiv fornorskningspolitikk som skulle vare helt frem til 1960-tallet.<br />

Hensikten med fornorskningen var å fremme norsk selvstendighet, og hindre<br />

påvirkning fra «flerspråklige». Det førte til at samiske barn ble revet fra<br />

familiene deres, og sendt milevis av gårde til internatskoler i Finnmark. De fikk<br />

ikke lov til å snakke sitt eget språk. Lærerne snakket kun norsk, og kunne ikke<br />

et ord samisk. Prøv å se det for deg: Du blir sendt til en internatskole og ingen<br />

snakker ditt språk, og samtidig skal lære deg å snakke et språk som du ikke<br />

skjønner. Resultatet ble at samisk språk forsvant fra store områder i Troms, for<br />

eksempel på Kvaløya og Ringvassøya. Det gikk så langt at gudstjenester på samisk<br />

ble forbudt og samisk ble heller ikke brukt blant samer med høye stillinger i<br />

samfunnet som for eksempel lensmenn og ordførere. Samene ble utsatt for<br />

kraftig diskriminering, og stoltheten av å være en del av Norges urbefolkning<br />

forsvant - plutselig ble det stigmatiserende og svært nedverdigende. Menneskerettighetsbruddene<br />

er flere, blant annet artikkel 1 og 13.1 i Menneskerettighetserklæringen<br />

til FN: «Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge<br />

oppholdssted innenfor en stats grenser» og «Alle mennesker er født frie og med<br />

samme menneskeverd og menneskerettigheter(…)».<br />

Det er så grusomt urettferdig at enkelte ikke kan være stolt av sin egen<br />

opprinnelse, og det viser seg at flere samer tar avstand fra sine røtter. Tabuet<br />

rundt det å være same kommer godt frem i Ellen Astri Lundbys dokumentarfilm<br />

«Min mors hemmelighet». Hun er oppvokst i Oslo, og oppdager i en alder av<br />

49 år at moren hennes egentlig er samisk, men moren har skjult sin etniske<br />

identitet helt siden hun kom til Oslo som ung. Moren la om dialekten sin, og<br />

begynte å gå i høyhælte sko for å integrere seg i «storbyen». Hun visket bort<br />

sin egentlige identitet, og opprettet et nytt «jeg». Hun la mye krefter i å skjule<br />

sin kulturelle bakgrunn. Ellen fant en samelue på loftet i ung alder, og hun<br />

husket at moren ble sint, men nå innser hun at sinnet var egentlig et skalkeskjul<br />

redselen og skammen moren følte. Det kan tenkes at flere nordlendinger har<br />

hatt det på samme vis noen tiår tilbake, da flere ble uønsket som leieboere i<br />

Oslo - «nordlendinger uønsket» stod det i samtlige avisannonser. Heldigvis er<br />

det ikke slik i dag, og særlig samenes rettigheter har blitt styrket enormt de siste<br />

årene. Takk og lov for det.<br />

Kulturforskjellene mellom landsdelene i Norge er bemerkelsesverdige. På den<br />

annen side er ulikhet en berikelse. Å ha noe som er annerledes alle andre er<br />

bra, fordi det gjør deg unik. Derfor er det spesielt viktig at du tar vare på nettopp<br />

det som gjør deg ulik alle andre. Ta vare på dialekten din, enten den er særegen<br />

eller ei. Skryt av hjemstedet ditt, selv de gangene noen har noe negativt å si<br />

om det. Tenk hvor utrolig kjedelig og fargeløst det hadde vært om alle snakket<br />

standardisert bokmål? Tenk hvor kjedelig det norske språket hadde vært om en<br />

ikke kunne ha beriket det med fiffige ordsammensetninger som «hæstkuk». Til<br />

tross for kulturelle ulikheter i Norge, er det utrolig mye vi har til felles også. Vi<br />

har brunosten. Vi har skiene. Vi har charter-Svein. Vi har en norsk identitet og<br />

en felles kultur.<br />

<strong>september</strong> <strong>2016</strong> unikum nr 7 21


Da døden ventet, røyka han<br />

sekunder på jorden<br />

Aamer Harata har aldri tidligere fryktet sjøen. Ikke før han en dag våknet opp til synet av<br />

en gråtende kaptein i lugaren. I det øyeblikket var han sikker på at han ville dø med resten av<br />

flyktningene. Når en kaptein gråter, er det ikke mye håp igjen.<br />

Tekst: Henrietta Hawkins | Foto: Nikolai Freund og privatbilder<br />

22 Flukten fra Syria


sin shisha og nøt sine siste<br />

«Når du ikke kan se landet, vet du at det er minst to døgn igjen på sjøen.<br />

Det slet på psyken. Kan du forestille deg å våkne opp elleve dager på rad<br />

og bare se blått hav, uten mulighet til å kunne stå på fast land?»<br />

Den voldsomme krigen i Syria snudde livet til Aamer Haratas sin familie<br />

opp-ned. I august 2012 måtte de flykte fra hjemmet sitt, først til Damaskus,<br />

deretter til Egypt. I dag, etter nesten fire år på flukt, kan de endelig begynne<br />

å bygge opp livet på nytt her i Kristiansand.<br />

Før krigen begynte hadde Aamer og familien hans et godt og trygt liv.<br />

Han studerte bedriftsøkonomi på det Arabisk-Europeiske Universitet i<br />

Damaskus og jobbet som maskinskriver ved siden av studiene. Han holdt<br />

også tittelen som syrisk mester i taekwondo syv år på rad, og lærte seg<br />

selv å spille lutt. Faren hans eide et interiørdesign-galleri og to fabrikker<br />

som produserte kjøkkenmøbler og vinduskarmer. De hadde god råd og<br />

Aamer bodde sammen med foreldrene, to brødre og to søstre i en leilighet<br />

i Zamalka, et boligområde litt utenfor Damaskus.<br />

<strong>–</strong> Det var en liten og enkel forstad, sier Aamer. Nesten alle som bodde i<br />

Zamalka kjente hverandre. Stedet hadde alt du trengte og mye natur. Selv<br />

om Zamalka ikke utmerket seg fra andre plasser, er det fremdeles det<br />

vakreste stedet som finnes for meg.<br />

Truffet av rakett<br />

Da konflikten i Syria utviklet seg til en blodig borgerkrig i løpet av 2012, ble<br />

Zamalka en viktig base for Den frie syriske hær, en opposisjonsgruppe som<br />

forsøker å styrte Bashar al-Assad og regimet hans. Opprinnelig ønsket ikke<br />

Aamers familie å forlate hjemmet, til tross for at nabolaget opplevde noen<br />

av Syrias mest intense militære kamper.<br />

<strong>–</strong> I starten var ikke rakettene målrettede; de ble skutt tilfeldig. Jeg så ikke for<br />

meg at vi skulle trenge å forlate hjemmet vårt. Alle trodde at revolusjonen<br />

skulle være over raskt, siden regimets angrep rammet og tok livet av<br />

tilfeldige. Vi forventet at verden burde, eller måtte, stå på vår side, fordi vi<br />

var uskyldige sivile, forteller han.<br />

Han fortsetter: <strong>–</strong> Det var mange arrestasjoner. Regimets soldater stormet<br />

plutselig inn i hus for å ta menn. Siden det var et opprørsområde, ville<br />

de sette så mange som mulig i fengsel, eller bare drepe dem. Regjeringen<br />

fryktet fremdeles opprøret; de hadde ikke kontroll på hva som foregikk, og<br />

de hadde ikke forventet det.<br />

Måtte flykte eller kjempe<br />

<strong>–</strong> Det er umulig for meg å tenke på den dagen uten å få tårer i øyene, sier<br />

Aamer. Tretti minuter etter den siste bomben, kom brannvesenet for å<br />

slukke flammene og hjelpe dem som var skadet. Jeg husker særlig ei lita<br />

jente. Da rakettene falt, hadde glasset i vinduene eksplodert, og hun hadde<br />

fått et dypt kutt i låret sitt. Hun så på meg, forvirret og gråtende, og spurte<br />

om hjelp. Jeg begynte å grine også, jeg kunne ikke hjelpe henne, jeg hadde<br />

ingenting. Dette var min siste dag hjemme.<br />

Klokka seks neste morgen gikk familien til Damaskus sentrum, hvor de<br />

samlet seg med onkler, tanter, besteforeldre og barn. Til sammen ble 42<br />

stykker boende i et 140 kvadratmeter stort hus, og om natten sov de tett<br />

inntil hverandre. En av Aamers brødre, Ahmad, valgte å bli igjen i Zamalka.<br />

<strong>–</strong> Vi prøvde hardt å overtale han til å bli med til Damaskus, men han nektet.<br />

Aamer er usikker om broren hans ble rekrutert til Den Frie Syriske Hær.<br />

<strong>–</strong> Mange mennesker i Zamalka bestemte seg for å kjempe mot regimet etter<br />

at en soldat derfra bortførte ei dame i Zamalka, tidlig på sommeren 2012.<br />

Soldaten tok henne til moskéen og voldtok henne ved siden av høyttalerene,<br />

slik at hele byen kunne høre det. Det var forferdelig, virkelig ydmykende.<br />

Etter det ville mange slutte seg til opprørerne, sier han.<br />

I slutten av oktober 2012 bestemte Aamer og Mohamad, hans andre bror,<br />

seg for å flykte fra Syria til Egypt.<br />

<strong>–</strong> Hvis jeg hadde blitt igjen i Syria, måtte jeg ha kjempet med regimets hær.<br />

