Min hälsa nr 2 2009 - Landstinget Sörmland

landstingetsormland.se

Min hälsa nr 2 2009 - Landstinget Sörmland

minhälsa

råd om vård från landstinget sörmland • nummer 2/2009

A

ÖGAT

– allt du behöver veta

D

A

D

Tårar behövs • Vi äter med ögat • Hjälp mot sommarplågor

NY

TIDNING!

Från Landstinget

Sörmland

1


foto björn fröberg

3 Tema Ögat Det finns många orsaker till röda ögon. En del

ofarliga som läker ut av sig själva, andra mer allvarliga som kräver vård.

På våra temasidor lär du dig känna igen olika symptom.

15 Läkemedelsrester i naturen miljöfara

16 Så skyddar du dig mot sommarens plågor

18 Information från Landstinget Sörmland

20 Lättläst Här hittar du en sammanfattning av tidningens

artiklar på lättläst svenska.

23 Hälsoraden En frågetävling

Min hälsa – råd om vård ges ut av Landstinget Sörmland i samverkan med landstingets Läkemedelskommitté.

Ansvarig utgivare: Maria Karlsson. Redaktionskommitté: Åsa Hellström, Anders Stjerna, Gösta Lööf, Ruth Lööf,

Bengt Lindqvist, Marie Ackelman, Rolf Bodin och Maria Karlsson. Produktion & grafisk form: JFS & Co AB.

Omslagsfoto: Björn Fröberg. Tryck: Edita Västra Aros. Adress: Min hälsa – råd om vård, 611 88 Nyköping.

E-post: informationsenheten@dll.se, fax: 0155-24 55 82. www.landstinget.sormland.se. Min hälsa – råd om vård

utkommer med tre nummer per år.

2 min hälsa 2/2009


ÖDA ÖGON

Självläker mina besvär eller ska jag söka

hjälp? Beroende på hur det känns och hur

ögonen ser ut kan du själv avgöra vilket.

foto björn fröberg

min hälsa 2/2009

3


Många orsaker till röda ögon

Om man tar hänsyn till hur

ögonen ser ut och hur de känns

kan man ofta komma fram

till den troligaste orsaken till

besvären och om de behöver

snabb behandling eller om man

kan avvakta självläkning.

text Ulrika Lidén Överläkare,

Ögonkliniken mälarsjukhuset

foto Björn fröberg

En tumregel är att ett rött öga

ofta är betydligt farligare än

om båda ögonen är röda.

Synnedsättning som inte går

att blinka bort och värk som

påminner om huvudvärk tillsammans

med ögonrodnad är också varningstecken.

Det finns många orsaker till att

ögonen blir röda, både yttre och inre

faktorer kan ge ögonrodnad av olika

grad. Ögats förmåga att variera sina

reaktioner är inte så stor.

Oberoende av orsaken till besvären

blir ögat mer eller mindre rött. Andra

typer av reaktioner är svullnad, tårflöde

och kladdighet.

Ögon kan kännas irriterade på lite

olika sätt och besvären är ofta liknande

oberoende av bakomliggande orsak och

typ av reaktion.

Ögonläkare skiljer på några olika

typer av ögonrodnad eller ögoninjektion

som det står i journaler. Som »lekman«

är det inte lätt att se skillnaderna, men

följande beskrivning kan ge lite ledtrådar.

Den vanligaste rodnaden är en allmän

rodnad av ögats yttersta hinna, bindehinnan,

så kallad conjunktival rodnad. Blodkärlen

i bindehinnan både på ögonlockens

insida och på själva ögat blir vidgade

och ögat ser allmänt rött ut.

En ovanligare typ av rodnad uppkom-

mer om djupare delar av ögat är

irriterade. Blodkärlen närmast

regnbågshinnan, iris, vidgas och

ögat blir rött framför allt intill iris.

Denna typ har flera namn i journaler,

vanligast är pericorneal injektion.

Vanlig är också så kallad blandinjektion,

då är ögat rodnat både i bindehinnan

och på djupet intill iris.

Ganska ofta är det inte själva ögat

som är rött, irritationen och rodnaden

sitter framförallt i ögonlockskanten. Det

kallas på läkarspråk för

blefarit, den bästa svenska

benämningen är ögonlocksinflammation.

Blödning i själva bindehinnan

uppkommer ofta helt

spontant. Ögonvitan blir

»knallröd« i ett område,

vid sidan om blödningen

ser ögat ut precis som vanligt.

Det är helt ofarligt

trots att det syns mycket,

verkar dramatiskt och ser

4 min hälsa 2/2009


obehagligt ut första gången man ser det.

Det kan jämföras med ett vanligt litet

blåmärke som går över utan att kvarlämna

några besvär eller innebära någon

fara för ögat. Blödningen kan ibland bli

så stor att bindehinnan buktar fram. Det

är fortfarande helt ofarligt men ytan på

ögat kan bli irriterad. Smörjande droppar

eller ögonsalva kan hjälpa.

Den vanligaste typen av svullnad

är när både ögonlocken och själva ögat

svullnar lite. Den typen uppkommer lätt

och kan ha många orsaker.

En speciell typ av ögonsvullnad hör

ihop med allergiska reaktioner. Då kan

bindehinnan svullna mycket kraftigt,

på ögonvitan uppkommer en svullnad

som påminner om äggvita. Den kan bli

så uttalad att det blir svårt att stänga

ögat ordentligt. Första gången man ser

detta ser det dramatiskt ut, men det är

helt ofarligt för ögat och synen. Vanliga

antiallergiska ögondroppar hjälper både

mot svullnaden och klådan.

Ett av ögats viktigaste försvarsmekanismer

är ökat tårflöde. Oberoende

om irritationen beror på skräp, virus,

bakterier eller sår på ögat så är tårarna

ett bra försvar. Dels rengör vattenflödet

i sig, dels finns det ämnen i tårarna som

bekämpar bakterier och virus. Tårarna

innehåller också ämnen som underlättar

läkning.

Normalt ska det hela tiden finnas

färska tårar som kommer från tårkörteln

i övre ögonlockets yttre kant. Tårarna

ska rinna undan i tårkanalerna som går

från ögonlockens inre kant till näsan.

Tårar som rinner över kan vara

besvärligt men är inte farligt.

Tårar som rinner över, både inomhus

och utomhus, kan bero på stopp i tårkanalen.

Tårarna behövs för att ögat ska

må bra och det finns inga droppar som

tar bort dem.

Ibland blir ögonlocken och bindehinnan

irriterade av allt torkande som

behövs, då kan droppar minska besvären.

Men så länge stoppet finns kvar vill

»En speciell typ av ögonsvullnad hör ihop med

allergiska reaktioner. Då kan bindehinnan svullna

mycket kraftigt, på ögonvitan uppkommer en svullnad

som påminner om äggvita. Den kan bli så uttalad

att det blir svårt att stänga ögat ordentligt. Första

gången man ser detta ser det dramatiskt ut, men

det är helt ofarligt för ögat och för synen. «

tårarna rinna över.

Tårkanalsstopp är ofarligt för synen

och måste inte behandlas om man bara

tänker på synen men ibland är besvären

så störande att en operation kan behövas.

Slem- och sekretbildning från ögats

bindehinna är också en försvarsmekanism

för att hålla ögats yta hel och

fuktad. Intorkat, torrt slem och var har

tappat den smörjande funktionen och

kan istället vara grogrund för tillväxt av

bakterier. Det är därför viktigt att badda

ögonlocken och hålla dem rena.

Vanligt färskt kranvatten i Sverige är

tillräckligt rent för att tvätta och badda

ögon med.

Vill man vara riktigt säker är det bra

att koka upp lite vatten och badda ögonen

när det svalnat. Vanligt vatten kan

irritera bindehinnan och ge lite skavbesvär.

Saltlösning, natriumklorid, finns

att köpa i små flaskor på Apoteket som

passar bra för ögontvätt. Saltlösningen

känns mindre och är alltid ren.

Om något slagit till mot ögat, om

man fått in något skräp eller något

irriterande ämne är ju ögonbesvären

förväntade.

Ögat tål slag förvånansvärt bra även

om en rejäl blåtira lätt uppkommer.

Spetsiga, vassa saker tål ögat sämre

även om man ofta hinner blinka och

ögonlocken tar emot. Om ögat träffats

av något och synen blir påverkad bör

ögat undersökas.

Skräp i ögat ger mycket uttalad

skavkänsla, tårflöde och smärta. Vattensköljning

och baddning får ofta skräp att

lossna. Om skräpet fastnat bör det tas

bort inom några dagar.

Ett sår på ögats yta känns som att

något sitter kvar. Ögat bör undersökas

innan man börjar använda några mediciner.

Ofta behövs antibiotikasalva för att

underlätta läkningen. Ett sår på ögat tar

minst ett dygn att läka och läkningstiden

kan vara besvärlig med både smärta och

irritation. Smärtan ska minska efter första

dygnet men ögat är ofta rött i flera

dagar. Om besvären inte avtar ska man

ta kontakt med sjukvården igen.

Kemiska ämnen som stänker upp i

ögat kan ge mycket stora besvär även

om det sällan är farligt. Mycket viktigt

är att snabbt skölja ordentligt och noga.

Vanligt kranvatten duger.

På arbetsplatser där man jobbar med

starka kemikalier finns speciella flaskor

med ögonsköljvätska. Nu för tiden ser vi

i Sverige sällan allvarliga kemiska ögonskador.

Farligast är varma vätskor och

basiska ämnen, till exempel kaustiksoda.

Syror, lösningsmedel och rengörningsmedel

gör ögonen ordentligt irriterade

men orsakar sällan några djupare skador

om de sköljs bort snabbt och ordentligt.

