10.03.2023 Views

Pharma Türkiye March - April 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>March</strong> <strong>April</strong> <strong>2023</strong><br />

Gıda takviyelerinin sağlık<br />

üzerindeki etkileri<br />

Effects of food supplements on<br />

Novartis, became the first pharmaceutical company to<br />

receive EyeBrand certification in <strong>Türkiye</strong>!<br />

Novartis, <strong>Türkiye</strong>’de EyeBrand sertifikası alan ilk ilaç şirketi oldu!


SİZİNLE<br />

İYİLEŞİYORUZ<br />

Tüm zor zamanlarda hastalar ve toplum için özveriyle çalışan, en karanlık anlarda bize<br />

umut olan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Yaşatmak için gösterdiğiniz<br />

çabalar sayesinde iyileşiyoruz.<br />

14 Mart Tıp Bayramınız Kutlu Olsun.


Hall 10<br />

Stand C401<br />

Your manufacturing<br />

Expert for high-purity<br />

Mineral Salts<br />

Salts are<br />

our Life<br />

◆ APIs, Low in Endotoxins and excipients<br />

◆ For pharma, biopharma and<br />

nutritional supplements<br />

◆ Quality and product variety<br />

from Calcium to Zinc<br />

local agent:<br />

T: +90 212 287 32 50<br />

E: sales@atstr.caom<br />

www.atskimya.com


Publisher<br />

H. Ferruh IŞIK<br />

on behalf of<br />

İSTMAG Magazin Gazetecilik<br />

İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.<br />

Managing Editor<br />

(Responsible)<br />

Mehmet SÖZTUTAN<br />

mehmet.soztutan@img.com.tr<br />

Editors<br />

Dilara CİCA<br />

dilara.cica@img.com.tr<br />

Recep ARSLANTAŞ<br />

recep.arslantas@img.com.tr<br />

Graphic & Design<br />

Tayfun AYDIN<br />

tayfun.aydin@img.com.tr<br />

Advertising Coordinator<br />

Recep ARSLANTAŞ<br />

recep.arslantas@img.com.tr<br />

Foreign Relations Manager<br />

Ayça SARİOĞLU<br />

ayca.sarioglu@img.com.tr<br />

Digital Assets Manager<br />

Emre YENER<br />

emre.yener@img.com.tr<br />

Accounting Manager<br />

Cuma KARAMAN<br />

cuma.karaman@img.com.tr<br />

Finance Manager<br />

Yusuf Demirkazık<br />

yusuf.demirkazik@img.com.tr<br />

Subscription<br />

İsmail ÖZÇELİK<br />

ismail.özcelik@img.com.tr<br />

Head Office<br />

İHLAS MEDIA CENTER<br />

Merkez Mahallesi 29 Ekim<br />

Caddesi No:11 Medya Blok Kat:1<br />

34197 Yenibosna / İstanbul /<br />

Turkey<br />

Tel: 0212 454 22 22<br />

Faks: 0212 454 22 93<br />

Printing<br />

İhlas Gazetecilik A.Ş<br />

Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad.<br />

İhlas Plaza NO: 11/A 41<br />

Yenibosna / İstanbul / TURKEY<br />

Tel: 0 212 454 30 00<br />

Index<br />

İçindekiler<br />

26<br />

The importance of oral and dental health increases<br />

during the flu season!<br />

Grip sezonunda ağız ve diş sağlığının önemi artıyor!<br />

30<br />

Bypass surgery without opening the sternum<br />

Göğüs kemiği açılmadan baypas ameliyatı<br />

40<br />

“MS disease is usually seen at young ages”<br />

“MS hastalığı genellikle genç yaşlarda görülüyor”<br />

44<br />

Arab Health <strong>2023</strong>, underscored its position as the<br />

epicentre of healthcare trade with over 3,000 exhibitors<br />

from 70 countries<br />

Arab Health <strong>2023</strong>, 70 ülkeden 3.000’den fazla katılımcı<br />

ile sağlık ticaretinin merkez üssü konumunu vurguladı<br />

50<br />

Cistus Phyto Pastil supports the<br />

strengthening of immunity<br />

Cistus Phyto Pastil bağışıklığın güçlenmesine<br />

destek oluyor


Yaratıcılıkla<br />

gelen değerler<br />

14 Mart<br />

Tıp Bayramı<br />

Kutlu Olsun…<br />

MPR-TR-100633<br />

Koşullar ne olursa olsun, büyük fedakarlıklarla<br />

görevlerinin başında olan ve hastaları<br />

sağlıklarına kavuşturmak için var gücüyle<br />

çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere<br />

tüm sağlık çalışanlarımızın<br />

14 Mart Tıp Bayramı’nı<br />

kutlarız!<br />

www.boehringer-ingelheim.com.tr<br />

ABCD


We will heal together…<br />

The earthquake in <strong>Türkiye</strong>’s shook 11 provinces deeply and claimed<br />

lives of thousands. While the number of casualties is increasing, it is<br />

an undeniable fact that we are all worn out psychologically… Yes, it<br />

will take a long time for wounds to heal, we know that. Whatever it is,<br />

we have to accept it without denial. We went through a very difficult<br />

process, we didn’t know anyone, whoever experienced this disaster, we<br />

were sad together, we cried together. As <strong>Türkiye</strong>, we are tied to each<br />

other. Everyone mobilized for our country, rushed to heal our wounds<br />

with the spirit of solidarity.<br />

Unfortunately, the earthquake is a reality of our country… During this<br />

period, we may feel scared, anxious, fussy, helpless or very angry. As<br />

with other natural disasters, we can be affected by earthquakes and<br />

experience acute stress disorder. Acute stress disorder is a syndrome<br />

that occurs after experiencing or hearing an extreme traumatic<br />

stressor. It is very important that people who are physically safe in the<br />

earthquake are supported psychologically by expert teams after the<br />

earthquake. The Turkish Psychological Association started to serve<br />

voluntarily from the first moment of the earthquake. However, most<br />

of our psychologists provide services online.<br />

Do not hesitate to seek psychological support, the mood we feel may<br />

increase gradually and we may find it difficult to cope. Remember that<br />

you can seek support from a mental health professional before you take<br />

it further. Big congratulations to all of us. Maybe it will take some time,<br />

but we will heal our wounds and heal together, my beautiful country...<br />

Birlikte iyileşeceğiz…<br />

from<br />

the<br />

editor<br />

<strong>Türkiye</strong>’de yaşanan deprem 11 ili derinden sarsarak binlerce canımızı<br />

aldı. Can kayıplarımızın sayısı git gide artış gösterirken, psikolojik<br />

açıdan hepimizin yıprandığı yadsınamaz bir gerçek… Evet, yaraların<br />

iyileşmesi uzun bir zaman alacak, bunu biliyoruz. Ne olursa olsun<br />

inkara gerek olmadan bunu kabul etmemiz gerekiyor. Çok zor bir süreç<br />

yaşadık, tanıdık tanımadık orada bu felaketi yaşayan kim varsa birlikte<br />

üzüldük, birlikte ağladık. <strong>Türkiye</strong> olarak birbirimize kenetlendik.<br />

Herkes ülkemiz için seferber oldu, dayanışma ruhuyla yaralarımızı<br />

sarmak için koşturdu.<br />

Maalesef deprem ülkemizin bir gerçeği… Bu dönemde kendimizi<br />

korkmuş, endişeli, telaşlı, çaresiz veya çok sinirli hissedebiliriz. Diğer<br />

doğal afetlerde olduğu gibi depremden de etkilenebilir ve akut stres<br />

bozukluğu yaşayabiliriz. Akut stres bozukluğu, aşırı travmatik bir<br />

stres yaşadıktan veya duyduktan sonra ortaya çıkan bir sendromdur.<br />

Depremde fiziksel olarak güvenliği sağlanan kişilerin deprem<br />

sonrasında psikolojik olarak uzman ekipler tarafından desteklenmesi<br />

oldukça önemli. Türk Psikologlar Derneği deprem anından itibaren<br />

gönüllü olarak hizmet vermeye başladı. Bununla birlikte çoğu<br />

psikoloğumuz online olarak hizmet veriyor.<br />

Psikolojik destek almaktan çekinmeyin, hissettiğimiz duygu durum<br />

giderek artabilir ve baş etmekte zorlanabiliriz. Daha ileri boyutlara<br />

taşınmadan önce bir ruh sağlığı uzmanından destek alabileceğinizi<br />

unutmayın. Hepimize büyük geçmiş olsun. Belki biraz zaman alacak<br />

ama yaralarımızı saracak ve birlikte iyileşeceğiz güzel ülkem…


Disaster of the century<br />

Yüzyılın afeti<br />

RECEP ARSLANTAŞ<br />

COORDINATOR<br />

recep.arslantas@img.com.tr<br />

On February 6, <strong>2023</strong>, when the clock showed 04:17, we<br />

experienced a terrible disaster that shook our country<br />

deeply. The earthquake took place in 11 provinces<br />

centered in Kahramanmaraş, but its pain engulfed the<br />

whole country. Being able to be one heart right after<br />

the earthquake, <strong>Türkiye</strong> quickly came to the rescue of<br />

the earthquake victims in the disaster area. The<br />

wounds of our earthquake victims began to be healed<br />

by volunteers from many countries of the world. It will<br />

not be easy to heal the wounds caused by the<br />

earthquake of the century, it will take time. Our<br />

country, which knows how to be one heart quickly in<br />

difficult times, will surely overcome this disaster by<br />

standing shoulder to shoulder.<br />

Our scientists explain with data that our country is<br />

located on the most important fault lines of the world.<br />

It is not possible for us to change the fault lines, but it<br />

is possible for us to be prepared for an earthquake.<br />

Starting from the construction process, while all our<br />

institutions fulfill their duties against earthquakes,<br />

individuals also have things to do. We need to have at<br />

least one natural disaster kit.<br />

The work that our healthcare workers have done with<br />

great devotion since the first hours of the earthquake<br />

has been engraved in our memories. Their hard work<br />

can never be paid for. Despite the destruction of some<br />

of our hospitals in the earthquake region, it has been<br />

clearly seen that all our hospitals and healthcare<br />

workers, especially our city hospitals, are selfsufficient<br />

in the disaster of the century. The fact that<br />

the Turkish pharmaceutical industry met the demands<br />

of earthquake victims by contacting the authorities<br />

was the best example of social responsibility and<br />

citizenship. I would like to thank the Turkish<br />

pharmaceutical industry stakeholders and<br />

congratulate all health stakeholders on <strong>March</strong> 14<br />

Medicine Day.<br />

Stay well until we meet in the May-June <strong>2023</strong> issue of<br />

<strong>Pharma</strong> <strong>Türkiye</strong> magazine.<br />

6 Şubat <strong>2023</strong>’te saatler 04.17’yi gösterdiğinde<br />

ülkemizi derinden sarsan korkunç bir afet yaşadık.<br />

Deprem Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizde<br />

gerçekleşişti ama acısı bütün ülkeyi sardı.<br />

Depremden hemen sonra tek yürek olabilen<br />

<strong>Türkiye</strong>, hızlıca afet bölgesinde depremzedelerin<br />

imdadına yetişti. Dünyanın birçok ülkesinden<br />

gelen gönüllü insanlarla depremzedelerimizin<br />

yaraları sarılmaya başlandı. Yüzyılın depreminin<br />

yol açtığı yaraları sarmak kolay olmayacak, zaman<br />

alacak. Zor zamanlarda hızlıca tek yürek olmasını<br />

bilen ülkemiz, omuz omuza vererek bu afetin de<br />

üstesinden gelecek.<br />

Ülkemizin dünyanın en önemli fay hatları üzerinde<br />

yer aldığını bilim adamlarımız verilerle açıklıyor.<br />

Fay hatlarını değiştirmemiz mümkün değil ama<br />

depreme hazırlıklı olmamız mümkün. İnşaat<br />

sürecinden başlayarak depreme karşı tüm<br />

kurumlarımız üzerine düşen görevi yerine<br />

getirirken, bireylerin de yapması gerekenler var.<br />

En az bir doğal afet kitine sahip olmamız gerekiyor.<br />

Sağlık çalışanlarımızın depremin ilk saatlerinden<br />

itibaren büyük bir özveriyle yaptıkları çalışmalar<br />

hafızalarımıza kazındı. Emeklerinin karşılığı asla<br />

ödenemez. Deprem bölgesinde bazı<br />

hastanelerimizin yıkılmasına rağmen başta şehir<br />

hastanelerimiz olmak üzere tüm hastanelerimizin<br />

ve sağlık çalışanlarımızın asrın afetinde kendi<br />

kendine yettiği açıkça görülmüştür. Türk ilaç<br />

sektörünün depremzedelerin ihtiyacını yetkili<br />

mercilerle iletişime geçerek talepleri karşılamış<br />

olmaları da en güzel sosyal sorumluluk ve<br />

vatandaşlık örneği oldu. Türk ilaç sektörü<br />

paydaşlarına teşekkür eder, bütün sağlık<br />

paydaşlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlarım.<br />

<strong>Pharma</strong> <strong>Türkiye</strong> dergisinin Mayıs-Haziran <strong>2023</strong><br />

sayısında görüşünceye kadar esen kalın.


4 th International Exhibition for Cosmetics, Beauty, Hair<br />

Home Care, Private Label, Packaging and Ingredients<br />

September 27-29 , <strong>2023</strong><br />

Istanbul Congress Center - Lutfi Kirdar Congress Center<br />

Taksim - Istanbul - Turkey<br />

www.beauty-istanbul.com<br />

Tel: +90 212 2229060 |<br />

+90 533 4843030 | info@beauty-istanbul.com


Enteral Nutrition Products Factory of Nestlé Health<br />

Science to reach a capacity of 16 thousand tons<br />

Nestlé Health Science’ın Enteral Beslenme Ürünleri<br />

Fabrikası 16 bin ton kapasiteye ulaşacak<br />

8 <strong>Pharma</strong><br />

Hanzade Yaz - General Manager of<br />

Nestlé Health Science <strong>Türkiye</strong><br />

<strong>Türkiye</strong>’s first enteral nutrition products factory,<br />

which was opened in July 2022 by Nestlé Health<br />

Science, the business unit of Switzerland-based<br />

Nestlé, the world’s leading food company, continues<br />

its activities at full speed.<br />

Taking the first step of localization with the production<br />

of <strong>Türkiye</strong>’s first localized enteral nutrition products in<br />

Balıkesir Gönenli Süt A.Ş. facilities in June 2020, Nestlé<br />

Health Science leads the way in this field in the country<br />

with the added value it provides in its Bursa Karacabey<br />

factory, which it has put into operation in its second<br />

step. Nestlé Health Science aims to double its annual<br />

production capacity of 9,000 tons at its Karacabey factory<br />

to 16 thousand tons in May, thanks to the capacity<br />

increase to be realized in May <strong>2023</strong>.<br />

Bursa Karacabey Facility, <strong>Türkiye</strong>’s first enteral nutrition<br />

products factory, was opened in July 2022 by Nestlé<br />

Health Science, the business unit of Switzerland-based<br />

Nestlé, the world’s leading food company, continues<br />

its activities without interruption within the scope<br />

of localization strategy in the health industry. Nestlé<br />

Health Science, which started the production of Turkey’s<br />

first domestic enteral nutrition products at Gönenli Süt<br />

A.Ş. Facilities in Balıkesir, with the official permission<br />

received in June 2020, within the framework of the 10th<br />

Development Plan within the scope of the T.R. Ministry of<br />

Dünyanın lider gıda şirketi İsviçre merkezli Nestlé’nin<br />

iş birimi Nestlé Health Science’ın, 2022 yılı Temmuz<br />

ayında Bursa Karacabey’de açılışını yaptığı <strong>Türkiye</strong>’nin<br />

ilk enteral beslenme ürünleri fabrikası, faaliyetlerine<br />

tüm hızıyla devam ediyor.<br />

2020 yılının Haziran ayında Balıkesir Gönenli Süt A.Ş.<br />

Tesisleri’nde <strong>Türkiye</strong>’nin ilk yerli enteral beslenme<br />

ürünleri üretimiyle yerlileşmenin birinci adımını atan<br />

Nestlé Health Science, ikinci adımında faaliyete geçirdiği<br />

Bursa Karacabey fabrikasında sağladığı katma değerle<br />

ülkede bu alana öncülük ediyor. Nestlé Health Science,<br />

Karacabey fabrikasında yıllık 9 bin ton olan üretim<br />

kapasitesini, <strong>2023</strong>’ün Mayıs ayında gerçekleştireceği<br />

kapasite artışı sayesinde yaklaşık iki katına çıkararak 16<br />

bin tona ulaştırmayı hedefliyor.<br />

Sağlık endüstrisinde yerlileşme stratejisi kapsamında,<br />

dünyanın lider gıda şirketi İsviçre merkezli Nestlé’nin<br />

iş birimi Nestlé Health Science tarafından, 2022 yılının<br />

Temmuz ayında açılışı gerçekleştirilen ve <strong>Türkiye</strong>’nin<br />

ilk enteral beslenme ürünleri fabrikası olan Bursa<br />

Karacabey Tesisi, faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.<br />

2020 yılı Haziran ayında alınan resmi izinle, 10. Kalkınma<br />

Planı çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı’nın, Sağlık<br />

Endüstrilerinde Yerlileşme Eylem Planı kapsamında,<br />

<strong>Türkiye</strong>’nin ilk yerli enteral beslenme ürünlerinin<br />

üretimine Balıkesir’de Gönenli Süt A.Ş. Tesisleri’nde<br />

Murat Gündüz - Head of Turkish<br />

Enteral and Parenteral Nutrition<br />

Society (KEPAN)


Health’s Indigenization Action Plan in Health Industries,<br />

sets an important model in the country with the Bursa<br />

Karacabey facility that it opened by taking the second<br />

step in localization.<br />

At the Nestlé Health Science factory, which started<br />

production with an annual capacity of 9 thousand tons,<br />

3 thousand 500 tons of products have been produced<br />

since the beginning of production. Nestlé Health Science,<br />

which plans to double its production thanks to the<br />

capacity increase to be realized in May <strong>2023</strong>, will reach a<br />

capacity of 16 thousand tons.<br />

By the end of the year, it is aimed to produce 29 enteral<br />

nutrition products in 8 different product groups in the<br />

Karacabey factory. Nestlé Health Science, which produces<br />

scientific-based solutions in the field of malnutrition and<br />

malnutrition, which occurs as a result of the deficiency or<br />

malabsorption of one or more important nutrients taken<br />

with a suitable diet, aims to close an important gap in this<br />

field with its Karacabey factory.<br />

At the Karacabey Factory, which attaches the utmost<br />

importance to the use of renewable energy sources,<br />

it is planned that most of the energy activities will be<br />

obtained from solar energy. Nestlé Health Science’s nearfuture<br />

goal in this regard is to continue its activities with<br />

100% solar energy.<br />

“The domesticity rate of the products we produce is<br />

at the level of 80 percent”<br />

Hanzade Yaz, General Manager of Nestlé Health Science<br />

<strong>Türkiye</strong>, who delivered a speech at the meeting held due<br />

to the visit of the Turkish Society of Clinical Enteral &<br />

Parenteral Nutrition (KEPAN) to the Karacabey factory,<br />

said, “As Nestlé Health Science <strong>Türkiye</strong>, we started<br />

our activities in 2007. With each passing year, we have<br />

displayed steady growth. With our products, we respond<br />

to the needs of healthcare professionals, patients and<br />

consumers in <strong>Türkiye</strong>, and we continue to strengthen<br />

our leading position in the fields of enteral nutrition<br />

and consumer health. One of the most important<br />

developments that will accelerate our growth was the<br />

opening of our Bursa Karacabey production facility,<br />

which is a very big step we have taken in line with our<br />

targets of localization in production, and which is also<br />

the first enteral nutrition products factory of <strong>Türkiye</strong>.<br />

The incentive provided by the T.R. Ministry of Industry<br />

and Technology within the scope of the priority support<br />

program for the pharmaceutical sector and we opened<br />

our Bursa Karacabey enteral nutrition products factory,<br />

which we laid the foundations of in 2020 with the official<br />

permission from the T.R. Ministry of Health, in July 2022.<br />

The amount of investment we made in our factory, which<br />

aims to contribute to our country and strengthen the<br />

presence of enteral nutrition in <strong>Türkiye</strong>, reached 433<br />

million TL. Our factory, which started production with<br />

an annual production capacity of 9 thousand tons, has<br />

başlayan Nestlé Health Science, açılışını yaptığı Bursa<br />

Karacabey tesisiyle yerlileşme konusunda ikinci adımı<br />

atarak ülkede önemli bir örnek teşkil ediyor.<br />

Yıllık 9 bin ton kapasite ile üretime başlayan Nestlé Health<br />

Science fabrikasında üretimin başladığı günden bu yana<br />

3 bin 500 ton ürün üretildi. <strong>2023</strong> yılının Mayıs ayında<br />

gerçekleştirilecek kapasite artışı sayesinde üretimini<br />

yaklaşık iki katına çıkarmayı planlayan Nestlé Health<br />

Science, 16 bin ton kapasiteye ulaşacak.<br />

Karacabey fabrikasında; yıl sonuna kadar ise 8 farklı<br />

ürün grubunda 29 enteral beslenme ürününün üretimi<br />

hedefleniyor. Özellikle uygun bir beslenme ile alınan<br />

bir veya daha fazla önemli besin öğesinin eksikliği veya<br />

emiliminin bozukluğu sonucunda oluşan malnütrisyon<br />

ve yetersiz beslenme alanında bilimsel bazlı çözümler<br />

üreten Nestlé Health Science, Karacabey fabrikası ile bu<br />

alanda önemli bir açığı kapatmayı hedefliyor.<br />

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına en üst<br />

düzey önemi gösteren Karacabey Fabrikası’nda enerji<br />

faaliyetlerinin büyük bir kısmının güneş enerjisinden<br />

elde edilmesi planlanıyor. Nestlé Health Science’ın<br />

bu konudaki yakın gelecek hedefi ise yüzde 100 güneş<br />

enerjisiyle faaliyetlerine devam etmek.<br />

“Üretimini yaptığımız ürünlerin yerlilik oranı yüzde 80<br />

seviyesinde”<br />

Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği’nin (KEPAN)<br />

Karacabey fabrikasına yaptığı ziyaret sebebiyle düzenlenen<br />

toplantıda konuşan Nestlé Health Science <strong>Türkiye</strong> Genel<br />

Müdürü Hanzade Yaz, “Nestlé Health Science <strong>Türkiye</strong><br />

olarak faaliyetlerimize 2007 yılında başladık. Her geçen yıl,<br />

istikrarlı bir büyüme sergiledik. Ürünlerimizle <strong>Türkiye</strong>’de<br />