Jeg hadde tidligere utsatt militærtjenesten på grunn av studiene. Nå var<br />

universitetet ødelagt, og jeg måtte velge mellom å reise eller å bli med i<br />

konflikten. Jeg foretrakk å reise, jeg ville ikke støtte regimet som drepte<br />

befolkningen, forklarer han.<br />

Men i midten av august 2012 ble Zamalka kraftig beskutt, og Aamer forteller<br />

innlevende hvorfor de tok beslutningen om å flykte fra byen: <strong>–</strong> I nesten to<br />

dager søkte ti fra gaten vår ly i en leilighet i første etasje. Det var ikke trygt,<br />

men det var bedre enn å være høyere oppe. Stedet hvor vi bodde hadde fire<br />

blokker, med tolv leiligheter i hver blokk. En dag ble vi beskutt tre ganger<br />

av raketter, og en av blokkene begynte å brenne. Ei jente løp opp i etasjene<br />

i blokka som brant for å lete etter faren sin, mens hun skrek og ropte etter<br />

ham. Jeg visste at familien min var i trygghet, så jeg løp etter for å få henne<br />

til å komme tilbake. Jeg sa «Faren din er nede, og han sendte meg for å<br />

hente deg». Heldigvis hørte hun på hva jeg sa, fordi noen minutter senere<br />

traff en ny rakett det samme stedet igjen.<br />

<strong>–</strong> Faren til jenta hadde gått opp på taket for å ringe til sønnen, som var<br />

tvunget til å kjempe for hæren i en annen by. Vi pleide å gå på taket for<br />

å ringe, for hvis vi satt med mobilen inni parabolen kunne vi få god nok<br />

dekning. Han var der oppe da den første raketten traff, og senere fant vi<br />

liket hans på bakken, med hodet sprukket åpent.<br />

Aamer startet en taekwondoklubb på en skole med syriske barn i Egypt<br />

September <strong>2016</strong> unikum nr 7 23


en halvannen måned forsvant sjefen hans uten å ha betalt noe lønn.<br />

<strong>–</strong> Det gjør meg spesielt trist, fordi han var også syrisk, sier Aamer,<br />

tydelig berørt. Etter dette fikk Aamer jobb på et privat skolesenter, hvor<br />

sjefen der tilbydde ham en stilling som partner, under forutsetning at<br />

han kjøpte en ny printer til bedriften. Faren hans betalte tusen dollar<br />

for printeren, men etter bare tre måneder fikk Aamer beskjed fra sjefen<br />

at han hadde mistet jobben og at bedriften ville beholde printeren.<br />

<strong>–</strong> Sjefen min sa: «Bare gå til politiet, du». Jeg prøvde. Jeg anmeldte ham<br />

og fylte ut et skjema. Men da politiet gikk for å snakke med sjefen, tok<br />

de 28 dollar og rev skjemaet i stykker, sier Aamer.<br />

Brorens død ødela familien<br />

Samtidig opprettet faren og onkelen hans en restaurant i nærheten av<br />

huset deres.<br />

<strong>–</strong> De leide noen veldig enkle lokaler på 500 kvadrat og pusset dem opp.<br />

Selv om de manglet erfaring med restaurantarbeid var det et yrke som<br />

ofte gikk bra for folk fra Syria. Etter revolusjonen, særlig da Egypt fikk<br />

ny president, begynte folk å mislike syrere. Det gikk rykter om at mat<br />

fra syriske restauranter var dårlig, at vi puttet ting i maten. Derfor<br />

sluttet folk å spise på syriske restauranter, og faren min tapte 60.000<br />

dollar på prosjektet. Det var nesten alt vi hadde av penger fra Syria,<br />

fordi selv om han hadde faste eiendommer og noen hus i Syria, kunne<br />

vi ikke selge noe av det under krigen, forklarer Aamer.<br />

Den verste nyheten kom 20. desember 2013. Da fikk de vite at Ahmad,<br />

Aamers bror som hadde blitt boende i Zamalka, var død.<br />

<strong>–</strong> Min familie var ødelagt, vi klarte ikke å se på hverandre engang. Selv<br />

i dag får jeg sjokk bare av å tenke på det. Jeg vet ikke nøyaktig hvordan<br />

det skjedde. Jeg har hørt mange historier, men jeg tror ikke på noen av<br />

dem. Jeg klarer fremdeles ikke å tenke på det, forteller han.<br />

Faren til Aamer hadde innsett at det ikke fantes noen fremtid for<br />

familien i Egypt. Tidligere hadde han tenkt at det var galskap å reise<br />

over Middelhavet, med den overhengende dødsfaren. Men nå var han<br />

klar til å dra og en rekke alternativer ble diskutert.<br />

Da båten begynt å synke, tok Aamer frem pipa og røykte shisha.<br />

Anmeldte sjefen til ingen nytte<br />

Resten av familien ble igjen i Damaskus i tre måneder til, mens faren prøvde å<br />

overtale sønnen i Zamalka til å bli med ut av Syria.<br />

<strong>–</strong> Mesteparten av tiden var det ingen kontakt mellom faren min og Ahmad, fordi<br />

krigen var så kraftig og det var nesten umulig å få kontakt med folk utenfor<br />

regimets områder.<br />

Imens oppdaget Aamer at livet i Egypt var langt fra hva han hadde sett for seg.<br />

<strong>–</strong> Jeg trodde at Egypt var OK, men det viste seg å være noe annet enn jeg hadde<br />

forutsett. Det var forbrytere overalt. De kan stoppe deg i gaten, true med kniv, og<br />

kreve pengene dine. Det er vanlig, selv i dagslys.<br />

I Kairo bodde Aamer og broren på et tak, under et enkelt treskjul. Hver dag jobbet<br />

han tolv timer som maskinskriver i et bibliotek, for 20 doller om dagen. For første<br />

gang i livet måtte de forsørge seg selv. Faren deres hadde betalt flybillettene og<br />

gitt dem 100 dollar, men bortsett fra det måtte de klare seg på egen hånd.<br />

<strong>–</strong> Faren min sa: «Du må kunne være selvstendig.» Egentlig syntes jeg han var<br />

generøs, og han hadde helt rett. Hvis jeg hadde hatt penger skulle jeg ikke ha<br />

funnet en jobb fra første dag i Egypt, sier Aamer.<br />

Resten av familien kom til Egypt mellom januar og mars 2013, og sammen flyttet<br />

de til 6th of October City, en by i nærheten av Kairo. Dette stedet hadde blitt et<br />

samlingspunkt for syriske flyktninger. Aamer og faren hans jobbet hardt for å<br />

bygge opp livene sine igjen, men det var umulig å finne trygge, gode jobber. I<br />

mars 2013 begynte Aamer å jobbe på en skole som snart skulle startes, men etter<br />

<strong>–</strong> Jeg foreslo England på grunn av språket, men da jeg undersøkte<br />

nærmere, fant jeg ut at de nesten ikke har noen støtte for flyktninger.<br />

I Tyskland og Sverige var det allerede mange flyktninger, og jeg visste<br />

at noen av dem, ikke alle, kunne ødelegge ryktet vårt. Folk fra Europa<br />

kan jo være litt skeptiske når de ser mange arabiske folk. Derfor ville<br />

jeg til et sted uten så mange syrere, og Norge virket best på grunn av<br />

utdannings- og arbeidsmuligheter. Jeg leste mye om utdanningssystemet<br />

i Norge, og jeg likte det veldig godt. Jeg begynt å studere litt norsk<br />

også, men motivasjonen var litt begrenset fordi jeg var usikker om jeg<br />

skulle klare å komme hit, eller om jeg skulle drukne i sjøen. Uansett, å<br />

drukne ville vært bedre enn å bli i Egypt, sier han alvorlig.<br />

Motoren gikk i stykker<br />

Aamer har også en onkel som har bodd i Polen i mange år, og som har<br />

reist til land som England, Irland, Norge og Sverige for å jobbe. I 2004,<br />

da onkelen var på besøk hos dem i Damaskus, nevnte han Norge mange<br />

ganger som et fantastisk sted både for å studere og å jobbe. Av den<br />

grunn, da Aamer søkte på universiteter i 2006, lette han etter et stipend<br />

for å kunne studere i Norge. Den gang fant han dessverre ikke noen<br />

muligheter, men han beholdt likevel et godt inntrykk av landet.<br />

Faren reiste først, i august 2014, mens Aamer ble igjen med familien<br />

i Egypt. Han ventet i ett år til sommeren kom, slik at han kunne ta<br />

båten til Europa. I mellomtiden jobbet han på fem forskjellige skoler<br />

for syriske barn, hvor han underviste IKT, taekwondo og musikk, og ble<br />

ansatt av FN for å lede et kor for syriske barn.<br />

<strong>–</strong> I denne perioden fikk jeg mange jobber, og jeg forsto at Gud kan hjelpe<br />

folk, sier han og smiler.<br />

21. mai 2015 begynte Aamer og broren Mohamad reisen til Europa fra<br />

Al Mansoora i Egypt.<br />

24 flukten fra syria


«Da rakettene falt, hadde glasset i vinduene eksplodert, og hun hadde<br />

fått et dypt kutt i låret sitt. Hun så på meg, forvirret og gråtende,<br />

og spurte om hjelp. Jeg begynte å grine også, jeg kunne ikke hjelpe<br />

henne, jeg hadde ingenting.»<br />

<strong>–</strong> Først var vi ni stykker i en gummibåt, men senere flyttet vi oss over til en trebåt<br />

der vi måtte gjemme oss under dekk. Etter tre timer byttet vi igjen, denne gangen<br />

til en stor båt av metall. Det var ganske komfortabelt og vi var 170 mennesker på<br />

