Patetra #1 - 2017

LARS.publikasjoner

Patetra er LARS - Landsforeningen for Ryggmargsskadde sitt medlemsblad og utkommer 4 ganger årlig.

UTGAVE 1 - 2017 | 34. ÅRGANG

MEDLEMSBLADET T IL LANDSFO R E N INGEN FOR R YG G MARGSSKA D D E


Bandasjist og apotek rett hjem!

Vi i Boots Apotek HomeCare

er stolt samarbeidspartner av LARS!

Uansett utfordringer du matte ha innenfor:

inkontinens, stomi, kateter, sår, kompresjon eller ernæring

vare sykepleiere er her for deg.

Vi kommer gjerne pa hjemmebesok for a hjelpe deg med dine

utfordringer eller for a tilpasse utstyr.

Gode råd er dyre – hos Boots Apotek

HomeCare er de gratis!

Gratis hjemkjøring av varer– hjemmebesøk av sykepleier – faglig kompetanse

Boots apotek HomeCare, avdelinger: Boots HomeCare 800 30 411 Boots apotek Arendal 37 00 42 00 Boots apotek Askim

69 81 72 00 Boots apotek Fredrikstad 69 39 65 10 Boots apotek Kristiansand 38 17 18 00 Boots apotek Kvaløysletta (Tromso)

77 75 89 90 Boots apotek Lade Torget (Trondheim) 73 50 39 50 Boots apotek Lande (Sarpsborg) 69 10 25 70 Boots apotek

Larvik 33 13 24 40 Lilleeng Helsepark 69 27 86 80 Medicus Skien 35 50 28 80 Boots apotek Molde 71 25 92 00 Boots apotek

Samarit Stavanger 51 60 97 60 Boots apotek Spelhaugen (Bergen) 55 17 60 10 Boots apotek Stjørdal 74 83 31 00 Boots apotek

Ørnen(Haugesund) 52 70 35 80 Boots apotek Tynset 62 47 18 88 Boots apotek Moa Ålesund 70 17 80 50

2


4 | Leder

5 | LARS lokallag og hovedstyre

8 | Patetra - annonseinformasjon

9 | Landskonferansen

10 | Jentefrukost

11 | Wings for Life 2017

12 | Invitasjon: «Naturopplevelseskonferanse»

14 | Fluekasting

15 | Racingday

16 | Invitasjon: «Race to Celebrate»

18 | Kambodsja

22 | Englene

23 | Invitasjon: «Bli med å fly seilfly»

24 | Aktiv i stol

26 | NoSCoS 2017

28 | NorSCIR 2017

29 | Invitasjon: «Aktivitetsuke» og «Laksefiske»

30 | Pigg deg i form

31 | Sunnaassti elsen

33 | Trykksår-studie

35 | Invitasjon: «Høstsamling» | 10-tips for å ta bedre bilder

37 | Rullestoldans

38 | Seilflydager

39 | Tandemhopp

40 | Coloplast Idrettsstipend

41 | Spinalis

42 | Medlemstreff

43 | Ullensvang 2016

44 | Invitasjon: «Ryggmargskonferanse på Ullensvang 2017"

48 | Østlandssamling 2016

50 | Leirduestevne

52 | Trickskyting

53 | Spinalseminar og julebord - LARS Øst/Oslo 2016

55 | Invitasjon: «Spinalseminar og julebord 2017»

56 | Universell utforming

59 | LARS info

3


Jeg vil takke for tilliten dere har gitt

meg og det nye styret i LARS. Mitt

navn er Anders Nupen Hansen. Jeg er

42 år, gi og har en sønn på 10 år.

Etter mange år med hardt arbeid fra

vår tidligere leder, Leif Arild Fjellheim,

har jeg av årsmøtet fått den ærefulle

oppgaven å ta over rollen som ny leder

for LARS. Det var på ingen måte noen

enkel beslutning å ta, ettersom arbeidet som

tidligere leder har lagt ned har vært meget bra.

Likevel har jeg sammen med det nye styret troen på

at vi skal kunne bygge et godt og velfungerende

LARS også i fremtiden. Vi er forberedt på å fortsette

med det gode arbeidet som er lagt ned i årene som

har gått.

Under årsmøtet i Stavanger i mai ble det nye styret

presentert og alle ble enstemmig valgt inn, uten

innsigelser. Vi ønsker alle å takke for den tilliten dere

har gitt oss. Vi lover å kjempe for våre saker som

organisasjon. Vi skal lytte til deres meninger og vi vil

gjøre vårt beste for at alle skal få en bedre fremtid.

Vi er en meget aktiv organisasjon, noe vi også skal

være i tiden fremover. De av dere som var på

å r s m ø t e t k u n n e s e a t s n i t t a l d e r e n p å

styremedlemmene var relativt lav i forhold til

tidligere år. De unge er fremtiden, det er viktig at de

engasjerer seg og er med på å bringe LARS i den

retningen de ønsker.

Vi står foran en aktiv sommer og høst med mange

flotte aktiviteter på trappene. Det er artig å være

med i en organisasjon som har et så stort mangfold

av aktiviteter. Jeg tror ikke noen organisasjon i

Norge har like høyt aktivitetsnivå som det vi i LARS

har. Det skal vi være stolte av. LARS er en

organisasjon av og for medlemmene våre. Vi er gode

på likemannsarbeid, vi engasjerer oss. Vi stiller opp

og hjelper hverandre når vi trenger det. Facebookgruppen

til LARS er et levende bevis på det. Der er

det engasjement og deltakelse.

Jeg har sittet noen år som leder for

LARS Hedmark/Oppland. Det har vært

en spennende tid som har gitt meg

mye lærdom. I vårt styre oppfordres

alle til å ta verv på forskjellige arenaer.

D e t v æ r e s e g N A V ,

hjelpemiddelsentralen, sykehuset,

kommunen eller idrettslaget. Dette er

viktig for å gjøre oss synlige. Vi

engasjerer ungdommen, fremtiden,

dette gjør at det blir spennende å være en LARSer.

Vi bruker litt tid på å samle alle trådene i det nye

styret, men om ikke lenge er vi på rett vei. Om noe tar

noe lengre tid nå enn tidligere, er det fordi mange av

oppgavene er nye for de fleste i styret. Vi har den

siste måneden hatt høyt fokus på å få ut

medlemsbladet vårt, Patetra, som vi vet har vært

dypt savnet. Dette er således en litt spesiell utgave

med mange flere sider enn det som har vært

tidligere. Responsen på artikler har vært

formidabel, noe som vitner om at Patetra har vært

savnet. Fortsett med å sende inn artikler. Det blir vi

glad for!

Det neste som står for tur er å rydde opp på

www.lars.no. Vi vil ha en levende hjemmeside hvor

det vil være kontinuerlige oppdateringer.

Vi skal ikke glemme å skrive søknader, eller å følge

opp på det politiske plan. Vi skal svare på

høringsnotater, vi skal jobbe for likestilling og

tilgjengelighet i samfunnet. Styret skal dele på

arbeidsoppgavene og vi trenger innspill fra dere på

aktuelle saker, slik at vi kan favne flest mulig av våre

medlemmer og jobbe deres saker.

Vi går en spennende tid i møte.

God sommer!

Anders Nupen Hansen

4


LARS AGDER

Frank Martin Klungland

Østrestrandgate 59,4608 Kristiansand

Mob. 975 01 163

E-post: marklung@online.no

LARS FINNMARK

Kjell Magne Johansen

Storfjellveien 126, 9600 Hammerfest

Mob. 470 13 663

E-post: kjell-magne@fikas.no

LARS HEDMARK|OPPLAND

Anders Nupen Hansen

Konduktørveien 4, 2211 Kongsvinger

Mob. 976 43 232

E-post: anders@totalsport.no

LARS HORDALAND

Marius Lo heim

Helgesensgate. 4, 5003 Bergen

Tlf. 55 31 22 64

Epost: lo heim@gmail.com

LARS NORD VEST

Mariann Løvik

Trøaveien 13a, 6525 Frei

Mob. 993 20 013

E-post: mariann.lvik@yahoo.no

LARS OSLOFJORD VEST

Tom Henriksen

Aspelund 3, 3430 Spikkestad

Mob. 957 80 880

E-post: tomhenri@online.no

LARS ROGALAND

Geir Inge Sivertsen

Fjogstadv. 94, 4329 Sandnes

Tlf. 51 66 73 78 - Mob. 917 77 639

E-post: ginsive@online.no

LARS TROMS

Kontakt hovedstyret

LARS TRØNDELAG

Tommy Borg

Busk Bruns vei 20, 7760 Snåsa

Mob. 936 92 408

E-post: tborg@live.no

LEDER

Anders Nupen Hansen

Konduktørvegen 4, 2211 Kongsvinger

Mob. 976 43 232

E-post: anders@totalsport.no

NESTLEDER

Anne Beate Melheim

Møllendalsveien 61 B, 5009 Bergen

Mob. 995 88 685

E-post: annebeate_m@hotmail.com

ØKONOMIANSVARLIG

Christine Fossaa Utne

Thorvald Meyers gate 8, 0555 Oslo

Mob. 996 49 582

E-post: christine.f.utne@gmail.com

STYREMEDLEM

Shaqir Rexhaj

Tomtebråtan 9, 2760 Brandbu

Mob. 906 03 969

E-post: shaqirrexhaj@hotmail.com

STYREMEDLEM

Trine Hustad Olsen

Gammelveien 88, 9600 Hammerfest

Mob. 915 68 066

E-post: trinehustadolsen@gmail.com

STYREMEDLEM

Luis Francisco Gran

Klaus Torgårds vei 10 A, 0372 Oslo

Mob. 977 85 316

E-post: luis.gran@gmail.com

VARAMEDLEM

Lill Tove Witnæs Holmen

Gladbakkgutua 22, 2070 Råholt

Mob. 971 01 234

E-post: lilltove.holmen@gmail.com

VARAMEDLEM

Frøydis Olsen

Georg Frølichs vei 93, 1482 Nittedal

Mob. 900 15 415

E-post: folsen66@hotmail.com

LARS ØST|OSLO

Marianne Graham Hjelmen

Elgtråkket 83, 1270 Oslo

Mob. 926 52 673

E-post: marianne@hjelmen.com

5


6


7


Patetra er medlemsbladet til Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) i Norge og er et

tidskri for ryggmargsskadde og andre med interesse for feltet. Patetra kommer ut med fire

nummer i året - vinter, vår, sommer og høstnummer. LARS er tilsluttet Norges

Handikapforbund (NHF).

ANNONSERING I PATETRA 2017

Patetra trykkes hos Gunnarshaug Trykkeri AS i Stavanger.

Formatet er A4, og bladet utkommer med fire nummer i året.

ANNONSEPRISER FOR 2017

Antall innrykk ½ side Helside

Ett nummer 4.000,- 7.000,-

To nummer 4.000,- 6.500,-

Tre nummer 3.500,- 6.000,-

Fire nummer 3.000,- 5.500,-

Tabellen viser for eksempel at 4 helsider i Patetra fordelt over

4 nummer koster kr 5.500 per annonse, altså kr. 22.000 for

hele året. Prisene er eks. mva. og prisene forutsetter at

materiell leveres ferdig og klart for trykking.

Har dere spesielle ønsker vedrørende annonsering? I

samarbeid med trykkeriet kan vi oppfylle de fleste ønsker

dere måtte ha. Det være seg alt fra innstikk (he et), løse

vedlegg (vi pakker da hvert blad i plast) med mere.

INNLEVERINGSFRIST FOR 2017

Nr 2 | 1.september

Nr 3 | 1.desember

Patetra blir også lagt ut elektronisk i PDF format på LARS sine

hjemmesider (www.lars.no). Dette vil også gjøre det slik at vi

når ut til flere lesere.

Vennligst ta kontakt med redaksjonen for ytterligere

spørsmål; t-lunde@hotmail.com

REDAKTØR

Tori Lunde

Kråkeneslien 40, 5153 Bønes

Mob. 922 20 667

E-post: t-lunde@hotmail.com

REDAKSJONSMEDARBEIDER

Elisabet Berge

Lindebergåsen 5 C, 1071 Oslo

Mob. 916 68 323

E-post: elisabet@acwall.no

LAYOUT

Kenneth Cripplebilly Jørgensen

Bekkefaret 3, 3941 Porsgrunn

Mob. 905 35 789

E-post: kenneth@friformdesign.no

REDAKSJONENS ADRESSE

Landsforeningen for Ryggmargsskadde

Boks 9217 Grønland, 0134 Oslo

TRYKK

Gunnarshaug Trykkeri AS

Auglendsdalen 81, Postboks 3011, 4095 Stavanger

ABONNEMENT

Landsforeningen for Ryggmargsskadde

Boks 9217 Grønland, 0134 Oslo

KONTOR OG KONTAKTPERSON NHF SENTRALT

Ellen Trondsen

LARS/Norges Handikapforbund

Boks 9217 Grønland, 0134 Oslo

Tlf. 24 10 24 00 – 24 10 24 43

E-post: ellen.trondsen@nhf.no

DEADLINE FOR STOFF TIL REDAKSJONEN

1. mars (utgivelse medio mars)

1. juni (utgivelse medio juni)

1. september (utgivelse medio september)

1. desember (utgivelse medio desember)

ISSN 1890-9027

FACEBOOK

LARS –

Landsforeningen for Ryggmargsskadde

HJEMMESIDE

www.lars.no

8


LARS Landskonferanse 2017 | Tekst: Anders Nupen Hansen | Foto: Anders Nupen Hansen, Elisabet Berge og Anne Beate Melheim

Landskonferansen til LARS fant sted i Stavanger

fra 5.-7. mai. Som vanlig begynte det med årsmøte

fredag. Forbundsleder i NHF, Arne Lein, ble valgt

til møteleder og ledet oss trygt igjennom

årsmøtet.