Hur länge man behöver skölja varierar

beroende på typ av ämne och mängd.

Fem till tio minuter räcker oftast.

Om ögat utsatts för något basiskt

ämne ska man skölja under längre tid

i flera omgångar. Även om kemiska

ämnen sällan skadar ögat allvarligt är det

ofta klokt att undersöka ögonen. «

min hälsa 2/2009 5


Ensidig ögonrodnad som kommer samtidigt med värk, ljuskänslighet, synnedsättning eller allmänpåverkan

är varningstecken och det är viktigt att snabbt ta kontakt med sjukvården för att få råd och

hjälp.

Rodnad i bägge ögonen med klåda, kladdighet eller tårflöde är mindre oroande även om det kan vara

mycket besvärligt. Kontakta sjukvården om besvären är uttalade eller blir långdragna. Man bör även

rådfråga sjukvården om ögat blir påtagligt rött efter ett slag, framför allt om synen påverkas.

Om ögonen träffats av något irriterande ämne brukar ett telefonsamtal med vårdcentralen leda fram

till kloka råd och hjälp. Här följer en sammanställning av olika åkommor som kan drabba ögat.

text Ulrika Lidén Överläkare, Ögonkliniken mälarsjukhuset

foto björn fröberg

Röda ögon – söka hjälp eller inte

Vanligt och ofarligt

Ögoninflammation orsakad av

virus Nästan alla »förkylningsvirus«

kan ge ögoninflammation. Barn i förskoleåldern

drabbas ofta av snuva och

ögoninflammation. Timmarna innan en

virusinfektion bryter ut är smittsamheten

stor, men kladdiga ögon är i princip

inte mer smittsamt än en snuvig näsa.

Tyvärr finns det inga ögonsalvor eller

droppar som tar bort virusinfektionen.

Hygien med ögonbaddning efterföljt av

handtvätt och rena handdukar är viktigast

för att underlätta läkning och hindra

onödig smittspridning.

Några virustyper kan orsaka envisa

katarrer som kan vandra runt i en barngrupp.

Då kan det vara klokt att försöka

hålla alla barn med ögonbesvär hemma

under en period. Annars är det viktigast

att barnet mår bra, att ögonen är lite

kladdiga i samband med en förkylning är

ingen orsak till avstängning från dagis.

Ögoninflammation orsakad av

bakterier De flesta bakterier kan

orsaka ögonkatarrer. Vanligast är vanliga

hudbakterier. Ögats tårar innehåller

effektiva ämnen som motverkar bakterier.

Ögon som är friska för övrigt

kan därför självläka en bakterieinfektion.

Ofta tar det nästan en vecka

innan besvären klingat av ordentligt.

Om besvären är envisa kan salva eller

droppar med antibiotika underlätta

läkningen.

Ett undantag från att ögonkatarrer

självläker är stopp i tårkanalen. Då rinner

inte tårarna bort från ögat som de

ska och infektionen blir svårläkt. Om

ett öga med tårvägsstopp blir infekterat

behövs oftast antibiotika som droppar

eller salva i omgångar.

Ibland är operation av tårvägarna

enda sättet för att försöka få varaktig

läkning.

Vaglar En akut vagel är en inflammation

i en av ögonlockens talgkörtlar.

Talget från körtlarna utsöndras i små

utförsgångar på ögonlockens kant. Om

utförsgången blir tilltäppt uppkommer

en ömmande, rodnad svullnad på

ögonlocket. Det kan göra ordentligt ont

men är aldrig farligt för själva ögat eller

synen. Inflammationen och därmed

smärtan läker av sig själv inom någon

vecka. Antibiotika som droppar eller

salva kan ibland lindra lite av besvären,

framför allt om ögonvitan blir röd och

irriterad. Läkningsförloppet påskyndas

tyvärr inte utan det tar oftast upp emot

en vecka innan rodnaden och smärtan

försvinner.

Ibland bildas en så kallad kronisk

vagel, en inkapslad och svullen talgkörtel.

En sådan liten »ärta« som blir kvar

i ögonlocket är också helt ofarlig och

brukar läka ut av sig själv. Ibland kan

det ta flera månader. Om den kroniska

vageln är mycket irriterande och inte

själv läker på tre till sex månader kan

man öppna vageln och tömma den med

en mindre operation. Det är dock sällan

det behövs.

Blefarit Ögonlocksinflammation är en

irritation i ögonlockens kant som också

beror på problem från talgkörtlarna.

Talget blir segt och hårt och ger inte bra

smörjning till ögats yta. Hela ögat känns

skavigt, irriterat och lite kladdigt.

Det finns många olika faktorer som

kan orsaka denna reaktion. En vanlig

orsak är otillräcklig användning av glasögonen

eller för svaga eller för starka

glas. Ett annat vanligt problem är känslig

hud, till exempel eksem. Den typen

av ögonlocksinflammation kommer

mycket lätt tillbaka.

Det bästa sättet att hålla ögonlocken

lugna är att inte låta talget stelna. En

eller två gånger per dag baddas ögonlocken

med varmt vatten, gärna med en

kompress, som för ligga på ögonlocken

några minuter. Sedan masserar man försiktigt

på ögonlockskanterna upptill och

nedtill innan man baddar rent och torkar

försiktigt. Om huden blir irriterad av

detta är vanlig fet salva bra, Vaselin eller

Idomin tycker många fungerar bäst. Det

viktiga är att inte ta för mycket, så lite

salva som ett risgryns storlek räcker

ofta. Om man tar för mycket vill salvan

rinna in i ögat, det är inte farligt men

ögat blir irriterat och synen lite dimmig.

Ibland är det svårt att få en blefarit att

lugna sig utan receptbelagd salva. Vårdcentrals

doktor eller ögonläkare måste

då undersöka och skriva recept.

6

min hälsa 2/2009


»Ögats tårar innehåller effektiva ämnen som motverkar bakterier. Ögon som är friska för

övrigt kan därför självläka en bakterieinfektion. «

Ovanligt och farligt

Hornhinneinfektion, keratit, av

virus Hornhinnan är det genomskinliga

fönstret som täcker ögat framför regnbågshinnan,

iris, och pupillen. När ett

virussår på hornhinnan uppkommer blir

ögat ömmande rött och ljuskänsligt.

Ögat brukar inte vara kladdigt men

ofta lite tårigt.

Flera virus kan ge besvärliga infektioner

i ögats hornhinna. Vanligast är så

kallade herpes virus. Samma typ av virus

som orsakar munsår kan ge herpesvirussår

i ögat. Precis som munsår återkommer

ofta herpesinfektioner i ögat.

Herpesvirus är vanligt och ger oftast

endast lätt sjukdomskänsla när man

träffar på det första gången. De flesta

utvecklar motståndskraft mot viruset

och får inga problem senare i livet.

Varför några får problem med munsår

och några med horhinnan vet man inte

riktigt.

Nu för tiden finns effektiv salva och

även tabletter mot just detta virus. Trots

bra mediciner kan det bli ärr kvar efter

ett herpessår i hornhinnan och synen

riskerar att bli nedsatt.

Efter flera infektioner kan också

andra problem uppstå som kräver långvarig

behandling och många kontroller

hos ögonläkare.

Horhinneinfektion, keratit, av

bakterier Ögats yta har ett bra försvar

mot bakterieangrepp. Men om bakterier

av någon anledning får fotfäste i horhinnan

är det svårt för kroppens vanliga

försvarssystem att fungera. Det är därför

mycket viktigt med snabb och effektiv

behandling.

Det drabbade ögat blir ordentligt

rött, kladdigt och ömmar. Synen blir

också försämrad.

På vårdcentralen kan man upptäcka

hornhinneinfektionen men behandlingen

sköts av en ögonläkare. Behandlingen

består av antibiotikadroppar som

droppas mycket tätt första dygnen.

Ibland behövs hjälp med droppningen

och bakteriesår på hornhinnan är en av

de få ögonsjukdomar där sjukhusvård

fortfarande förekommer.

Regnbågshinneinflammation, irit,

är en reaktion som kroppen »skapar mot

sig själv«.

Samma typ av reaktion som vid reumatisk

svullnad av leder. Exakt varför

kroppen reagerar på det sättet vet man

inte. Det finns många mediciner som

dämpar eller tar bort reaktionen, men

tyvärr kan den återkomma.

En typisk irit ger ett rött, ljuskänsligt,

smärtande öga som inte kladdar eller

varar, synen blir långsamt sämre om inte

rätt behandling påbörjas. Har man en

gång haft irit är det ofta lätt att känna

igen besvären.

Första gången man får irit kan det

vara svårt att beskriva besvären och

dagar, ibland veckor, kan gå innan rätt

diagnos ställs. Om besvären kommer

smygande är det ännu svårare att misstänka

och upptäcka iriten trots att en

ögonundersökning görs.

Ofta är irit något man får en eller

några gånger i livet. Men ibland kan

besvären återkomma gång på gång. Då

kan det behövas lång tids behandling och

synen kan ibland bli påverkad trots att

mediciner har använts.

Iriter behandlas av ögonläkare, nästan

alltid behövs en droppsort som vidgar

pupillen och en som innehåller kortison.

Ju tidigare behandlingen påbörjas ju

bättre går det att få ögat lugnt.

Akut glaukom. Glaukom hette förut

grön starr och kallas ofta fortfarande så.

Det finns flera olika sorters glaukom.

Vanligast är den kroniska som inte ger

någon ögonrodnad. Akut glaukom är

ovanligt och ger alldeles speciella symptom.