15 x 6 meter i tillegg til underetasje. Jeg ble litt imponert fordi jeg hadde forventet<br />

verre, og da vi ankom sa smuglerne til oss: «Vi skal ta vare på dere alle. Vi skal<br />

gi dere mat, og vi har med oss nok vann. Dere trenger ikke å være redde og kan<br />

bare slappe av.»<br />

Etter to dager på sjøen møtte de en trebåt med folk fra Alexandria. De ble flyttet<br />

over til Aamers båt, og plutselig var de 221 personer på båten. Etter planen skulle<br />

de bruke seks dager på å reise fra<br />

Al Mansoora til Italia. Men bare tre timer etter de nye passasjerene var kommet<br />

om bord stanset båten. Motoren var ødelagt.<br />

Smuglerne ringte for å få hjelp, og trebåten fra Alexandria kom tilbake for å taue<br />

dem. I to dager trakk de flyktningene mot Italia, mens de fikk servert rykter om<br />

at en ny båt var på vei for å hente dem. Da de fikk kontakt med den nye båten<br />

snudde de og dro mot Egypt igjen. De reiste i feil retning i halvannen dag for å<br />

møte den nye båten.<br />

Røykte shisha og barberte seg over kanten<br />

<strong>–</strong> Det verste øyeblikket var da vi måtte flytte over til den andre båten. Bølgene var<br />

veldig høye, og det var natt. De holdt to tau mellom båtene og dro for at båtene<br />

skulle treffe hverandre. Hver gang de traff måtte noen av oss hoppe over i den<br />

nye båten. Alle var redde. Hvis noen skulle havne mellom båtene …<br />

Aamer ler litt nervøst.<br />

<strong>–</strong> Da jeg så måten de kastet og tok imot folk så effektivt, forsto jeg at disse folkene<br />

var profesjonelle. Da ble jeg lettet. Men da vi alle hadde kommet oss over, gikk de<br />

fem smuglerne tilbake med trebåten, og vi fikk fem nye, yngre kapteiner. Noen<br />

av dem hadde ikke fylt 18 en gang! Den nye båten var mindre, rundt 14 x 4 meter.<br />

Den var av metall, men virket veldig gammel, kanskje over 100 år.<br />

<strong>–</strong> I dag skjønner jeg hva planen deres var: på grunn av båtproblemene hadde<br />

reisen vår allerede kostet nok, og han som styrte fra Egypt ville ha sine beste<br />

menn tilbake. Det var eneste grunn til at han sendte tilbake trebåten, for å hente<br />

dem. Vi hadde ikke nok olje. Jeg tror det var planlagt.<br />

<strong>–</strong> Vi skjønte det fordi mobilene han hadde gitt til de nye kapteinene var tomme<br />

for penger. Han sa at han heller skulle ringe til dem, og det gjorde han vel to eller<br />

tre ganger for å høre hvor vi var, men etter det sluttet han helt å ringe, forteller<br />

han.<br />

<strong>–</strong> I begynnelsen var det ganske greit på denne båten også; jeg fikk noen venner, vi<br />

hadde nok mat og vann, jeg røykte shisha, og kunne barbere meg over kanten av<br />

båten. Men litt etter litt begynte vi å miste håpet på å komme til Italia. Når du ikke<br />

kan se landet, vet du at det er minst to døgn igjen på sjøen. Det slet på psyken.<br />

Kan du forestille deg å våkne opp elleve dager på rad og bare se blått hav, uten<br />

mulighet til å kunne stå på fast land? Det var veldig vanskelig.<br />

Aamer forteller at han aldri tidligere har fryktet sjøen. Ikke før han en dag våknet<br />

opp til synet av en gråtende kaptein i lugaren. I det øyeblikket var han sikker på<br />

at han ville dø med resten av passasjerene. Når en kaptein gråter, er det ikke mye<br />

håp igjen.<br />

<strong>–</strong> Jeg har en video på PC-en min, hvor jeg snakker sammen med en venn på båten.<br />

Jeg sier «Hvis du hører denne videoen, er vi i live», før jeg snur meg og sier til<br />

ham «Bare si hva du vil, ingen kommer til å høre dette, vi kommer til å drukne.»<br />

Var sikker på at døden ventet<br />

vinder og lagde bølger som var fire meter høye. Båten svaiet og Aamer forklarer<br />

hvordan han nesten ble dratt på sjøen av vannet som slo over bord. For å unngå<br />

at båten kantret måtte smuglerne dytte folk til den andre siden av båten for å<br />

balansere den, samtidig som andre brukte bøtter for å øse ut vannet.<br />

<strong>–</strong> For mye vann i motorrommet førte til at båten fungerte dårlig, og vi skjønte at<br />

den ikke kom til å gå mye lengre. Klokka tre den siste natten gikk vi tom for olje,<br />

og da begynte båten å synke ned. Vi var heldige fordi vinden hadde roet seg og<br />

derfor hadde vi iallfall fire til fem timer igjen før båten begynte å gå ned. Folk var<br />

veldig redde, til og med de tre vennene mine med store muskler. Noen foretrakk<br />

å bare kaste seg ut i vannet. Jeg gikk til mitt favorittsted på båten, gjorde klar<br />

shishaen og bare ventet.<br />

Aamer ler og sier: <strong>–</strong>Jeg røykte shisha og nøt øyeblikket jeg trodde jeg skulle dø…<br />

Sorry. Når jeg husker hvordan jeg røykte mens jeg ventet døden, så må jeg le.<br />

Hvordan jeg kunne gjøre det, det forstår jeg ikke.<br />

Men plutselig, klokka seks mens solen var på vei opp, kom det et enormt skip<br />

med belgiske flagg på. De holdt god avstand til flyktningebåten, fordi trykket fra<br />

den belgiske båten kunne få båten til Aamer til å kantre. Istedenfor sendte de<br />

en arabisk-talende offiser over i en gummibåt. Han spurte dem hvor de var fra<br />

og hvem kapteinen var. Ingen sa noe som helst. Flyktningene hadde lovet å ikke<br />

angi smuglerne.<br />

Da sa den belgiske offiseren: <strong>–</strong> Dere er ikke i det internasjonale området ennå.<br />

Dere må reise ti mil til før vi har lov til å redde dere. Vi skal til Libya, så vi er nødt<br />

til å gå fra dere. Bare kjør!<br />

Passasjerene svarte at de ikke kunne kjøre og at kapteinene hadde dratt. Offiseren<br />

skjønte at passasjeren løy, og det var tydelig at båten var i ferd med å synke ned.<br />

Til slutt fikk de den mest gledelige meldingen de hadde fått på to uker: <strong>–</strong> Organiser<br />

dere selv, vi skal hente dere i grupper på ti. Først begynte de med barn, etterpå<br />

kvinner, og så eldre mennesker.<br />

Hjemlandet totalt ødelagt<br />

Og så sier Aamer: <strong>–</strong> Det var klart hvem kapteinene var, bare fra ansiktene deres.<br />

Det føltes som å stirre på djevelen.<br />

<strong>–</strong> På den belgiske båten ga de oss blå kjeledresser, slik bønder har, og så fikk vi ris<br />

å spise, uten salt. Han stopper opp for å le, mens han ser for seg kjeledressene.<br />

<strong>–</strong> Vi var på denne båten en halvannen dag. Jeg tror reisen vår fra Egypt til Italia<br />

varte i 15 dager til sammen, men jeg vet ikke.<br />

Aamer sukker, litt sliten av å tenke på opplevelsene.<br />

<strong>–</strong> Kanskje jeg har telt feil. Jeg husker vel egentlig ikke.<br />

Når de endelig kunne gå på land i Italia, falt de på bakken. De var ikke i stand<br />

til å gå på fastland lengre. Og bare en time etter at de ankom land begynte ei av<br />

damene fra båten å føde. Etter noen dager kom Aamers onkel for å hente ham<br />

med bil, og de to reiste videre, først til Polen, og så til Norge hvor faren hans nå<br />

bodde. I april <strong>2016</strong> kom også moren og søstrene til Norge gjennom familiegjenforening.<br />

I dag bor de alle i Søgne, og Aamer går på skolen for å lære seg norsk. I<br />

fremtida håper han å studere IT på UiA i Grimstad. I tillegg har han lyst til å drive<br />

med musikk, holde konserter og opptre på arrangementer.<br />

På spørsmål om han har lyst til å reise tilbake til Syria en dag, svarer han:<br />

<strong>–</strong> Jeg tror ikke jeg kommer til å reise tilbake noen gang. Jeg tror krigen vil vare<br />

lenge. Dessuten har jeg ikke lyst til å se hjemlandet mitt ødelagt.<br />

Båtens tilstand begynte å bli verre og verre. Flere netter på rad kom det sterke<br />

September <strong>2016</strong> unikum nr 7 25


About shy Norwegian people,<br />

the Norwegian weather<br />

and the most shocking things<br />

about the Norwegian culture<br />

Lijuan Yuan, 21 years old, from China, studied in U.S. for 3 years, studies<br />

International Business & Marketing in Kristiansand<br />

Actually, before Kristiansand, I was thinking of Germany. But I was thinking, Germany is a large country and there might be some Chinese people around and I want to get<br />

to know people from different cultures.<br />

I thought Norway would be like Iceland, but the weather here is so good and I think it’s a wonderful place to stay.<br />

I think the people here are very friendly. They all speak English, and when you ask for help, they always try to help you.<br />

I will focus on my studies first and join different trips with the buddy group and go with my friends to explore the city and the surrounding countries.<br />

I want to learn more about the daily life of another culture and I want to get to know more people from different countries and to learn things from their perspective.<br />