Årsmeldingen og årsregnskapet ble gjennomgått

før det var tid for valg av styremedlemmer.

Etter årsmøtets valg har hovedstyret følgende

sammensetning: Leder Anders Nupen Hansen,

nestleder Anne Beate Melheim, økonomiansvarlig

Christine Fossaa Utne, styremedlemmer Shaqir

Rexhaj, Trine Hustad Olsen og Luis Francisco Gran,

varamedlemmer Lill Tove Witnæs Holmen og

Frøydis Olsen. Det nye styret ble enstemmig valgt av

delegatene fra lokallagene.

Lørdagen startet med presentasjon av det nye

styret. Det nye styret består av en energisk gjeng

med mye pågangsmot og er veldig tent på å gjøre en

god jobb for LARS. Det er mange oppgaver å ta tak i

og det er mange oppgaver å fordele. Vi vil nok bruke

litt tid i starten, men lover å gjøre det beste for at

organisasjonen skal fremstå som sterk og solid også

i fremtiden.

Dagen fortsatte med litt kort informasjon om året

som har gått. Det ble fortalt om aktiviteter som ble

gjennomført, både i lokal og sentral regi. Noen av

disse kan dere lese om i dette magasinet. Som seg

hør og bør ble det holdt innlegg fra våre

samarbeidspartnere, Coloplast , Wellspect

HealthCare, Boots og Prima Assistanse holdt alle

gode innlegg om sine produkter og hva de kan tilby.

Hjelpemiddeleksperten var også til stede med

utstilling av sine produkter.

Treningsboken ble presentert av Berit Brurok ved

St. Olavs Hospital, avdeling for ryggmargsskader.

Den er godt mottatt av alle medlemmene. Berit

fortalte om hvordan boken var bygget opp og at den

var laget slik at alle med forskjellige skadenivåer kan

få nytte av boken. Den ligger for øvrig ute

www.lars.no. Der ligger det også trenings-videoer,

knyttet opp mot øvelser fra boken.

Tori Lunde fra Haukeland Universitetssykehus

fortalte kort om ABC’ene som var kommet ut i året

som var gått, samt hva som var planlagt fremover.

Professor Joel Glover ved UIO fortalte om norsk og

internasjonal forskning for regenerering av skadet

ryggmarg og hvor langt de er kommet i forskningen.

«Joachim løper for Isac». Et veldig sterkt og

rørende foredrag av en far og en familie i sorg etter å

ha opplevd noe av det verste en kan oppleve i et

voksent liv. Den fortvilelsen det er når et barn får en

ryggmargsskade. De har blitt møtt med motgang så

mange plasser i Helse-Norge, hvilket er skammelig.

Heldigvis er de ambassadører for Wings for Life

World Run og kan bidra til at forskning på

ryggmargsskader får mer midler.

9


Jentefrukost med Wellspect | Tekst: Anne Beate Melheim | Foto: Marianne G. Hjelmen

I utgangspunktet var det ikkje planlagt

jentefrukost under årets landskonferanse, då

hotellet ga beskjed om dei ikkje hadde kapasitet

til det.

Men det var før Wellspect-damene inntog hotellet

p å f r e d a g o g t o k s e g a v d e n s a k e n . S å

laurdagsmorgon kl. 09.00 hadde Wellspect ordna

med eige lokale, godt å drikke, god mat og eit fat

med bær ut av ein anna verden. For ein fantastisk

start på dagen! Wellspect presenterte nokre av sine

produkt, deriblant Lofric kateter og Navina til bruk

for tarmproblematikk. Du finner meir informasjon

om produkta på www.wellspect.no.

Tusen takk til Wellspect for å ordne med ein slik god

morgon på så kort tid, det ble ein hyggeleg start på

dagen med mange flotte samtalar.

10


Wings For Life World Run - Stavanger 2017 | Tekst: Anders Nupen Hansen | Foto: Tori Lunde

«Wings For Life World Run» har vært arrangert

hvert år siden 2014. Pengene som kommer inn i

form av startkontingenter går til sti elsen «Wings

For Life» og vil utelukkende bli brukt til forsking på

ryggmargsskader. Løpet finner sted i 24 land til

samme tid og har en oppslutning på rundt 155 288

deltakere totalt.

Bare i Stavanger var det 1 600 påmeldte.

Konseptet går ut på at alle starter samtidig å løpe.

En halvtime etter løpet har startet begynner Catcher

Car å jage løperne i løypa, gradvis raskere, helt til

den siste kvinnen og mannen er igjen og blir kåret

som globale vinnere. Henrik Kristoffersen kjørte

Catcher Car i Stavanger i år.

Men solen tittet fram, og med storskjerm på torget

som sendte fra hele verden, ble stemningen god

også i sentrum. Du både hørte og følte når det ble

vist fra Stavanger. Aron Anderson fra Sverige vant

hele løpet, i Dubai, han trillet svimlende 92,14 km før

Catcher Car tok han igjen.

Han knuste fjorårets rekord som var på 88,4 km.

Petter Northug og Else Koss Furuseth før start.

Petter løp, og Else kjørte følgebil. Else laget liv og

røre i løypen, og holdt motet og spiriten oppe hos

mange.

Siden årsmøtet vårt var i Stavanger, stilte vi med

mange til start. Under løpet hadde vi også god hjelp

fra Coloplast og Prima Assistanse. De stilte opp med

en hjelpende hånd i de lengste motbakkene, i alle

fall for noen av oss.

Dette løpet er ikke det mest publikumsvennlige

løpet, siden målstreken flytter seg hele tiden.

11


12


13


Fluekasting for alle! | Tekst: Leif Arild Fjellheim | Foto: Leif Arild Fjellheim

En fin ettermiddag i mai arrangerte Karmøy Jeger-

Fisker- og Naturvernforening et lærerikt kurs i

fluekasting på Litlafot-vatnet på Karmøy.

Arrangementet ble utført i et samarbeid med

Landsforeningen for Ryggmargsskadde.

Litlafot-vatnet er et idyllisk vann med grei tilkomst

for rullestolbrukere hvor det og er flere stier, til og

rundt vannet, i tillegg til flytebrygger som kan

benyttes av rullestolbrukere. Om sommeren er

stedet veldig populært, men stedet er fint for

rekreasjonsbruk også andre deler av året og i vannet

finnes det fin ørret.

F l u e k a s t e k u r s e t b l e g j e n n o m f ø r t m e d

gjennomgang av hvilket utstyr som finnes, hvilke

fi s k e m e t o d e r s o m k a n væ r e a k t u e l l e o g

gjennomgang av forskjellige kast med fluestang.

Det var en fin ettermiddag og en fikk prøve ut

forskjellige fluestenger med kyndig veiledning.

Noen hadde fisket med fluestang før, andre ikke,

men alle hadde en fin ettermiddag.

D e t e r m y e o g m a n g e b r a a k t i v i t e t e r

rullestolbrukere kan ta del i. Det gjelder bare å finne

ut av hva som er tilgjengelig og hvilke tilbud som

finnes. Karmøy JFNF har i så måte vært svært

hjelpsomme med å legge til rette for slike aktiviteter

og i juni blir det laksefiske for rullestolbrukere i

Etneelva, hvor det og kommer reportasje fra.

Det oppfordres samtidig at rullestolbrukere og

funksjonshemmede som ønsker frilu saktiviteter

t a r k o n t a k t m e d h j e m k o m m u n e n s i n ,

lokalforeninger av Norges Jeger- og Fiskerforbund

eller Frilu sråd. Det er mye bra der ute – det gjelder

b a r e å fi n n e u t a v h v o r t i l b u d e n e e r .

God frilu sommer!

14


Racingday på Vålerbanen | Tekst: Anders Nupen Hansen | Foto: Vibeke Gudbrandsen, Joakim Taaje

3. september arrangerte LARS Hedmark/Oppland

Racingdag på Vålerbanen etter prosjektmidler fra

ExtraSti elsen. Dette var et arrangement i

samarbeid med Studio G Fotografene, der de stod

for det meste av planleggingen. Vi var en liten

gruppe fra LARS som fikk muligheten til å være med

på en fantastisk dag på banen. Første del av dagen

fikk to av oss muligheten til å delta i autoslalom.

Dette er en øvelse som krever presisjon og

koordinering, med andre ord ikke den perfekte

ø v e l s e n f o r o s s m e d r y g g m a r g s s k a d e r.

Konkurransen går ut på å kjøre fortest mulig

gjennom porter (kjegler) uten å berøre disse. Banen

var laget slik at den skulle passe alle typer biler.

Høyeste målte hastighet var over 100 km/t, noe som

er fort på den svingete banen. Likevel imponerte

Thomas Steingrimsen i BMW M3 stort med gode

resultater sammenlagt i konkurransen.

Den siste halvdelen av dagen gikk med til å kjøre

egne biler på banen eller å sitte på med andre som

var velvillig til å ta med seg passasjerer. Dette var

utrolig gøy. De som ønsket å kjøre

egne biler fikk utfordret seg

selv på en kort, men

ra s k ba n e . D e

som valgte å

sitte på med andre fikk prøve flere spreke biler. Det

var stort sett bare store smil å se når bilene stoppet

f o r å ta m e d s e g n y e p a s s a s j e r e r. E t a v

trekkplastrene var Fredrik Sørlie i sin Acura (Honda)

NSX. For de som ikke kjenner Fredrik, så er det han

som er stuntsjåfør i filmene Børning 1 og 2, der han

kjører den gule Ford Mustangen i stuntscenene. Å

sitte på med han var en opplevelse utenom det

vanlige. Utrolig hva en gammel bil kan tåle av

påkjenninger på bane.

Under hele arrangementet var det bilutstilling i regi

av Cars & Coffee Kongsvinger, samt også fra en del

bilfirmaer som er kunder av Studio G Fotografene.

For de som er glad i bil var det mye spennende og

flott å se på. Det var gamle veteranbiler, ombygde

biler, nyere biler og mange sportsbiler.

Dette var en fantastisk dag for de som møtte opp.

Vi jobber med å få dette til å bli en årlig seanse,

o g håper på at flere kan benytte seg av

tilbudet nå som Vålerbanen også

bygger nytt hotell i

t i l k n y t t i n g t i l

banen.

15


16


17


Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) i Kambodsja 2016 | Tekst: Arne O. Hope | Foto: Arne O. Hope

For 5. år på rad sender Landsforeningen for

R y g g m a rg s s ka d d e n e d re p re s e n ta n t fo r

oppfølging, bidrag og utvikling av bistand til

Kambodsjas ryggmargsskadde. Dette er en

artikkel om hvordan prosjektet har utviklet seg.

Det er undertegnede som ig jen har hatt

oppgaven.

De som fikk oppleve årets LARS Landskonferanse

2016 fikk nok helt sikkert høre noe om statusen på

prosjektet. Det som var spesielt i år var at

Landskonferansen ble arrangert før reisen til

Kambodsja. Dermed var informasjonen basert på 3.

p a r t . S o m v a n l i g b l e d e t a r r a n g e r t e n

innsamlingsaksjon for støtte til Kambodsja. Igjen

var givergleden stor blant medlemmene i LARS.

Totalt fikk vi inn mer enn kr 26.000. Tusen takk til alle

som bidrog!

Turen begynte i år på samme måte som den har

gjort de siste 4 årene. Rett etter ankomst i

hovedstaden Phnom Penh, er det å finne seg en

Tuk-tuk (åpen 3 hjulet «taxi») for transport til

hotellet. Like greit å la seg kultur-sjokke, å begynne

klimatiseringen med en gang, tenker jeg. I og med at

turen var lagt til den varmeste årstiden i Kambodsja,

ble dette en meget tøff øvelse denne gang.

Gradestokken var passert 40 med god margin.

Reisefølget var noe endret siden fjoråret. I år hadde

vi med oss selebert besøk fra vårt kjære naboland

Sverige. Dr. Clas Hultling fra Spinalis, var invitert til å

bidra med innlegg til konferansen i Battambang. For

de som ikke kjenner Hultling, er han selv

ryggmargsskadet og har en komplett nakkeskade

(tetraplegi). De av oss som lever med en slik skade,

og som befinner seg i miljø med 40-45 grader

celsius, har en dimensjon mer utfordringer enn

«luksus» paraplegikere i denne temperaturen. Jeg

har bare ett ord for beskrivelsen av Hultlings måte å

takle en slik utfordring; – respekt! Ny av året var også

Kenneth Jørgensen. Han skal bli utvekslet som

bruker til Kambodsja senere i høst. Dette får dere

høre mer om. Ellers var som vanlig Thomas Glott

(lege på Sunnaas), Marianne Holth Dybwad (daglig

leder Sunnaassti elsen) og Wojciech Skulski

(foto/video) med.