Vid akut glaukom uppkommer en

plötslig tryckstegring i ett öga. Det ger

kraftig värk, rodnad och synnedsättning.

Hela kroppen blir påverkad av smärtan

och kraftigt illamående med kräkningar

är inte ovanligt.

Med moderna mediciner och ibland

laserbehandlingar brukar man ganska

snabbt få ned ögontrycket. Synnerven

kan dock ha skadats så att synen inte

blir helt återställd trots att trycket blir

normalt och värken försvinner. Ibland

kan det också finnas en bakomliggande

ögonsjukdom som påverkar synen negativt.

«

min hälsa 2/2009 7


8

min hälsa 2/2009


Allt fler drabbas av allergiska ögon- och näsbesvär. Vanligast är besvär

under vår och sommar orsakade av pollen från lövträd, gräs och gråbo.

Med rätt behandling ska man kunna vara besvärsfri under pollensäsongen.

text björn ställberg distriktsläkare, trosa vårdcentral

foto björn fröberg

Det allergiska ögat

Under vår och sommar drabbas

cirka 20 procent av den

yngre befolkningen av allergiska

ögon- och näsbesvär

under pollensäsong. Detta

har ofta kallats hösnuva trots att många

har besvär av annat än gräs och att

många även får besvär från ögonen. Vissa

år med extremt höga pollenhalter kan

även de som aldrig tidigare haft besvär få

allergisymtom från näsan och ögonen.

Är man allergisk mot pollen uppstår

det en allergisk reaktion när pollenkorn

fastnar i näsans och ögonens slemhinnor.

Vid den allergiska reaktionen som

då sker frisätts olika retande ämnen, till

exempel histamin. En allergisk inflammation

uppstår. Man får de typiska

allergisymtomen med rinnsnuva, klåda,

nysningar och nästäppa. Ögonen reagerar

också ofta genom att bli röda, de

rinner och kliar. Alla dessa symtom gör

att man dessutom känner sig rejält trött.

Det är vanligast att man reagerar på

björkpollen och gräspollen. Men många

som är björkpollenallergiska får även

besvär av al- och hasselpollen. Hasselpollen

redan från slutet av februari och

alpollen från mitten av mars.

I juni avtar björkpollenhalterna men

istället ökar mängden gräspollen som

finns fram till i augusti. Men även pollen

från gråbo, som är en vanlig ört, och

andra växter kan ge allergi. Även om

björk- och gräsallergi är vanligast har

många symtom under hela pollensäsongen

från mars till augusti.

Pollennivåerna varierar från dag till

dag men även mellan olika år. Givetvis

är det mest pollen dagar med uppehållsväder

och blåst, medan det blir låga

halter kyliga och regniga dagar. Ett bra

tips för den som är pollenallergisk är att

följa pollenprognoserna.

Symtomen på pollenallergi är

för det mesta lätta att känna igen. I de

flesta fall behövs det inte något särskilt

allergitest för att veta vad som orsakat

besvären. Om läkaren är osäker kan man

få göra ett allergitest, antingen med ett

blodprov eller ett så kallat pricktest.

Båda undersökningsmetoderna är lika

tillförlitliga.

När man behandlas för sin pollenallergi

är målet att man ska kunna vara

besvärsfri under hela pollensäsongen. På

apoteken kan man få bra råd om lämpliga,

receptfria läkemedel för behandling

av besvär från ögon och näsa. Många kan

därför klara behandlingen själva och bli

helt symtomfria med receptfria läkemedel.

Vid lindriga pollenallergibesvär brukar

det räcka med att dagar med höga

pollenhalter använda receptfria antihistamintabletter

som Acura, Cetirizin,

Cidron, Clarityn, Kestine, Loratadin,

Versal och Zyrlex. Många kan behöva

ta medicinen dagligen under en större

del av pollensäsongen för att kunna

vara besvärsfria. Tabletterna kan också

hjälpa om man har lindriga allergibesvär

i ögonen.

Om man trots detta får ögonbesvär

kan man komplettera med receptfria

ögondroppar. Det finns idag flera som

innehåller samma ämne, kromoglikat,

nämligen Lecrolyn, Lomudal och Tilavist.

Dessa har både en snabb effekt och

kan tas förebyggande för att förhindra

allergisymtom från ögonen. Ett annat

alternativ, om inte detta har effekt, kan

vara ögondroppar som innehåller antihistamin,

Livostin eller Zaditen. De har

oftast en snabbt lindrande effekt.

Har man kontaktlinser bör man använda

ögondroppar som finns som endospipetter

utan konserveringsmedel. «

Att tänka på

Målsättningen med behandlingen är

givetvis att man ska kunna vara helt

besvärsfri. Att undvika pollen som

sprids med vinden är ofta svårt men

det finns några saker man kan tänka på:

• Vädra sovrummet på natten eller

under tidig morgon då pollenhalten är

låg.

• Häng inte ut kläder eller sängutrustning

på vädring eller tork utomhus.

• Undvik gräsklippning och lek på

nyklippt gräsmatta.

• Skölj bort pollen ur håret före sänggående.

• Ta inte in pollenbärande växter inomhus.

• Kontakta sjukvården om bara det ena

ögat är irriterat.

min hälsa 2/2009 9


För att vi ska kunna se tydligt

krävs, bland annat, att den

tårfilm som finns på ögats yta

fungerar och inte torkar ut.

text Anne Silfverskiöld

Överläkare, Ögonkliniken Nyköping

foto björn fröberg

Tårar behövs för bra syn

Vanligast är nog att vi får för

»mycket tårar«. De börjar

rinna utan anledning,

framförallt när det blåser.

De kan även rinna inomhus

så kinder och näsdukar blir våta. Dessa

besvär blir vanligare med stigande ålder.

Anledningen är att ögonlocken med

åldern blir lite slappa samtidigt som

tårvägarna mister sin spänst.

Ibland är det stopp i tårvägen och

detta kan opereras, bland annat med

nedläggning av slang.

Små barn kan ha en dåligt utvecklad

tårkanal. Barnet har då en liten »tårsjö« i

ögonvrån och ögat rinner, främst utomhus.

Ibland öppnas tårkanalen under de

första levnadsåren, om så inte sker kan

den behöva sonderas.

Tårar produceras reflexmässigt av

bland annat irriterande ämnen, vid

kyla och blåst och vid allergier när man

utsätts för det man inte tål.

Det är besvärligt att ha för mycket

tårar men att ha för lite tårar är mycket

värre.

Det produceras ständigt nya tårar

av den större tårkörteln samt av mindre

körtlar på bindehinnan och ögonlockskanten.

Dessa körtlar producerar viktiga

näringsämnen, smörjningsmedel och

salter.

10 min hälsa 2/2009


I tårvätska finns också bakteriedödande

ämnen som lysosymer vilka

bekämpar infektioner. Tårvätskan ger

även näring och håller ögats yta ren.

Tårfilmen har en speciell, komplicerad

struktur som tillåter oss att se bra.

Fungerar den inte blir det besvärligt.

Ögon som svider, bränner och som

känns trötta och torra är mycket vanligt.

Man kan ha irriterade, röda och grusiga

ögon. Det har vi säkert haft lite till

mans.

Studier visar att 35 av 100 personer

i åldern 50 till 70 år klagar över dessa

besvär som inte alls behöver vara något

farligt.

Få har riktigt torra ögon, eller »sicca«

som det också kallas.

Vanliga orsaker till »ögonirritation«

är vårt inomhusklimat med täta hus och

torr luft. Klimatanläggningar, damm,

statisk elektricitet, olika kemiska ångor

och rökiga lokaler irriterar också ögonen.

Även kraftig sol, vind och »drag«

bidrar till irritation. Kontaktlinser kan

också få ögonen att kännas torrare.

Lindriga besvär kan man komma till

rätta med på egen hand, framförallt

genom att försöka undvika det som

förvärrar besvären. På apoteket finns

annars receptfria tårersättningsmedel

och olika allergibehandlingar.

»Arbete vid datorer kräver stor koncentration. Ofta är

skärmen placerad så man får titta uppåt vilket gör att

man blinkar mindre ofta och ögonen torkar ut och blir

irriterade. Försök därför att ha datorskärmen så lågt som

möjligt och glöm inte att blinka ofta, stirra inte. Så vitt vi

vet idag är dock arbetet vid datorskärmen inte skadligt

för ögonen. «

Arbete vid datorer kräver stor koncentration.

Ofta är skärmen placerad

så man får titta uppåt vilket gör att man

blinkar mindre ofta och ögonen torkar

ut och blir irriterade. Försök därför att

ha datorskärmen så lågt som möjligt och

glöm inte att blinka ofta, stirra inte. Så

vitt vi vet idag är dock arbetet vid datorskärmen

inte skadligt för ögonen.

Med åldern minskar tårproduktionen.

De flesta som har torra ögon är

kvinnor. Hormonella faktorer påverkar

och man tror att manligt könshormon,

testosteron, skyddar slemhinnor.

Läkemedel kan minska tårbildningen,

främst läkemedel med så kallad antikolinerg

effekt som kan öka ögontorrheten.

Fråga din läkare eller apotekspersonal

om du har besvär.

Ett fåtal patienter på min mottagning

har mycket torra ögon. Minskad

tårbildning och kvalitetsförsämring

av tårfilmen gör att de har det mycket

besvärligt. De kan få sår på hornhinnan

som gör ont och skaver.

När det gått så långt är det svårt

att bota. Det enda man kan göra är att

lindra med droppar, gel och salvor. Det

är viktigt med regelbunden droppning

även när det känns lite bättre.

En del personer drabbas oftare än

andra av ytliga ögoninfektioner, bindehinnekatarrer,

med bakterier och varbildning.

