16.01.2017 Views

Januar 2017

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Studentavisen for Agder GRATIS | <strong>Januar</strong> <strong>2017</strong><br />

Jonas Strisland (26) var farlig nær<br />

å ta sitt eget liv. Gode venner og<br />

profesjonell hjelp ble redningen.<br />

Rekordmange UiA-studenter<br />

ber om psykisk helsehjelp<br />

PENGER TIL STUDENTAKTIVITETER i STOR CaféGUIDE I FLYTTE ØSTSIA TIL SØRBOK? I UGA <strong>2017</strong> I FÅ KJØPER STUDENTBUSSKORT


Leder<br />

Innhold<br />

Rådmannen som ville ta fra de fattige<br />

Kristiansand vil senke skattene på eiendom<br />

uten at det går på bekostning av<br />

bykassa. Løsningen: Ta fra studentene.<br />

Det er et mildt sagt merkelig forslag som<br />

Kristiansands rådmann Tor Sommerseth<br />

har lagt frem for Kristiansands folkevalgte.<br />

Han vil beskatte Studentsamskipnaden<br />

med 1,6 millioner kroner fordi de huser<br />

1200 studenter i byen. På denne måten<br />

kan Kristiansand senke de resterende eiendomsskattene<br />

med en promille. Utover<br />

studentene, blir også private barnehager,<br />

sosialboliger og enkelte næringseiendommer<br />

lidende av forslaget.<br />

Riktignok frister rådmannen med “myk<br />

overgang” i form av pengetilskudd de<br />

første årene. Det gjør ikke forslaget særlig<br />

mer appetittlig. Å gjøre Studentsamskipnaden<br />

avhengig av ekstraordinære<br />

stønader fra kommunen er skummelt, og<br />

slike tilskudd er de første til å forsvinne i<br />

dårlige tider.<br />

Til Fædrelandsvennen sier Sommerseth<br />

at Samskipnaden er å betrakte som<br />

næringsdrivende i sin begrunnelse. Den<br />

konklusjonen trakk han etter å ha lest på<br />

SiAs nettsider at samskipnaden forplikter<br />

seg til en sunn økonomi. Som student vil<br />

jeg ikke forlange noe mindre fra organisasjonen<br />

som har i ansvar å drifte min<br />

velferd. At de skal ha en driftsmargin som<br />

sikrer videre eksistens er positivt. Men<br />

at de driver næringsvirksomhet av den<br />

grunn, blir søkt. All den tid at ethvert overskudd<br />

går tilbake til studentenes velferd.<br />

Hva vil en slik skatt bety? Vel, mest nærliggende<br />

vil det trolig bety en høyere leiepris<br />

på studentboligene. Majoriteten av<br />

SiA-styret møter allerede i dag motstand<br />

i sitt ønske om å bygge flere og bedre<br />

boliger. Om kommunen skal gå aktivt inn<br />

for å gjøre disse dyrere å drifte, vil vi sann-<br />

synligvis kunne se langt etter flere byggeprosjekter.<br />

Boligtrykket vil øke. Leiepris<br />

og kvalitet på det private markedet vil trolig<br />

også bli mer ugunstig for oss som leier.<br />

Andre alternativer for SiA vil være å<br />

kutte noe av tilbudet hos Østsia, studentbarnehagen,<br />

bokhandelen, helsetilbud<br />

eller kantinen. Jeg syns jeg betaler nok<br />

som det er for både pensumbok og skinkebaguetter<br />

i kantinen.<br />

Kristiansand er en slags “nummer to”-<br />

by når unge mennesker velger hvor de vil<br />

studere etter videregående. For at byen<br />

skal øke sin attraktivitet, og få unge ressurssterke<br />

mennesker til å slå seg ned her,<br />

må en snu på hver en stein. Vi må kunne<br />

gi norsk ungdom gode argumenter for<br />

å søke seg til denne perlen av en kystby.<br />

Studentvelferd er vårt klart viktigste argumentet,<br />

utover det faglige. Så når rådmannen<br />

vil stikke hånden ned i studentenes<br />

pengepung, som på sin side har gitt<br />

Kristiansand by så mye, vitner det om en<br />

direkte dårlig, usosial politikk. Kjære Kristiansand:<br />

Forsyn dere av studentene. Ta<br />

engasjementet, kunnskapen, ressursene,<br />

arbeidskraften, men ikke ta det lille vi har<br />

av penger.<br />

Slik saken står nå, ser det likevel ut til<br />

at politikerne har mer vett enn hva rådmann<br />

Sommerseth har i denne saken.<br />

Høyre, Frp og Venstre sier til Unikum at de<br />

ikke vil beskatte studentleiligheter. Ap har<br />

sagt det samme til lokalpressen. Da får vi<br />

krysse fingrene for at politikerne holder<br />

ord når bystyret skal møtes.<br />

Matias Smørvik<br />

redaktor@unikumnett.no<br />

911 45 962<br />

4 Penger til studentaktivitetene<br />

6 Få kjøper studentbusskort<br />

8 Studentnytt<br />

10 STA about norwegian students<br />

11 Stjernespekket fagdag<br />

12 Stadig flere trenger psykisk helsehjelp<br />

14 Stor kafé-guide<br />

19 Kulturkalender + Unikum digger<br />

20 Flytte Østsia til Sørbok?<br />

22 UGA <strong>2017</strong>: Stort program<br />

23 Hvorfor retusjere bilder?<br />

24 Konspirasjonsteorier<br />

25 Bud for dagens bohemer<br />

26 Har du tenkt?<br />

27 En brite om brexit<br />

28 Oppskrift: Noodle bowl<br />

30 Tåkehistorien, finale<br />

UTGITT AV: Studentavisen Unikum, ved Universitetet i Agder<br />

POSTADRESSE: Serviceboks 422, 4604 Kristiansand S<br />

BESØKSADRESSE: Gimlemoen 24, 4630 Kristiansand S<br />

ORG.NR.: 984 544 677<br />

TELEFON: 911 45 962<br />

EPOST: red@unikumnett.no<br />

NETTSIDE: www.unikumnett.no<br />

TWITTER: twitter.com/unikumnett<br />

Facebook: facebook.com/studentavisenunikum<br />

Publisert januar <strong>2017</strong><br />

Utgave nummer 10<br />

Unikum er studentavisen ved Universitetet i Agder og andre<br />

skoler tilknyttet Studentsamskipnaden i Agder. Avisen er politisk<br />

og religiøst uavhengig, og blir drevet på frivillig basis.<br />

Unikum følger Vær Varsom-plakaten og redaktørplakaten. Føler<br />

du deg urettferdig behandlet eller på noen måte uriktig fremstilt<br />

av Unikum, ber vi deg kontakte redaksjonen.<br />

Redaksjon:<br />

Ansvarlig redaktør :<br />

Matias Smørvik<br />

Redaktører:<br />

Ine Rossebø Knudsen, Nora Nussle Torvanger<br />

Grafisk ansvarlig:<br />

Vera Baklanova<br />

Forside:<br />

Matias Smørvik<br />

Journalister/Skribenter:<br />

Nora Nussle Torvanger, Kristian Tyse Nygård,<br />

Kristoffer Andersen, Matias Smørvik, Roar Frivold<br />

Skotte, Franz Rose Bengtson, Emilie Rætta, Asbjørn<br />

Oddande Gundersen, Henrietta Hawkins, Ine<br />

Rossebø Knudsen, Ole Håvard Seland, Katrine<br />

Tveito, Miriam Miriam Ormøy Ibsen, Mats Sauro<br />

Høimyr, Christian Aarstad, Sofie Søndergaard Klit,<br />

Thea Gvalia<br />

GJESTESKRIBENTER:<br />

Helene Vedal<br />

Fotografer:<br />

Monta Birkmane, Tobias Hole Aasgaarden, Le<br />

Nguyen, Sofie Søndergaard Klit, Matias Smørvik,<br />

Kristian Tyse Nygård, Vera Baklanova<br />

Illustratører:<br />

Asbjørn Oddane Gundersen, Silje Fjørtoft<br />

DESKEN:<br />

Vera Baklanova, Matias Smørvik<br />

KORREKTUR:<br />

Kristian Tyse Nygård, Franz Rose Bengston, Matias<br />

Smørvik<br />

DAGLIG LEDER:<br />

Kjetil Nyjordet<br />

Trykking:<br />

Bjorvand & Co<br />

Opplag:<br />

1200<br />

<strong>Januar</strong> <strong>2017</strong> unikum nr 1 3


Tekst: Matias Smørvik | Foto: Tobias Aasgaarden<br />

Studentsosiale midler:<br />

Slik ble pengene fordelt<br />

Alt fra kor til fotball har de siste to årene måtte se langt etter penger til nye investeringer.<br />

Nå blir det derimot løftebukk til motor-gjengen, blazere til crocket-herrene, baller, gensere<br />

og annet utstyr som gjør studietiden litt mer interessant.<br />

En økning i semesteravgift har nemlig sørget for mer penger til de som vil<br />

gjøre noe aktivt ved siden av pensumlesingen. Foran hvert semester vedtar<br />

Velferstinget i Agder (VT) hvordan de studentsosiale midlene skal fordeles.<br />

Dette er penger som studenter selv har betalt inn i form av semesteravgift.<br />

Aktiviteter og foreninger kan så søke om penger i potten som i år ligger på i<br />

overkant av to millioner kroner. De siste årene har det kun vært penger nok<br />

til å sørge for daglig drift, men da det besluttet å øke semesteravgiften med 50<br />

kroner per student, førte altså det til en halv million mer å fordele.<br />

Nødvendighet foran luksus<br />

Jonas Strisland har i høstsemesteret sittet som leder av fordelingsutvalget.<br />

De behandler alle søknadene som kommer inn, og kommer til slutt med sin<br />

innstilling overfor VT. Bortsett fra noen små forandringer ble innstillingen<br />

fulgt da de tillitsvalgte studentene skulle stemme over fordelingen.<br />

november, da sakspapirene skulle vært sendt ut, fikk vi mulighet til å sette<br />

oss ned og se på søknadene, sier han.<br />

Et realt skippertak midt i eksamenstiden sørget for at alle søknadene ble<br />

behandlet innen Velferdstingsmøtet. Det var likevel på hengene håret, og<br />

mange aktiviteter fikk knapt med tid til å komme med påpekninger når<br />

søknadene var behandlet. Alle studentaktiviteter som har søkt penger har<br />

nemlig rett til å komme med en uttalelse om de eksempelvis mener de har<br />

fått for lite penger. Men fristen for en slik uttalelse ble satt til mindre enn<br />

to døgn.<br />

– Det er selvsagt uheldig. Vi skulle gjerne kunne brukt mer tid på søknadene.<br />

Dette er aktiviteter som har gjort en grundig jobb i å skrive søknader og å<br />

sette opp budsjetter, sier han, men presiserer nok en gang at han er fornøyd<br />

med hvordan innstillingen ble seende ut. <br />

– Vi har fulgt reglementet for tildeling slavisk. I noen tilfeller har vi vært nødt<br />

til å utvise skjønn, men har valgt legge oss på samme linje overfor alle som har<br />

søkt. Det som har virket nødvendig, er blitt prioritert foran det som virker som<br />

luksus, sier Strisland.<br />

Blant annet foreslo de at kun styret, og ikke de øvrige medlemmene i aktiviteten<br />

får innvilget midler til gensere. Det ble også fremsatt krav om at uniformer skal<br />

forbli i aktiviteten, slik at man hvert år slipper å bestille nytt. Utover det sier<br />

Strisland at de har forsøkt å være rettferdige, og at de er fornøyd med den<br />

endelige innstillingen.<br />

Reglementet presiserer dessuten at det ikke er mulig å søke midler til mat,<br />

drikke, telefonutgifter, sosial og faglige arrangementer, lønn (bortsett fra<br />

dirigent), og gaver. Det er også grenser for hvor mye man kan søke om, blant<br />

annet når det gjelder kontorrekvisitter og turneringsspill.<br />

De måtte også ta hensyn om søknadene var tilstrekkelig gjennomført. Det<br />

stilles krav til regnskap og budsjett.<br />

– Dessuten var det tilfeller hvor man ikke tydelig spesifiserer hva man søker<br />

penger til. Det er også krav om at hvis en investering overstiger 3.500 kroner, så<br />

skal det vises til to anbud, slik at vi vet at man har forsøkt å finne den rimeligste<br />

løsningen.<br />

– Forsøker dere å hente inn informasjon, om noe mangler i søknadene?<br />

– Ideelt sett burde vi gjort det, men samtidig blir det urettferdig om vi skulle<br />

gjøre det med noen og ikke alle. Å etterspørre informasjon til alle aktivitetene<br />

med mangelfulle søknader hadde vi ikke hatt kapasitet til, svarer han.<br />

I siste liten<br />

Det Strisland håper forbedrer seg til neste søknadsrunde er selve behandlingsprosessen,<br />

som bar stor preg av “i siste liten”.<br />

– Vanligvis velges det fem representanter til å sitte i fordelingsutvalget, men det<br />

ble ikke gjort foran denne tildelingen. Konsulenten i Velferdstinget kontaktet<br />

meg derfor på høsten, og spurte om jeg kunne sitte. Først den onsdagen i<br />

4 Studentsosiale midler


*i kroner<br />

Aktivitet TIL DRIFT TIL INVESTERINGer UTSTYR INNVILGET<br />

Alibiet 2 200 1 642 Kaffetrakter, dartskive og dartpiler.<br />

BETA 1 500 13 000 Nettverksutstyr, utstyr til retrokveld, styreuniform, roll-up og brettspill<br />