I miss the food and my family. Here, I didn’t find any Chinese restaurants. Fortunately, I can cook by myself.<br />

Laurena Frey, 22 years old, from Mainz/Germany,<br />

studies Fine Arts<br />

I chose Kristiansand because I was interested in England and in Norway, but I didn’t get accepted into<br />

England. I always wanted to visit Scandinavia and also thought that the university is quite good here.<br />

I think it’s a nice and small city. When we arrived the weather was really good. It was like a holiday<br />

for me.<br />

Norwegians are sometimes more shy and distant than Germans. I had this experience when I wanted<br />

to introduce myself to a group of people and said: «Hi, I’m Laurena. What’s your name?» They just<br />

stared at me as if I said something really strange and didn’t answer me.<br />

Of course I want to do my courses and I also go to Spicheren. I want to do dancing classes there and I<br />

want to join the theatre club and the choir and visit a few places maybe.<br />

I would like to broaden my horizon and get to know different cultures, maybe learn a bit Norwegian<br />

too.<br />

Jinseong Jeong, 24 years old, from Gwang-Ju/<br />

South-Korea, studies Humanities<br />

Everything is really different from South-Korea. The city here is very calm. In South-Korea everyone<br />

is very busy.<br />

One difficulty I have is that I can’t speak Norwegian. Although some people can speak English well,<br />

some people are not good at speaking English. But all Norwegian people are very kind, so I can easily<br />

get help from people.<br />

One thing that´s shocking to me is that many stores are closed very early. On Sundays, I can’t go to<br />

the stores. In Korea we can go to a store at any time, anywhere. But after one week I adapted to this<br />

country. Everything is affordable.<br />

My plan is to get closer to Norwegian people and also to European people. I want to learn Norwegian<br />

and basic Spanish. There are many Spanish guys here, so I can easily learn Spanish by native Spanish<br />

speakers. I thought about going to Spain because Spanish people are very enthusiastic about everything<br />

and they are very passionate about dancing; I think it really matches my personality.<br />

26 INTERNATIONAL STUDENTS


Text and photos: Quynh Le Nguyen<br />

New international students introduce themselves and tell us their first<br />

impressions of Kristiansand.<br />

This semester the University of Agder welcomes 219 international<br />

exchange students, as well as full degree students from 33 different<br />

countries. There are people from all over the world, like Bangladesh,<br />

Colombia, Indonesia, Iran, Thailand, USA, Russia, Spain, Poland and<br />

Zimbabwe. The most represented country is Germany with 62 students.<br />

Zuhoor Al <strong>–</strong> Balushi, 23 years old, from Oman,<br />

studies in Nebraska/USA, studies Global Strategy<br />

in Kristiansand<br />

I thought that going to European countries would be better for me in order to finish my European<br />

focus. This way I am going to experience the education system as well. I had a lot of choices, but I<br />

chose Norway because of the date; they have their exam before Christmas day. Secondly, Norway is so<br />

beautiful. It is a very developed country, and although they have a lot of things they can do with the<br />

nature, they kept it, which is really impressive. I love their government system as well.<br />

The people here are very nice and very polite. They’re very shy as well. In U.S. and even in my country<br />

it’s so easy to talk to someone. You can just say «Hi». Even if you don’t know them, you can just talk to<br />

them.<br />

I always ride horses, so I hope I will find a place in Norway to ride horses in nature. That’s my goal for<br />

now. I also like hiking and mountains a lot. I feel like traveling is not just traveling, but it’s to have fun<br />

<strong>–</strong> it’s to learn. When you know more about people here, you understand them more. There will be less<br />

conflict on the whole planet if we try to learn about each other.<br />

Silje Baudry, 23 years old, from Cergy near<br />

Paris/France, does her Master in Music Management<br />

I’m interested in Norway because I’m half Norwegian. My mother is Norwegian. So I just wanted to live<br />

in my other home country.<br />

I like Kristiansand because it´s small and by the sea. It’s in the south, so it’s not very cold yet. I like the<br />

atmosphere.<br />

The university is very different from my home country. For me it really looks like an American<br />

university that you see on television. And how the university works is very different from France.<br />

There aren’t so many fun activities the first weeks.<br />

I want to learn Norwegian; travel around and explore the country and Scandinavia; meet people from<br />

other countries; and also learn things about music management.<br />

My next plan is to go to Stavanger, to Preikestolen, and then I will go to Bergen for three days.<br />

Jan Schwiderouski, 27 years old, from Münster/<br />

Germany, studies Business<br />

The first thing I saw of Kristiansand was of course the airport. It was really nice flying over Southern<br />

Norway, and you can see all the hills and forests and trees. Then I took the bus to Kristiansand and you<br />

can see the sea and get a first impression of the city. It has lots of water and green areas, and I really<br />

like that.<br />

My only problem is that I try to learn Norwegian and it’s a bit difficult to understand the people here<br />

because they have many different dialects and accents.<br />

I want to travel in the northern parts of Norway and see the polar lights.<br />

Norway is much more expensive than my home country. When I first went to a supermarket here and<br />

saw the prices, it was terrible.<br />

From my point of view Norwegians really like sunny weather. When it’s sunny, they are outside quite<br />

often. In general I would say Norwegians are a little bit reserved. They are a little bit more distanced<br />

than what I know from my home country.<br />

SEPTEMBER <strong>2016</strong> unikum nr 7 27


Tekst: Emilie Rætta | Foto: Matias Smørvik<br />

Vekk med sykkelshortsen, jenter<br />

For mange betyr høsten mørkere kvelder, blad som visner og faller, og å tulle store<br />

skjerf rundt nakken til du ikke klarer å puste. Høsten er den tiden av året du kan<br />

tenne alle «3 for 2-lysene» du kjøpte på Nille. Det er da alle bloggerne sliter med<br />

å få tak i bra lys til bildene sine, når de skal vise frem klærne fra høstkolleksjonen<br />

til Nelly. For når det mørkner ute og blir kaldere, så skal en også kle seg etter<br />

omstendighetene. Til og med når du skal ut på byen, men da helst i sykkelshorts.<br />

Hvorfor? For å ikke bli voldtatt, så klart. Sykkelshortsen har blitt et symbol på hvor<br />

lite kvinners seksuelle rettigheter har utviklet seg.<br />

Hvert år er det samme greia. Hvordan skal vi i samfunnet forhindre voldtekter<br />

som skjer i forbindelse med russetreff, en bytur eller en tur i parken? I påsken<br />

rådet lensmannen i Rogaland jentene som var russ i år til å bruke sykkelshorts<br />

under russebuksa, og å ikke drikke så mye alkohol. De tiltakene kunne hjelpe med<br />

å forhindre voldtekt. Og så startet det som alltid skjer i slike saker. ALLE skal ha<br />

noe å si. Mannehaterne, kvinnehaterne, eksperter på ditt og datt, kronikker og<br />

kommentarer her og der. Vi skal dele, hate, og hylle innlegg på Facebook. Debatten<br />

tok en feil retning, som den alltid gjør når det kommer til et tema som voldtekt. Det<br />

ble mer et personlig angrep på lensmannen som individ, og ikke på holdningene<br />

som ikke har noe å gjøre i et moderne samfunn.<br />

Uansett hvor langt utviklet verden har blitt på andre felt, så er tydeligvis<br />

kvinnekroppen fortsatt fritt frem. Kvinnekroppen er så fritt frem at i India, så har<br />

reiselivsministeren satt sammen en velkomstpakke for turister. Den inneholder<br />

råd for hvordan kvinner skal unngå å bli gjengvoldtatt til døde. Ikke gå med kort<br />

kjole eller skjørt, aldri gå alene i gatene når det er mørkt. Det samme gamle rådet.<br />

La oss se på New Dehli, voldtektshovedstaden som den også blir kalt. Kvinner blir<br />

dratt inn i mørke smug av en fem, seks, kanskje flere, menn som rettferdiggjør<br />

handlingen sin på hvordan offeret er kledd. I 2012 døde en 23 år gammel kvinne<br />

av organsvikt etter at hun ble gjengvoldtatt av seks menn. Det var dumt den<br />

velkomstpakken ikke kom tidligere. I sommer så ble en liten jente på fire år<br />

lokket vekk til et jungelområde rett utenfor New Dehli, hvor hun ble mishandlet<br />

og voldtatt av to menn. Fire år gammel. Jeg har som regel aldri brydd meg om<br />

kommentarfeltet i nettavisene, men da jeg så «men, herregud da mann, kler de<br />

ikke på ungene sine?» blant kommentarene så rablet det for meg. Ja, kler de ikke<br />

på ungene sine...har de ikke sykkelshorts? Ifølge enkelte mennesker i vårt samfunn<br />

så er det opp til offeret å passe på at man ikke blir frarøvet kontroll over kroppen<br />

sin. Sykkelshorts, sier de.<br />

Det var nok derfor Andrea Voldum ble dopet og gruppevoldtatt av tre menn. Hun<br />

hadde ikke på seg sykkelshorts. Eller den eldre kvinnen som ble ranet og voldtatt<br />

nå nylig i Mandal. Eller hva med jenta som ble voldtatt på åpen gate i Bergen i<br />

sommer, av en mann som faktisk hadde ventet på henne? De vekslet blikk skjønner<br />

du, så det var vel en invitasjon og en unnskyldning for handlingen hans. Han så<br />

sikkert på henne at hun ikke hadde på seg sykkelshorts. Tenk så mange voldtekter<br />

som kunne vært unngått, om jenter bare hadde vært flinke nok til å dra på seg et<br />

sportsplagg når vi skal ut på byen, eller på en handletur.<br />

Men, fra spøk til alvor, så er det ikke sykkelshortsen som avgjør hva en mann gjør<br />

med «situasjonen» som dukker opp i buksa hans. Det er holdningene vi har til<br />

kvinnekroppen i samfunnet. Hvilket syn vi har på den, og hvilket syn vi skal ha<br />

på den.<br />

28 Om voldtekt og holdninger


Jeg flyttet nettopp til Kristiansand, fra en liten bygd med rundt 3300 innbyggere.<br />