Temaene for turen var en god del flere enn ved

tidligere turer. Vi hadde for eksempel aldri vært på et

akuttsykehus før. Dagen etter ankomst fikk vi en

avtale om å besøke pasienter som var helt ny-

18


Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) i Kambodsja 2016 | Tekst: Arne O. Hope | Foto: Arne O. Hope

skadde ved Preah Kossamak Hospital. Dette er et

sykehus for personer med dårlig økonomi. Faktisk

henger prislisten på veggen i inngangen. Det er slik i

Kambodsja at akutt kirurgi på ryggmargsskadde

utføres sjelden av ulike årsaker. Men noen få

«lykkelige» får dette tilbudet. Det er stor mangel på

n e v r o k i r u r g e r. D e t k o s t e r å få u t f ø r t e n

ryggoperasjon og pasienten må betale alt selv.

Derfor kan en si at sykehusene er adskilt etter

hvilken kundegruppe de server og ønsker. De rikeste

Khmer drar derimot til Bangkok, men dette gjelder

også «fattige» nordmenn med «coverage: unlimited

medical cost» godt synlig på reiseforsikringskortet.

Vel fremme ved Preah Kossamak Hospital ble vi

igjen sjokkskadet av å se tilstanden på et sykehus

som ikke har vært pusset opp siden Kambodsja var

u n d e r f r a n s k s t y r e p å 5 0 - t a l l e t . D e

ryggmargsskadde befant seg i 3. etasje. Jeg

forventet selvsagt ikke heis, men tenkte at de i hvert

fall hadde et rampesystem siden det er snakk om

pasienter med store mobilitetsproblemer. Nei da,

«heisen» besto av 2 personer og en båre. Disse 2

kunne ikke et ord engelsk. Via tolk fikk vi forklart at

eneste måten for meg å besøke disse pasientene var

å legge meg på denne båren. Uaktuelt! Så løsningen

ble en grundig opplæring i bæring av pasienter i

rullestol. Antall bærere ble doblet. En av de norske

j e n t e n e s o m a r b e i d e r i K a m b o d s j a f o r

Rescio/Fredskorpset er Nina Enersen. Hun ble med

på bæringen, og uten henne hadde det gått heller

dårlig. Spenningen opp trappene toppet seg da en

av Khmer-bærerne fikk en telefonsamtale. Den

m å t t e h a n b a r e s e l v f ø l g e l i g t a m i d t i

anstrengelsene. Episk!

Vel oppe i 3. etasje fikk vi snakket med 2 pasienter.

Den ene var en mann på 22 år. Han var bonde av yrke

og hadde skadet ryggen med å bli påkjørt av sin

egen traktor. Stabiliserende kirurgi var utført, og det

så virkelig ut som om skaden var av den inkomplette

typen. Dermed tenkte jeg at han har nok mer håp

enn de fleste. Selv hadde han ikke så mye tro på

fremtiden. En god samtale om håp ble det.

Sykepleierne hadde begynt opplæringen for å

forebygge trykksår og dette budskapet fikk vi

forsterket. Slagordet her nede er nå: – «your ass is

your future».

Pa s i e n t n u m m e r 2 , v a r e n a t r a u m a t i s k

(ryggmargsskadet pga. sykdom). Her hadde

nevrokirurgene faktisk klart å stoppe en tumor

(godartet) fra å vokse inn i ryggmargen. Hun hadde

fått tilbake all motorikk, og noe sensorikk. Dette var

egentlig en gladsak. Men av en eller annen merkelig

grunn, så ønsker helsepersonell at pasienten må bli

i senga lengst mulig. Hun var dermed like utsatt som

den første pasienten for trykksår og andre

k o m p l i k a s j o n e r s o m h a n m e d s t ø r r e

funksjonsnedsettelser. Dette skjer kun på grunn av

kunnskapsmangel. Vi fikk selvsagt belyst galskapen

fra et klart og sterkt brukerperspektiv.

Turen gikk videre til Battambang. Reisefølget har

forskjellige oppgaver og gjøremål på turen. Mine i

B a t ta m ba n g va r å b i d ra m e d i n n l eg g på

konferansen, likepersonsarbeid, hjemmebesøk hos

ryggmargsskadde og oppfølging av SCIAC (Spinal

Cord Injury Association of Cambodia).

Dr. Claes Hultling og Marianne Holth Dybwad i samtale med en

ny-skadd pasient.

Dr. Claes Hultling i aksjon i en av sine innlegg på konferansen i

Battambang.

19


Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) i Kambodsja 2016 | Tekst: Arne O. Hope | Foto: Arne O. Hope

Likepersonsamtale med en ny-skadd pasient.

Dette var tidenes konferanse i Kambodsja om

ryggmargsskader og rehabilitering. Med over 100

deltakere er dette absolutt oppsiktsvekkende. Det

er ganske utrolig å få til noe sånt i et så fattig land

som Kambodsja. I aller høyeste grad var

konferansen nå mer vinklet som en fagkonferanse.

Allikevel var det mange workshops som klart var

myntet for pasienter/brukere. Som vi erfarte fra

P r e a h K o s s a m a k H o s p i t a l , s å e r

k u n n s k a p s m a n g e l e n s t o r o g s å b l a n t

helsepersonell. Konferansen avsluttet med en aller

høyst uoffisiell landskamp i rullestolbasket mellom

N o r g e o g K a m b o d s j a . D e t t e b l e e n

maktdemonstrasjon av temperatur mestring. Etter

ca. 20 minutter ledet Kambodsja 1-0, og

nordmennene var sterkt dehydrerte og reduserte.

Kampen ble avlyst kort etter av medisinske årsaker.

Etter 2 dager med konferanse var det tid for

hjemmebesøk hos ryggmargsskadde. Dette er alltid

den tøffeste delen av turen. Her forventer vi alltid å

se horrible tragedier. Noen av de som jeg har besøkt

tidligere har jeg fått bekre et døde. Disse

personene kan dere finne igjen i tidligere artikler i

Patetra om Kambodsja. I Kambodsja er det mye

unødvendig lidelse som nok har bakgrunn i religion

og overtro. Det er for eksempel utenkelig å

medisinere sterkt for å unngå lidelse slik vi gjør i

siste fase i Norge.

Det er stor distanse mellom bostedene til de

ryggmargsskadde. Vårt mål var å besøke 3

ryggmargsskadde, men klarte bare 2. Vi var nødt til å

ha bil med aircondition denne gangen pga. varmen.

Ute i jungelen kunne vi se på temperaturmåleren i

bilen at utetemperaturen var opp imot 45. På

hjemmebesøkene hadde vi med oss Sophie

Doverby som er den andre personen som er

u t v e k s l e t f r a N o r g e , o g s o m j o b b e r f o r

Rescio/Fredskorpset. Lederen av SCIAC, Cheat

Sokha og en av hennes undersåtter, var de som fant

fram i jungelen og visste hvor de vi besøkte bodde.

Imponerende hvordan de finner ut av veier som

verken har nummer eller navn.

Det skulle vise seg å bli den hittil sterkeste historien

så langt på mine reiser til Kambodsja på det siste

besøket. Dette var en ung mann på 24 år som hadde

skadet seg ved å falle fra et tre. Han hadde aldri fått

verken kirurgi eller noen form for rehabilitering. Av

alle ting ble vi møtt med et smil fra han. Bak smilet

derimot, kunne vi klart se store anstrengelser for å

20


Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) i Kambodsja 2016 | Tekst: Arne O. Hope | Foto: Arne O. Hope

takle smertenivået. Man kunne se ryggskaden

tydelig som en vinkel oppå ryggen. Når sykepleier

Doverby begynte å undersøke trykksårene, var det

selv for henne en veldig sterk opplevelse. Jeg har

ikke sett lignende trykksår på noen av bildene jeg

har sett av slike «worst case scenario». Etter samtale

med han får vi vite at matlysten var falt bort, og

temperaturen stigende. Så vi tenkte nok at her er

blodforgi ning startet, og at hans lidelser snart vil

være over. Det ble en tøff tur tilbake til hotellet.

I siste kveld i Battambang reflekterte vi over alle

disse unødvendige tragediene. O e starter det med

et lite sår eller en infeksjon som får utvikle seg til et

så stort problem at behandling ikke er mulig. Det er

lurt å kalibrere etter slike opplevelser. Det er i sånne

kalibreringstider en finner nye vinklinger på ting. En

ting som ikke er så mye belyst i Kambodsja, er

årsakene til ryggmargsskader. Dette tenkte vi å se

nærmere på. Derfor ble siste del av turen en reise i

reisen for å virkelig se på nært hold hvorfor

ryggmargsskader skjer. I hovedtrekk er det 3 store

grunner til ryggmargsskader. Den største er fall fra

tre. Treklatring er på ingen måte en sport i

Kambodsja, men i aller høyeste grad en måte å

livnære seg på. Mye frukt henger høyt og sukker

tappes også i toppen av et tre. En treklatrer klatrer

gjerne 30 trær om dagen. All klatring skjer uten

sikkerhetsutstyr. For å risikere livet 30 ganger på en

dag tjener han kanskje $10. Nummer 2 på listen er

trafikkulykker. Her ser vi daglig nestenulykker og vi

har vært med på noen selv. Galskapen råder, og den

jevne Khmer tror jeg ikke har helt forståelsen for

risiko. På 3. plass finner vi fall i forbindelse med

bygningsarbeid. Bildene dere ser under taler for seg

selv.

Helt til slutt vil jeg si at de gode tingene skjer i

Kambodsja. De gode tingene skjer også fortere og

o ere når vi hjelper til. Det å hjelpe andre til å

hjelpe seg selv i denne delen av verden, er noe alle

burde prøve. Det gir mye mer enn det tar. Å

representere LARS her nede er temmelig stort. Vi

er anerkjente og det settes meget stor pris på vårt

b i d r a g . S e l v m e n e r j e g s t e r k t a t v å r

tilstedeværelse og støtte definerer oss som

organisasjon!

21


Englene i Battambang | Tekst: Arne O. Hope | Foto: Arne O. Hope

Høsten 2015 startet et prosjekt for utveksling av

helsepersonell med henblikk på å utvikle

rehabiliteringstjenester for personer med

ryggmargsskade. Inkludert i prosjektet er 2

partnere, en i Norge og en i Kambodsja. Den

norske partneren er Sunnaas Sykehus. Prosjektet

er i hovedsak finansiert av Fredskorpset

( www.fredskorpset.no).

Det skal fokuseres på å forbedre livskvaliteten for

mennesker med ryggmargsskader og deres

pårørende. En ønsker å møte grunnleggende

behov, og å sikre inkludering og deltakelse i

samfunnet . Deltakerne er fysioterapeuter,

sykepleiere og leger. Disse arbeider for å bedre

rehabiliteringstjenester for personer med

ryggmargsskader.

De har nå vært i Battambang siden oktober i fjor. Jeg

har blitt informert at det å endre rutiner til det

bedre, nok er en vel så stor utfordring i Kambodsja

som i Norge. Selv om kunnskapen blir overlevert,

forklart og repetert er det langt til før den virkelig blir

tatt i bruk. Derfor er det så viktig med den jobben de

gjør. I Kambodsja redder man liv bokstavelig talt

ved å overføre grunnleggende kunnskap fra en selv

til en annen.

Vi slet litt med å gi dem en kul tittel de 2

fredskorpserene. Fredskorpser skal visst nok være

den offisielle tittelen. Jobben er så pass tøff at vi

valgte å kalle dem fredssoldater i stedet. Men når du

kommer hjem og får reflektert litt, så sitter du igjen

med tanken om at de heller nok jobber som engler,

uten referanse til noe religiøst.

Fra Norge sendte Sunnaas Nina Enersen og Sophie

Doverby. Enersen er fysioterapeut og Doverby er

sykepleier. I løpet av noen dager har jeg fått gleden

av å observere damene i aksjon. Det har vært sterke

inntrykk å få innblikk i deres arbeidshverdag.

Utfordringene står i kø. For å referere en av dem; her

er det ikke vanskelig å finne noe å gjøre på.

22


Bli med å ly seil ly!

Landsforeningen for Ryggmargsskadde,

LARS Rogaland og Haugaland Seil lyklubb

inviterer til en lott og spennende dag med

seil lyging for rullestolbrukere.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Sted Haugesund lu thavn Karmøy nordre port fra

parkeringsplassen.

Tidspunkt lørdag 29.07.17 klokken 10:00 eventuelt

søndag 30.07.17 (værforbehold).

Det er en maksgrense på 14 deltakere. Tid i lu ten

pr deltaker vil være mellom en halv time og en time.

Det vil bli mulig å styre selv og det er en passasjervektgrense

på 110kg.

Det blir gratis pølser, va ler, brus og ka fe i hangaren,

og i klubbhuset vil det bli informasjonsforedrag om

lyging.