Bjelken 0 2 125 T-skjorter og hettejakker<br />

Blæsen 12.490 15 000 Hettejakker med logo<br />

Canonicus 7 830 0<br />

Copia 0 2 000 Bannere<br />

Conventus Croquet 100 5 000 Blazere<br />

Emporium 890 3 400 Izettle betalingsterminal og gensere<br />

Flying UiA 0 0 (Studium legges ned)<br />

Fjell og fjære 12 280 18 981 Telt, gassbrenner, kaserollesett, førstehjelputstyr, sko, votter og campingsett<br />

GSI 124 351 8 555 Beachflagg og draktsett<br />

GSI Fotball 3 000 6 996 Fotballer, pumpe, hansker og nett<br />

GSI Håndball 650 2 700 Drakter<br />

GSI Jujitsu 0 3 500 Matter<br />

GSI LACROSSE 20 964 33 502 Baller, DVD, kjegler, crease, pads, merkevogn, skjørt<br />

GSI Squash 0 2488 Racketter og baller<br />

GSI Volleyball 1 000 26 067 Drakter, kjegler, antenner, nett stolter, bag, baller<br />

GSI Sykling 2 500 0<br />

Høyre Uia 0 0<br />

IAESTE GRimstad 1 500 3 250 Gensere.<br />

IUG UiA og Sørlandet 500 0<br />

Kristiansand Kristlige studentlag<br />

500 2 000 Roll-up<br />

KSI Administrasjon 1 500 3 000 Beachflagg<br />

KSI Basketball 0 6 150 Skuddklokke og baller<br />

KSI Cheerleading 0 2 000 Sko<br />

KSI Fotball (dame og herre) 1 000 4 590 Baller og hansker<br />

KSI FUTSAL 0 1 350 Baller<br />

KSI GOLf 0 4 090 To golfsett<br />

KSI ISHOCKEY 0 0<br />

KSI Klatring 4 600 6 264 Klatreseler og taubrems.<br />

KSI TENNIS 37 800 0<br />

KSI Volleyball 0 12 026 Antennehylser, baller, ballkasse, ballnett<br />

Lady Klukk 12 400 3000 Hardisker<br />

LiFe 1 000 3 500 Uniformer<br />

Mekanikum 1 090 0<br />

Mercurius 1 500 5 145 Roll-up, magneter til messevegg<br />

Motor uia 46 450 17.395 Løftebukk og varmestue<br />

Pixel 1 000 1 000 Roll-up<br />

Politicus Master 800 5 200 Gensere<br />

Prosperitas 500 0<br />

Quantum 11 280 23 498 Uniformer og genere<br />

Rhterorica 6 500 0<br />

Spillopus zebra 11 079 3 000 10 kjoler<br />

STA 280 300<br />

START UIA 4 500 7 000 Gensere<br />

Stiften 5 950 0<br />

Studentjuristen 2 065 2 750 Gensere<br />

StudentKRIK Kristiansand 14 540 12 125 Ballpumpe, frisbee, oppbevaringsbur, kodelåser, fotball, basketballer,<br />

sandvolleyballer, kart, kartmappe, bålgryte, roll-up og frisbeegolf-disker<br />

STUDENTKRIK GRIMSTAD 11 500 2 500<br />

Studentradioen 6 622 4 617 Server for podcast, roll-up, gensere<br />

SYSTEMATICUS 1 050 3 000 T-skjorter, gensere, roll-up<br />

Touristicus 645 0<br />

UiA Studs Lacrosse 24 100 31 977 Armpads, hansker, baller, goaliutstyr<br />

Unikum 106 550 8 344 Kamera, minnekort, magic mouse og mikrofon<br />

<strong>Januar</strong> <strong>2017</strong> unikum nr 1 5


Velger bort<br />

billigere<br />

busskort<br />

Mindre enn hver tiende student endte opp<br />

med å kjøpe AKT sitt ferske studentkort.<br />

Kronglete nettbetaling og at kortet låses til et<br />

bestemt område nevnes som mulige årsaker.<br />

Tekst: Mats. S. Høimyr | Foto: Tobias Aasgaarden<br />

Forrige semester så studentene sitt helt eget busskortsystem endelig<br />

komme til Sørlandet. Dette var resultatet av en langvarig kampanje hos STA<br />

og Velferdstinget, hvor de har arbeidet for et billigere transportalternativ<br />

for studenter. Men det nye kortet ser ut til å ha hatt en noe vanskelig start.<br />

Tidligere har det beste og billigste alternativet for de fleste studenter i<br />

Agder vært å kjøpe ungvoksen-kortet til 530 kroner. Det er en hundrelapp<br />

mer enn tilbudet i sammenlignbare studentbyer. Kampen for et eget<br />

studentalternativ fikk endelig gjennomslag i februar 2015 og kortet var i<br />

salg den påfølgende sommeren. Løsningen de lanserte ved studiestart var<br />

to kort som kunne ta eieren rundt i de to universitetsbyenes hovedområder.<br />

Prisen på kortet ble satt til 430 kroner (100 kroner rabatt) per by og fungerer<br />

som AKT sine andre periodekort, ved at de lar deg ta bussen fritt i 30 dager<br />

fra første bruksdato.<br />

Ifølge AKT er det i gjennomsnitt solgt 500 studentbusskort i måneden,<br />

noe som utgjør cirka ti prosent av salgstallene som ungvoksen-kortet har<br />

i løpet av en måned. Det er for øvrig 12 000 studenter fordelt på de to<br />

universitetsbyene på Agder.<br />

Låst til eT område<br />

AKT lanserte to studentkort for de under 30, fordi disse to kortene er låst<br />

til hvert sitt område. Med andre ord, de vil ikke fungere utenfor utvalgte<br />

ruter og busser. En annet ganske påfallende avvik fra vanlige busskort er<br />

at disse kun kan kjøpes via AKT sin nettside. Når betalingen er gjennomført<br />

tar det dessuten én-to dager før kortet er aktivert. Naturligvis gjør dette at<br />

studentkortet kan være vanskelig å finne, for dem som ikke er opplyst om<br />

det fra før, eller leter grundig.<br />

– Grunnen til at studentbusskortet kun er mulig å få kjøpt på nett er fordi<br />

AKT for øyeblikket prøver å kutte ned på kontant salg i selve bussene. Vi<br />

valgte å sette studentkortet som kun mulig å få kjøpt på nett, siden dette er<br />

en brukergruppe som alt er kjent med netthandling, begrunner markedsog<br />

utviklingssjef ved Agder Kollektivtrafikk, Thomas Ruud Jensen.<br />

I en uhøytidlig nettundersøkelse gjort av Unikum, svarte 41 prosent av de<br />

68 spurte studentene at de ikke var klar over tilbudet. Av de som hadde<br />

hørt om tilbudet, svarte halvparten at de tok det i bruk. Flere påpeker i<br />

undersøkelsen at de ikke vil låse seg til et område, og velger dermed å betale<br />

en hundrelapp ekstra i måneden. Noen av disse bor også i nabokommuner,<br />

særlig gjelder dette Grimstad-studentene.<br />

– Dersom du som student vet du skal utenfor de gjeldene studentkortsonene<br />

bør du gå for ungvoksen-kortet om du kan, anbefaler Ruud Jensen.<br />

Enkelte Kristiansand-studentene kunne fortelle at de bodde i Vågsbygd<br />

og opp mot Kjevik, men brukte ikke studentbusskort fordi de mente det<br />

ikke var gyldig der de bodde, noe som det faktisk viser seg å være. Så det<br />

kan se ut som om det er en generell usikkerhet hos enkelte passasjerer<br />

på hvilke ruter som faktisk er gyldige. Informasjon om nøyaktig hvor<br />

hvert kort er gyldig finnes på AKTs nettside, skjønt vi føler det er verdt å<br />

nevne at nettsidene med informasjon om studentbusskortet i Grimstad og<br />

Kristiansand og hvert korts ruteoversikt har blitt fjernet for så å komme<br />

tilbake igjen flere ganger i løpet av desember.<br />

Andre mener at busskortet generelt er for dyrt og velger derfor andre<br />

transportløsninger.<br />

6 Studentbusskortet


Busskortene<br />

Ungdom<br />

For alle under 19 år<br />

410 kroner<br />

Fungerer i hele Agder<br />

Ung voksen<br />

For alle mellom 20 og 29 år<br />

530 kroner<br />

Fungerer i hele Agder<br />

Student Kr.Sand/Grimstad<br />

For studenter mellom 20 og 29 år<br />

430 kroner<br />

Fungerer kun i sine soner<br />

Må kjøpes på nett<br />

Voksen student<br />

For studenter over 30 år<br />

530 kroner<br />

Fungerer i hele Agder<br />

Voksen<br />

For alle mellom 30 og 66 år<br />

820 kroner<br />

Fungerer i hele Agder<br />

Dropper forelsening grunnet busspris<br />

Student Ida-Charlene Haugerud pendler mellom Arendal og Kristiansand.<br />

Hun syns busskortet er såpass dyrt at hun dropper forelesninger<br />

deler av semesteret. Siden studentkortet ikke gjelder for hele<br />

fylket, må hun kjøpe ungvoksen-kortet.<br />

De dyreste bussbyene<br />

Ved forrige studieår var Kristiansand og Grimstad de universitetsbyene<br />

hvor studentene måte betale mest for busskortet. Dette studieåret var<br />

de nest dyrets. Tromsø var på tredje plass med 420 kroner og Oslos «alle<br />

soners» kort på første med en nå nesten absurd pris på 1055 kroner. Men<br />

dersom AKT velger å ikke skru opp prisen, slik man ser i andre byer, vil<br />

Kristiansand snart bli blant de billigste byene å ta buss som student. Over<br />

det siste året har nemlig busskortpriser rundt omkring i landet steget<br />

betraktelig.<br />

AKT sier overfor Unikum at Sørlandets studenter ikke trenger å bekymre<br />

seg for de skal følge denne trenden i nærmeste fremtid. <br />

– Pendlingen byr på utfordringer, ikke minst økonomisk, men det tar også<br />

mye tid, noe som gjør at det blir vanskelig å få seg jobber, da mye av tiden<br />

tilbringes på bussen istedenfor for å kunne jobbe, forteller hun.<br />

Med nesten 25 prosent av sitt månedlige budsjett satt av til transport har<br />

det nå kommet til at hun dropper å kjøpe busskort i lengre perioder dersom<br />

det ikke er oppført noe obligatoriske oppmøte dager på undervisningsplanen<br />

hennes.<br />

- Slik klarer jeg å holde kostnadene nede og samtidig ha tid til et sosialt liv,<br />

sier hun.<br />

Veien mellom Arendal og Kristiansand blir neppe magisk kortere, men<br />

Haugerud håper at de to begrensede kortene slås sammen til ett som også<br />

dekker resten av agderfylkene. <br />

<strong>Januar</strong> 2016 unikum nr 1 7


– Late og kunnskapsløse<br />

Det har vært mye oppmerksomhet rundt NOKUTs<br />

undersøkelse, hvor forelesere regelrett slakter norske<br />

studenters arbeidsinnsats og kunnskaper.<br />

– Studentenes startforutsetning er da også en av de faktorene<br />

som de generelt sett er minst tilfreds med. Men de er heller ikke<br />

spesielt fornøyd med studentenes arbeidsinnsats i studiet og<br />

særlig ikke med forberedelsene deres til undervisningen, heter<br />

det i rapporten.<br />

I ettertid har flere meritterte forelesere og forskere gått ut og<br />

bekreftet innholdet i rapporten.<br />

– De er også utvilsomt late. Jeg skal ikke si hvordan det var på vår<br />

tid, men vi brukte jo tiden til å forfølge ambisjonene våre. Det var<br />

en fest å være student! Lærebøkene og foreleserne var så gode, å<br />

få lov til å lese dem var et privilegium, sier historieprofessor Geir<br />

Lundestad til studentavisen Universitas.<br />

NOKUT har i mange år undersøkt hva studenter mener<br />

om studiet sitt, men dette er første gangen det gjøres en så<br />

omfattende undersøkelse av hva forelesere mener. Men ikke<br />

alle er like fornøyde med rapportens konklusjon. Leder for<br />

Norsk studentorganisasjon, Marianne Andenæs, reagerer på<br />

undervisernes oppfatning av studentene.<br />

– Det er vel ikke studentene, som er gjester i akademia, som har<br />

ansvaret for kvaliteten på undervisningen. Også underviserne<br />

og institusjonene har et åpenbart ansvar. Undervisere skyver<br />

nok studentene litt foran seg når de sier det meste av årsaken til<br />

problemer ved kvaliteten i utdanningen skyldes studentene, sier<br />

hun til Universitas.<br />

Åpnet nye grupperom<br />

Meldte flytting for en iPad<br />

Sigrid Undset hus har blitt større. Et nytt tilbygg til verdi av 23,5<br />

millioner kroner ble 13. januar åpnet, til glede for universitetet.<br />

Det nye tilbygget vil inneholde moderne auditorier og nye grupperom.<br />

Åpningen av det nye bygget ble feiret med kake, brus og taler.<br />

Åmot kommune fristet med premie til de studentene som valgte å<br />

melde flytting til kommunen.<br />

Det fungerte etter alle intensjonene. 140 studenter som studerer i<br />

kommunen, valgte altså å registrere nytt bosted i håp om å vinne en<br />

iPad.<br />

– Vi diskuterte det i kommunestyret i juni, så ideen ble forankret<br />

der. Ved studiestart fikk alle studentene en konvolutt med diverse<br />

informasjon, blant annet tilbudet om å få en iPad om de melder flytting,<br />

forteller rådmann Ole Gustav Narud til Østlendingen.<br />

Han forteller at kommunen vil få 7 millioner kroner mer i årlige<br />

inntekter som følge av stuntet.<br />

8 Studentnytt


Studentnytt<br />

Tekst: Matias Smørvik<br />

Varsler omkamp<br />

om studieavgift<br />

Lover snarlig artistslipp<br />

Utenlandske studenter har i en årrekke kunne studere uten<br />

ytterligere kostnader ved Norges høyskoler og universiteter. Det<br />

ønsker sentrale skikkelser i både Høyre og Senterparti en slutt på.<br />

Foran Sp sitt landsmøte foreslår flertallet av programkomiteen at<br />

utenlandske studenter skal betale skolepenger til den norske stat for<br />

å få anledning til å studere her. Høyres programkomite har foreslått<br />

det samme, og deres stortingsrepresentant Nikolai Astrup forsvarte<br />

forslaget under en debatt på Dagsnytt 18 den 12. januar.<br />

Under sendingen argumenterte han med at norske studenter møter<br />

skyhøye skoleavgifter i andre land.<br />

– Vi tenker at det er et godt prinsipp at når nordmenn ikke kan studere<br />

gratis i land utenfor EØS, så er det også slik at folk som kommer utenfor<br />

EØS og til Norge bør betale litt. Sist vi var inne på denne tanken, var det<br />