sağlık profesyonellerinin, hastaların ve tüketicilerin<br />

ihtiyaçlarına yanıt veriyor, enteral beslenme ve tüketici<br />

sağlığı alanlarında öncü konumumuzu da güçlendirmeyi<br />

sürdürüyoruz. Bu büyümemize ivme kazandıracak<br />

en önemli gelişmelerden biri de üretimde yerlileşme<br />

<strong>Pharma</strong> 9


produced 3 thousand 500 tons of products since the day<br />

it started its service. With the capacity increase we will<br />

realize in May of this year, we will increase our production<br />

by almost 2 times to 16 thousand tons. As a result of the<br />

activities of our factory; Nestlé Health Science <strong>Türkiye</strong><br />

will produce 63 percent of enteral nutrition products<br />

in <strong>Türkiye</strong>. I would especially like to point out that the<br />

locality rate of the products we currently produce is 80<br />

percent.”<br />

“We continue to strengthen our leading position in<br />

enteral nutrition”<br />

Stating that they foresee a significant reduction in<br />

foreign dependency in these product groups thanks to<br />

the enteral nutrition products that have started to be<br />

produced, Hanzade Yaz continued her words as follows,<br />

“Our Karacabey factory, which supports the reduction of<br />

the current account deficit in enteral nutrition product<br />

imports of our country, continues to play a leading role<br />

in the field of enteral nutrition. It is among our plans<br />

to start exporting in the long term and to accelerate<br />

<strong>Türkiye</strong>’s exports over the years. With the localization of<br />

production, we aim to supply all of the raw materials used<br />

from local sources in the medium term. We are currently<br />

producing medical nutrition products that can be used<br />

both oral and tube. Products specific to tube feeding<br />

will continue to be imported by Nestlé Health Science<br />

for a while. We aim to produce scuba medical nutrition<br />

products in our Karacabey factory in the coming periods.<br />

Although we opened our factory in July, we started our<br />

production activities as of May. In this context, we have<br />

already obtained our approvals for 13 enteral nutrition<br />

products in 3 product groups and brought our domestic<br />

products together with patients and health professionals.<br />

With our products, we respond to the needs of healthcare<br />

professionals, patients and consumers in <strong>Türkiye</strong>, and we<br />

continue to strengthen our leading position in the fields<br />

of enteral nutrition and consumer health. Nestlé Health<br />

Science, a brand dedicated to sustainable development,<br />

the well-being of individuals and families, society and<br />

the planet, will continue to carry out innovative and<br />

pioneering studies that are shaped according to needs in<br />

the future.”<br />

“Inadequate nutrition adversely affects human<br />

health”<br />

In his speech, Murat Gündüz, Head of Turkish Enteral and<br />

Parenteral Nutrition Society (KEPAN) said, “Malnutrition,<br />

which is defined as all the changes in the body due to<br />

malnutrition or malnutrition due to diseases, causes<br />

various problems. The most important of these problems<br />

are that malnutrition delays recovery from the disease,<br />

increases the tendency to infections, prolongs hospital<br />

stay and increases mortality rates. As KEPAN Association,<br />

we organize many training meetings for health<br />

hedeflerimiz doğrultusunda attığımız çok büyük bir<br />

adım olan, <strong>Türkiye</strong>’nin ilk enteral beslenme ürünleri<br />

fabrikası olma özelliğini de taşıyan Bursa Karacabey<br />

üretim tesisimizin açılışı oldu. T.C. Sanayi ve Teknoloji<br />

Bakanlığı’nın ilaç sektörü öncelikli destek programı<br />

kapsamında sağladığı teşvik ve T.C. Sağlık Bakanlığımızdan<br />

alınan resmi izin ile 2020 yılında temellerini attığımız<br />

Bursa Karacabey enteral beslenme ürünleri fabrikamızın<br />

açılışını 2022’nin Temmuz ayında yaptık. Ülkemize katkı<br />

sağlamayı ve enteral beslenmenin <strong>Türkiye</strong>’deki varlığını<br />

güçlendirmeyi amaçlayan fabrikamıza yaptığımız yatırım<br />

tutarı 433 milyon TL’ye ulaştı. Yıllık 9 bin ton üretim<br />

kapasitesi ile üretime başlayan fabrikamız, hizmete<br />

başladığı günden bu yana 3 bin 500 ton ürün üretti. Bu<br />

senenin Mayıs ayında gerçekleştireceğimiz kapasite<br />

artışı ile üretimimizi yaklaşık 2 kat artırarak 16 bin tona<br />

çıkaracağız. Fabrikamızın faaliyetleri sonucunda; Nestlé<br />

Health Science <strong>Türkiye</strong>’nin enteral beslenme ürünleri<br />

üretiminin yüzde 63’ü <strong>Türkiye</strong>’de yapılacak. Halihazırda<br />

üretimini yaptığımız ürünlerin yerlilik oranının yüzde 80<br />

olduğunu da özellikle belirtmek isterim” dedi.<br />

“Enteral beslenme alanında öncü konumumuzu<br />

güçlendirmeyi sürdürüyoruz”<br />

Üretimine başlanan enteral beslenme ürünleri sayesinde<br />

bu ürün gruplarında dışa bağımlılığın önemli ölçüde<br />

azaltılacağını öngördüklerini belirten Hanzade Yaz<br />

sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizin enteral beslenme<br />

ürün ithalatındaki cari açığının azaltılması yönünde<br />

destek olan Karacabey fabrikamız, enteral beslenme<br />

alanında öncü bir rol üstlenmeyi sürdürüyor. Uzun<br />

vadede ihracata başlamak ve yıllar içinde <strong>Türkiye</strong>’nin<br />

ihracatına ivme kazandırmak da planlarımız arasında yer<br />

alıyor. Üretimin yerlileşmesi ile orta vadede, kullanılan<br />

hammaddelerin de tamamının yerel kaynaklardan temin<br />

edilmesini amaçlıyoruz. Şu anda hem oral hem tüplü<br />

kullanılabilen medikal beslenme ürünlerini üretiyoruz.<br />

Sadece tüplü beslenmeye özel ürünler ise Nestlé<br />

Health Science tarafından bir süre daha ithal edilmeye<br />

devam edecek. Önümüzdeki dönemlerde tüplü medikal<br />

beslenme ürünlerinin de Karacabey fabrikamızda<br />

üretilmesini hedefliyoruz. Fabrikamızın açılışını Temmuz<br />

ayında gerçekleştirmiş olsak da Mayıs ayı itibarıyla<br />

üretim faaliyetlerimize başlamıştık. Bu kapsamda 3 ürün<br />

grubunda 13 enteral beslenme ürünü için halihazırda<br />

onaylarımızı alarak, yerli ürünlerimizi hastalar ve sağlık<br />

profesyonelleri ile buluşturduk. Ürünlerimizle <strong>Türkiye</strong>’de<br />

sağlık profesyonellerinin, hastaların ve tüketicilerin<br />

ihtiyaçlarına yanıt veriyor, enteral beslenme ve tüketici<br />

sağlığı alanlarında öncü konumumuzu güçlendirmeyi<br />

sürdürüyoruz. Kendini sürdürülebilir gelişime, bireylerin<br />

ve ailelerin, toplumun ve gezegenin iyiliğine adamış<br />

bir marka olan Nestlé Health Science, gelecekte de<br />

ihtiyaçlara göre şekillenen, yenilikçi ve alanında öncü<br />

çalışmalara imza atmaya devam edecek.”<br />

10 <strong>Pharma</strong>


professionals and awareness activities for the public in<br />

order to improve this situation regarding people’s health.<br />

The declaration that nutritional care and treatment is a<br />

human right was ratified in Vienna in September 2022.<br />

The Vienna declaration was adopted in September 2022<br />

by the four major international associations for clinical<br />

nutrition, ASPEN, ESPEN, FELANPE and PENSA, and a<br />

global network of more than 70 national associations.<br />

As the KEPAN Society, which is an active member of<br />

the International European Association ESPEN and the<br />

International Asian Association PENSA, we have approved<br />

this declaration.”<br />

Gündüz listed the articles of this declaration as follows,<br />

“First of all, the right to food must be respected in all areas,<br />

including the clinical setting. Secondly, disease-related<br />

malnutrition is a common condition caused by almost<br />

every disease, negatively affecting the quality of life of the<br />

person, increasing the comorbidities and mortality rate,<br />

and prolonging the hospital stay and causing unnecessary<br />

health care costs; Therefore, nutritional therapy should be<br />

administered by trained and competent health personnel<br />

(doctors, dietitians, nurses, pharmacists, etc.). Thirdly,<br />

the principles that form the basis for the development<br />

of future action plans of scientific associations and all<br />

stakeholders in the field of clinical nutrition should be<br />

established. For the continuation of a sustainable health<br />

system; Early diagnosis and treatment of malnutrition is<br />

of great importance in our country as well as in the rest<br />

of the world. In this context, we, as health professionals,<br />

welcome the localization and localization of the products<br />

we use in ‘Medical Nutrition Therapy’, as in every field in<br />

our country, with great excitement, joy and pride. I believe<br />

that <strong>Türkiye</strong>’s first enteral nutrition products factory,<br />

opened by Nestlé Health Science in Bursa Karacabey,<br />

will make a significant contribution to our country in this<br />

sense.”<br />

“Yetersiz beslenme insan sağlığını olumsuz<br />

etkilemektedir”<br />

KEPAN Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gündüz ise<br />

yaptığı konuşmada: “Yetersiz beslenme veya hastalıklara<br />

bağlı beslenme bozukluğu nedeniyle vücutta görülen<br />

değişikliklerin tamamı olarak tanımlanan malnütrisyon,<br />

çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Bu sorunlardan en<br />

önemlileri yetersiz beslenmenin hastalıkta iyileşmeyi<br />

geciktirmesi, enfeksiyonlara eğilimi artırması, hastanede<br />

kalış süresini uzatması ve ölüm oranlarını yükseltmesidir.<br />

KEPAN Derneği olarak insanların sağlığı ile ilgili bu<br />

durumu daha da iyi bir noktaya getirebilmek için sağlık<br />

profesyonellerine yönelik çok sayıda eğitim toplantıları<br />

ve halka yönelik farkındalık aktiviteleri yapmaktayız.<br />

Beslenme bakımı ve tedavisinin bir insan hakkı olduğuna<br />

dair bildirge Eylül 2022’de Viyana’da onaylanmıştır. Viyana<br />

deklarasyonu dört büyük uluslararası klinik beslenme<br />

derneği olan ASPEN, ESPEN, FELANPE ve PENSA<br />

tarafından ve 70’ten fazla ulusal dernekten oluşan küresel<br />

bir ağ ile Eylül 2022’de kabul edilmiştir. Uluslararası<br />

Avrupa Derneği ESPEN ve Uluslararası Asya Derneği<br />

PENSA’nın aktif üyesi olan KEPAN Derneği olarak biz de<br />

bu bildirgeyi onayladık” dedi.<br />

Gündüz bu bildirgenin maddelerini ise şöyle sıraladı: “İlk<br />

olarak, klinik ortam da dahil olmak üzere her alanda<br />

insanın beslenme hakkına saygı gösterilmelidir. İkinci<br />

olarak hastalıkla ilgili yetersiz beslenme, hemen her<br />

hastalığın neden olduğu, kişinin yaşam kalitesini olumsuz<br />

yönde etkileyen, eşlik eden hastalıkları ve ölüm oranını<br />

artıran ve hastanede kalış süresini uzatarak gereksiz<br />

sağlık hizmeti maliyetlerine neden olan sık görülen bir<br />

durumdur; bu nedenle beslenme tedavisi eğitimli ve yetkin<br />

sağlık personeli (doktorlar, diyetisyenler, hemşireler,<br />

eczacılar vb.) tarafından uygulanmalıdır. Üçüncü olarak<br />

ise bilimsel derneklerin ve klinik beslenme alanındaki tüm<br />

paydaşların gelecekteki eylem planlarının geliştirilmesine<br />

temel oluşturan ilkeler oluşturulmalıdır. Sürdürülebilir<br />

bir sağlık sisteminin devamı için; malnütrisyonun erken<br />

tanı ve tedavisi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de<br />

büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda biz sağlık<br />

profesyonelleri olarak, ülkemizde her alanda olduğu<br />

gibi ‘Medikal Nütrisyon Tedavisi’nde de kullandığımız<br />

ürünlerin yerelleşmesini, yerlileşmesini büyük bir<br />

heyecan, sevinç ve gururla karşılamaktayız. Nestlé Health<br />

Science tarafından Bursa Karacabey’de hizmete açılan<br />

<strong>Türkiye</strong>’nin ilk enteral beslenme ürünleri fabrikasının<br />

da bu anlamda ülkemize önemli bir katkı sağlayacağına<br />

inanıyorum.”<br />

<strong>Pharma</strong> 11


Berko <strong>Pharma</strong>ceuticals meets the children in the hospital<br />

with “Demir Kız” theatre Play<br />

Berko İlaç “Demir Kız” ile hastanedeki çocuklarla buluşuyor<br />

Berko <strong>Pharma</strong>ceuticals continues to add health and<br />

value to the society with products, services and<br />

projects that transform its vision of “For Healthy<br />

Tomorrows” into a lifestyle. Based on this point<br />

of view, Berko Children’s Theater is meeting with<br />

children in hospitals with its new play “Demir Kız” in<br />

English “Iron Girl”<br />

With the awareness that happiness will contribute to the<br />

recovery of children, Berko Children’s Theater meeting<br />

with pediatric patients in the pediatric wards of hospitals,<br />

Marmara University Pendik Training and Research<br />

Hospital and in the Hospital Class of the Additional<br />

Service Building of Başıbüyük Prof. Dr. Asaf Ataseven<br />

had the pleasure of reaching the sick children who were<br />

hospitalized.<br />

With the Berko Children’s Theater, which was established<br />

in 2015 and won two awards, tens of thousands of<br />

children have been reached and continue to be reached<br />

free of charge in schools, municipalities, cultural centers,<br />

private stages and hospitals.<br />

Berko İlaç “Sağlıklı Yarınlara” vizyonunu yaşam tarzına<br />

dönüştüren ürün, hizmet ve projelerle topluma sağlık<br />

ve değer katmaya devam ediyor. Bu bakış açısından<br />

yola çıkarak hayata geçirdiği Berko Çocuk Tiyatrosu,<br />

yeni oyunu “Demir Kız” ile hastanelerdeki çocuklarla<br />

buluşuyor.<br />

Mutluluğun çocukların iyileşmesine katkı sağlayacağı<br />

bilinciyle hastanelerin pediatri servislerinde yatan çocuk<br />

hastalarla buluşan Berko Çocuk Tiyatrosu, Marmara<br />

Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde<br />

ve Başıbüyük Prof. Dr. Asaf Ataseven Ek Hizmet Binası<br />

Hastane Sınıfında yatarak tedavi gören hasta çocuklara<br />

ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.<br />

2015 yılında kurulan ve iki ödül sahibi olan Berko Çocuk<br />

Tiyatrosu ile şimdiye kadar okullar, belediyeler, kültür<br />

merkezleri, özel sahneler ve hastanelerde on binlerce<br />

çocuğa ücretsiz bir şekilde ulaşıldı ve ulaşılmaya devam<br />

ediyor.<br />

Berko İlaç Yönetim Kurulu Üyesi Eylem Beran konuyla<br />

12 <strong>Pharma</strong>


Eylem Beran, Board Member of Berko <strong>Pharma</strong>ceuticals<br />

said, “As Berko <strong>Pharma</strong>ceuticals, we continue to add value<br />

in the field of social responsibility with our favorite Berko<br />

Children’s Theater. With the awareness that happiness<br />

will contribute to the recovery of children, we meet with<br />

pediatric patients hospitalized in the pediatric wards of<br />

hospitals. With our Berko Children’s Theater, we aim to<br />

help children reduce their hospital anxiety and remind<br />

them of good memories after the treatment process.<br />

We care about raising future generations that are both<br />

healthy and surrounded by art, which coincide with our<br />

vision for a healthy tomorrow.”<br />

ilgili, “Berko İlaç olarak gözbebeğimiz olan Berko Çocuk<br />

Tiyatromuz ile sosyal sorumluluk alanında değer katmaya<br />

devam ediyoruz. Mutluluğun çocukların iyileşmesine<br />

katkı sağlayacağının bilinciyle hastanelerin pediatri<br />

servislerinde yatan çocuk hastalarla buluşuyoruz. Berko<br />

Çocuk Tiyatromuz ile çocukların hastane kaygılarının<br />

azalmasına ve tedavi süreci sonrasında güzel anılar<br />

da hatırlamalarına vesile olmayı hedefliyoruz. Sağlıklı<br />

yarınlara vizyonumuzla örtüşen hem sağlıklı hem de<br />

sanatla çevrili gelecek nesiller yetişmesini önemsiyoruz.”<br />

şeklinde açıklama yaptı.<br />

<strong>Pharma</strong> 13


Novartis became the first pharmaceutical company to<br />

receive EyeBrand certification in <strong>Türkiye</strong>!<br />

Novartis, <strong>Türkiye</strong>’de EyeBrand sertifikası alan ilk ilaç şirketi oldu!<br />