Ta med gode klær da det kan bli noe trekk utenfor

hangaren. Tilgjengelig HC-toalett.

Det er to typer ly og begge har egen motordri t for å

komme opp i termikkhøyde.

Begge lyene er relativt enkle å komme opp i og

seil lyklubben vil ha mannskap på plass for å

assistere og lø te ombord.

Påmelding og informasjon Guro Konstanse Frønsdal på

e-post guro@konstanse.com og her gjelder prinsippet

først til møllen. Ta gjerne med venner og familie. Alle er

velkomne!

23


Aktiv i stol | Tekst: Anders Nupen Hansen | Foto: Vibeke Gudbrandsen

5.–9. september arrangerte LARS Hedmark/Oppland «Aktiv i stol» etter prosjektmidler fra ExtraSti elsen.

Dette var et hektisk arrangement hvor vi ba med oss leverandører av aktivitetshjelpemidler på en rundtur i

Hedmark og Oppland.

Målsetningen med prosjektet var å få vist frem hva som er tilgjengelig av aktivitetshjelpemidler for

bevegelseshemmede, samt å prøve å starte opp treningsgrupper på de forskjellige destinasjonene. På forhånd

var vi i kontakt med ergoterapeuter i alle kommunene i Hedmark og Oppland. De fikk anbefaling om å stille selv

og å be med seg bevegelseshemmede for å komme på aktivitetsdagen. Destinasjonene som ble besøkt denne

gangen er som følger: Kongsvinger, Hamar, Elverum, Tynset, Otta, Lillehammer, Dokka, Gjøvik og Gran.

Det var varierende deltakelse både fra leverandører, ergoterapeuter og folk med bevegelseshemninger. De som

møtte opp fikk prøvd forskjellig type utstyr og var veldig fornøyd med aktivitetsdagen. Vi fant mange flotte

plasser å trene. På Kongsvinger har de en flott elvepromenade, Hamar har strandpromenaden på nedsiden av

sentrum. Elverum har en gangvei på flere mil som er velegnet til trening. Tynset, Otta og Lillehammer har

gangveier i og rundt sentrum. Dokka har en elvepromenade som er mye brukt. Gjøvik og Gran har gangveier i og

rundt sentrum som man kan benytte.

På Lillehammer hadde vi klart å invitere med stortingspolitiker Bård Hoksrud. Det førte til at vi også fikk

riksdekkende mediaomtale på Dagsrevyen. Han skal jobbe vår sak med å få godkjent «Genny» som et lovlig

hjelpemiddel for bevegelseshemmede. «Genny» er en sittende Segway for bevegelseshemmede, med kun to

hjul og styres av en gyro. Den er sikker og enkel i bruk.

«Aktiv i stol» ble avsluttet på Gran hvor det var potetfestival. Alle som deltok på t u r e n

gjennom Hedmark og Oppland var fornøyde, selv om oppmøte

burde vært litt b e d r e p å e n k e l t e

plasser.

24


25


NoSCoS 2017 - Linköping, Sverige | Tekst: Anne Beate Melheim | Foto: Anders Nupen Hansen og Nora Sandholdt

Årets NoSCoS konferanse tok plass i Linköping i Sverige. NoSCoS står for «the Nordic Spinal Cord Society» og

er ein nordisk konferanse som samlar fagpersonar som jobbar med ryggmargsskade frå Norge, Sverige,

Danmark, Finland og Island.

Programmet under konferansen er alltid veldig tett med fleire parallelle sesjonar. Fleire fagpersonar frå Norge

hadde også innlegg, her kjem ei kort oppsummering av studiar presentert frå Norge:

Britt-Marie Rak presenterte ein pilotstudie med fokus på trening etter primæropphold «Outpatient exercise

program for persons with spinal cord injury» gjort på Sunnaas.

Hanne Bjørg Slettahjell hadde innlegg om ein pilotstudie gjort på Sunnaas om optimal ernæring og vekt for

personar med ein ryggmargsskade «A nutrition intervention to optimize diet and weight for persons with spinal

cord injury».

Det var også ein workshop leda av Anna-Carin Lagerström frå Spinalis om eit nyleg starta felles nordisk

samarbeid «SCI-NutriNord». Her samarbeida landa for å etablera informasjon om ernæring som skal gjerast lett

tilgjengeleg for personar med ein ryggmargsskade. Det er fleire komplikasjonar som kan oppstå ved

feilernæring, blant anna overvekt, obstipasjon og/ eller annen tarmproblematikk, trykksår med meir. Behovet

for meir brukarretta informasjon er difor viktig.

Annette Halvorsen frå St.Olav presenterte resultat frå NorSCIR, det Norske ryggmargsskaderegisteret. Det

jobbas og no med eit Nordisk ryggmargsskaderegister, NordicSCIR, noko som vil bli eit godt hjelpemiddel til å

forbetra kvaliteten av behandlinga for personar med ein ryggmargsskade.

Anu Piira frå Kurbadet i Tromsø presenterte foreløpige resultat frå ATLET studie, eit studie på effekten av intensiv

gangtrening med vektavlastning. Studiet nærmar seg slutten og resultat og konklusjon vil bli presentert i løpet

av året.

Det som var ekstra flott med årets konferanse var fokuset på å involvera oss som brukarar meir, og at eit tett

samarbeid mellom brukarar og fagpersonar vil gi det beste resultatet. Kvar dag starta med ein key note speaker,

26


NoSCoS 2017 - Linköping, Sverige | Tekst: Anne Beate Melheim | Foto: Anders Nupen Hansen og Nora Sandholdt

hovudtalar, og for første gang var ein person med ryggmargsskade ein av dei. Jonas Waltelius fekk ein komplett

C5/C6 skade i 2013, og fortalte om sin erfaring som pasient og kva som er viktig i ein rehabiliteringsprosess for å

kunne nå målet om å leva eit så vanleg og godt liv som mulig etter ein ryggmargsskade. Key note foredraga ligg

ute på www.youtube.com, så om du kunne tenka deg å høyra dette foredraget finn du det ved å søka på

«NoSCoS 2017 Jonas Waltelius».

Fokuset på samarbeid mellom fagpersonar og brukarar førte og til at det var mange fleire personar med ein

ryggmargsskade som deltok på konferansen, og for første gang hadde brukarane sitt eige møte sponsa av

Coloplast. Under dette møte presenterte blant anna Erika Nilson og Nora Sandholt frå Spinalis i Sverige den nye

nettsida www.ryggmärgsskada.se. Dette er meint å væra ein kunnskapsportal for personar med ein

ryggmargsskade der det skal væra enkelt å finna fram til god informasjon om ulike tema. Nettsida er nettopp

publisert, så innhaldet vil voksa etter kvart. Nettsida er på svensk, men det er heldigvis eit språk som me mestrar

her i Norge, så dette er ei nyttig side også for oss.

Claes Hultling, som sjølv har ein ryggmargsskade og er lege ved Spinalis, hadde og eit spennande innlegg om eit

studie dei håpar å starte opp i Sverige. Studiet er på effekten ved bruk av medisinsk cannabis på nevropatiske

smerter. Det å finne behandling som fungera mot nevropatiske smerter er ei stor utfordring for mange personar

med ein ryggmargsskade, forsking på nye medikament er difor veldig viktig.

Om dei kjem i gang vil dette bli eit stort og spennande studie, og me vil komma med oppdateringar på dette.

Sjølv om dagane går fort og programmet er tett på slike konferansar er det heldigvis litt tid til å skapa nye

kontaktar. Me fekk blant anna tid til eit NORR møte (Nordisk Ryggmargsskaderåd), der me fekk muligheit til å

dela erfaringar, informasjon og idear med organisasjonane i dei andre nordiske landa. Å skapa kontaktar og eit

godt nettverk med nabolanda er viktig i arbeidet for best mulig behandling og muligheiter for oss med ein

ryggmargsskade.

NoSCoS 2017 ble ein flott og innhaldsrik konferanse, det er mange som jobbar for å g jera

rehabiliteringsprosessen og kvardagen lettare og betre for oss som har ein ryggmargsskade. NoSCoS

organisasjonen jobbar blant anna med å skapa eit felles nordisk utdanningsprogram for helsepersonell som

jobbar med ryggmargsskade.

Frå Norge ble under årsmøte Annette Halvorsen frå St.Olav valt inn i styret i NoSCoS og Linda Jørgensen frå

Sunnaas og eg fekk gleda av å bli ein del av «advisory counsil». Så i prosessen med eit nærare samarbeid mellom

faggruppene og brukarane har det for første gang blitt tatt inn ein brukar, så det er spennande.

Som det ble gjentatt fleire gonger under konferansen avsluttar eg med: «Together we are stronger».

27


Nytt fra Norsk ryggmargsskaderegister | Tekst: NorSCIR | Foto: NorSCIR

Siden oktober 2016 har det blitt gjennomført et

kvalitetsforbedringsprosjekt med utgangspunkt i

resultater fra Norsk ryggmargsskaderegister.

Under primæroppholdet er det ønskelig at det

utføres en klassifikasjon av ryggmargsskaden, etter

etablerte nasjonale retningslinjer «International

Standards for Neurological Classification of Spinal

Cord Injury (ISNCSCI)», både ved innkomst og

utreise, på alle pasienter med en nyervervet

ryggmargsskade. En nevrologisk klassifikasjon er

viktig for å kunne antyde prognose på forventet

funksjon for den ryggmargsskadde. I NorSCIR

registreres det om den nevrologiske klassifikasjon

er utført ved innkomst og utreise, samt resultat.

I årsrapport fra NorSCIR for 2014 ble det avdekket at

nevrologisk klassifikasjon ved innkomst og utreise

ikke alltid var utført. På bakgrunn av disse

resultatene har fagmiljøet erkjent at det er behov for

forbedringstiltak.

Det har vært et veldig positivt og spennende

prosjekt med engasjerte deltakere på alle tre

sykehus! Prosjektet har også fått oppmerksomhet

sentralt, hos nasjonalt servicemiljø for medisinske

kvalitetsregistre.

Siden 2013 har NorSCIR jobbet med etableringen

av et Nordisk ryggmargsskaderegister basert på

NorSCIR, på mandat av Nordisk råd. I januar 2017

ble Nordisk ryggmargsskaderegister NordicSCIR

satt i produksjon. Per dags dato registrerer sykehus

fra Danmark, Island og Norge i NordicSCIR. Det er

planlagt at Finland og Sverige skal ha oppstart på et

senere tidspunkt.

Se filmen med kortfattet informasjon om

etableringen av NordicSCIR:https://goo.gl/2N8X7T

N o r S C I R h a r v æ r t i n i t i a t i v t a k e r t i l e t

kvalitetsforbedringsprosjekt med formål å etablere

en felles praksis for gjennomføring av nevrologisk

klassifikasjon av en ryggmargsskade.

28


Tilsluttet Norges Handikapforbund (NHF)

Tilsluttet Norges Handikapforbund (NHF)

29


Pigg deg i form - del 1 | Tekst: Anders Nupen Hansen | Foto: Vibeke Gudbrandsen

På Elverum er de så heldig å ha en lang gangvei som strekker seg sammenhengende fra Elverum til Jømna, den er

ca. 15 km lang. Dette er en veldig mye brukt strekning for Elverums beboere, da den er forholdvis flat og går i et

veldig fint landskap.

15.–16. oktober arrangerte LARS Hedmark

/Oppland «Pigg deg i form del 1» på Elverum etter

prosjektmidler fra ExtraSti elsen.

Målsetningen med dette prosjektet var å få med

deltakere som ønsker å prøve ut rullestolpigging og

som har en plan om å trene på dette fremover. I

utgangspunktet et lavterskeltilbud, hvor deltakere

med liten erfaring kan få råd og tips av mer erfarne

deltakere. Vi var så heldig å få med Trygve Toskedal

Larsen til å instruere i teknikk, hvor han deltok på en

hel treningsøkt og rettet teknikk på de mest ivrige

deltakerne. Vi hadde med en leverandør av

piggestoler som lot de av deltakerne som ønsket å

prøve ut dette få en mulighet her.

Oppmøte var lørdag formiddag, hvor vi åpnet med

felles lunsj og en kort oppsummering av det

planlagte arrangementet. Etter dette var det

innsjekking før vi dro ut på første treningsøkt.

Vi startet ved Skogbruksmuseet og fulgte

gangveien i retning av Jømna. Før den første

kilometeren var nådd hadde vi et par stavbøy og et

stavbrudd. Det ble også rapportert om noen brudd

på pigger. Bortsett fra dette hadde vi ingen uhell

eller farlige episoder. Hele gjengen var veldig

fornøyd etter første økt og hadde fått en positiv

energi av treningen.

Dag to var det plass til nok en treningsøkt. Denne

dagen var også Trygve Toskedal Larsen med å

instruere i riktig piggeteknikk for å få utnyttet hvert

stavtak maksimalt uten å bruke for mye kre er. For

de som ikke kjenner Trygve Toskedal Larsen, så er

han på landslaget i langrennspigging og har mange

gode internasjonale meritter, med blant annet gull i

langrennssprint fra 2011. Det er utrolig hvor mye det

har å si at man pigger riktig for å oppnå en bedre

rytme uten å bruke for mye kre er.