på størrelsesorden 6.000 kroner. Det er på ingen måte samme sum som<br />

norske studenter møter utenfor EØS, uttalte han.<br />

For motdebattant var Curt Rice, rektor ved høyskolen i Akershus og<br />

Oslo, var det derimot gratisprinsippet som var det viktigste argumentet.<br />

– Vi må innrømme at Norge ikke er det første landet den gjennomsnittlige<br />

verdensmorger tenker på, når de skal finne et land å studere i. Derfor<br />

trenger vi noen konkurransefordeler, argumenterte han.<br />

Også lokalt på UiA engasjerer studentorganisasjonen seg for at det ikke<br />

må bli skolepenger for å ta studier Norge.<br />

– Internasjonale studenter er en enorm ressurs her på UiA. Det å<br />

ha studenter her, med andre bakgrunner tilfører læringsmiljøet<br />

akademiske og kulturelle kvaliteter, som vi ikke kunne fått andre<br />

steder. Dette forslaget strider mot den solidariteten som norsk<br />

utdanningspolitikk er bygget på, sier STA-leder Kai Steffen Østensen.<br />

Han frykter at en i utgangspunktet moderat skoleavgift, kan bli lett å<br />

øke i dårlige tider.<br />

Et lignende forslag var oppe i Stortinget for drøye tre år siden. Den<br />

gangen ble forslaget skrotet.<br />

Til tross for at vi er i <strong>2017</strong>, har vi enda ikke fått servert en eneste<br />

artist som skal spille på Palmesus. Overfor krsby sier festivalsjef<br />

Leif Fosselie at vi ikke må vente så veldig mye lenger før de første<br />

artistene blir kjent.<br />

– Det blir ikke alt for lenge til, det kan jeg røpe. Det kommer i løpet<br />

av vinteren. Hvis man tenker at det skal komme i løpet av februar,<br />

da bommer man ikke helt, forteller festivalsjef Leif Fosselie til<br />

KRSby.<br />

Festivalen har allerede vært utsolgt i et halvt år. Ifølge Krsby<br />

kommer vil det trolig komme flere artistslipp samtidig.<br />

100 nye studenter<br />

fra 19 ulike land<br />

En rekker utenlandske studenter tar denne måneden fatt på, noe<br />

som for oss nordmenn ville vært ganske ordinært: Et studie i Norge.<br />

Studentene som er kommet fordeler seg på 78 i Kristiansand og 22<br />

i Grimstad.<br />

- For de fleste fremstår Norge som et eksotisk land med mye natur.<br />

Den ønsker de å oppleve. Også snø oppleves som svært eksotisk. En<br />

god del har ikke sett dette før, sier rådgiver Mette Høgbråt Pedersen<br />

i studieavdelingen til uia.no.<br />

Landene som er representert i Kristiansand er: Tyskland (14),<br />

Storbritannia (9), Italia (7), Nederland (7), Frankrike (6), Polen (5),<br />

Tsjekkia (5), Sør-Korea (4), Sveits (4), Danmark (3), Australia (2),<br />

Finland (2), Østerrike (2), Sri Lanka (2), Kina (2), Hellas (1), Mexico<br />

(1), Ukraina (1) og Kazakhstan (1).<br />

Grimstad: Tyskland (6), Frankrike (5), Østerrike (4), Italia (2), Spania<br />

(2), Sverige (2) og Kina (1).<br />

<strong>Januar</strong> <strong>2017</strong> unikum nr 1 9


International students on a hike, first week last semester<br />

The complexity and simplicity<br />

with meeting Norwegian students<br />

In Norway we got rules. We don´t talk to people we don’t know. We avoid eye contact with<br />

people we pass on the street. And we don’t sit next to others on the buss if we don’t have to.<br />

We got both social and cultural codes that can be pretty hard to<br />

break.<br />

So why does someone find it strange that international students<br />

aren’t better integrated in higher education? Nearly 30 percent of<br />

the international students have rarely or never had contact with a<br />

Norwegian student during their stay in Norway. From day one there<br />

is created a gap between international and Norwegian students,<br />

when they are separated during introduction week. Norwegian<br />

and international students got separate social activities and most<br />

information given is in Norwegian, and this is a trend that continues<br />

all semester.<br />

Cultural impulses is one aspect of the exchange experience, which<br />

your get by hanging out with other international students. But why<br />

go to Norway where living expenses is so high when you could get<br />

the same experience by contacting international students at your<br />

home University?<br />

The main student body do not have an exchange semester during<br />

their study. To get to know international student at your own<br />

University will give you contacts and friends for the future. It will<br />

give you that international experience even though you never set a<br />

foot outside the University of Agder. So this is for all the Norwegian<br />

students out there: Step out of your comfort zone! It might be scary<br />

to say the firs to words in English, which is a language you haven’t<br />

spoken since high school. But I know you can do it. And I know<br />

that you can learn so much about other cultures from other student.<br />

To interact across cultural differences is nothing but a win-win<br />

situation!<br />

As vice rector Stephen Seiler once said: Norwegians is not the<br />

easiest people to get to know, but when you do. they are the most<br />

loyal friends you ever had.<br />

So, the next time you pass a Norwegian student at the University,<br />

say hi! They do not bite, and the worst thing that could happen is<br />

that they smile at you like an insecure ten-year-old. And if they do,<br />

you have done something right. <br />

Text: Helene Vedal, Vice President of the Student organization of Agder<br />

Foto: Quyhn Le Nguyen<br />

10 About Norwegian Students


tekst: Nora Nussle Torvanger<br />

Bygger bro mellom<br />

studenter og arbeidsliv<br />

For femte året på rad inviterer linjeforeningen Rhetorica til fagdag – et<br />

mekka for deg som ønsker en sterkere tilknytning til arbeidslivet.<br />

Rhetorica er linjeforeningen for kommunikasjonsstudentene på UiA, og Unikum<br />

møter to av initiativtakerne bak fagdagen den 26. januar, masterstudentene<br />

Sigbjørn Kristiansen (26) og Katrine Tellsgård (24). De forteller at linjeforeningen<br />

er svært viktig for kommunikasjonsstudentene, både for den faglige<br />

tilnærmingen og for det sosiale samholdet i studietiden.<br />

– Det er gøy å få litt påfyll ved siden av studiene. Alle kommunikasjonsstudenter<br />

er automatisk medlemmer av linjeforeningen Rhetorica. Vi arrangerer<br />

casekvelder, fagkvelder, quiz og lignende. Sist gang var det Ordkraft, et<br />

kjent kommunikasjonsbyrå i byen, som hadde en casekveld for oss, forteller<br />

Kristiansen.<br />

Åpent for alle<br />

– Hvorfor arrangerer dere fagdagen?<br />

– Det går på det å bygge bro mellom studentene og arbeidslivet. Fagdagen<br />

er også en del av våre verdier, fordi vi har lyst til å gjøre noe mer rundt<br />

kommunikasjonsfaget. Det ser man andre linjeforeninger gjør for sine fag,<br />

dessuten er dette vårt største arrangement i løpet av året. Dette er femte året<br />

vi arrangerer det, og da inviterer vi foredragsholdere som snakker om ulike<br />

temaer som er ulikt fra år til år, sier Kristiansen.<br />

For å delta på fagdagen er det ingen form for registrering – her er det bare å<br />

møte opp.<br />

– Det er ikke bare for kommunikasjonsstudenter, det er åpent for alle studenter,<br />

understreker de. Og det blir selvsagt servert gratis mat, sier de leende.<br />

Holdninger blir endret ubevisst<br />

Temaet for årets fagdag er «kommunikasjon som endrer holdninger,» og<br />

Rhetorica kan friste med et bredt spekter av bedrifter og organisasjoner som<br />

skal holde foredrag. På gjestelista finner vi for eksempel Finn.no, Røde Kors og<br />

Vinmonopolet.<br />

– Vinmonopolet har hatt noen veldig gode kampanjer på langing. Der har<br />

målgruppa vært de som akkurat er over 18, som da kjøper drikkevarer til<br />

mindreårige. Slike holdningskampanjer ser vi ofte, og vi synes det er interessant<br />

å invitere organisasjoner som lager slike kampanjer. Det er spennende å se på<br />

prosessen bak det, slik at man kan lære hva som faktisk ligger bak slik kampanje,<br />

fordi det er kanskje ting man tar for gitt. Ofte blir holdninger endret uten at man<br />

tenker over det. Vi synes temaet er spennende, og vi mener det er viktig å være<br />

dagsaktuelle, forteller Sigbjørn.<br />

I fjor var temaet «Krisekommunikasjon,» og det er ingen tvil om at årets emne<br />

er minst like spennende og aktuelt i <strong>2017</strong>.<br />

– Temaet er ikke kun aktuelt for oss innen kommunikasjonsbransjen, dette er<br />

noe alle studenter kan ha nytte av, legger Tellsgård til.<br />

Samfunnsengasjerte bedrifter<br />

Den anerkjente tur- og sportstøyprodusenten Stormberg deltar også på fagdagen.<br />

I 2014 utkonkurrerte Stormberg 50 andre store virksomheter, og stakk av med<br />

seieren for beste omdømme i Norge for tredje år på råd. Representanten fra<br />

Stormberg er venstrepolitiker og kommunikasjonsansvarlig Petter N. Toldnæs.<br />

– Toldnæs skal prate om samfunnsengasjement, og hvordan man kan gjøre<br />

verden bedre. Derfor er det en utrolig spennende bedrift som man kan lære<br />

mye av. De har et samarbeid med kronprinsparets fond (KPPF) og er ekstremt<br />

opptatt av klima og miljø. De er også opptatt av inkluderende arbeidsliv og etisk<br />

handel, utdyper Tellsgård.<br />

Stormberg viser stor allsidighet, og skiller seg dermed ut fra mange andre<br />

lignende selskaper.<br />

– De engasjerer seg ikke bare i én sak, men favner bredt for å være en bevisst<br />

produsent. Selv om de må tjene penger, ønsker de at den økonomiske gevinsten<br />

ikke skal gå ut over noen i samfunnet, sier hun.<br />

Mye lærdom om kommunikasjonsbransjen<br />

Hva tror dere studentene får ut av denne fagdagen?<br />

– Jeg tror studentene vil få et morsomt innblikk i kommunikasjonsbransjen,<br />

PR-bransjen og markedsføring, fordi disse tre henger ganske tett sammen. Jeg<br />

tror det kan være kjempeinteressant å høre hvordan en organisasjon eller et<br />

selskap jobber «bak kulissene,» når man ser kampanjer som for eksempel dem<br />

fra vinmonopolet. Jeg tror dette kan være interessant for alle for å se prosessene<br />

som ligger bak sånne kampanjer, men også for å høre om selskaper og hvordan<br />

de jobber med etisk handel, konkluderer Kristiansen. <br />

Disse kommer:<br />

• Det prisbelønte kommunikasjonsbyrået Trigger<br />

• Finn.no, Norges største markedsplass<br />

• Den humanitære organisasjonen Røde Kors<br />

• Den miljøbevisste turtøyprodusenten Stormberg<br />

• Vinmonopolet som sikrer ansvarlig salg av alkohol<br />

• Universitetet i Agder om samfunnsengasjement og nyskaping<br />

Rhetoricas fagdag i 2016<br />

januar <strong>2017</strong> unikum nr 1 11


Aldri før har så mange bedt<br />

Tekst: Christian C. Aarstad | Foto: Matias Smørvik<br />

På et tidspunkt var en tilfeldig bilsjåfør det eneste som sto mellom Jonas (26) og en sikker død. Han<br />

er på ingen måter alene. Stadig flere UiA-studenter ber om psykisk helsehjelp.<br />

Om du akkurat nå føler at livet er tungt, skal du vite at du ikke er alene.<br />

Tall fra den siste undersøkelsen fra SHot fra 2014 viser at det er hele 19<br />

prosent av studentene som har alvorlige symptomer på at de sliter med sin<br />

psykiske helse.<br />

I løpet av den første måneden etter studiestart så fikk studentorganisasjonen<br />

i Agder (SiA) helse dobbelt så mange timebestillinger i forhold til i 2015.<br />

Dette har jevnet seg ut noe, men det ligger rundt 15 prosent over fjoråret.<br />

Kursene i depresjonsmestring, mindfulness, ta ordet-kurs og stressmestring<br />

har aldri vært så godt besøkt før. Faktisk har pågangen vært så stor at SiA<br />

nå ser seg nødt til å ansette en ny terapeut.<br />

- Studentene gjenspeiler de problemene som er ellers i samfunnet.<br />

Fordi de er i en overgangsfase, så er de ekstra sårbare. Hele denne<br />

overgangsproblematikken med å flytte til ny by, etablere nye venner,<br />

begynne på et nytt studium, flytte inn på egen hybel og klare økonomi er<br />

veldig krevende, i tillegg til at det er en overgangsfase i livet, forteller Eli<br />