Hos dessa patienter är de olika

körtlarna som producerar tårvätska, fett

och slem inflammerade.

Det är vanligt med någon slags

reumatiskt koppling, så kallad immunologisk

sjukdom. En allmän torrhet

i slemhinnor i mun, näsa och svalg

förekommer ofta. En del får en uttalad

trötthet med sjukdom i kroppen, så

kallad Sjögrens syndrom.

De personer som har sjukligt torra

ögon utreder vi på ögonkliniker. Det

finns gemensamma utredningsprogram

som görs lika i olika länder.

Idag finns en stor mängd smörjande

ögondroppar. De kallas för tårsubstitut

eller tårersättningsmedel och fungerar,

precis som det låter, som vanliga tårar

och kan användas hur mycket som helst

utan att skada.

Apotektspersonal kan ge goda råd.

Även en del optiker har smörjande

ögondroppar.

Man får pröva sig fram till vad som

fungerar bäst. Eftersom sorterna ofta

byts ut är det svårt att göra en fullständig

förteckning över vad som finns på

marknaden.

Som riktmärke kan man ha att ju lindrigare

besvär desto »tunnare« droppar.

De tunnare dropparna finns det många

olika sorter av och de har ofta krångliga

namn, därför är det bra att skriva

upp namnen på sorterna vartefter man

provar sig fram.

Sedan finns det droppar i »gelform«

som Oftagel eller Viscotears. En del

personer med svårare besvär upplever

att dessa geler lindrar bättre och att de

inte behöver tas så ofta.

Salvor som Oculentum simplex till

natten ges vid allvarliga besvär med sår.

Sedan flera år finns även ögondroppar

med så kallad hyaluronsyra. Hyaluronsyran

binder sig till hornhinnan och har

en god läkande effekt. Den finns även på

flaskor utan konserveringsmedel med

lång hållbarhet.

Det är bra att undvika konserveringsmedel

om man droppar dagligen och har

mycket torra ögon. De som har sjukligt

för torra ögon får ibland droppa upp

till en gång per timme. De kan också få

droppar på recept. «

min hälsa 2/2009 11


Vi äter med ögat

Mat är inte bara gott utan kan också vara vackert, det kan vi nog alla hålla med

om. Vi äter med ögat när vi bläddrar i våra fina kokböcker och mattidningar

eller surfar runt på olika matsajter och matbloggar. Utan bild är det svårare att

föreställa sig hur rätten ska se ut och smaka. Det är bilden som lockar oss och får

oss att bli sugna. text Anna Agdestein leg dietist, Mälarsjukhuset foto getty images

12 min hälsa 2/2009


Ögat fångar matens utseende

och tillstånd som färg, form,

storlek och lyster. Ögat och

synen ger oss en möjlighet

att välja med utgångspunkt

från den kunskap som redan finns lagrad

i hjärnan. Till exempel registrerar ögat

genast signalen om man föredrar en välstekt

köttbit och blir serverad en blodig

biff. Hjärnan översätter signalen till:

»Den här biffen är för röd, den är inget

för mig.«

Färgen på godis, glass eller yoghurt

står i relation till dess smak. Rött betyder

hallon eller jordgubb, gult – citron,

orange – apelsin. Vi väljer med utgångspunkt

från ett minne eller av nyfikenhet.

Förhoppningsvis tycker vi om att

prova på nya maträtter och livsmedel,

om inte stänger vi dörren för nya smakupplevelser!

Synen är det dominanta sinnet, det

står för cirka 80 procent av våra upplevelser.

Genom att iaktta förbereder man

sig, man väljer och bedömer. Synintrycket

ger oss en chans att påminna

om tidigare känslor, vad vi accepterat

eller inte tyckt om. Synen är den första

sensoriska barriären, vi tycker om det vi

ser eller så gör vi det inte.

Men ögat kan ta fel. Vårt nästa steg är

att ta hjälp av luktsinnet för att försäkra

oss om att mat eller dryck är acceptabelt

att stoppa i munnen. Ju mer imponerad

synen blir, desto större krav ställs på

smakupplevelsen. En vacker tårta eller

frukt, som inte har en god smak och ger

angenäm luktupplevelse, blir en besvikelse.

Ibland är det dock bra om ögat inte

får styra för mycket. Kanske tycker vi att

maten ser så god ut att vi lägger upp alltför

mycket på tallriken och sen äter upp

allt trots att vi redan är mätta? Låt ögat

hjälpa till men låt magen få bestämma

när det är nog!

Har man däremot liten aptit och svårt

att få i sig, eller kanske inte ser så bra

kan färg på maten ge fokus. En färgglad

tallrik och vacker dukning med fina

uppläggningsfat samt bra belysning i

rummet blir bra hjälpmedel!

Vi vet att en maträtt som är vackert

och aptitligt upplagd smakar godare än

om den är slarvigt upphälld på en papperstallrik

eller äts ur en plastlåda. Röd

färg associeras med söt smak som till

exempel lingon, rödbetor och gelé. Om

man serverar det tillsammans med övrig

mat blir det ett hjälpmedel till att »upptäcka«

den andra maten på tallriken.

Röd är den första färg vi lär oss känna

igen som små barn och den sista färg vi

glömmer som mycket gamla.

De olika synintryck som ögat registrerar

angående maten är: tillstånd, form

och figur, yta och konsistens samt färg.

Dessa intryck hjälper oss att bedöma en

maträtt eller ett livsmedel innan vi har

smakat på det.

Tillstånd – Mellan flytande och solitt

tillstånd finns flera stadier. Ett av dessa

är krämig.

Man kan se skillnad mellan en klar

buljong och en redd, krämig soppa.

Ögat registrerar och förbereder. Det

som är i gasform, som kolsyrat tillstånd,

upptar en viktig roll för upplevelsen av

livsmedel.

Formen och figuren – Den talar ett

tydligt språk. Torkade frukters form

talar om för oss hur de kommer att upplevas.

En mandarin har en annan form

än en apelsin. Bakverk har olika former,

ett wienerbröd skiljer sig från en fralla.

Formen på vetekorn är annorlunda än

formen på majskorn.

Ytan och konsistensen – Nu tillkommer

nyanser som kan vara mer eller

mindre blanka och matta.

Färgen – Även färgen kan vara attraktiv

eller frånstötande när det gäller

livsmedel och måltider. Det finns färger

som av en del upplevs som glada och

färger som kan upplevas som trista. Blå

färg används sällan när det gäller mat

och dryck. De gröna färgerna i maten

kommer oftast från växtriket. De vita

är oftast sammankopplade med färska

mjölkprodukter. När man talar om färger

kan man fördjupa sig i olika nyanser,

från ljust till mörkt, eller specificera

genom toner som gulrött eller blårött.

Man kan putsa ett äpple så att det

skiner och ser mer aptitligt ut. Det har

dock fortfarande samma smak som ett

man ännu inte putsat.

Presentationen av en rätt är mycket

viktig för upplevelsen. Synintrycket ska

öka aptiten ögonblicket före måltiden.

Det ger även andra signaler. Vatten ska

vara klart. Om det är grumligt ringer

varningssignaler.

Om den färska salladen har ett visset

utseende, eller om en frukt, som normalt

har en annan färg, blivit brun vill

man inte stoppa den i munnen. Orsaken

till detta är att vi genom erfarenhet lärt

oss att då har dessa produkter förlorat

sin kvalitet. Men vi ska inte glömma att

synen kan lura oss. Det gäller att vara

uppmärksam och kritisk!

Vi behöver också bokstavligen äta för

ögat, det vill säga få i oss tillräckligt med

A-vitamin, Retinol, som behövs för sin

funktion i ögats näthinna. Där ingår det

i synpigmentet, som »fångar upp« ljuset

och ser till att det skickas en signal till

hjärnan. Brist på vitaminet gör att ögat

får svårare att uppfånga svagt ljus och

man drabbas av nattblindhet. Det här är

något som i princip inte förekommer

i länder där befolkningen har råd med

varierad kost och där även vitaminberikning

sker av till exempel margarin och

lättmjölk.

Nattblindhet botas dock så snart vitaminet

åter tillförs. Vid brist på A-vitamin

blir hud och slemhinnor torra, hårda

och hornartade. I ögat slutar tårkörtlarna

att fungera och hornhinnan torkas

ut. Vid riktigt svåra fall blir bestående

blindhet följden.

I u-länder är det ett mycket stort

problem och faktiskt den största orsaken

till förvärvad blindhet. «

min hälsa 2/2009 13


Mount Doom höjer sig över Mordors utbrända marker. Tusentals orcher och

soldater vaktar vägen där två hober tar sig fram.

Frodo och hans vän Sam smyger i halvskugga när Saurons onda, brinnande och

allseende öga plötsligt får syn på dem och bländar dem med sin kraft.

Mats Stefenson distriktsläkare, Stadsfjärdens vårdcentral, Nyköping

å föreställer sig en Tolkienläsare det onda ögat,

som en symbol för den absoluta ondskan och med

enorm makt. Det onda ögat som denna artikel

handlar om är dock något helt annat; avundsjukt,

småaktigt och absolut ingen allmakt.

Det onda ögat är en mycket gammal symbol. Det finns

arkeologiska fynd från sumerernas riken för 5 000 år sedan

i de urgamla städerna Ur och Uruk, nu i södra Irak. Därifrån

spred sig symbolen och är nu känd från hela medelhavsområdet.

Den som ger det onda ögat kastar sin blick

på något han är avundsjuk på. Det kan

vara någons vackra dotter eller chefens

lyxiga villa.