«Pigg deg i form del 1» ble avsluttet med felles lunsj

og en kort oppsummering av arrangementet. Alle

som deltok virket veldig fornøyde. Spørsmålene

kom raskt om hvor og når neste arrangement skulle

finne sted.

30


Sunnaassti elsen - med hjerte for rehabilitering | Tekst: Marianne H. Dybwad | Foto: Sunnaassti elsen

- MED HJERTE FOR REHABILITERING

Sunnaassti elsen er en allmennyttig sti else som

hjelper mennesker som har vært utsatt for alvorlig

sykdom eller skade med å mestre sin nye

livssituasjon. Vi finansierer pasientvelferd,

aktivitet, forskning og innovasjon som ikke dekkes

av offentlige bevilgninger for mennesker med

rehabiliteringsbehov over hele landet. LARS er en av

Sunnaassti elsens viktigste samarbeidspartnere. Vi

ønsker med dette å gratulere LARS med nytt styre,

takke det gamle styret for godt samarbeid, og

samtidig benytte oss av anledningen til å fortelle litt

om hva som skjer i Sunnaassti elsen for tiden.

I skrivende stund står vi på startstreken for årets

Camp Spinal Sommer på Olympiatoppen 16-22.

juni. For femte året på rad arrangerer vi, i samarbeid

med LARS, andre spinalenheter i Norge og Norden,

og Olympiatoppen denne aktivitetsleiren for

ryggmargsskadde. Camp Spinal-modellen er helt

u n i k i r e h a b i l i t e r i n g s s a m m e n h e n g f o r d i

samhandling mellom rollemodeller (brukerne), et

sterkt fagmiljø, brukerorganisasjonene, idretten og

politisk sektor samarbeider med utgangspunkt i

brukernes behov. Camp Spinal-prosjektene har

vekket internasjonal oppmerksomhet og sikret

S u n n a a s s t i e l s e n v e r d i f u l l d e l t a g e l s e i

verdensomspennende rehabiliteringsnettverk.

Camp Spinal har vi arrangert to ganger i året;

sommerleiren på Olympiatoppen i Oslo og

v i n t e r l e i r e n p å H a f j e l l . N y t t a v å r e t e r

vannaktivitetsleiren Camp Spinal H2O som

arrangeres i september i Barcelona.

I tillegg til Camp Spinal bidrar Sunnaassti elsen

s te r kt t i l p ro s j e kte r i n n e n fo r d e fi re n y e

kjerneområdene våre; Forskning, Innovasjon,

Aktivitet og Pasientvelferd.

Fra 2016/2017 ønsker vi å trekke frem noen få av

bevilgninger vi har gjort som er relevante for LARSmedlemmer:

På Sunnaas sykehus har vi finansiert en Ekso-robot

som både brukes i forskningsprosjekt og daglig i

rehabiliteringsprogrammer ved sykehuset,

finansiert store deler av det tekniske utstyret på det

virtuelle laboratoriet hvor de har utviklet ny

spillteknologi, og bidratt økonomisk til aktivitetsog

pasientvelferdstilltak som f.eks. Sunnaaslekene

og sommerkonserten. På Haukeland sykehus har vi

forts. neste side

31


Sunnaassti elsen - med hjerte for rehabilitering | Tekst: Marianne H. Dybwad | Foto: Sunnaassti elsen

bidratt til innkjøp av gangtreningsutstyr, til

treningspoliklinikken på Aker sykehus bidrar vi med

finansiering av innkjøp av utstyr. På forsknings- og

innovasjonssiden er det gjort bevilgninger til

stamcelleforskningen ved Rikshospitalet, til InSCI-

Nor prosjektet, til innovasjons prosjektet Mobil

bevegelse og til videreutvikling av VR-lab og

spillteknologi. En full oversikt over prosjektene våre

finnes på nettsiden vår, og i våre sosiale medier.

For oss som jobber med sti elsesarbeid på fulltid er

det ingen tvil om at det er store behov for arbeidet vi

legger ned. Både mht. det å sette rehabilitering på

den politiske dagsordenen, skape synlighet i

næringslivet, motivere til innovasjon og forskning –

men ikke minst bidra til å fremme en aktiv livsstil for

en som har fått livet sitt forandret etter sykdom eller

en skade. Vi skal være en progressiv sti else som

arbeider i takt med tiden.

medlemmer er en potensiell ambassadør for

Sunnaassti elsen. For å vokse og tiltrekke oss ny

politisk støtte, nye samarbeidspartnere og

donasjoner fra det private og fra næringslivet

trenger vi din hjelp. Vi setter enormt pris på om du

snakker om oss til ditt nettverk, og om du liker,

kommenterer og deler når vi publiserer noe på

sosiale medier. Det gir oss og sponsorene våre

synlighet, som igjen øker vår markedsverdi.

Nå gleder vi oss til et aktivt sommerhalvår med

masse aktivitet, idrettsglede, samarbeid og

motivasjon. Sunnaassti elsen ønsker alle en riktig

god sommer!

Aktiv hilsen fra

Marianne H Dybwad

Daglig leder

Men dette kan vi ikke gjøre alene. Sunnaassti elsen

h a r i d a g k u n é n f a s t a n s a t t , o g e n

prosjektmedarbeider i 50% stilling. Vi er helt

avhengige av mennesker. Som deg. Alle LARS sine

32


Stort forskningsprosjekt om ryggmargsskade og trykksår | Tekst: Anne Daae Sæle | Foto: Anne Daae Sæle

Har du mottatt denne undersøkelsen i posten?

Ditt svar vil kunne bidra til bedre oppfølging, forebygging

og behandling av trykksår.

Overlege og ph.d.-stipendiat Ingebjørg Irgens

ved Sunnaas sykehus HF leder prosjektet om

ryggmargsskade og trykksår.

I disse dager mottar alle som fikk ryggmargsskade

i perioden 2004-2014 en spørreundersøkelse i

posten. Sunnaas sykehus HF, i samarbeid med

Landsforeningen for ryggmargsskadde og

spinalenhetene ved Haukeland universitetssykehus

og St. Olavs hospital står bak studien.

Med den ønsker de å finne ut hvor stor

forekomsten av trykksår er i denne gruppen.

Overlege og ph.d.-stipendiat Ingebjørg Irgens ved

Sunnaas sykehus HF leder prosjektet.

– Vi vet ikke hvor mange av dem som lever med

ryggmargsskade som også har, eller har hatt,

trykksår. Med den kunnskapen vil oppfølgingen, og

ikke minst forebyggingen, kunne bli bedre og mer

målrettet, sier hun.

Delta på undersøkelsen

Trykksår er en avgrenset skade på huden og eller

vevet under. Skaden skyldes trykk mot området,

eller trykk i kombinasjon med skjærende kre er.

Områder med benfremspring er særlig utsatt og

ryggmargsskadde har økt risiko for å få trykksår.

– For at undersøkelsen skal gi oss de svarene vi

trenger er vi avhengig av at så mange som mulig

deltar. Vi håper derfor at dere som mottar

spørreskjema, svarer og returnerer det til oss, sier

Irgens.

K o n v o l u t t e n i n n e h o l d e r b l a n t a n n e t e t

spørreskjema om tidligere og pågående trykksår.

For å kunne regne ut forekomsten av trykksår i

gruppen er forskerne avhengig av at også dem som

ikke har hatt trykksår svarer på dette.

Oppfølgingsstudie til deg med trykksår

De som har pågående trykksår vil også få tilbud om

å delta i en oppfølgingsstudie. I den sammenligner

forskerne bruk av telemedisin med dagens

polikliniske tilbud vedrørende trykksår.

– Oppfølgingstiden i studien er på inntil 12

måneder, men blir avsluttet dersom såret gror før

det. Gror ikke såret innen 12 måneder vil deltakerne

få tilbud om videre oppfølging. Det vil imidlertid

ikke bli gjort registreringer til bruk i studien, etter at

oppfølgingsperioden er over, sier Irgens.

forts. neste side

33


Stort forskningsprosjekt om ryggmargsskade og trykksår | Tekst: Anne Daae Sæle | Foto: Anne Daae Sæle

Deltakerne blir tilfeldig delt inn i to grupper hvor den

ene gruppen tilbys videokonferanse hjemmefra i

samarbeid med lokalt hjelpeapparat, mens den

andre er en kontrollgruppe. Deltakere i kontrollgruppen

vil få tilbud om oppfølging og veiledning

når de selv, eller det lokale hjelpeapparatet ønsker

dette, det vil si etter eget initiativ. Sårtilhelingen i

kontrollgruppen fungerer som en fasit og blir

s a m m e n l i g n e t m e d s å r t i l h e l i n g e n e t t e r

videokonferanseoppfølging for å måle effekt og

nytte av den.

– Ved oppstart vil det bli gjennomført en generell

kartlegging av livssituasjonen din, funksjonsnivå,

livskvalitet, hjelpemidler og så videre, forklarer

Irgens. Grad av funksjon og livskvalitet vil deretter

registreres hver tredje måned i oppfølgingsperioden,

uansett hvilken gruppe du havner i.

S tø r re l s e n på s å ret v i l b l i m å l t v e d h v e r

konsultasjon, uansett gruppe.

Når studieoppfølgingen avsluttes, vil du og det

lokale hjelpeapparatet også få spørsmål om hvor

tilfreds du er med oppfølgingen du har fått. Dette

gjelder også for begge gruppene.

Alle som deltar i oppfølgingsstudien vil måtte betale

egenandel ved alle polikliniske konsultasjoner,

uavhengig av gruppe, frem til frikortbeløpet er

nådd.

Bakgrunn for studien

Studien finansieres av ExtraSti elsen, er godkjent

av etisk komite og skjer i samarbeid med

L a n d s f o r e n i n g e n f o r r y g g m a r g s s k a d d e .

Studieprotokollen er registrert på ClinicalTrials.gov.

Ønsker du å delta, men har ikke mottatt

undersøkelsen?

H a r d u p å g å e n d e t r y k k s å r, m e n h a r e n

ryggmargsskade fra før 2004 eller etter 2014, er du

velkommen til å ta kontakt med spinalenheten din,

eller;

Overlege og ph.d.-stipendiat Ingebjørg Irgens

ingebjorg.irgens@sunnaas.no

Mobil 922 64 151

eller;

Sårsykepleier Hanne Haugland

hanne.haugland@sunnaas.no

Mobil 941 67 429

Du kan lese mer om trykksår i vår

«trykksår» ABC!

- MÅLGRUPPE: PASIENTER, BRUKERE OG PÅRØRENDE -

Du finner også ABC’er som omfatter

flere RMS emner på vår hjemmeside

Resultatene fra undersøkelsen vil bli publisert i

internasjonale tidsskri er. Målet med studien er å

bidra til bedre oppfølging, forebygging og

b e h a n d l i n g a v t r y k k s å r. A l l e d a ta v i l b l i

anonymisert. Ingen vil kunne bli gjenkjent fra

dataene.

ABC

om

ryggmargsskade

for helsepersonell

ABC

om trykksår og

ryggmargsskade

for helsepersonell

ABC

om urinveiene

for deg med

ryggmargsskade

- MÅLGRUPPE: HELSEPERSONELL -

- MÅLGRUPPE: PASIENTER, BRUKERE OG PÅRØRENDE -

- MÅLGRUPPE: HELSEPERSONELL -

- MÅLGRUPPE: HELSEPERSONELL -

www.lars.no

34


INVITASJON – HØSTSAMLING

Tanumstrand Hotel og Spa rett ved vakre

Grebbestad , 160 km fra Oslo.

Sted : Tanumstrand Hotel og Spa, Grebbestad, Sverige

Tid : Lørdag 16. september til søndag 17. september .

Utsjekk før lunch og avreise etter lunch .

Til : LARS medlemmer, OsloFjord Vest, Oslo Øst og Hedemark

Oppland

Pris : Fra lørdag lunsj til søndag lunsj kr. 700.- pr person. De

som vil komme fra fredag , blir det hentet inn en spesial pris.

En vakker skjærgårds tur med MS Donalda ,

rett fra brygga til Tanumstrand Hotel

Påmeldingsfrist : senest 30. juni, ved mail til :

tomhenri@online.no

Rammen for samlingen blir : Aktive hjelpemidler,

forflytningshjelp og nyheter.

En flott båt tur i den vakre skjærgården med MS Donalda

Detaljert program vil komme senere til deltakere som har

meldt seg på innen 30. Juni

Med vennlig hilsen

LARS OsloFjord Vest , styret .

Tilsluttet Norges Handikapforbund (NHF)

10 smarte tips for å ta gode bilder med

mobilkamera til dine artikler i Patetra!

1 :: Hold "kameraet" stødig!

Bruk volumknappen istedetfor

å trykke på skjermen, det

minimerer bevegelse i bildet.

2 :: Tenk på komposisjon,

innramming og utsnitt!

Ta bilder fra flere vinkler.

3 :: Tenk på bakgrunnen!