Stålesen til Unikum.<br />

Stålesen er leder av SiA helse og har en mastergrad i psykisk helse. Hun<br />

forteller at de ser mye nedstemthet og lettere depresjoner. Det er også<br />

mange problemstillinger knyttet opp mot angst og da ofte prestasjonsangst<br />

fordi studenter skal prestere på veldig mange fronter. De ser også mye<br />

relasjonsproblematikk og en økning i problemer med mat og ensomhet.<br />

12 PSYKISK HELSE


“En gang ble jeg reddet av en tilfeldig bilsjåfør som stoppet og rev meg<br />

over rekkverket. Jeg skulle gjerne visst hvem den personen var.<br />

Overgangen fra videregående til universitet blir vanskelig<br />

for mange, og Stålesen mener at tilværelsen som elev er<br />

veldig annerledes enn tilværelsen som student. Som student<br />

er du mye mer overlatt til deg selv og du er avhengig av å ha<br />

en god struktur i hverdagen. Stålesen skulle ønske det var<br />

mer oppmerksomhet rettet mot dette i det første studieåret.<br />

- Jeg endte opp på en bro<br />

Selv om det ifølge SHot sin undersøkelse er dobbelt så mange<br />

kvinner som menn som sliter, vil flere si at det er særlig<br />

vanskelig for menn å være ærlig om sin psykiske helse på<br />

grunn av forventningene i samfunnet.<br />

Jonas Strisland fra Bergen håper å gjøre noe med dette.<br />

Bergenseren satt som velferdsansvarlig i STA frem til<br />

sommeren hvor han hadde særlig fokus på psykisk<br />

helse. I april ble Strisland valgt som leder av Velferds- og<br />

likestillingspolitisk komité i Norsk studentorganisasjon.<br />

Strisland var i fjorårets desemberutgave av Unikum ærlig<br />

om sin depresjon og påfølgende selvmordsforsøk. Til denne<br />

utgaven av Unikum forklarer han nærmere:<br />

- Ifølge psykologen var jeg nok deprimert mye lengre enn jeg<br />

selv personlig visste og det er nok vanlig for de fleste at man<br />

ikke innser at man er det. Første gang jeg fikk utbrudd for det<br />

var sommeren 2008 hvor jeg med alkohol i blodet endte opp<br />

på en bro. Jeg hadde flere venner som løp etter meg og ringte<br />

politiet og alt mulig, så det gikk jo bra, forteller Strisland.<br />

– Etter dette begynte jeg å gå til psykolog. Jeg følte ikke at<br />

depresjonen ble verre, men jeg tror det var litt for at jeg<br />

nektet å innse hvor ille det var. Etter sommeren 2009 kom<br />

følelsene mye mer frem og jeg hadde flere<br />

om hjelp<br />

hendelser hvor jeg var på store høyder og<br />

var ganske nær på å ta mitt eget liv. En<br />

gang ble jeg reddet av en tilfeldig bilsjåfør<br />

som stoppet og rev meg over rekkverket.<br />

Jeg skulle gjerne visst hvem den personen<br />

var, fortsetter bergenseren.<br />

Takker vennene<br />

Du trenger ikke å ha fagutdannelse for å forstå at nå<br />

måtte noe gjøres. Heldigvis hadde Strisland gode venner<br />

som kontaktet foreldrene hans, og da bar ferden videre til<br />

Sandviken sykehus.<br />

– De som er fra Bergen tenker at dette er et ”galehus”. Det<br />

første som skjer er at de sier at jeg må inn i dette rommet her<br />

fordi det kommer en annen pasient. Denne pasienten hadde<br />

følge av fem politimenn og var i full kjetting, det var helt sykt.<br />

Da lurte jeg veldig på hva som nå skjer, sier Strisland.<br />

måneder før han var back on track.<br />

– Hadde ikke vennene mine kontaktet mine foreldre, så<br />

hadde det fort tatt veldig mye lengre tid og i verste fall gått<br />

galt, tror Strisland.<br />

– Guttene litt mer innestengt<br />

Strisland kjenner flere studenter som sliter og som ikke<br />

tør eller ikke er villig til å ta skrittet for å få hjelp fordi det<br />

fortsatt er et stigma rundt dette. Særlig gjelder dette for<br />

gutter, forteller han.<br />

– Guttene er vanskeligere å ta tak i. Der jentene gjerne er mer<br />

åpne om dette, så er ofte guttene litt mer innestengt; det er<br />

litt den machokulturen man har i dagens samfunn.<br />

– Kan du være en slags foregangsmann for andre gutter som<br />

sliter?<br />

– Til en viss grad. Men jeg tror også at det at jeg er så åpen går<br />

litt tilbake på dem og kan gjøre at folk ikke har lyst til å stå<br />

frem i like stor grad fordi det forventes at man er så åpen. Jeg<br />

skrev en blogg om dette på en gamingside i 2010 og da var det<br />

mange som tok kontakt med meg og sa at nå turte de å søke<br />

hjelp. Hovedsakelig var dette gutter siden de er mest aktiv<br />

i gamingmiljøet, men det gjelder selvsagt også jenter. Med<br />

den stigmaen om at man skal være macho og ikke slite gjør<br />

at man ikke søker hjelp fordi de tror at dem er de eneste. Når<br />

guttene innser at flere sliter så blir det lettere, sier Strisland.<br />

– Ikke gi opp<br />

Strisland og Stålesen kjenner hverandre fra før, og sistnevnte<br />

er meget imponert over at han tør å gå ut med sin historie<br />

slik han gjør.<br />

– At Jonas som er en så sympatisk og ung mann kan stå frem<br />

å si at jeg har vært der, har kommet over det og funnet en<br />

måte å takle det på, så tenker jeg at det er noe som kan være<br />

med på å hjelpe andre unge til å våge å søke hjelp.<br />

– Det har ikke noe å gjøre med svakhet, men egentlig blir det<br />

mer at du er sterk når du våger å sette oppmerksomheten på<br />

det. Når du vil snakke om ting er du sterk, for da vil du gjøre<br />

noe med livet ditt og du ser at du klarer det ikke helt alene,<br />

forteller Stålesen.<br />

Lederen av SiA helse sier at de som føler at livet akkurat nå<br />

er veldig tungt kan bestille time på nettet, dumpe innom på<br />

drop-in på onsdager eller chatte på samme dag. Det er også<br />

mulig å benytte seg av kursene om nedstemthet. Hvis man er<br />

i en god og trygg kollokviegruppe kan man gjerne fortelle det<br />

til én eller to personer.<br />

Eli Stålesen, SiA Helse<br />

Etter dette ble Strisland sendt videre til Knappentunet som<br />

er en allmennpsykiatrisk behandlingsenhet ved Haukeland<br />

universitetssykehus. Der måtte han snakke med en psykolog<br />

hver dag og ble etter hvert bedre. Bergenseren måtte<br />

fortsette på antidepressiver veldig lenge og måtte gjennom<br />

en selvrealisering. Det tok etter dette ikke altfor mange<br />

Strisland selv har kommet seg ut av depresjonen og bør vite<br />

hva han snakker om. Her er hans tips til folk som sliter:<br />

– Ikke å gi opp på deg selv, ha troen og snakk med noen for<br />

da blir det bedre. Til slutt er du en bedre person enn du<br />

noensinne trodde du kunne bli. <br />

<strong>Januar</strong> <strong>2017</strong> unikum nr 1 13


Kafé-guiden<br />

Basic coffee guide to pretend you are an expert:<br />

Svart kaffe:<br />

Espresso:<br />

Cappucino:<br />

Kaffe Latte:<br />

Mocca:<br />

Cortado:<br />

Filterkaffe er din vanlige kopp med kaffe.<br />

Finmalt og mer intens filter kaffe, laget ved å presse<br />

varmt vann under høyt trykk.<br />

En espresso med varm melk og skummet melk på<br />

toppen.<br />

En espresso med mindre skum og mer melk. Nesten<br />

som en cappucino.<br />

En espresso med sjokoladesaus og varm melk.<br />

Espresso med en liten dæsj av skummet melk.<br />

Hvordan skal du skjønne hva god kaffe smaker som? Hver av oss har<br />

forskjellige preferanser, noen liker den mer intens mens andre liker kaffen<br />

sin lettere i smaken.<br />

Uansett hva du foretrekker, om det er en latte eller god filterkaffe, kan du<br />

få med deg vårt enkle tips til å guide deg selv for en bedre kaffeopplevelse.<br />

Det er nemlig slik at kaffen din ikke skal være brennheit og helt umulig å<br />

drikke. Hvis du er en av de som drikker Starbucks, er ikke dette ett eksempel<br />

å gå ut ifra. Kaffen skal være varm nok men ikke passere 96 grader. Den<br />

ideelle kaffetemperaturen skal være mellom 90 og 96. Det skal aldri være<br />

kokende varmt. Hvis kaffen din er for varm, kan det føre til veldig sure og<br />

brente smaker – ergo ikke god kaffe. Kaffetyper som latte og cappuccino<br />

kan fort bli blandet. Hvis din cappuccino smaker veldig melkete eller<br />

fyldig, er ikke dette en ordentlig cappuccino: det er bare en mindre latte.<br />

Sånn, du er klar til å gå ut på kaffeeventyr!<br />

Tekst: Thea Gvalia og Henrietta Hawkins<br />

Foto: Thea Gvalia, Vera Baklanova, Kristian Tyse Nygård<br />

Studentrabatt:<br />

Opplevesfaktor:<br />

Ekspertise:<br />

Ideelt for:<br />

Nei<br />

Shit got real!<br />

Det vanlige tilbudet med filterkaffe til en<br />

cortado<br />

Hipstere og kaffomane. Ikke godt med plass<br />

for familier.<br />

Mean Bean ligger i samme bygning som Sørlandets Kunstmuseum. Dette<br />

lille og selvstendige, men ekstremt kule kaffestedet er definitivt et sted for<br />

kun de mest entusiastiske kaffeelskere som er på jakt etter en skikkelig<br />

kaffeorgasme! Dette her er det rene hipsterstedet for alle dine venner. Går<br />

du hit, får du med deg en unik kunstnerisk atmosfære. Her er det ikke bare<br />

våre naboer som kommer, men også «foreign hipsters» som besøker dette<br />

stedet oftere enn doen. Du vil ikke bare føle deg ekstrem kul, men også<br />

ekstrem full av kaffekunnskap!<br />

Mean Bean bruker egenproduserte bønner. Kaffen her er utrolig god. Den<br />

er ikke for varm eller for kald til å kunne nytes. Kaffen er utrolig fyldig<br />

og bitter i smaken, akkurat som en kaffe skal smake. Du har den gode<br />

langvarige smaken som etterlater en litt nøttene ettersmak i munnen ‒ så<br />

deilig at du må komme tilbake. Kaffen her blir regnet som et av de beste<br />

stedene for god kaffe!<br />

Er du mindre fan av svart kaffe og er heller på jakt etter god latte og<br />

cappuccino, gå hit (gå hit uansett). Det er her du får de perfekte kroppene<br />

som vil gjenopplive dine kaffesanser.<br />

Dessverre har ikke Mean Bean studentrabatt. De har dog kaffekort, og du<br />

får hver niende kopp gratis, uansett kaffetype. Men beregn 42 kroner for<br />

en cappuccino.<br />

<br />

Mean Bean- kaffe med karakter


For at vintertiden din skal bli riktig fin, har vi ferdet rundt i på utvalgte kaffesteder og prøvd ut den<br />

beste kaffen på noen av kaféene i Kristiansand. Slik orienterer du deg i mylderet av byens kaffesteder.<br />

Studentrabatt:<br />

Nei<br />

Opplevelsesfaktor: A vintage date


Studentrabatt:<br />

Opplevelsesfaktor:<br />

Ekspertise:<br />

Ideelt for:<br />

Nei<br />

Industrialiseringen i Kristiansand<br />

Gode bakevarer og en ok kaffe<br />

Folk som liker sandwich og kake<br />

Dampbakeriet<br />

Dampbageriet er en av tre kaféer i Kristiansand, ligger på samme gate som<br />

Egon og Joe and The Juice, og er en av de nyeste kafeene i byen. Stedet har<br />

et veldig moderne design og er veldig stort, så du kan ta med både familier<br />

eller sitte godt og lese. Godt med plass og stort tak her!<br />

Men det er noe som ikke er så hyggelig… Å sitte her føles mer ut som en<br />

åpen industriplass på grunn av det mørke og røffe designet. Kanskje det<br />

faller i smak for noen, men vi ser mer etter en «kaféfølelse» og ikke en<br />

«Hang out-plass,» noe det føles mer ut som.<br />

Dampbageriet tilbyr de vanlige kaffetypene, og det er ikke no spesielt ved<br />

dem. Du kan forvente at latten og cappuccinoen kommer til å være litt for<br />

brent i smaken og for varm til å drikkes. Men filterkaffen er faktisk ikke så<br />

ille i smaken. Den smaker litt sterkere, men ikke altfor surt. Det beste med<br />