Får man onda ögat på sig kan man

drabbas av olycka. Man kan bli sjuk,

ett barn kan dö eller huset kan brinna

ned. Detta är inget som de som kastar

blicken egentligen önskar men deras

avundsjuka går inte att styra och leder till

skador. Alla, utom små barn, kan kast den

onda blicken.

För att skydda sig är det viktigt att man inte

väcker grannarnas avund eller sticker ut på något sätt. Är

dottern ovanligt söt klär man henne i slitna paltor. Om sonen

framstår som speciellt duktig på något ska man genast framhäva

hur dålig han är på något annat.

Genom att framhäva sin egen uselhet kan man i bästa fall

hejda olyckan.

Lika viktigt är att den som kastat den olycksaliga blicken

själv hjälper till att oskadliggöra den genom att utföra vissa

ritualer och direkt avväpna blickens kraft. Man kan till exempel

spotta tre gånger på barnet.

Hinner man inte med de förebyggande ritualerna kan

barnet snabbt insjukna i diarré, kramper eller någon annan

mer eller mindre farlig sjukdom. Hög tid då att söka upp en

klok gumma eller en trollkarl som kan konsten att vända bort

blicken från den drabbade.

Metoderna varierar mellan olika länder men går oftast ut

på att den kloka gumman själv tar på sig blickens olycka. I den

judiska traditionen var en barnrik familj noga med att inte visa

alla sina barn på en gång för att inte väcka en barnlös

familjs avund och blickar.

För att förebygga attacker från det

onda ögat är det vanligt att bära amuletter

som ett försök att spegla tillbaka den

avundsjuka blicken. Amuletterna visar

ofta ett vidöppet öga i en trekant, har

det någon färg är det ofta blått. Blåa

ögon anses på många håll farligare och

fortfarande talar man ju om en iskall,

blå blick.

Man kan också måla ett öga ovanför

dörren, eller i pannan på spädbarnet för att

vrida bort eller spegla tillbaka det oönskade

tittandet. I svensk folktro finns inga exempel på

att det onda ögat har använts men liknande företeelser i

folktron är att man genom sin avundsjuka får grannens kor att

gå i sin.

I ett större perspektiv kan man tänka sig att dessa blickar

ingår i ett system som bidrar till förtrycket i samhället. Det är

farligt att sticka ut på något sätt. Har man några talanger ska

man i varje fall inte visa upp dem. »Du ska inte tro att du är

något« enligt Sandemoses lag om Jante.

Föreställningen om det onda ögat uppehåller ett slags

medelmåttans diktatur i traditionella samhällen genom att

trycka ner kreativitet och nya idéer. «

14 min 2/2009 hälsa min 2/2009 hälsa


Läkemedelsrester i naturen är en

miljofara

text Lina Jansson miljösamordnare, Hälso- och sjukvården, Landstinget Sörmland foto björn fröberg

Läkemedel botar sjukdomar

och räddar liv. När läkemedel

gjort verkan i kroppen

kommer de ut i naturen och

kan då påverka växter och

djur negativt och på sikt även

människan.

Kroppen utsöndrar läkemedel främst

genom urin och läkemedelsrester

hamnar på så sätt i avloppet. I naturen

uppstår en blandning av olika läkemedelsrester

och det finns lite kunskap

om vilka synergieffekter som kan

uppkomma.

Läkemedel är svårnedbrytbara

eftersom de är konstruerade för att

bland annat klara magsäckens sura

miljö.

Dagens avloppsreningsverk är inte

utformade för att bryta ner rester av

läkemedel. Läkemedelsrester bryts ner i

olika grad beroende på vilka substanser

läkemedlet innehåller.

Substanser som inte bryts ner hamnar

i slammet eller i vattnet som renats.

De prover som tagits i Sverige på

läkemedelsrester i renat avloppsvatten

visar inga akuta hälsorisker, men det

finns för lite kunskap om vilka långsiktiga

miljö- och hälsoeffekter som kan

uppstå.

Läkemedelsindustrin i Sverige har

fler reningsmetoder än de kommunala

avloppsreningsverken, men i vissa

utvecklingsländer finns stora brister i

reningen av vatten från läkemedelstillverkning.

Därför är det viktigt att landstingen

ställer miljökrav då läkemedel

upphandlas centralt.

Läkemedelsverket utreder om ett

läkemedel ska godkännas för försäljning

i Sverige och undersöker bland annat

hur det påverkar miljön.

Läkemedelsverket utvärderar positiva

effekter i förhållande till miljörisker,

men enligt gällande EU-regler får inte

miljöutredningen påverka om ett läkemedel

godkänns eller inte.

Läkemedelsanvändning är en prioriterad

miljöfråga för sjukvården och

landstinget Sörmland har som mål att

minska andelen läkemedelsrester i renat

avloppsvatten. Samtliga förskrivare ska

få utbildning i läkemedel och miljö.

Landstinget kan minska förskrivningen

av läkemedel som ger stor

miljöpåverkan och från och med i år ska

även miljöaspekten beaktas i listan för

rekommenderade läkemedel.

Landstinget Sörmland har

börjat undersöka renat avloppsvatten

och provsvaren ligger på samma

nivåer som i andra delar av landet.

I Katrineholm ligger halterna av

läkemedelsrester från antiinflammatoriska

läkemedel nära de nivåer som

påverkar organismer.

Vattenresurserna är begränsade

och vi får inte mer vatten än vad som

finns i dag. Läkemedelsrester i det

svenska dricksvattnet utgör ingen

akut risk, men det är en viktig fråga

att arbeta vidare med.

Som privatperson är det viktigt

att lämna in överblivna läkemedel till

apoteket och att aldrig slänga dem i

avloppet.

Startförpackningar är ett bra val då

läkemedel skrivs ut för första gången.

Genom att samla in överblivna läkemedel

undviker vi att substanser som kan

skada miljön hamnar i naturen.

Det är viktigt att alla beredningsformer

av läkemedel lämnas in efter att de förbrukats,

exempelvis plåster, salvor och

inhalatorer.

Vi behöver mer kunskap om läkemedlens

miljöpåverkan och nationellt

bedrivs ett forskningsprojekt för att få

mer kunskap och möjlighet att minska

effekterna. Läkemedelsanvändningen

ökar då befolkningen växer. Med dagens

befolkningstillväxt och ökning av läkemedelsanvändningen

kommer vi att

använda tre gånger så mycket läkemedel

om 25 år. «

min hälsa 2/2009 15


Visst är sommaren ljuv men den kan bjuda på förtretligheter. Här följer några tips som kan förenkla

tillvaron.

text bengt lindqvist distriktsläkare, Ekensbergs vårdcentral illustration anders weston

Snabb hjälp mot

sommarplågor

Pollenallergi Pollen hör vår och

sommar till. Det är vanligt att man är

allergisk mot pollen från björk, gräs och

gråbo. Ofta ger det sig tillkänna

genom att ögonen kliar och att

näsan blir täppt och rinner. Ibland

förekommer rethosta och astmatiska

besvär. Reaktionen

varierar med pollenmängden.

Pollenhalten är låg vid regnväder

och hög vid fint väder.

Kontakten med pollen kan minskas

genom att

• Duscha håret på kvällen

• Ha fönstren stängda under dagen

• Inte vädra sänkläder eller torka

tvätt ute

• Klippa gräset när det är daggvått

• Motionera på morgonen medan daggen

binder pollen

Den allergiska reaktionen kan lindras

med tabletter, ögondroppar och

nässpray. Fråga ditt närmaste apotek.

Fästingbett Vid fästingbett kan

huden rodna och klia kring

bettstället några dygn men

som regel avklingar

besvären.

Fästingar kan sprida

sjukdomar, de vanligaste

är borrelia

och TBE.

Borrelia är

en kronisk

inflammatorisk

hudsjukdom

och risken

för infektion är låg

under det första

dygnet efter att fästingen

bitit sig fast.

Oftast ger sjukdomen inga symptom

men ibland kan det förekomma hudrodnad

med lätt klåda eller känsla av

beröring eller stickningar i huden.

TBE orsakas av ett virus som

drabbar nervsystemet och oftast

yttrar sig som hjärninflammation.

Symtomen

är hög

feber,

svår

huvudvärk och ibland kramper eller

förlamningar.

Borreliainfektion behandlas med

antibiotika. TBE förebygges med

vaccination. Tala med din vårdcentral

om detta.

För att minska risken för smitta är

det därför klokt att avlägsna fästingen så

snabbt som möjligt. Enklast

sker det med

en pincett

eller

fästingborttagare

som köps på

apotek. Fatta tag

om fästingen nära

huden och dra rakt

ut. Eventuella rester

av käkpartiet stöter

kroppen själv bort.

Smittrisken är störst

längs kusterna. Man

kan skydda sig med

täckande klädsel vid promenad

i skog och högt

gräs. Inspektera huden

efter dagens slut.

En växande, kvardröjande

rodnad kring

bettet efter någon vecka

motiverar kontakt med

vårdcentral. Det samma

gäller vid allmänna

symtom som feber,

huvudvärk, trötthet eller

muskelvärk i anslutning till

fästingbettet.

Geting- och

bistick Sticket

brukar orsaka

lokal rodnad och svullnad med sveda

16 2/2009 min hälsa min 2/2009 hälsa


och klåda. Som regel

avklingar det efter

några dygn. Försök att

ta bort kvarsittande

tagg. Ofta kan besvären

lindras med att kyla stickstället

med en isbit i servett. Eventuellt

kan man använda lokalbedövande salva –

Xylocain – som köps på apotek.

Allvarliga reaktioner är mycket ovanliga

men stick i munnen eller många

stick på hals och i ansikte

kan orsaka slemhinnesvullnad

och andningssvårigheter.