Dr. Senay Kızılkaya, People and Organization<br />

Director at Novartis Group <strong>Türkiye</strong><br />

Novartis became the first brand of the Turkish<br />

pharmaceutical industry to have the EyeBrand<br />

certificate, with the “Long Live Barrier-Free Health”<br />

project, which it implemented in cooperation with<br />

BlindLook to eliminate the problems experienced by<br />

visually impaired individuals in healthcare services.<br />

Within the scope of the project, which was initiated to<br />

enable visually impaired individuals to access the product<br />

information of the treatments offered by Novartis<br />

without the need for a third party, first of all, Novartis<br />

employees from all levels were given comprehensive<br />

training on the concept of “disability”. In the second phase<br />

of the project, comprehensive trainings were organized<br />

with the participation of departments such as marketing,<br />

communication, administrative affairs and human<br />

resources to understand the perspectives of people with<br />

disabilities and to develop solutions to make their lives<br />

easier. In the last stage of the project, the instructions for<br />

use of nearly 100 Novartis products were voiced using<br />

the audio simulation technology developed by BlindLook<br />

and presented to the use of visually impaired individuals.<br />

In addition, the “Long Live Barrier-Free Health” content<br />

on Novartis <strong>Türkiye</strong>’s corporate social media accounts<br />

was also voiced and uploaded to BlindLook’s “EyeLearn”<br />

platform to be made available to visually impaired<br />

individuals. Thus, visually impaired individuals have the<br />

opportunity to easily access healthy life contents.<br />

Novartis, görme engelli bireylerin sağlık hizmetlerinde<br />

yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmak için BlindLook<br />

iş birliği ile hayata geçirdiği “Yaşasın Engelsiz Sağlık”<br />

projesi ile Türk ilaç sektörünün EyeBrand sertifikasına<br />

sahip ilk markası oldu.<br />

Görme engelli bireylerin, Novartis’in sunduğu tedavilerin<br />

ürün bilgilerine üçüncü bir kişiye ihtiyaç duymadan<br />

ulaşabilmeleri için başlatılan proje kapsamında, öncelikle<br />

her kademeden Novartis çalışanlarına “engellilik”<br />

kavramı üzerine kapsamlı eğitimler verildi. Projenin ikinci<br />

etabında pazarlama, iletişim, idari işler ve insan kaynakları<br />

gibi departmanların katılımıyla, engelli bireylerin bakış<br />

açılarını anlamak ve onların hayatlarını kolaylaştırmaya<br />

yönelik çözümler geliştirmek üzere kapsamlı eğitimler<br />

düzenlendi. Projenin son etabında ise Novartis’in 100’e<br />

yakın ürününün kullanım talimatları, BlindLook tarafından<br />

geliştirilen sesli simülasyon teknolojisi kullanılarak<br />

seslendirildi ve görme engelli bireylerin kullanımına<br />

sunuldu. Ayrıca Novartis <strong>Türkiye</strong> kurumsal sosyal medya<br />

hesaplarındaki “Yaşasın Engelsiz Sağlık” içerikleri<br />

de seslendirilerek görme engelli bireylerin erişimine<br />

sunulmak üzere BlindLook’un “EyeLearn” platformuna<br />

yüklendi. Böylece, görme engelli bireylerin sağlıklı yaşam<br />

içeriklerine de kolayca erişebilmelerine imkân sağlandı.<br />

“İlaç sektöründe engelsiz yaşamı destekleme<br />

hareketine öncülük ediyoruz”<br />

Novartis’in sağlık alanında <strong>Türkiye</strong>’nin ilk EyeBrand<br />

sertifikalı markası olduğunu duyurmaktan gurur<br />

14 <strong>Pharma</strong>


“We are leading the movement to support barrierfree<br />

life in the pharmaceutical industry”<br />

Stating that they are proud to announce that Novartis<br />

is <strong>Türkiye</strong>’s first EyeBrand certified brand in the<br />

field of health, Novartis Group <strong>Türkiye</strong> Human and<br />

Organization Director Dr. Senay Kızılkaya said, “There<br />

are approximately 1 million visually impaired individuals<br />

living in <strong>Türkiye</strong> and a great responsibility falls on the<br />

sectors as well as the public authorities to support them<br />

to lead a more comfortable life. As Novartis, we set out<br />

to do our part in the Turkish pharmaceutical industry.<br />

With our people-oriented culture, we act with the goal<br />

of being a ‘responsible and good citizen’ in every field we<br />

operate, and we continue our work with the awareness<br />

of ‘corporate citizenship’ and ‘social responsibility’. In<br />

this context, we are leading the movement to support<br />

accessibility in the Turkish pharmaceutical industry with<br />

the “Long Live Barrier-Free Health” project, which we<br />

have implemented by joining forces in cooperation with<br />

BlindLook. As a global pharmaceutical company that<br />

takes responsibility, gives what it receives from society,<br />

and follows the needs of society and implements the<br />

right solution, we will continue to implement projects<br />

that add value to our stakeholders and inspire the sector.”<br />

“We will continue our work without slowing down with<br />

the responsibility of being <strong>Türkiye</strong>’s first EyeBrand<br />

certified brand in the field of health”<br />

Stating that diversity and inclusion issues are among the<br />

indispensables of Novartis culture, Dr. Senay Kızılkaya<br />

said, “We know that every individual with different<br />

competencies is a unique value for both our company<br />

and society, and we advocate that every individual<br />

should have equal rights. In this context, as Novartis, we<br />

have implemented many internal and external projects<br />

and practices to support accessibility in all areas and to<br />

increase social awareness. We are happy and proud to<br />

have successfully completed this journey we embarked<br />

on to become an EyeBrand certified brand with our Long<br />

Live Unhindered Health initiative. We will continue our<br />

work without slowing down with the responsibility of<br />

being the first EyeBrand certified brand of <strong>Türkiye</strong> in the<br />

field of health.”<br />

Sadriye Görece and Cihat Ersin Aydın, the founders of<br />

BlindLook, said: “Presenting the instructions for use of<br />

more than 100 Novartis products to the visually impaired<br />

with audio simulation technology is a very important step<br />

in terms of accessibility in the field of health. Eliminating<br />

the difficulties faced by visually impaired individuals in<br />

accessing drugs should be the priority of the entire health<br />

sector. We thank Novartis for sharing and wholeheartedly<br />

supporting our dream of providing an egalitarian and<br />

more inclusive world. We believe that this cooperation,<br />

which we are proud of at every stage, will set an example<br />

for other pharmaceutical companies.<br />

duyduklarını belirten Novartis Grup <strong>Türkiye</strong> İnsan ve<br />

Organizasyon Direktörü Dr. Senay Kızılkaya, “<strong>Türkiye</strong>’de<br />

yaklaşık 1 milyon görme engelli birey yaşıyor ve onların<br />

daha rahat bir yaşam sürmelerine destek olmak için<br />

kamu otoritelerinin yanı sıra sektörlere de büyük bir<br />

sorumluluk düşüyor. Novartis olarak, biz de Türk ilaç<br />

sektöründe üzerimize düşeni yapmak üzere yola çıktık.<br />

İnsan odaklı kültürümüz ile faaliyet gösterdiğimiz her<br />

alanda ‘sorumlu ve iyi vatandaş’ olma hedefiyle hareket<br />

ediyor, ‘kurumsal vatandaşlık’ ve ‘sosyal sorumluluk’<br />

bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda,<br />

BlindLook iş birliği ile güçlerimizi birleştirerek hayata<br />

geçirdiğimiz “Yaşasın Engelsiz Sağlık” projesiyle Türk ilaç<br />

sektöründe erişebilirliği destekleme hareketine öncülük<br />

ediyoruz. Sorumluluk alan, toplumdan aldığını topluma<br />

veren, toplumun ihtiyaçlarını takip edip en doğru çözümü<br />

uygulayan global bir ilaç firması olarak, bundan sonra<br />

da paydaşlarımıza değer katan ve sektöre ilham veren<br />

projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” şeklinde<br />

konuştu.<br />

“Sağlık alanında <strong>Türkiye</strong>’nin ilk EyeBrand sertifikalı<br />

markası olma sorumluluğuyla çalışmalarımıza hız<br />

kesmeden devam edeceğiz”<br />

Çeşitlilik ve kapsayıcılık konularının Novartis kültürünün<br />

vazgeçilmezleri arasında yer aldığını belirten Dr.<br />

Senay Kızılkaya, “Farklı yetkinliklere sahip her bireyin<br />

hem şirketimiz hem de toplum için eşsiz birer değer<br />

olduğunu biliyor ve her bireyin eşit haklara sahip olması<br />

gerektiğini savunuyoruz. Bu kapsamda, Novartis olarak<br />

her alanda erişebilirliğe destek olmak ve toplumsal<br />

farkındalığı artırmak üzere şirket içi ve dışında birçok<br />

proje ve uygulama gerçekleştirdik. Yaşasın Engelsiz<br />

Sağlık inisiyatifimizle EyeBrand sertifikalı marka olmak<br />

üzere çıktığımız bu yolculuğu da başarıyla tamamlamanın<br />

mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Sağlık alanında<br />

<strong>Türkiye</strong>’nin ilk EyeBrand sertifikalı markası olma<br />

sorumluluğuyla çalışmalarımıza hız kesmeden devam<br />

edeceğiz” dedi.<br />

BlindLook’un kurucuları Sadriye Görece ve Cihat Ersin<br />

Aydın ise şunları kaydetti: “Novartis’in 100’den fazla<br />

ürününün kullanım talimatlarının sesli simülasyon<br />

teknolojisiyle seslendirilerek görme engellilere sunulması<br />

sağlık alanında erişilebilirlik açısından çok önemli bir<br />

adım. Görme engelli bireylerin ilaca erişim konusunda<br />

karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırmak tüm sağlık<br />

sektörünün önceliği olmalı. Eşitlikçi ve daha kapsayıcı<br />

bir dünya sağlama hayalimizi paylaştığı ve bu hayali<br />

gönülden desteklediği için Novartis’e teşekkür ederiz. Her<br />

aşamasıyla gurur duyduğumuz bu iş birliğinin diğer ilaç<br />

firmalarına örnek olacağına inanıyoruz.<br />

<strong>Pharma</strong> 15


<strong>Türkiye</strong> searched obstetrics and<br />

gynecology doctors most in 2022<br />

<strong>Türkiye</strong> 2022’de en çok kadın hastalıkları ve doğum branşı<br />

doktorlarını aradı<br />

<strong>Türkiye</strong>’s largest online health platform,<br />

DoktorTakvimi, announced the sector data for 2022.<br />

According to the data, the top three cities with the<br />

most doctor appointments in 2022 were Istanbul,<br />

Ankara and Izmir, while the three most searched<br />

branches on the platform were gynecology and<br />

obstetrics, psychology, and otorhinolaryngology,<br />

respectively.<br />

10 percent of Istanbul made an appointment<br />

In 2022, a total of 8 million 35 thousand appointments<br />

were made from the DoktorTakvimi, which has more than<br />

191,000 physicians and specialist profiles in its system.<br />

The cities with the most appointments progressed in<br />

direct proportion to the population. Other cities in<br />

the list, where Istanbul, Ankara and Izmir took place<br />

in the top three, were Bursa, Kocaeli, Konya, Kayseri,<br />

Gaziantep, Eskişehir and Adana. The ratio of the number<br />

of appointments in Istanbul constituted approximately<br />

10% of the population, 13% in Ankara, 18% in İzmir, 14%<br />

in Bursa and 19% in Kocaeli. The number of canceled<br />

appointments in 2022 was 1 million 139 thousand.<br />

The most searched branch is obstetrics and gynecology<br />

The five most searched branches on the DoktorTakvimi<br />

were listed as gynecology and obstetrics, psychology,<br />

ear-nose-throat, psychiatry, and dentist. The cities where<br />

the obstetrics and gynecology branches were searched<br />

most were Konya, İzmir, İstanbul, Bursa and Kayseri,<br />

respectively.<br />

Psychology and psychiatry branches were mostly<br />

searched in Istanbul. Ankara, Izmir and Bursa cities<br />

followed Istanbul in both branches, while Gaziantep<br />

ranked fifth in psychology and Kayseri in psychiatry.<br />

Ear-nose-throat branch was mostly searched in Istanbul,<br />

Konya, Bursa, Kayseri and Ankara. The ranking in the<br />

dentistry branch was Eskişehir, Istanbul, Konya, Ankara<br />

and Bursa.<br />

Stress-related diseases came to the fore<br />

In the cities with the most appointments, Istanbul, Ankara<br />

and Izmir, the top three most searched branches were<br />

the same: psychology, psychiatry and dermatology.<br />

While it was seen that especially stress-related diseases<br />

were searched more in 2022, there was an increase in the<br />

search for diseases in the field of dermatology such as<br />

psoriasis and shingles after the pandemic.<br />

<strong>Türkiye</strong>’nin en büyük online sağlık platformu<br />

DoktorTakvimi, 2022 yılı sektör verilerini açıkladı.<br />

Verilere göre 2022’de en çok doktor randevusu alan ilk<br />

üç şehir İstanbul, Ankara ve İzmir olurken, platformda<br />

en çok aratılan üç branş ise sırasıyla kadın hastalıkları<br />

ve doğum, psikoloji, kulak-burun-boğaz oldu.<br />

İstanbul’un yüzde 10’u randevu aldı<br />

Sisteminde 191 binden fazla hekim ve uzman profili<br />

bulunan DoktorTakvimi’nden 2022 yılında toplam 8 milyon<br />

35 bin randevu alındı. En çok randevu alan şehirler<br />

nüfusla doğru orantılı olarak ilerledi. İstanbul, Ankara ve<br />

İzmir’in ilk üçte yer aldığı listede diğer şehirler ise Bursa,<br />

Kocaeli, Konya, Kayseri, Gaziantep, Eskişehir ve Adana<br />

oldu. İstanbul’da randevu sayısının oranı nüfusun yaklaşık<br />

yüzde 10’unu, Ankara’da yüzde 13’ünü, İzmir’de yüzde<br />

18’ini, Bursa’da yüzde 14’ünü ve Kocaeli’de yüzde 19’unu<br />

oluşturdu. 2022 yılında iptal edilen randevu sayısı ise 1<br />

milyon 139 bin oldu.<br />

En çok aratılan branş kadın hastalıkları ve doğum<br />

DoktorTakvimi üzerinden en çok aratılan beş branş ise<br />

kadın hastalıkları ve doğum, psikoloji, kulak-burun-boğaz,<br />

psikiyatri, diş hekimi olarak sıralandı. Kadın hastalıkları<br />

ve doğum branşının en çok aratıldığı şehirler sırasıyla<br />

Konya, İzmir, İstanbul, Bursa ve Kayseri oldu.<br />

Psikoloji ve psikiyatri branşları ise en çok İstanbul’da<br />

aratıldı. Her iki branşta da İstanbul’u Ankara, İzmir ve<br />

Bursa şehirleri takip ederken, psikolojide beşinci sırada<br />

16 <strong>Pharma</strong>


Gaziantep, psikiyatride ise Kayseri yer aldı.<br />

Kulak-burun-boğaz branşı ise en çok İstanbul, Konya,<br />

Bursa, Kayseri ve Ankara’da aratıldı. Diş hekimi branşında<br />

sıralama Eskişehir, İstanbul, Konya, Ankara ve Bursa<br />

oldu.<br />

The total number of patients reached 1.5 million<br />

In 2022, DoktorTakvimi had more than 118 million views.<br />

While the total number of visitors was around 30 million,<br />

over 8 million appointments were registered.<br />

The number of physician/specialist profiles opened in<br />

2022 approached 6 thousand, thus the total number<br />

exceeded 191 thousand. While 1 million 500 thousand<br />

patients/clients made an appointment at least once, the<br />

average time spent by a patient/client on the site was 2-3<br />

minutes.<br />

The number of registered users of DoktorTakvimi<br />

exceeded 3.8 million with an increase of 29% compared<br />

to 2021. The number of appointments made by patients<br />

and clients from the DoktorTakvimi application exceeded<br />

374 thousand with an increase of 284 percent compared<br />

to 2021.<br />

225 thousand comments were made in 2022<br />

To date, approximately 570,000 comments have been<br />

made for doctors and specialists by patients and clients<br />

who benefit from the services of DoktorTakvimi. In 2022,<br />

the number of comments made was approximately 225<br />

thousand. Reminders and notifications were sent via<br />

1.6 million SMS to patients and clients who made an<br />

appointment.<br />

“Internet is very important for patients/clients”<br />

Making a statement on the subject, Hakan Türkoğlu,<br />

Country Manager, DoktorTakvimi <strong>Türkiye</strong> said, “Today,<br />

we see that the rate of internet access in <strong>Türkiye</strong> has<br />

increased considerably. According to We Are Social data,<br />

the rate of internet access in <strong>Türkiye</strong> was at the level of 82<br />

percent of the total population at the beginning of 2022.<br />

According to the Household Information Technologies<br />

(IT) Usage Survey, another research, it was seen that 94<br />

percent of the households had access to the Internet from<br />

home in 2022. Research shows that the reason people<br />

use the internet in <strong>Türkiye</strong> is mostly to seek information.<br />

As <strong>Türkiye</strong>’s leading digital appointment-making channel<br />

in the field of health, DoktorTakvimi has seen how health<br />

searches are shaped with the help of 2022 data and how<br />

important the internet has become for patients/clients.”<br />

Stresle ilintili hastalıklar öne çıktı<br />

En çok randevu alan şehirler İstanbul, Ankara ve İzmir’de<br />

en çok aratılan ilk üç branş ise aynı oldu: psikoloji,<br />

psikiyatri ve dermatoloji.<br />

2022 yılında özellikle stresle ilintili hastalıkların daha çok<br />

aratıldığını görülürken, pandemi sonrasında sedef ve zona<br />

gibi dermatoloji alanındaki hastalıkların aratılmasında da<br />

artış yaşandı.<br />

Toplam hasta sayısı 1,5 milyona ulaştı<br />

2022 yılında DoktorTakvimi 118 milyondan fazla<br />

görüntülendi. Toplam ziyaretçi sayısı yaklaşık 30 milyon<br />

olurken, 8 milyonun üzerinde randevu kaydedildi.<br />

2022 yılında açılan hekim/uzman profil sayısı 6 bine<br />

yaklaştı ve böylece toplam sayı 191 bini aştı. 1 milyon<br />

500 bin hasta/danışan en az bir defa randevu alırken, bir<br />

hasta/danışanın sitede geçirdiği ortalama süre ise 2-3<br />

dakika oldu.<br />

DoktorTakvimi’ne kayıtlı kullanıcı sayısı 2021’e göre yüzde<br />

29’luk artışla 3.8 milyonu aştı. Hasta ve danışanların<br />

DoktorTakvimi uygulamasından aldıkları randevu sayısı<br />

ise 2021 yılına göre yüzde 284 artışla 374 bini geçti.<br />

2022 yılında 225 bin yorum yapıldı<br />

DoktorTakvimi’nin hizmetlerinden yararlanan hasta ve<br />

danışanlar tarafından doktor ve uzmanlar için bugüne<br />

kadar yaklaşık 570 bin yorum yapıldı. 2022 yılında ise<br />

yapılan yorum sayısı yaklaşık 225 bin oldu. Randevu alan<br />

hastalara ve danışanlara 1,6 milyon SMS ile hatırlatıcılar<br />

ve bilgilendirmeler gönderildi.<br />

“İnternet, hastalar/danışanlar için çok önemli”<br />

Konuyla ilgili açıklama yapan DoktorTakvimi <strong>Türkiye</strong><br />

Ülke Müdürü Hakan Türkoğlu, “Günümüzde <strong>Türkiye</strong>’de<br />

internete erişim oranının oldukça arttığını görüyoruz.<br />

We Are Social verilerine göre <strong>Türkiye</strong>’de internete erişim<br />

oranı 2022’nin başında toplam nüfusun yüzde 82’si<br />

seviyesindeydi. Bir diğer araştırma Hanehalkı Bilişim<br />

Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması’na göre ise 2022<br />

yılında hanelerin yüzde 94’ünün evden internete erişim<br />

imkanına sahip olduğu görüldü. Yapılan araştırmalar<br />

insanların <strong>Türkiye</strong>’de interneti kullanma sebebinin en<br />

çok bilgi aramak amaçlı olduğunu gösteriyor. <strong>Türkiye</strong>’nin<br />

sağlık alanında önde gelen dijital randevu alma kanalı<br />

DoktorTakvimi olarak, 2022 verilerinin yardımıyla sağlık<br />

aramalarının neye göre şekillendiğini ve internetin<br />

hastalar/danışanlar için ne kadar önemli bir mecra haline<br />

geldiğini görmüş olduk” dedi.<br />

<strong>Pharma</strong> 17


Gıda takviyelerinin<br />

sağlık üzerindeki<br />

etkileri<br />

Effects<br />

of food<br />

supplements on


5. Uluslararası İlaç Bileşenleri, Hammaddeleri ve Teknolojileri Fuarı<br />

5 th International <strong>Pharma</strong>ceutical Ingredients, Raw Materials and<br />

Technologies Exhibition<br />

31 Mayıs May - 02 Haziran June <strong>2023</strong><br />

Istanbul Expo Center<br />

Eş zamanlı/Colocated with :<br />

pharmaist.net<br />

Organizatör/Organizer<br />

Destekleyenler/Supporters<br />

Medya Partneri/Media Partner<br />

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.<br />

THIS FAIR IS ORGANIZED WITH THE PERMISSION OF TOBB (THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES OF TURKEY)IN ACCORDANCE WITH THE LAW NO.5174


