Framsida_rapport amning - Arbetets museum

arbetetsmuseum.se

Framsida_rapport amning - Arbetets museum

arnvagnsinköp till diskussioner om papparollen. En av papporna berättar att kursledaren bad

dem att framförallt komma ihåg tre saker efter kursen. Han berättar:

Det ena var: hälften är ditt, alltså föräldraförsäkringen. Byt varje blöja. Eftersom män inte har

amningen så är det ett sätt att få en närhet till barnet. Och… vad fan var det sista? Jag kommer

inte ihåg. Men det hade med att göra att det som är bra för föräldrarna är bra för barnet. Ibland

kanske man blir för fokuserad på vad barnet vill (pappa fokusgrupp, Stockholm).

I informationsmaterial om amning betonas ofta amningens relationsskapande funktion, det vill

säga att den binder mamman till barnet och hjälper barnet att knyta an till sin mamma. Det är

intressant att fråga sig hur mycket vården informerar partners om olika sätt att binda sig till

barnet. 22 Frisättning av hormonet oxytocin sker likaväl hos pappan/partnern vid hud mot

hudkontakt som hos den som ammar och hos barnet (Weimers m fl, 2009: 39).

Relationsskapande kan alltså ske på olika sätt och förutsätter inte amning.

Amningens när, var, hur?

Är det okej att amma hur länge som helst, var som helst och hur som helst? Intervjuerna som

har gjorts inför utställningsprojektet Mötesplats: Röster om amning tyder på att det finns vissa

normativa föreställningar om amningspraktikens när, var och hur.

En majoritet av de intervjuade föräldrarna förhöll sig till rekommendationen om

helamning i sex månader när de diskuterade längden på amningen. ”Det är ju det man går

efter, man blir ju påverkad av det man hör” (mamma U, Norrköping). Att föräldrarna förhåller

sig till Socialstyrelsens rekommendation kan tänkas bero på att de informeras om att sex

månaders helamning är optimalt för barnet. Några föräldrar verkar även vara påverkade av

släktingar och vänners synpunkter. En kvinna valde att inte tala om för sina släktingar att hon

hade slutat amma. Hon berättar:

Min mamma ringde och sa att hon var på väg hem från Stockholm och kom förbi Norrköping

och skulle bara vilja svänga upp och säga hej till Stina. ”Javisst gör det du, sa jag”, och så la jag

på och insåg att vi precis hade hällt upp ett glas vin, min man och jag. Och jag blev såhär ”nej,

den här diskussionen vill jag inte ta med mamma och ställde in våra glas i kylskåpet och flaskan

också” (mamma I, Norrköping).

22 Se t ex, http://www.s-larcentra.se/2010/02/amning-och-anknytning-2/

29

More magazines by this user
Similar magazines