En rotete bakgrunn kan

ødelegge helhetsinntrykket.

4 :: Hold optikken ren!

5 :: Rett opp horisonten!

6 :: Fotografer folk forfra!

7 :: Ta mange bilder!

8 :: Ikke bruk zoom!

Prøv også å unngå bruke blits

i størst mulig grad.

9 :: Bruk HDR-modus!

10 :: Fokusér!

Med et trykk kan du få mobilen til

å fokusere akkurat der du vil.

Informasjon til dere som sender inn artikler (tekst og bilder) til Patetra redaksjonen.

Send tekst og bilder separat (ikke inkluder dem i f.eks Word-dokumenter o.l.), bruk evt henvisninger til

hvor i teksten bildene ønskes plassert (kan ikke garantere de havner der) og ønsket bildetekst.

Send origial bilder (filer) med høy oppløsning (min. 300 dpi). Tekst sendes inn som «rå-tekst».

M.a.o, dere trenger ikke lage fine og fancy oppsett fordi det blir uansett ikke trykket i den formen.

35


36


Kurs i rullestoldans på Røros | Tekst: Kari Skott Bengtsson | Foto: Illustrasjon

Oppsummering av kurset vi hadde 3. og 4. juni 2017. Kurset i rullestoldans på Røros i pinsa ble svært

vellykka. Vi var fire par som strevde med å lære denne kunsten, som dans også er for oss. Sykdom m.m.

gjorde at de andre 3 parene ikke kom.

Når vi summerer opp kurset i ettertid, ser vi hvor mye veiledning vi fikk når vi ble få. Kurslederne fra Beitostølen

meldte avbud 10 dager før kursstart på grunn av sykdom. Heldigvis kunne en dansepedagog fra Trondheim stille

opp. Hun var veldig flink, og vi er kjempefornøyde med det vi oppnådde på de timene vi hadde. Det ble mye med

5 timer lørdag. To timer søndag var fint. Da fikk vi til fin dans, alle sammen.

Gymnastikksalen til LHL på Røros egnet seg godt til ballsal. Betjeningen var veldig hjelpsom, og alt gikk

knirkefritt. De tilreisende var også svært fornøyde med oppholdet på Røros Hotell.

Nytt kurs blir 26. og 27. august 2017.

Danselokale og lunsj er bestilt ved LHL Røros.

Kursleder: Dansepedagog Eva Messelt Morseth, som vi hadde på det første kurset.

Vi starter lørdag

kl. 14.00

Oppmøte for informasjon på LHL ved inngangen

kl. 14.30 Middag for de som ønsker det. Pris kr 150,-

kl. 15.30 – 18.00 Dans

Kursstart søndag

kl. 11.00 – 13.00 Dans

kl. 13.00

Lunsj, kr. 120.-, og oppsummering.

Kursavgi kr 500.- pr. par.

Overnatting og mat bestilles av den enkelte og sponses i henhold til de midlene vi har.

Interesserte kan ta kontakt med Kari Skott Bengtsson, kari@multe.be eller mob. 913 88 478.

37


Spennende dager med seilflyging - 2016 | Tekst: Marianne Graham Hjelmen | Foto: Marianne Graham Hjelmen

Det ble i fjor søkt om midler fra ExtraSti elsen til 2

flyvende prosjekter i LARS Øst/Oslo. Søknadene

ble godkjent og vi fikk støtte til både seilflyging og

tandemhopp. Tandemhopp skal gjennomføres i

juli, og det kommer vi tilbake til med egen

reportasje.

Nå dreier det seg om seilfly. Lørdag morgen 21. mai

2016 møttes 15 spente flyklare deltagere og noen

ledsagere på Starmoen flyplass på Elverum, hvor

Elverum flyklubb møtte oss med flere instruktører

og frivillige. De var en fantastisk gjeng som var

løsningsorienterte og positive. Vi hadde 2 fly til

disposisjon og været var perfekt for å fly. Det var flere

enn oss som skulle opp i lu a denne dagen så noe

venting ble det, men det var vi forberedt på. Vi

hadde med oss masse grillmat og var klare for å

bruke hele dagen. Fasilitetene var utmerket med

fine uteområder med grill. Det var også et stort og

fint hc-toalett.

Noen var tøffere enn andre og gjennomførte looper

og andre akrobatiske øvelser, og noen fikk kjenne

på det når de landet. Noen av oss var fornøyde med

bare å komme opp og kjenne på følelsen av å seilfly,

det var utrolig gøy. De fleste var oppe i lu a en

halvtimes tid etter å ha blitt dratt opp av et motorfly.

Det var store smil å se på folket når de landet.

NRK Oppland & Hedmark og TV Øst kom og

intervjuet og filmet oss, og NRK har laget en

filmsnutt du finner på LARS sine Facebook-sider.

Vi skulle egentlig hatt samme opplegg dagen etter

for en annen gruppe, men måtte utsette det på

grunn av dårlig vær. De som var påmeldt denne

dagen fikk en fin flydag i juni istedenfor og var like

fornøyde som første gruppe.

En etter en fikk vi prøve oss. Noen kom seg over i

flyet på egenhånd, noen fikk lø ehjelp og noen

brukte personlø er. Dette viste seg å være en fin

aktivitet for alle, uansett skadenivå.

38


Tandemhopp i fallskjerm - 2016 | Tekst: Marianne Graham Hjelmen | Foto: Marianne Graham Hjelmen

LARS Øst/Oslo inviterte til fallskjermhopping 15.

og 16. juli 2016 etter å ha fått tilskudd fra

ExtraSti elsen. Joakim Taaje fra styret i LARS

Øst/Oslo tok ansvaret og gjorde en stor jobb for å

få dette i stand. Takk til Joakim!

Han kontaktet Tønsberg fallskjermklubb som straks

sa ja til å lage et opplegg for oss. Siden det å hoppe i

fallskjerm ikke er dagligkost, bestemte vi oss for å ha

et informasjonsmøte i forkant med instruktører fra

klubben. Audun Wik og Christian Krognes viste

bilder og film, hadde med utstyr som skulle

benyttes og fortalte om hva som skulle skje.

Det var mange interesserte og mange spørsmål,

særlig om hvordan det ville bli å lande med lamme

bein. De fleste ble beroliget etter å ha hørt på

instruktørene og ville være med til Jarlsberg

flyplass. Noen var i utgangspunktet litt skeptiske

pga. benskjørhet og bestemte seg for å ikke hoppe.

Totalt ble det 21 medlemmer som hoppet.

Undertegnede feiga ut og hadde nok spenning med

å se på alle som hoppet.

Hoppene ble fordelt over 2 dager, da klubben ikke

ville klare å få alle opp (og ned) i løpet av en dag.

Ting tar som kjent tid både med å få kledd på

hoppdresser, få lø et folk inn i fly, obligatorisk

informasjon osv.

Vi var i forkant veldig spente på om værgudene ville

være på vår side, hvis ikke måtte vi utsette alt til

august, men vi hadde hellet med oss og været var

perfekt for hopping begge dager.

Det var helt greit tilrettelagt med toalettfasiliteter

like i nærheten. De som trengte å legge seg ned for å

få på hoppdrakten, flyttet seg over på en større benk

som sto fastmontert ute og hvor det ble lagt ut

madrasser for å unngå hardt underlag.

Vi hadde kjøpt med mat og drikke til grill-lunsj og

Vibeke Lind-Nilsen fra Wellspect HealthCare var

grillsjef.

Hoppene ble gjennomført og det var en stor gruppe

medhjelpere i klubben som var med og tok imot ved

landing så den skulle foregå så «mykt» som mulig og

alt gikk stort sett veldig bra. Det må legges til at 2

stykker dessverre brakk en fot hver, men begge tok

det fint og ville ha hoppet igjen.

39


“Jeg er glad jeg kan

være så ak v e er

ulykken. Nå er

rullestolrugby

en vik g del av

livet mi ” sier

Lars Ivar Eilerås.

Coloplast ønsker å bidra l at du kan være ak v og leve

livet slik du selv ønsker. Vi har de siste årene bidra med

økonomisk stø e l flere ulike idre sarr angement, idre slag

og enkeltpersoner som ønsker å få muligheten l å holde på

med idre . Det siste året har vi sponset Oslo Rullestolrugby

klubb, Saint Olavs Knights og sykkelløpet Handbike Ba le. I

llegg har vi bidra l at at Anne Cathrine Krûger fikk delta

i OL i Rio 2016.

For at flere enklere skulle få vite om denne muligheten har

vi oppre et et idre s pend. For 2016/17 delte vi ut s pend

l 7 personer/lag. Noen av de vi har stø et i år er Lars Ivar

Eilerås og Einar Engstad Løvøi. Vi oppfordrer deg l å søke

på s pendet for 2017/18. S pendet deles ut en gang per år

og beløpet bestemmes av en jury bestående av tre personer.

Kriterier for å søke:

• Lag eller enkeltperson

• Enkeltarrangement eller individuelle mål mot for

eksempel EM, VM, Paralympics. Vi stø er også bidrag l

kjøp av utstyr som gjør hverdagen din mer ak v

• Du må være bruker av produkter innen stomi eller

kon nens hjelpemidler

• Villig l å s lle opp l intervju i Assistanse bladet

l Coloplast

Hva skal søknaden inneholde:

• Kort presentasjon av deg selv

• Hvorfor skal ne opp du få del i Coloplast idre ss pend

• Kostnadsoversikt forbundet med idre en

• Gjerne bilde av deg når utøver din idre

Søknaden merkes “Idre ss pend” og sendes:

Coloplast Norge AS

A : Lena Lyseggen Brenden

Postboks 162 Manglerud

0612 Oslo

E-post: assistanse@coloplast.com

40


Studietur til Rehabstation Stockholm (RSS) og Spinalis 25 og 26 april 2016 | Tekst: Marianne Graham Hjelmen | Foto: Marianne Graham Hjelmen

Når man er tillitsvalgt i LARS får man være med på

mye spennende og gøy. I april ble jeg med til RSS

og Spinalis på Frøsundavik sammen med dyktige

folk fra Sunnaas HF, som vi i LARS Øst/Oslo

s a m a r b e i d e r m e d i f o r b i n d e l s e m e d

treningsgruppene våre på Aker. Anne Lannem –

spesialfysioterapeut , Lene Carine Vik –

idrettspedagog og masterstudent, Hanne Bjørg

Slettahjell – klinisk ernæringsfysiolog og Britt-

Marie Rak – prosjektleder /spesialsykepleier.

Bakgrunnen for turen var å se hvordan de jobber på

RSS og Spinalis og på RG Bosøn, om de har

frivillighet à la LARS. Og om noe av dette kunne

videreføres til Sunnaas sin planlagte treningspoliklinikk

på Aker helsearena.

Programmet var tett og vi startet tidlig mandag

morgen med introduksjon og informasjon om FoUvirksomheten

(forskning og utdanning). Vi fikk

videre informasjon om r yggmargsskaderehabiliteringen

på RSS før vi fikk en omvisning i de

forskjellige treningsfasilitetene med en av

instruktørene som selv var ryggmargsskadd. De har

noen fantastiske lokaler med blant annet en

treningshall på størrelse med en håndballbane

hvor de hadde treningsgrupper, lignende de vi har

på Aker, som var både for inneliggende pasienter og

utskrevne med både sittende og stående

instruktør.

Flere av de ansatte på RSS og Spinalis er

ryggmargsskadde, både administrativt og som

instruktører.

Etter lunsj gikk turen til RG Aktiv Rehabilitering på

Bosøn som lå en halv times kjøretur fra Spinalis.

Deres visjon er at personer med ryggmargsskade

og lignende forutsetninger skal ha et rikt og

inspirerende liv, og de ønsker at man etter en skade

eller sykdom skal utvikle sin selvstendighet

gjennom trening og aktiv rehabilitering. De har i

mange år arrangert RG leir, ikke ulikt Camp Spinal

som jo er kommet igang etter inspirasjon fra RG leir.

Vi fikk omvisning i fantastiske treningsfasiliteter

som kunne inspirere noen og enhver til å trene.

D e d r i v e r o p p s ø k e n d e v i r k s o m h e t p å

rehabiliteringssentre rundt om i landet. I Sverige

har de ikke samme system som oss med våre

spinalenheter. De har mange sykehus (32) hvor

ryggmargsskadde behandles, og det sier seg selv at

det da ikke blir like god ekspertise overalt. De har

ikke egen forening som vår egen LARS.

Neste dag fikk vi vite mye om arbeidet de gjør på

RSS og Spinalis i forbindelse med oppfølging av

helse. Blant annet om kosthold, energiforbruk,

hindre overvekt osv.

Sunnaas sin ernæringsfysiolog, Hanne Bjørg og

flere forelesere, skal til høsten holde kurset

”Oppmerksom spising” for oss som trener på Aker.

Dette er et nybrottsarbeid som vi ser frem til.

Etter lunsj hadde vi en oppsummering av besøket

vårt og prat om mulig samarbeid, før turen gikk

tilbake til Oslo med tog. Toget brukte kun 4 ½ time

og kan anbefales istedenfor fly. Behagelig, rolig og

bra tilrettelagt for rullestol.