Ring 112 eller sök snabb

vård.

Vid allergi mot

bi- och getingstick kan

reaktionen bli kraftig med

kallsvett, yrsel, illamående, hjärtklappning,

andningssvårigheter, med

mera. Ring 112 eller sök snabb vård.

Solskador Solning skapar välbehövligt

D-vitamin men i övermått ger den

ultravioletta strålningen brännskador vid

kraftig exponering. Huden rodnar, blir

varm och svider. Ibland uppstår blåsor.

Mycket solande gör att huden åldras i

förtid.

Om du bränt dig kan det lindra med

kallt vatten, kylbalsam eller fuktgivande

hudlotion. Vid påtagligt besvärande

sveda eller soleksem är receptfri kortisonkräm

ett alternativ.

Kom ihåg att solen är som starkast

mellan klockan 11 och 15.

Använd luftiga kläder, solhatt och

solglasögon samt solkräm med hög

solskyddsfaktor. Solens strålar når ner

under vattenytan. Badande barn kan

därför bära ett tunt plagg.

Huggormsbett

Reaktionen


huggormsbett

varierar

beroende på

giftmängd

och individ.

Barn och äldre

är ofta känsligare.

Om du blir biten

• Var stilla

• Håll den bitna

kroppsdelen i stillhet

och gärna högt

• Ta av åtsittande saker som

skor, ringar och klocka eftersom

området kring bettstället kan

svullna upp

• Lämna bettstället ifred

Uppsök alltid vårdcentral eller sjukhus.

Ring 112 för ambulans vid allmänpåverkan

som

• Svårt illamående

• Kräkningar

• Magsmärtor

• Diarré

• Kallsvettning

• Hjärtklappning

• Yrsel

• Andningsbesvär

• Kraftig blekhet

Brännmaneter I svenska vatten finns

inga farliga brännmaneter men röd och

blå brännmanet på västkusten och kring

Skåne har bränntrådar som vid beröring

skjuter gift i huden. Skölj bort trådarna

med rikligt med vatten, sött eller salt.

Försök inte gnugga bort bränntrådarna.

Använd smärtstillande med paracetamol,

till exempel Alvedon eller Panodil,

eller ibuprofen, till exempel Ibumetin

eller Ipren. Sök vård om du känner

dig medtagen.

Skrubbsår Det är viktigt att

rengöra såret ordentligt för att

undvika infektion. Använd gärna

handdusch och flytande tvål. Jord,

smuts och grus kan borstas bort

med mjuk tandborste. Såret är ofta

bedövat i anslutning till olyckan.

Bedöva annars med Xylocainsalva.

Låt såret lufttorka och

lägg därefter på ett

skyddande förband.

Kontakta

vårdcentral om

du är

osäker


förfarandet.

Kontrollera

stelkrampsskyddet.

Kontakta vårdcentral

om såret börjar vara eller om feber

tillstöter.

Metkrok i huden Metkrok i huden kan

vara besvärlig att avlägsna eftersom den

har en hulling i spetsen. Gör så här:

Klipp av metreven. Trä kroken genom

huden så att hullingen friläggs. Knip av

hullingen med en avbitartång och dra

ut kroken baklänges. Tvätta rent och

plåstra om.

Kontrollera stelkrampsskyddet. Om

man vaccinerats som barn gäller skyddet

till 40-års åldern.

Kontakta sjukvård om kroken sitter

på ett känsligt ställe – exempelvis nära

ögat. Kontakta även sjukvård om såret

verkar infekterat, det vill säga rodnar,

svullnar och blir varmt. «

Läs mer på internet:

www.1177.se

www.giftinformation.se

Eller ring 1177

Källa: www.1177.se

min hälsa 2/2009

17


Hämta Egenvårdsguiden gratis

Nu finns 1177 Egenvårdsguiden att hämta gratis på vårdcentraler och

mottagningar i länet.

Egenvårdsguiden är en liten röd bok som innehåller hundratals tips

och råd på vad man själv kan göra för att lindra lättare åkommor och

besvär. Guiden ger också hjälp att avgöra när man bör kontakta vården

för att få bedömning av sjukvårdspersonal.

Innehållet är hämtat från webbplatsen 1177.se, som drivs av Sjukvårdsrådgivningen

(SVR AB) och ägs av alla landsting och regioner.

1177.se är riktad till allmänheten och Sveriges enda riksomfattande

public servicetjänst för hälso- och sjukvårdsinformation på

nätet. Texterna skrivs av expertis som läkare, sjuksköterskor, tandläkare

och apotekare.

All information faktagranskas i flera steg före publicering och texterna

uppdateras årligen.

Folktandvården bygger Sveriges

modernaste klinik i Eskilstuna

Forskliniken byggs om och blir en av Sveriges modernaste tandvårdskliniker.

Under byggtiden tas kunderna emot på tandvårdsmottagningen

på Fröslunda vårdcentral.

– När Forskliniken öppnar igen i juni stängs tandvårdsmottagningen

på Fröslunda vårdcentral för gott och kunderna kallas till oss

på Forskliniken, säger Camilla Bergström, chef för Forskliniken som i

dag är en av Folktandvården Sörmlands 15 tandvårdsmottagningar.

Cirka 20 000 kunder berörs.

– Vi bygger om sex av de behandlingsrum vi har i dag och bygger

till elva nya. Med 17 identiska rum kan vi arbeta effektivare. Vi kan ge

ännu bättre service, smartare flöden gör också att vi kan ta emot fler

kunder än vad de två klinikerna kan i dag, säger Camilla Bergström.

Hon konstaterar att det är mer kostnadseffektivt med en klinik i

stället för två. Det behövs bara en reception och ett väntrum, det blir

också möjligt att jobba mer flexibelt. Tandvårdsmottagningen på Fröslunda

vårdcentral är dessutom i stort behov av renovering.

– Forskliniken har även ett mycket bra läge.

Hälso- och sjukvården i sommar

Under semesterperioden 2 juni-31 augusti har delar av hälso- och

sjukvården reducerad verksamhet. I de fall någon verksamhet är

stängd eller har reducerat öppethållande kan du vända dig till en annan

vårdcentral eller mottagning vid de andra sjukhusen i länet.

Vilka verksamheter som är stängda kommer att annonseras i lokaltidningarna.

Öppettider finns på www.landstinget.sormland.se eller kan

fås via växeln på Nyköpings lasarett 0155-24 50 00, Mälarsjukhuset

016-10 30 00, Kullbergska sjukhuset 0150-561 00. Om du blir sjuk, ring

i första hand 1177 eller kontakta din vårdcentral.

Vaccinationsråd

inför semesterresan

På www.1177.se finns nu en

avdelning för reseråd och vaccinationer.

Man kan söka på ett

specifikt land och få reda på vilka

vaccinationer som rekommenderas

och andra råd inför resan.

– Tidigare har det inte funnits

någon oberoende webbplats

utan kommersiella intressen om

reseråd och vaccinationer, säger

Kerstin Hörnsten, medicinskt

sakkunnig läkare för 1177.se.

På www.landstinget.sormland.

se kan du boka vaccinationstid

genom att klicka på e-tjänster

och infektionskliniken på Mälarsjukhuset,

som är länsövergripande

vaccinationsmottagning.

Fick du blod 1965-1991?

Alla som vet, eller misstänker, att de fick en blodtransfusion någon gång mellan 1965 och 1991

bör testa sig för hepatit C. Hepatit C kan leda till kronisk leverinflammation. Risken är dock liten

att en blodtransfusion under de aktuella åren lett till smitta.

Testet är ett enkelt blodprov som görs gratis på vårdcentralerna. Man kan också, om man har

ett annat besök inom vården, passa på att testa sig då. Om det första testet indikerar att man bär

på hepatit C görs kompletterande tester och man får vård på infektionskliniken. För den som är

bärare av hepatit C finns i dag goda behandlingsmöjligheter.

I Sörmland har redan cirka 1 571 personer testat sig. Nio av dessa har blivit positiva i första

testet och ska genomgå ytterligare test.

Landstinget Sörmland har också på Socialstyrelsens uppmaning gått ut med en riktad uppmaning

till vissa grupper. De målgrupper som särskilt pekats ut är de som var barn under perioden

1974-1991 och som vårdats för cancer, hjärtopererats, fötts för tidigt eller fått så kallat blodbyte.

– Vi har lyckats spåra 284 personer från riskgrupperna. Vår målsättning är att de alla ska testa

sig, säger smittskyddsläkare Carl-Gustaf Sundin.

Mer information finns på landstingets webbplats www.landstinget.sormland.se

18 min hälsa 2/2009


Ändrade ersättningsregler för

blodfettsänkande mediciner

En granskning av läkemedel mot blodfettrubbningar visar att behandling

med den dyraste statinen inom högkostnadsskyddet kan kosta

upp till 20 gånger mer än behandlingen med den billigaste, trots att

båda läkemedlen har likvärdig effekt.

Granskningen gjordes av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

TLV. De gör läkemedelsgenomgångar med syfte att få ut så mycket

hälsa som möjligt av varje skattekrona och väger nyttan mot kostnaden.

De beslutar även om läkemedlet ska omfattas av läkemedelssubventionen

och därmed rabatteras med skattemedel då det förskrivs

på recept.

TLV har nu beslutat att följande läkemedel förlorar sin subvention,

de som berörs av beslutet bör naturligtvis samråda med sin behandlande

läkare om de alternativ som står till buds:

• Lipitor i styrkan 10 mg och Crestor i styrkan 5 mg.

• Lescol, Lescol Depot och Pravachol.