Jeg skulle ha et åpent sinn, og ikke gjemme meg bare noen så ekkelt på meg.<br />

Bønder i byen, vet du. Min første kveld ute på byen, gikk jeg og romkameraten<br />

min hjem. Før vi i det hele tatt hadde kommet oss ut av byen, kom det en fyr som<br />

bokstavelig talt hang seg på oss. Jeg blir generelt ukomfortabel av nærkontakt med<br />

folk, så å kjenne at en fremmed gnir seg mot meg er langt over min intimgrense.<br />

Han snakket gebrokkent engelsk, men det kom en ren norsk setning fra han et par<br />

ganger. Om han bare var for full til å huske at han snakket norsk, eller om han gav<br />

seg ut for å være en annen så han ikke skulle bli gjenkjent til en politibeskrivelse<br />

senere, kan jeg ikke svare på. Jeg er bare veldig glad for at jeg ikke gikk hjem alene.<br />

Jeg hadde tross alt ikke på meg sykkelshorts (skal slutte nå, lover). Denne karen<br />

prøvde praktisk talt å dra oss inn i leiligheten hans. « Please, come inside, I live<br />

here. You can come in» sier han mens han drar oss mer og mer inntil han. «øøøh,<br />

no, tænk yu, we are going home nå» sier vi tilbake med vår beste norskpregede<br />

engelsk. Han ble mer og mer aggressiv, høyrøstet og sier «I’m not gonna rape you,<br />

but I have a big, black cock»......... altså, mazel tov, men, nei. På lik linje med dick<br />

pics, hva vil du jeg skal gjøre med den informasjonen, liksom?<br />

På mitt siste år på videregående så dro jeg ut med noen venner, og jeg hadde på<br />

meg et skjørt. Det var ikke kort, men det ble for så vidt siste gang jeg hadde på<br />

meg et skjørt på byen. I det jeg skulle kjøpe meg en utvannet cider til 80 kroner<br />

i baren, så kjente jeg et merkelig press under skjørtet. Jeg fikk ikke sett hvem det<br />

var, men jeg ble penetrert av en person som gikk forbi. Et par meter unna var det<br />

en guttegjeng som hadde sett alt sammen. En skulle nesten tro at voksne studenter<br />

var oppegående nok til å løpe etter denne personen, men for alt jeg vet kan det ha<br />

vært en av dem. Denne guttegjengen pekte på meg, og de lo. Det tok meg en stund<br />

etterpå å skjønne at det ikke var skjørtet mitt eller meg det var noe gale med, men<br />

personen som tok seg den friheten og stikke fingeren der den ikke hørt hjemme.<br />

Og guttegjengen som satt og lo.<br />

Jeg ble «bare» penetrert av en finger, men det var likevel nok til at jeg følte en skam<br />

over lengden på skjørtet mitt. Jeg husker forsatt hvordan jeg drev å dro ned skjørtet<br />

mitt etterpå. Nå har jeg blitt seksuelt trakassert på byen i ført bukser, så hvorfor det<br />

blir sånn fokus på hvor kort kjolen/skjørtet til jenta var etter en voldtekt, skjønner<br />

ikke jeg bæret av.<br />

Jeg tror jeg kunne skrevet en hel roman om voldtektsdebatten, men det ville,<br />

dessverre, ikke blitt skrevet noe som ikke har blitt skrevet før. Etter at Andrea tok<br />

frem voldtektssaken sin i mediene, så var det en person som hadde skrevet «Sånn<br />

går det når en ikke kan selvforsvar» i kommentarfeltet. Det hadde ikke spilt noen<br />

rolle om Andrea var en reinkarnert Bruce Lee, eller hadde en sykkelshorts med<br />

kombinasjonslås, det overgrepet skulle ikke skjedd. Og det skulle ikke vært behov<br />

for å vite hva hun hadde på seg, hvor mye hun hadde drukket, og om hun hadde<br />

flørtet med guttene tidligere. Det er ikke en stor distribusjon av sykkelshortser,<br />

pepperspray og gratis selvforsvarskurs vi trenger i samfunnet, vi trenger en<br />

endring av holdninger til kvinners seksualitet.<br />

Jeg vil leve i et samfunn der jeg, som kvinne, kan tenke «nå kan jeg ikke drikke<br />

mer, for da spyr jeg på meg selv i søvne». Jeg vil tenke «i kveld skal jeg ha på<br />

meg denne kjolen, for både den og jeg er fab as fuck». Jeg vil ikke være redd for<br />

at om jeg drikker for mye og går med en minikjole, så må jeg tilbringe de neste<br />

månedene (eller årene i Andreas tilfelle) i en rettssak, der juryen ikke tror på meg,<br />

fordi jeg kanskje var litt mer beruset enn jeg planla. Og om jeg skal ha på meg en<br />

sykkelshorts under kjolen, så skal det være fordi jeg ikke var født med tigh gap, og<br />

noen ganger får gnagsår mellom lårene. Ja, det går an.<br />

Vekk med sykkelshortsen, og på med nye holdninger, sier jeg.<br />

<strong>september</strong> <strong>2016</strong> unikum nr 7 29


En økonomi tilpasset den<br />

ene prosent<br />

Tekst: Kristoffer Andersen<br />

Hvordan går den superrike elitens stadig økende økonomi på bekostning av sosial likeverd og<br />

miljøet? Dette er en tekst for deg som er opptatt av essensielle spørsmål om en skjevt fordelt verdensøkonomi.<br />

Rapporten ”An economy for the 1%”<br />

Den nyeste rapporten fra Oxfam (datert 18.01.<strong>2016</strong>), med det passende navnet<br />

”An economy for the 1% - How privileges in the economy drive extreme<br />

inequality and how this can be stopped”, viser sjokkerende funn over verdens<br />

store ulikheter. I følgende tekst presenteres Changemakers fremstilling (fra<br />

Changemakermagasinet nummer 01, <strong>2016</strong>) av hovedfunnene fra nevnte<br />

rapport.<br />

Changemaker er Kirkens Nødhjelp sin ungdomsorganisasjon, og er en av de<br />

få kristne organisasjonene som i stor grad arbeider strukturelt for å skape<br />

forandring i verden for mer likeverd gjennom velferd.<br />

De rikeste<br />

Ett spørsmål man kan stille seg utifra funnene til denne rapporten, er hvem, og<br />

ikke minst hvor mange, som eier verdens ressurser. I dag er vi kommet til det<br />

stadium at de 62 rikeste individene, hvorav 53 personer er menn, i verden eier<br />

like mye som den fattigste halvdelen av verdens befolkning tilsammen. Dette er<br />

et tall som fortsetter å synke.<br />

De 62 rikeste individenes samlede formue beregnes videre til å være på 1760<br />

milliarder dollar, noe som tilsvarer mer enn det dobbelte av verdens største<br />

statlige fond, nemlig Norges Oljefond.<br />

De rikeste vs. de fattiges økninger<br />

Over kun de siste fem årene har formuen til disse 62 individene hatt en økning<br />

på 45 prosent. Det tilsvarer hele 542 000 000 000 dollar, som er over en halv<br />

billion.<br />

Samtidig har den fattigste halvdelen av verdens befolkning opplevd 38 prosent<br />

nedgang i sine samlede ressurser, og tapt over èn billion.<br />

Det er her mye som tyder på at noens brød er den andres død og at noens død<br />

er den andres brød.<br />

Miljø og klima<br />

Det pekes videre på at den rikeste én prosent sitt utslippsfotavtrykk i snitt er<br />

175 ganger større enn de fattigste ti prosent i verden. Da forstår man hvorfor<br />

konsekvensene av de rikes overforbruk går verst utover de fattigste.<br />

Skatteflukt<br />

Ifølge Changemakermagasinet sin fremstilling av Oxfams rapport gjør<br />

skatteparadiser det mulig å skjule over syv billioner dollar, nærmere bestemt 7<br />

600 000 000 000 dollar. Pengene gjemmes offshore, utilgjengelig for verdens skattemyndigheter.<br />

Videre pekes det på at hele ni av ti selskaper har plassert penger i minst ett<br />

skatteparadis. Disse funnene baserer seg på undersøkelser av de 200 selskapene<br />

som Oxfam undersøkte, noe som inkluderer verdens største bedrifter, samt World<br />

Economic Forum sine strategiske partnere.<br />

Det setter ting i perspektiv når man måler lønnsveksten for de fattigste ti prosent,<br />

som siden 1990 kun har fått økt sin dagslønn med én cent årlig. På denne måten<br />

forstår man at det ikke nødvendigvis drypper på klokkeren om det skulle regne<br />

på presten.<br />

Refleksjoner<br />

Hvor langt er vi som verdenssamfunn villig til å gå? Hvor mange personer skal<br />

vi som verdenssamfunn la få eie verdens ressurser til slutt? Én håndfull? Eller én<br />

person? Når kommer verdenssamfunnet til å reagere ved å sette inn direkte tiltak<br />

som forhindrer en slik utvikling videre? Og hvem er verdenssamfunnet? Det er<br />

oss <strong>–</strong> alle sammen!<br />

Som vi ser er kapitalen svært ujevnt fordelt, noe som ifølge Piketty i stor grad<br />

skyldes arven, eller rettere sagt arveskatten, sin innflytelse. Dette er dog ikke<br />

noe som kommer direkte frem av de funn som er skildret hos Changemaker sin<br />

fremstilling av Oxfam sin rapport. Kanskje har Piketty i sin kjente bok Kapitalen i<br />

det 21. århundre et poeng med sitt forslag om en global skattlegging? Visst er det<br />

en utopi, men ikke desto mindre en nyttig utopi!<br />

30 <strong>Unikum</strong> i 2005


Når ytringsfriheten knebles, må vi trå til<br />

Tekst: Martinus Førde (Leder i SAIH)<br />

På grunn av deg får torturerte aktivister et sted å ta utdanning, og et sted de kan bo i trygge omgivelser.<br />