Dampbageriet er utvalget av sandwicher og bakevarer. Du blir ikke skuffet<br />

hvis du er ute etter no søtt med kaffen. Kakaoen er også riktig god her!<br />

<br />

Studentrabatt:<br />

Opplevelsesfaktor:<br />

Ekspertise:<br />

Ideelt for:<br />

Nei<br />

Åpent og ganske rolig<br />

Latte for alle<br />

Folk som vil smake bedre kaffe enn hos<br />

Jordbærpikene<br />

Torgrim Hansen (Slottets kafe)<br />

Torgrim Hansen er en av de eldste kaféene i byen, og ligger på Slottet.<br />

Kaféen er plassert midt i shoppingsenteret og ligger rett under glasstaket<br />

ved siden av H&M. Ganske smart tenkt for å trekke kunder og få en veldig<br />

åpen atmosfære. Området er ganske rolig og har godt nok med plass for deg<br />

og dine venner. Det er ofte stedet hvor familier med barn drar til, og du ser<br />

også mange eldre pensjonister ta seg en pause her.<br />

Veldig koselig og åpent, men det kan bli litt bråkete av og til.<br />

Hos Torgrim Hansen får du meget god kaffe. Kaffen her kan karakteriseres<br />

som «ballet.» Veldig lett og fyldig. Her blir ingen skuffet. De bruker<br />

kaffebønner som er importert fra Columbia. Filterkaffen smaker utrolig<br />

forfriskende. Hvis du er ute etter en lettere og litt tynnere smak av svart<br />

kaffe burde du gå hit. Man trenger verken melk eller sukker.<br />

Både latten og cappucinoen her smaker egentlig det samme, så vær obs! De<br />

har også et godt utvalg av sandwicher og kaker så alle blir glade.<br />

<br />

16 Café-guide


Studentrabatt: Ja, 10%<br />

Opplevelsesfaktor: Sørlandets Starbucks<br />

Ekspertise:<br />

Kaffetyper med masse forskjellige smaker<br />

Ideelt for:<br />

Studenter og wannabe-hipstere<br />

Drømmeplassen<br />

Skal du på kaffe med ei venninne eller på en date? Navnet kjenner alle<br />

igjen. Drømmeplassen har gjort seg veldig kjent, og de fleste av oss vet hvor<br />

stedet ligger.<br />

Kanskje grunnen er at drømmeplassen er en av de få kafeene som har godt<br />

nok med plass og er lenge åpent selv på en søndag. Det er litt vanskelig å<br />

finne greie utesteder som holder åpent lenge, men Drømmeplassen er en<br />

av dem.<br />

De har gratis wifi, så om det er en skoleoppgave du vil gjøre så bare sitt her.<br />

Null stress.<br />

Hos Drømmeplassen får du en helt grei kaffe. Kaffebønnene som blir brukt<br />

til espresso kommer fra et kaffebrenneri i Oslo og heter Pals. Det er litt<br />

vanskelig å si en mening om smaken når latten og cappuccinoen kan ha en<br />

tendens til å være litt for brente i smaken.<br />

Det som gjør Drømmeplassen til stedet å gå til, er kanskje smaker som mint<br />

mocca eller polkagrislatte med krem.<br />

Men vær forberedt på å betale 59 kr (47 kr med studentrabatt) for en mint<br />

mocca. Hvis man er glad i sære smaker eller ekstremt søt kaffe er det bare<br />

å kjøre på. Filterkaffen er heller ikke ille, den er faktisk ganske ålreit. En<br />

nokså voksen og bitter smak.<br />

Ikke glem at Drømmeplassen har stort utvalg av gode kaker og masse<br />

bakverk!<br />

<br />

Studentrabatt:<br />

Opplevelsesfaktor:<br />

Ekspertise:<br />

Ideelt for:<br />

Nei<br />

Gjemte skatter<br />

Grei kaffe<br />

Du som vil gjemme deg vekk<br />

Kjøkkenskapet Lillemarkens<br />

Hos Lillemarkens ligger kaféen og bakeriet Kjøkkenskapet. Det ligger helt<br />

nederst i første etasje, og ganske godt gjemt. Så vil du ta en liten kaffepause<br />

er det her du går.<br />

Stedet har minimalt med plass. Og da mener vi minimalt. Det er noen<br />

plasser ute du kan ta i tilfelle du ikke vil sitte inne. Veldig sært plassert men<br />

ganske rolig. Man kommer vekk fra det litt trange senteret, og det er ganske<br />

greit egentlig. Samtidig for du en ganske så kul utsikt over folk som går ut.<br />

Med mindre du syns Ali kaffe er verdt å betale for, hold deg unna<br />

filterkaffen her. Andre kaffetyper som latte og cappuccino, er troverdige.<br />

Ingen skuffelse, men heller ikke en opplevelse. Så hvis du er ute etter en<br />

liten pause, er dette helt greit.<br />

<br />

Andre kaffesteder verdt å nevne:<br />

Dampbageriet på hjørnet av Hos Naboen: Her lager de god latte og har en koselig gammeldags atmosfære!<br />

Cuba Life, nedenfor Deli de Luca: Mean Beans tvillingsøster! Et mye mindre og mer vintage sted, men samme kaffebønner<br />

og samme smak!<br />

Stedet du burde unngå:<br />

Jordbærpikene på Sandens: Ja de har studentrabatt, men ikke noe god kaffe. Den er ikke varm nok og blir lett kald. Men<br />

de har påfyll på filter kaffe og god kakao.<br />

januar <strong>2017</strong> unikum nr 1 17


18 UNIKUM DIGGER


januar/februar<br />

K<br />

ultur<br />

kalender<br />

Kristiansand:<br />

10/01: Krimpro med Bare flaks (improteater) // Harvey´s<br />

21/01: Kindred Fever // Østsia<br />

19/01: Barokk à la Strauss & Stravinskij // Kilden<br />

25/01-18/02: Et dukkehjem // Kilden<br />

27/01: Stand-up: Av familiære årsaker med Erlend Osnes // Østsia<br />

27/01: ARY // Kick<br />

02/02: Julian Rachlin – fiolinist med verdensry // Kilden<br />

02/02: Veislakt // Onkel Aksel<br />

Grimstad:<br />

06/01: Nyttårskonsert med den Kongelige norske<br />

marines musikkorps // Grimstad kulturhus<br />

11/01: Death by Unga Bunga + Kråkesølv // Bluebox<br />

20/01: Catilina // Grimstad kulturhus<br />

24/01: Tomine Harket + Unge Ferrari // Bluebox<br />

03/02: Øystein Sunde // Grimstad kulturhus<br />

Unikum digger<br />

Oslobandet Raga<br />

Rockers har siden<br />

tidlig 80-tall regjert på<br />

den norske rockescenen.<br />

Nå kommer de til Kick, og er<br />

dermed denne månedens Unikum<br />

digger.<br />

Vokalisten Michael Krohn regnes som bandets<br />

grunnlegger, da han i 1982 startet bandet sammen<br />

med Bruno Hovden på gitar, Jan Arne Kristiansen på<br />

trommer og Hugo Alvarstein på keyboard.<br />

Det første albumet The return of the Raga Rockers ble spilt inn i 1983,<br />

og året etter kom det andre albumet Maskiner i nirvana. Etter 2000<br />

hadde bandet en lang pause, før de i 2007 kom med albumet Ubermensch<br />

som toppet VG-lista, samt singelen ”Aldri mer”. Raga Rockers gav ut hele fem<br />

skiver i løpet av seks år, man kan trygt si at bandet er et musikkmaskineri<br />

uten like innen sjangeren - få band, både nasjonalt og internasjonalt, klarer å<br />

produsere et så bredt omfang musikk på såpass kort tid.<br />

Krohn forklarer svært enkelt hvorfor de heter Raga Rockers slik: ”Hvorfor<br />

vi heter Raga Rockers? Fordi jeg synes det lyder bra og ser bra ut på trykk”.<br />

Bandets stil er preget av tung og synthbasert rock, og førstealbumet består jevne<br />

rytmer og mørkt gitarspill, som glitrer frem i klassikerne ”Drept kjendis” og<br />

”Når knoklene blir gele”. Ønsker du å oppleve norsk rock av beste kvalitet, så<br />

har du ikke annet valg enn å ta med deg vennene dine og få med deg et ut av<br />

årets beste konserter i Kristiansand.<br />

Raga Rockers opptrer på Kick scene den 28. <strong>Januar</strong>. Det er bare å glede seg. <br />

Tekst: Nora Nussle Torvanger<br />

<strong>Januar</strong> <strong>2017</strong> unikum nr 1 19


Vil flytte Østsia ind i<br />

Sørboks lokaler<br />

Tekst OG FOTO: Sofie Klit<br />

Christine Alveberg studerer samfundsvidenskab og har været aktiv i studentpolitikken<br />

i tre år ud af de 4,5 år hun har studeret her på UiA. Nu skal hun tale<br />

studenternes sag som nyvalgt styremedlem i SiA. En af idéerne som hun glæder<br />

sig til at lufte for SiA-styret er et forslag om at placere Østsia der hvor Sørbok<br />

har sine lokaler nu.<br />

– Jeg fik idéen til at flytte Østsia for mange år siden, fordi Østsia aldrig har været<br />

det populære sted at gå, ikke blandt mine venner i hvert fald. Jeg er endt der af<br />

og til, torsdagsquizzen er vældig god og den har jeg været på et par gange, men<br />

det er ikke naturligt at være der på en fredag- eller lørdag aften, siger Alveberg.<br />

Hun oplever at det i hendes vennekreds ikke er en naturlig del av studentlivet at<br />

tage sig en øl på Østsia, sådan som det er i andre studentbyer i Norge.<br />

– Som det er nu, må man tage en aktiv beslutning for at tage på Østsia, fremfor at<br />

man bare gør det på impuls. Hvis Østsia lå mere synligt, ville det gøre det lettere<br />

og mere naturligt for studenterne at stikke hovedet indenfor og se om der skete<br />

noget eller om man kendte nogen derinde. Hvis man skulle tage sig en kop kaffe<br />

kunne man måske gøre det der, i stedet for at gå i kantinen. Kantinen bruges af<br />

vældig mange til at studere, så af og til kan det være dejligt med et skift i miljø.<br />

Jeg tror at mange studenter har godt af at have et fristed hvor de kan slappe<br />

lidt af, koble af fra studierne og tage sig en pause, så de ikke bare er på campus<br />

hele tiden for at læse og studere. Og tænk hvis flere ansatte og studenter kunne<br />

mødes her og tage en faglig diskussion over en øl?, spørger hun.<br />

Det som Alveberg finder vanskeligere at svare på, er hvor Sørbok skal være<br />

efter disse omrokeringer. At flytte dem ind i Østsias lokaler tror hun vil blive<br />

lidt for bortgemt og lidt for mørkt.<br />

– For Sørbok er det vigtigt at de har en central beliggenhed, hvis de skal<br />

overleve og skal kunne have de tilbud de har. En akademisk boghandel er en<br />

vigtig del af det akademiske liv på campus og Sørbok har haft en del spændende<br />

arrangementer og jeg ønsker ikke at fjerne de tilbud. Samtidig er det cool når en<br />

student har tid tilovers og tager en tur i boghandelen og bliver inspireret til at<br />

gå dybere ind i et emne eller et fag. Det er jo vigtigt nok i sig selv, men akkurat<br />

nu synes jeg måske de har fået en bedre placering på bekostning af andre tilbud<br />

som SiA har, blandt andet Østsia, siger hun.<br />

Hun præciserer at en sådan beslutning bør tages efter nøje overvejelse, og<br />

tilføjer at hun ikke har indblik i aftalerne mellem universitetet og SiA.<br />

Når det gælder koncertlokaler, kan en mulighed være at bruge Sørboks lager<br />

til netop dette. Samtidig må man udrede det store spørgsmål om flugtveje og<br />

brandsikkerhed.<br />

– Til gengæld arbejder universitetet med en plan for campusudvikling, hvor man<br />

tænker mere langsigtet på hvordan campus skal se ud om en del år. Der ville det<br />

være interessant at få spillet denne idé ind. Måske kunne man se lidt nyt på hvor<br />

SiA skal have sine virksomheder? Jeg ser ikke den store pointe, bortset fra på<br />

studiestart, i at have koncerter her på campus. Men jeg vil gerne at der skal være<br />

liv her. Der skal være mennesker og der skal ske noget, siger hun.<br />

– Østsia kunne blive en pub på campus for alle, en akademisk pub, hvor man kan<br />

drikke en øl eller en kaffe og have det hyggeligt. Der kan man have en lille scene<br />

hvor der fortsat sker små ting.<br />

Hun foreslår at Østsia også kan arrangere koncerter andre steder. Man kunne<br />

indgå samarbejder med flere store scener, som for eksempel Kick eller Teateret,<br />

det forhenværende Agder Teater som blev solgt til et symbolsk beløb, med<br />

det formål at det skulle benyttes til og for studenter. De studerende som er<br />

involveret på Teateret har mange planer. De ønsker at skabe et studenthus som<br />

20 Østsia inn i SØRBOK?


man har det i andre norske byer, hvor der både er studentforeninger tilstede<br />

samt arrangementer som for eksempel koncerter. Man kan aftale billigere<br />

studentpriser end det man har nu og studenterne kan selv være med i processen.<br />

– Vi må turde tage lidt større diskussioner for at se om der findes andre<br />

muligheder, for at få det til at lykkes bedre end det gør nu. Jeg har lyst til at<br />

udnytte potentialet til Østsia bedre, men hele præmissen for Østsia er at det<br />

er drevet af frivillige, så det er en vigtig forudsætning at det er en idé som de<br />

frivillige også kan lide og har lyst til at drive videre med, siger Alveberg og<br />

fortsætter:<br />

– Det vigtigste er ikke at vi flytter Østsia. Det vigtigste er at vi starter en diskussion<br />

om det man ser på som etablerede sandheder. Vi må gøre op med “fordi det altid<br />

har været sådan, skal det blive ved med at være sådan”-mentaliteten.<br />

Sørbok er på sin side ikke særlig interesseret i at forlade sine lokaler.<br />

– Vi er fornøjede med Sørbok’s pladsering på Kampus, da det er vigtigt for os at<br />

ligge der hvor studenterne færdes. For et par år siden investerede vi store midler<br />

i at opgradere butikken for at gøre den endnu mere attraktiv og funktionel<br />

for studenterne, noget vi får positive tilbagemeldinger på. Så vi tænker ikke<br />

at ændre lokation i overskuelig fremtid, siger daglig leder Åsa Grønningsæter<br />

Aglen.<br />

Østsia, som også driftes av SiA, ønsker ikke at kommentere udspil fra styrerepresentanter.<br />