• Zocord förlorar subvention för alla förpackningar utom 80 mg i

förpackning om 49 tabletter.

Följande läkemedel får begränsad subvention:

• Lipitor och Crestor i andra styrkor (än 10 mg respektive 5 mg)

• Ezetrol

• Questran och Questran Loc

Beslutet frigör 170 miljoner kronor för annan sjukvård och börjar

gälla från och med den 1 juni 2009.

Mer att läsa finns på TLVs hemsida www.tlv.se.

Trädgårdsterapin har startat på Nynäs

I början av april öppnades Landstinget Sörmlands terapiträdgård på

Nynäs utanför Nyköping, under direkt ledning av terapeuterna Anna

Hejdenberg och Christina Sjölander (bild) samt trädgårdsmästare

Klas Rosenberg. Syftet är att ta emot sjukskrivna patienter från hela

länet med uttalade stressbesvär för rehabilitering i en avstressande

och lugn miljö.

Navet i verksamheten är själva terapiträdgården med sitt växthus.

Vårdtiden är normalt 12 veckor men kan förlängas. En grupp på cirka

åtta patienter kan tas emot samtidigt. Patienter kan remitteras från

såväl primärvård, psykiatri som övrig slutenvård. Urvalet av patienter

görs sedan av distriktsläkare Margus Mägi (Ekensbergs VC) i samråd

med terapeuterna på Nynäs. Verksamheten ska ses som komplement

till andra terapi- och

rehabiliteringsinsatser.

Trädgårdsterapin

utgör organisatoriskt

en av två sektioner

inom länskliniken

Specialiserad Rehabiliteringsklinik

i Sörmland.

Den officiella

invigningen ägde rum

6 maj.

Hälsoval Sörmland

införs vid årsskiftet

Från årsskiftet införs Hälsoval Sörmland. Det innebär att sörmlänningarna

fritt kan välja och byta vårdcental inom länet. Hälsoval

Sörmland ska bidra till att öka tillgängligheten och stärka invånarens

och patientens ställning i hälso- och sjukvården.

Anledningen till att Hälsovalet blir verklighet först den 1 januari

2010, beror på att införandet ska ske i samband med att lagen om

valfrihet (LOV) träder i kraft.

Hälsovalet innebär att man hör till sin tidigare vårdcentral till dess

man själv gör ett aktivt val. Om man är nöjd med den vårdcentral

man är skriven hos behöver man inte göra ett val.

Landstinget Sörmland kommer att gå ut med mer information gällande

Hälsovalet under hösten.

Begränsad behandling mot ofruktsamhet

För att kunna prioritera de sjukaste patienterna ska behandlingen

mot ofruktsamhet begränsas från tre till två fertilitetsförsök

i Sörmland.

Landstingsfullmäktige har också beslutat på förslag från

hälso- och sjukvårdsledningen att manlig och kvinnlig sterilisering

ska utföras till självkostnadspris om steriliseringen inte

behöver ske av medicinska orsaker.

– Självklart ska vi hjälpa ofrivilligt barnlösa och de som vill

sterilisera sig men främst måste vi prioritera dem som är mest

sjuka och har störst behov av våra resurser, säger Åsa Kullgren,

ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Mobilt psykiatriskt

team i västra länsdelen

I västra länsdelen finns ett mobilt psykiatriskt team. Mobila teamet

tillkom för att säkra en god akutpsykiatrisk vård i Katrineholm, Flen

och Vingåker när den psykiatriska slutenvården på Kullbergska sjukhuset

överfördes till psykiatriska kliniken i Nyköping.

Fyra sjuksköterskor och två skötare finns tillgängliga för telefonrådgivning

måndag-torsdag 08.00-01.00, fredag 08.00-24.00 och

lördag-söndag 13.30-24.00. Ytterligare två skötare i teamet arbetar

vardagar 07.30-16.15. Teamet arbetar med akut psykiatrisk rådgivning

och akuta psykiatriska bedömningar, fungerar som stöd till primärjouren

i samband med läkarbesök och bedömningar och ger akut

stöd till psykiatriska patienter som sviktar i sitt tillstånd. Teamet åker

mest hem till patienter som behöver kontakt, men har också mottagningsverksamhet

på Akuten på jourtid och på den egna psykiatriska

mottagningen på Kullbergska på dagtid. På dagtid samarbetar teamet

med den egna psykiatriska läkarjourlinjen. På jourtid med akutjourlinjen

på Akuten och med en bakjour i Nyköping.

Telefonnumret till mobila teamet är 0150-566 48.

min hälsa 2/2009 19


Du kan få röda ögon av mycket

Har du besvär med dina ögon

kan det räcka med att titta på dem

för att veta vad du ska göra.

Det vanligaste är

att blodkärlen i ögats yttersta

hinna ser röda ut.

Ganska ofta är det inte ögat

som är rött,

utan det röda sitter

i kanten av ögonlocket.

Du kan också få en blödning

i bindehinnan

Ögonvitan blir då mycket röd.

Det är helt ofarligt

trots att det syns mycket,

Då kan du använda

smörjande droppar

eller ögonsalva.

Ögat kan bli svullet

Ögonen kan bli svullna av en allergi.

Då hjälper vanliga ögondroppar

mot allergi.

Tårar som rinner

Ögat försvarar sig med sina tårar.

Tårarna sköljer bort sådant som sitter

i ögat.

Det kan vara skräp, virus eller sår.

I tårarna finns ämnen

som hjälper mot bakterier och

virus.

Kladdiga ögon

Om du får slem i ögat

är det också ett sätt för ögat

att skydda sig.

Men om slemmet torkar

kan istället bakterier växa där.

Därför ska du hålla ögonen rena.

Vanligt färskt kranvatten i Sverige

är tillräckligt rent

för att tvätta och badda ögonen

med.

Kontakta vårdcentralen

Ett enda rött öga

är farligare

än om båda dina ögon är röda.

Om ögat

är rött

och du

har

svårt

att se

och

dessutom

har ont i

huvudet

ska du

kontakta läkare.

Allergier i ögonen

Allt fler människor får allergier

i ögonen.

Oftast kommer allergierna

på våren och sommaren.

De kommer från pollen från lövträd,

gräs och gråbo.

Det är vanligast

att människor blir sjuka av pollen

från björk och gräs.

Pollen från björk börjar komma i april.

I juni försvinner pollen från björk.

Då kommer istället pollen från gräs

som finns fram till augusti.

Men även pollen från gråbo,

som är en vanlig ört kan ge allergi.

Det är olika mycket pollen i luften

olika år.

Men det är också olika mycket pollen

olika dagar.

Det är mest pollen soliga dagar

med blåst.

Det är minst pollen regniga

och kalla dagar.

Det är lätt att se

om du har allergi mot pollen.

Oftast behöver läkaren

inte göra något särskilt test.

Men det går att testa med ett blodprov.

Så här klarar du dig bäst

mot pollen:

Vädra sovrummet på natten

eller tidigt på morgonen

då det finns få pollen i luften.

Häng inte ut kläder

eller lakan på vädring

eller för att torka utomhus.

Klipp inte gräsmattan.

Lek inte på en nyklippt gräsmatta.

Skölj bort pollen ur håret

innan du går och lägger dig på kvällen.

Ta inte in växter med pollen i huset.

Vilka mediciner finns mot

pollenallergi?

På apoteken kan personalen

tala om för dig vad medicinerna heter

som du kan köpa utan recept.

Tabletterna mot allergi

kan också hjälpa dig

om du har besvär i ögonen.

Om tabletterna inte hjälper

kan du också använda

receptfria ögondroppar

20 min hälsa 2/2009


Vanliga och ofarliga skador på ögat

Ögoninflammation av virus

Nästan alla förkylningar

kan ge inflammation i ögat.

Tyvärr finns det inga ögonsalvor

eller droppar

som tar bort virusinfektionen.

Ögoninflammation av bakterier

De flesta bakterier

kan ge ögonkatarrer.

Ögats tårar innehåller ämnen

som tar bort bakterier

och ögonen läker av sig själva.

Vaglar

En vagel är en inflammation

i en av ögonlockens talgkörtlar.

Det kan göra ont

men är aldrig farligt.

Vageln brukar försvinna inom en vecka.

Ögonlocksinflammation

Om du har problem med talgkörtlarna

kan du få en irritation

i ögonlockens kant.

Det känns som det skaver i ögat

och det är lite kladdigt.

Ofta beror det på

att du inte använder

dina glasögon rätt.

Det kan också vara så

att du har känslig hud.

En eller två gånger

ska du badda ögonlocken

med varmt vatten varje dag.

Du kan också använda

en fet salva på ögonlocken.

Men ta bara lite salva.

Ovanliga och farliga skador på ögat

Hornhinneinfektion av virus

När ett virus ger sår på hornhinnan

blir ögat rött, ömt

och klarar inte starkt ljus.

Flera virus kan ge infektioner

i ögats hornhinna.

Vanligast är herpesvirus.

Men de flesta människors kroppar

kan döda viruset

och de får inga problem senare i livet.

Nu för tiden finns bra salva

och även tabletter

mot just detta virus.

Hornhinneinfektion av bakterier

Ögat kan själv få bort bakterier.

Men om bakterier ändå fastnar

i hornhinnan

är det svårt för kroppen

att försvara sig.

Därför är det mycket viktigt

med snabb och bra behandling.

På vårdcentralen kan de upptäcka

hornhinneinfektionen

men behandlingen sköts

av en ögonläkare.

Regnbågshinneinflammation

Ingen vet varför kroppen

kan få en inflammation

i ögats regnbågshinna.

Det finns många mediciner

som kan lindra eller ta bort besvären.

Men medicinerna kan inte ta bort

sjukdomen.