41


Sprekt medlemstreff på Sunnaas mai 2016 | Tekst: Elisabet Berge | Foto: Elisabet Berge og Mette Mangset

LARS Øst/Oslo inviterte i samarbeid med

brukerkonsulentene på Sunnaas sykehus til

medlemskveld og pasientkveld tirsdag 24. mai

2016.

Tirsdager er det normalt trening på Aker

Helsearena i Oslo, men vi bestemte oss for å flytte

treningen til Nesodden denne kvelden.

Britt-Marie Rak, prosjektleder for treningspoliklinikken

og vår instruktør, Lene Carine Vik, stilte

s o m va n l i g e n tusiastisk o p p o g ga bå d e

inneliggende pasienter og LARS-medlemmer en

smakebit på sittende trening til musikk.

høydepunkter, noe som kunne arrangeres takket

være støtte fra ExtraSti elsen. Det ble også gitt

informasjon om treningstilbudet som i samarbeid

med Sunnaas sykehus tilbys to ganger i uka på Aker

helsearena.

Etter treningsøkten hadde brukerkonsulent

Gunhild Bottolfsen omvisning i nybygget på

sykehuset, så vi blant annet fikk se den nye

a v d e l i n g e n f o r p r i m æ r r e h a b i l i t e r i n g a v

ryggmargsskadde.

Kvelden ble avsluttet med pizza og meningsutveksling

rundt bordene.

Før treningen startet hadde Marianne Graham

Hjelmen, leder i LARS Øst/Oslo, en kort orientering

om hva LARS er og om hva vi i lokallaget har av

aktiviteter og konferanser i løpet av året. I tillegg til

våre to faste årlige konferanser, Østlandssamling og

Spinalseminar, var det for enkelte våghalser

seilflyging og tandemhopp som var årets

42


Ullensvang 2016 | Tekst: Marius Lo heim | Foto: Tori Lunde

LARS Hordaland arrangerte fredag 26. til søndag

28. august 2016 sin årlige ryggmargsskadekonferanse,

som i år gikk av stabelen for 32. gang

med 57 deltakere.

Helgen var basert på fellessamlinger med

informasjon og foredrag, i tillegg til utstillinger og

stands fra LARS samarbeidspartnerne Boots,

Wellspect HealthCare, Coloplast og Panthera, samt

demonstrasjoner av nye produkter. Til stede på

konferansen var personer med ryggmargsskader,

p å r ø r e n d e , a s s i s t e n t e r, f a g p e r s o n e r o g

leverandører.

Fredagskvelden begynte kl. 19.00 med flott

m i d d a g s b u ff é . E t t e r p å s a m l e t v i o s s i

konferansesalen for sosialt samvær. Her ble det

blant annet quiz og utlodning av flotte premier.

Lørdagen startet med innlegg og presentasjoner av

LARS-samarbeidspartnerne Boots, Wellspect

H e a l t h C a r e , C o l o p l a s t o g P a n t h e r a .

Samarbeidspartnerne hadde gjennom hele

konferansen utstillinger og stands hvor alle

deltakerne kunne få produktoppdateringer og

veiledning om hjelpemidler.

Foredragene på årets konferanse ble holdt av

overlege ved Spinalenheten Haukeland, Petter

Schandl Sanaker. Han tok for seg temaene

autonom dysrefleksi og ryggmargsskadde og

trykksår. Disse foredragene holdt på frem til lunsj

og gav deltakerne litt mer å tygge på enn bare

lunsjen.

Etter lunsj ble det foredraget «Sjef i eget liv», ved

professor emeritus Ingvard Wilhelmsen fra

Hypokonderklinikken på Haraldsplass Sykehus. Det

fikk frem både smil og latter i salen. Mange,

inkludert undertegnede, nok kunne kjenne seg

igjen i holdningene vi har og synet vi har på oss selv,

andre mennesker, fortiden, døden og verden.

Det må sies at foredragsholderne var av høy kvalitet

med fremragende presentasjoner.

Lørdagen ble avsluttet med flott middag og sosialt

samvær med musikkquiz.

På Ullensvangkonferansene er det o e et stort

antall deltakere til «nachspiel» klubben. Deltakelse i

denne «klubben» er helt på eget ansvar, og en ser

lett hvem som har drevet klubbaktivitet påfølgende

morgen. Frokost er oppskr ytt for noen, så

søndagsmorgenen forløp rolig med frokost for få og

lunsj før deltakerne dro hjem.

Vi håper alle hadde en fin konferanse og LARS

Hordaland sender en stor takk til foredragsholderne

under konferansen og til våre samarbeidspartnere

som gjør en fantastisk jobb!

43


44


45


46


Tilgjengelig

PÅ BLÅ RESEPT

siden 1. april 2016

Trygt å bruke - inneholder hverken lateks eller ftalater

47


Østlandssamling 2016 | Tekst: Elisabet Berge | Foto: Mette Mangset, Marianne Graham Hjelmen og May Bismo Lerudsmoen

I strålende vær ble Østlandssamlingen avholdt for

22. gang helgen 4.–5. juni 2016. Stedet var som

året før Scandic hotell på Fornebu, og det var

rundt 60 deltakere og g jester til stede.

Invitasjonen var som vanlig sendt ut til LARSmedlemmer

i de åtte østlandsfylkene Østfold,

Oslo, Akershus, Vestfold, Telemark, Buskerud,

Oppland og Hedmark. I tillegg ble det annonsert

at medlemmer fra andre deler av landet også var

hjertelig velkommen til å delta på dette årlige

arrangementet.

Etter at nestleder Thomas Ulven hadde ønsket

v e l k o m m e n o g g å t t g j e n n o m p r a k t i s k e

opplysninger, var det Arne Olav Hopes tur til å

snakke om LARS i Kambodsja. Han var nylig

kommet hjem etter selv nok en gang å ha besøkt

landet. Det var det 5. året LARS har sendt en

representant dit, og det er også utvekslet sykepleier

og fysioterapeut fra Sunnaas sykehus. Arne Olav

formidlet viktigheten av Kambodsjaprosjektet til

oss, og takket LARS Øst/Oslo for den økonomiske

støtten laget har bidratt med gjennom flere år (se

også egen artikkel).

Vi hadde også mange samarbeidspartnere og

gjester til stede. Panthera Norge var representert

ved Fredrik Levinsky, Boots Spesialutvalg

HomeCare ved Ellen Moland og Trine Lange,

Wellspect HealthCare ved Siv Myrvang, Coloplast

ved Inger Stine Anseth og Ann Kristin Sælid, ULOBA

v e d H e l l e - V i v H e l l e M a g n e r u d o g

Hjelpemiddeleksperten ved Tom Eng. Det var satt at

tid til presentasjoner fra firmaene, samt til å besøke

utstillingene i pausene.

Etter en bedre lunsj stilte vi forventningsfulle opp

for å høre lege og begeistringskunstner

48


Østlandssamling 2016 | Tekst: Elisabet Berge | Foto: Mette Mangset, Marianne Graham Hjelmen og May Bismo Lerudsmoen

Magnar Kleiven snakke rundt temaet «Kan vi velge å

ha det bra?» Det ble både latter og ettertenksomme

nikk i forsamlingen av det han formidlet gjennom

ord og bilder. Det var mulighet til å kjøpe med seg

b ø k e r h j e m , n o e fl e r e b e n y t t e t s e g a v .

Forretningsideen er «å bidra til å spre optimisme,

begeistring og livsglede for å øke medmenneskers

livskvalitet» og visjonen er: «Min tanke – Mitt valg –

Mitt liv». Ta gjerne en titt på hjemmesiden

www.vivilja.no for mer inspirasjon.

Deretter var det tid for lotteri, og vi takker for bidrag

fra våre samarbeidspartnere. Utsolgte loddbøker

viser at dette atter en gang var et populært innslag

på programmet.

I 2015 var det kulde og regn under samlingen, slik at

båtturen ble avlyst. Denne gangen var vi skikkelig

heldige med været, og det var så mange som ønsket

en tur på fjorden med båten M/S Arnøy at vi måtte

deles inn i to puljer. Det ble servert en liten

forfriskning ombord og alle så ut til å nyte turen.

H v i s d e t t e g a m e r s m a k , s å g å i n n p å

www.sjoen.com for å bli medlem i «Sjøen for alle»

og få muligheten til å bli med på flere turer i løpet av

sommeren. Visjonen og målet er å årlig tilby de som

er i målgruppen en stor opplevelse på fjorden i en

båt som er tilpasset alle.

Kvelden startet med samling før middag ute på

terrassen og deretter fikk vi en treretters middag i

eget lokale på hotellet. Det ble en veldig hyggelig

kveld med prat rundt bordene og musikalsk innslag

som inspirerte noen til å svinge seg på dansegulvet.

Vi fortsatte ute på terrassen, og det fristet ikke å gå

og legge seg denne deilige sommerkvelden på

Fornebu.

49


Norges første leirduestevne for rullestolbrukere | Tekst: Jan Arne Dammen | Foto: Jan Arne Dammen

Det smalt tett og kruttrøyken lå tjukk over

Buttentjern Jaktskytesenter søndag 30. april 2017

d a N o r g e s f ø r s t e l e i r d u e s t e v n e f o r

rullestolbrukere «Jakt for alle» ble arrangert.

Jakt for alle er et samarbeidsprosjekt mellom

Landsforeningen for ryggmargsskadde (LARS),

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og

Buttentjern Jaktskytesenter og er basert på

midler fra ExtraSti elsen.

Deltagerne kom fra fjern og nær og de fikk en

uforglemmelig opplevelse. Noen hadde vært aktive

skyttere før de ble skadet, mens andre fikk sitt første

møte med sporten. Alle var de skjønt enige om at

dette gav mersmak og flere vil ta kontakt med sin

lokale jeger- og fiskeforening.

Leder for haglebanen, Arne Andersen, hadde med

seg dyktige instruktører fra lokale jeger- og

fiskeforeninger. Her var sikkerheten første prioritet,

og en gjennomgang av sikkerhetsrutiner var første

post på programmet før deltakerne entret

standplassen.

800 hagleskudd og like mange leirduer ble kastet

ut, hvor mange leirduer som overlevde sier vi

ingenting om. Så var det tid for kurs og show og det

var en helt utrolig oppvisning som ble gitt av

verdensmester i trickskyting med hagle, Kenneth

Aspestrand. Det var imponerende hvordan han

plukket ned «duene». Morsomt var det å se hvordan

man kan lage fruktsalat med hagle og det var i

kategorien, ikke gjør dette hjemme! Lærerikt var det

også da vi fikk se hvor god tid man egentlig har til å

treffe disse skålene.

Som nevnt, var det flere som hadde vært aktive

skyttere før de ble skadet. En av de som hadde skutt

mye før, var Trond Hammer fra Hønefoss. Trond er

for øvrig instruktør i Politiet.

– Dette er første gang jeg prøver hagleskyting, men

har skutt mye før, da med pistol og rifle. Jeg synes

dette var et bra tiltak og gav meg en fin mulighet til

å komme tilbake i skyttermiljøet. Leirdueskyting er

veldig moro og er en aktivitet som de fleste kan

være med på, sier Trond Hammer.

Som en avslutning på stevnet gjennomførte man en

«duell» med to av stevnedeltakerne mot to av

Buttentjerns instruktører, der de også var spent fast

i en stol.

– Det var nok en aha-opplevelse, der instruktørene

måtte innrømme at å sitte fastspent mens man

skyter øker vanskelighetsgraden betraktelig, sa

Arne Andersen.

Skal man ut i naturen eller på jakt i rullestol, må

man ha utstyr. Og til stede på Buttentjern var flere

leverandører av slikt utstyr. Vi nevner Permobil,

Terrengen og Joelette Trackmaster. I tillegg fikk de

prøve «sitte-segway», som kan bli en stor hit blant

funksjonshemmede.

– For Jaktskytesenteret var dette en absolutt

positiv opplevelse som frister til gjentakelse. Fra

første skudd var det 100 % fokus og både deltakere

og arrangører hadde en fin dag på Buttentjern

Jaktskytesenter, sier leder for haglebanen Arne

Andersen.

Jakt for alle

Prosjektet kom i stand i 2016 etter møte mellom

L A R S o g N J F F . L a n d s f o r e n i n g e n f o r

Ryggmargsskadde hadde lenge sett på forskjellige

m u l i g h e t e r f o r a t r u l l e s t o l b r u k e r e o g

funksjonshemmede kunne ta del i jakt, fiske og

naturopplevelser. De tok kontakt med NJFF for å

høre om de var interessert i å starte pilotprosjektet

«Jakt for alle». Prosjektet gir muligheter til at

funksjonshemmede kommer seg ut i naturen og

muligheter for jakt og fiske. I tillegg skulle prosjektet

legge til rette for skytetrening innen leirdueskyting

og rifleskyting, inkludert kursing og jegerprøver.

Buttentjern Jaktskytesenter var en av de som

ønsket å være med på prosjektet.

