Marknadsföringen av utbildningsprogram vid Teknisk ... - DiVA Portal

cerum.umu.se

Marknadsföringen av utbildningsprogram vid Teknisk ... - DiVA Portal

Procentuell fördelning inom ålderskategorierProcent605040302010080 - 83 84 - 86Postgång/3.e gy.term/I-netVia egen gymnasieutbildningBesök UmU/mentorsk.progr.Via utbmässaVia bekantMinns ejFigur 20: På vilket sätt har studenterna fått foldern. Procentuell fördelning inom åldersgrupper.12 personer födda år 1984 - 1986 uppger fler än ett alternativ. Av dessa har nio personersvarat ”postgång” som ett av alternativen. Andra kombinationer handlar om att programfoldernofta hämtats vid lokal gymnasieskola eller i kontakt med Umeå universitet, t.ex. isamband med olika typer av besöksaktiviteter.I bilaga tre finns ett antal kommentarer till foldern och dess tillgänglighet. En ofta förekommandekommentarer i samband med frågor om skriftligt informationsmaterial handlarom irritation över mängden pappersinformation.Programfolderns inverkan på val av utbildningsprogram och utbildningsortAv de 36 personer som sett, känner igen, tagit del av folderns innehåll anser 23 personer(64 %) att de i sitt val av utbildningsprogram påverkats av fakultetens utbildningsfolder.Samma värde för påverkan i val av utbildningsort anger 6 personer (17 %) att de påverkatsav utbildningsfoldern.Påverkan är uteslutande positiv, dvs. samtliga 36 respondenter, med ett undantag, menar atti den mån foldern haft inverkan på deras utbildningsval har de stärkts pga. av att foldernskapat positiva reaktioner. Variabler som identifierats i respondenternas svar redovisaslängre fram i detta kapitel.Marknadsföringsstudie/Teknisk- och Naturvetenskaplig fakultet/ CERUM 30

More magazines by this user
Similar magazines