Om du inte behandlar

kan din syn bli sämre.

Ofta kommer besvären bara en

eller några gånger i livet

men ibland kommer de ofta.

Då kanske du behöver behandla ögat

under lång tid

och synen kan bli sämre ändå.

Ögonläkare ger dig oftast ögondroppar

som innehåller kortison.

Om du får behandling fort

går det bättre att lugna ögat.

Grön starr

Det finns flera olika sorters grön starr

som också heter glaukom.

Akut glaukom är ovanligt

och ger ett tryck i ögat.

Det gör mycket ont, ögat blir rött

och du ser sämre.

Oftast mår man också mycket illa.

Mediciner och ibland

laserbehandlingar

får snabbt med trycket.

Synnerven kan ha blivit skadad

så att din syn inte blir som vanligt igen

trots att trycket blir normalt och

värken försvinner.

min hälsa 2/2009 21


Vi äter med ögat

Det vi ser med ögat

påverkar hur vi äter.

Synen är människans starkaste sinne.

När ögat ser mat

kommer vi ihåg

vad vi tycker om

och inte tycker om att äta.

Men ögat kan ta fel.

Då får vi använda vårt luktsinne

för att känna efter

om vi vill äta eller dricka det vi ser.

Ibland kan det vara dåligt

att ögat styr.

Kanske tycker vi att maten ser så god ut

att vi äter för mycket?

Men har du svårt att äta

kan färg på maten hjälpa dig.

Ha rött på tallriken

En tallrik med mycket färg

och ett vackert dukat bord

och bra belysning hjälper dig att äta!

Forskare vet att en maträtt

som ser vacker och god ut

smakar godare än mat som är slarvigt

lagd på en papperstallrik.

När ögat ser röd färg

tänker vi på söta smaker

som lingon, rödbetor och gelé.

Om du får det till din mat

blir det ett hjälpmedel

till att se även den andra maten

på tallriken.

Rött är den första färg

som vi lär oss känna igen

när vi är små barn

och den sista färg

som vi glömmer

när vi blir mycket gamla.

Ögat ser mycket hos maten

Det ögat ser ska göra oss hungriga.

Men ögat ser också annat.

Vatten ska vara klart.

Om vattnet är grumligt

är det en varning.

Om den färska salladen

ser vissen ut,

eller om en frukt blivit brun

vill vi inte stoppa den i munnen.

Mat för ögat

Vi behöver få i oss A-vitamin

för att ögat ska fungera.

Brist på vitamin A gör att

ögat får svårare att se svagt ljus

och du kan få nattblindhet.

Men det försvinner

så fort kroppen får A-vitamin igen.

I mycket fattiga länder är blindhet

på grund av A-vitaminbrist

ett mycket stort problem

och faktiskt den

största orsaken till blindhet.

Så här skyddar du dig i sommar!

Mot fästingar:

Fästingar kan sprida sjukdomarna

borrelia och TBE.

Får du borrelia ska du äta antibiotika.

TBE ska du vaccinera dig mot.

Tala med din vårdcentral om det.

Ta bort fästingen så fort du kan

med en pincett eller fästingborttagare.

Dra rakt ut och se till att hela

fästingen är borta.

Ska du till kusten där TBE är vanligare

kan du skydda dig

med kläder som täcker hela kroppen.

Undersök kroppen innan du går och

lägger dig på kvällen eller i duschen.

Mot getingar och bin:

Blir du biten av en geting eller ett bi

kan du lägga is på bettet.

Du kan också smörja på salvan Xylocain

som finn på apoteket.

Blir du biten i munnen eller halsen

kan det vara farligt.

Får du svårt att andas ska du ringa 112.

Mot solen:

Om du bränt dig i solen

kan du använda kallt vatten, kylbalsam

eller fuktgivande hudlotion.

Solen är som starkast mellan klockan

11 och 15.

Var helst i skuggan då.

Ha luftiga kläder, solhatt, solglasögon

och solkräm.

Mot huggorm:

Om du blir biten av en huggorm

ska du hålla den bitna kroppsdelen

högt och vara så stilla som du kan.

Ta av dig sådant som sitter åt kroppen

eftersom bettet kan svullna upp.

Gå till vårdcentralen eller sjukhuset.

Om du mår illa och kräks

och får ont i magen

eller andra svåra problem

ska du ringa 112.

22 min hälsa 2/2009


Min rätta rad

Hälsokrysset

1.

1 X 2

Fråga 1

Alla goda ting är tre sägs det, men för

röda ögon är det gynnsamma talet.

1. Ett

X. Två

2. Har ingen betydelse

Fråga 2

Någon gång färgas ögonvitan helt – eller

till del – blodröd av blödning. Följande

gäller:

1. Sök akut för blodstillning

X. Utred blödningsbenägenhet

2. Simma lugnt. Försvinner spontant

Fråga 3

Ett sätt att minska risken för ögonsmitta

kan vara att:

1. Tvätta händerna regelbundet

X. Aldrig nysa i armvecket

2. I görligaste mån hålla ögonen slutna

Fråga 4

En vagel utgöres av en inflammation i

en av ögonlockets talgkörtlar. Som regel

avklingar besvären efter

1. En vecka

X. En månad

2. Tre månader

Fråga 5

Iris kan vara

1. Ett namn på en kvinna

X. Ett annat namn för regnbågshinnan

2. Bägge alternativen är rätt

Fråga 6

Egenvård med fuktgivande droppar kan

vara ett gott alternativ vid det vanliga

fenomenet torra ögon. Hos 100 personer i

åldern 50-70 år klagas över torra ögon hos

1. 15 personer

X. 35 personer

2. 65 personer

Fråga 7

Vi kommenterar ofta smaken vid våra

måltider men i själva verket dominerar

synsinnet vår upplevelse. Nämligen till

1. 40 procent

X. 60 procent

2. 80 procent

Fråga 8

Vår och sommar kan vara odelat ljuvlig

för den som inte är pollenallergiker.

Symtomen kan lindras med egenvård. En

betydande del av den yngre befolkningen

generas av allergiska ögon- och näsbesvär.

Nämligen

1. 60 procent

X. 40 procent

2. 20 procent

Fråga 9

Läkemedel är framtagna för att vara

biologiskt aktiva

1. De är därför lätt nedbrytbara i naturen

X. Spridda i miljön stärker de därför

immunförsvaret hos djur och växter

2. Överblivna läkemedel bör därför

destrueras via apotek.

Fråga 10

Glaukom drabbar ögat med tryckstegring

och risk för synförlust om det lämnas

obehandlat. Den svenska benämningen på

sjukdomen är

1. Röd starr

X. Grön starr

2. Grå starr

Lycka till!

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Fem vinnare får presentkort i bokhandel.

Vinnarna presenteras i nästa

nummer av Min Hälsa.

Fyll i de rätta svaren och skicka in hela

talongen före den 20 augusti till:

Min hälsa, Informationsenheten

611 88 Nyköping

Märk kuvertet »Hälsokrysset«.

Mina uppgifter:

JAG HETER:

JAG BOR PÅ:

MIN POSTADRESS ÄR:

MITT TELEFONNUMMER ÄR:

Vinnarna i Hälsokrysset 1 2009: Stig

Björk, Strängnäs, Ann Christin Olsson,

Hållsta, Maria Danielsson, Nyköping,

Ingela Mindemark, Oxelösund, Christina

Ericsson, Eskilstuna.

min hälsa 2/2009

23


gruppförsändelse

Välj tandvård

till fast pris!

Fast pris, full koll på tandvårdskostnaderna och

om du vill betalning via autogiro.

Det är tre skäl till att nära 30 000 sörmlänningar

i dag har valt frisktandvård hos folktandvården.

En annan viktig orsak är att det mesta ingår. Biter

du exempelvis av en tand så kostar det som frisktandvårdskund

inget extra att få den lagad.

Du kan teckna avtal från det år du fyller 20. Någon

övre åldersgräns finns inte. Frisktandvården gäller

dessutom i hela landet.

Priset för frisktandvård bestäms vid en vanlig

undersökning. En del betalar endast 35 kronor i

månaden med tandvårdscheck, andra mer.

Boka tid för undersökning!

Eskilstuna: Citykliniken Kungsgatan 41/016-10 40 70. Eskilshem Kjulavägen 3/016-10 55 00. Forskliniken Gillbergavägen 4/016-16 98 00 torshälla Germundsgatan 39/

016-34 68 00. nyköping: Ekensberg Vårdcentralen/0155-24 55 80. nyckeln Västra Trädgårds gatan 41/0155-24 70 80. östra kyrkogatan Östra Kyrkogatan 14/0155-24 56 40.

övriga sörmland: Bettna Hälsogården/0155-921 30. Flen Orrögatan/0157-185 80. gnesta Vårdcentralen/0158-524 60. katrineholm Trädgårdsgatan 1c/0150-563 90.

malmköping Siegrothsvägen 14/0157-216 00. mariefred Solvändan 3/0159-35 00 80. Oxelösund Biblioteksgatan 2/0155-24 70 50. strängnäs Finningevägen 40/0152-133 33.

Trosa Vårdcentralen/0156-190 20. vingåker Storgatan 9b/0151-120 40. Åkers stycke bruk Gallerian Lohes väg 22/0152-133 33

tryggt. nära. pErsOnligt. Vi öppnade vår första mottagning redan 1938 och finns i dag på 13 orter i Sörmland. Våra 440 medarbetare jobbar bland annat med frisktandvård som syftar till att du ska ha en god tandhälsa

genom hela livet. www.folktandvardensormland.se

min hälsa 2/2009

More magazines by this user
Similar magazines