Marknadsföringen av utbildningsprogram vid Teknisk ... - DiVA Portal

cerum.umu.se

Marknadsföringen av utbildningsprogram vid Teknisk ... - DiVA Portal

Samma förhållande gäller den manliga gruppen där en fjärdedel har läst annat program ännaturvetenskap. Bland alternativen är teknikprogrammen särskilt framträdande.Beträffande respondenternas svar på frågan om vilken typ av utbildning som genomförts isyfte att få behörighet till universitetsutbildning anger 92 procent att ordinarie gymnasieutbildninghar varit behörighetsgivande till universitetsutbildning.Åtta procent av respondenterna har angivit kommunal vuxenutbildning som främsta behörighetsgivandeinstrument. I detta sammanhang har som förväntat födelseår en avgörandebetydelse. Respondenter (4 stycken) som angivit annat alternativ, exempelvis kom-vux ,kompletterande utbildning, är samtliga födda 1982, dvs. något äldre än sina studiekamrater.Av dessa är tre män. En person har angivit Tekniskt-Naturvetenskapligt basår som behörighetsgivandetill universitetsutbildningen.Marknadsföringsstudie/Teknisk- och Naturvetenskaplig fakultet/ CERUM 17

More magazines by this user
Similar magazines