Plads-chef Arne Johan Øvrevik sætter alligevel pris på diskussionen.<br />

– Det jeg på et generelt grundlag vil sige er at det er positivt for Østsia at der<br />

er engagement omkring stedet og at studenterne kommer med indspil som<br />

kan gøre stedet bedre. For at Østsia skal fungere som mødeplads har vi brug vi<br />

engagerede studenter, siger han. <br />

Månedens ord<br />

av Roar<br />

Føler du at det er ansikter som ser på deg over alt? Men med nærmere undersøkelser viser det seg å bare være noen<br />

busker? Det kan hende du ikke er sinnsyk. Pareidoli er nemlig et psykologisk fenomen mennesker iblant opplever, der de<br />

tolker tilfeldige inntrykk som viktige og meningsfulle. Som at man iblant ser noe som ligner ansikter eller dyr i tilfeldige<br />

mønstre.<br />

Slik noen en gang forestilte seg at det var en ”Storebjørn” i stjernehimmelen.<br />

Teorien er at det henger igjen som et overlevelsesinstinkt, slik at man raskt kan kjenne igjen trusler. Nå for tiden bruker<br />

jeg dette overlevelsesinstinktet mest til å se fjes i lyktene på biler. <br />

Pareidoli<br />

<strong>Januar</strong> <strong>2017</strong> unikum nr 1 21


Tekst og foto: Matias Smørvik<br />

Gigantisk progam for årets UGA<br />

Festivalen som de siste årene har flydd litt under radaren, slår i <strong>2017</strong> ned med et såpass<br />

slagkraftig program at det nye styret er skråsikre på å lage liv i de to studentbyene.<br />

I skrivende stund teller programmet 21 arrangementer i Kristiansand, i tillegg<br />

vil man ha et eget program i Grimstad. På programmet kan vi lese alt fra de<br />

typiske festene og konsertene, til ting som speed-dating, klesbytting, leker og<br />

andre småsprø idéer fordel på 17 dager.<br />

Det står i kontrast til hvordan studentfestivalen har latt seg utspille seg de<br />

siste årene. Da har man kunne telle et noe mindre antall arrangementer, som<br />

alle har foregått inne på campus. Denne versjonen setter med andre ord litt<br />

høyere ambisjoner, skal vi tro gjengen bak.<br />

Mange kule idéer<br />

– Sånn har det vært i mange år, at det har vært en liten UGA og at det aldri<br />

har blitt noe større. Da jeg ble spurt om å sitte i styret så svarte jeg at jeg er<br />

med, om vi gjør det større enn i fjor. Vi hadde en visjon om at UGA skulle bli<br />

like stort i Kristiansand og Grimstad, som i de andre studentbyene. Her skjer<br />

det mye ved Studiestartfestivalen og fadderuka, men lite resten av året, sier<br />

styremedlem Nora Sande.<br />

For å fylle opp programmet har de strukket ut en hånd til alle linjeforeninger<br />

og studentaktiviteter på universitetet, for å høre om de ville ha sine<br />

arrangementer i samme tidsvindu som UGA.<br />

– Det er de som representerer studentene. De har erfaring med å arrangere<br />

alt mellom fester og faglunsjer. Dette kan de. De har utrolig mye å by på og<br />

mange kule ideer som vi aldri hadde tenkt på, sier Phally Long Prum.<br />

At programmet er litt av alt mulig ser de kun på som en fordel.<br />

– Jeg tenker at det skal være godt og blandet. Alle interesser skal få plass. Om<br />

noen har kommet med en ny idé som ikke har vært lik noe annet, så har vi<br />

tenkt at da må vi i hvert fall ha det inn. Når vi skal ha en studentuke av og for<br />

studenter, da er det viktig at alle studenter føler at de passer inn. At det ikke<br />

bare er de som vil drikke seg fulle og dra på konsert som finner noe de liker,<br />

sier Sande.<br />

En ellers stille tid<br />

Hun forteller at UGA skal fungere som en paraply, for alle de som vil holde<br />

arrangementer. Selve UGA ska ikke holde noen arrangementer, men de skal<br />

lage program, vedlikeholde app og markedsføre de ulike arrangementene, og<br />

på den måten være bindeledded.<br />

I tillegg har gjengen fått med seg aktører som Kick, Frøken Larsen, Kilden og<br />

biblioteket med på laget. På den måten gir de studenter arenaer å holde sine<br />

arrangementer på, samtidig som studentene kommer litt nærmere byene.<br />

Aktørene vil også holde egne arrangementer under UGA-paraplyen.<br />

Selve UGA vil foregå mellom 9. og 26. februar.<br />

– Det er en ganske rolig periode. Vi er tilbake på campus, eksamen er fremdeles<br />

litt over horisonten. Det er en tid man føler man har tid og kapasitet til å delta.<br />

Vår ambisjon er at UGA blir noe å glede seg til, i denne ellers stille tiden. Det<br />

blir en lengre tidsperiode hvor det faktisk er mye å gjøre, som er ren og skjær<br />

underholdning, sier Sande. <br />

22 UGA <strong>2017</strong>


Uretusjert<br />

Tekst: Ine Rossebø Knudsen<br />

Illustrasjon Silje fjørtoft<br />

Det er ikke engang sommer lenger, men her kommer enda et innlegg<br />

om kroppspress, selvbilde og retusjering. For tingen er at selv om<br />

sommerkroppen 2016 for lengst er lagt på hylla, så lever kroppspresset<br />

videre i reklame og sosiale medier. Vi har vært innom temaet flere ganger<br />

med blant annet Fotballfrue og Target. Senest denne uken leste jeg en<br />

artikkel om hvordan Victoria’s Secret hadde mislyktes med retusjeringen<br />

av en av sine modellers bakdel. Jeg skjønner ikke hvorfor vi fortsatt holder<br />

på med denne retusjeringen når vi alle vet at det er helt riv ruskende galt å<br />

gi kvinner – og spesielt unge jenter – et feil bilde på hvordan en kropp ser<br />

ut. Når man retusjerer en kropp, så viser man en kropp som ikke finnes i<br />

virkeligheten – en kropp som er helt umulig å oppnå!<br />

Det ’O store Victoria’s Secret Fashion Show kommer alltid til rett tid. Når<br />

du sitter med pepperkakedeig til langt over knærne og ribba klargjort på<br />

kjøkkenbenken, kommer en to meter lang makaroni spradende nedover<br />

catwalken i en bh til et par millioner kroner. Her står ikke retusjeringen<br />

like sterkt, men Victoria kjører heller på med et selektivt utvalg av en<br />

kroppstype som kun 5% av verdens kvinner er innehavere av. Hvordan<br />

kan man se opp til noe sånt?<br />

Jeg, som mange andre på den tiden, startet en blogg da jeg var i 13-14<br />

årsalderen. Denne bloggen varte ikke veldig lenge, og jeg husker veldig<br />

godt hvorfor akkurat det bloggeventyret tok slutt. Jeg hadde nemlig skrevet<br />

et innlegg hvor jeg hadde tatt bilde av meg selv i min nye nyttårskjole,<br />

som jeg syntes var veldig fin. Likevel følte jeg vel ikke at kroppen min var<br />

helt perfekt, men hvem gjør vel det når man er 14? Jeg valgte å unnskylde<br />

meg med noe sånn som denne teksten under bildet: “Jaja, hvis jeg var en<br />

typisk Hollywoodfrue så hadde jeg nok ikke kunnet leve lenge seende ut<br />

sånn som dette”. Heldigvis ble jeg konfrontert av mine foreldre angående<br />

denne teksten, og jeg ble så flau over meg selv at jeg lovet meg selv å aldri<br />

blogge igjen. Vel, nå er jeg i bloggverdenen igjen, men kanskje med et litt<br />

annet syn på ting. For det sier seg selv at ei jente i starten av tenårene ikke<br />

burde unnskylde seg over sin egen kropp på denne måten. Jeg skrev jo selv<br />

i denne bildeteksten hvorfor jeg følte det slik jeg gjorde, nemlig på grunn av<br />

påvirkningen fra stjernene i Hollywood, som var på alle magasincovre og<br />

så så sinnsykt perfekte ut med sine flere meter lange bein og plettfrie hud.<br />

Lite visste jeg da at det jeg så ikke var ekte.<br />

Nei, for med denne retusjeringen som pågår, har vi skapt et vestlig<br />

kroppsideal som rett og slett ikke er oppnåelig. Jeg er så lei av å måtte<br />

forholde meg til reklamebilder manipulert så til de grader at den personen<br />

eller modellen på bildet ikke lenger kan regnes som en ekte, menneskelig<br />

kropp. Jeg mener det er på tide å stå opp mot bildemanipulering av kropp<br />

og utseende, og ikke godta at det publiseres kropper som ikke er virkelige.<br />

Det er ikke greit at unge jenter går rundt og ubevisst sammenligner seg selv<br />

med et kroppsideal og en idealstørrelse som ikke er realiserbar.<br />

<strong>Januar</strong> <strong>2017</strong> unikum nr 1 23


Konspirasjonsteorier<br />

– et opprør mot<br />

kunnskapssamfunnet?<br />

TEKST: BJØRNAR DAHL<br />

Det finnes en skjult verden kun for de innvidde, og ingenting er slik folk<br />

flest tror. Hemmelige grupper jobber for å oppnå verdensherredømme ved<br />

å skape splid og uro i befolkningen. Det som fremstilles som realitetene er<br />

kun et spill for galleriet og et skalkeskjul for en fremmed og hemmelig makt.<br />

Folk flest skjønner ingenting av hva som skjer, men dessverre for de som står<br />

bak konspirasjonene har de klart å legge igjen noen spor som man trenger et<br />

vanvittig intellekt i kombinasjon med tilgang til internett for å avsløre. Mange<br />

av oss kjenner (dessverre) også noen som vet «sannheten» om for eksempel<br />

11.september og aldri klarer å holde kjeft om dette, men hva er egentlig konspirasjonsteorier<br />

og hvorfor er det så mange som tror på dem?<br />

Konspirasjonsteorier dreier seg ofte om hemmelige grupper som jobber for å<br />

oppnå verdensherredømme ved å skape splid og uro i befolkningen. Fienden er<br />

allmektig, med full kontroll over media og statsmakten og har som mål å oppnå<br />

fullstendig omforming av samfunnet. Demokratiet er kun et spill for galleriet<br />

og de folkevalgte blir i virkeligheten styrt av skjulte krefter. Hvem disse skjulte<br />

kreftene er, endrer seg fra teori til teori, men kjente konspirasjonsteorier<br />

dreier seg om blant annet jøder, muslimer, frimurere og Illuminati. Teoriene<br />

er gjerne innviklede, omfattende og selvmotsigende på en gang, og siden<br />

hovedpremisset er at de ansvarlige ønsker å holde det skjult, vil det ergo bli<br />

mer umulig å motbevise eller argumentere effektiv mot de som tror på dem. En<br />

vanlig konspirasjonsteori går ut på at en bestemt gruppe får skylden for alt som<br />

går galt i verden. Jødene har for eksempel fått skylden for alt fra Svartedauden,<br />

finanskrisen, 2. verdenskrig, terrorangrepene 11.september, terroren i Oslo og<br />

på Utøya 22. juli, til at bussen er forsinket eller at det norske landslaget taper<br />

i fotball. I sin mer utvidede form er vaksiner, holocaust og global oppvarming<br />

kun en del av disse konspirasjonene.<br />

Lesning gjør deg ikke nødvendigvis velinformert<br />

Paranoia og konspirasjonsteorier har dessverre blitt mainstream de siste årene.<br />

Sosiale medier og internett har bidratt til spredningen av disse på grunn av<br />

manglende kvalitetskontroll over det som spres. Nettet og sosiale medier har<br />

gjort det enklere enn noensinne å spre tøys og tull uten noen form for faktasjekk<br />

og kritisk sans. Å lese mye gjør ikke nødvendigvis folk velinformerte, kvaliteten<br />

på det de leser har minst like mye å si. Selv om det finnes en video om et tema<br />

på YouTube betyr ikke det at noe er sant. Mye av dette blir selvfølgelig science<br />

fiction krysser “virkeligheten”, men det er samtidig skremmende at det finnes så<br />

mange folk som tydeligvis aldri har vurdert muligheten for at de at de kan ta feil.<br />

Mens andre tviler og må derfor finne støtte i fakta for sine oppfatninger, er det<br />

tydeligvis helt fraværende i disse miljøene.<br />

Men hvem er det som tror på konspirasjonsteoriene og hvordan oppstår de? John<br />

Færseth skriver i sin bok KonspiraNorge om en utbredt mistillit til myndighetene<br />

og frykt for ytre og indre fiender hos grupper som ofte har opplevd nederlag<br />

og som forsøker å forklare og forstå disse. Man kan samtidig spekulere i om<br />

dette henger sammen med kunnskapsløshet og om det også er en motreaksjon<br />

mot vårt kunnskapssamfunn? Felles for alle som tror på konspirasjonsteorier er<br />

at det aldri finnes noen skikkelige bevis, men at det man tror er sant stemmer<br />

med ens egen magefølelse. Mangelen på konkrete bevis er selvfølgelig i seg selv<br />

et argument for at «noen» prøver å holde noe skjult for virkeligheten. For de<br />

som tror på en konspirasjon, kan de aldri motbevises, for fakta og eventuelle<br />

motstandere er alltid en del av konspirasjonen.<br />

Harmløs underholdning?<br />

Mange kan se på konspirasjonsteorier som noe harmløst, men under Adolf<br />

Hitlers styre i Tyskland ble mange millioner jøder drept som et resultat av konspirasjonsteoriene<br />

om jødenes påståtte, samfunnsødeleggende sammensvergelser.<br />

Hekseforfølgelsene som preget Norge på 1600-tallet som endte med at<br />

mange kvinner ble brent på bålet var også et resultat av konspirasjonsteorier.<br />