Effects of food supplements on<br />

Gıda takviyelerinin sağlık üzerindeki etkileri<br />

Food supplement can be in capsule, pill, syrup or<br />

powder form. It is not medicine. It can be used to<br />

provide support when the body feels inadequate.<br />

These supplements can be vitamins, minerals, fatty<br />

acids, functional foods, and plant foods.<br />

It is an undeniable fact that we cannot allocate time for<br />

many things with the speed of daily life as life goes by fast.<br />

When we consider the nutritional habits of most people,<br />

we can say that they lack quality food consumption.<br />

In fact, even when we eat good quality and regularly,<br />

our body may not get enough vitamins and minerals.<br />

Food supplements that come to our rescue during this<br />

period support healthy body functions with formulations<br />

designed for daily use.<br />

Gıda takviyesi; kapsül, hap, şurup ya da toz formunda<br />

olabilir. İlaç değildir. Vücudun kendini yetersiz hissettiği<br />

durumlarda destek sağlamak amacıyla kullanılabilir.<br />

Bu takviyeler vitamin, mineral, yağ asitleri, fonksiyonel<br />

gıdalar ve bitkisel gıdalar olabilir.<br />

Hayat hızla akıp giderken çoğu şeye günlük hayatın hızıyla<br />

vakit ayıramadığımız yadsınamaz bir gerçek. Çoğu insanın<br />

beslenme alışkanlıklarını göz önünde bulundurduğumuzda<br />

kaliteli gıda tüketiminden yoksun olduklarını söyleyebiliriz.<br />

Aslında kaliteli ve düzenli beslendiğimizde bile vücudumuz<br />

yeterli vitamin ve mineralleri alamayabilir. Bu dönemde<br />

imdadımıza yetişen gıda takviyeleri, günlük kullanım<br />

için tasarlanmış formülasyonları ile sağlıklı vücut<br />

fonksiyonlarını destekler.<br />

20 <strong>Pharma</strong>


Vitamin<br />

When the intake of vitamins, which are in the category of<br />

indispensable for our body, is not adequately provided,<br />

a life-threatening situation may arise. There are physical<br />

and mental fatigue, anemia, vision problems, bruising on<br />

the skin, bone pain, weakness in the muscles are among<br />

the main symptoms of vitamin deficiency<br />

Mineral<br />

The minerals that our body needs are quite diverse. We<br />

can list the minerals that appear as the name given to the<br />

inorganic substances remaining in the body as calcium,<br />

iron, selenium, zinc, sodium, iodine, fluorine, copper,<br />

potassium, magnesium, phosphorus, sulfur, manganese,<br />

and chromium. Serious diseases can occur as a result of<br />

mineral deficiencies. Some of these are immune system<br />

dysfunction, bone loss, and severe fatigue.<br />

Fatty Acids<br />

Along with their energizing, fats control immune and<br />

infection-related responses.<br />

Functional Foods<br />

Functional foods are natural foods. We can group these<br />

foods according to their functions as enriched with<br />

vitamins and minerals, lowering cholesterol, antioxidants,<br />

Vitamin<br />

Vücudumuz için vazgeçilmezler kategorisinde yer alan<br />

vitaminlerin alımı yeterince sağlanmadığında hayatı tehdit<br />

edici bir durum ortaya çıkabilmekte. Vitamin eksikliğinin<br />

başlıca belirtileri arasında; Fiziksel ve zihinsel yorgunluk,<br />

kansızlık, görme sorunları, ciltte morarma, kemik ağrısı,<br />

kaslarda güçsüzlük yer alır.<br />

Mineral<br />

Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu mineraller oldukça<br />

çeşitlidir. Vücutta kalan inorganik maddelere verilen isim<br />

olarak karşımıza çıkan mineralleri; Kalsiyum, demir,<br />

selenyum, çinko, sodyum, iyot, flor, bakır, potasyum,<br />

magnezyum, fosfor, kükürt, manganez, krom olarak<br />

sıralayabiliriz. Mineral eksikliklerinin bir sonucu olarak<br />

ciddi hastalıklar ortaya çıkabilir. Bunlardan bazıları<br />

bağışıklık sistemi disfonksiyonu, kemik kaybı ve şiddetli<br />

yorgunluktur.<br />

Yağ Asitleri<br />

Yağlar, enerji vermeleriyle birlikte bağışıklık ve<br />

enfeksiyona bağlı tepkileri denetlerler.<br />

Fonksiyonel Gıdalar<br />

Fonksiyonel gıdalar doğal gıdalardır. Bu besinleri<br />

<strong>Pharma</strong> 21


dietary fiber, etc.<br />

Herbal Foods<br />

Herbal foods contain components such as vitamins,<br />

minerals, herbs and enzymes. When it comes to foods<br />

that are not consumed in sufficient quantities, herbal<br />

food supplements can be used.<br />

Why are dietary supplements necessary?<br />

If there is a lack of vitamins and minerals; If you cannot get<br />

enough nutritional support, if you have a stressful life, if<br />

your diet consists of low energy and if there are foods<br />

that you cannot consume due to your food allergy, you<br />

can use food supplements with the advice of a doctor.<br />

How to use?<br />

One of the most important issues in supplements is<br />

to consume the product that has not expired, paying<br />

attention to the recommended dose rate. Since some of<br />

them can be consumed hungry and some of them full,<br />

you should act in accordance with the instructions for<br />

use.<br />

işlevlerine göre; vitamin ve minerallerle zenginleştirilmiş,<br />

kolesterolü düşürücü, antioksidanlar, diyet lifi vb. olarak<br />

gruplandırabiliriz.<br />

Bitkisel Gıdalar<br />

Bitkisel gıdalar; vitamin, mineral, şifalı bitki ve enzimler<br />

gibi bileşenleri içerir. Yeterli miktarda tüketilmeyen<br />

besinler söz konusu olduğunda bitkisel gıda takviyeleri<br />

kullanılabilir.<br />

Gıda takviyesi niçin gerekli?<br />

Vitamin ve mineral eksikliği varsa; Yeterli beslenme<br />

desteği alamıyorsanız, stresli bir hayatınız varsa, diyetiniz<br />

düşük enerjiden oluşuyorsa ve besin alerjiniz nedeniyle<br />

tüketemeyeceğiniz besinler varsa doktor tavsiyesi ile gıda<br />

takviyesi kullanabilirsiniz.<br />

Nasıl kullanmalı?<br />

Takviye edici gıdalarda en önemli konulardan biri son<br />

kullanma tarihi geçmemiş ürünü tavsiye edilen doz<br />

oranına dikkat ederek tüketmenizdir. Bunların bir kısmı<br />

aç, bir kısmı da tok tüketilebildiği için kullanım talimatına<br />

uygun hareket etmelisiniz.<br />

22 <strong>Pharma</strong>


What is not?<br />

It is unacceptable that supplements are portrayed as<br />

an herbal solution to problems. Supplementary foods<br />

cannot be offered for sale as if it is a weakening, curing,<br />

therapeutic product.<br />

Label Approval<br />

The packaging of the products must have the “approval<br />

number” obtained by the Ministry. It should be noted that<br />

the daily portion amount should not be exceeded and<br />

should be consumed in accordance with the instructions<br />

for use. It should be reported that a healthcare<br />

professional should be consulted for breastfeeding<br />

mothers or expectant mothers.<br />

Ne değildir?<br />

Takviye edici gıdaların sorunlara bitkisel bir çözümmüş<br />

gibi yansıtılması kabul edilemez bir durumdur. Takviye<br />

edici gıdalar; zayıflatan, tedavi eden, tedavi edici ürünmüş<br />

gibi satışa sunulamaz.<br />

Etiket Onayı<br />

Ürünlerin ambalajlarında muhakkak Bakanlık tarafından<br />

alınan “onay numarası” yer almalıdır. Günlük porsiyon<br />

miktarının aşılmaması ve kullanım talimatına uygun<br />

olarak tüketilmesi gerektiği belirtilmelidir. Emziren<br />

anneler ya da anne adayları için bir sağlık profesyoneline<br />

danışılması gerektiği bildirilmelidir.<br />

Information Box<br />

As we mentioned at the beginning, food supplements are not drugs, they can be used to provide support. This<br />

article we have written is not a substitute for the advice of a physician. You can consult a health professional<br />

for detailed information about supplements.<br />

Bilgi Kutusu<br />

Başta da belirttiğimiz gibi gıda takviyeleri ilaç değildir, destek sağlamak için kullanılabilirler. Kaleme almış<br />

olduğumuz bu yazı bir hekim tavsiyesi yerine geçmez. Takviye edici gıdalarla ilgili detaylı bilgi için bir sağlık<br />

profesyoneline danışabilirsiniz.<br />

<strong>Pharma</strong> 23


The importance of oral and dental health increases<br />

during the flu season!<br />

Grip sezonunda ağız ve diş sağlığının önemi artıyor!<br />

Grip ve soğuk algınlığının yükselişe geçtiği şu<br />

dönemlerde sağlığımızı korumamız ağız ve diş bakımına<br />

gösterdiğimiz özenle de ilişkili. Dental Plus İstanbul’dan<br />

Genel Diş Hekimi Ayhan Can, gripten korunmanın<br />

temelinde ağız ve diş sağlığının olduğuna dikkat<br />

çekerken soğuk havalarda alınabilecek bazı önlemlere<br />

değindi.<br />

Vücudu hastalıklara karşı korumak, ağız ve diş sağlığına<br />

gösterilen özenle de doğru orantılıdır. Dental Plus<br />

İstanbul’dan Genel Diş Hekimi Ayhan Can, gribe ve soğuk<br />

algınlığına neden olan mikropların çoğunu vücudumuza<br />

solunum yoluyla aldığımızı belirterek ağız bakımının<br />

özellikle soğuk havalarda ne kadar önemli olduğuna<br />

dikkat çekiyor. Ağız sağlığınızı korumak için aldığınız<br />

önlemler aslında soğuk algınlığı ve gripten kaçınmanıza<br />

da yardımcı oluyor.<br />

Dt. Ayhan Can<br />

In these times when flu and cold are on the rise,<br />

protecting our health is also related to the care we<br />

show for oral and dental care. Dentist Ayhan Can<br />

from Dental Plus Istanbul pointed out that oral and<br />

dental health is the basis of protection from the flu<br />

and mentioned some precautions that can be taken<br />

in cold weather.<br />

Protecting the body against diseases is directly<br />

proportional to the care shown to oral and dental health.<br />

Dentist Ayhan Can from Dental Plus Istanbul states that<br />

we breathe most of the microbes that cause flu and colds<br />

into our bodies and draws attention to the importance of<br />

oral care, especially in cold weather. The precautions you<br />

take to protect your oral health actually help you avoid<br />

colds and flu.<br />

Uyumadan önce mutlaka dişinizi fırçalayın<br />

Diş fırçalamayı ara sıra aksatmak normaldir. Fakat<br />

özellikle soğuk havalarda bu aksamaların minimumda<br />

olduğundan emin olmak gerekiyor. Solunum yoluyla<br />

bulaşan hastalıklardan korunmak için düzenli olarak<br />

diş fırçalamak hayati önem taşıyor. Özellikle uyumadan<br />

önce diş fırçalamak, salyayı hijyenik tutmak ve bakteriyel<br />

kalıntılardan kurtulmak adına oldukça mühim. Diş<br />

fırçalamak hasta olduğunuz zamanlarda ise kapmış<br />

olduğunuz virüs ve bakterileri vücudunuzdan atmanızda<br />

büyük yardımcınız olacaktır.<br />

26 <strong>Pharma</strong><br />

Always brush your teeth before going to sleep<br />

It is normal to occasionally interrupt brushing. However,<br />

it is necessary to make sure that these disruptions are<br />

at a minimum, especially in cold weather. Brushing your<br />

teeth regularly is vital to prevent respiratory diseases. It<br />

is very important to brush teeth, especially before going<br />

to sleep, to keep the saliva hygienic and to get rid of<br />

bacterial residues. When you are sick, brushing your teeth<br />

will be a great help in removing the viruses and bacteria<br />

you have caught from your body.


Be careful not to get dehydrated<br />

Going without water threatens your oral health by<br />

causing many problems such as dryness, odor and caries.<br />

When you are sick, your defense system causes the fluids<br />

in the body to be consumed quickly, so it is very important<br />

to consume plenty of water both for your oral health and<br />

for easily getting over the diseases.<br />

Correct fluid selection<br />

Dt. Ayhan Can said, “The liquids you consume while trying<br />

to provide vitamin intake can endanger your oral health.<br />

Although fruit juices, which contain high sugar and have<br />

an acidic structure, are a source of vitamins and energy<br />

for you during the disease, they will damage your tooth<br />

enamel.” Can draws attention to the necessity of brushing<br />

the teeth after consuming fruit juice in order to prevent<br />

such bad results.<br />

Susuz kalmamaya dikkat<br />

Susuz kalmak; kuruluk, koku ve çürük gibi birçok probleme<br />

yol açarak ağız sağlığınızı tehdit eder. Hasta olduğunuz<br />

zaman savunma sisteminiz vücuttaki sıvıların hızlıca<br />

tüketilmesine sebebiyet verdiğinden bol su tüketmek hem<br />

ağız sağlığınız hem de hastalıkları kolaylıkla atlatmanız<br />

açısından oldukça önemlidir.<br />

Doğru sıvı seçimi<br />

Dt. Ayhan Can, “Vitamin alımı sağlamaya çalışırken<br />

tükettiğiniz sıvılar ağız sağlığınızı tehlikeye atabilir.<br />

Yüksek oranda şeker bulunduran ve asidik yapıda olan<br />

meyve suları hastalık döneminde size vitamin ve enerji<br />

kaynağı olsa da diş minenize zarar verecektir.” diyor.<br />

Can, bu tür kötü sonuçların önüne geçmek için meyve<br />

suyu tüketiminden sonra da mutlaka dişlerin fırçalanması<br />

gerektiğine dikkat çekiyor.<br />

<strong>Pharma</strong> 27


Derya Sontur appointed as Head of PHC at<br />

Roche <strong>Pharma</strong> France<br />

Derya Sontur, Roche İlaç Fransa’ya Kişiye Özel Sağlık Hizmetleri Direktörü olarak atandı<br />

Sağlık hizmetleri ekosisteminde olduğu gibi organizasyonel<br />

yapılanmasında da insan odaklı yaklaşımını ortaya koyan<br />

Roche, çalışanlarının kariyer ve gelişim yolculuklarına<br />

katkı sunuyor. Bu doğrultuda, çalışanlarının mesleki ve<br />

kişisel gelişimi adına en iyi çalışma koşullarına sahip<br />

şirketler arasında yer alan Roche <strong>Türkiye</strong>, global bir<br />

atamayı duyurdu. Global İlaç ekibi bünyesinde <strong>Türkiye</strong><br />

ofisinde Uluslararası Hastalık Çözümleri Lideri olarak<br />

görev yapan Derya Sontur, 1 Şubat itibarıyla Roche İlaç<br />

Fransa’da Kişiye Özel Sağlık Hizmetleri Direktörü olarak<br />

görev alacak.<br />

Demonstrating its people-oriented approach in its<br />

organizational structure as well as in the healthcare<br />

ecosystem, Roche contributes to the career and<br />

development journeys of its employees. In this direction,<br />

Roche Turkey, which is among the companies with the<br />

best working conditions for the professional and personal<br />

development of its employees, announced a global<br />

appointment. Derya Sontur was appointed as Head of<br />

PHC at Roche <strong>Pharma</strong> France effective February 1, <strong>2023</strong>.<br />

About Derya Sontur<br />

Derya Sontur graduated from Boğaziçi University,<br />

Department of Economics and completed his master’s<br />

degree in Psychology at Doğuş University. Having taken<br />

on leadership roles in various countries and in different<br />

sectors, Derya started his career in the FMCG as a<br />

marketeer in 2001 and soonly after held leadership roles<br />

in Turkey, France and the Netherlands. In 2012, he moved<br />

back to Turkey and served as Marketing and Innovation<br />

Leader in the telecoms sector. In 2017, he joined Roche<br />

<strong>Pharma</strong> Turkey as the Enabling Team member leading FMI,<br />

Pipeline Marketing, Strategic Insights and Commercial<br />

Excellence team. In 2019, he was appointed to the role<br />

of Sparker in <strong>Pharma</strong> International, responsible for<br />

Breast and Hematology disease areas where he achieved<br />

successful projects that contribute to the lives of patients<br />

and their relatives by enabling more than 100 countries<br />

to collaborate across borders.<br />

Derya Sontur Hakkında<br />

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun<br />

olan Derya Sontur, yüksek lisansını Doğuş Üniversitesi<br />

Psikoloji Bölümü’nde tamamladı. Çeşitli ülkelerde<br />

ve farklı sektörlerde liderlik rolleri üstlenen Sontur,<br />

kariyerine 2001 yılında hızlı tüketim ürünleri sektöründe<br />

başladı ve <strong>Türkiye</strong>, Fransa ve Hollanda’da liderlik rolleri<br />

üstlendi. 2012 yılında <strong>Türkiye</strong>’ye dönerek telekom alanında<br />

Pazarlama ve İnovasyon Liderliği yaptıktan sonra 2017<br />

yılında Roche İlaç <strong>Türkiye</strong>’de Pazarlama, Pazar Araştırma<br />

ve Ticari Mükemmeliyet alanlarında yönetim kurulu<br />

üyesi olarak görev yaptı. 2019 yılında Roche Global İlaç<br />

bünyesinde Meme ve Hematoloji hastalık alanlarından<br />

sorumlu Uluslararası Hastalık Çözümleri Lideri rolüne<br />

atanan Derya Sontur, bu görevinde de 100’ün üzerinde<br />

ülkenin sınırlarının ötesinde işbirliktelikleri yapmasını<br />

sağlayarak hasta ve hasta yakınlarının yaşamına katkıda<br />

bulunan başarılı projelere imza attı.<br />

Sontur yeni görevinde, kapsamlı genomik profilleme,<br />

dijital çözümler ve veri bilimi aracılığıyla her bir hastanın<br />

yolculuğu boyunca mümkün olan en iyi kişiselleştirilmiş<br />

bakımı almasını sağlamak üzere çalışmalarına devam<br />

edecek.<br />

28 <strong>Pharma</strong><br />

In his new role, Derya will focus on collaborating with<br />

internal and external stakeholders to ensure that each<br />

patient receives the best possible personalized healthcare<br />

throughout their journey by means of comprehensive<br />

genomic profiling, digital solutions and data science.


Who should get the pneumonia vaccine?<br />

Zatürre aşısını kimler yaptırmalı?<br />

Pneumonia occurs as a result of filling the air sacs<br />

in the lungs with inflamed fluid. In order to protect<br />

against pneumonia, which is a contagious disease, it<br />

is necessary to stay away from crowded and closed<br />

places, especially in winter, and if it cannot be<br />

avoided, care should be taken. Stating that the most<br />

effective way to protect against pneumonia and<br />

prevent its spread is to have a pneumonia vaccine, Dr.<br />

Ferit Şeyhzade indicates that especially some patient<br />

groups should have it done.<br />

These are;<br />

- Those with acute and chronic heart failure<br />

- Diabetes patients<br />

- Those with chronic kidney failure<br />

- Those with suppressed immune system<br />

- COPD patients<br />

Dr. Şeyhzade continues, “In addition, those who are 65<br />

years of age or older, those who are under the age of 65<br />

but have chronic diseases such as kidney, liver, heart, lung<br />

and diabetes, those who have had recurrent pneumonia<br />

in the past, those who have cancer treatment, those who<br />

smoke and those who are diagnosed with alcoholism,<br />

Those who have had an organ transplant, those whose<br />

spleen has been removed or dysfunctional, and those<br />

with immunodeficiency should also be vaccinated against<br />

pneumonia.”<br />

Stating that side effects can be expected after the vaccine,<br />

Dr. Ferit Şeyhzade adds that drowsiness, temporary loss<br />

of appetite, headache, chills or muscle pain, redness<br />

or tenderness at the injection site, swelling and mild<br />

fever may be seen in those who have been vaccinated.<br />

However, these symptoms are not expected to continue<br />

beyond 2-3 days.<br />

Recording that influenza, COVID-19 and pneumonia<br />

vaccinations are immunization practices that are affected<br />

by each other and support each other, Dr. Şeyhzade<br />

states that vaccination of the elderly group, which is at<br />

the forefront of the risk population, for all three diseases<br />

will reduce the rates of death and severe disease.<br />

Halk arasında zatürre olarak da bilinen pnömoni,<br />

akciğerdeki hava keseciklerinin iltihaplı sıvı ile dolması<br />

sonucu oluşur. Bulaşıcı bir hastalık olan zatürreden<br />

korunmak için özellikle kışın kalabalık ve kapalı<br />

yerlerden uzak durulması, uzak durulamıyorsa dikkat<br />

edilmesi gerekir. Zatürreye karşı korunmanın ve<br />

yayılmasını engellemenin en etkili yolunun zatürre aşısı<br />

yaptırmak olduğunu belirten Medline hekimlerinden<br />

Dr. Ferit Şeyhzade özellikle bazı hasta gruplarının<br />

yaptırması gerektiğini ifade ediyor.<br />

Bunlar;<br />

- Akut ve kronik kalp yetersizliği olanlar<br />

- Diyabet hastaları<br />

- Kronik böbrek yetersizliği olanlar<br />

- Bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar<br />

- KOAH hastaları<br />

Dr. Şeyhzade şöyle devam ediyor: “Ayrıca zatürre aşısını<br />

65 yaş ve üzeri olanlar, 65 yaşının altında olduğu halde<br />

böbrek, karaciğer, kalp, akciğer ve diyabet gibi kronik<br />

hastalığı olanlar, geçmişte tekrarlayan zatürre geçirenler,<br />

kanser tedavisi olanlar, sigara içenler ve alkolizm tanısı<br />

olanlar, organ nakli geçirenler, dalağı alınan veya işlevsiz<br />

olan kişiler, bağışıklık yetmezliği olan hastalar da zatürre<br />

aşısı olmalıdır.”<br />

Aşıdan sonra yan etki beklenebileceğini ifade eden<br />

Dr. Ferit Şeyhzade, aşı olanlarda uyku hali, geçici bir<br />

iştahsızlık, baş ağrısı, titreme veya kas ağrısı, enjeksiyonun<br />

yapıldığı yerde kızarıklık veya duyarlılık, şişlik ve hafif ateş<br />

görülebileceğini ekliyor. Ancak bu belirtilerin 2-3 günden<br />

sonra devam etmesi beklenmiyor.<br />

İnfluenza, COVID-19 ve zatürre aşılanmaları birbirinden<br />

etkilenen ve birbirini destekleyen bağışıklama<br />

uygulamaları olduğunu söyleyen Dr. Şeyhzade, riskli<br />

nüfus içinde en ön sırada yer alan yaşlı grubun her üç<br />

hastalıkla ilgili aşılanması ölüm ve şiddetli hastalık<br />

oranlarını düşürme yönünde etkileyeceğini belirtiyor.<br />

<strong>Pharma</strong> 29


Bypass surgery without opening the sternum<br />

Göğüs kemiği açılmadan baypas ameliyatı<br />

Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz<br />

Koroner baypas ameliyatları yüksek teknolojili<br />

donanımlar ve görüntüleme sistemlerinin kullanımıyla<br />

artık 5-6 santimetrelik çok küçük kesilerden<br />

yapılabiliyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde<br />

bu yöntemle pek çok ameliyata imza atan Prof. Dr.<br />

Aşkın Ali Korkmaz, bu yöntem sayesinde hastaların çok<br />

daha hızlı iyileştiğini ve günlük hayata dönüş imkanına<br />

kavuştuğunu söylüyor.<br />

Son dönemde dünyada küçük kesiden baypas<br />

ameliyatlarının popüler olmaya başladığını belirten<br />

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi<br />

Anabilim Dalından Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, yöntemin<br />

