Riktlinjer för nutritionsbehandling - Landstinget Gävleborg

lg.se

Riktlinjer för nutritionsbehandling - Landstinget Gävleborg

5

Riktlinjer för nutritionsbehandling

vid Hudiksvalls sjukhus

Introduktion

Denna skrift utgör lokala riktlinjer för screening av nutritionsstatus

samt åtgärder vid malnutrition med särskilt fokus på enteral och

parenteral nutrition. Riktlinjerna är framtagna av nutritionsrådet

vid Hudiksvalls sjukhus och bygger på riktlinjer från Europarådets

resolution 2003, Socialstyrelsens riktlinjer samt rekommendationer

från den europeiska nutritionsförening (ESPEN). Skriften riktar sig

enbart till vuxna patienter.

Malnutrition har i flera studier visat sig vara ett stort problem på

svenska sjukhus och vi lever inte upp till Europarådets rekommendationer

vad gäller adekvat nutrition på sjukhus. Malnutrition har

tillika visats påverka specifika sjukdomsförlopp negativt och nutritionsbehandling

skall, enligt Socialstyrelsen, betraktas på samma

sätt som annan medicinsk behandling och vård.

Det är nutritionsrådets förhoppning att denna skrift ska vara en

hjälp i det dagliga patientarbetet för att underlätta nutritionsbehandlingen.

Vår målsättning är att öka medvetenheten och

kunskapen om nutrition och nutritionsbehandling för att minska

problemet med undernäring på sjukhus.

More magazines by this user
Similar magazines