Bilder på side 51:

1. Christine Utne

2. Geir Inge Sivertsen

3. Deltakere på leirduestevnet

4. Atle Kristian Kolbeinsen & Magni Sørgaard

5. Instruktørene på stevnet

50


Norges første leirduestevne for rullestolbrukere | Tekst: Jan Arne Dammen | Foto: Jan Arne Dammen

51


Skyteshow med Kenneth Aspeland | Tekst: Jan Arne Dammen | Foto: Jan Arne Dammen

Det ble et forrykende og spektakulært skyteshow

p å B u t t e n t j e r n J a k t s k y t e s e n t e r a v

verdensrekordholderen i trickskyting, Kenneth

Aspestrand. Anledningen var Norges første

leirduestevne for rullestolbrukere «Jakt for alle»

søndag 30. april 2017. Dette var et samarbeid

mellom Landsforeningen for ryggmargsskadde

(LARS), Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og

Buttentjern Jaktskytesenter.

Mannen er helt rå med hagla og vi fikk en opplevelse

vi sent kommer til å glemme. Leirduer, patronhylser,

ballonger, golfballer og vannbøtter var noen av

målene. Vi fikk også et lite kurs i hvordan man på

kort tid kunne lage fruktsalat med hagle. Det ble vel

under kategorien, ikke gjør dette hjemme.

Kenneth reiser Norden rundt og holder skyteshow,

bl.a. på messer og andre arrangementer, o e i

forbindelse med kurs. Og han delte villig vekk av sin

erfaring til deltagerne her på stevnet.

– Jeg elsker å se skyttere lykkes, og det er så viktig at

man har en morsom og sosial dag på skytebanen.

Dette var veldig moro å få være med på og jeg ønsker

LARS og NJFF lykke til videre i rekrutteringen av nye

skyttere, sa Kenneth Aspestrand.

52


Spinalseminar og julebord LARS Øst/Oslo 2016 | Tekst: Elisabet Berge | Foto: Mette Mangset og Marianne Graham Hjelmen

Med rundt 70 påmeldte deltakere var årets

spinalseminar med julebord tydeligvis et

populært arrangement. Som tidligere år var vi

også denne gangen samlet på Scandic hotell i

Asker den første helgen i advent, fra lørdag 26. til

søndag 27. november 2016. De fleste overnattet,

men det var også noen dagdeltakere.

Leder og nestleder, Marianne Graham Hjelmen og

Thomas Ulven, ønsket alle deltakerne hjertelig

velkommen. Styremedlem Joakim W. Taaje ble

spesielt takket for sin innsats i planlegging og

g j e n n o m fø r i n g a v vå re n s o g s o m m e re n s

aktivitetsdager med seilflyging og tandemhopp,

noe som vi hadde fått støtte til g jennom

ExtraSti elsen.

Tema for årets Spinalseminar var «Livet med stomi»

v/stomisykepleier Anne Katrine Lindholm, som

også er salgssjef i Coloplast. Hun orienterte

grunnleggende om ulike typer stomier og om

hvordan man anlegger en stomi. I forkant av en

operasjon foretas det en preoperativ samtale med

stomisykepleier eller kompetent pleier om

nødvendige forberedelser. Man samtaler også om

livet med stomi, det kan være kostråd for de som må

fjerne noe av tarmen, og råd rundt det med stomi og

aktivitet. Det er viktig med riktig plassering av hullet

til stomien, så man må markere i sittende stilling.

Bruk god tid på markering og plassering for å unngå

lekkasje i hudfolder. Det er mange ulike typer

stomiutstyr å velge blant, og Lindholm anbefaler å

velge utstyr som føyer seg etter kroppen.

Lindholm presiserte at det å få snakke med en

stomisykepleier er et lavterskeltilbud. Det betyr at

man kan ta direkte kontakt med en stomisykepleier

uten å måtte ha henvisning fra fastlegen.

Stomisykepleierne har kunnskap om mye mer enn

bare stomi, så man kan få råd i forbindelse med

andre problemstillinger også. Sykepleierforbundet

har en oversikt over stomisykepleiere rundt om i

landet. Det er også mulig å få besøk fra Norilco –

Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og

tarmkre ( www.norilco.no).

forts. neste side

53


Spinalseminar og julebord LARS Øst/Oslo 2016 | Tekst: Elisabet Berge | Foto: Mette Mangset og Marianne Graham Hjelmen

Det var mulig for deltakerne å sende inn spørsmål i

forkant, slik at dette kunne flettes inn i foredraget.

Det var også lagt opp til samtale med to LARSmedlemmer

som snakket om egne erfaringer med

stomi. De som var så sporty å stille opp på dette var

Unni Torneby Gismervik og Joakim W. Taaje. Tusen

takk til dem!

I pausene var det tid for standsbesøk og loddsalg,

og vi takker våre samarbeidspartnere for gevinster

til lotteriet.

De som stilte fra våre samarbeidspartnere var

Fredrik Levinsky fra Panthera, Vibeke Lind-Nilsen fra

Wellspect Healthcare, Ragne Sletbak og Anne

Katrine Lindholm fra Coloplast, Iren Bylterud

Sørensen og Christine Cavallar Hoel fra Boots.

På ettermiddagen var det vinsmaking for de som

ønsket det, ved Sissel Smevold fra vin- og

brennevinsselskapet Altia. Til slutt var det tid for

årets julebord, med god mat og drikke og hyggelig

samvær utover kvelden.

54


55


Et utstillingsvindu for universell utforming | Tekst: Arne O. Hope | Foto: Arne O. Hope

For en tid tilbake ble undertegnede, sammen med

Guri Anne Egge og Arild Birkenes, valgt til

styremedlemmer med oppgaver relatert til å

forvalte sti elsen «Fondet for planlegging og

utvikling av universell utforming».

Avkastningen av fondet har blitt brukt til forskjellige

formål de siste årene, men vi fant ut at det var tid for

å fokusere mot mer å oppfylle formålet. Det er ikke

lett å komme opp med en idé som virkelig kan bidra

til at faktisk dette kunne skje. Selvfølgelig, hadde

fondet hatt noen milliarder på bok kunne det vært

en annen sak.

Vi gikk i tenkeboksen, og hadde en lang prosess

med idémyldring rundt det å få gjort noe som vi

kunne forsvare og være stolte av. Fondets

disponible kapital var nede i rundt 2 millioner

kroner. Det var ingen ting i veien for at vi kunne

brenne av dette på f.eks. en stor tilstelning hvor

universell utforming var temaet. Tross alt får en litt

sirkus for 2 millioner. Men av respekt for midlene, og

ikke minst giverne, ble et kriterium i idémyldringen

å beholde og utvikle kapitalen. Altså stjerne i stedet

for stjerneskudd.

Vi landet på ideen om å lage et «utstillingsvindu for

universell utforming» i form av en 100 % tilrettelagt

ny leilighet. En leilighet hvor mennesker med behov

for tilpasning av egen bolig kan ta en tur for å få

inspirasjon. Eller nyte et opphold i en hyggelig by

uten å tenke på tilrettelegging og tilgjengelighet.

Ny leilighet for 2 millioner? Er det mulig da? Med

utgangspunkt i Bergen og prisene der, fant vi fort ut

at det er et uoppnåelig Utopia. Men litt sør, og i et

noe tørrere klima finner vi «Land of The Viking

Kings», altså Haugesund. Her bygges det mer enn

det selges, og således er det faktisk mulig å kjøpe en

ny leilighet til denne prisen. Lokasjonen er i sentrum

av Haugesund, på øya «Bakarøynå». Leiligheten

ligger flott til med nydelig utsikt over havet. Den

ligger i øverste etasje og er på ca. 50 m2 med ett

soverom. 800 meter er avstanden til indrefileten av

Haugesund, Haraldsgaten.

For at så mange som mulig skal ha gleden av å

oppleve dette utstillingsvinduet, har vi funnet det

hensiktsmessig å leie ut leiligheten på korttidsleie.

Da er tanken at medlemmer av Handikapforbundet

56


Et utstillingsvindu for universell utforming | Tekst: Arne O. Hope | Foto: Arne O. Hope

har en rimeligere leie enn de som ikke er

medlemmer. Hvem vet, kanskje den også kan

brukes til medlemsrekruttering. Haugesund er

kanskje ikke for alle verdens navle, men byen har

mange festivaler og ikke minst kjekke folk….

Uansett vil vi få leid ut leiligheten. Haugesund går

godt for tiden med økende aktivitet og høyere

belegg på hotellene. Det lover godt for inntektene til

fondet. Samtidig er det forventet prisstigning som

ytterligere vil bidra til at kapitalen i fondet bevares

for fremtiden.

I skrivende stund er leiligheten sånn ca. 50 % ferdig.

Bygget reiser seg og skal stå ferdig i god tid før jul.

Det er mange beslutninger som skal tas, og alle

handler om å gjøre leiligheten så universelt

utformet som mulig innenfor vårt budsjett. Vi

snakker om hev/senk kjøkken, gode dusjløsninger,

snusirkler, skyvedører, stikkontakter høyt på

veggen, kontraster, you name it.

Denne leiligheten vil dere få høre mer om når den

står ferdig. I mellomtiden kan dere begynne å

planlegge ferien til der hvor vikingene likte seg best,

Haugesund.

57


Vi i Boots Apotek HomeCare er stolt

samarbeidspartner av LARS!

Vi har 166 Boots apotek fordelt i hele landet. 15 av disse apotekene er apotek med

ekstra kompetanse på bandasjist produkter som stomi, kateter, inkon nens,

kompresjon og ernæring.

Vårt mål er å gi deg som ryggmargsskadet god faglig kompetanse og veiledning ut

ifra dine behov. Enten du er ny som medlem eller har vært medlem i LARS i mange

år, vet vi at det kan oppstå u ordringer. Da skal du vite at vi her for deg. Som kunde

av Boots Apotek HomeCare er gode råd gra s.

Vi har over 50 sykepleiere med produkteksper se innenfor områdene stomi, kateter,

inkon nens, kompresjon og ernæring. De er der for deg med råd, veiledning og kan

også komme på hjemmebesøk l deg der det er nødvendig. Vi er oppta av å finne

de produktene som passer deg og dine behov best. Boots Apotek HomeCare har

ingen egne merkevarer innenfor området. De e gjør oss l helt produktnøytrale i

våre anbefalinger.

Boots ønsker å bli bedre. Vi vil være den foretrukne bandasjist og apotek i markedet,

samt å ta en tydeligere rolle innenfor apotekbransjen. Basert på de e har vi endret

navn og heter nå Boots Apotek HomeCare. Snart åpner vi vårt helt nye ne apotek,

ne opp med navnet Boots Apotek HomeCare. Med vårt nye ne apotek vil vi kunne

gi deg muligheten l å få levert dine medisiner re hjem.

Mange av dere kjenner oss godt. Vi treffes på lokale og sentrale LARS arrangementer.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss – vi er her for dere.

Ta gjerne kontakt med HomeCare si kundesenter på tlf: 800 30 411 eller

info.homecare@boots.no for å komme i kontakt med en sykepleier eller et

kundesenter nær deg.

Hilsen alle oss i Boots Apotek HomeCare.

Bandasjist og apotek rett hjem!

58


info

- en mangfoldig og levende landsforening!

jakt for alle

Landsforeningen skal ivareta ryggmargsskaddes interesser, og spre informasjon om følger av

ryggmargsskade til alle. Foreningen skal dessuten arbeide for at ryggmargsskadde får et best

mulig behandlingstilbud og en best mulig livskvalitet. Arbeidet for å forebygge

ryggmargsskader skal også prioriteres.

LARS har fått ny nettside

- men adressen er den gode gamle: lars.no

Her ligger blant annet treningsbok og ABCer

gratis i pdf-format, og siden vil bli oppdatert

med hva som skjer og nyttig informasjon.

Facebook-gruppen til LARS heter

«LARS – Landsforeningen for

Ryggmargsskadde».

Dette er en åpen gruppe hvor man kan legge

ut info og få gode diskusjoner om temaer

angående det å ha en ryggmargsskade.

Du trenger ikke være medlem av LARS for å få tilgang til nettsiden og facebook-gruppen. Men ønsker du

å delta på arrangementer vil du o e få økonomisk støtte og vil du ha dette bladet i postkassen, eller

bare støtte et godt arbeid for ryggmargsskadde. Meld deg inn i LARS på lars.no under «Bli med!»

En hilsen fra Patetra-redaksjonen.

Vi må få takke for alle flotte tilbakemeldinger vi har fått. Og for en fantastisk gjeng det er i LARS.

Det har strømmet på med stoff til bladet, og dette håper vi skal fortsette. Husk når dere arrangerer noe,

så få noen til å ta ansvar for å ta bilder (se tips på side 35) og noen til å skrive en reportasje til Patetra.

Når dere planlegger arrangementer, husk å lage invitasjon tidlig nok, slik at vi får det med i 1-2 Pateraer.

Send det til t-lunde@hotmail.com

Vi håper bladet skal være informativt, opplysende og gi inspirasjon.

Hilsen

Tori Lunde

Redaktør

Elisabet Berge

Redaksjonsmedarbeider

Kenneth Jørgensen

Layout

59


Mottaker:

60

More magazines by this user
Similar magazines