uygulanma kararında, aort damarının pozisyonu,<br />

damarların yapısı ve kireçlenme durumunun belirleyici<br />

faktörler olduğunu söyledi. Bu yöntemle pek çok<br />

ameliyata imza atan Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz,<br />

“Ameliyat öncesi detaylı planlama, yüksek teknolojili<br />

donanımlar ve görüntüleme sistemlerinin kullanılması ile<br />

koroner baypas cerrahisi küçük kesilerden mümkün hale<br />

gelmektedir. Bacaktan damar kullanılacağı durumlarda<br />

ise bacağa kesi yapmadan kamera ile tüm bacak damarı<br />

endoskopik (VirtuoSaph Plus) olarak çıkartılabilmektedir”<br />

ifadelerini kullandı.<br />

30 <strong>Pharma</strong><br />

Coronary bypass surgeries can now be performed<br />

through very small incisions of 5-6 centimeters with<br />

the use of high-tech equipment and imaging systems.<br />

Performing many surgeries with this method at the<br />

Near East University Hospital, Prof. Dr. Aşkın Ali<br />

Korkmaz states that thanks to this method, patients<br />

recover much faster and have the opportunity to<br />

return to daily life.<br />

Recording that small incision bypass surgeries have<br />

become popular in the world recently, Prof. Dr. Aşkın<br />

Ali Korkmaz from the Near East University Hospital<br />

Cardiovascular Surgery Department, said that the<br />

position of the aorta, the structure of the vessels and the<br />

state of calcification were the determining factors in the<br />

decision to apply the method. Having performed many<br />

surgeries with this method, Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz<br />

said, “With the use of detailed pre-operative planning,<br />

high-tech equipment and imaging systems, coronary<br />

bypass surgery becomes possible through small incisions.<br />

In cases where a vein is used from the leg, the entire leg<br />

vein can be removed endoscopically (VirtuoSaph Plus)<br />

with the camera without making any incisions on the leg.”


With the small incision, patients return to their social<br />

and work lives in a much shorter time<br />

Small incision coronary bypass surgeries have many<br />

advantages in terms of patient comfort. Prof. Dr. Korkmaz<br />

explained the advantages of the method, “Because the<br />

sternum is not opened, patients feel almost no pain.<br />

Since there is less bleeding during and after the operation<br />

compared to the classical method, much less blood is<br />

needed for the patient. Since the sternum is not cut, the<br />

patients do not feel that their body integrity has been lost<br />

and the healing process is shortened. In normal bypass<br />

surgeries, the patient stays in the hospital for 7-10 days,<br />

while in small wound bypass surgeries, the patient can<br />

be discharged in 4-5 days. While it is not recommended<br />

to drive for a long time and do sports activities after<br />

classical surgeries, the patient can return home by using<br />

his own car on the day of discharge in surgeries with small<br />

incisions. At the same time, surgeries with small incisions<br />

also provide cosmetic satisfaction for patients.”<br />

Controls after coronary bypass surgery with small<br />

incision method<br />

After coronary bypass surgery with a small incision,<br />

patients should have their first check-up in the first month<br />

and the second check-up in the sixth month of discharge.<br />

After that, annual controls are continued.<br />

Küçük kesi ile hastalar sosyal ve iş yaşamlarına çok<br />

daha kısa sürede dönüş yapıyor<br />

Küçük kesi koroner baypas ameliyatları hasta konforu<br />

açısından birçok avantaj içeriyor. Prof. Dr. Korkmaz,<br />

yöntemin avantajlarını “Göğüs kemiği açılmadığı için<br />

hastaların ağrı hissi yok denecek kadar az oluyor.<br />

Ameliyat sırasında ve sonrasında klasik yönteme göre<br />

daha az kanama olduğundan, hastada çok daha az kana<br />

ihtiyaç duyuluyor. Hastalar göğüs kemiği kesilmediği<br />

için vücut bütünlüğünün yitirildiği hissine kapılmıyor ve<br />

iyileşme süreci kısalıyor. Normal baypas ameliyatlarında<br />

hasta 7-10 gün hastanede kalırken, küçük yara baypas<br />

ameliyatlarında hasta 4-5 gün içerisinde taburcu olabiliyor.<br />

Klasik ameliyatlar sonrasında uzun süre araba kullanmak<br />

ve spor aktiviteleri yapmak önerilmezken, küçük kesi ile<br />

ameliyatlarda hasta taburcu olduğu gün kendi arabasını<br />

kullanarak evine dönebiliyor. Aynı zamanda küçük kesi ile<br />

ameliyatlar kozmetik açıdan da hastalarda memnuniyet<br />

sağlıyor.” sözleriyle ifade ediyor.<br />

Küçük kesi yöntemi ile koroner baypas ameliyatı sonrası<br />

kontroller<br />

Küçük kesi ile koroner baypas ameliyatı sonrası, hastaların,<br />

taburculuğun birinci ayında ilk kontrollerini, altıncı ayında<br />

ise ikinci kontrollerini yaptırmaları gerekiyor. Sonrasında<br />

yıllık kontrollerle devam ediliyor.<br />

<strong>Pharma</strong> 31


How do we prevent fatty liver?<br />

Karaciğer yağlanmasını nasıl önleriz?<br />

Stating that sudden weight loss will occur with the<br />

increase in fat in the liver over time, one of the<br />

Medline physicians, Dr. Ferit Şeyhzade records that<br />

conditions such as weakness and confusion can also<br />

be observed and adds, ‘These symptoms may vary<br />

depending on the rate of fat in the liver and the<br />

person’s body resistance’<br />

Unhealthy diet, alcohol intake, sedentary life are the<br />

most important reasons for getting fat. Those who are<br />

overweight and those who gain and lose weight quickly<br />

are at higher risk. Fatigue and weakness are common<br />

in people with fatty liver. It should be checked whether<br />

there is an enlargement in the liver tests of the patient<br />

with lubrication. Indicating that the signs of fatty liver<br />

may appear years later, Dr. Ferit Şeyhzade lists other<br />

symptoms as follows;<br />

- Redness in the eyes<br />

- Skin rash and itching<br />

-Weakening of memory<br />

-Bad odors in the skin and breath<br />

-Nausea<br />

-Problems such as hemorrhoids<br />

Stating that the most important methods to prevent<br />

the disease are to eat healthy and do sports, Dr. Ferit<br />

Şeyhzade recommends that people at risk reach the ideal<br />

weight, regulate their daily calorie intake, and consume<br />

plenty of vegetables.<br />

The main applications that can be done to prevent or<br />

treat fatty liver are as follows:<br />

-Prevention of alcoholic beverage consumption<br />

-Control of cholesterol<br />

-Abandonment of packaged food consumption<br />

-Lose weight<br />

-Exercise like walking 3-4 days a week with the<br />

Mediterranean diet<br />

-Avoiding saturated fat, refined sugar and bakery<br />

products<br />

-Blood sugar control.<br />

Zaman içinde karaciğerdeki yağlanmanın artmasıyla<br />

birlikte ani kilo kaybının yaşanacağını belirten Medline<br />

hekimlerinden Dr. Ferit Şeyhzade, güçsüzlük ve<br />

zihin karışıklığı gibi durumların da gözlenebileceğini<br />

belirtiyor ve ekliyor: ‘Bu belirtiler karaciğerdeki<br />

yağlanmanın oranına ve kişinin vücut direncine bağlı<br />

olarak değişkenlik gösterebilir’<br />

Sağlıksız beslenme, alkol alımı, hareketsiz yaşam<br />

yağlanma için en önemli sebeplerdir. Kilo fazlalığı olanlar,<br />

hızlı kilo alıp veren kişilerde risk daha çoktur. Karaciğer<br />

yağlanması olan kişilerde, bitkinlik, halsizlik sıklıkla<br />

görülür. Yağlanma görülen hastanın karaciğer testlerinde<br />

büyüme olup olmadığında bakılmalıdır. Karaciğerin<br />

yağlanma belirtilerinin yıllar sonra da ortaya çıkabileceğini<br />

söyleyen Dr. Ferit Şeyhzade diğer belirtileri şöyle sıralıyor;<br />

-Gözlerde kızarıklık<br />

-Ciltte kızarıklık ve kaşıntı<br />

-Hafızanın zayıflaması<br />

-Ten ve nefeste meydana gelen kötü kokular<br />

-Mide bulantısı<br />

-Hemoroid gibi sorunlar<br />

Hastalığı önlemede yapılabilecek en önemli yöntemlerin<br />

sağlıklı beslenmek ve spor yapmak olduğunu belirten Dr.<br />

Şeyhzade, risk altındaki kişilerin ideal kiloya ulaşması,<br />

günlük kalori alımını düzenlemesi, bol sebze tüketmesini<br />

öneriyor.<br />

Karaciğer yağlanmasını önlemek ya da tedavi etmek için<br />

yapılabilecek temel uygulamalar ise şunlar:<br />

-Alkollü içecek tüketiminin önlenmesi<br />

-Kolesterolün kontrolü<br />

-Paketli gıda tüketiminden vazgeçilmesi<br />

-Kilo vermek<br />

-Akdeniz diyetiyle birlikte haftada 3-4 gün yürüyüş benzeri<br />

egzersiz yapmak<br />

-Doymuş yağ, rafine şeker ve unlu mamullerden uzak<br />

durmak<br />

-Kan şekeri kontrolü.<br />

32 <strong>Pharma</strong>


Urinary tract stones can be prevented with proper nutrition!<br />

İdrar yolu taşı uygun beslenmeyle engellenebiliyor!<br />

Urologist Assoc. Prof.<br />

Fatih Yanaral<br />

Explaining that Turkiye is one of the countries where<br />

urinary tract stones are most common in the world,<br />

Urologist Assoc. Prof. Fatih Yanaral stated that<br />

urinary tract stones can be prevented with proper<br />

nutrition.<br />

Urologist Assoc. Prof. Fatih Yanaral said, “Excessive<br />

accumulation of uric acid in the urine and the PH of the<br />

urine below 5.5 cause the formation of uric acid stones.<br />

Urinary tract stone can recur if correct and effective<br />

treatment is not applied and life changes are not made<br />

to prevent stone formation.”<br />

Yanaral stated that one out of every 8 people in Turkiye<br />

has encountered urinary tract stones at some point<br />

in their life, and urinary tract stones, which are most<br />

common in their 30s and 60s, are 2-3 times more common<br />

in men than in women.<br />

Nutritional recommendations to prevent the formation<br />

of urinary tract stones can be listed as follows;<br />

- Regular fluid consumption<br />

- Citrus consumption<br />

- Use of calcium and vitamin D<br />

- Reducing animal protein<br />

- Restricting oxalate-rich foods<br />

- Avoiding substances such as alcohol and cigarettes<br />

- Reducing salt consumption<br />

- Not to exceed 1000 mg daily in vitamin C supplementation<br />

- Adequate protein intake<br />

- Reducing the consumption of purine-rich foods<br />

- Maintaining ideal weight<br />

- Avoiding shock diets that increase the amount of uric<br />

acid in the blood<br />

İdrar yolu taşlarının dünyada en sık görüldüğü<br />

ülkelerden birinin <strong>Türkiye</strong> olduğunu açıklayan Üroloji<br />

Uzmanı Doç. Dr. Fatih Yanaral, idrar yolu taşlarının<br />

uygun beslenmeyle engellenebileceğini belirtti.<br />

Pembe, kırmızı, kahverengi, bulanık veya kötü kokulu idrara<br />

çok dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Üroloji Uzmanı<br />

Doç. Dr. Fatih Yanaral, “İdrardaki aşırı miktarda biriken<br />

ürik asit ve idrarın PH’ının 5.5’in altında olması, ürik asit<br />

taşlarının oluşumuna neden olur. İdrar yolu taşı, doğru ve<br />

etkili tedavi uygulanmaz ve taş oluşmasını engelleyecek<br />

hayat değişiklikleri yapılmazsa tekrarlayabilir.” dedi.<br />

Yanaral, <strong>Türkiye</strong>’de her 8 kişiden biri hayatının bir<br />

döneminde idrar yolu taşı ile karşılaştığını, en sık 30’lu<br />

ve 60’lı yaşlarda görülen idrar yolu taşlarının, erkeklerde<br />

kadınlara göre 2-3 kat daha fazla saptandığını belirtti.<br />

İdrar yolu taşlarının oluşmasını engellemek için beslenme<br />

önerileri ise şöyle sıralanabilir;<br />

• Düzenli sıvı tüketimi<br />

• Turunçgil tüketimi<br />

• Kalsiyum ve D vitamini kullanımı<br />

• Hayvansal proteinin azaltılması<br />

• Oksalattan zengin besinleri kısıtlamak<br />

• Alkol ve sigara gibi maddelerden uzak durulması<br />

• Tuz tüketiminin azaltılması<br />

• C vitamini takviyesinde günlük 1000 mg üstüne<br />

çıkılmaması<br />

• Yeterli miktarda protein alımı<br />

• Pürinden zengin besinlerin tüketiminin azaltılması<br />

• İdeal kilonun korunması<br />

• Kanda ürik asit miktarını artıran şok diyetlerden<br />

kaçınılması<br />

<strong>Pharma</strong> 33


Digitur Turizm Yatırım Dış Tic. Ltd. Şti.<br />

GÜMÜSSUYU MAH. AGACIRAGI SOK. NO: 3/10<br />

BEYOGLU 34437 ISTANBUL-TURKEY<br />

TEL: +90 212 244 78 79 Pbx / FAX: +90 212 251 62 40<br />

E-Mail: bilgi@digitur.com.tr<br />

FIME <strong>2023</strong><br />

21 – 23 HAZİRAN <strong>2023</strong><br />

MIAMI BEACH CONVENTION CENTER<br />

AMERICA<br />

Oteller<br />

Albion Hotel (3***) vb.<br />

Fuar Alanı 800 Metre<br />

San Juan Hotel (4****) vb.<br />

Fuar Alanı 800 Metre<br />

Konaklama<br />

Dbl Oda Kişi Başı<br />

Tek Kişilik Oda<br />

Dbl Oda Kişi Başı<br />

Tek Kişilik Oda<br />

20 – 24 Haziran <strong>2023</strong><br />

4 Gece / 5 Gün<br />

Dbl Oda da Kişi Başı<br />

2,199 USD<br />

Başlayan Fiyatlarla<br />

(Single Konaklama Fiyatı Sorunuz)<br />

Türk Havayolları Uçuş Detayları<br />

20.06.<strong>2023</strong> TK77 IST/MIA 1410 1925<br />

24.06.<strong>2023</strong> TK78 MIA/IST 2105 1530<br />

Fiyata Olan Hizmetler Dahil<br />

Seçilen Otelde 4 Gece Kahvaltısız Konaklama<br />

Belirtilen Uçuşlarda Çift Yön Ekonomi Sınıf Uçak Bileti<br />

Alan Vergileri<br />

Konaklama Vergileri Dahil<br />

Havalimanı – Otel – Havalimanı Transferi<br />

Digitur Acenta Yetkilisi (Minimum 20 Katılımcı Olması<br />

Halinde)<br />

7/24 Digitur Acil Yardım Telefonu<br />

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler<br />

Vize Ücreti (Şahsi Başvuru)<br />

Yurt Dışı Çıkış Harcı (150 TL)<br />

Günlük Otel Şehir Vergileri ( 45 USD)<br />

Otel – Fuar Alanı – Otel Transferi<br />

Fuar Giriş Biletleri<br />

Otel Ekstraları<br />

Kişisel Harcamalar<br />

Öğlen / Akşam Yemekleri<br />

Farklı tarih ve alternatif otel/uçak seçenekleri için sales@digitur.com.tr email adresi üzerinden bilgi alabilirsiniz.<br />

DIGITALTOUR TOURISM & TRAVEL AGENCY<br />

Digitur Turizm Yatırım Dış Tic. Ltd. Şti. Kuruluşudur.<br />

Tursab A-5965


Digitur Turizm Yatırım Dış Tic. Ltd. Şti.<br />

GÜMÜSSUYU MAH. AGACIRAGI SOK. NO: 3 /10<br />

BEYOGLU - 34437 ISTANBUL-TURKEY<br />

TEL: +90 212 244 78 79 Pbx / FAX: +90 212 251 62 40<br />

E-Mail: bilgi@digitur.com.tr<br />

MEDICA <strong>2023</strong><br />

13 – 16 KASIM <strong>2023</strong><br />

DUSSELDORF/ALMANYA<br />

ULUSLARARASI MEDİKAL FUARI<br />

DUSSELDORF OTELLERİ (12-16 KASIM <strong>2023</strong> / 4 GECE 5 GÜN)<br />

Premier Inn Friedrichstadt 3***<br />

Dusseldorf Şehir Merkezi<br />

Çift Kişilik Oda Kişi Başı<br />

Tek Kişilik Oda Fiyatı<br />

Leonardo City Center 4****<br />

Çift Kişilik Oda Kişi Başı<br />

Dusseldorf Şehir Merkezi<br />

Tek Kişilik Oda Fiyatı<br />

Leonardo Königsalle 4****<br />

Çift Kişilik Oda Kişi Başı<br />

Dusseldorf Şehir Merkezi<br />

Tek Kişilik Oda Fiyatı<br />

KÖLN OTELLERİ (12-16 KASIM <strong>2023</strong> / 4 GECE 5 GÜN)<br />

Windsor Hotel 3***<br />

Köln Şehir Merkezi – Fuar Alanı 40 Km<br />

Çift Kişilik Oda Kişi Başı<br />

Tek Kişilik Oda Fiyatı<br />

Mercure Severinshof Hotel 4****<br />

Çift Kişilik Oda Kişi Başı<br />

Köln Şehir Merkezi – Fuar Alanı 40 Km<br />

Tek Kişilik Oda Fiyatı<br />

Steigenberger Hotel Köln 4**** Superior<br />

Çift Kişilik Oda Kişi Başı<br />

Köln Şehir Merkezi – Fuar Alanı 40 Km<br />

Tek Kişilik Oda Fiyatı<br />

Sofitel Hotel Am Dom Köln 4****<br />

Çift Kişilik Oda Kişi Başı<br />

Köln Şehir Merkezi – Fuar Alanı 40 Km<br />

Tek Kişilik Oda Fiyatı<br />

1490 EURO<br />

2190 EURO<br />

1590 EURO<br />

2290 EURO<br />

1690 EURO<br />

2390 EURO<br />

1090 EURO<br />

1390 EURO<br />

1190 EURO<br />

1490 EURO<br />

1250 EURO<br />

1550 EURO<br />

1290 EURO<br />

1590 EURO<br />

Thy Köln Grup Uçuş Detayları<br />

12.11.<strong>2023</strong> IST/CGN TK1671 0920 1040<br />

16.11.<strong>2023</strong> DUS/IST TK1528 1810 2320<br />

Fiyata Olan Hizmetler Dahil<br />

Seçilen Otelde 4 Gece Kahvaltı Dahil Konaklama<br />

Seçilen Uçuşlarda Çift Yön Ekonomi Sınıf Uçak Bileti<br />

Alan Vergileri<br />

Havalimanı – Otel – Havalimanı Grup Transferi<br />

Köln Otellerinden Fuar Alanı Transferi<br />

Digitur Acenta Yetkilisi<br />

7/24 Digitur Acil Yardım Telefonu<br />

Thy Dusseldorf Grup Uçuş Detayları<br />

12.11.<strong>2023</strong> IST/DUS TK1523 0825 0945<br />

16.11.<strong>2023</strong> DUS/IST TK1528 1810 2320<br />

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler<br />

Vize Ücreti (İstanbul 200 Euro/Ankara & İzmir 250 Euro)<br />

Yurt Dışı Çıkış Harcı (150 TL)<br />

Fuar Giriş Biletleri<br />

Otel Ekstraları<br />

Kişisel Harcamalar<br />

Öğlen / Akşam Yemekleri<br />

İç Hat Bağlantı Uçuşları ve Fiyatı<br />

Farklı tarih ve alternatif otel/uçak seçenekleri için sales@digitur.com.tr e-mail adresi üzerinden bilgi alabilirsiniz.<br />