22.juli terroristen Anders Behring Breivik fant også støtte for sine massedrap<br />

i konspirasjonsteorier om muslimer. Konspirasjonsteorier om vaksiner har<br />

samtidig også forårsaket at sykdommer som tidligere var utryddet i vår del av<br />

verden, har kommet på full vei tilbake.<br />

For mer lesning om temaet, anbefales John Færseths bok «KonspiraNorge»<br />

(2013). <br />

24 Tips om podcast


Harde bud for dagens Bohêmer<br />

Bohêm er en samlebetegnelse fra 1800-tallet på kunstnere, forfattere, og andre intellektuelle som<br />

tilsynelatende hadde en livstil forbundet med radikalisme, opposisjon og fritenking. Opposisjon mot det<br />

bestående og kritikk av samfunnsordenen er langt på vei et tidløst fenomen. Ser vi ikke bohêmer til og<br />

med i dag?<br />

Alle litterære retninger, stilepoker og politiske bevegelser har vel en gang vært nytenkende og oppfattet<br />

som en opposisjon mot det tradisjonelle. Idéhistorien, kunsthistorien, og litteraturhistorien blir fort bare<br />

en lang kjedereaksjon av epoker som kritiserer det bestående og svarer med nye veivalg og avsporinger i<br />

den evige utvikling mot det perfekte. Modernismen kritiserte realismens kollektivisme, realismen svarte<br />

på romantikkens idyllisering, romantikken var en reaksjon på 1700-tallets ensidige fornuftdyrkelse og så<br />

videre. Men ettersom tiden går og mennesker går tom for ideer, kanskje fordi så utrolig mye er sagt og<br />

gjort opp i gjennom, har disse kulturelle strømdragene en tendens til å dukke opp igjen i nye variasjoner i<br />

åndslivet med visse mellomrom. Vi snakker om nyromantikk, nyrealisme, og postmodernisme. I 2016 er<br />

det umulig å beskrive vårt kulturpreg med en enkel betegnelse. Vi lever i et post-industrielt, mangfoldig,<br />

globalisert og digitalt velferdssamfunn som lukter av forbruk, oljesøl, internettsyke, folkedepresjon og<br />

eksistensiell angst. Vårt uoversiktlige, multi-modale, informasjonsoverflødige rot av et samfunnssystem<br />

gjør det vanskelig for en stilretning å slå gjennom i kunsten, litteraturen, musikken eller arkitekturen.<br />

Vi får likegodt en masse populistisk surr uten røtter i noe som helst. Hva er Kygo? Hva er Fifty shades<br />

of grey? Hva er dagens post-post-modernistiske malingssøl annet en fattig etterlikning av 1890-tallets<br />

dyptgripende skildring av samme fremmedfølelse som mennesker opplever i dag?<br />

Bohêmbevegelsen på 1880-tallet var en politisk og kulturell retning som var knyttet til realismens krav<br />

om virkelighet, og naturalismens deterministiske livsoppfatning. Bohêmene var opptatt av ytringsfrihet,<br />

samfunnsproblemer, elendighet, absint, seksualitet og individets rettigheter. Individualismen gjorde<br />

bohêmene nytenkende, absinten og bekjennelsen gjorde dem radikale. De var på mange måter forut for<br />

sin tid og bohêmbevegelsen blir ofte regnet som startskuddet for modernisme og nyromantikk. Foreløpig<br />

har det ikke vært snakk om noe senere bevegelser som direkte har gått i fotsporene til de gamle Bohêmene.<br />

Det har hverken vært snakk om ny-bohemer eller neo-bohemer. Likevel er det ikke sjeldent at visse<br />

bohêmske trekk viser seg hos dagens stilforvirrede mennesker. Det kan være i liten eller større grad, men<br />

noe er det. Problemet er bare at det ikke er så lett å være bohem i 2016. Ikke bare er ytringsfriheten meget<br />

vid, men folk driter rett og slett i om du tviler på månelandinga, eller synes at pornografi er vakkert. Folk<br />

har hørt det før. Du er ikke nytenkende om du hevder at Illuminati styrer verden, og du er ikke radikal<br />

om du røyker marijuana. Dagens bohêmer blir liksom ikke så grundig ekstreme som de ønsker. De gamle<br />

heltene, Hans Jæger og co, fikk beslaglagt bøkene sine i rett som det var. Seksualitet, blasfemi, likestilling<br />

og vantro til autoriteter var så radikalt at det ikke kunne aksepteres som objekt for litteraturen. I 2016<br />

er slike tema dagsorden i aviser, politiske programmer, skoleprosjekter, facebook-statuser, og overalt<br />

ellers samfunnet. Ingen rynker på nesa av noe som helst. Moderne mennesker har hørt det før, og de<br />

er vanskelig å sjokkere. Dagens Bohêmer blir ikke annet enn en presiøs light-versjon. Gjennomsiktige<br />

stråmenn som i desperasjon gjør hva de kan for å være originale og edgy.<br />

De 9 bohêmbud som ble trykket i Impressjonisten i 1889 har ofte blitt kreditert Hans Jæger. Likevel hevder<br />

litteraturvitere at det var utgiverne av avisen som skrev budene som en parodi på Jæger og Christianiabohêmene.<br />

Jeg mener derfor at det blir min jobb å følge tradisjonen, og proklamerer derfor 8 passende<br />

leveregler for dem som ønsker å være bohêmsk i det 21. århundret:<br />

Du skal publisere ditt liv på internett<br />

Du skal uten grunnlag hate dine foreldre<br />

Du skal tro på alle konspirasjonsteorier<br />

Du skal støtte nisjepartier, saasom: Piratpartiet og Liberalistene<br />

Du skal ha opplevd verden [ex. Phil på Bali]<br />

Du skal stille uvesentlige spørsmål i forelesningssaler<br />

Du skal røyke hasj<br />

Du skal si at du en gang prøvde å ta livet av deg<br />

Tekst: Franz Rose<br />

Desember 2016 unikum nr 10 25


Har du tenkt?<br />

tekst: ole håvard seland | foto: synnøve solberg<br />

Det frie internett og alle komplikasjoner. i fremtiden vil internett være et eget studie I verdens<br />

universitet, både teknisk, historisk og filosofisk. Store skjeggete professorer vil snakke om<br />

historiske høydepunkt og hendelser, utvikling og fremtid, økonomi og kriminalitet, lovverk og<br />

politiske bevegelser, samt mennesket og sin internett-profil. Vi har alle en internett-profil, en<br />

del av oss selv som er eksponert mot internettet. Om en svart katt krysser veien, vil du kanskje<br />

legge merke til, og muligens vil du huske det. Internett er noe annet. Små fotavtrykk sitter i store<br />

databaser for så å bli hentet opp om hundre år frem i tid. Vi har hele vår person dypt forbundet<br />

med internett. Det er store penger I det, og nå begynner det å bli seriøst. Dette vil bli historie.<br />

Legenden om det frie internett.<br />

Det begynte uskyldig med nyhetsider og små chatte-tjenester, så dreide det seg om å finne musikk<br />

og film, lese små blogger, men også mulighet til å prate fritt anonymt eller ikke. Ha radikale<br />

synspunkt og finne meningsfeller i alle verdenshjørner. Møte mennesker fra andre land og<br />

kontinent. Dele informasjon og lagre dokumenter. Søke og finne tjenester og steder. Internett<br />

ble en markedsplass for varer og tjenester, reiser og reklame, markedsføring og eksponering.<br />

Det ble en ny arena for forretning og en viktig brikke i globalisering. Det har revolusjonert<br />

underholdning og tidsfordriv. Det har blitt en så viktig del av vår hverdag at det er litt vanskelig<br />

å forestille seg våre liv uten internett. Men samtidig med at det har kommet mye godt med<br />

internett, har det også kommet endel dårlig. Og nå står internett ovenfor en fare som vil kreve<br />

et oppgjør. Det er kampen for det frie internett.<br />

Det er tenkt at internett er et fritt sted, et ekte anarki der ingen riktig holder kontroll. Som<br />

Kardemomme By, man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og forøvrig kan man<br />

gjøre som man vil. Men hittil har ingen stått frem og definert hva “grei og snill” er. Vi vet at det er<br />

mange på internett som ikke er greie og snille, som de som lager data-virusepidemier og sender<br />

e-mail som lover deg dattera og halve kongeriket hvis du bare bruker linken HER. Vi vet også at<br />

overdøvende mange snakker høyt om ting de aner ingenting om og at mange som påstår å vite<br />

masse ikke nødvendigvis snakker sant.<br />

Ingenting er annerledes i den utenominternett verdenen heller, det er bare så mye lettere å se<br />

det på nettet fordi du kan reise fra den ene delen av verden til den andre med et tastetrykk.<br />

Apostelen Paulus gikk til fots, sies det. Hvis du skulle være i besettelse av en ny religion, kan du<br />

spre ditt glade budskap til verden sittende på baken hjemme.<br />

Vi har alle lært om de skumle nazistene og kommunistene som var farlige regimer som ikke<br />

fortalte sannheten til folk. Slikt kunne tenkes å være mye vanskeligere i dag, når alle prater<br />

sammen, riktig?<br />

Ikke nødvendigvis. Internett er et mangehodet uhyre, og de som har vært oppmerksomme og<br />

interesert har sett at alle mulige stemmer blir hørt på nettet, fra alt fra kosthold og helse til kriger<br />

i midtøsten og konspirasjoner. Selvfølgelig har en slik fri kritikk en enorm verdi for et demokrati<br />

basert på våkne og informerte velgere, men alle krefter har en mot-kraft, og på internett finnes<br />

en enorm mengde feilinformasjon og propaganda.<br />

Nylig har Facebook, Google og EU, og Gud vet hvem andre, diskutert et filter for såkalte “Fake<br />

News”, som om det var noe nytt som har kommet og nå plutselig har blitt et problem. Mye<br />

av skylden blir lagt på land som Russland som igjen skyver skylden tilbake til vesten. Syria<br />

er et slags Vietnam-krig versjon 5, og all informasjon som kastes frem og tilbake kan gjøre et<br />

allerede forvirret menneske helt tullete. Hyggelig da at et filter skal løse det hele og istedenfor<br />

å få mye motstridende informasjon, kan vi se frem til en hyggeligere løsning der kun godkjente<br />

synspunkter er relevante.<br />

Dette bygger opp til en mediakrig av aldri før sett dimensjoner, og alle store politiske instutisjoner<br />

ruller opp ermene og kaster seg inn i kampen. Det handler om å markedsføre sine egne agendaer<br />

og eget omdømme, og for å kunne vite hvordan du reagerer på det, loggføres store deler av all<br />

internetttrafikk slik at din stemme finner seg en plass i en gigantisk statestikk som røper hvilken<br />

propaganda som fungerer og hvilken som ikke fungerer. Det er slutt på at statistisk sentralbyrå<br />

ringer 1000 borgere for å høre hvilket syltetøy de har mest lyst på. Denne informasjonen finnes<br />

på nettet.<br />

Det er derfor Google of Facebook er enorme selskaper. De har denne informasjonen on millioner<br />

av brukere. Hvis du lurer på hva du fikk til hjul for 5 år siden, sjekk facebook. Hvis du lurer på<br />

hvilken dato du ble sammen med kjæresten, sjekk skype. Alt er er, og informasjonen brukes. Det<br />

har vært snakk om hvor umoderne og banale kineserene er siden de har et spesielt Google filter<br />

styrt av kommunistpartiet, men nå kommer det altså filter her også. Og som alle nett snøres<br />

sammen, vil dette filteret bli større og større helt til en stakkars internettanarkist må gjemme<br />

seg på undernettet (så lenge det varer)<br />

Er det frie internettet en myte? Hvis ikke, hvor lenge har vi igjen? <br />

26 Har du tenkt?


Tekst: Henrietta Hawkins<br />

2 01 6<br />

Året jeg ble brite<br />

på ordentlig<br />

Jeg hadde aldri følt meg særlig britisk før jeg flyttet til Kristiansand. Mens<br />

jeg var student i England tilbrakte jeg sommere i Frankrike og Spania, enten<br />

hos familier eller med sommerjobb. På Universitetet i Durham studerte jeg<br />

kinesisk, fransk og spansk, og samboeren min var norsk. Hvis du hadde spurt<br />

meg, ville jeg svart at jeg var mer europeisk enn britisk, kanskje litt kinesisk,<br />

og nå også litt norsk.<br />

Siden jeg flyttet til Kristiansand i mars 2016, har språket vært den største<br />

utfordringen. Å ha aksent påvirker både egen identitet og andres inntrykk. Av<br />

og til er jeg nødt til å snakke på en litt direkte måte, rett og slett på grunn av<br />

manglede ordforråd. Men det vanskeligste av alt er å måtte stå for mine egne<br />

meninger på et annet språk - jeg kommer til å være så stolt når jeg endelig<br />

klarer det!<br />

Brexit var selvsagt slutten på min europeiske boble. Jeg er litt usikker på<br />

hvordan det skal påvirke mitt liv i Norge, statusen min her er tross alt som<br />

EØS-borger. På noen måter er det trist at vi skal ut av det europeiske samarbeidet<br />

som fremhever mangfold, kultur, kunnskap og miljø. Men likevel mener jeg at<br />

flertallets valg viser at det var noe som måtte forandres. Når jeg nå besøker<br />

England merker jeg sosial ulikhet i befolkningen mye mer enn jeg gjorde før.<br />