Nå er det på tide å gjøre prøveordningen permanent.<br />

Først og fremst vil jeg gjerne benytte denne muligheten til å takke alle studentene<br />

som har støttet det gode arbeidet til SAIH. Gjennom de 40 kronene som dere har<br />

donert til solidaritetsarbeidet vi kjemper hardt for å opprettholde og utvikle har<br />

vi oppnådd utrolig mye. Takket være dere kan vi alle være en stor stein i skoen<br />

til undertrykkende diktatorer og totalitære regimer, og hjelpe studenter over<br />

hele verden å kunne fullføre utdannelsen sin.<br />

Vi er alle på samme side for kampen om fred og rettferdighet, derfor vil jeg ta<br />

for meg et par saker her på den siden vi har fått designert. Den første saken vi<br />

gjerne vil opplyse om er en sak vi aldri kan snakke nok om og vil bli og er lært i<br />

norske skoler. Her er det selvfølgelig snakk om bærekraftsmålene.<br />

Da vi var yngre og gikk på ungdomsskolen ble vi lært opp om hvordan<br />

tusenårsmålene skulle endre verden. Nå har FN bygget videre på disse målene og<br />

skapt bærekraftsmålene. De 17 målene vil sikre bærekraftig utvikling som gjør<br />

at hele verden får dekket sine behov, uten å ødelegge fremtidige generasjoner.<br />

For å oppnå disse målene må vi innen utrydde fattigdom, redusere ulikhet og<br />

stoppe klimaendringene innen år 2030.<br />

Vi har med andre ord 15 år på å forandre verden for alltid, vi setter høye<br />

forventninger, men vi er allerede på god vei. FNs tusenårsmål har bygget<br />

grunnmuren for arbeidet vi alle jobber for. Det å jobbe for en bedre verden<br />

har alltid ligget i vår natur å gjennomføre, men det å sette en konkret tidslinje<br />

med realistiske mål er noe som lønner seg på flere plan. Visste du forresten at<br />

barnedødelighet har blitt halvert siden 1990?<br />

FNs bærekraftmål er noe vi alle kan bidra med for at de skal i å gå i oppfyllelse,<br />

siden en svært viktig del av det gjelder klima og miljø. Det er noe vi alle kan<br />

bidra med å utgjøre en forskjell på. Gjennom panting og resirkulering av papp<br />

og plast kan vi ta i bruk de ressursene vi har tilgjengelig flere ganger. Vi kan<br />

stå sammen for å endre bruk og kast samfunnet, med å heller bytte eller selge<br />

videre ting vi ikke lenger føler behov for.<br />

Selv om alle målene er utrolig viktige, så er det fjerde punktet på FNs<br />

bærekraftsmål vi i SAIH har snudd hovedfokuset vårt mot, nemlig utdanning.<br />

Og det er utdanning vi har jobbet for, gjennom mange aksjoner og kampanjer<br />

i mange år. I senere tid har vi fremmet et prosjekt som heter Student at Risk.<br />

Vi har fire elever i Kristiansand som har bakgrunn i politisk aktivisme i sitt<br />

hjemland, der de ikke kan fullføre utdannelsen sin i sitt eget hjemland. Men her<br />

i Norge er de trygge fra sin egen regjering, her får de fullføre utdannelsen sin<br />

som kommer til å påvirke flere generasjoner i sitt hjemland.<br />

Gjennom å ytre det ingen andre tør, skaper de debatt det er på høy tid blir tatt<br />

for alvor. Disse studentene er en viktig del av samfunnet som bidrar til fred<br />

og frihet. Det varierer fra fremtidige ledere til journalister og feminister som<br />

kjemper for sin egen frihet i sitt land. Her i Norge har de en arena der de kan<br />

føle seg trygge og utdanne seg for å skape en enda større forskjell i verden. De<br />

har blitt nøye valgt ut, ut ifra sin bakgrunn og påvirkningsevne. Mange av disse<br />

studentene har blitt fengslet og torturert for sin aktivisme. Her har de frihet til<br />

å ytre det de ønsker.<br />

Vi ønsker at dette prosjektet ikke bare skal bli permanent, men også spre seg til<br />

hele Europa, slik at vi kan påvirke flest mulig folk over hele verden. Gjennom<br />

samarbeid mellom folk fra helt ulike deler av verden kan vi oppnå mye. Vi<br />

venter enda med å se direkte resultater fra dette prosjektet, siden dette er det<br />

andre året i dette prøveprosjektet. Vi vet ikke helt hva fremtiden vil bringe, men<br />

i dette prosjektet ser den svært lys ut.<br />

Vi har lenge sett til fremtiden som et dystopisk mareritt, med naturkatastrofer<br />

fra alle hold og en endeløs krigstilstand, men dette er i ferd med å snu. Når man<br />

får se fremgangen i hva som skjer i verden endrer man fort mening om hvordan<br />

dette bildet er. Når man ser på alt det vakre som er forekommet av fremgang<br />

sitter man igjen en følelse av lykke og stolthet over menneskeheten. Jeg skal<br />

ikke lyve i denne kommentaren, det er også en hel del krig og sult. Vi har en<br />

lang vei å gå mot det perfekte samfunnet vi ønsker å forme. Men det er viktig<br />

å ha i baktankene at alt utenfor Norge og Europa ikke er på den måten vi ser<br />

massemedia. Det er så mye mer enn bare krig og terror her i verden.<br />

Det er en hel verden fylt med vakre og håpefulle mennesker. Det er en verden<br />

fylt med det samme håpet og det samme ønsket om fred og frihet. Vi føler<br />

oss ofte ganske fanget i vår frie og trygge boble her Norge. Men herfra kan vi<br />

utgjøre en forskjell som noen bare kan drømme om. Så derfor takker jeg dere<br />

så utrolig mye enda en gang. For de 40 kronene dere donerte til SAIH. For de 2<br />

tjuekroningene dere donerte som bidrar til utdanning for alle. De pengene har<br />

gått til mange prosjekter med 40 partnerorganisasjoner i åtte ulike land. Takk.<br />

<strong>september</strong> <strong>2016</strong> unikum nr 7 31


Har du tenkt ?<br />

tekst: ole håvard seland<br />

Denne artikkelen har ingen overskrift. Innholdet sier alt.<br />

Det er på tide å snakke om andre. Verden er fremdeles slik at alle<br />

mennesker må rette sin nakke og stå for hvem de er og hva de har gjort,<br />

det vil si bortsett fra hvis du står til valg som verdens mest brutale<br />

demokrati regimes første kvinnelige president. Ingen vits i å snakke om<br />

det oppkastfremkallende amerikanske valget på noen negativt måte, for<br />

det klarer de utmerket å formidle på en oppkastfremmende måte på<br />

egen hånd. Jeg vil bare si det at Hillary vinner, det har vært meningen<br />

hele tiden. Se hvor mye Trump blir trampet på av media, mens Hillary<br />

som er en kjent kriminell blir løftet frem i positivt lys. Jeg sier ikke at<br />

valget er rigget, det er det andre som har sagt, men hvis Hillary ikke<br />

vinner valget så spiser jeg hatten min.<br />

Vi trenger for øvrig ikke å tenke for mye på valget i statene, vi har våre<br />

egne politikere å avsløre. Det er skremmende hvor dypt amerikanske<br />

frityrstekte fingre stikker inn i Norges demokratiske tannhjul. Det mest<br />

aktuelle er Norges innkjøp av stridsvogner og opprusting i millitæret,<br />

beordret av NATO, for å være bremsekloss for en eventuell konflikt med<br />

Russland. Det er hyggelig å være grenseland med Russland og ha en<br />

amerikansk kniv i ryggsøylen. Bare vær rolig, sier NATO. Her, kjøp noen<br />

stridsvogner. Det hjelper.<br />

NATO er beskyldt for mye rart, blant annet det at invasjon av Libya strengt<br />

tatt ikke var en forsvarshandling, men nå blir NATO beskyldt for å hisse<br />

krig med russerne. Vårt media er selvstendig og objektivt som vanlig og<br />

legger hele skylden på Putin. Takket være vårt relativt frie internett kan<br />

et våkent menneske finne flere synspunkter, men som regel er det helt<br />

unødvendig, fordi meningen med livet er som kjent ikke det å forhindre<br />

tredje verdenskrig og avsette kriminelle politikere og krigshissere, men<br />

det å ha det gøy og nyte livet.<br />

Det er mange måter et moderne menneske kan fortrenge alt som er<br />

viktig. En av dem er televisjon, som er muligens den mest tidseffektive<br />

intelligensfjerneren som er oppfunnet. TV-tilbudet er designet for å<br />

servere mest mulig fristelser uten noesinne og oppfylle, slik at vi blir<br />

sittende lenge og blir enkle offer for markedskreftenes manipulerende,<br />

gjenntatte angrep. At noen skal tenke, er det siste noen vil. Du skal<br />

ikke tenke, bare kjøpe. TV er lammende. Men jeg kommer tilbake til<br />

kjøp-og-kast kulturen senere.<br />

Kino er litt TV-aktig, men gir seg ut for å være noe annet, uten å egentlig<br />