DIGITALTOUR TOURISM & TRAVEL AGENCY<br />

Digitur Turizm Yatırım Dış Tic. Ltd. Şti. Kuruluşudur<br />

Tursab A-5965


We’ll lick the wounds<br />

together<br />

Yaraları birlikte saracağız<br />

Psychologist Gizem Sürenkök<br />

In the recovery process of the big earthquake that<br />

affected 11 cities, Psychologist Gizem Sürenkök<br />

explained what needs to be done to overcome the<br />

psychological effects of the disaster.<br />

Severe earthquakes of 7.7 and 7.6 magnitudes centered<br />

in Kahramanmaraş shook <strong>Türkiye</strong> deeply. While the whole<br />

country is mobilizing to help the people of the region<br />

affected by the incident, the repercussions of the great<br />

disaster are sadly followed by the television.<br />

Pointing out that a process of social trauma was entered in<br />

this period and it was necessary to be united, Psychologist<br />

Gizem Sürenkök said, “In such periods, first of all, we feel<br />

emotions such as fear, anxiety, anger, helplessness, haste,<br />

inadequacy, and injustice. Our perception that our lives<br />

are under our control is damaged. We may believe that<br />

we do not have the strength to resist external influences<br />

or that we will never feel good again. Although all these<br />

negative feelings are very human, we need to listen to<br />

the feeling of struggle, the desire for solidarity, and the<br />

need to help others. I think we all have these positive and<br />

strong emotions. We just have to choose which one to<br />

listen to more.<br />

Wounds will take a serious time to heal, there is no point<br />

in denying that. This is a huge and widespread disaster<br />

and a lot of people have been affected. I think we all know<br />

someone who lives in that area, it’s such a big area. Even<br />

if it’s not the common human experience, we can feel<br />

how distressed they are. We really have to act together<br />

to heal. We all have a function in life, for example, I can<br />

help people cope better with their negative emotions.<br />

Someone else is supplying a product. We have those who<br />

heal animals, we have those who treat people, we have<br />

those who provide education. We can all be useful; we<br />

can hold one end. Let’s just do this together. Because,<br />

unfortunately, individual efforts are not enough in such<br />

large-scale disasters. We have to act jointly, gain strength<br />

from each other, and work in an organized manner. We<br />

have to complement each other’s weaknesses and find<br />

strength from their strengths. In this way, we will all get<br />

better together.”<br />

11 şehri etkileyen büyük depremin iyileşme sürecinde<br />

Psikolog Dr. Gizem Sürenkök felaketin psikolojik<br />

etkilerini atlatabilmek için yapılması gerekenleri<br />

anlattı.<br />

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki<br />

şiddetli depremler <strong>Türkiye</strong>’yi derinden sarstı. Tüm ülke<br />

olaydan etkilenen bölge halkına yardım için seferber<br />

olurken, büyük felaketin yansımalarını televizyon başından<br />

üzüntüyle takip ediyor.<br />

Bu dönemde bir toplumsal travma sürecine girildiğine ve<br />

birlik olmak gerektiğine işaret eden Psikolog Dr. Gizem<br />

Sürenkök, “Bu tip dönemlerde öncelikle korku, kaygı, öfke,<br />

çaresizlik, telaş, yetersizlik, haksızlığa uğramışlık gibi<br />

duygular hissediyoruz. Hayatımızın bizim kontrolümüzde<br />

olduğuna dair algımız zarar görüyor. Dışardan gelebilecek<br />

etkilere karşı koyabilecek gücümüz olmadığına ya da<br />

bir daha hiç iyi hissedemeyeceğimize inanabiliyoruz.<br />

Bütün bu olumsuz duygular çok insani olmakla beraber<br />

bu duyguların yanı sıra içimizde uyanan o mücadele<br />

duygusuna, dayanışma isteğine, birilerine yardım etme<br />

ihtiyacına kulak vermemiz lazım. Bence hepimizde bu<br />

olumlu ve güçlü duygular da hâkim. Sadece hangisine<br />

daha çok kulak vereceğiz, onu seçmemiz gerekiyor.<br />

Yaraların iyileşmesi ciddi bir zaman alacak, bunu inkâr<br />

etmenin bir anlamı yok. Bu çok büyük ve geniş çaplı bir<br />

afet ve çok fazla insan bu durumdan etkilendi. Hepimizin<br />

bir tanıdığı var bence o bölgede yaşayan, o derece büyük bir<br />

alan. Tanıdığımız olmasa bile ortak insanlık deneyimi, ne<br />

kadar sıkıntılı olduklarını hissedebiliyoruz. İyileşmek için<br />

gerçekten birlikte hareket etmek zorundayız. Hepimizin<br />

bir işlevi var hayatta, mesela ben insanların olumsuz<br />

duygularıyla daha iyi baş etmesini sağlayabiliyorum. Başka<br />

birisi bir ürünü temin ediyor. Hayvanları iyileştirenimiz<br />

var, insanları tedavi edenimiz var, eğitim verenimiz var.<br />

Hepimiz bir işe yarayabiliriz, bir ucundan tutabiliriz. Yeter<br />

ki bunu birlikte yapalım. Çünkü bu kadar büyük çaplı<br />

afetlerde bireysel çabalar maalesef yeterli olmuyor. Ortak<br />

hareket etmek, birbirimizden güç almak, organize bir<br />

şekilde çalışmak zorundayız. Birbirimizin zayıf yanlarını<br />

tamamlamak, güçlü yanlarından güç bulmak zorundayız.<br />

36 <strong>Pharma</strong>


Social helplessness and survivor guilt<br />

Gizem Sürenkök stated that there may be instantaneous<br />

emotional changes in the face of the gravity of the event<br />

and said, “Social helplessness describes the helplessness<br />

that large groups feel about the same issue at the same<br />

time. A big event is happening and we are all affected by<br />

it in some way. Even if we are not in it, someone we know,<br />

someone we know, someone we feel similar to, someone<br />

with whom we can feel a sense of partnership is in that<br />

situation. We feel the pain and distress there at the<br />

same time in our hearts. Thinking that this may happen<br />

to us one day and feeling as if we have no remedy for<br />

it further fuels this feeling. There is also the feeling of<br />

losing control in personal helplessness. In general, we like<br />

to think that we have a certain control over the events in<br />

our lives as we lead our lives. This perception makes us<br />

feel good. But we are faced with the fact that we do not<br />

have complete control in such big events. This can make<br />

us feel insignificant and powerless.<br />

Also, the feeling that is called “the survivor’s guilt feeling”<br />

in the literature, why wasn’t I there but someone else, I<br />

survived, but things that they didn’t deserve happened to<br />

others, it can arise as a result of thoughts such as I am fine<br />

but they are in a bad situation. The vast majority of us have<br />

a great empathy power, although some of us don’t use it<br />

that much… We know that even 6-month-old babies can<br />

empathize. We can feel what is happening in the disaster<br />

area. That’s why the fact that we are far away from doing<br />

anything when the people we see ourselves so similar to<br />

are in those conditions, triggering this feeling of guilt.<br />

But the best thing for this feeling of guilt is to take action,<br />

to provide a benefit, to produce, to support and to help,<br />

as I have stated in my other answers. As we act together,<br />

our negative feelings will decrease a little bit.”<br />

Allow yourself<br />

Underlining that the healing process will take time,<br />

Gizem Sürenkök concluded her words as follows, “We<br />

need to allow ourselves to experience all these difficult<br />

emotions that we are feeling during this period. We can<br />

get through this process with less damage when we can<br />

go through this process by sharing it with the people<br />

we love, by letting the people who support us, without<br />

putting it inside ourselves. Instead of pretending that the<br />

anxiety and stress we experience never existed, it is also<br />

very important to accept them, take a breather in times<br />

of need, and realize that we cannot be productive all the<br />

time. Of course, it will not be easy to return to normal life<br />

after this process, but it would be good for us to try to<br />

maintain our routines as much as we can, or at least try to<br />

re-establish those routines for our children.”<br />

Bu sayede, hep beraber iyileşeceğiz” dedi.<br />

Toplumsal çaresizlik ve hayatta kalanın suçluluk duygusu<br />

Gizem Sürenkök, olayın vahameti karşısında anlık duygu<br />

değişimlerinin olabileceğini belirterek, “Toplumsal<br />

çaresizlik, geniş grupların aynı anda aynı konuyla<br />

ilgili hissettiği çaresizliği anlatıyor. Büyük bir olay<br />

oluyor ve hepimiz bir şekilde bu olaydan etkileniyoruz.<br />

İçinde bulunmasak bile bir şekilde bir tanıdığımız, bir<br />

tanıdığımızın tanıdığı, bir şekilde kendimizi benzer<br />

hissettiğimiz biri, bir ortaklık duygusu duyabileceğimiz<br />

biri o durumun içerisinde bulunuyor. Oradaki acıyı ve<br />

sıkıntıyı aynı anda yüreğimizde hissediyoruz. Bunun<br />

bir gün bizim de başımıza gelebileceğini düşünmek ve<br />

bununla ilgili sanki bir çaremiz yokmuş gibi hissetmek bu<br />

duyguyu daha körüklüyor. Kişisel çaresizlikte de kontrolü<br />

kaybediyor gibi hissetme hali var. Genel olarak hayatımızı<br />

sürdürürken hayatımızdaki olaylar üzerinde belli bir<br />

kontrole sahip olduğumuzu düşünmeyi seviyoruz. Bu algı<br />

bize iyi hissettiriyor. Ama bu tip büyük olaylarda tam bir<br />

kontrole sahip olmadığımız gerçeğiyle yüzleşiyoruz. Bu da<br />

bize kendimizi önemsiz ve güçsüz hissettirebiliyor.<br />

Bir de literatürde adı “hayatta kalanın suçluluk duygusu”<br />

olarak geçen his, neden orada ben değildim de başkası<br />

vardı, ben kurtuldum ama başkalarının başına hiç hak<br />

etmedikleri şeyler geldi, ben iyiyim ama onlar kötü<br />

durumdalar gibi düşünceler sonucunda ortaya çıkabiliyor.<br />

Büyük bir çoğunluğumuzun müthiş bir empati gücü var<br />

aslında, kimilerimiz o kadar çok kullanmasak da… 6<br />

aylık bebeklerin bile empati yapabildiklerini biliyoruz.<br />

Afet bölgesinde yaşananları hissedebiliyoruz. O yüzden<br />

kendimizi bu kadar benzer gördüğümüz insanlar o<br />

koşullardayken bizim hiçbir şey yapamadan uzakta<br />

olmamız bu suçluluk duygusunu tetikliyor. Ama bu<br />

suçluluk duygusuna en iyi gelecek şey, diğer cevaplarımda<br />

da belirttiğim gibi aksiyona geçmek, bir fayda sağlamak,<br />

üretmek, desteklemek ve yardım etmek. Birlikte hareket<br />

ettikçe hepimizin olumsuz duyguları biraz olsun azalacak”<br />

dedi.<br />

Kendinize izin verin<br />

İyileşme sürecinin zamanla olacağının altını çizen<br />

Gizem Sürenkök sözlerini şöyle noktaladı; “Bu dönemde<br />

hissettiğimiz bütün bu zor duyguları yaşamak için<br />

kendimize izin vermemiz gerekiyor. İçimize atmadan,<br />

sevdiğimiz insanlarla paylaşarak, bize destek olan<br />

insanlara izin vererek bu süreci yaşayabildiğimizde bu<br />

süreci daha az hasarla atlatabiliriz. Yaşadığımız kaygı ve<br />

stres hiç yokmuş gibi davranmak yerine bunları kabul<br />

edip ihtiyaç anında bir soluklanmak ve her zaman üretken<br />

olamayacağımızı fark etmek de çok önemli. Bu süreçten<br />

sonra normal hayata dönmek tabii ki kolay olmayacak ama<br />

elimizden geldiğince rutinlerimizi korumaya çalışmamız<br />

ya da en azından çocuklarımız için o rutinleri tekrar<br />

oturtmaya çalışmamız iyi olacaktır.”<br />

<strong>Pharma</strong> 37


Mineral Salts for Nutritional Supplements<br />

Besin Takviyesi olarak Mineral Tuzları<br />

Calcium<br />

Calcium is of key physiological importance. 99 % of the<br />

body’s total calcium is located in bones and teeth in<br />

the form of undissolved Calcium Phosphate. Numerous<br />

neuronal and biochemical processes are based on<br />

calcium. Free Calcium plays an important part in the<br />

blood clotting system, and in normal muscle and nerve<br />

function. Moreover, Calcium regulates the secretion<br />

of hormones and neurotransmitters. A slight calcium<br />

deficiency can manifest in tingling or minor cramping in<br />

the hands, for example.<br />

Iron<br />

Iron is the most common essential trace element in<br />

the human body. Its primary function is to bind itself<br />

to hemoglobin and transport oxygen from the lungs<br />

into the tissue. Iron is also a component in numerous<br />

heme and non-heme enzymes, and is therefore of huge<br />

importance in<br />

our metabolism.Examples of possible symptoms of a<br />

slight iron deficiency are reduced mental and physical<br />

capacity. Divalent Iron has far greater bioavailability than<br />

trivalent iron.<br />

Magnesium<br />

Magnesium is involved in hundreds of enzymatic<br />

reactions in the body and is an important constituent of<br />

Kalsiyum<br />

Kalsiyum fizyolojik açıdan kilit bir öneme sahiptir.<br />

Vücuttaki toplam kalsiyumun %99’u kemiklerde ve<br />

dişlerde çözünmeyen Kalsiyum Fosfat formunda bulunur.<br />

Pek çok nöronal ve biyokimyasal süreçte rolü vardır.<br />

Serbest Kalsiyum, kanın pıhtılaşması sisteminde ve<br />

normal kas ve sinir fonksiyonlarında önemli yere sahiptir.<br />

Kalsiyum ayrıca hormonların ve nörotransmitterlerin<br />

salgılanmasını da düzenler. Örneğin, hafif bir kalsiyum<br />

eksikliği, ellerde karıncalanma veya küçük kramplar<br />

şeklinde kendini gösterebilir.<br />

Demir<br />

Demir, insan vücudundaki en yaygın temel eser<br />

elementtir.Ana işlevi hemoglobine bağlanmak ve oksijeni<br />

akciğerlerden dokuya taşımaktır. Demir aynı zamanda<br />

çeşitli hem ve hem olmayan enzim bileşenidir ve böylelikle<br />

metabolizmamız için büyük öneme sahiptir. Hafif demir<br />

eksikliğinin olası semptomlarına örnek olarak zihinsel ve<br />

fiziksel kapasitede azalma verilebilir. İki değerlikli demir,<br />

üç değerlikli demire göre çok daha fazla biyoyararlanıma<br />

sahiptir.<br />

Magnezyum<br />

Magnezyum vücutta yüzlerce enzimatik reaksiyonda yer<br />

alır ve vücuttaki toplam magnezyumunun %60-70’ini<br />

içeren kemik ve dişlerin önemli bir bileşenidir.<br />

38 <strong>Pharma</strong>


ones and teeth, which contain 60 –70 % of total body<br />

Magnesium. Magne- sium plays a vital role in cellular and<br />

muscle metabolism.<br />

Particular examples in this case are muscle contraction<br />

and neuromuscular nerve impulse conduction.Moreover,<br />

magnesium helps to keep bones healthy in elderly people.<br />

A magnesium deficiency can manifest in muscle cramps<br />

and fatigue, for example.<br />

Zinc<br />

Zinc is involved in more than 300 different enzymatic<br />

reac- tions in the human body, as varied as breaking down<br />

alcohol, processes involved in the visual system, and<br />

spermatogene- sis. When the body has a sufficient intake<br />

of Zinc Salts, the resulting support for the immune system<br />

can considerably shorten the duration and severity of<br />

colds and flu.Therefore, an adequate and, above all,<br />

continuous supply of Zinc is indispensable, because only<br />

limited quantities are stored in the organism.<br />

Magnezyum hücre ve kas metabolizmasında hayati etkiye<br />

sahiptir. Sahip olduğu bu görevin en belirgin örnekleri<br />

kas kasılması ve nöromüsküler sinir impuls iletimidir.<br />

Magnezyum ayrıca yaşlılarda kemiklerin sağlıklı<br />

kalmasına yardımcı olur.<br />

Magnezyum eksikliği kendini kas krampları ve yorgunluk<br />

gibi belirtilerle gösterebilir.<br />

Çinko<br />

Çinko, insan vücudunda alkolün parçalanması, görme<br />

sistemindeki süreçler ve spermatogenez gibi 300’ün<br />

üzerinde çeşitli enzimatik reaksiyonda yer alır. Yeterli<br />

miktarda Çinko Tuzları alındığında, vücutta bağışıklık<br />

sistemi için oluşan destek ile soğuk algınlığı ve grip süresi<br />

ve şiddeti önemli ölçüde azalabilir. Bu nedenle yeterli ve<br />

daha da önemlisi sürekli Çinko tedariki vazgeçilmezdir<br />

organizmada yalnızca sınırlı miktarlarda depolanır.<br />