På toget mellom Durham og Newcastle ser man ut over rad etter rad av gamle<br />

gruvearbeideres rekkehus, som ofte er slitne, kalde og mugne. Det eksisterer<br />

lommer av fattigdom. Ifølge Barnardos, en engelsk veldedighetsorganisasjon,<br />

bor en tredjedel av barn i nordøst-England i<br />

fattigdom.<br />

Som en konsekvens av Brexit har det vært mye<br />

diskusjon i britisk media om hvordan de fattigste<br />

i England og Wales ikke har dratt fordel fra<br />

globalisering. De opplever dårlige levevilkår og<br />

manglende sosial sammenhengskraft. Blant de<br />

som stemte ‘out’ var det en større andel eldre<br />

mennesker og folk med lavere utdanning.<br />

Før folkeavstemmingen hadde jeg aldri forestilt<br />

meg at vi skulle stemme ‘out’. Det slo meg hvor<br />

lite jeg kjenner til mitt eget land. Selv om mange<br />

er lei seg på grunn av resultatet, lurer jeg på om<br />

Brexit vil føre til mer fokus på sosial ulikhet i<br />

Storbritannia. Merkelig nok har det å flytte fra<br />

England gjort meg enda mer tilknyttet til landet<br />

mitt. Brexit har ført til en forandring i min<br />

identitet, fra å anse meg som europeisk til først<br />

og fremst å føle meg som brite. <br />

Desember 2016 unikum nr 10 27


Noodle Bowl<br />

tekst og foto: ine rossebø knudsen<br />

Hvem har sagt at nudler trenger å være kjedelig? Jeg har kastet meg på bollekjøret med både acai bowls, poké<br />

bowls og nå kommer den enkleste av den alle: nudelbollen. Prinsippet er enkelt, du simpelten bare putter alle<br />

ingredienser du liker i en bolle (, tar bilde av det) og nyter det. Det trengs vel strengt tatt ingen oppskrift for noe sånt,<br />

men litt inspirasjon kan alltids være greit for en matlei student. Piff opp nudlene og gi også dem en ny start i <strong>2017</strong>!<br />

Ingredienser (1 bolle):<br />

Ca 100 g fullkornsnudler<br />

1 hvitløksfedd<br />

Litt chili<br />

Valgfri wokblanding eller<br />

grønnsaker<br />

En håndfull peanøtter<br />

Valgfri woksaus<br />

Fremgangsmåte<br />

1. Kok nudlene etter anvisning på pakken.<br />

2. Hell vannet av nudlene og vend inn woksausen.<br />

3. Finkutt chili og hvitløk før du wokker det sammen med<br />

grønnsakene og peanøtter. Velger du å ha agurk og avokado<br />

i bollen skal disse ikke wokkes. Det går også fint an å tilsette<br />

kjøtt.<br />

4. Dander bollen din slik du vil ha den og nyt!<br />

28 MADS VESLELIA


november 2016 unikum nr 9 29


Tåkehistorien - del 5<br />

tekst: Kristian Tyse Nygård | Illustrasjon: Asbjørn Oddane Gundersen<br />

Den engstelige åpnet øynene og følte som om han lå i en forvirret og forvrengt<br />

malstrøm. Konturene av et rom kom sakte til syne, enormt og krummet, og det snurret<br />

– den engstelige bekymret seg for om sofaen og bordet ville falle over ham. Rommet<br />

krympet igjen, men for den engstelige føltes det som om han selv vokste – det var<br />

umulig å skille de to mulighetene fra hverandre. Men endelig var det rolig og stabilt,<br />

dette mørke rommet med trepanel som minnet om våt bark. Han lå på gulvet, bakhodet<br />

gjorde vondt, men det var ingenting mot smerten i øyet. Den engstelige beveget hodet<br />

og hørte noe klakke mot gulvet mens noe skarpt lirket og raspet inni øyet. Smerten fikk<br />

det til å prikke og grøsse over hodet til den engstelige, som om det krydde av små biller<br />

mellom huden og kraniet. Men han slo seg til ro etter den umiddelbare handlingslammelsen<br />

og uroen.<br />

«Jeg må vel bare dra ut kleppen,» sa den engstelige ut i luften til ingen,<br />

«akkurat som å dra en fiskekrok ut av en finger. Jeg har alltids ett øye til.» Den engstelige<br />

la fingrene ved øyet og dro forsiktig ut kroken, lot den gli varsomt ut gjennom hullet<br />

den hadde sprukket opp i øyet. Han følte øyet sige sammen inni hodet. Han tok det<br />

første tøystykket han kunne finne ‒ en duk ‒ la den over øyet og reiste seg strevende<br />

opp.<br />

Foruten det ferske gugget fra øyet var det mye gammelt, størknet blod på<br />

kleppen. Blodet kom naturligvis fra fisk. Så klart. Alt sammen. Kleppen har bare blitt<br />

brukt til å slakte fisk. Noe annet kunne aldeles ikke falle den engstelige inn, og det har<br />

aldri falt ham inn heller. Absolutt ingen usikkerhet der. Den engstelige løftet blikket<br />

fra kleppen.<br />

«Du igjen,» sa den engstelige, men hvem han sa det til er det faktisk ikke godt å si. «Jeg<br />

merker deg aldri med en gang, det tar alltid tid,» sa han, fortsatt til det tomme rommet,<br />

«akkurat som i en drøm.»<br />

Den engstelige vurderte å ringe etter ambulanse, men selv dette var forbi<br />

hans beskjedne egenskaper, for han likte ikke å snakke med folk, følte alltid at han var<br />

til plage. Selv å ringe etter akutt medisinsk hjelp var helt utenkelig for ham. Han var<br />

fullstendig hjelpeløs.<br />

«Ikke nå lenger,» sa han og gikk mot kjøkkenbordet hvor mobilen lå. Men<br />

han ville så klart ikke komme seg lenger enn der han sto midt i stuen. Nei, det ville han<br />

ikke, hvert øyeblikk ville han stoppe opp og ombestemme seg. «Nei,» sa den engstelige<br />

og tok det første skrittet. Vel, han kunne bare glemme å ringe etter ambulanse, jeg<br />

mener, de vil jo aldri komme helt ut hit – det ville vært galskap. Og det ville vært<br />

galskap å be noen utføre galskap. Så han<br />

kunne bare glemme det. Glemme helt å gå inn<br />

til kjøkkenet og plukke opp mobilen sin. «Jeg<br />

foretrekker å glemme deg,» sa den engstelige,<br />

igjen til ingen. Ikke spør meg hvem han sa<br />

alt dette til. Han var helt kokko. Det kan du<br />

ta mitt ord for. Han gikk inn på kjøkkenet<br />

og plukket opp den vanntette og nærmest<br />

pansrede mobilen, en livslinje til resten av<br />

verden som han nå holdt på å låse opp. Men<br />

hvordan skulle han få hjelp dersom han ikke<br />

kunne høre noen på andre enden? Hvordan<br />

skulle han høre når noen BRØLER INNI<br />

HODET HANS OM Å SLIPP MEG INN SLIPP<br />

MEG INN SLIPP MEG INN!!!<br />

Mobilen glapp ut av hånden hans.<br />

Det nyttet ikke å ringe. «Ikke ennå,» sa den<br />

engstelige. Igjen, tilsynelatende til ingen. «Å,<br />

slutt med det der! Du vet utmerket godt hvem<br />

jeg snakker til!» Når skulle han lære? Det<br />

var jo bare ham som bodde på denne vesle<br />

øyen. «Jeg har prøvd å snakke med deg, men<br />

du fortsetter å overse og ignorere meg.» For<br />

et patetisk syn. En voksen mann som prater<br />

med seg selv. Kunne det bli tristere? Det var<br />

nettopp sånt som gjorde at ingen likte ham,<br />

nettopp sånt som gjorde at han trakk seg vekk<br />

fra verden. «Du vrir alltid alt til å sette meg<br />

i et dårlig lys.» Jeg vrir ingenting. Jeg bare<br />

forteller. Jeg er objektiv og allvitende. Jeg vet<br />

at den engstelige alltid er alene, merkelig,<br />

mistilpass, sosialt forkrøplet og evneveik. At<br />

han alltid er trist og synes synd på seg selv og<br />

har bestemt seg for at det beste er å holde seg<br />

helt alene hele tiden.<br />

34 har du tenkt?


«Jeg er aldri alene,» sa den engstelige, «du beskriver<br />

meg ikke riktig.» Dette visste han utmerket godt ikke stemte.<br />

«Du vet heller ikke alt.» Han kunne umulig vite betydningen av<br />

ordene «objektiv» og «allvitende». Han var ikke særlig smart.<br />

«Du vet ikke hva jeg nettopp drømte!» Dette et eller<br />

annet som den engstelige innbilte seg at han snakket til, visste<br />

så klart at dette var et lurespørsmål – den engstelige hadde bare<br />

ligget et sekund eller to på gulvet etter at han klinte kleppen inn<br />

i øyet sitt, og aldri i verden om det var nok tid til å drømme. «Der<br />

tar du feil! Jeg drømte en storm! Jeg drømte så mye at skillet<br />

mellom drøm og virkelighet synes vilkårlig!» Den engstelige<br />

likte å si sånt filosofisk nonsens. «DU virker vilkårlig!» Ikke hør<br />

på den engstelige.<br />

«Jævla angst!» brølte han ut. For en svekling. Han skyldte alt på<br />

angsten sin. Patetisk nok hadde han mange ganger forestilt seg<br />

at dersom angsten var en fysisk skikkelse, ville han kaldblodig<br />

og nådeløst drepe den. Slike uoppnåelige hevnfantasier er<br />

typisk for sånne sjelesvake tapere som den engstelige her,<br />

for det er nettopp bare i fantasien de har styrke og makt.<br />

Den engstelige forestilte seg sikkert nettopp dette akkurat nå.<br />

Utenom i fantasien er han fullstendig under kontroll av sin<br />

skjebne. Fullstendig under kontroll av meg.<br />

Den engstelige gikk inn på badet og så det stygge<br />

ansiktet sitt i speilet. Skjegget var som stålull, håret likeså,<br />

gamle kutt og arr lå over hele pannen. Han fjernet duken fra<br />

øyet: det lignet på innmaten i et blåskjell, og hvitaktig gugge<br />

lakk ut av øyekroken. Han kunne ikke vise seg ute slik. Helt<br />

horribelt. Han kunne ikke lenger selge fisken sin til markedet<br />

i byen og kjøpe bensin til generatoren og få sin beskjedne<br />

mengde strøm. Han fikk bare holde seg enda lenger på øya,<br />

uten penger, uten annen mat enn den han fisket selv.<br />

«Nei,» sa den engstelige til seg selv i speilet, «dette er<br />

sånn jeg ser ut ‒ verken mer eller mindre. Det er sånn jeg vil<br />

se ut. Det er der inne jeg bor. Uten den er jeg ikke meg ‒ jeg er<br />

ingenting.» I det minste snakket han direkte til noen nå, selv<br />

om det bare var sitt eget speilbilde. «Og du bor ikke der. Det er<br />

det jeg som gjør. Du hører ikke til her.» Merkelig samtale å ha<br />

med seg selv, synes du ikke? Hm? Hva sier du, Søren?<br />

«Jeg ser deg,» sa den engstelige, «du er utydelig, men<br />

du er utenfor meg, det vet jeg sikkert nå.» Den engstelige har<br />

tydeligvis blitt helt gal – igjen. Det er ikke første gangen, og<br />

det kommer ikke til å bli den siste. Han ser spesielt gal ut der<br />

han stirrer på kleppen, som om han får en strålende idé. Men<br />

han har aldri strålende idéer. «Å joda, det har jeg.» Ok, kanskje<br />

bortsett fra de gangene han bestemte seg for å drepe seg selv,<br />

men han kunne ikke engang få til det. Er det mulig å være så<br />

inkompetent?<br />

Han ser tilbake i speilet, og smiler et fårete, dumt smil. «Jeg har<br />

en god idé nå.» Tja, han er kanskje inne på noe der. Kanskje jeg<br />

inspirerte ham til den idéen? Det ville ikke vært første gangen,<br />

og det kommer ikke til å bli den siste. Med mindre han sørger<br />

for at det blir den siste. Han ser fortsatt i speilet, slik han har for<br />

Om du vil lese hele Tåkehistorien sammenhengende, besøk oss på unikumnett.no.<br />

vane å gjøre. «Jeg ser deg,» sier den engstelige.<br />

Se på ham nå, han svinger kleppen sin bak seg, slår den i ingenting i luften. Haha, hvor<br />

lenge skal han fortsette? Kom igjen, sving hardere, vis hvem som er mann! Vis angsten<br />

din at du har kontroll over din skjebne! Du har kontroll over nøyaktig én ting, og det er<br />

din egen død! Kom igjen, drep deg selv! Kom igjen.<br />

Kleppen slår fast i noe mykt, og det ser ut som den henger i løse luften helt til<br />

svart blod begynner å piple ut og renne over en skapning. Konturene av et stort hode og<br />

ansikt trer fram som en tynn hinne. Det renner ikke nok blod til få frem hele skikkelsen,<br />

bare halve armer, en tynn stripe langs beina. Ansiktet vrir seg i lidelse. Det beveger<br />

munnen som for å si noe, men jeg hører ingenting. Jeg hører bare mine egne tanker.<br />

Blodet begynner å flimre og dirre som en ustødig flamme på et stearinlys. Denne halve<br />

skikkelsen begynner å brøle så det klirrer i vindu og glass, før det fordufter fullstendig.<br />

Jeg blåser i noe støv som henger igjen i luften.<br />

Jeg plukker opp mobilen og slår inn nødnummeret. «Søren Sunderland …<br />

fiskeren ... fikk en klepp i øyet … lang historie … Stilleåsen 2 … ja, du vet hvor det er? ...<br />

øya … flott.» Jeg legger på, trykker duken over det maltrakterte øyet, og ser ut vinduet.<br />

Tåken ligger som et slør over den gamle kirkegården i det fjerne; over robåten min ved<br />

havnen; over en ensom, høy ås som jeg ofte har gått opp til for å ... ja … stirre utover<br />

havet og tenke noen tanker her og der, av og til i selskap med noen – som oftest alene.<br />

Tåken nærmer seg huset mitt som et spøkelse. Jeg lukker øynene og nyter det indre<br />

mørket. <br />

august 2016 unikum nr 6 35

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!