være det. Det er som å sette smoking og hatt på en sigøyner med kopp. Det<br />

er fremdeles en sigøyner med kopp. Det er like lite innhold på kino som<br />

på TV. Det er viktig å understreke at propaganda ikke bare er noe tyskere<br />

og russere bruker. TV og aviser er verktøy nummer én for propaganda<br />

og påvirkning fra våre lite nådige herskere. En av hensiktene med<br />

kinofilmer er at folk skal oppleve vold og få en slags utløsning. Dette er<br />

handlingslammende.<br />

Internett er alle ting på en gang. Det er et enormt tidshull og glimrende<br />

til å skru av hjernen og bli underholdt og fylt av propaganda og håpløse<br />

drømmer. Vi vet at Google og Facebook er lite nøytrale og faller håpløst<br />

rundt hvor kapitalen leder dem, noe som blant annet fører til deres<br />

manglende objektivitet i det tidligere nevnte aktuelle valget. Google testet<br />

deres evne til å påvirke valgresultat i India et par år siden, og det fungerte<br />

glimrende ifølge dem selv. Facebook er ikke verd en kommentar engang.<br />

Heldigvis er internett et sted for håp. Det trengs bare noen korte studier<br />

før du finner ut hvem som har noe ekte å si og hvem som bare driver gjøn.<br />

Sannhet finnes om vi bare slutter med å late som vi har hele oversikten og<br />

begynner å lete etter hva som er riktig og galt. Det er mye som er relativt, og<br />

desverre har riktig informasjon også i det store blitt relativt. Det er bare en<br />

løsning på det hele, og det er å ikke stole på hva noen sier, men gjøre egne<br />

studier. Ikke stol på meg for hva jeg sier.<br />

En eldgammel metode for å lamme hele befolkninger for all motstand er<br />

alkohol og dop. Slik det ser ut nå er metoden like aktuell og effektiv, da<br />

mennesker som ofte drikke glemmer hele verden, seg selv, sitt navn og<br />

hvor en bor. Noen glemmer selve festen også og ser på dette som morsomt.<br />

Man kan lett glemme det som likevel skjer om igjen allerede neste lørdag.<br />

Slik tenker mange mennesker at de virkelig lever og opplever. Dette er<br />

lammende.<br />

Vi er et mobiltelefonbasert samfunn, og mens det er riktig å si at en mobil<br />

bare fungerer når det er en person tilstede til å bruke den, er vi på nippet<br />

til å komme i en situasjon hvor et menneske bare kan sies å fungere når<br />

det er en mobil tilstede. Vi dyrker våre telefoner og sosiale nettverk med<br />

kattevideoer, og vår kunnskap om håndtering av den skjøre telefonskjermen<br />

er utførlig og vår omsorg er stor, men vår egen kropp, sinn og tanke blir ikke<br />

gitt lik respekt.<br />

En mobiltelefon, uansett produsent og uansett hvor skrøpelig og smart, er<br />

så uendelig mye enklere og lettere erstattbar enn vår egen kropp. Vi forer<br />

den med godteri og prosessert mat, alkohol, nikotin og medisiner, ofrer en<br />

livstid med helse mot et øyeblikks eventyr. Vi risikerer et liv med sykdom<br />

mot et øyeblikks lindring. Det leses bruksanvisninger og tas utdannelser for<br />

å lære alt mulig, uten å bruke et øyeblikk for å lære sin egen tanke, kropp<br />

og sinn å kjenne.<br />

Systematisert ødeleggelse. Vi tuller til og med med selve maskinen til<br />

menneskeheten, nemlig evnen til forplantning. Det er bare underholdning,<br />

og vi tar oss ikke på alvor. Vi vet alle disse tingene, men legger vår stolthet<br />

i å overse alle signalene vi mottar på at noe er galt et sted. Vi ligger våkne<br />

på nettene med frustrerte tanker uten å ta hintet. Systematisk dreper vi det<br />

som gav oss liv. Det må være noe annet og leve for, og nå skal vi krige med<br />

Russland! Heia NATO (USA).<br />

Hermed vil jeg avslutte med å omdøpe vår kulturarv fra den mye brukte<br />

bruk-og-kast sjargongen, som herved er stilt i skyggen bak en mer<br />

markedseffektiv og ny sjargong. Farvel til bruk-og-kast samfunnet. Ingen<br />

tjener penger på å bruke ting. Nå er det kjøp-og-kast!<br />

Velkommen til kjøp-og-kast samfunnet! Og måtte alle biler ruste i stykker i<br />

veisaltet til vinteren slik at vi må kjøpe nye. Det er bra for økonomien (ikke<br />

bra for min økonomi). Takk for meg.<br />

32 har du tenkt


Studentstipend for alltid<br />

Det er mye snakk om økende ulikheter og en minkende middelklasse for tiden. Fenomenet er også å<br />

finne i Norge. Er borgerlønn løsningen?<br />

TEKST: ROAR frivold skotte<br />

Under årets protestfestival var dette et gjennomgående tema, og særlig én<br />

av de mer radikale løsningene ble diskutert, både i regi av festivalen, og i<br />

regi av lokale politikere. Før fellesferien i år (5. juni) ble det i Sveits avholdt<br />

folkeavstemning om borgerlønn. Det er en idé om at alle -i Sveits- skulle få en<br />

garantert minsteinntekt, uten å måtte gjøre noe spesielt av arbeid eller mangel<br />

på således. I korte trekk er det som om noen skulle ha fått studiestipend resten<br />

av livet. Forslaget ble -ikke overraskende- nedstemt i Sveits. Men det er likevel<br />

det største skrittet, som er tatt i retning av denne typen tenkning, på en stund.<br />

I Finland leder Ollie Kangas nå et eksperiment gjennom det Finske NAV (Kela),<br />

som går ut på å dele ut en lik type minimal grunnlønn. Her i Norge og i Sverige<br />

jobber Miljøpartiet De Grønne med forslaget om en betingelsesløs garantert<br />

minsteinntekt på sin programplan, en egen versjon av «borgerlønn». På Protestfestivalen<br />

møtte Ollie Kangas og Annika Lillemets fra det svenske Miljöparti<br />

med blant annet Gunnar Stavrum fra Nettavisen, som nylig har lagt ut et langt<br />

stykke om, nettopp, borgerlønn. Under festivalen diskuterte de blant annet<br />

med Aksel Braanen Sterri, kommentator i Dagbladet og Stortingsrepresentant<br />

fra Arbeiderpartiet, Kari Henriksen. Diskusjonen omhandlet muligheten for å<br />

innføre et slikt system i Norge.<br />

Selv om den rene formen av borgerlønn er foreslått, er det å dele ut 200 000<br />

i året til alle nordmenn over 18 fremdeles bare en tanke som de aller fleste<br />

deltakerene av debatten betvilte. Dette vil nemlig koste forferdelig mye, drøyt<br />

800 milliarder i året. Derfor blir man nødt til å tenke annerledes. Under<br />

debatten kom det frem mange gode alternativer til det man vil kalle «ren<br />

borgerlønn».<br />

Blant annet ble det nevnt et system som har blitt innført i Alaska, som heter<br />

The Alaskan Permanent Found. Systemet er et olje- og ressursfond, ikke ulikt<br />

vårt Oljefond, som går direkte tilbake til innbyggerne i Alaska. Dette gjøres ved<br />

investeringer i velferdstilbud, samt en årlig faktisk pengeutdeling. I 2013 var<br />

dette 900 dollar, ikke på langt nær nok til å livnære seg på, som blir litt over<br />

fem tusen årlig. Det er med andre ord heller en måte å betale innbyggerne<br />

i Alaska tilbake litt av det de gir opp når de lar store oljeselskaper bore i<br />

nærområdene deres.<br />

Et annet forslag var et utbytte av landets BNP. For eksempel 10 prosent av BNP,<br />

som ville i år ha utgjort cirka 65.000 kroner. Noe som tilsvarer litt under det<br />

vi studenter får utbetalt. Dette er heller ikke tilstrekkelig til å livnære seg på,<br />

det vet vi studenter bedre enn alle andre, men det kan bli litt av et tilskudd for<br />

en som sitter i kassa på Rema, jobber deltid eller samler panteflasker for å få<br />

hjulene til å gå rundt. Resultater fra eksperimenter og undersøkelser utført<br />

tidligere i USA viser at selve initiativet fører med seg mange andre positive<br />

ringvirkninger, som blant annet mer frivillig arbeid, mindre kriminalitet og<br />

færre sykehusbesøk.<br />

Det er ikke garantert at dette kommer til å skje i Norge dersom man innfører<br />

borgerlønn eller noe lignende i fremtiden. Norge har allerede en komplisert og<br />

velfungerende velferdsstat som er mye bedre enn i USA. Samtidig er allerede<br />

hele det norske samfunnet tuftet på dugnadsånden.<br />

Men det er en voksende bevegelse som mener at det nå må gjøres noe med<br />

skjevheten i samfunnet, særlig når det kommer til den økende grad av<br />

midlertidig ansatte og arbeidsløse. Den voksende interessen for borgerlønn<br />

og lignende initiativ er et symptom på dette. Christopher Pissarides, Joseph<br />