<strong>Pharma</strong> 39


Potassium<br />

Potassium’s most important function is to maintain<br />

intracellu- lar osmotic pressure. It acts as an antagonist to<br />

sodium and therefore helps to regulate blood pressure.<br />

Potassium and Sodium are of major importance in nerve<br />

impulse conduction and muscle contraction. Potassium<br />

is indispensable for contracting the cardiac muscle, in<br />

particular. A shift in the trans-tubular Potassium gradient<br />

can lead to life-threatening conditions.<br />

Copper<br />

Copper is an important trace element and essential component<br />

of numerous metalloenzymes, especially oxidases<br />

and hydroxylases. Because of this, copper is involved in<br />

the formation of connective tissue and protection against<br />

oxidation.<br />

Manganese<br />

Manganese is an essential trace element and is especially<br />

in demand in many enzymatic processes, such as gluconeogenesis<br />

and insulin production. The metabolism of fat<br />

and blood coagulation also depend on Manganese.<br />

Iodine<br />

Iodine is a vital constituent of the thyroid hormone<br />

(iodothy- ronine). For its part, this hormone controls<br />

numerous essen- tial metabolic processes, as well as<br />

people’s growth and cognitive development.<br />

Potasyum<br />

Potasyumun en önemli görevi hücre içi osmotik basıncı<br />

korumaktır. Sodyuma karşı antagonist etkiye sahiptir ve<br />

böylelikle kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olur.<br />

Potasyum ve Sodyum, sinir impulslarının iletilmesinde<br />

ve kas kasılmasında büyük önem taşır. Özellikle de kalp<br />

kasının kasılması için vazgeçilmezdir. Transtübüler<br />

Potasyum gradyentinde meydana gelen bir kayma hayatı<br />

tehdit eden durumlara yol açabilir.<br />

Bakır<br />

Bakır önemli bir eser elementtir ve özellikle oksidazlar<br />

ve hidroksilazlar olmak üzere çok sayıda metalloenzimin<br />

temel bileşenidir. Bu nedenle bağ dokusunun oluşumunda<br />

ve oksidasyondan korunmada rol oynar.<br />

Manganez<br />

Temel bir eser element olan Manganez, özellikle<br />

glukoneogenez ve insülin üretimi gibi birçok enzimatik<br />

süreç için gereklidir. Yağ metabolizması ve kan<br />

pıhtılaşması da Manganeze bağlıdır.<br />

İyot<br />

İyot, tiroid hormonunun (iyodotironin) hayati bir bileşenidir.<br />

Bu hormon çok sayıda temel metabolik sürecin yanı sıra<br />

büyüme ve bilişsel gelişimi de kontrol eder.<br />

40 <strong>Pharma</strong>


Selenium<br />

Selenium performs important antioxidative functions in<br />

the body. In addition, Selenium stimulates the immune<br />

system and inhibits the growth of tumors.<br />

Fluoride<br />

Hard teeth and dense, resistant bones are largely due to<br />

sufficient supplies of Fluoride in the body. Fluoride salts<br />

have therefore been incorporated in oral and dental care<br />

products for many decades.<br />

Chromium<br />

Chromium potentiates the efficiency of insulin and is<br />

therefore a vital factor in the metabolism of glucose. The<br />

body’s levels of cholesterol and triglycerides is dependent<br />

on an adequate intake of Chromium.<br />

Molybdenum<br />

Molybdenum is an important cofactor in a range of<br />

enzymatic breakdown processes. For instance, it is<br />

responsible for breaking down purines and various amino<br />

acids.<br />

Selenyum<br />

Selenyum vücutta antioksidan olarak önemli işlevler<br />

yerine getirir. Selenyum ayrıca bağışıklık sistemini uyarır<br />

ve tümörlerin büyümesini engeller.<br />

Florür<br />

Güçlü dişler ve yoğun, dirençli kemikler büyük ölçüde<br />

vücuttaki Florür kaynaklarının yeterli olmasına bağlıdır.<br />

Florür tuzları bu nedenle onlarca yıldır ağız ve diş bakım<br />

ürünlerine eklenmektedir.<br />

Krom<br />

Krom, insülinin etkinliğini arttırır ve bu nedenle glikoz<br />

metabolizmasında hayati öneme sahip bir faktördür.<br />

Vücuttaki kolesterol ve trigliserid düzeyleri yeterli<br />

miktarda Krom alımına bağlıdır.<br />

Molibden<br />

Molibden, bir dizi enzimatik parçalanma sürecinde önemli<br />

bir kofaktördür. Örneğin, pürinlerin ve çeşitli amino<br />

asitlerin parçalanmasından sorumludur.<br />

<strong>Pharma</strong> 41


“National Technology Move in Health”<br />

“Sağlıkta Milli Teknoloji Hamlesi”<br />

30th TUSAP Vision Meeting and Summit 6th was held<br />

at Baykar Özdemir Bayraktar National Technology<br />

Center with the main title “National Technology Move<br />

in Health” with the participation of distinguished<br />

guests from public, university, NGO and private<br />

sector representatives<br />

The sector overview of 2022 was made at the TUSAP<br />

Vision Meeting, which was held with the participation of<br />

more than 100 distinguished guests who are in critical<br />

positions in the health sector such as Prof. Dr. Sabahattin<br />

Aydin, T.R. Deputy Minister of Health and Chairman of the<br />

Executive Board of TÜSAP, Dr. Şuayip Erken, T.R. Deputy<br />

Minister of Health and TÜSAP Executive Board Member,<br />

Selçuk Bayraktar, T3 Foundation Chairman of the Board<br />

of Trustees, including Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Istanbul<br />

Provincial Health Director and TÜSAP Executive Board<br />

Member.<br />

Stating that TÜSAP, a thought platform that produces<br />

information and resources for policy makers in the field of<br />

health, has completed its sixth year, Prof. Dr. Sabahattin<br />

Aydın said that Selçuk Bayraktar’s hosting of the Summit<br />

by opening the doors of Özdemir Bayraktar National<br />

Technology Center for the meeting was not only a venue<br />

but also a horizon hosting. Mentioning that <strong>Türkiye</strong>’s first<br />

unmanned fighter aircraft Bayraktar Kızılelma, which<br />

Baykar developed nationally and originally with its own<br />

capital, successfully performed its first flight, Aydın<br />

stated that they saw how Kızılelma provides motivation<br />

in a person’s life in Selçuk Bayraktar’s work determination<br />

and broad vision.<br />

30. TÜSAP Toplantısı ve 6. Yıl Zirvesi; Kamu, üniversite,<br />

STK ve özel sektör temsilcilerinden seçkin davetlilerin<br />

katılımı ile Baykar Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji<br />

Merkezi’nde “Sağlıkta Milli Teknoloji Hamlesi” ana<br />

başlığı ile gerçekleştirildi.<br />

T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı ve TÜSAP Yürütme Kurulu<br />

Başkanı Prof. Dr. Sabahattin Aydın, T.C. Sağlık Bakan<br />

Yardımcısı ve TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Şuayip<br />

Birinci, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar,<br />

İstanbul İl Sağlık Müdürü ve TÜSAP Yürütme Kurulu<br />

Üyesi Prof. Dr. Kemal Memişoğlu olmak üzere, sağlık<br />

sektöründe kritik görevlerdeki 100’ün üzerinde seçkin<br />

davetlinin katılımı ile gerçekleşen TÜSAP Zirvesi’nde,<br />

2022 yılının sektör değerlendirmesi yapıldı.<br />

Sağlık alanında politika yapıcılar için bilgi ve kaynak<br />

üreten bir düşünce platformu olan TÜSAP’ın altıncı yılını<br />

doldurduğunu ifade eden Prof. Dr. Sabahattin Aydın,<br />

Selçuk Bayraktar’ın toplantı için Özdemir Bayraktar<br />

Milli Teknoloji Merkezi’nin kapılarını açarak Zirve’ye<br />

ev sahipliği yapmasının sadece bir mekân ağırlaması<br />

olmayıp, aynı zamanda bir ufuk ağırlaması olduğunu<br />

söyledi. Baykar’ın öz sermayesiyle milli ve özgün olarak<br />

geliştirdiği <strong>Türkiye</strong>’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar<br />

Kızılelma’nın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğinden<br />

bahseden Aydın, Kızılelma’nın bir insanın yaşamında nasıl<br />

bir motivasyon sağladığını da Selçuk Bayraktar’ın iş azmi<br />

ve geniş vizyonunda gördüklerini belirtti.<br />

42 <strong>Pharma</strong>


“Baykar’s success is hidden in his genetic code built<br />

on ‘morality’ and ‘justice’<br />

Selçuk Bayraktar, the host and keynote speaker of<br />

the meeting, talked about Teknofest and Life Health<br />

Foundation’s work, based on his success story in<br />

unmanned aerial vehicles in his presentation that was<br />

watched with interest. He gave emotional moments to<br />

the participants by explaining the motivation behind the<br />

development of UAV and SIHA systems, the difficulties,<br />

and the work done without giving up in the harshest<br />

weather and terrain conditions.<br />

In his speech, Bayraktar mentioned that during the<br />

pandemic period, 4 institutions, namely Arçelik, ASELSAN,<br />

Baykar and Biosys, took a role in the production of<br />

domestic respirators, and said that by sending this device<br />

to many countries, they could touch the people of those<br />

countries and make changes in their lives. Bayraktar also<br />

talked about the goals of the Can Sağlığı Foundation and<br />

Can Sağlık Bağdam, which they established with their<br />

own resources to work in the field of psychiatry and<br />

oncology, and said that these institutions will continue<br />

their activities in the fields of genetics, biology and<br />

oncology.<br />

The results of the vision meetings were shared<br />

At the Summit, the results of the 4 vision meetings held<br />

in 2022 by the TÜSAP Executive Board Members were<br />

presented. Listening to the results of these meetings,<br />

which were held with serious efforts, was beneficial for<br />

the participants to renew their one-year memory.<br />

The vision meetings, which are held 4 times a year<br />

in the fields of health technologies, health service<br />

delivery, medicine and pharmacy and health financing,<br />

are reported at the end of the year and brought to the<br />

attention of public authorities and decision makers.<br />

The TÜSAP Summit was organized with the contributions<br />

of the Association of Research-Based <strong>Pharma</strong>ceutical<br />

Companies (AIFD), Turkish <strong>Pharma</strong>ceutical Manufacturers<br />

Association (IEIS), the Turkish <strong>Pharma</strong>ceutical Industry<br />

Association (TISD), and the companies Abbott, Atabay,<br />

Eczacıbaşı, Gilead, Janssen, Roche and Takeda.<br />

“Baykar’ın başarısı ‘ahlak’ ve ‘adalet’ üzerine inşa<br />

edilen genetik kodunda gizlidir.”<br />

Toplantının ev sahibi ve ana konuşmacısı olan Selçuk<br />

Bayraktar, ilgiyle izlenen sunumunda insansız hava<br />

araçlarındaki başarı hikâyesinden yola çıkarak,<br />

Teknofest ve Can sağlığı Vakfı çalışmalarını anlattı. IHA<br />

ve SIHA sistemlerinin geliştirilmesinin arkasında yatan<br />

motivasyonu, zorlukları, en ağır hava ve arazi koşullarında<br />

pes etmeden yapılan çalışmaları anlatarak katılımcılara<br />

duygulu anlar yaşattı.<br />

Konuşmasında pandemi döneminde Arçelik, ASELSAN,<br />

Baykar ve Biosys olmak üzere 4 kurumun iş birliği ile<br />

yerli solunum cihazının üretiminde rol aldıklarından<br />

bahseden Bayraktar, böylelikle çok sayıda ülkeye bu cihazı<br />

göndererek, o ülkelerin halklarına dokunabildiklerini ve<br />

hayatlarında değişiklik yapabildiklerini söyledi. Psikiyatri<br />

ve onkoloji alanında çalışması amacıyla kendi kaynakları<br />

ile kurdukları Can sağlığı Vakfı ve Can sağlığı Bağdam’ın<br />

hedeflerinden de söz eden Bayraktar, bu kurumların<br />

genetik, biyoloji ve onkoloji alanlarında faaliyetlerini<br />

sürdüreceklerini söyledi.<br />

Vizyon toplantılarının sonuçları paylaşıldı<br />

Zirve’de, TÜSAP Yürütme Kurulu Üyeleri tarafından<br />

2022’de yapılan 4 vizyon toplantısının sonuçları sunuldu.<br />

Ciddi emeklerle gerçekleştirilen bu toplantıların<br />

neticelerini bir arada dinlemek, katılımcılar için bir yıllık<br />

hafızanın yenilenmesi adına yararlı oldu.<br />

Sağlık teknolojileri, sağlık hizmet sunumu, ilaç ve<br />

eczacılık ile sağlık finansmanı alanlarında yılda 4 kez<br />

gerçekleşen vizyon toplantıları, yıl sonunda yapılan zirve<br />

ile raporlanarak kamu otoritelerinin ve karar vericilerin<br />

dikkatine sunuluyor.<br />

TÜSAP Zirvesi, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD),<br />

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) ve <strong>Türkiye</strong> İlaç<br />

Sanayicileri Derneği (TİSD) ile Abbott, Atabay, Eczacıbaşı,<br />

Gilead, Janssen, Roche ve Takeda firmalarının katkıları ile<br />

düzenlendi.<br />

<strong>Pharma</strong> 43


Arab Health <strong>2023</strong> underscored its position as the epicentre of<br />

healthcare trade with over 3,000 exhibitors from 70 countries<br />

Arab Health <strong>2023</strong>, 70 ülkeden 3.000’den fazla katılımcı ile sağlık<br />

ticaretinin merkez üssü konumunu vurguladı<br />

The <strong>2023</strong> edition of Arab Health Exhibition, which is<br />

the largest fair of the Middle East for the medical and<br />

pharmaceutical industry, was held for the 48th time<br />

this year in Dubai, United Arab Emirates, between 30th<br />

January - 2nd February <strong>2023</strong> with over 3,000 exhibitors<br />

from 70 countries and more than 130,000 healthcare<br />

professionals attending from 163 countries.<br />

The <strong>2023</strong> edition of Arab Health returned to the Dubai<br />

World Trade Centre from 30th January – 2nd February<br />

under the show’s theme, ‘Innovation and Sustainability<br />

in Healthcare’ with its big potential. Exhibitor companies<br />

also rose, increasing from 2,828 to over 3,000 from 70<br />

countries, according to Informa Markets.<br />

Arab Health has underscored its position as the epicentre<br />

of healthcare trade and reaffirmed its support for global<br />

businesses and governments by securing AED2.8 billion<br />

worth of healthcare industry-related contracts, according<br />

to a GRS Explori Exhibitor Survey during the 2022 edition,<br />

which was held in Dubai in January.<br />

Medikal ve ilaç sektörü için Ortadoğu’nun en büyük<br />

fuarı olan Arab Health Fuarı’nın <strong>2023</strong>’ü, 30 Ocak<br />

- 2 Şubat <strong>2023</strong> tarihleri arasında Birleşik Arap<br />

Emirlikleri’nin Dubai kentinde 70 ülkeden 3000’in<br />

üzerinde katılımcı ve 163 ülkeden 130.000’den fazla<br />

sağlık profesyoneli ile 3.000’in üzerinde katılımcı ile<br />

bu yıl 48. kez düzenlendi.<br />

Organizatörler, Arab Health’in <strong>2023</strong> fuarının, ‘Sağlık<br />

Hizmetinde İnovasyon ve Sürdürülebilirlik’ teması<br />

altında 30 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında Dubai<br />

Dünya Ticaret Merkezi’ne ihtişamıyla geri döndüğünü<br />

söylediler. Informa Markets’e göre katılımcı şirketlerin<br />

sayısı da 70 ülkeden 2.828’den 3.000’in üzerine çıktı.<br />

Düzenlenen 2022 yılı GRS Explori Katılımcı Anketine<br />

göre, Arab Health, sağlık ticaretinin merkez üssü<br />

konumunun altını çizdi ve sağlık sektörüyle ilgili 2,8<br />

milyar AED değerinde sözleşmeyi güvence altına<br />

alarak küresel işletmelere ve hükümetlere desteğini<br />

Ocak ayında Dubai’de yeniden teyit etti.<br />

180 Türk firması on binlerce kişi tarafından ziyaret<br />

edildi<br />

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçı<br />

Birlikleri (İKMİB) tarafından bu yıl 4’üncüsü<br />

düzenlenen <strong>Türkiye</strong>’nin milli katılım organizasyonunun<br />

düzenlendiği fuarda toplam 180 Türk firması boy<br />

gösterdi.<br />

80 bini aşkın profesyonelin ziyaret ettiği fuarda geçen<br />

180 Turkish companies was visited by tens of thousands<br />

of people<br />

A total of 180 Turkish companies showed up at the fair,<br />

where <strong>Türkiye</strong>’s national participation organization<br />

was organized for the 4th time this year by the Istanbul<br />

Chemicals and Products Exporters’ Association (IKMIB).<br />

Last year, <strong>Türkiye</strong> took part in the fair, which was visited<br />

by more than 80 thousand professionals, with a country<br />

stand of 666 square meters. The fair, which was visited<br />

by tens of thousands of people, hosted 3 thousand<br />

participants this year.<br />

The exhibition plays an integral role in supporting UAE<br />

Government initiatives such as ‘Make it in the Emirates’,<br />

44 <strong>Pharma</strong>


a platform for developing the UAE’s industrial sector and<br />

enhancing its role in the national economy by focusing<br />

on 11 priority sectors, including pharmaceuticals and<br />

medical technology.<br />

Ross Williams, Exhibition Director for Informa Markets,<br />

said, “Arab Health has an instrumental role in bringing<br />

together regional and international policy drivers, thought<br />

leaders, and healthcare professionals through trade and<br />

innovation. This helps to address healthcare challenges<br />

but also showcases the initiatives undertaken by the<br />

Government in the UAE to support the entire healthcare<br />

ecosystem, be that through ease of access to set-up in<br />

the region or by providing a platform for the adoption of<br />

innovative new technologies and creating partnerships<br />

with leading hospitals and medical technology companies.<br />

“Arab Health 2022 welcomed over 53,000 attendees from<br />

184 countries and, in the process, concluded deals worth<br />

over AED2.8 billion. This not only cements the UAE’s<br />

position as an integral place for the healthcare industry to<br />

do business, but it also underscores the importance of the<br />

event for a global healthcare audience.”<br />

yıl <strong>Türkiye</strong> 666 metrekarelik ülke standıyla yer aldı. On<br />

binlerce kişinin ziyaret ettiği fuar bu yıl 3 bin katılımcıyı<br />

ağırladı.<br />

Fuar, BAE’nin endüstriyel sektörünü geliştirmeye ve ilaç<br />

ve tıbbi teknoloji dahil olmak üzere 11 öncelikli sektöre<br />

odaklanarak ulusal ekonomideki rolünü geliştirmeye<br />

yönelik bir platform olan “Make it in the Emirates” gibi<br />

BAE Hükümeti girişimlerini desteklemede ayrılmaz bir<br />

rol oynuyor.<br />

Informa Markets Fuar Direktörü Ross Williams,<br />

“Arap Sağlığı, bölgesel ve uluslararası politika<br />

yönlendiricilerini, düşünce liderlerini ve sağlık<br />

profesyonellerini ticaret ve inovasyon yoluyla bir<br />

araya getirmede önemli bir role sahiptir. Bu, sağlık<br />

hizmetleriyle ilgili zorlukların ele alınmasına yardımcı<br />

olur, ancak aynı zamanda bölgedeki kuruluma erişim<br />

kolaylığı yoluyla veya yenilikçi yeni teknolojilerin<br />

benimsenmesi için bir platform sağlayarak önde gelen<br />

hastaneler ve tıbbi teknoloji şirketleriyle ortaklıklar<br />

oluşturmak ve tüm sağlık ekosistemini desteklemek<br />

için BAE’de Hükümet tarafından üstlenilen girişimlere<br />

de sahne oluyor.” Arab Health 2022, 184 ülkeden<br />

53.000’den fazla katılımcıyı ağırladı ve bu süreçte 2,8<br />

milyar AED’nin üzerinde anlaşma imzaladı. Bu, yalnızca<br />

BAE’nin sağlık sektörünün iş yapması için ayrılmaz bir<br />

yer olma konumunu sağlamlaştırmakla kalmıyor, aynı<br />

zamanda etkinliğin küresel bir sağlık hizmeti izleyicisi<br />

için önemini de vurguluyor,” dedi.<br />

Arab Health <strong>2023</strong>, 70 ülkeden 3.000’den fazla katılımcı<br />

ile bir kez daha sağlık ticaretinin merkez üssü<br />

konumunu vurguladı.<br />

Arab Health <strong>2023</strong> fuarında tek kullanımlık malzemeler,<br />

ortopedi, sağlık ve genel hizmetler, görüntüleme, tıbbi<br />

cihazlar, BT, sağlıklı yaşam ve önleme ile altyapı ve<br />

varlıklardaki en son teknoloji ve yenilikleri sergileyen<br />

dokuz ürün sektörüne yer verildi.<br />

Bir sonraki fuar yani Arab Health 2024, 29 Ocak - 1<br />

Şubat 2024 tarihleri arasında Dubai Dünya Ticaret<br />

Merkezi’nde sergilenecek.<br />

Arab Health Exhibition, which is the largest fair of the<br />

Middle East for the medical and pharmaceutical industry,<br />

was held for the 48th time this year in Dubai, United Arab<br />

Emirates with over 3,000 exhibitors from 70 countries and<br />

more than 130,000 healthcare professionals attending<br />

from 163 countries.<br />

Arab Health <strong>2023</strong> featured nine product sectors,<br />

showcasing the latest technology and innovations in<br />

disposables, orthopaedics, healthcare and general<br />

services, imaging, medical devices, IT, wellness and<br />

prevention, and infrastructure and assets.<br />

Next Live edition of the event, Arab Health 2024 will be<br />

held between 29 January - 1 February 2024 in Dubai World<br />

Trade Centre.<br />

<strong>Pharma</strong> 45


If your acne does not go away,<br />

the reason may be HS disease!<br />

Sivilceleriniz geçmiyorsa sebebi HS hastalığı olabilir!<br />

Prof. Dr. Deniz Demirseren<br />

It can take an average of 10 years to diagnose<br />

hidradenitis suppurativa (HS) disease, which patients<br />

generally hesitate to talk about. Commenting on HS,<br />

Prof. Dr. Deniz Demirseren said, “If you have painful,<br />

recurrent tender swellings or flowing wounds in the<br />

armpits, groin, hips and under the breasts, consult a<br />

dermatologist without hesitation and delay.”<br />

Hidradenitis suppurativa (HS) is a chronic skin disease that<br />

occurs where the hair and sweat glands are located. If HS<br />

disease is not diagnosed early, acne turns into painful,<br />

tender swellings and abscesses with discharge in the<br />

armpits, groin, hips and under the breasts. Prof. Dr. Deniz<br />

Demirseren, Department of Dermatology and Venereal<br />

Diseases, Ankara City Hospital, University of Health<br />

Sciences made important statements about this disease,<br />

which significantly reduces the quality of life.<br />

Halk arasında az bilinen ve genelde hastaların<br />

konuşmaktan çekindiği hidradenitis suppurativa<br />

(HS) hastalığına doğru tanı konulması ortalama 10<br />

yıl sürebiliyor. HS hakkında açıklama yapan Prof. Dr.<br />

Deniz Demirseren, “Koltuk altı, kasık, kalça ve meme<br />

altlarında ağrılı, tekrarlayan hassas şişlikleriniz veya<br />

akıntılı yaralarınız varsa çekinmeden ve gecikmeden bir<br />

dermatoloji uzmanına başvurun” dedi.<br />

Hidradenitis suppurativa (HS), kıl ve ter bezlerinin<br />

bulunduğu yerlerde ortaya çıkan kronik bir deri hastalığı.<br />

HS hastalığı erken teşhis edilmezse süreç içerisinde<br />

sivilceler koltuk altı, kasık, kalça ve meme altlarında<br />

ağrılı, hassas şişliklere ve akıntılı apselere dönüşüyor.<br />

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Şehir Hastanesi Deri<br />

ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Deniz<br />

Demirseren, yaşam kalitesini önemli ölçüde düşüren bu<br />

hastalıkla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.<br />

“HS tanısı ortalama 10 yıl gecikebiliyor”<br />

HS lezyonlarının dağılımının cinsiyete göre değiştiğini<br />

belirten Prof. Dr. Demirseren, “Genelde genital bölge ve<br />

bacaklardaki lezyonlar, kadınlarda daha sık görülüyor”<br />

diye ekledi. Prof. Dr. Deniz Demirseren, “HS’nin<br />

oluşturduğu lezyonlar hastaların yaşamını olumsuz yönde<br />

etkiliyor. Hastaların ağrılı ve akıntılı lezyonları iş gücü<br />

kaybına ve psikolojik sorunlara neden olabiliyor. Hastalar<br />

çekindikleri için doktora gitmiyorlar ya da dermatoloji<br />

dışındaki branşlara başvurabiliyorlar. Bu nedenle HS<br />

tanısı ortalama 10 yıl gecikebiliyor” dedi.<br />

“The diagnosis of HS can be delayed for an average<br />

of 10 years”<br />

Stating that the distribution of HS lesions varies according<br />

to gender, Prof. Dr. Demirseren added, “Generally,<br />

lesions on the genital area and legs are more common<br />

in women.” Prof. Dr. Deniz Demirseren said, “The lesions<br />

caused by HS negatively affect the lives of patients.<br />

Painful and discharged lesions of patients can cause<br />

loss of work force and psychological problems. Patients<br />

do not go to the doctor because they are afraid, or they<br />

can apply to branches other than dermatology. For this<br />

reason, the diagnosis of HS can be delayed for an average<br />

of 10 years.”<br />

46 <strong>Pharma</strong>


“HS can occur as a result of hereditary (genetic)<br />

predisposition”<br />

Underlining that familial HS predisposition may increase<br />

the risk of disease, Prof. Dr. Deniz Demirseren said, “I<br />

learned that the brother and twin children of a mother<br />

who consulted me with HS symptoms also had similar<br />

symptoms. Upon this, these patients who were diagnosed<br />

with HS were also treated.” Emphasizing that HS disease<br />

can have periods of exacerbation and remission, and that<br />

with the right treatments, significant improvements can<br />

be observed in the quality of life of patients, Prof. Dr.<br />

Demirseren stated that being overweight and smoking<br />

may exacerbate the disease.<br />

“HS patients should definitely consult a dermatologist”<br />

Noting that the patients should observe the areas where<br />

the swelling occurs very well, Prof. Dr. Demirseren<br />

emphasized that if swelling occurs two or more times in<br />

the armpits, groin, hips and under the breasts in the last<br />

6 months, they should definitely consult a dermatologist.<br />

“HS kalıtsal (genetik) yatkınlık sonucu oluşabiliyor”<br />

Ailede HS yatkınlığının, hastalık riskini artırabileceğinin<br />

altını çizen Prof. Dr. Deniz Demirseren, “HS belirtileri<br />

ile bana danışan bir annenin erkek kardeşinde ve ikiz<br />

çocuklarında da benzer belirtiler olduğunu öğrendim.<br />

Bunun üzerine HS teşhisi konulan bu hastalar da tedavi<br />

edildiler” dedi. HS hastalığının alevlenme ve yatışma<br />

dönemleri olabileceğine, doğru tedaviler ile hastaların<br />

yaşam kalitesinde önemli iyileşmeler gözlenebileceğine<br />

vurgu yapan Prof. Dr. Demirseren, fazla kilo ve sigara<br />

içmenin hastalığı şiddetlendirebileceğini belirtti.<br />

“HS hastaları mutlaka dermatoloğa başvurmalı”<br />

Hastaların şişliklerin oluştuğu bölgeleri çok iyi<br />

gözlemlemesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr.<br />

Demirseren; son 6 ayda koltuk altı, kasık, kalça ve meme<br />

altlarında iki veya daha fazla kez şişlik oluşuyorsa mutlaka<br />

bir dermatoloğa başvurmaları gerektiğini vurguladı.<br />

48 <strong>Pharma</strong>


Cistus Phyto Pastil supports the strengthening of<br />

immunity<br />

Cistus Phyto Pastil bağışıklığın güçlenmesine destek oluyor<br />

In addition to the pandemic, cold winter days cause a<br />

rapid increase in seasonal diseases such as colds and<br />

throat infections. Cistus Phyto Pastil, the new product<br />

of Genveon <strong>Pharma</strong>ceuticals, contributes to the<br />

elimination of colds and respiratory tract complaints,<br />

while also supporting the strengthening of immunity<br />

with the vitamins and minerals it contains.<br />

With the arrival of the winter season, there is an<br />

increase in seasonal flu in addition to the pandemic. This<br />

situation increases the demand for vitamin and mineral<br />

supplements. Cistus Phyto Pastil, the new product of<br />

Genveon <strong>Pharma</strong>ceuticals, can contribute to support the<br />

immune system and reduce throat complaints.<br />

Helps heal sore throat and upper respiratory tract<br />

Enriched with herbal extracts as well as vitamins, Cistus<br />

Phyto contains vitamin C, vitamin D and vitamin B2, as<br />

well as propolis, zinc, prickly fig and gum arabic.<br />

Cistus Phyto, which is the only lozenge with antimicrobial,<br />

antioxidant and anti-inflammatory properties with its rich<br />

content, helps to heal upper respiratory tract complaints<br />

such as sore throat.<br />

Suitable for daily use<br />

Cistus Phyto, in lozenge form suitable for daily use, can<br />

be used as a lozenge four times a day. Although it does<br />

not have any known side effects, it is recommended that<br />

those who are allergic to the active ingredients in its<br />

content should use it under the supervision of a doctor or<br />

carefully. Commercially available as 12 lozenges in a pack,<br />

Cistus Phyto is available at pharmacies.<br />

Soğuk kış günleri pandemiye ek olarak soğuk algınlığı<br />

ve boğaz enfeksiyonu gibi mevsimsel hastalıklarda da<br />

hızlı bir artışa neden oluyor. Genveon İlaç’ın yeni ürünü<br />

Cistus Phyto Pastil, soğuk algınlığı ve solunum yolu<br />

şikâyetlerinin giderilmesine katkı sağlarken, içerdiği<br />

vitamin ve mineraller ile bağışıklığın güçlenmesine de<br />

destek oluyor.<br />

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte pandemiye ek olarak<br />

mevsimsel griplerde de artış yaşanıyor. Bu durum ise<br />

vitamin ve mineral desteğine olan talebi artırıyor. Genveon<br />

İlaç’ın yeni ürünü Cistus Phyto Pastil bağışıklık sisteminin<br />

desteklemesine ve boğaz şikâyetlerinin azalmasına<br />

katkıda bulunabiliyor.<br />

Boğaz ağrısı ve üst solunum yolunun iyileşmesine<br />

yardımcı oluyor<br />

Vitaminlerin yanı sıra bitkisel özlerle de zenginleştirilen<br />

Cistus Phyto’nun içeriğinde vitamin C, vitamin D ve vitamin<br />

B2’nin yanı sıra propolis, çinko, dikenli incir ve Arap zamkı<br />

yer alıyor.<br />

Zengin içeriğiyle antimikrobiyal, antioksidan ve<br />

antiinflamatuar özellikler taşıyan ve bu bileşen<br />

kombinasyonuna sahip tek pastil olan Cistus Phyto; boğaz<br />

ağrısı gibi üst solunum yolu şikâyetlerinin iyileşmesine<br />

yardımcı oluyor.<br />

Günlük kullanıma uygun<br />

Günlük kullanıma uygun olan pastil formundaki Cistus<br />

Phyto, günde dört kez birer pastil şeklinde kullanılabiliyor.<br />

Bilinen herhangi bir yan etkisi bulunmamakla birlikte<br />

içeriğinde bulunan etken maddelere karşı alerjisi olanların<br />

doktor kontrolünde veya dikkatli şekilde kullanmaları<br />

öneriliyor. Bir pakette 12 pastil şeklinde ticari sunumu<br />

bulunan Cistus Phyto, eczanelerden temin edilebilir.<br />

50 <strong>Pharma</strong>


<strong>Pharma</strong> 51


Promising advances in kidney cancer treatment<br />

Böbrek kanseri tedavisinde umut veren gelişmeler<br />

Prof. Dr. İrfan Çiçin<br />

Kidney cancer, the incidence of which is increasing,<br />

threatens especially the advanced age group. Stating<br />

that despite this danger, there have been promising<br />

developments in treatment recently, Prof. Dr. İrfan<br />

Çiçin, Lecturer, Department of Internal Diseases,<br />

Faculty of Medicine, Trakya University and Oncologist<br />

Assoc. Prof. Çağlayan Geredeli, University of Health<br />

Sciences emphasized that treatment options have<br />

increased and shared important information about<br />

the disease.<br />

Giving information about the types of cancer that are<br />

effective in the kidneys, Prof. Dr. İrfan Çiçin said, “The<br />

most common kidney cancer is clear cell renal carcinoma<br />

(clear cell, renal cell carcinoma or ccRCC), which accounts<br />

for approximately 80-85% of cases. The remaining<br />

percentage consists of cancer types called ‘papillary,<br />

chromophobe’.” Warning that cancers originating from<br />

the urinary canals (renal pelvis) can mimic kidney cancers,<br />

Prof. Dr. İrfan Çiçin stated that these cancers behave like<br />

urinary canal or bladder cancers (transitional cell) and can<br />

be treated.<br />

Important symptoms in kidney cancer<br />

Today, about half of patients with kidney cancer are<br />

diagnosed by chance. Underlining that kidney cancer<br />

usually does not show signs or symptoms in the early<br />

Doç. Dr. Çağlayan Geredeli<br />

Görülme sıklığı giderek artan böbrek kanseri, özellikle<br />

ileri yaş grubunu tehdit ediyor. Bu tehlikeye karşın son<br />

dönemde tedavide umut verici gelişmeler yaşandığını<br />

belirten Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları<br />

Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Çiçin ve<br />

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Onkoloji Uzmanı Doç.<br />

Dr. Çağlayan Geredeli, tedavi seçeneklerinin arttığını<br />

vurguladı ve hastalıkla ilgili önemli bilgiler paylaştı.<br />

Böbreklerde etkili olan kanser türleri ile ilgili bilgiler veren<br />

Prof. Dr. İrfan Çiçin, “En sık rastlanan böbrek kanseri,<br />

olguların yaklaşık %80-85’ini oluşturan berrak hücreli<br />

renal karsinomdur (clear cell, renal cell carcinoma ya da<br />

ccRCC). Geriye kalan yüzdeyi ise ‘papiller, kromofob’ diye<br />

adlandırılan kanser türleri oluşturur.” dedi. Ayrıca idrar<br />

kanallarından kaynaklanan (renal pelvis) kanserlerin de<br />

böbrek kanserlerini taklit edebileceği uyarısını yapan Prof.<br />

Dr. İrfan Çiçin, bu kanserlerin idrar kanalı ya da mesane<br />

kanserleri (transizyonel hücreli) gibi davrandığını ve tedavi<br />

edilebildiğini belirtti.<br />

Böbrek kanserinde önemli belirtiler<br />

Günümüzde böbrek kanseri olan hastaların yaklaşık yarısı<br />

tesadüfen teşhis alıyor. Böbrek kanserinin genellikle<br />

erken evrelerde belirti veya semptom göstermediğinin<br />

altını çizen Doç. Dr. Çağlayan Geredeli ise, hastalarda<br />

52 <strong>Pharma</strong>


stages, Assoc. Prof. Çağlayan Geredeli listed the findings<br />

that can be seen over time in patients as follows:<br />

Blood in your urine, which may appear pink, red, or colacolored,<br />

Pain in your back or side that does not go away,<br />

Loss of appetite,<br />

unexplained weight loss<br />

Tiredness,<br />

Fever,<br />

Unexplained anemia,<br />

Sedimentation and/or elevation of CRP in the blood.<br />

Emphasizing that the possibility of metastasis decreases<br />

with early diagnosis in kidney cancer, Assoc. Prof.<br />

Geredeli also said that lung, bone and brain are the most<br />

common sites of metastasis. In addition, it was stated<br />

that metastases can be seen especially in the liver and<br />

thyroid gland.<br />

Early diagnosis is important in kidney cancer<br />

treatment<br />

Providing information about the ways followed in the<br />

treatment of kidney cancer (RCC), Assoc. Prof. Geredeli<br />

stated that the basic treatment approach in early stage,<br />

that is, non-metastasized kidney cancers, is surgery.<br />

Stating that there are many treatment options in kidney<br />

cancer, Assoc. Prof. Geredeli continued his words as<br />

follows, “In these cancers that are not sensitive to<br />

chemotherapy and radiotherapy, the addition of targeted<br />

therapies, known as rational drugs, or immunotherapies<br />

to surgery after surgery increases the success rates of<br />

the treatment. In advanced stage patients, that is, in<br />

patients who have metastasized, the main treatment is<br />

with targeted therapies and immunotherapies. These<br />

treatment options can be applied alone or together<br />

(combined). Today, the need for routine kidney surgery in<br />

advanced kidney cancers has disappeared.”<br />

Underlining that, like all other cancers, the stage at<br />

diagnosis is important for the course of the disease in<br />

kidney cancers, Assoc. Prof. Geredeli stated that when<br />

the diagnosis of RCC is made at an early stage, when the<br />

cancer has not yet spread beyond the kidney, 93% of the<br />

patients continue to live 5 years later.<br />

Targeted treatment options are increasing<br />

Providing information about targeted therapies and<br />

current developments in kidney cancer Prof. Dr. İrfan Çiçin<br />

shared important data, “In the last 10 years, targeted<br />

therapies in the treatment of metastatic renal cell cancer<br />

(mBCC) have significantly improved the management of<br />

the disease. Targeted treatment options are increasing<br />

in kidney cancers, especially in the clear cell type. A<br />

targeted therapy with a different mechanism of action<br />

was last licensed in Turkey in 2022. In our country, both<br />

targeted and immunotherapies can be applied in patients<br />

with kidney cancer.”<br />

zamanla görülebilen bulguları şöyle sıraladı:<br />

İdrarınızda pembe, kırmızı veya kola renginde görünebilen<br />

kan,<br />

Sırtınızda veya yanınızda geçmeyen ağrı,<br />

İştah kaybı,<br />

Açıklanamayan kilo kaybı,<br />

Yorgunluk,<br />

Ateş,<br />

İzah edilemeyen kansızlık (anemi),<br />

Kanda sedimentasyon ve/veya CRP yükselmesi.<br />

Böbrek kanserinde erken tanı ile metastaz ihtimalinin<br />

azaldığını da vurgulayan Doç. Dr. Geredeli, akciğer,<br />

kemik ve beynin en sık metastaz yeri olduğunu da söyledi.<br />

Bunun yanında özellikle karaciğer ve tiroid bezinde de<br />

metastazların görülebildiği belirtildi.<br />

Böbrek kanseri tedavisinde erken tanı önemli<br />

Böbrek kanseri (RCC) tedavisinde izlenilen yollarla ilgili<br />

bilgiler veren Doç. Dr. Çağlayan Geredeli, erken evre yani<br />

metastaz yapmamış böbrek kanserlerinde temel tedavi<br />

yaklaşımının cerrahi olduğunu belirtti. Böbrek kanserinde<br />

çok sayıda tedavi seçeneği olduğunu belirten Doç. Dr.<br />

Geredeli, sözlerine şöyle devam etti: “Kemoterapi ve<br />

radyoterapiye duyarlı olmayan bu kanserlerde, cerrahi<br />

sonrası akılcı ilaç olarak bilinen hedefe yönelik tedaviler<br />

ya da immünoterapilerin cerrahiye eklenmesi tedavinin<br />

başarı oranlarını artırmaktadır. İleri evre hastalarda<br />

yani metastaz yapmış hastalarda ana tedavi hedefe<br />

yönelik tedaviler ve immünoterapiler ile yapılmaktadır.<br />

Bu tedavi seçenekleri tek başına ya da birlikte (kombine)<br />

uygulanabilir. İleri evre böbrek kanserlerinde rutin olarak<br />

böbreğin ameliyat edilmesi ihtiyacı günümüzde ortadan<br />

kalkmıştır.”<br />

Tüm diğer kanserler gibi, böbrek kanserlerinde de tanı<br />

sırasındaki evrenin hastalığın gidişatı açısından önemli<br />

olduğunun altını çizen Doç. Dr. Geredeli, RCC tanısı<br />

kanserin henüz böbrek dışına yayılmadığı erken evrede<br />

konulduğunda hastaların %93’ünün 5 yıl sonra yaşamaya<br />

devam ettiğini belirtti.<br />

Hedefe yönelik tedavi seçenekleri artıyor<br />

Böbrek kanserinde hedefe yönelik tedaviler ve güncel<br />

gelişmelerle ilgili de bilgiler aktaran Prof. Dr. İrfan Çiçin,<br />

önemli veriler paylaştı: “Son 10 yılda metastatik böbrek<br />

hücreli kanser (mBHK) tedavisinde hedefe yönelik tedaviler<br />

hastalığın yönetimini belirgin bir şekilde iyileştirmiştir.<br />

Böbrek kanserlerinde özellikle berrak hücreli tipte hedefe<br />

yönelik tedavi seçenekleri artmaktadır. En son 2022<br />

yılında farklı bir etki mekanizmasına sahip hedefe yönelik<br />

bir tedavi <strong>Türkiye</strong>’de de ruhsatlanmıştır. Ülkemizde hem<br />

hedefe yönelik hem de immunoterapiler böbrek kanserli<br />

hastalarda uygulanabilmektedir.”<br />

Böbrek kanseri tedavisinde gelişmeler<br />

Böbrek kanserinde tedavi seçeneklerini artırmak ve<br />

<strong>Pharma</strong> 53


Advances in kidney cancer treatment<br />

Stating that research continues to increase and improve<br />

treatment options in kidney cancer, Assoc. Prof. Geredeli<br />

concluded his words as follows, “Drugs targeting immune<br />

checkpoint signals have brought a new approach to cancer<br />

treatment by strengthening the clinical importance of<br />

interactions between the immune system and the tumor,<br />

and by trying to enable the immune system to show<br />

anti-cancer activity. Treatment strategies that envisage the<br />

combination of immunomodulatory agents and targeted<br />

therapies, whose studies have been concluded recently<br />

and have also been found in our country, have further<br />

increased the treatment options and success of kidney<br />

cancer. New drugs and new combination therapies are<br />

promising.”<br />

iyileştirmek için araştırmaların devam ettiğini belirten<br />

Doç. Dr. Geredeli, sözlerini şöyle tamamladı: “İmmün<br />

kontrol noktası sinyallerini hedefleyen ilaçlar, immün<br />

sistem ile tümör arasındaki etkileşimlerin klinik önemini<br />

güçlendirerek, immün sistemin anti-kanser aktivite<br />

göstermesini sağlanmaya çalışarak, kanser tedavisine yeni<br />

bir yaklaşım getirmiştir. Son dönemlerde çalışmaları son<br />

bulan ve ülkemizde de yer bulan immünmodülator ajanlarla<br />

birlikte hedefe yönelik tedavilerin kombinasyonunu öngören<br />

tedavi stratejileri, böbrek kanseri tedavi seçeneklerini<br />

ve başarısını daha da artırmıştır. Yeni ilaçlar ve yeni<br />

kombinasyon tedavileri umut vericidir.”<br />

54 <strong>Pharma</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!