Stiglitz, James Mirrlees, James Meade, Angus Deaton, Paul Samuelson, Jan<br />

Tinbergen, Herbert A. Simon, and Robert Solow, James Buchanan, Paul<br />

Krugman, F. A. Hayek er ikke bare en samling menn som har uttrykk sin støtte<br />

til tanken om en utjevning ved hjelp av borgerlønn. De er også alle mottakere<br />

av Sveriges Riksbanks pris i økonomisk kunnskap i Alfred Nobels minne. Eller<br />

Nobelprisen i økonomi, som den også heter.<br />

<strong>september</strong> <strong>2016</strong> unikum nr 6 33


Jeg hørte en gang at dersom man har bind for øynene og prøver å gå i en<br />

rett linje, vil man i stedet alltid gå i sirkel, visstnok for at man ikke skal gå<br />

seg vill. Men jeg vet nå ikke. Man kan gå seg vill selv om man kjenner seg<br />

igjen.<br />

Jeg ror gjennom en tykk, hvit tåke med en automatisk rytme, med ryggen<br />

min vendt mot hvor enn jeg drar hen. Hendene følger en oval bane som en<br />

planet rundt en sol <strong>–</strong> ned mellom knærne, opp til skulderhøyde og tilbake<br />

mot brystkassen <strong>–</strong> mens årene kutter som kniver i vannet, trekker båten<br />

fremover og drypper fra seg når jeg løfter dem opp. Årene ruller i krokene,<br />

overkroppen min bøyer seg frem og tilbake på hoftene, igjen og igjen, hver<br />

runde lik den forrige. Hendene er som bundet sammen med grepet om<br />

årene, som om jeg aldri har og sluppet dem og aldri vil slippe dem.<br />

liker bevisst drømming; det gir meg en avstand til min angst jeg ikke får<br />

ellers. Den blir som noe som ikke angår meg direkte <strong>–</strong> for jeg er strengt tatt<br />

ikke den samme i drømme som i våken tilstand, så hva har da angsten med<br />

meg her i båten å gjøre? Min angst er våkne meg sitt problem. Jeg legger<br />

meg ned i båten og håper på å se et glimt av stjernehimmel; jeg vil gjerne<br />

se den i drømme; evigheten blir for mye for meg ellers. Men alt jeg ser er<br />

tåke som flyter rundt som spindelvev og vrir rundt seg selv som en slange.<br />

Jeg har et ambivalent forhold til min angst. Den kommer i bølger og er i<br />

begynnelsen riktig så deilig; for en skakket stund får det ensformige livet<br />

mitt en hensikt, konflikt og et mål, nemlig å overvinne angsten. Så klart,<br />

etter hvert som jeg innser umuligheten i dette, pleier jeg å nedjustere målet<br />

til å bare holde ut angsten og håpe at den går vekk av seg selv, men når også<br />

Men hvorfor ror jeg? Ærlig talt: Jeg ror, men uten at jeg føler viljen til det.<br />

Har jeg noen gang ikke rodd? Jeg prøver å ikke ro, men fortsetter likevel.<br />

Er vel naturlig slik. Jeg prøver å slutte, men det kribler sånn i armene, jeg<br />

skjelver som to magnetisk like poler som dyttes mot hverandre. Hendene<br />

mine fortsetter sin ovale bane, rundt og rundt, en evig sirkel.<br />

Evig. Så monotont… så velkjent. Definisjonen på monotoni er vel noe altfor<br />

velkjent. Men hvor kjenner jeg det fra? Hvor… et annet sted… ikke her….<br />

hva er her? Hva er… dette er en drøm!<br />

Jeg slutter å ro. Fingrene låses opp, armene er stive og vonde å bevege på.<br />

Dette er bare en drøm. Ikke verre enn det, nei. Jeg liker jo å drømme, spesielt<br />

når jeg er bevisst på det, for da kan jeg kontrollere drømmen <strong>–</strong> av og til. Jeg<br />

legger inn årene i båten og lukker øynene. Tropisk øy, tropisk øy, tropisk<br />

øy. Fortsatt tåke. Teselskap, teselskap, teselskap. Tåke. Bloody Mary, Bloody<br />

Mary, Bloody Mary. Men…? Skuff! Er dette virkelig det beste hjernen min<br />

kan finne på? Tåke og hav? Ikke engang noen bølger? Gi meg i det minste<br />

en storm, noe jeg kan leke sjøkaptein på! Hva har jeg gjort i dag? Har dagen<br />

virkelig vært så stille at hjernens fordøyelse av minnene frembringer tåke<br />

og hav, et design på noen kvadratmeter gjentatt i det uendelige? Er dette<br />

virkelig… ok, glem i dag <strong>–</strong> hva har jeg gjort noensinne? Jeg husker bare en<br />

følelse... fullstendig kjedsomhet… monotoni som fremstår nærmest evig…<br />

til tider avbrutt av angst.<br />

Angst! Der har vi det. Vidunderlige angst! Nå husker jeg også hvorfor jeg<br />

Tåkehistorien<br />

TeksT: krisTian Tyse nyGård | illusTrasjon: asbjørn oddane Gundersen<br />

34 har du tenkt?


dette blir umulig, skriker jeg og skjeller ut min angst <strong>–</strong> men den fortsetter<br />

å plage meg ved å minne meg på hvor alene, merkelig, mistilpass, sosialt<br />

forkrøplet og evneveik jeg er.<br />

Men takket være min angst opplever jeg verden og menneskene i den på en<br />

fascinerende måte; jeg fikserer på detaljer og inntrykk og ser faktisk verden,<br />

heller enn bare betrakter, erfarer og sluser den gjennom sanseapparatet på<br />

automatikken slik jeg pleier for å slippe å tenke for mye på ensformigheten.<br />

Men klart, den samme fikseringen på detaljer retter jeg mot meg selv og<br />

understreker hvor alene jeg er, og så videre. Bare når angsten har holdt på<br />

så lenge at tidsoppfattelsen min slutter å gi mening, når jeg tror at endelig,<br />

nå er angsten endelig permanent, nå har den endelig grepet meg for godt<br />

og vil forfølge meg resten av livet <strong>–</strong> bare da gir den slipp. Og jeg ser <strong>–</strong> eller<br />

heller ikke ser <strong>–</strong> verden som normalt igjen.<br />

Pussig så mørkt vannet er. Det ser på en måte falskt ut, som et sceneteppe.<br />

Men når jeg griper en håndfull er det akkurat som vanlig vann <strong>–</strong> uten farge,<br />

uten form. Det kribler litt når jeg lar det renne mellom fingrene. Hvor<br />

dypt er vannet? Det er det umulig å si noe sikkert, så mørkt som det er. Det<br />

ser både uendelig dypt og helt flatt ut samtidig, og øynene mine spretter<br />

mellom disse to perspektivene, det flimrer, fy faen så svimmel...<br />

Jeg legger meg tilbake og lukker øynene … lurer på om det går an å sovne<br />

i en drøm. Jeg har drømt flere ganger at jeg våkner to-tre ganger på rad <strong>–</strong><br />

må jeg ikke da rent logisk sovne to-tre ganger i drømme? Enten det eller<br />

så faller jeg direkte ned i en drøm i en drøm. Å falle ned i en drøm, som å<br />

falle ned i en brønn <strong>–</strong> så lang og dyp at det virker som man selv står i ro i<br />

løse luften mens veggene suser forbi, som om hele verden flytter seg rundt<br />

deg heller enn at du flytter deg rundt i verden <strong>–</strong> som om du er universets<br />

sentrum. Jeg åpner øynene <strong>–</strong> fortsatt tåke.<br />

Jeg står opp i båten og ser meg omkring. Tåke over meg, til venstre, høyre.<br />

Rart jeg ikke har våknet ennå, for jeg er mektig lei av denne drømmen.<br />

Kanskje jeg burde ta saken i egne hender, hender som nå er frie fra årene.<br />

Kanskje jeg burde hoppe uti, selv om det muligens vil bli et mareritt når jeg<br />

synker mot bunnen. Det er en risiko jeg får være villig til å ta; har jeg først<br />

angst kan jeg takle et mareritt. Og jeg kan leve en stund på dette, på denne<br />

lettheten i hodet jeg har fått i denne bevisstheten som følge av refleksjonen<br />

rundt angsten. Jeg er ikke omtåket lenger <strong>–</strong> eller jo, klart, men ikke av angst.<br />

Jeg er fornøyd. På tide å hoppe i havet, på tide å våkne. Jeg står opp i båten,<br />

lukker øynene og setter foten oppå båtkanten.<br />

Et slag i baugen rykker meg ut av balansen og jeg faller i båten og slår hodet<br />

mitt. Jeg hører plasking i vannet. Er det stormen jeg ønsket meg? Nei, noe<br />

i vannet hoster, så høyt at jeg kjenner båten riste og trommehinnene mine<br />

trekke seg i fosterstilling <strong>–</strong> i det minste forestiller jeg meg det slik, kanskje<br />

fordi jeg selv trekker meg i fosterstilling mens jeg dekker for ørene med<br />

hendene, men jeg hører fortsatt. Vesenet i vannet hoster med en skarp og<br />

skrapende stemme som et uhyre vekket ut av dvale, med en desperasjon<br />

som om det prøver å gulpe opp noe som sitter fast i sjelen. Etter et langt<br />

og utmattet hikst blir det stille fra vannet, men hjertet mitt banker og<br />

overdøver stillheten slik bare livet selv kan. Vær så snill jeg vil våkne vær<br />

så snill vær så snill…<br />

Følg med i neste nummer av <strong>Unikum</strong> for fortsettelsen!<br />

august <strong>2016</strong> unikum nr 6 35

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!